آزمایش ویتامین B12 | کوبالامین | Vit B12 | Cobalamin

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آزمایش ویتامین B12 | کوبالامین | Vit B12 | Cobalamin

ویتامین B12 (کوبالامین) نقش اساسی در تولید گلبول های قرمز، متابولیسم های مختلف سلولی، عملکرد اعصاب و تولید DNA(مولکول های داخل سلول ها که اطلاعات ژنتیکی را حمل می کنند) ایفا می کند. منابع غذایی ویتامین B12 شامل مرغ، گوشت، ماهی و محصولات لبنی است.

اسامی دیگر:

 • Vitamin B12
 • Cobalamin
 • Vit B12

چرا آزمایش ویتامین B12 درخواست می شود؟

 • برای کمک به تشخیص علت کم خونی یا نوروپاتی (آسیب عصبی)
 • ارزیابی وضعیت تغذیه در برخی بیماران
 • پایش اثربخشی درمان برای کمبود B12  یا فولات
 • بررسی کم خونی ماکروسیتیک
 • رفع کمبودهای دیده شده در کم خونی های مگالوبلاستیک

چه زمانی آزمایش ویتامین B12 درخواست می شود؟

 • هنگامی که گلبول های قرمز بزرگ دارید(کم خونی مگالوبلاستیک)
 •  به ویژه هنگامی که علائم کم خونی و/یا نوروپاتی دارید.
 •  زمانی که برای کمبود ویتامین B12  یا فولات تحت درمان هستید

نمونه مورد نیاز برای آزمایش ویتامین B12:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/6 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش ویتامین B12

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-آزمایش-ویتامین-B12

شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-ویتامین-B12

 • از همولیز اجتناب کنید.
 • نمونه را از نور محافظت کنید.
 • از هپارین، فلوراید و اسید اسکوربیک اجتناب کنید.
روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش های اندازه گیری آزمایش ویتامین B12:

روش ایمونوآنزیمی با اتصال رقابتی:

سنجش ویتامین B12 یک سنجش ایمونوآنزیمی با اتصال رقابتی است. نمونه به همراه سیانید پتاسیم قلیایی و دی تیوتریتول به ظرف واکنش اضافه می شود. این واکنش پروتئین های اتصال دهنده B12 را دناتوره می کند و تمام اشکال ویتامین B12 را به فرم سیانوکوبالامین تبدیل می کند.

پس از خنثی سازی، کونژوگه فاکتور قلیایی فسفاتاز داخلی و ذرات پارامغناطیس پوشیده شده با آنتی بادی ضد فاکتور داخلی مونوکلونال موش IgG به نمونه اضافه می شود. ویتامین B12 موجود در نمونه به کونژوگه فاکتور داخلی متصل می شود و از اتصال کونژوگه به فاکتور ضد داخلی فاز جامد جلوگیری می کند.

پس از انکوباسیون در یک ظرف واکنش، مواد متصل به فاز جامد در یک میدان مغناطیسی نگه داشته می شوند، در حالی که مواد غیر متصل شسته می شوند. یک بستر شیمیایی به ظرف اضافه می شود و نور تولید شده توسط واکنش با یک لومینومتر اندازه گیری می شود. تولید نور با غلظت ویتامین B12 در نمونه نسبت معکوس دارد. مقدار آنالیت در نمونه با استفاده از یک منحنی کالیبراسیون چند نقطه ای ذخیره شده تعیین می شود.

سنجش-ایمونوآنزیمی

اساس سنجش ایمونوآنزیمی

 

روش ایمونوسوربنت متصل با آنزیم (ELISA):

الایزا یک روش پرکاربرد برای اندازه گیری سطوح ویتامین B12 در سرم است. این روش شامل استفاده از آنتی بادی هایی است که مخصوص ویتامین B12 هستند. این آنتی بادی ها روی یک سطح جامد مانند صفحه میکروتیتر بی حرکت می شوند که امکان تشخیص و تعیین کمیت ویتامین B12 را فراهم می کند.

برای انجام یک سنجش الایزا برای اندازه گیری ویتامین B12 در سرم، مراحل زیر به طور معمول دنبال می شود:

 • آماده سازی نمونه: این شامل گرفتن نمونه از بیمار و سانتریفیوژکردن آن برای جداسازی سرم از سایر اجزای خون می باشد.
 • پوشش: در این مرحله چاهک های صفحه میکروتیتر با آنتی بادی اختصاصی ویتامین B12 پوشانده می شوند. این معمولاً با افزودن محلول آنتی بادی به چاهک ها و اجازه دادن به آن برای اتصال به سطح انجام می شود. سپس آنتی بادی اضافی با شستن صفحه حذف می شود.
 •  مسدود کردن: برای جلوگیری از اتصال غیر اختصاصی پروتئین های دیگر در نمونه سرم، چاهک های پوشش داده شده با استفاده از یک عامل مسدود کننده مانند آلبومین سرم گاوی (BSA) مسدود می شوند.
 • انکوباسیون: نمونه سرم تهیه شده به چاهک های پوشش داده شده و مسدود شده اضافه شده و اجازه انکوبه داده می شود. در طول این مدت، هر ویتامین B12 موجود در نمونه به آنتی بادی بی حرکت متصل می شود.
 • تشخیص: پس از دوره انکوباسیون، پلیت مجدداً شسته می شود تا هر گونه مواد غیر متصل شده حذف شود. سپس یک آنتی بادی ثانویه که با آنزیمی مانند پراکسیداز ترب کوهی (HRP) نشاندار شده است، به چاهک ها اضافه می شود. این آنتی بادی آنتی بادی اولیه متصل به ویتامین B12 را شناسایی کرده و به آن متصل می شود.
 • تولید سیگنال: در نهایت یک محلول بستر به چاهک ها اضافه می شود که با آنتی بادی ثانویه نشاندار شده با آنزیم واکنش می دهد و سیگنالی تولید می کند که با استفاده از اسپکتروفتومتر قابل اندازه گیری است. شدت سیگنال با مقدار ویتامین B12 موجود در نمونه نسبت مستقیم دارد.

به طور کلی، ELISA یک روش حساس و اختصاصی برای اندازه‌گیری سطوح ویتامین B12 در سرم است که کاربردهای وسیعی در محیط‌های بالینی و تحقیقاتی دارد.

روش ایمونواسی کمی لومینسانس (CLIA):

CLIA یک تکنیک بسیار حساس و خاص برای اندازه گیری ویتامین B12 در سرم است. این روش شامل استفاده از آنتی بادی هایی است که به طور خاص مولکول های ویتامین B12 موجود در نمونه سرم را شناسایی کرده و به آن متصل می شوند.

