آزمایش ویتامین D | کوله کلسیفرول | ارگوکلسیفرول | ویتامین D3

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آزمایش ویتامین D | کوله کلسیفرول | ارگوکلسیفرول | ویتامین D3

ویتامین D به بدن شما کمک می کند تا کلسیم را جذب کند. کلسیم یکی از اجزای اصلی ساختمان استخوان است. کمبود ویتامین D می تواند منجر به بیماری های استخوانی مانند پوکی استخوان یا راشیتیسم شود. ویتامین D همچنین در عصب، ماهیچه و سیستم ایمنی بدن شما نقش دارد.

اسامی دیگر:

 • Ergocalciferol Test
 • Cholecalciferol Test
 • Vitamin D2 Test
 • Vitamin D3 Test
 • Calcidiol Test

چرا آزمایش ویتامین D درخواست می شود؟

 • تشخیص کمبود ویتامین D
 • تشخیص افتراقی علل راشیتیسم و استئومالاسی
 • مانیتور درمان جایگزینی ویتامین D
 • تشخیص هیپرویتامینوز D

چه زمانی آزمایش ویتامین D بایستی انجام شود؟

 • زمانی که سطح کلسیم، فسفر و/یا هورمون پاراتیروئید غیرطبیعی دارید.
 • هنگامی که شواهدی از بیماری استخوان یا ضعف استخوان دارید.
 • زمانی که در معرض خطر کمبود شدید قرار دارید یا پزشک مشکوک است که ممکن است کمبود ویتامین D داشته باشید.
 • قبل از شروع درمان دارویی برای پوکی استخوان
 • به طور دوره ای برای مانیتور درمان کمبود ویتامین D

نمونه مورد نیاز برای آزمایش ویتامین D:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا بدون ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/5 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش ویتامین D

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-آزمایش-ویتامین-D1شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-ویتامین-D

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

آمادگی قبل از انجام آزمایش ویتامین D:

به آمادگی خاصی نیاز ندارد. اما اگر بیمار مکمل ویتامین D مصرف می کند حتما از ایشان سوال شود.

 روش های اندازه گیری ویتامین D

روش کروماتوگرافی مایع – طیف سنجی جرمی پشت سر هم (LC-MS/MS):

روش کروماتوگرافی مایع-طیف‌سنجی جرمی پشت سر هم (LC-MS/MS) برای اندازه‌گیری سطوح ویتامین D یک تکنیک بسیار حساس و خاص است که اشکال مختلف ویتامین D را در خون جدا و اندازه گیری می‌کند. این روش شامل دو مرحله است: کروماتوگرافی مایع (LC) و طیف سنجی جرمی پشت سر هم (MS/MS).

کروماتوگرافی مایع (LC): مرحله اول روش LC-MS/MS شامل جداسازی اشکال مختلف ویتامین D در خون با استفاده از کروماتوگرافی مایع است. این شامل عبور دادن حجم کمی از نمونه خون از طریق ستونی حاوی فاز ثابت است که اشکال مختلف ویتامین D را بر اساس خواص شیمیایی آنها جدا می کند. این ستون معمولاً با موادی مانند سیلیس پر شده است که با هر نوع ویتامین D به طور متفاوتی برهمکنش می کند و باعث جدا شدن آنها از یکدیگر می شود.

طیف سنجی جرمی پشت سر هم (MS/MS): مرحله دوم روش LC-MS/MS شامل کمی کردن اشکال مختلف ویتامین D با استفاده از طیف سنجی جرمی پشت سر هم است. این شامل یونیزه کردن اشکال جدا شده ویتامین D از مرحله LC و سپس عبور دادن آنها از طریق یک سری آنالایزر جرم برای تشخیص و تعیین کمیت غلظت آنها در نمونه خون است.

به طور خاص، پس از جدا شدن توسط ستون LC، مولکول های ویتامین D توسط یک منبع یونیزاسیون الکترواسپری (ESI) یونیزه می شوند. سپس یون ها از یک تحلیلگر جرم چهار قطبی عبور می کنند که یون ها را بر اساس نسبت جرم به بار (m/z) جدا می کند. در مرحله بعد، یون های انتخاب شده توسط تفکیک ناشی از برخورد (CID) تکه تکه می شوند و قطعات به دست آمده در تجزیه و تحلیل جرم چهار قطبی دوم تجزیه و تحلیل می شوند. در نهایت، غلظت هر فرم ویتامین D بر اساس فراوانی قطعه یون خاصی که مربوط به آن فرم است تعیین می شود.

روش LC-MS/MS می تواند ویتامین D2 و ویتامین D3 را که دو شکل اصلی ویتامین D موجود در خون هستند اندازه گیری کند. این روش بسیار خاص است و می تواند بین اشکال مختلف ویتامین D که برای اندازه گیری دقیق سطح ویتامین D مهم است، تمایز قائل شود. علاوه بر این، این روش دارای درجه بالایی از دقت و حساسیت است که امکان اندازه گیری قابل اعتماد و تکرارپذیر سطوح ویتامین D در خون را فراهم می کند. با این حال، روش LC-MS/MS به تجهیزات و تخصص تخصصی نیاز دارد و معمولاً گران‌تر از روش‌های دیگر مانند ایمونواسی است.

LC-MS-MS

مکانیسم روش LC MS

روش ایمونواسی الکتروکمی لومینسانس (ECLIA):

ECLIA برای اندازه‌گیری ویتامین D، یک روش ایمنی‌شناسی است که از یک برچسب الکتروکمی لومینسانس برای تشخیص و تعیین کمیت سطوح ویتامین D در خون استفاده می‌کند. این روش شامل مراحل زیر است:

آماده سازی نمونه: نمونه خون از بیمار گرفته می شود و سرم با سانتریفیوژ از سلول های خون جدا می شود. سپس سرم برای تجزیه و تحلیل آماده است.

انکوباسیون نمونه: نمونه سرم با یک آنتی بادی اختصاصی که اشکال مختلف ویتامین D را تشخیص می دهد و به آن متصل می شود، انکوبه می شود. آنتی بادی معمولاً روی سطح یک میکروپلیت یا مهره بی حرکت می شود و سپس شسته می شود تا هر گونه اجزای غیرمجاز حذف شود.

برچسب گذاری: یک مولکول ردیاب به نمونه اضافه می شود که به مجموعه آنتی بادی ویتامین D متصل می شود. این مولکول ردیاب حاوی کمپلکس روتنیوم است که وقتی توسط یک ولتاژ اعمال شده تحریک می شود، نور ساطع می کند. مولکول ردیاب مخصوص کمپلکس آنتی بادی-آنتی ژن است و اتصال آن متناسب با مقدار ویتامین D موجود در نمونه است.

