آزمایش توکسوپلاسما | توکسوپلاسموز | توکسوپلاسما گوندی | Toxoplasma gondii

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آزمایش توکسوپلاسما | توکسوپلاسموز | توکسوپلاسما گوندی | Toxoplasma gondii

توکسوپلاسما گوندی یک تک یاخته انگلی داخل سلولی اجباری است که باعث بیماری توکسوپلاسموز می شود. توکسوپلاسما گوندی که در سرتاسر جهان یافت می‌شود، می‌تواند تقریباً تمام حیوانات خونگرم را آلوده کند، اما گربه‌سانان، مانند گربه‌های خانگی، تنها میزبان قطعی شناخته شده‌ای هستند که در آن انگل ممکن است تحت تولید مثل جنسی قرار گیرد.

اسامی دیگر:

 • Toxoplasma gondii
 • T. gondii
 • Toxoplasma gondii Antibodies
 • Toxoplasma gondii Molecular Detection by PCR

چرا آزمایش توکسوپلاسما درخواست می شود؟

 • برای تشخیص عفونت توکسوپلاسما گوندی در یک زن باردار، نوزاد متولد نشده، یا در فردی با سیستم ایمنی ضعیف (ضعف ایمنی) که علائمی شبیه آنفولانزا دارد.
 •  گاهی اوقات برای تعیین اینکه آیا یک فرد قبلاً آلوده شده است یا برای کمک به تعیین اینکه آیا عوارض ناشی از عفونت فعال توکسوپلاسما است یا خیر.

چه زمانی آزمایش توکسوپلاسما بایستی انجام شود؟

هنگامی که یک زن باردار یا فردی با سیستم ایمنی ضعیف در معرض توکسوپلاسما گوندی قرار گرفته است و/یا علائمی شبیه آنفولانزا یا عفونت شدید چشم یا مغز دارد که پزشک مشکوک به توکسوپلاسموز است.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش توکسوپلاسما:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده) برای تست سرولوژی/ لوله با درب بنفش(حاوی EDTA) برای تست مولکولی/ ظرف استریل در پیچ دار برای تست مولکولی / طرف حاوی فرمالین برای نمونه بافتی
 • نوع نمونه: سرم برای آنتی بادی/ خون کامل، CSF، مایع آمنیوتیک، نمونه چشمی و بافت برای تست مولکولی
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر برای سرم/ 0/5 میلی لیتر برای مابقی مایعات
ظروف-و-لوله-های-مورد-نیاز-برای-آزمایش-توکسوپلاسما

ظروف و لوله های مورد نیاز برای آزمایش توکسوپلاسما

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-توکسوپلاسما-(Toxoplasma-)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-توکسوپلاسما-(Toxoplasma-)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نام روش های آزمایشگاهی تشخیص توکسوپلاسما:

سنجش ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم (ELISA):

الایزا یک آزمایش سرولوژیکی است که برای تشخیص عفونت توکسوپلاسما گوندی استفاده می شود. اصول ELISA بر اساس تشخیص آنتی بادی های خاص تولید شده توسط میزبان در پاسخ به انگل است.

در اینجا یک توضیح گام به گام از روش است:

 • جمع آوری نمونه: خون از بیمار جمع آوری شده و اجازه لخته شدن داده می شود. سپس سرم با سانتریفیوژ از سلول های خونی جدا می شود.
 • پوشش صفحه: یک صفحه میکروتیتر 96 چاهکی با آنتی ژن توکسوپلاسما، به طور معمول SAG-1 نوترکیب یا مخلوطی از آنتی ژن های تاکی زوئیت پوشانده شده است.
 • مسدود کردن: سپس صفحه با پروتئینی مانند آلبومین سرم گاوی یا کازئین مسدود می شود تا از اتصال غیر اختصاصی آنتی بادی ها جلوگیری شود.
 • افزودن نمونه: نمونه‌های سرم بیمار به چاهک‌ها اضافه می‌شوند و برای مدتی انکوبه می‌شوند تا امکان اتصال آنتی‌بادی‌های اختصاصی توکسوپلاسما موجود در سرم به آنتی‌ژن تثبیت‌شده فراهم شود.
 • شستشو: چاهک ها برای حذف هر گونه پروتئین سرم متصل نشده و سایر آلاینده ها شسته می شوند.
 • تشخیص: یک آنتی بادی ثانویه، کونژوگه به آنزیمی مانند پراکسیداز ترب کوهی، به چاهک ها اضافه می شود. این آنتی بادی ثانویه به طور خاص آنتی بادی اولیه متصل به آنتی ژن توکسوپلاسما را شناسایی کرده و به آن متصل می شود. آنزیم متصل به آنتی بادی ثانویه، هنگامی که یک سوبسترا اضافه می شود، واکنش رنگ سنجی را کاتالیز می کند و در نتیجه سیگنال رنگی ایجاد می شود.
 • اندازه گیری: شدت سیگنال رنگی با استفاده از اسپکتروفتومتر اندازه گیری می شود. مقدار رنگ ایجاد شده به طور مستقیم با مقدار آنتی بادی های اختصاصی توکسوپلاسما موجود در نمونه سرم متناسب است.