مراحل روش CLIA برای اندازه‌گیری ویتامین B12:

 • جمع آوری نمونه: نمونه خون یا سرم با استفاده از روش استاندارد رگ گیری از بیمار جمع آوری می شود.
 • آماده سازی نمونه: خون یا سرم جمع آوری شده سپس سانتریفیوژ می شود تا سرم از سایر اجزای خون جدا شود.
 •  آماده سازی معرف: معرف های مورد استفاده در CLIA شامل آنتی بادی هایی هستند که مخصوص ویتامین B12 هستند. این آنتی بادی ها توسط سلول های هیبریدوما تولید شده و با استفاده از کروماتوگرافی خالص می شوند. آنتی بادی ها با یک آنزیم یا یک ترکیب نورتابی شیمیایی برای تشخیص کونژوگه می شوند.
 • انکوباسیون: نمونه سرم با معرف های آنتی بادی مخلوط شده و اجازه داده می شود تا برای یک دوره زمانی مشخص انکوبه شود تا امکان تشکیل کمپلکس های آنتی ژن-آنتی بادی فراهم شود.
 • جداسازی: پس از انکوباسیون، آنتی ژن ها و آنتی بادی های غیر متصل با شستن مخلوط با محلول بافر حذف می شوند.
 • تشخیص: یک محلول سوبسترا به مخلوط اضافه می شود که باعث ایجاد یک واکنش شیمیایی و در نتیجه تولید انرژی نور می شود. این تابش نور توسط یک لومینومتر تشخیص داده می شود که شدت نور ساطع شده را اندازه گیری می کند. شدت نور با مقدار ویتامین B12 موجود در نمونه نسبت مستقیم دارد. برای تعیین دقیق غلظت ویتامین B12 در نمونه، منحنی با استفاده از غلظت های شناخته شده استانداردهای ویتامین B12 ایجاد می شود. شدت نور ساطع شده توسط محلول های استاندارد اندازه گیری شده و در برابر غلظت محلول های استاندارد برای ایجاد منحنی رسم می شود.
 • کمی سازی: در نهایت، غلظت ویتامین B12 در نمونه بر اساس شدت نور تشخیص داده شده در نمونه، نرمال شده به منحنی استاندارد تعیین می شود.
ایمونواسی‌ کمی لومینسانس (CLIA)

اساس روش ایمونواسی_ کمی لومینسانس (CLIA)

به طور خلاصه، روش CLIA برای اندازه‌گیری ویتامین B12 شامل استفاده از آنتی‌بادی‌های خاص برای تشکیل کمپلکس‌های آنتی‌ژن-آنتی‌بادی است که از طریق واکنش نورتابی شیمیایی تشخیص داده می‌شوند و بر اساس استانداردهای شناخته شده برای تعیین غلظت ویتامین B12 در یک نمونه، کمیت می‌شوند.

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC):

HPLC یک تکنیک تحلیلی قدرتمند است که برای جداسازی و خالص سازی مخلوط های پیچیده استفاده می شود. در مورد ویتامین B12 می توان از HPLC برای تعیین کمیت آن استفاده کرد.

روش HPLC برای اندازه گیری ویتامین B12 معمولاً شامل مراحل زیر است:

 • آماده سازی نمونه: نمونه (به عنوان مثال، سرم خون، محصولات غذایی) ابتدا با استخراج ویتامین B12 از ماتریکس با استفاده از یک حلال مناسب تهیه می شود. این مرحله استخراج ممکن است شامل افزودن اسید یا باز برای آزادسازی ویتامین B12 متصل از پروتئین‌های نمونه باشد.
 • جداسازی کروماتوگرافی: ویتامین B12 استخراج شده سپس با استفاده از یک فاز ثابت (به عنوان مثال، سیلیکاژل) و یک فاز متحرک متشکل از یک یا چند حلال از سایر ترکیبات نمونه جدا می شود. انتخاب فاز متحرک به عواملی مانند قطبیت نمونه، pH و ماهیت فاز ثابت بستگی دارد.
 •  تشخیص: ویتامین B12 جدا شده توسط یک آشکارساز مناسب، مانند یک آشکارساز مرئی اشعه ماوراء بنفش یا یک آشکارساز فلورسانس، که سیگنالی متناسب با مقدار ویتامین B12 موجود در نمونه تولید می کند، شناسایی می شود.
 • کمی سازی: غلظت ویتامین B12 در نمونه با مقایسه سیگنال آشکارساز با منحنی استاندارد تولید شده با استفاده از غلظت های شناخته شده ویتامین B12 تعیین می شود.
روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

توجه به این نکته ضروری است که روش های HPLC برای اندازه گیری ویتامین B12 بسته به کاربرد خاص و سطح حساسیت و دقت مورد نظر می تواند متفاوت باشد. برای مثال، برخی از روش‌ها ممکن است مراحل مشتق‌سازی را برای افزایش قابلیت تشخیص ویتامین B12 در بر گیرند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به ستون‌ها یا آشکارسازهای تخصصی نیاز داشته باشند.

روش ECLIA یا Electrochemiluminescence Immunoassay:

ECLIA یک تکنیک رایج برای اندازه گیری ویتامین B12 در نمونه های بیولوژیکی است. در این روش از آنتی بادی های مونوکلونال استفاده می شود که مخصوص مولکول هدف، در این مورد، ویتامین B12 است.

در مرحله اول روش ECLIA، نمونه حاوی ویتامین B12 به همراه یک آنتی بادی مرتبط با آنزیم و یک کمپلکس روتنیم به ظرف واکنش اضافه می شود. آنتی بادی مرتبط با آنزیم به طور خاص به ویتامین B12 موجود در نمونه متصل می شود.

در مرحله بعد، ولتاژی به ظرف واکنش اعمال می‌شود که باعث می‌شود کمپلکس روتنیم الکترون‌هایی آزاد کند که با آنزیم مرتبط با آنتی‌بادی واکنش نشان می‌دهند. این واکنش نوری را تولید می کند که توسط یک لوله photomultiplier تشخیص داده می شود و سپس آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. مقدار نور ساطع شده با مقدار ویتامین B12 موجود در نمونه نسبت مستقیم دارد.

برای اندازه گیری غلظت ویتامین B12 در نمونه، یک منحنی استاندارد با استفاده از غلظت های شناخته شده ویتامین B12 ایجاد می شود. مقدار نور ساطع شده توسط هر استاندارد اندازه گیری می شود و یک منحنی کالیبراسیون با رسم لگاریتم غلظت ویتامین B12 در برابر مقادیر انتشار نور مربوطه ایجاد می شود.

در نهایت با اندازه گیری نور ساطع شده از نمونه و مقایسه آن با منحنی کالیبراسیون، میزان ویتامین B12 در نمونه مشخص می شود. غلظت ویتامین B12 در نمونه بر اساس موقعیت آن بر روی منحنی محاسبه می شود.

به طور کلی، روش ECLIA یک سنجش حساس، دقیق و قابل اعتماد برای اندازه گیری ویتامین B12 در نمونه های بیولوژیکی است. این به طور گسترده در آزمایشگاه های بالینی برای تشخیص و نظارت بر کمبود ویتامین B12 استفاده می شود.

تست شیلینگ (Schilling test):

تست شیلینگ یک تست تشخیصی پزشکی است که برای تعیین میزان جذب ویتامین B12 در دستگاه گوارش استفاده می شود. این آزمایش به افتخار رابرت فردریک سیلینگ، هماتولوژیست آمریکایی که این آزمایش را در دهه 1950 انجام داد، نامگذاری شد.