تشخیص: سپس میکروپلیت یا مهره در ابزار ECLIA قرار می‌گیرد که یک جریان الکتریکی برای تحریک برچسب روتنیوم اعمال می‌کند. سیگنال الکتروکمی لومینسانس حاصل توسط یک حسگر تشخیص داده می شود و به عنوان معیاری از غلظت ویتامین D در نمونه اندازه گیری می شود.

روش ECLIA می تواند ویتامین D2 و ویتامین D3 را که دو شکل اصلی ویتامین D موجود در خون هستند اندازه گیری کند. این روش بسیار اختصاصی است و می تواند بین اشکال مختلف ویتامین D که برای اندازه گیری دقیق سطح ویتامین D مهم است، تمایز قائل شود. علاوه بر این، این روش دارای درجه بالایی از دقت است که امکان اندازه گیری قابل اعتماد و تکرارپذیر سطوح ویتامین D در خون را فراهم می کند.

در مقایسه با سایر روش‌های ایمونواسی، مانند سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (ELISA)، روش ECLIA دارای چندین مزیت از جمله حساسیت بالاتر، زمان تجزیه و تحلیل سریع‌تر و محدوده دینامیکی گسترده‌تر تشخیص است. با این حال، این روش به تجهیزات و تخصص تخصصی نیاز دارد و معمولاً گران‌تر از الایزا است.

روش سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (ELISA):

ELISA برای اندازه گیری ویتامین D یک تکنیک ایمونولوژیک است که از یک آنتی بادی کونژوگه با آنزیم برای تشخیص و تعیین کمیت سطح ویتامین D در خون استفاده می کند. این روش شامل مراحل زیر است:

  • آماده سازی نمونه: نمونه خون از بیمار گرفته می شود و سرم با سانتریفیوژ از سلول های خون جدا می شود. سپس سرم برای تجزیه و تحلیل آماده است.
  • انکوباسیون نمونه: نمونه سرم به میکروپلیتی که با یک آنتی بادی خاص پوشانده شده است، اضافه می شود که اشکال مختلف ویتامین D را شناسایی کرده و به آن متصل می شود. سپس صفحه انکوبه می شود تا ویتامین D موجود در نمونه به آنتی بادی متصل شود. هر جزء غیر متصل شسته می شود.
  • برچسب گذاری: یک آنتی بادی ثانویه به میکروپلیت اضافه می شود که مجموعه آنتی بادی ویتامین D را شناسایی کرده و به آن متصل می شود. این آنتی بادی ثانویه به آنزیمی مانند پراکسیداز ترب کوهی یا آلکالین فسفاتاز کونژوگه می شود که می تواند یک سوبسترا را به یک سیگنال قابل تشخیص تبدیل کند.
  • تشخیص: میکروپلیت سپس با یک سوبسترا انکوبه می شود که با آنتی بادی ثانویه کونژوگه با آنزیم واکنش می دهد تا یک سیگنال قابل تشخیص تولید کند، معمولاً تغییر رنگ. مقدار سیگنال متناسب با مقدار ویتامین D در نمونه است و می توان با استفاده از اسپکتروفتومتر اندازه گیری کرد.

روش الایزا می تواند ویتامین D2 و ویتامین D3 را که دو شکل اصلی ویتامین D موجود در خون هستند اندازه گیری کند. این روش اختصاصی است و می تواند بین اشکال مختلف ویتامین D که برای اندازه گیری دقیق سطح ویتامین D مهم است، تمایز قائل شود. علاوه بر این، این روش در مقایسه با روش‌های دیگر نسبتاً ساده و ارزان است و آن را به یک انتخاب رایج برای اندازه‌گیری ویتامین D در محیط‌های بالینی تبدیل می‌کند.

با این حال، روش ELISA دارای چندین محدودیت است، از جمله حساسیت کمتر و محدوده دینامیکی باریک‌تر تشخیص در مقایسه با روش‌های دیگر مانند کروماتوگرافی مایع-طیف‌سنجی جرمی پشت سر هم (LC-MS/MS). علاوه بر این، برخی از عوامل مانند تداخل سایر مواد در خون می تواند بر دقت اندازه گیری ELISA تأثیر بگذارد. با وجود این محدودیت‌ها، روش الایزا همچنان یک روش پرکاربرد و قابل اعتماد برای اندازه‌گیری ویتامین D در بسیاری از محیط‌های بالینی و تحقیقاتی است.

روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC):

HPLC برای اندازه گیری ویتامین D یک تکنیک جداسازی است که دو شکل اصلی ویتامین D (ویتامین D2 و ویتامین D3) را در یک نمونه بیولوژیکی جدا و اندازه گیری می کند. این روش شامل مراحل زیر است:

آماده سازی نمونه: نمونه خون از بیمار گرفته می شود و سرم با سانتریفیوژ از سلول های خون جدا می شود. سپس سرم با یک حلال مانند متانول انکوبه می شود تا ویتامین D از نمونه استخراج شود.

جداسازی کروماتوگرافی: ویتامین D استخراج شده سپس با استفاده از HPLC جدا می شود. این کار با تزریق نمونه روی ستونی انجام می‌شود که شامل یک فاز ثابت، معمولاً از سیلیس یا پلیمر، و یک فاز متحرک، مانند مخلوطی از حلال‌های آلی و آب است. مولکول های ویتامین D بر اساس خواص فیزیکی و شیمیایی خود در هنگام عبور از ستون جدا می شوند.

تشخیص: هنگامی که مولکول های ویتامین D جدا شدند، با استفاده از آشکارساز UV شناسایی می شوند. آشکارساز میزان جذب نور UV توسط مولکول های ویتامین D را اندازه گیری می کند که متناسب با مقدار ویتامین D موجود در نمونه است.

کمی سازی: سپس مقدار ویتامین D در نمونه بر اساس ناحیه پیک یا ارتفاع شناسایی شده توسط آشکارساز UV تعیین می شود. مقدار ویتامین D2 و ویتامین D3 را می توان به طور جداگانه با تجزیه و تحلیل پیک های فردی آنها تعیین کرد.

روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) برای اندازه گیری ویتامین D

روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) برای اندازه گیری ویتامین D

روش HPLC برای اندازه‌گیری ویتامین D بسیار اختصاصی است و می‌تواند بین اشکال مختلف ویتامین D که برای اندازه‌گیری دقیق سطوح ویتامین D مهم است، تمایز قائل شود. علاوه بر این، این روش بسیار حساس است و می تواند سطوح ویتامین D را تا یک نانوگرم در میلی لیتر تشخیص دهد، که آن را به روشی مفید برای تشخیص کمبود ویتامین D تبدیل می کند.

با این حال، روش HPLC دارای محدودیت های متعددی است، از جمله نیاز به تجهیزات تخصصی و تخصص و زمان تجزیه و تحلیل نسبتا طولانی در مقایسه با روش های دیگر مانند LC-MS/MS. با وجود این محدودیت ها، روش HPLC همچنان یک روش پرکاربرد و قابل اعتماد برای اندازه گیری ویتامین D در بسیاری از محیط های بالینی و تحقیقاتی است.