نتایج ELISA بسته به نوع آزمایش مورد استفاده می تواند به روش های مختلفی بیان شود. به عنوان مثال، نسبتی از چگالی نوری (OD) سرم بیمار به OD یک مقدار مرجع یا قطع را می توان محاسبه کرد. نسبت بالاتر نشان دهنده وجود بیشتر آنتی بادی های اختصاصی توکسوپلاسما در سرم بیمار است که نشان دهنده عفونت اخیر یا فعلی است.

روش آنتی بادی فلورسنت غیرمستقیم (IFA):

IFA یک روش آزمایشگاهی رایج است که برای تشخیص توکسوپلاسما گوندی، تک یاخته انگلی که باعث توکسوپلاسموز می شود، استفاده می شود. در اینجا شرح مفصلی از روش IFA برای تشخیص توکسوپلاسما آورده شده است:

 • جمع آوری نمونه بیمار: نمونه خون از بیمار مشکوک به توکسوپلاسموز جمع آوری می شود.
 • تهیه آنتی ژن: آنتی ژن T. gondii با رشد ارگانیسم در شرایط آزمایشگاهی و برداشت تاکی زوئیت ها تهیه می شود.
 • پوشش دهی اسلایدها: لام های میکروسکوپی با لایه نازکی از آنتی ژن T. gondii پوشانده شده اند.
 • رقیق سازی سرم بیمار: نمونه خون جمع آوری شده برای جداسازی سرم سانتریفیوژ می شود و سپس با محلول بافر رقیق می شود.
 • انکوباسیون سرم رقیق شده: مقدار کمی از سرم رقیق شده بیمار بر روی لام حاوی آنتی ژن T. gondii قرار می گیرد و برای مدت کوتاهی انکوبه می شود.
 • مرحله شستشو: اسلاید چندین بار با محلول بافر شسته می شود تا هر گونه پروتئین سرم متصل نشده حذف شود.
 • افزودن آنتی بادی نشاندار شده با فلورسین: یک آنتی بادی نشاندار شده با فلورسین خاص برای ایمونوگلوبولین های انسانی (IgG و IgM) به اسلاید اضافه می شود که به هر آنتی بادی IgG و IgM موجود در سرم بیمار که به آنتی ژن T. gondii متصل شده است متصل می شود.
 • مرحله دوم شستشو: لام دوباره چندین بار با محلول بافر شسته می شود تا هر گونه آنتی بادی غیرمجاز از بین برود.
 • معاینه زیر میکروسکوپ فلورسانس: لام زیر میکروسکوپ فلورسانس بررسی می شود و هرگونه فلورسانس نشان دهنده وجود آنتی بادی های IgG و IgM اختصاصی T. gondii در سرم بیمار است. (تشخیص نوع آنتی بادی IgG یا IgM بستگی به آنتی بادی نشان دار شده دارد که اختصاصای کدام یک است)

سنجش ایمونوفلورسانس (IFA) برای تشخیص BK و JC ویروسروش IFA یک ابزار تشخیصی بسیار حساس و اختصاصی برای تشخیص آنتی بادی های T. gondii در سرم بیماران در نظر گرفته می شود. با این حال، این یک روش وقت گیر است و برای تفسیر دقیق نتایج به پرسنل ماهر نیاز دارد.

روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR):

PCR یک تکنیک مولکولی است که برای تکثیر توالی های DNA خاص از مخلوط پیچیده ای از مواد ژنومی استفاده می شود. معمولاً در تشخیص بیماری های عفونی ناشی از انگل هایی مانند توکسوپلاسما استفاده می شود.

برای تشخیص توکسوپلاسموز با استفاده از PCR، نمونه‌ای از بیمار جمع‌آوری می‌شود که می‌تواند خون، مایع مغزی نخاعی، بافت یا مایع آمنیوتیک باشد، اگر زن باردار مشکوک به عفونت باشد. سپس DNA با استفاده از کیت های تجاری موجود یا تکنیک های آزمایشگاهی استاندارد از نمونه استخراج می شود.

پس از استخراج DNA، نواحی خاصی از ژنوم توکسوپلاسما برای تکثیر هدف قرار می گیرند. این مناطق مورد علاقه را می توان بر اساس ویژگی گونه آنها و حفظ شده در میان گونه های مختلف انگل انتخاب کرد. پرایمرها – قطعات کوتاهی از DNA که با ابتدا و انتهای توالی هدف مطابقت دارند – برای اتصال خاص به توالی DNA توکسوپلاسما در کنار ناحیه مورد نظر که در طی واکنش PCR تقویت می شود، طراحی شده اند.

رایج ترین ژن های مورد استفاده برای طراحی پرایمر، ژن B1 و ژن GRA6 هستند. ژن B1 یک ژن بسیار حفاظت شده در توکسوپلاسما گوندی است که یک عنصر تکراری را کد می کند، در حالی که ژن GRA6 پروتئین گرانول متراکمی را کد می کند که در هر دو فاز حاد و مزمن عفونت بیان می شود.

واکنش PCR در یک دستگاه ترموسایکلر انجام می شود که امکان چرخه دمایی سریع و دقیق لازم برای دناتوره شدن، بازپخت و گسترش DNA را فراهم می کند. واکنش PCR به طور معمول شامل افزودن Taq پلیمراز، دئوکسی نوکلئوتید تری فسفات (dNTPs) و بافر به الگوی DNA و پرایمرها است. Taq polymerase یک آنزیم مقاوم در برابر حرارت است که می تواند در برابر دماهای بالا برای دناتوره شدن و سنتز DNA مقاومت کند.

برنامه چرخه یا سیکل دمایی شامل یک مرحله دناتوره‌سازی اولیه در دمای بالا، معمولاً 95 درجه سانتی‌گراد به مدت 5 دقیقه، و به دنبال آن چرخه‌های دناتوره‌سازی، بازپخت و گسترش است. دمای آنیل بستگی به دمای ذوب پرایمرها دارد و معمولاً بین 50 تا 60 درجه سانتیگراد است. زمان تمدید بستگی به طول دنباله هدف دارد و معمولاً از 30 ثانیه تا 2 دقیقه متغیر است. این فرآیند منجر به تقویت نمایی توالی DNA هدف می شود.

سپس محصولات تکثیر شده با استفاده از روش‌های مختلف مانند الکتروفورز ژل، توالی‌یابی یا هیبریداسیون مشاهده و تایید می‌شوند. الکتروفورز ژل یک روش متداول برای جداسازی و تجسم محصولات PCR بر اساس اندازه است. محصولات PCR بر روی ژل آگارز بارگذاری می شوند و تحت جریان الکتریکی قرار می گیرند که منجر به مهاجرت قطعات DNA به سمت الکترود مثبت می شود. هنگامی که قطعات DNA از طریق ژل مهاجرت کردند، پس از رنگ آمیزی با یک رنگ فلورسنت، می توان آنها را در زیر نور UV مشاهده کرد.

روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) برای تشخیص بیماری سفلیس

روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) برای تشخیص توکسوپلاسما

به طور خلاصه، PCR یک تکنیک بسیار حساس و اختصاصی برای تشخیص DNA توکسوپلاسما در نمونه های بالینی است. این می تواند سطوح بسیار پایین عفونت را تشخیص دهد و به یک ابزار ضروری در تشخیص توکسوپلاسموز تبدیل شده است.