در اینجا تجزیه و تحلیل گام به گام روش آزمون شیلینگ آمده است:

 • به بیمار مقدار کمی ویتامین B12 رادیواکتیو داده می شود که معمولاً کوبالامین-57 یا کوبالامین-58 است. این به پزشکان اجازه می دهد تا پیشرفت ویتامین را در بدن دنبال کنند.
 • پس از دوز اولیه رادیواکتیو B12، سپس به بیمار دوز خوراکی ویتامین B12 غیر رادیواکتیو، معمولا سیانوکوبالامین داده می شود.
 • در مرحله بعد، ادرار بیمار برای یک دوره زمانی، معمولاً 24 ساعت جمع آوری می شود و از نظر رادیواکتیویته آزمایش می شود. مقدار ویتامین B12 رادیواکتیو که در ادرار ظاهر می شود نشان می دهد که چه مقدار از دوز اولیه توسط بدن جذب شده است.
 • اگر نتایج آزمایش نشان دهد که بیمار مقادیر کمتر از حد طبیعی ویتامین B12 را جذب کرده است، ممکن است به او مقداری فاکتور داخلی تزریق شود، پروتئینی که در معده ساخته شده و برای جذب ویتامین B12 ضروری است. این به عنوان آزمون شیلینگ با فاکتور داخلی شناخته می شود.
 • سپس به بیمار دوز خوراکی دیگری از ویتامین B12 غیر رادیواکتیو داده می شود و ادرار او جمع آوری و مانند قبل آزمایش می شود. اگر آزمایش نشان دهد که بیمار اکنون ویتامین B12 بیشتری جذب کرده است، نشان می دهد که تزریق فاکتور درونی در کمک به جذب ویتامین موفق بوده است.

تست شیلینگ (Schilling test)به طور کلی، تست شیلینگ یک ابزار تشخیصی مفید برای شناسایی شرایطی مانند کم خونی پرنشیوز است، یک اختلال خود ایمنی که در آن بدن به فاکتور داخلی خود حمله می کند و جذب ویتامین B12 را دشوار می کند. با اندازه گیری دقیق جذب ویتامین B12، پزشکان می توانند این شرایط را تشخیص داده و به طور موثر درمان کنند.

آمادگی قبل از انجام آزمایش ویتامین B12:

برای آزمایش استاندارد ویتامین B12  نیازی به ناشتا بودن نیست. برخی داروها و بارداری ممکن است بر نتایج آزمایش تأثیر بگذارد.

این آزمایش نباید بر روی بیمارانی که تزریق ویتامین B12 یا تزریق ویتامین B12 نشاندار شده رادیویی را در 2 هفته گذشته دریافت کرده اند انجام شود.

چه چیزی در آزمایش ویتامین B12 مورد بررسی قرار می گیرد ؟

ویتامین B12  یک ماده مغذی است که برای بسیاری از جنبه های سلامت انسان مهم است. سطوح کافی ویتامین B12  برای بدن شما برای حفظ سیستم عصبی سالم، ساخت گلبول‌های قرمز خون و ایجاد DNA (ماده ژنتیکی موجود در همه سلول‌های ما) مورد نیاز است.

اعمال-ویتامین-B12

اعمال ویتامین B12

ویتامین B12  به طور طبیعی در پروتئین های حیوانی مانند گوشت قرمز، ماهی، مرغ، تخم مرغ و لبنیات وجود دارد. سایر غذاها مانند غلات صبحانه، مخمرهای مغذی و برخی شیرهای گیاهی ممکن است با ویتامین B12  غنی شوند. این ویتامین به عنوان مکمل و به عنوان یک داروی تجویزی نیز موجود است.

پاتوفیزیولوژی ویتامین B12

 • Vit.B12 یک مولکول پیچیده است و به آن سیانوکوبالامین نیز می گویند.
 • این ویتامین محلول در آب و خونساز است.
 • یک هسته مرکزی کبالت دارد که توسط پورفیرین ها مانند حلقه ای احاطه شده است که نوکلئوتید و آمینوپروپانول به آن متصل است.
 • برای جذب ویتامین B12 فاکتور داخلی(گلیکوپروتئین) ترشح شده در بزاق و شیره معده لازم است. که توسط سلول های جداری مخاط معده تولید می شود.
 • سیانوکوبالامین یک ترکیب پایدار است که کریستال های سوزنی مانند قرمز تیره را تشکیل می دهد.
 • شکل فیزیولوژیکی کوبالامین در سرم متیل کوبالامین است.
 • کمبود فاکتور داخلی منجر به کم خونی پرنشیوز می شود.
 • کمبود ویتامین B12 ممکن است به دلیل آلودگی انگلی مانند Diphyllobothrium latum که با B12 رقابت می کند رخ دهد.

کبالت (Co) به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از ویتامین B12 (کوبالامین) برای انسان ضروری است. کبالت هیچ عملکرد شناخته شده دیگری در انسان ندارد. کبالت موجود در کوبالامین فقط در محصولات حیوانی وجود دارد. بنابراین، گیاهخواران و وگان ها باید مکمل های ویتامین B12 مصرف کنند. میکرو فلور روده انسان قادر به استفاده از کبالت برای سنتز کوبالامین نیست. بنابراین، کبالت آزاد بر ویتامین B12 بدن تأثیر نمی گذارد.
سمیت کبالت در بیماران دریافت کننده ایمپلنت های فلزی روی فلز و همچنین به دنبال قرار گرفتن در معرض صنعتی گزارش شده است. این سندرم با نقص عصبی (نارسایی شنوایی و بینایی) و همچنین کم کاری تیروئید و اثرات قلبی (نارسایی قلبی) مشخص می شود.

ویتامین ها: عملکردها، سندرم های کمبود و سمیت(توکسیکوسیتی)