در بین روش های اندازه گیری ویتامین D کدام یک روش مرجع و کدام یک روش ارجح است؟

کروماتوگرافی مایع – طیف سنجی جرمی پشت سر هم (LC-MS/MS) به عنوان روش مرجع برای اندازه گیری سطوح ویتامین D در نظر گرفته می شود، زیرا دقیق ترین و مطمئن ترین روش برای اندازه گیری ویتامین D2 و ویتامین D3 در خون است. این روش می تواند به طور دقیق سطوح ویتامین D را با حساسیت و ویژگی بالا تعیین کند و دارای طیف گسترده ای از تشخیص دینامیکی است.

اگرچه روش LC-MS/MS روش مرجع است، اما همیشه روش ارجح برای آزمایشات بالینی معمولی نیست، زیرا نسبتاً پیچیده است و به تجهیزات و تخصص تخصصی نیاز دارد. درعوض، روش ارجح برای آزمایش معمول بالینی سطوح ویتامین D، اغلب روش ایمونواسی الکتروشیمیلومینسانس (ECLIA) یا سنجش ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم (ELISA) است. این روش ها نسبت به LC-MS/MS پیچیده تر و مقرون به صرفه تر هستند و می توانند نتایج دقیق و قابل اعتمادی را برای اکثر اهداف بالینی ارائه دهند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که این روش ها ممکن است حساسیت و ویژگی کمتری در مقایسه با LC-MS/MS داشته باشند و ممکن است برای کاربردهای خاصی مانند مطالعات تحقیقاتی یا تشخیص اختلالات نادر مناسب نباشند.

چه چیزی در آزمایش ویتامین D مورد بررسی قرار می گیرد؟

ویتامین D یک نام عمومی برای گروهی از استرول های محلول در چربی و از نظر ساختاری مشابه است که به عنوان هورمون عمل می کنند.

ویتامین D خانواده ای از ترکیبات است که برای رشد و شکل گیری مناسب دندان ها و استخوان ها ضروری است. این آزمایش سطح ویتامین D را در خون اندازه گیری می کند.

دو شکل ویتامین D را می توان در خون اندازه گیری کرد، 25-هیدروکسی ویتامین D و 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین. 25-هیدروکسی ویتامین D شکل اصلی موجود در خون است و پیش ساز نسبتاً غیرفعال هورمون فعال است. به دلیل نیمه عمر طولانی و غلظت بالاتر، 25-هیدروکسی ویتامین D معمولاً برای ارزیابی و پایش وضعیت ویتامین D در افراد اندازه گیری می شود.

ویتامین D از دو منبع به دست می آید: درون زا که در اثر قرار گرفتن در معرض نور خورشید در پوست تولید می شود و اگزوژن که در غذاها و مکمل ها مصرف می شود. ویتامین D همچنین ممکن است از طریق تبدیل 7-دی هیدروکلسترول به 25-هیدروکسی ویتامین D3 در پوست پس از قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش به صورت درون زا مشتق شود.

   • طول موج پرتو فرابنفش نور خورشید 270 تا 300 است.
   • این نورها در سطح دریا وجود دارند و در دایره قطب شمال دیده نمی شوند.
   • وقتی هفته ای 10 تا 15 دقیقه در معرض آفتاب قرار می گیرید، مقدار کافی ویتامین D3 تشکیل می شود.
   • تشکیل ویتامین D به محتوای ملانین بستگی دارد. افرادی که ملانین بیشتری دارند به زمان بیشتری نیاز دارند.
فعال سازی ویتامین D

فعال سازی ویتامین D

ساختار شیمیایی انواع ویتامین D کمی متفاوت است و ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول که از گیاهان می آید) و ویتامین D3 (کوله کلسیفرول که از حیوانات می آید) نامیده می شوند. فرم D2 در غذاهای غنی شده و در اکثر آماده سازی ها و مکمل های ویتامینی یافت می شود. ویتامین D3 شکلی است که در بدن تولید می شود و در برخی مکمل ها نیز استفاده می شود. ویتامین D2 و D3 زمانی که توسط کبد و کلیه به شکل فعال 1و 25 دی هیدروکسی ویتامین D تبدیل می شوند، به یک اندازه موثر هستند.

انواع-ویتامین-D

انواع ویتامین D

برخی از آزمایش ها فرم های D2 و D3 ویتامین را تشخیص نمی دهند و تنها نتیجه کلی را گزارش می کنند. با این حال، روش‌های جدیدتر ممکن است سطوح D2 و D3 را گزارش کنند و سپس آنها را برای یک سطح کل با هم جمع کنند.

نقش اصلی ویتامین D کمک به تنظیم سطوح خونی کلسیم، فسفر و (به میزان کمتر) منیزیم است. ویتامین D برای رشد و سلامت استخوان حیاتی است. بدون آن، استخوان‌ها نرم، بد شکل می‌شوند و قادر به ترمیم طبیعی خود نیستند و در نتیجه بیماری‌هایی به نام راشیتیسم در کودکان و استئومالاسی در بزرگسالان ایجاد می‌شود. همچنین نشان داده شده است که ویتامین D بر رشد و تمایز بسیاری از بافت های دیگر تأثیر می گذارد و به تنظیم سیستم ایمنی بدن کمک می کند. این عملکردهای دیگر ویتامین D را در سایر اختلالات مانند خود ایمنی و سرطان دخیل کرده اند.

بر اساس داده‌های نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) گزارش می‌دهد که دو سوم از جمعیت ایالات متحده ویتامین D کافی دارند، در حالی که تقریباً یک چهارم در معرض خطر کمبود ویتامین D هستند. همانطور که توسط رژیم غذایی مرجع (DRI) تنظیم شده توسط موسسه پزشکی تعریف شده است، در معرض خطر کمبود هستند.

افراد در معرض خطر بیشتر کمبود عبارتند از: افراد مسن یا چاق، افرادی که به اندازه کافی در معرض نور خورشید قرار نمی گیرند، افرادی با پوست تیره تر و افرادی که برای مدت طولانی از داروهای خاصی استفاده می کنند. قرار گرفتن در معرض آفتاب کافی معمولاً دو دوره در هفته 5 تا 20 دقیقه تخمین زده می شود. افرادی که به اندازه کافی در معرض نور خورشید قرار نمی گیرند ممکن است ویتامین D مورد نیاز خود را از منابع غذایی یا مکمل ها دریافت کنند.

افراد-در-معرض-خطر-کمبود-ویتامین--D

افراد در معرض خطر کمبود ویتامین D

25-هیدروکسی ویتامین D3 متعاقبا توسط هیدروکسیلاسیون (CYP2R1) در کبد تشکیل می شود. 25-هیدروکسی ویتامین D3 یک پروهورمون است که مخزن اصلی و شکل انتقال ویتامین D را نشان می‌دهد که در بافت چربی ذخیره می‌شود و در حین گردش خون توسط پروتئین حمل ‌و نقل محکم می‌شود.