روش کشت توکسوپلاسما:

برای تشخیص عفونت توکسوپلاسما، یکی از متداول ترین روش های مورد استفاده، کشت است. در زیر روش کشت برای تشخیص توکسوپلاسما شرح داده شده است:

 • نمونه برداری: نمونه ای (مانند خون، مایع مغزی نخاعی یا بافت) از بیمار مشکوک به عفونت توکسوپلاسما در شرایط استریل جمع آوری شده و در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل می شود.
 • تلقیح نمونه: سپس نمونه بر روی یک محیط کشت که از رشد توکسوپلاسما حمایت می کند تلقیح می شود.

توکسوپلاسما گوندی را می توان در انواع سیستم های کشت سلولی و مدل های حیوانی کشت داد. در اینجا چند محیط کشت متداول برای کشت توکسوپلاسما آورده شده است:

 1. سلول های فیبروبلاست پوست ختنه گاه انسان (HFF): این رده سلولی رایج ترین مورد استفاده برای کشت توکسوپلاسما است. سلول های HFF از بافت پوست ختنه گاه انسان مشتق شده اند و از رشد تاکی زوئیت ها و برادی زوئیت ها حمایت می کنند.
 2. سلول های Vero: این سلول های کلیه میمون سبز آفریقایی هستند که معمولاً برای کشت توکسوپلاسما نیز استفاده می شوند. سلول‌های Vero از رشد تاکی‌زوئیت‌ها حمایت می‌کنند، اما نه برادی‌زوئیت‌ها.
 3. تخم مرغ جنین دار: این یک روش جایگزین برای کشت توکسوپلاسما است. این انگل به کیسه زرده یا حفره آلانتوئیک تخم مرغ جنین شده 9 تا 11 روزه تلقیح می شود که از رشد تاکی زوئیت ها و برادی زوئیت ها حمایت می کند.
 4. محیط کشت بافت: برای کشت توکسوپلاسما می توان از انواع محیط کشت بافت مانند RPMI-1640، DMEM (محیط Eagle اصلاح شده Dulbecco) و MEM (حداقل محیط ضروری) با مکمل های مناسب استفاده کرد.
 • انکوباسیون: محیط کشت تلقیح شده سپس در دمای 37 درجه سانتی گراد در اتمسفر غنی شده با 5 درصد دی اکسید کربن انکوبه می شود. کشت روزانه از نظر وجود انگل توکسوپلاسما مشاهده می شود.
 • بررسی کشت: پس از چند روز انکوباسیون، کشت از نظر وجود انگل توکسوپلاسما که به صورت تاکی زوئیت یا برادی زوئیت قابل مشاهده است به صورت میکروسکوپی بررسی می شود.
 • تایید: برای تایید شناسایی توکسوپلاسما، ممکن است از تکنیک های رنگ آمیزی مختلف مانند رنگ آمیزی گیمسا، رایت یا ایمونوفلورسانس استفاده شود.

روش کشت ویروسیلازم به ذکر است که روش کشت دارای محدودیت هایی از جمله حساسیت کم و نیاز به امکانات آزمایشگاهی تخصصی و پرسنل آموزش دیده می باشد. بنابراین اغلب همراه با سایر روش های تشخیصی مانند سرولوژی یا PCR برای افزایش دقت تشخیص استفاده می شود.

آمادگی قبل از انجام آزمایش توکسوپلاسما:

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش توکسوپلاسما مورد بررسی قرار می گیرد؟

توکسوپلاسما گوندی یک انگل تک یاخته درون سلولی اجباری از کلاد Apicomplexa است که می تواند میزبان های میانی مختلفی از جمله انسان را آلوده کند. میزبان های قطعی آلوده (گربه ها) اووسیست ها را در مدفوع می ریزند که به سرعت در خاک بالغ می شوند و عفونی می شوند. توکسوپلاسموز توسط انسان از طریق خوردن غذا یا آب آلوده به مدفوع گربه یا از طریق خوردن گوشت نیم پز حاوی اووسیست زنده به دست می آید. عفونت در افراد دارای سیستم ایمنی عموماً بدون علامت یا خفیف است، اما بیماران دچار نقص ایمنی ممکن است عوارض جدی را تجربه کنند. عفونت در رحم ممکن است منجر به عفونت مادرزادی جدی با عواقب یا مرده زایی شود