ویتامین هاعملکرد سندروم کمبودسمیت(توکسیکوسیتی)
آسکوربات (Vitamin C)بسیاری از واکنش های ردوکس
هیدروکسیلاسیون کلاژن
بیماری اسکوربوتمگادوزهای مزمن 10 تا 150 برابر RDA (1 تا 15 گرم) ممکن است باعث گرفتگی عضلات، اسهال، حالت تهوع، سنگ کلیه شود.
قطع ناگهانی مگادوز ممکن است منجر به اسکوربوت شود، زیرا متابولیسم آن با مگادوز تسریع می شود.
بیوتین (Vitamin B7)کوفاکتور در واکنش های کربوکسیلاسیوننادر است. ناشی از کمبود بیوتین در تغذیه کامل.
آویدین موجود در سفیده تخم مرغ خام، به بیوتین در روده متصل می شود و از جذب آن جلوگیری می کند.
درماتیت، گلوسیت، ریزش مو، بی اشتهایی، افسردگی و هیپرکلسترولمی.
هیچ سمیت شناخته شده ای وجود ندارد.
کوبالامین (Vitamin B12)متابولیسم فولات و سنتز DNA، حفظ میلینه شدن مجاری نخاعیکم خونی مگالوبلاستیک، نوروپاتی محیطیبدون سمیت قابل توجه
فولیک اسید (Vitamin B9)انتقال و استفاده از واحدهای 1 کربنی در سنتز DNA و اسید آمینهکم خونی مگالوبلاستیک، نقص لوله عصبیاثر تراتوژنیک در مدل جوندگان.
بدون عوارض جانبی در دوزهای خوراکی بالا.
نیاسین یا نیکوتینیک اسید (Vitamin B3)ترکیب شده در NAD و NAD فسفات
واکنش های ردوکس
پلاگر: زوال عقل، درماتیت، اسهالنیاسین و اسید نیکوتینیک بیش از حد از پیش ساخته شده باعث گشاد شدن عروق، "گرگرفتگی" می شود
هپاتوتوکسیک
تیامین (Vitamin B1)به عنوان پیروفسفات، کوآنزیم در واکنش های دکربوکسیلاسیون استبری بری خشک (عصبی عضلانی) و مرطوب (نارسایی قلبی)
سندرم Wernicke-Korsakoff
فقط در صورت استفاده تزریقی
سردرد، ضعف عضلانی، آریتمی قلبی، تشنج
اسید پانتوتنیک (Vitamin B5)موجود در کوآنزیم Aهیچ سندرمی شناسایی نشده استدوزهای بسیار بالا: اسهال
پیریدوکسین (Vitamin B6) کوآنزیم بسیاری از واکنش های متابولیسم اسید آمینه، فسفولیپید و گلیکوژن هستندشیلوز، گلوسیت، درماتیت، نوروپاتی محیطی، تشنجمکمل مگادوز طولانی مدت باعث آتاکسی و نوروپاتی حسی می شود.
ریبوفلاوین (Vitamin B2)به کوآنزیم های فلاوین تبدیل می شود
کوفاکتور برای بسیاری از آنزیم ها در متابولیسم واسطه
آریبوفلاوینوز، کیلوز، استوماتیت زاویه ای، گلوسیت، درماتیت، عروق قرنیهمسمومیت با ریبوفلاوین گزارش نشده است
جذب به طور معمول محدود است.
رتینول (Vitamin A)جزء رنگدانه میله شبکیه. نقش در بینایی در نور کم، رشد. تولید مثل. حفظ مقاومت در برابر عفونتمتاپلازی سنگفرشی، به ویژه هیپرکراتوز غددی، فولیکولی؛ خشکی دهان؛ شب کوری، اختلالات تولید مثل، آسیب پذیری در برابر عفونت.جگر خرس های قطبی و حیوانات بزرگ دارای سطوح بسیار بالایی ویتامین A هستند.
سمیت حاد: می تواند باعث خواب آلودگی، سردرد، استفراغ، بی حالی، لایه برداری پوست و ادم پاپی شود.
سمیت مزمن: تراتوژن، پوکی استخوان، سمیت کبدی.
کاروتنوئیدهای بیش از حد، رنگ پوست را نارنجی مایل به زرد می کنند.
کوله کلسیفرول (Vitamin D)افزایش جذب کلسیم و فسفر؛ معدنی شدن استخوان ها و دندان هاراشیتیسم در کودکان، استئومالاسی در بزرگسالان، هیپوکلسمی، کزازمصرف زیاد ویتامین D باعث هیپرکلسمی و عواقب آن می شود: هیپرکلسیوری، دمینرالیزاسیون استخوان، یبوست، ضعف عضلانی، سنگ کلیه.
توکوفرول (Vitamin E)آنتی اکسیدان، رادیکال های آزاد را از بین می برد.
تنفس سلولی، در درجه اول در عضله، یکپارچگی RBC
دژنراسیون مخچه نخاعی، آتاکسیناراحتی خفیف دستگاه گوارش، حالت تهوع
انعقاد در بیمارانی که داروهای ضد تشنج دریافت می کنند.
فیتومنادیون (Vitamin K)کوفاکتور ساخت فاکتورهای انعقادی کبدی: II (پرترومبین)، VII و X، پروتئین C و پروتئین Sلخته شدن معیوب
اختلال خونریزی
غذاهای حاوی ویتامین K هیچ مشکل سمی ایجاد نمی کنند.
مقادیر بیش از حد ویتامین K ممکن است زمان لخته شدن را کاهش دهد.

در غذا، ویتامین B12  به پروتئین متصل است. برای اینکه بدن شما آن را جذب کند، ویتامین باید از پروتئین آزاد شود. همانطور که بدن شما غذا را هضم می کند، آنزیم های موجود در دستگاه گوارش شما ویتامین B12  را از این پروتئین ها جدا می کند. سپس ویتامین B12  آزاد شده با پروتئین ساخته شده توسط بدن به نام فاکتور داخلی(IF) ترکیب می شود که توسط سلول های معده ترشح می شود. ویتامین B12  و فاکتور ذاتی با هم در انتهای تحتانی روده کوچک جذب می شوند.

فرایند جذب ویتامین B12

فرایند جذب ویتامین B12

این آزمایش ها غلظت ویتامین B12  را در سرم (بخش مایع خون) اندازه گیری می کند.

ویتامین B12  و فولات هر دو بخشی از مجموعه ویتامین های B هستند. فولات در سبزیجات سبز برگ، مرکبات، لوبیا و نخود خشک، جگر و مخمر یافت می شود. ویتامین B12  در محصولات حیوانی مانند گوشت قرمز، ماهی، مرغ، شیر و تخم مرغ وجود دارد. در سال های اخیر غلات، نان ها و سایر محصولات غلات غنی شده نیز به منابع غذایی مهمی از فولات تبدیل شده اند.

غذاهای-حاوی-ویتامین-B12

غذاهای حاوی ویتامین B12

هر دو ویتامین B12  و فولات برای تشکیل طبیعی گلبول های قرمز، ترمیم بافت و سلول و سنتز DNA ضروری هستند. ویتامین B12  همچنین برای سلامت اعصاب مهم است، در حالی که فولات برای تقسیم سلولی مانند آنچه در جنین در دوران بارداری دیده می شود ضروری است. کمبود ویتامین B12  یا فولات می تواند منجر به کم خونی مگالوبلاستیک شود، جایی که گلبول های قرمز کاهش یافته اما ماکروسیت (بطور غیر طبیعی بزرگ) هستند. به طور خاص یک آزمایش مغز استخوان ممکن است کم خونی مگالوبلاستیک را نشان دهد، جایی که گلبول های قرمز نابالغ به نام مگالوبلاست ممکن است دیده شوند. معمولاً انجام آزمایش مغز استخوان برای تشخیص کمبود ویتامین B12  ضروری نیست.

کمبود ویتامین B12  همچنین می تواند منجر به درجات مختلفی از نوروپاتی، آسیب عصبی شود که می تواند باعث گزگز و بی حسی در دست ها و پاهای بیمار شود. در کمبود شدید ویتامین B12  آسیب عصبی جدی‌تر ممکن است به نام دژنراسیون ترکیبی تحت حاد بند ناف یا SACD رخ دهد که در آن ضعف شدید و ناهماهنگی ممکن است رخ دهد. زوال ظریف بینایی و توانایی ذهنی ممکن است رخ دهد. کمبود فولات در اوایل بارداری می تواند باعث نقص لوله عصبی مانند اسپینا بیفیدا در جنین در حال رشد شود.

دلایل مختلفی برای کمبود ویتامین B12  و/یا فولات وجود دارد. آنها عبارتند از:

مصرف ناکافی

بدن انسان چندین سال ویتامین B12  را در کبد ذخیره می کند. ویتامین B12  به طور گسترده در غذاهای غیر گیاهی موجود است، بنابراین کمبود این ویتامین در رژیم غذایی نادر است. ممکن است گاهی اوقات با سوء تغذیه عمومی، و در گیاهخواران (کسانی که هیچ گونه فرآورده حیوانی از جمله شیر و تخم مرغ مصرف نمی کنند) دیده شود.

همچنین ممکن است در کودکان و نوزادان گیاهخوار وگان که با شیر مادر تغذیه می شوند نیز دیده شود. از آنجایی که آنها ذخایری را که بزرگسالان دارند، را در بدن خود ندارند، کمبودها در کودکان و نوزادان نسبتاً سریع ظاهر می شود. کمبود ویتامین B12  در کودکان بسیار نادر است، اما به ندرت با نقص های ژنتیکی مرتبط با متابولیسم ویتامین B12  دیده می شود.

کمبود فولات در گذشته رایج بود، اما با ظهور غلات غنی شده، نان ها و محصولات غلات، این کمبود کمتر شده است. از آنجایی که فولات در بافت در مقادیر کمتر از ویتامین B12  ذخیره می شود، فولات باید به طور منظم تر از ویتامین B12  مصرف شود.