فعالیت بیولوژیکی به شکل 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D بیان می شود. 1-آلفا هیدروکسیلاسیون (CYP27B1) در صورت نیاز، عمدتاً در کلیه ها، تحت کنترل هورمون پاراتیروئید (PTH) قبل از بیان فعالیت بیولوژیکی رخ می دهد. مانند سایر هورمون های استروئیدی، 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D به یک گیرنده هسته ای متصل می شود و بر الگوهای رونویسی ژن در اندام های هدف تأثیر می گذارد.

25-هیدروکسی ویتامین D3 همچنین ممکن است توسط هیدروکسیلاسیون (CYP24A1) به متابولیت غیرفعال 24،25-دی هیدروکسی ویتامین D تبدیل شود. این فرآیند، که توسط PTH تنظیم می‌شود، ممکن است سنتز 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D را به قیمت محصول جایگزین هیدروکسیلاسیون 24،25-دی هیدروکسی ویتامین(CYP24A1) D افزایش دهد. غیرفعال سازی 25-هیدروکسی ویتامین D3 و 1 و 25-دی هیدروکسی ویتامین D توسط CYP24A1 یک فرآیند مهم است که از تولید بیش از حد 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D و سمیت ناشی از ویتامین D جلوگیری می کند.

متابولیسم-ویتامین-D

متابولیسم ویتامین D

بر اساس این ملاحظات، 25-هیدروکسی ویتامین D3 در گردش بهترین شاخص ذخیره بهینه ویتامین D در بدن است. سطوح دقیق غلظت بهینه 25-هیدروکسی ویتامین D3 در گردش همچنان موضوع بحث است. کمبود خفیف تا متوسط ​​می تواند با پوکی استخوان یا هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه همراه باشد. کمبود شدید ممکن است منجر به شکست در معدنی شدن استوئید تازه تشکیل شده در استخوان و در نتیجه راشیتیسم در کودکان و استئومالاسی در بزرگسالان شود.

عواقب کمبود ویتامین D بر روی اندام های دیگر به جز استخوان به طور کامل شناخته نشده است، اما ممکن است شامل افزایش حساسیت به عفونت ها، ناراحتی عضلانی، و افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ، سینه و پروستات باشد.  کمبود متوسط ​​25-هیدروکسی ویتامین D3 شایع است. در سالمندان بستری، شیوع آن ممکن است بیش از 50 درصد باشد.

علایم کمبود ویتامین D

علایم کمبود ویتامین D

دلایل پایین بودن سطح 25-هیدروکسی ویتامین D3 عبارتند از فقدان قرار گرفتن در معرض نور خورشید، یک مشکل خاص در عرض های جغرافیایی شمالی در طول زمستان. مصرف ناکافی؛ سوء جذب (به عنوان مثال، به دلیل بیماری سلیاک)؛ کاهش فعالیت 25 هیدروکسیلاز ویتامین D کبدی، ثانویه به بیماری پیشرفته کبدی. و داروهای القا کننده آنزیم، به ویژه بسیاری از داروهای ضد صرع، از جمله فنی توئین، فنوباربیتال، و کاربامازپین، که متابولیسم 25-هیدروکسی ویتامین D3 را افزایش می دهند.

اعمال ویتامین D:

   • نقش اصلی ویتامین D تنظیم کلسیم و فسفر سرم خون به وسیله:
   1. افزایش جذب آنها از غذا در روده.
   2. با تقویت بازجذب کلسیم در کلیه ها.
   3. از رشد راشیتیسم در کودکان جلوگیری می کند.
   4. از پوکی استخوان در بزرگسالان جلوگیری می کند.
   5. از کزاز هیپوکلسمیک جلوگیری می کند.
   6. ویتامین D غلظت کلسیم یونیزه را اصلاح و حفظ می کند.
   7. Vit.D ترشح هورمون پاراتیروئید را از غده پاراتیروئید مهار می کند.
   • Vit.D موجب افزایش فعالیت های زیر می شود:
   1. سیستم ایمنی با افزایش فاگوسیتوز
   2. فعالیت ضد تومور
   3. عملکرد تعدیل کننده ایمنی
اعمال ویتامین دی

اعمال ویتامین D

عوامل مداخله گر در آزمایش ویتامین D

   • داروهای کورتیکواستروئیدی می توانند با کاهش جذب کلسیم، سطح ویتامین D را کاهش دهند.
   • داروی کاهش وزن، اورلیستات، داروی کاهش دهنده کلسترول، کلستیرامین، می توانند با کاهش جذب ویتامین D و سایر ویتامین های محلول در چربی، سطح ویتامین D را کاهش دهند.
   • باربیتورات ها و فنی توئین با افزایش متابولیسم کبدی ویتامین D به ترکیبات غیر فعال، سطح ویتامین D را کاهش می دهند.

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی آزمایش ویتامین D:

افزایش سطح سرم:

   • سندرم ویلیامز(WS): یک اختلال ژنتیکی نادر است که با عقب ماندگی ذهنی خفیف تا متوسط ​​یا مشکلات یادگیری، ظاهر متمایز صورت، و شخصیت منحصربه‌فرد که دوستی بیش از حد و سطوح بالای همدلی را با اضطراب ترکیب می‌کند، مشخص می‌شود. مهمترین مشکل پزشکی مرتبط با WS بیماری قلبی عروقی ناشی از تنگی عروق است WS .همچنین با افزایش سطح کلسیم خون و ویتامین D در دوران نوزادی مرتبط است.
   • مکمل های غذایی بیش از حد: با افزایش مصرف خوراکی ویتامین D، سطح خون می تواند به سطوح سمی افزایش یابد.
   • مصرف بیش از حد ویتامین D منجر به کلسیفیکاسیون متاستاتیک بافت های نرم می شود.
   • هیپرویتامینوز ویتامین D (کلسیتریول) منجر به هیپرکلسمی می شود.
   • افزایش سطح ویتامین D باعث افزایش جذب روده و جذب بیش از حد استخوان می شود.
   • افزایش ویتامین D منجر به افزایش کلسیم و سرکوب PTH می شود.