پاتوفیزیولوژی:

 • توکسوپلاسموز توسط تک یاخته توکسوپلاسما گوندی ایجاد می شود.
 • این باعث بیماری گرانولوماتوز عمومی می شود و محل اولیه ممکن است CNS باشد.
 • این تک یاخته است که در تمام حیوانات خونگرم وجود دارد.
 • توکسوپلاسما گوندی اولین بار در جوندگان شمال آفریقا کشف شد و در پرندگان و پستانداران زیادی در سراسر جهان از جمله انسان مشاهده شده است.
 • گربه سانان میزبان قطعی هستند. اما میزبان قطعی گربه های خانگی هستند. زیرا اووسیست ها اغلب در مدفوع آنها وجود دارد.
 • توکسوپلاسما گوندی شایع ترین عامل توکسوپلاسموز است.
 • 15 تا 20 درصد از جمعیت آمریکا به این عفونت مبتلا هستند.
 • بالاترین رکورد 93 درصد در زنان پاریسی مشاهده می شود که گوشت نیم پز یا خام دارند، 50 درصد موارد در فرزندان آنها دیده می شود.
 • تعدادی از نوزادان از طریق راه جفتی آلوده می شوند.
 • اووسیست مقاوم است و می تواند برای مدت طولانی تری زنده بماند.
 • این موجودات تاژک ندارند.
 • در گربه، انگل چرخه جنسی ایجاد می کند و در نهایت اووسیست ها از طریق مدفوع دفع می شوند.
 • تروفوزوئیت ها هلالی شکل هستند که می توانند در اندام ها و بافت های گربه پخش شوند. بعداً اینها به کیست تبدیل می شوند.
 • آنتی بادی توکسوپلاسما گوندی در جمعیت های مختلف متفاوت است. از 96 درصد در اروپای غربی تا 10 تا 40 درصد در ایالات متحده در آمریکا متغیر است.
 • بیماران مبتلا به ایدز برای توکسوپلاسما گوندی سرم مثبت هستند و تقریباً 25 تا 50 درصد به آنسفالیت مبتلا می شوند.
 • بیماران در معرض خطر کسانی هستند که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی یا کورتیکواستروئید دریافت می کنند.
 • احتمال گسترش ترانس جفت در حین زایمان وجود دارد
 • انتقال از طریق جفت معمولاً در طول یک عفونت حاد یا تشخیص داده نشده مادر انجام می شود.
 • احتمال بروز توکسوپلاسموز مادرزادی 2/7 در 1000 تولد زنده است.
ساختار توکسوپلاسما گوندی

ساختار توکسوپلاسما گوندی

ساختار توکسوپلاسما گوندی

ساختار توکسوپلاسما گوندی

اشکال مختلف توکسوپلاسما

اشکال مختلف توکسوپلاسما

انتقال عمودی انگل از طریق جفت نیز ممکن است رخ دهد که منجر به توکسوپلاسموز مادرزادی شود. به دنبال عفونت اولیه، توکسوپلاسما گوندی می تواند تا پایان عمر میزبان پنهان بماند. خطر فعال سازی مجدد در بین افراد دارای سرکوب سیستم ایمنی بالاتر است.

توکسوپلاسموز عفونتی است که توسط انگل توکسوپلاسما گوندی ایجاد می شود. تشخیص را می توان با آزمایش سرولوژیک یا آزمایش مولکولی انجام داد. آزمایش سرولوژیک آنتی‌بادی‌هایی را در خون که در پاسخ به عفونت تولید می‌شوند، شناسایی می‌کند و بسته به نوع آنتی‌بادی‌های موجود (IgG یا IgM)، می‌توان عفونت فعلی یا گذشته را تعیین کرد. آزمایش های مولکولی مانند PCR مواد ژنتیکی (DNA) انگل را در خون تشخیص می دهد و عفونت حاد را نشان می دهد.