سوء جذب

کمبود ویتامین B12  و فولات ممکن است در شرایطی دیده شود که در جذب آنها در روده کوچک اختلال ایجاد می کند. اینها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • بیماری سلیاک (به ویژه کمبود فولات)
 • کاهش تولید اسید معده (اسید معده برای جداسازی B12 از پروتئین موجود در غذا ضروری است)
 • سوء جذب ممکن است به دلیل اسپرو استوایی، بیماری التهابی روده، استاز روده و رشد بیش از حد باکتری ها در روده بزرگ باشد.
 • همچنین ممکن است توسط هجوم انگلی روده ای مانند Dophyllobothrium latum که برای ویتامین رقابت می کند رخ دهد.

به طور معمول مولکولی به نام فاکتور داخلی توسط سلول های جداری که معده را پوشانده اند ساخته می شود. B12  به فاکتور داخلی معده متصل می شود و کمپلکس حاصل در روده کوچک (ایلئوم) جذب می شود. در کم‌خونی پرنشیوز، آنتی‌بادی‌ها به سلول‌های جداری حمله می‌کنند، تولید فاکتور داخلی را کاهش می‌دهند، یا به فاکتور داخلی حمله می‌کنند و عملکرد آن را مسدود می‌کنند و در هر صورت مانع از جذب کارآمد B12  می‌شوند. موارد دیگر:

 • جراحی که بخشی از معده (و سلول‌های جداری) یا روده‌ها را از بین می‌برد، ممکن است جذب را تا حد زیادی کاهش دهد.
 • بیماری کرون که انتهای روده کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد (ایلئوم)
 • داروی دیابت نوع 2 متفورمین ممکن است بر سطح B12 تأثیر بگذارد
 • الکلیسم، با سوء مصرف الکل، ویتامین B12 و فولات کمتر جذب شده و مقدار بیشتری از کلیه ها دفع می شود.

افزایش نیاز

همه زنان باردار برای رشد مناسب جنین به مقادیر بیشتری از فولات نیاز دارند. اگر خانمی قبل از بارداری کمبود فولات داشته باشد، در دوران بارداری تشدید می شود و ممکن است منجر به زایمان زودرس و نقص لوله عصبی در کودک شود.

دلایل-کمبود-ویتامین-B12

دلایل کمبود ویتامین B12

عوامل مداخله گر در آزمایش ویتامین B12

 • همولیز نمونه ممکن است با نتایج آزمایش تداخل داشته باشد.
 • قرار گرفتن طولانی مدت نمونه در معرض نور ممکن است نتایج آزمایش را تغییر دهد.
 • بیمارانی که رنگ های رادیوگرافی را طی 7 روز قبل از آزمایش دریافت کرده اند ممکن است نتایج آزمایش را تغییر داده باشند.
 • داروهایی که ممکن است سطح ویتامین B12 را افزایش دهند: اسید اسکوربیک، کلرال هیدرات، استروژن، امپرازول و مصرف ویتامین A.
 • داروهایی که ممکن است سطح ویتامین B12 را کاهش دهند: الکل، ضد تشنج ها، ضد مالاریا، اسید اسکوربیک، عوامل ضد سرطان، کلستیرامین، کلشی سین، دیورتیک ها، متفورمین، نئومایسین، داروهای ضد بارداری خوراکی، رانیتیدین، ریفامپین.

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی آزمایش ویتامین B12

افزایش سطح سرمی:

 • سرطان خون
 • پلی سیتمی ورا: پاتوفیزیولوژی این مشاهدات به خوبی شناخته نشده است.
 • اختلال عملکرد شدید کبد
 • بیماری میلوپرولیفراتیو: در بیماری های ذکر شده در بالا، ترانسکوبالامین (پروتئین حامل ویتامین B12) افزایش می یابد و سطح ویتامین B12 به طور کاذب بالا می رود.

کاهش سطح سرمی:

 • کم خونی پرنشیوز: فاکتور داخلی که برای جذب ویتامین B12 ضروری است، مضر است.
 • سندرم های سوء جذب (مانند بیماری التهابی روده، اسپرو، بیماری کرون): جذب ویتامین B12 ناکافی است.
 • آلودگی به کرم روده: رقابت برای ویتامین B12 در روده، ویتامین B12 بسیار کمی را برای جذب باقی می گذارد.
 • گاستریت آتروفیک
 • سندرم زولینگر-الیسون
 • گاسترکتومی پروگزیمال بزرگ: فاکتور داخلی، لازم برای جذب ویتامین B12، نامناسب است، زیرا سلول های مخاطی معده لازم برای تولید IF وجود ندارند.
 • برداشتن ایلئوم انتهایی: ویتامین B12 در قسمت انتهایی ایلئوم جذب می شود. بدون آن قطعه روده، ویتامین B12 نمی تواند جذب شود.
 • Achlorhydria (آکلرهیدریا): اسید معده برای جداسازی ویتامین B12 از پروتئین های اتصال ضروری است. بدون اسید معده، ویتامین B12 محدود می ماند و نمی تواند از روده جذب شود.
 • بارداری: کمبود ویتامین B12 در بارداری احتمالاً به دلیل ترکیبی از دریافت ناکافی و افزایش تقاضای وارده توسط جنین به منبع مادری اسید فولیک ایجاد می شود.
 • کمبود ویتامین C
 • کمبود اسید فولیک: پاتوفیزیولوژی این مشاهدات مشخص نیست.

ملاحظات بالینی آزمایش ویتامین B12

 • آزمایش ویتامین B12 معمولاً همراه با سایر آزمایش‌های کم خونی از جمله اسید فولیک، آهن، فریتین، TIBC انجام می‌شود.
 • سایر انواع کم خونی، مانند کم خونی ماکروسیتیک ناشی از کمبود اسید فولیک، می تواند همزمان با کمبود ویتامین B رخ دهد.
 • اگر کمبود ویتامین B12 به دلیل کمبود فاکتور داخلی باشد، درمان شامل تزریق عضلانی ویتامین B است. برنامه درمانی معمولی تزریق روزانه به مدت یک هفته، سپس هفتگی به مدت یک ماه و سپس ماهانه برای مادام العمر است.
 • بیماران ممکن است به مکمل اسید فولیک و آهن برای پر کردن ذخایر نیاز داشته باشند.
 • ویتامین B12 عمدتاً از محصولات حیوانی، از جمله تخم مرغ و محصولات لبنی به دست می آید. مکمل های B ممکن است برای افرادی که از رژیم گیاهخواری سخت پیروی می کنند مورد نیاز باشد.

محدوده مرجع آزمایش ویتامین B12:

   • Newborn: 160 – 1300 pg/mL
   • Adult: 160–950 pg/mL
   • >60 years: 110 – 770

مطلب پیشنهادی: مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

توجه : واحد تست و محدوده نرمال تست وابسته به روش و کیت انجام دهنده تست می باشد و از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر ممکن است متغیر باشد.

سوالات متداول:

چگونه از نتایج آزمایش ویتامین B12 استفاده می شود؟

ویتامین B12  و فولات در درجه اول برای کمک به تشخیص علت کم خونی ماکروسیتیک درخواست می شود. هنگامی که گلبول های قرمز بزرگ و کاهش غلظت هموگلوبین در طی آزمایش CBC یافت می شود، می توان آنها را به عنوان آزمایش های بعدی درخواست کرد.