کاهش سطح سرم:

   • راشیتیسم
   • استئومالاسی
   • پوکی استخوان: ویتامین D جذب کلسیم از روده ها را تشویق می کند. تشکیل ماتریکس استخوان به سطح کافی کلسیم بستگی دارد.
   • سندرم های سوء جذب گوارشی: ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است که در بیماری های سوء هاضمه یا سوء جذب جذب نمی شود.
   • بیماری کلیوی
   • بیماری‌های کبدی: بیماری‌هایی که بر عملکرد متابولیک این اندام‌ها تأثیر می‌گذارند، تبدیل ویتامین D به شکل فعال آن یعنی 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D را مهار می‌کنند.
   • راشیتیسم هیپوفسفاتمیک خانوادگی(راشیتیسم هیپوفسفاتمیک مرتبط باX): این بیماری ناشی از جهش در ژن PHEX در کروموزوم X است. این بیماران سطوح بالایی از فسفاتوری را تجربه می کنند که به درمان با ویتامین D مقاوم است.
   • بیماری التهابی حاد: چون التهاب منجر به افزایش تبدیل 25 هیدروکسی D به 1 و 25 هیدروکسی D می شود، 25 هیدروکسی D (کل) کاهش می یابد.
   • دریافت ناکافی رژیم غذایی: با کاهش مصرف خوراکی ویتامین D، سطح خون می تواند به سطوح نامناسب یا نامناسب کاهش یابد.
   • قرار گرفتن ناکافی در معرض نور خورشید: با کاهش قرار گرفتن در معرض نور کافی خورشید، تولید درون زا سطح ویتامین D می تواند به سطوح نامناسب یا نامناسب کاهش یابد.

ملاحظات بالینی آزمایش ویتامین D:

استفاده طولانی مدت از داروهای ضد تشنج ممکن است منجر به کمبود ویتامین D شود که می تواند منجر به بیماری استخوان شود. داروهای ضد تشنجی که بیشترین نقش را دارند عبارتند از فنی توئین، فنوباربیتال، کاربامازپین و والپروئیک اسید.

محدوده مرجع آزمایش ویتامین D:

   • کمتر از 10 نانوگرم در میلی لیتر (کمبود شدید)، ممکن است با استئومالاسی یا راشیتیسم همراه باشد
   • 10 تا 19 نانوگرم در میلی لیتر (کمبود خفیف تا متوسط)، ممکن است با افزایش خطر پوکی استخوان یا هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه مرتبط باشد
   • 20 تا 50 نانوگرم در میلی لیتر (سطوح بهینه) سطوح بهینه در جمعیت سالم؛ بیماران مبتلا به بیماری استخوان ممکن است از سطوح بالاتری در این محدوده بهره مند شوند
   • 51 تا 80 نانوگرم در میلی لیتر (افزایش خطر هیپرکلسیوری)، سطوح بالای 50 نانوگرم در میلی لیتر همراه با مصرف طولانی مدت مکمل کلسیم ممکن است منجر به هیپرکلسیوری و کاهش عملکرد کلیه شود.
   • بیشتر از 80 نانوگرم در میلی لیتر (سمیت ممکن است)، 80 نانوگرم در میلی لیتر کمترین سطح گزارش شده مرتبط با سمیت در بیماران بدون هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه است که عملکرد کلیوی طبیعی دارند. اکثر بیماران مبتلا به سمیت دارای سطوح بالاتر از 150 نانوگرم در میلی لیتر هستند. بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی می توانند سطوح 25-هیدروکسی ویتامین D3 بسیار بالایی داشته باشند بدون هیچ نشانه ای از سمیت، زیرا تبدیل کلیوی به هورمون فعال 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D مختل شده یا وجود ندارد.

مطلب پیشنهادی: مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش ویتامین D استفاده می شود؟

آزمایش ویتامین D برای موارد زیر استفاده می شود:

   • مشخص کنید که آیا ضعف استخوان، ناهنجاری استخوان، یا متابولیسم غیرطبیعی کلسیم (که توسط کلسیم، فسفر، PTH غیرطبیعی منعکس می‌شود) در نتیجه کمبود یا بیش از حد ویتامین D رخ می‌دهد یا خیر.
   • کمک به تشخیص یا مانیتور مشکلات مربوط به عملکرد غده پاراتیروئید، زیرا PTH برای فعال سازی ویتامین D ضروری است.
   • طبق توصیه بنیاد ملی پوکی استخوان، مؤسسه پزشکی و انجمن غدد درون ریز، افرادی را که در معرض خطر بالای کمبود هستند غربال شوند.
   • کمک به پایش وضعیت سلامت افراد مبتلا به بیماری هایی که در جذب چربی اختلال ایجاد می کنند، مانند سیستیک فیبروزیس و بیماری کرون، زیرا ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است و مانند یک چربی از روده جذب می شود.
   • افرادی را که جراحی بای پس معده انجام داده‌اند و ممکن است نتوانند ویتامین D کافی جذب کنند را تحت نظر بگیرید
   • کمک به تعیین اثربخشی درمان در صورت تجویز مکمل ویتامین D، کلسیم، فسفر و/یا منیزیم

چه زمانی آزمایش ویتامین D درخواست می شود؟

25-هیدروکسی ویتامین D

هنگامی که کلسیم پایین است و/یا فردی دارای علائم کمبود ویتامین D است، مانند ناهنجاری استخوان در کودکان (راشیتیسم) و ضعف، نرمی یا شکستگی استخوان در بزرگسالان (استئومالاسی)، معمولاً برای شناسایی کمبود ویتامین D احتمالی 25 هیدروکسی ویتامین D درخواست می شود.

این آزمایش ممکن است زمانی درخواست شود که فردی در معرض خطر کمبود ویتامین D باشد. افراد مسن تر، افرادی که در موسسات یا خانه نشین هستند و/یا قرار گرفتن در معرض نور خورشید محدود هستند، افرادی که چاق هستند، تحت عمل جراحی بای پس معده قرار گرفته اند و/یا افرادی که سوء جذب چربی دارند در معرض افزایش خطر کمبود ویتامین D هستند. همچنین افرادی که پوست تیره تری دارند و نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند نیز در این گروه قرار می گیرند.

25-هیدروکسی ویتامین D اغلب قبل از شروع درمان دارویی برای پوکی استخوان از فرد درخواست می شود.

1 و 25-دی هیدروکسی ویتامین D

این آزمایش ممکن است زمانی انجام شود که مشکوک به بیماری کلیوی یا ناهنجاری آنزیمی باشد که 25-هیدروکسی ویتامین D را به 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D تبدیل می کند. به ندرت، این آزمایش ممکن است زمانی انجام شود که کلسیم بالا باشد یا فردی مبتلا به بیماری باشد که ممکن است مقادیر اضافی ویتامین D تولید کند، مانند سارکوئیدوز یا برخی از اشکال لنفوم (زیرا سلول های ایمنی ممکن است 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D بسازند).

هنگامی که مکمل ویتامین D، کلسیم، فسفر یا منیزیم ضروری است، گاهی اوقات سطوح ویتامین D برای نظارت بر اثربخشی درمان اندازه‌گیری می‌شود.