فولات و ویتامین B12  ممکن است برای کمک به ارزیابی وضعیت تغذیه بیماران مبتلا به علائم سوء تغذیه قابل توجه یا سوء جذب استفاده شوند. این ممکن است شامل افراد مبتلا به الکلیسم و ​​کسانی که دارای اختلالات مرتبط با سوء جذب هستند مانند بیماری سلیاک، بیماری کرون و فیبروز کیستیک باشد. ویتامین B12  همچنین ممکن است برای کمک به تشخیص علت تغییرات ذهنی یا رفتاری، به ویژه در افراد مسن استفاده شود.

در بیمارانی که کمبود ویتامین B12  و فولات شناخته شده دارند، ممکن است گهگاه از این آزمایش ها برای کمک به پایش اثربخشی درمان استفاده شود. این امر به ویژه در بیمارانی که نمی توانند ویتامین B12  و/یا فولات را جذب کنند و باید درمان مادام العمر داشته باشند صادق است.

 چه زمانی آزمایش ویتامین B12 درخواست می شود؟

آزمایش ویتامین B12  معمولاً زمانی انجام می شود که علائم کمبود ویتامین B12  مانند کم خونی یا مشکلات سیستم عصبی را دارید. برخی از افراد به دلیل سن یا شرایط سلامتی موجود در معرض خطر بیشتری برای کمبود ویتامین B12  هستند و ممکن است برای بررسی اینکه آیا سطح B12  آنها طبیعی است یا خیر، آزمایش های منظم ویتامین B12  را انجام دهند.

اطلاعات زیر چندین مورد را توضیح می دهد که در آن آزمایش ویتامین B12  ممکن است توسط پزشک توصیه شود.

کم خونی: کم خونی وضعیتی است که در آن بدن شما گلبول های قرمز سالم کافی ندارد. گلبول های قرمز خون، اکسیژن را به بافت های بدن شما حمل می کنند. هنگامی که به اندازه کافی گلبول های قرمز سالم و با عملکرد مناسب ندارید، ممکن است علائمی مانند:

 • خستگی
 • مشکل در تمرکز
 • پوست رنگ پریده
 • تنگی نفس
 • اسهال
 • حالت تهوع یا استفراغ
 • از دست دادن اشتها

کمبود ویتامین B12  می تواند منجر به نوعی کم خونی به نام کم خونی مگالوبلاستیک شود. در کم خونی مگالوبلاستیک، گلبول های قرمز خون بزرگ، توسعه نیافته و شکل غیر طبیعی هستند. این گلبول‌های قرمز غیرطبیعی که مگالوبلاست نامیده می‌شوند، عملکرد طبیعی ندارند. مگالوبلاست ها ممکن است از طریق آزمایش خون معمول قبل از بروز علائم کم خونی در فرد شناسایی شوند. هنگامی که این اتفاق می افتد، آزمایش های بعدی از جمله آزمایش ویتامین B12 معمولاً انجام می شود.

سلول-های-موجود-در-لام-خون-محیطی-آنمی-مگالوبلاستیک

سلول های موجود در لام خون محیطی آنمی -مگالوبلاستیک

علائم سیستم عصبی

پزشک شما ممکن است آزمایش ویتامین B12  را برای تعیین اینکه آیا سطح پایین ویتامین B12  باعث علائم سیستم عصبی می شود توصیه کند. این علائم ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • نوروپاتی که یک مشکل عصبی است که باعث درد، بی حسی، گزگز و مشکلات عضلانی می شود
 • ضعف
 • تعادل ضعیف
 • گیجی
 • تغییر در نحوه راه رفتن فرد
 • زوال عقل، وضعیتی که بر عملکردهای ذهنی مانند حافظه و مهارت های زبانی تأثیر می گذارد
علائم کمبود ویتامین B12

علائم کمبود ویتامین B12

عوامل خطر

برخی عوامل باعث می شود که فرد بیشتر در معرض کمبود ویتامین B12  باشد. در صورت داشتن یک یا چند مورد از عوامل خطر زیر، پزشک ممکن است آزمایش ویتامین B12  را برای شما درخواست کند:

 • سن بالای 75 سال
 • کاهش مصرف پروتئین های حیوانی، از جمله رژیم های گیاهخواری یا وگان
 • تداخل دارویی با داروهایی که با جذب ویتامین B12 تداخل دارند، از جمله مسدود کننده های هیستامین، مهارکننده های پمپ پروتون، متفورمین و اکسید نیتروژن.
 • کاهش جذب مواد مغذی به دلیل جراحی معده یا روده، از جمله جراحی برای کاهش وزن یا سرطان
 • کاهش جذب به دلیل بیماری های معده و روده کوچک، مانند بیماری سلیاک یا بیماری کرون
 • نارسایی پانکراس، وضعیتی که می تواند بر میزان توانایی آنزیم ها برای جداسازی ویتامین B12 از پروتئین های غذا تأثیر بگذارد.

 

ریسک فاکتورهای کمبود ویتامین B12

ریسک فاکتورهای کمبود ویتامین B12

هنگامی که یک فرد، به ویژه یک فرد مسن، تغییرات ذهنی یا رفتاری مانند تحریک پذیری، گیجی، افسردگی و/یا پارانویا را نشان می دهد، ممکن است از ویتامین B12  برای کمک به تشخیص علت اصلی درخواست شود. همچنین ممکن است زمانی که بیمار دارای علائم فیزیکی است که نشان دهنده کمبود B12  یا فولات است، از جمله سرگیجه، ضعف، خستگی، یا درد دهان یا زبان استفاده شود. هنگامی که بیمار علائمی دارد که نشان دهنده آسیب یا اختلال عصبی است، مانند بی حسی یا احساسات غیر طبیعی. در انگشتان پا یا نوک انگشتان و ضعف یا کلافگی دست ها یا پاها، ممکن است برای کمک به تشخیص علت و تشخیص وجود کمبود ویتامینB12  این آزمایش درخواست شود.

گاهی اوقات ممکن است زمانی که بیمار علائم سوء تغذیه یا سوء جذب را نشان می دهد یا اختلالی دارد که بر جذب مواد مغذی تأثیر می گذارد، B12  و فولات درخواست شود. هنگامی که نوزادی که با شیر مادر تغذیه می شود کمبود ویتامین B12  یا فولات دارد، ممکن است مادر نیز آزمایش شود تا ببیند آیا کمبودی دارد که هم بر او و هم فرزندش تأثیر می گذارد.

هنگامی که یک بیمار برای کمبود ویتامین B12  یا فولات تحت درمان است، ممکن است گهگاه برای ارزیابی اثربخشی درمان تحت نظر قرار گیرد. در فردی که کمبود تغذیه ای دارد، این ممکن است به عنوان یک درمان بعدی انجام شود. در فردی با بیماری که باعث کمبود مزمن می شود، این ممکن است بخشی از یک برنامه درمانی طولانی مدت باشد.

نتیجه آزمایش ویتامین B12 چه چیزی را نشان می دهد؟

پزشک به دنبال کمبود ویتامین B12  و/یا فولات است. نتایج آزمایش نشان دهنده وجود کمبود است، اما لزوماً منعکس کننده شدت کم خونی یا نوروپاتی مرتبط با کمبود نیست.

ممکن است سطح B12  یا فولات پایین در آزمایش خون بدون هیچ مشکل بالینی باشد. در مورد اندازه گیری B12، این تا حدی نشان دهنده ضعف در آزمایش خون استاندارد B12  (که کوبالامین سرم نیز نامیده می شود) است که مستقیماً کمبود واقعی ویتامین B12  فعال در سلول های بدن را اندازه گیری نمی کند.

آزمایش‌های خط دومی که ممکن است به تعیین کمبود واقعی کمک کند شامل متیل مالونیک اسید پلاسما و هموسیستئین پلاسما است. هولوترانسکوبالامین سرم (همچنین به عنوان B12  “فعال” نامیده می شود) این پتانسیل را به عنوان یک آزمایش خط اول جایگزین دارد، اما ممکن است هنوز برخی عدم قطعیت وجود داشته باشد. در حال حاضر در دسترس بودن این تست های خط دوم بسیار محدود است.

اگر بیمار مبتلا به کمبود ویتامین B12 یا فولات با مکمل های خوراکی (یا با تزریق عضلانی B12) تحت درمان باشد، نتایج طبیعی یا افزایش یافته نشان دهنده پاسخ به درمان است.

سطوح بالاتر ویتامین B12 غیر معمول است زیرا ویتامین B12 اضافی معمولاً از طریق ادرار دفع می شود. با این حال، برخی شرایط می توانند باعث افزایش سطح ویتامین B12  شوند، از جمله بیماری های کبدی و اختلالات میلوپرولیفراتیو، که بیماری هایی هستند که بر تولید سلول های خونی تأثیر می گذارند. افزایش B12  ممکن است در شرایطی مانند اختلال عملکرد کبد نیز دیده شود. افزایش فولات ممکن است با کم خونی پرنشیوز، رژیم های گیاهخواری، یا با وضعیتی به نام سندرم رشد بیش از حد باکتریایی که در آن باکتری ها در قسمت فوقانی روده تکثیر می شوند، دیده شود.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

اگر بیمار کمبود ویتامین B12  و فولات داشته باشد، اما فقط از مکمل های اسید فولیک استفاده کند، ممکن است کمبود ویتامین B12 پنهان شود. کم خونی مرتبط با هر دو ممکن است برطرف شود، اما نوروپاتی زمینه ای (آسیب عصبی) باقی می ماند و ممکن است بدتر شود.

آزمایش شیلینگ زمانی به طور معمول برای تأیید تشخیص کم خونی خطرناک به عنوان علت کمبود ویتامین B12  با نشان دادن جذب غیرطبیعی B12  در روده کوچک مورد استفاده قرار می گرفت. دیگر به طور گسترده در دسترس نیست. تست شیلینگ تا حدی با اندازه گیری آنتی بادی های اتصال دهنده به فاکتور داخلی جایگزین شده است، اگرچه این آنتی بادی ها فقط در حدود 50 درصد از بیماران مبتلا به کم خونی پرنشیوز دیده می شوند.

سطح B12  ممکن است در زنانی که از داروهای ضد بارداری خوراکی حاوی استروژن استفاده می کنند و در دوران بارداری کاهش یابد، با این حال این لزوما نشان دهنده کمبود واقعی ویتامین در بدن نیست، و نشان می دهد که تست استاندارد آزمایشگاهی B12  تحت برخی شرایط می تواند غیر قابل اعتماد باشد.

آیا مصرف بیش از حد مکمل های ویتامین B12  و اسید فولیک می تواند آسیب برساند؟

همیشه خیر. با این حال در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه، کارآزمایی با استفاده از ترکیبی از مکمل‌های اسید فولیک با دوز بالا، ویتامین B12  و B6 مضر بوده است.

تفسیر نتایج آزمایش ویتامین B12

گزارش آزمایش شما سطح ویتامین B12  خون شما و همچنین محدوده مرجع آزمایشگاه را نشان می دهد. محدوده های مرجع، محدوده های نتایج آزمایش هستند که نرمال در نظر گرفته می شوند.

محدوده مرجع بسته به آزمایشگاه مورد استفاده می تواند کمی متفاوت باشد،. سطح طبیعی ویتامین B12  معمولاً بین 160 تا 950 پیکوگرم در میلی لیتر (pg/mL) کاهش می یابد.

اگر نتیجه شما بین 160 تا 300 پیکوگرم در میلی لیتر باشد، نتیجه شما مرزی در نظر گرفته می‌شود و ممکن است پزشک از شما بخواهد که آزمایش ویتامین B12  را مجدداً انجام دهید یا آزمایش‌های اضافی انجام دهید.

 • مقادیر کمتر از 160 پیکوگرم در میلی لیتر نشان دهنده کمبود ویتامین B12  است. کمبود ویتامین B12  ممکن است به دلایل شناخته شده ای مانند رژیم غذایی گیاهخواری، داروها، مشکلات پانکراس یا جراحی یا بیماری هایی باشد که بر سیستم گوارشی تأثیر می گذارد. کمبود همچنین ممکن است در نتیجه موارد زیر باشد:
 • ناتوانی در تولید فاکتور داخلی: فاکتور درونی معمولاً توسط سلول های معده ترشح می شود. ناتوانی در تولید این پروتئین ممکن است به دلیل تضعیف پوشش معده یا یک وضعیت خودایمنی باشد و منجر به وضعیتی به نام کم خونی خطرناک شود.
 • رشد بیش از حد باکتری ها یا آلودگی به کرم ماهی در دستگاه گوارش: در این اختلالات، باکتری ها یا انگل ها ویتامین B12 را مصرف می کنند و مقدار کمتری برای جذب فرد مبتلا باقی می گذارند.
 • جذب ضعیف ویتامین B12 به دلیل اسید کم معده: کاهش اسید معده می تواند به دلیل افزایش سن، بیماری هایی که باعث کاهش اسید معده می شوند یا استفاده از داروهای کاهش اسید معده باشد.
 • سایر مشکلات خود ایمنی: این مشکلات می تواند شامل بیماری تیروئید یا ویتیلیگو باشد.

آیا نتایج آزمایش دقیق است؟

پزشک شما احتمالاً تعدادی از عوامل را در هنگام تفسیر نتایج آزمایش شما و تعیین اینکه آیا آزمایش بعدی مناسب است در نظر می گیرد

اول، تحقیقات نشان داده است که در سطوح ویتامین B12  افراد در طی چند هفته تغییراتی وجود دارد و برخی افراد نوسانات قابل توجهی را تجربه می کنند. اگر سطح ویتامین B12  شما در محدوده مرزی باشد یا اگر نتایج تست های آزمایشگاهی با علائم شما یا تشخیص قبلی مطابقت نداشته باشد، ممکن است آزمایش های بیشتری لازم باشد.

علاوه بر این، برخی عوامل ممکن است در صحت نتایج آزمایش شما اختلال ایجاد کند.

آیا به آزمایش های دیگری نیاز دارم؟

اگر پزشک شما بخواهد صحت نتایج آزمایش شما را تأیید کند، اگر سطح ویتامین B12  شما مرزی است یا برای بررسی بیشتر کمبود ویتامین B12 ، ممکن است به آزمایش های بعدی نیاز داشته باشید.