نتیجه آزمایش ویتامین D چه چیزی را نشان می دهد؟

اگرچه بین روش‌های ویتامین D تفاوت‌هایی وجود دارد، اما بیشتر آزمایشگاه‌ها از فواصل مرجع مشابهی استفاده می‌کنند. از آنجایی که سمیت نادر است، تمرکز بر روی حد پایین تر بوده است و اینکه چه حدی برای کل 25 هیدروکسی ویتامین D (D2 + D3) نشان دهنده کمبود است.

انجمن غدد درون ریز کمبود ویتامین D را به عنوان سطح 25 هیدروکسی ویتامین D در خون زیر 20 نانوگرم در میلی لیتر (50 نانومول در لیتر) و کمبود ویتامین D را به عنوان سطحی بین 21 تا 29 نانوگرم در میلی لیتر (5/52 تا 5/72 نانومول در لیتر) تعریف می کند.

موسسه پزشکی ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که سطح 25 هیدروکسی ویتامینD،حدود 20 نانوگرم در میلی لیتر (50 نانومول در لیتر) یا بالاتر برای سلامت استخوان کافی است و سطوح بالاتر از 30 نانوگرم در میلی لیتر اثرات قابل توجهی بهتری را ارائه نمی دهد. با این حال، منصفانه است که بگوییم سطح 25 هیدروکسی ویتامین D مرتبط با محافظت در برابر بسیاری از اختلالات دیگر که اخیراً با کمبود ویتامین D مرتبط است، بحث برانگیز است.

25-هیدروکسی ویتامین D

سطح پایین 25 هیدروکسی ویتامین D در خون ممکن است به این معنی باشد که فرد به اندازه کافی در معرض نور خورشید یا ویتامین D رژیم غذایی کافی برای تامین نیاز بدن خود قرار نمی گیرد یا مشکلی در جذب آن از روده وجود دارد. گاهی اوقات، داروهایی که برای درمان تشنج استفاده می شوند، به ویژه فنی توئین (دیلانتین)، می توانند در تولید 25 هیدروکسی ویتامین D در کبد اختلال ایجاد کنند.

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کمبود ویتامین D ممکن است خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها، بیماری‌های ایمنی و بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش دهد.

سطح بالای 25 هیدروکسی ویتامین D معمولا نشان دهنده مصرف بیش از حد مکمل های ویتامینی یا سایر مکمل های غذایی است.

1 و 25-دی هیدروکسی ویتامین D

سطح پایین 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D را می توان در بیماری کلیوی مشاهده کرد و یکی از اولین تغییراتی است که در افراد مبتلا به نارسایی زودرس کلیه رخ می دهد.

سطح بالای 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D ممکن است زمانی رخ دهد که هورمون پاراتیروئید اضافی وجود داشته باشد یا بیماری هایی مانند سارکوئیدوز یا برخی از لنفوم ها وجود داشته باشد که می تواند 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D را در خارج از کلیه ایجاد کند.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

سطوح بالای ویتامین D و کلسیم می تواند منجر به کلسیفیکاسیون و آسیب به اندام ها، به ویژه کلیه ها و رگ های خونی شود.

اگر سطح منیزیم پایین باشد، می تواند باعث کاهش سطح کلسیم شود که به تنظیم ویتامین D و هورمون پاراتیروئید مقاوم است. ممکن است برای بازیابی عملکرد طبیعی، مکمل منیزیم و کلسیم لازم باشد.

اثرات ویتامین D بر سلامتی چیست؟

دانشمندان در حال مطالعه ویتامین D برای درک بهتر چگونگی تأثیر آن بر سلامت هستند. در اینجا چندین نمونه از آنچه این تحقیق نشان داده است آورده شده است:

سلامت استخوان و پوکی استخوان

کمبود طولانی مدت ویتامین D و کلسیم باعث می شود استخوان های شما شکننده شده و راحت تر بشکنند. به این حالت پوکی استخوان می گویند. میلیون ها زن و مرد مسن مبتلا به پوکی استخوان هستند یا در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند. ماهیچه ها برای سلامت استخوان ها نیز مهم هستند زیرا به حفظ تعادل و جلوگیری از سقوط کمک می کنند. کمبود ویتامین D ممکن است به عضلات ضعیف و دردناک منجر شود.

دریافت مقادیر توصیه شده ویتامین D و کلسیم از غذاها (و مکمل ها، در صورت نیاز) به حفظ سلامت استخوان ها و جلوگیری از پوکی استخوان کمک می کند. مصرف مکمل های ویتامین D و کلسیم اندکی استحکام استخوان را در افراد مسن افزایش می دهد، اما مشخص نیست که آیا آنها خطر افتادن یا شکستگی استخوان را کاهش می دهند.

سرطان

به نظر نمی رسد ویتامین D خطر ابتلا به سرطان سینه، روده بزرگ، رکتوم یا ریه را کاهش دهد. مشخص نیست که آیا ویتامین D بر خطر سرطان پروستات یا شانس زنده ماندن از این سرطان تأثیر می گذارد. سطوح بسیار بالای ویتامین D خون حتی ممکن است خطر ابتلا به سرطان پانکراس را افزایش دهد.

کارآزمایی‌های بالینی نشان می‌دهند که در حالی که مکمل‌های ویتامین D (با یا بدون کلسیم) ممکن است بر خطر ابتلا به سرطان تأثیری نداشته باشند، ممکن است کمی خطر مرگ ناشی از این بیماری را کاهش دهند. تحقیقات بیشتری برای درک بهتر نقش ویتامین D در پیشگیری از سرطان و مرگ ناشی از سرطان مورد نیاز است.

بیماری قلبی

ویتامین D برای سلامت قلب و عروق خونی و فشار خون طبیعی مهم است. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که مکمل‌های ویتامین D ممکن است به کاهش سطح کلسترول خون و فشار خون بالا که دو عامل اصلی خطر بیماری قلبی هستند، کمک کند. مطالعات دیگر هیچ فایده ای را نشان نمی دهد.

اگر اضافه وزن یا چاق هستید، مصرف ویتامین D با دوزهای بالاتر از 20 میکروگرم (800 IU) در روز به همراه کلسیم ممکن است در واقع فشار خون شما را افزایش دهد. به طور کلی، آزمایش‌های بالینی نشان می‌دهند که مکمل‌های ویتامین D خطر ابتلا به بیماری قلبی یا مرگ ناشی از آن را کاهش نمی‌دهند، حتی اگر سطح این ویتامین در خون شما پایین باشد.

افسردگی

ویتامین D برای عملکرد صحیح مغز شما لازم است. برخی از مطالعات ارتباط بین سطوح پایین ویتامین D خون و افزایش خطر ابتلا به افسردگی را یافته اند. با این حال، آزمایش‌های بالینی نشان می‌دهد که مصرف مکمل‌های ویتامین D از علائم افسردگی پیشگیری یا کاهش نمی‌دهد.

مالتیپل اسکلروزیس

افرادی که در نزدیکی خط استوا زندگی می کنند بیشتر در معرض نور خورشید قرار می گیرند و سطح ویتامین D بالاتری دارند. آنها همچنین به ندرت به مولتیپل اسکلروزیس (MS) مبتلا می شوند، بیماری که بر اعصابی که پیام ها را از مغز به بقیه بدن منتقل می کنند، تأثیر می گذارد. بسیاری از مطالعات ارتباط بین سطوح پایین ویتامین D خون و خطر ابتلا به ام اس را نشان می دهند.

با این حال، دانشمندان واقعاً مطالعه نکرده اند که آیا مکمل های ویتامین D می توانند از MS جلوگیری کنند یا خیر. در افراد مبتلا به MS، آزمایش های بالینی نشان می دهد که مصرف مکمل های ویتامین D از بدتر شدن یا عود علائم جلوگیری نمی کند.

دیابت نوع 2

ویتامین D به بدن شما کمک می کند تا سطح قند خون را تنظیم کند. با این حال، آزمایش‌های بالینی روی افراد مبتلا به دیابت و بدون دیابت نشان می‌دهد که مکمل ویتامین D باعث بهبود سطح قند خون، مقاومت به انسولین یا سطح هموگلوبین A1c (متوسط ​​سطح قند خون در 3 ماه گذشته) نمی‌شود. مطالعات دیگر نشان می دهد که مکمل های ویتامین D اکثر افراد مبتلا به پیش دیابت را از ابتلا به دیابت باز نمی دارد.

کاهش وزن

مصرف مکمل های ویتامین D یا خوردن غذاهای غنی از ویتامین D به کاهش وزن کمک نمی کند.

چه مقدار ویتامین D باید در روز دریافت کنم؟

بستگی به سن و جنس شما دارد. در سال 2010، انستیتوی پزشکی میزان مصرف مرجع غذایی (DRI) را برای ویتامین D تعیین کرد.

مرحله زندگیمیانگین مقادیر توصیه شده روزانهواحد اندازه گیری
تولد تا 12 ماهگی (400IU) 10میکروگرم
کودکان 1 تا 13 سال (600IU) 15 میکروگرم
نوجوانان 14 تا 18 سال (600IU) 15 میکروگرم
بزرگسالان 19 تا 70 سال (600IU) 15 میکروگرم
بزرگسالان 71 سال و بالاتر (800IU) 20میکروگرم
نوجوانان و زنان باردار و شیرده(600IU) 15 میکروگرم

چه غذاهایی ویتامین D را تامین می کند؟

غذاهای بسیار کمی به طور طبیعی حاوی ویتامین D هستند. غذاهای غنی شده بیشتر ویتامین D را در رژیم غذایی مردم تامین می کنند.

   • تقریباً شیرها با حدود 3 میکروگرم (120 IU) ویتامین D در هر فنجان غنی شده است. بسیاری از جایگزین های گیاهی مانند شیر سویا، شیر بادام و شیر جو دوسر به طور مشابه غنی شده اند. اما غذاهای تهیه شده از شیر مانند پنیر و بستنی معمولاً غنی شده نیستند.
   • ویتامین D به بسیاری از غلات صبحانه و برخی مارک های آب پرتقال، ماست، مارگارین و سایر محصولات غذایی اضافه می شود.
   • ماهی های چرب (مانند قزل آلا، سالمون، تن و ماهی خال مخالی) و روغن کبد ماهی از بهترین منابع طبیعی ویتامین D هستند.
   • جگر گاو، زرده تخم مرغ و پنیر مقدار کمی ویتامین D دارند.
   • قارچ ها مقدار کمی ویتامین D را فراهم می کنند. برخی از قارچ ها برای افزایش محتوای ویتامین D در معرض نور ماوراء بنفش قرار گرفته اند.

آیا می توانم ویتامین D خود را از ماست و پنیر دریافت کنم؟

شاید. اگرچه تمام شیر غنی شده است، اما بسیاری از محصولات لبنی غنی شده نیستند یا به میزان کمتری غنی شده اند.

آیا کاربردهای دیگری برای ویتامین D وجود دارد؟

بله، یک فرم موضعی از کرم ویتامین D وجود دارد که برای درمان پسوریازیس استفاده می شود. تحقیقات در زمینه های دیگر از جمله استفاده بالقوه از ویتامین D برای کمک به کنترل شرایط خودایمنی در حال انجام است.

آیا ویتامین D جزء ضروری مکمل های کلسیم است؟

از آنجایی که جذب کلسیم به ویتامین D وابسته است، بسیاری از تولید کنندگان مکمل های کلسیم ویتامین D را برای اطمینان از جذب بهینه کلسیم اضافه می کنند. اگر مقادیر کافی ویتامین D از منابع دیگر دارید، ویتامین D اضافی لازم نیست. مقدار ویتامین D موجود در این قرص ها به احتمال زیاد منجر به افزایش ویتامین D یا مضر نیست.

چرا ویتامین D در زنان کمتر از آقایان است؟

عوامل متعددی در کاهش سطح ویتامین D در زنان در مقایسه با مردان نقش دارند:

 • تفاوت های هورمونی: زنان سطوح پایین تری از تستوسترون دارند که با سطوح بالاتر ویتامین D مرتبط است. نشان داده شده است که تستوسترون تولید ویتامین D در پوست را تحریک می کند، که ممکن است تا حدی توضیح دهد که چرا مردان تمایل به سطوح بالاتر ویتامین D دارند. .
 • تفاوت در قرار گرفتن در معرض نور خورشید: زنان ممکن است زمان کمتری نسبت به مردان در خارج از منزل سپری کنند، یا ممکن است لباس های بپوشند که پوست را بپوشاند، که می تواند قرار گرفتن آنها در معرض اشعه UVB خورشید را کاهش دهد که برای پوست برای تولید ویتامین D ضروری است.
 • تفاوت در رژیم غذایی: مطالعات نشان داده است که زنان تمایل به مصرف کمتر غذاهای غنی از ویتامین D نسبت به مردان دارند. به عنوان مثال، مردان تمایل بیشتری به خوردن ماهی چرب دارند که منبع خوبی از ویتامین D است.
 • تفاوت در ترکیب بدن: زنان به طور کلی درصد بیشتری از چربی بدن نسبت به مردان دارند، که می تواند فراهمی زیستی ویتامین D را در بدن کاهش دهد. ویتامین D محلول در چربی است، به این معنی که در بافت چربی ذخیره می شود و در صورت وجود درصد چربی بدن، ممکن است کمتر در دسترس بدن باشد.
 • تفاوت در ژنتیک: ممکن است عوامل ژنتیکی وجود داشته باشد که به تفاوت سطح ویتامین D بین مردان و زنان کمک کند. به عنوان مثال، برخی از گونه های ژنی با سطوح پایین ویتامین D در زنان مرتبط است.