اگر نتیجه آزمایش ویتامین B12  شما مرزی است، یعنی بین 160 تا 300 پیکوگرم در میلی لیتر، ممکن است نیاز به آزمایش بیشتری داشته باشید. یا اگر نتایج آزمایش شما طبیعی به نظر می رسد اما پزشک مشکوک است که علائم شما مربوط به کمبود B12  است، ممکن است آزمایش های زیر درخواست شود:

 • آزمایش سطح ویتامین B12 را تکرار کنید
 • متیل مالونیک اسید
 • هموسیستئین

اگر آزمایش ویتامین B12  شما کمبود را نشان دهد، ممکن است آزمایش‌های اضافی برای تعیین علت اصلی انجام دهید. درک علت کمبود ویتامین B12  به پزشک کمک می کند تا مناسب ترین درمان را برای شما انتخاب کند.

ممکن است شما یک عامل خطر شناخته شده مانند بیماری سلیاک، مشکلات لوزالمعده یا بیماری گوارشی دیگری داشته باشید که جذب مواد مغذی از غذای شما را سخت می کند. اگر هیچ علت زمینه‌ای شناخته نشده باشد، آزمایش‌هایی که برای تشخیص علت زمینه‌ای کمبود شما انتخاب می‌شوند به سابقه پزشکی و علائم شما بستگی دارد.

برای بررسی اینکه آیا کمبود ویتامین B12  به دلیل یک اختلال خود ایمنی مؤثر بر فاکتور داخلی است، ممکن است آزمایش آنتی بادی فاکتور داخلی انجام شود.

میزان توصیه شده رژیم غذایی (RDA) برای ویتامین  B12 چقدر است؟

RDA برای بزرگسالان، کودکان و سایر گروه ها بر اساس ویتامین B خاص متفاوت است.

میزان توصیه شده رژیم غذایی روزانه (RDA) برای ویتامین B12 (واحد میکروگرم):

مرحله زندگیمقدار توصیه شده
تولد تا 6 ماهگی 0.4
نوزادان 7 تا 12 ماه 0.5
کودکان 1 تا 3 سال 0.9
کودکان 4 تا 8 سال 1.2
کودکان 9 تا 13 سال1.8
نوجوانان 14 تا 18 سال2.4
بزرگسالان2.4
جوانان و زنان باردار2.6
جوانان و زنان شیرده2.8

در سایت Web MD در مورد آزمایش ویتامین B12 بیشتر بخوانید:

ویتامین B12 برای سلامتی حیاتی است. بدن شما به سطوح ثابتی از این ماده مغذی نیاز دارد تا گلبول های قرمز خون کافی بسازد و سیستم عصبی شما را کار کند. برای اکثر افرادی که رژیم غذایی متعادلی دارند، سطوح پایین B12 نادر است. اما دلایلی وجود دارد که آنها ممکن است به زیر نرمال بروند. یک آزمایش خون ساده می تواند نشان دهد که آیا سطح شما سالم است، پایین است یا جایی در این بین.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Venipuncture. Updated April 26, 2019. Accessed October 27, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003423.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Anemia. Updated February 6, 2020. Accessed October 27, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/000560.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Intrinsic factor. Updated February 6, 2020. Accessed October 26, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/002381.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Pernicious anemia. Updated February 6, 2020. Accessed October 26, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/000569.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Vitamin B12 deficiency anemia. Updated February 6, 2020. Accessed October 26, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/000574.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Vitamin B12 level. Updated February 6, 2020. Accessed October 26, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003705.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Peripheral neuropathy. Updated June 25, 2020. Accessed October 26, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/000593.htm

American Board of Internal Medicine. ABIM laboratory test reference ranges. Updated July 2021. Accessed October 26, 2021. https://www.abim.org/Media/bfijryql/laboratory-reference-ranges.pdf

Braunstein EM. Megaloblastic macrocytic anemias. Merck Manuals Professional Version. Updated September 2021. Accessed November 2, 2021. https://www.merckmanuals.com/professional/hematology-and-oncology/anemias-caused-by-deficient-erythropoiesis/megaloblastic-macrocytic-anemias

Brodsky RA. Macrocytosis/Macrocytic anemia. In: Mentzer WC, ed. UpToDate. Updated August 16, 2021. Accessed October 26, 2021. https://www.uptodate.com/contents/macrocytosis-macrocytic-anemia

Centers for Disease Control and Prevention. CDC’s second nutrition report. Updated 2012. Accessed November 2, 2021. https://www.cdc.gov/nutritionreport/pdf/Nutrition_Book_complete508_final.pdf

Fairfield KM. Vitamin supplementation in disease prevention. In: Seres D, ed. UpToDate. Updated May 21, 2021. Accessed October 28, 2021. https://www.uptodate.com/contents/vitamin-supplementation-in-disease-prevention

Hariz A, Bhattacharya PT. Megaloblastic anemia. In: StatPearls. Updated October 11, 2021. Accessed October 27, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537254/

Johnson LE. Vitamin B12 deficiency (pernicious anemia). Merck Manuals Professional Edition. Updated November 2020. Accessed October 27, 2021. https://www.merckmanuals.com/professional/nutritional-disorders/vitamin-deficiency,-dependency,-and-toxicity/vitamin-b12-deficiency

Langan RC, Goodbred AJ. Vitamin B12 Deficiency: Recognition and Management. Am Fam Physician. 2017;96(6):384-389.

Lee DY. Vitamin and mineral deficiencies in inflammatory bowel disease. In: Kane SV, Motil KJ, Heyman MB, eds. UpToDate. Updated January 21, 2021. Accessed October 26, 2021. https://www.uptodate.com/contents/vitamin-and-mineral-deficiencies-in-inflammatory-bowel-disease

Means RT, Fairfield KM. Treatment of vitamin B12 and folate deficiencies. In: Mentzer WC, ed. UpToDate. Updated March 26, 2021. Accessed October 26, 2021. https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-vitamin-b12-and-folate-deficiencies

Means RT, Fairfield KM. Clinical manifestations and diagnosis of vitamin B12 and folate deficiencies. In: Mentzer WC, ed. UpToDate. Updated June 2, 2021. Accessed October 26, 2021. https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-vitamin-b12-and-folate-deficiency

Means RT, Fairfield KM. Causes and pathophysiology of vitamin B12 and folate deficiencies. In: Tirnauer JS, ed. WC, ed. UpToDate. Updated June 16, 2021. Accessed October 27, 2021. https://www.uptodate.com/contents/causes-and-pathophysiology-of-vitamin-b12-and-folate-deficiencies

MedlinePlus: National Library of Medicine. Dementia. October 28, 2021. Accessed October 29, 2021. https://medlineplus.gov/dementia.html

MedlinePlus: National Library of Medicine. MTHFR mutation test. Updated August 26, 2021. Accessed October 30, 2021. https://medlineplus.gov/lab-tests/mthfr-mutation-test/

National Heart, Lung, and Blood Institute. Blood tests. Date unknown. Accessed October 27, 2021. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

National Institutes of Health Office of Dietary Supplements. Vitamin B12 fact sheet for health professionals. Updated April 6, 2021. Accessed October 27, 2021. https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/

National Institutes of Health Office of Dietary Supplements. Vitamin B12 fact sheet for consumers. Updated July 7, 2021. Accessed October 26, 2021. https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-Consumer/

National Organization for Rare Disorders: Anemia, megaloblastic. Updated 2008. Accessed October 26, 2021. https://rarediseases.org/rare-diseases/anemia-megaloblastic/

­­­­­­­­­­­­­­­­­Ritchie C, Yukawa M. Geriatric nutrition: Nutritional issues in older adults. In: Schmader KE, Seres D, eds. UpToDate. Updated August 9, 2021. https://www.uptodate.com/contents/geriatric-nutrition-nutritional-issues-in-older-adults

https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-Consumer/

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top