توجه به این نکته مهم است که این عوامل متقابلاً منحصر به فرد نیستند و ممکن است با یکدیگر تعامل داشته باشند تا به تفاوت های مشاهده شده در سطوح ویتامین D بین مردان و زنان کمک کنند.

در سایت Medline Plus در مورد آرمایش ویتامین D بیشتر بخوانید:

یک آزمایش ویتامین D سطح ویتامین D را در خون شما اندازه گیری می کند تا مطمئن شود که بدن شما به اندازه کافی برای عملکرد خوب بدنتان دارید. ویتامین D برای سلامت استخوان ها و دندان ها ضروری است. همچنین به کارکرد نرمال عضلات، اعصاب و سیستم ایمنی کمک می کند. داشتن سطوح پایین ویتامین D یک مشکل رایج است که می تواند منجر به اختلالات استخوانی و سایر مشکلات پزشکی شود. آزمایش ویتامین D می تواند به شما اطلاع دهد که آیا نیاز به افزایش سطح ویتامین D دارید یا خیر.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

(2011) National Institute of Health MedlinePlus. New Recommended Daily Amounts of Calcium and Vitamin D. Available online at https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/magazine/issues/winter11/articles/winter11pg12.html. Accessed July 9, 2016.

(Feb 2016) National Institute of Health Office of Dietary Supplements. Vitamin D Fact Sheet for Health Professionals. Available online at https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/. Accessed July 9, 2016.

(June 2011) Holick, N. et al. Evaluation, Treatment and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Available online at http://press.endocrine.org/doi/full/10.1210/jc.2011-0385. Accessed July 9, 2016.

(Oct 2015) Tangpricha, V. Vitamin D Deficiency and Related Disorders. Medscape. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/128762-overview#a6. Accessed July 9, 2016.

(Feb 2016) University of Maryland Medical Center. Vitamin D. Available online at http://umm.edu/health/medical/altmed/supplement/vitamin-d. Accessed July 9, 2016.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

NIH (2001 August 07, Updated). Vitamin D. NIH Clinical Center, National Institutes of Health. Facts About Dietary Supplements [On-line information]. Available online at http://www.cc.nih.gov/ccc/supplements/vitd.html.

Oltikar, A. (2001 February 09). Vitamin D. MedlinePlus Health Information, Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002405.htm.

Conlan, R. & Sherman, E., et. al (2001). UNRAVELING THE ENIGMA OF VITAMIN D. The National Academies, National Academy of Sciences Beyond Discovery, The path from research to human benefit [On-line Journal]. Available online at http://www.beyonddiscovery.org/content/view.article.asp?a=414.

Vitamin D Home Page. About Vitamin D. University of California, Riverside, Vitamin D Home Page [On-line information]. Available online at http://vitamind.ucr.edu/about.html.

DeLuca, H. (2001 January 18, Updated). Vitamin D. Linus Pauling Institute [On-line information]. Available online at http://www.orst.edu/dept/lpi/infocenter/vitamins/vitaminD/.

Miller-Keane Medical Dictionary (2000). Vitamin. WebMDHealth, Dictionary [On-line information]. Available online at http://my.webmd.com/content/asset/miller_keane_35600.

Merck. Vitamins and Minerals. The Merck Manual of Medical Information–Home Edition [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/pubs/mmanual_home/sec12/135.htm.

Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. Henry JB, ed. New York: Saunders: 2006.

(November 2006) Quest Diagnostics. Vitamin D, 25-Hydroxy, Test Summary (online information). Available online at http://www.questdiagnostics.com/hcp/topics/endo/vitamin_d.html.

(November 2006) ARUP Laboratory. Vitamin D, 25-Hydroxy, Test Directory (online information). Available online at http://www.aruplab.com/guides/ug/tests/0070277.jsp.

Saenger AK, et al. Quantification of Serum 25-Hydroxyvitamin D2 and D3 Using HPLC-Tandem Mass Spectrometry and Examination of Reference Intervals for Diagnosis of Vitamin D Deficiency. American Journal of Clinical Pathology 2006;125:914-920.

Utiger RD. The Need for More Vitamin D. New England Journal of Medicine 1998; 33:828-829.

Mayo Medical Laboratories. Vitamin D Testing. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/articles/vitamind/index.html. Accessed February 2009.

National Osteoporosis Foundation. Prevention, Vitamin D. Available online at http://www.nof.org/prevention/vitaminD.htm. Accessed February 2009.

Bikle D. Nonclassic Actions of Vitamin D. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 26-34.

Mark S, Gray-Donald K, Delvin EE, O’Loughlin J, Paradis G, Levy E, Lambert M. Low vitamin D status in a representative sample of youth from Quebec, Canada. Clinical Chemistry 2008 Aug; 54(8): 1283-9.

Topiwala, S. (Updated 2012 July 19). 25-hydroxy vitamin D test. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003569.htm. Accessed February 2013.

Rennert, N. (Updated 2011 December 11). Hypervitaminosis D. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001594.htm. Accessed February 2013.

Tangpricha, V. and Khazai, N. (Updated 2012 December 10). Vitamin D Deficiency and Related Disorders. Medscape Reference. [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/128762-overview. Accessed February 2013.

Nguyen, H. and Chernoff, A. (Updated 2012 April 20). Vitamin D3 25-Hydroxyvitamin D. Medscape Reference. [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2088694-overview#showall. Accessed February 2013.

Nguyen, H. and Chernoff, A. (Updated 2012 April 20). Vitamin D3 1,25-Dihydroxyvitamin D. Medscape Reference. [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2088672-overview#showall. Accessed February 2013.

(2011 September). Vitamin D Insufficiency. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories Communique. [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/articles/communique/2011/09.html. Accessed February 2013.

Johnson, L. (Revised 2012 December). Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online through http://www.merckmanuals.com. Accessed February 2013.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 1040-1043.

Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pp 529-530.

McPherson, R. and Pincus, M. (© 2011). Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 22nd Edition: Elsevier Saunders, Philadelphia, PA. Pp 105-106.

Press release. IOM Report Sets New Dietary Intake Levels for Calcium and Vitamin D To Maintain Health and Avoid Risks Associated With Excess. Institute of Medicine. Available online at http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=13050. Issued November 30, 2010. Accessed March 2010.

Report at a Glance. DRIs for Calcium and Vitamin D. Institute of Medicine. Available online at http://www.iom.edu/Reports/2010/Dietary-Reference-Intakes-for-Calcium-and-Vitamin-D/DRI-Values.aspx. Published November 30, 2010. Accessed March 2010.

(March 2011) Centers for Disease Control and Prevention. Vitamin D Status, United States, 2001-2006. Available online at http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db59.htm#ref1. Accessed March 2013.

Holick MF et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: An Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab, 96(7): 1911 (July 1, 2011). Available online at http://dx.doi.org/10.1210/jc.2011-0385. Accessed May 2013.

https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-Consumer/

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top