توکسوپلاسما گوندی انگلی است که با چشم غیرمسلح دیده نمی شود (میکروسکوپی). در بیشتر انسان‌های سالم، عفونت یا هیچ علامتی ایجاد نمی‌کند یا منجر به یک بیماری خفیف شبیه آنفولانزا می‌شود. اما هنگامی که یک زن باردار مبتلا می شود و آن را به فرزند متولد نشده خود منتقل می کند یا فردی با سیستم ایمنی ضعیف (ضعف ایمنی) مبتلا می شود، انگل می تواند عوارض شدیدی ایجاد کند.

توکسوپلاسما گوندیبه طور گسترده توزیع می شود. این بیماری در سراسر جهان یافت می شود و در برخی کشورها تا 60 درصد جمعیت را مبتلا کرده است. در ایالات متحده، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری تخمین می زند که حدود 11 درصد از افراد 6 سال و بالاتر مبتلا به توکسوپلاسموز بوده اند و بیش از 40 میلیون نفر ناقل آن هستند.

میزبانان توکسوپلاسما

میزبانان توکسوپلاسما

عفونت را می توان از راه های زیر کسب کرد:

 • خوردن غذاهای آلوده به ویژه خوردن گوشت خام یا نیم پز مانند گوشت خوک، بره و گوزن
 • خوردن میوه ها و سبزیجات شسته نشده که در خاک آلوده رشد می کنند
 • تماس با خاک آلوده
 • نوشیدن آب آلوده
 • نوشیدن شیر غیر پاستوریزه
 • تمیز کردن به بستر آلوده گربه
 • بازی در جعبه های شنی آلوده
 • انتقال از مادر به فرزند
 • به ندرت، انتقال در طی پیوند عضو یا انتقال خون
 • انتقال خون توکسوپلاسموز اخیراً به ویژه با غلظت گلبول های سفید شناخته شده است.

انسان با خوردن گوشت ناکافی پخته شده، به ویژه گوشت بره یا خوک که حاوی کیست های بافتی است، یا با بلع اووسیست های عفونی از مواد آلوده به مدفوع گربه، عفونت با توکسوپلاسما گوندی را دریافت می کند. شیوع بیماری ناشی از استنشاق گرد و غبار آلوده در اصطبل سوارکاری سرپوشیده و از نوشیدن آب آلوده یا شیر بز غیر پاستوریزه رخ داده است. انتقال از طریق انتقال خون، پیوند اعضا و از طریق جفت به جنین در حال رشد نیز ممکن است رخ دهد.

میزبان اصلی توکسوپلاسما گوندی گربه های وحشی و اهلی هستند. هنگامی که گربه ها با خوردن پرندگان آلوده، جوندگان یا گوشت خام آلوده آلوده می شوند، توکسوپلاسما گوندی تکثیر شده و تخم هایی را تشکیل می دهد که در پوشش های محافظ (اووسیست ها) قرار گرفته اند. در طول یک عفونت فعال، میلیون ها تخم میکروسکوپی ممکن است برای چند هفته در مدفوع گربه رها شود. تخمک ها در عرض چند روز عفونی می شوند و می توانند برای چندین ماه زنده بمانند.

چرخه زندگی توکسوپلاسما گوندی

چرخه زندگی توکسوپلاسما گوندی

در همه میزبان‌های دیگر، از جمله انسان، توکسوپلاسما گوندی تنها بخش محدودی از چرخه زندگی خود را طی می‌کند و سپس کیست‌های غیرفعال را در عضلات، مغز و چشم‌ها تشکیل می‌دهد. سیستم ایمنی میزبان این کیست ها را خفته نگه می دارد و از بدن در برابر عفونت بیشتر محافظت می کند. مرحله خفته می تواند در طول زندگی میزبان ادامه یابد، مگر اینکه سیستم ایمنی بدن به خطر بیفتد.

عفونت اولیه یا فعال شده مجدد توکسوپلاسما گوندی می تواند علائم و عوارض قابل توجهی در افراد مبتلا به سیستم ایمنی ضعیف ایجاد کند، مانند افرادی که HIV/AIDS دارند، تحت شیمی درمانی هستند، اخیراً پیوند عضو داشته اند یا داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند. می تواند بر روی سیستم عصبی و چشم ها تأثیر بگذارد و باعث سردرد، تشنج، گیجی، تب، آنسفالیت، از دست دادن هماهنگی و تاری دید شود.

انتقال از طریق جفت که منجر به توکسوپلاسموز مادرزادی می شود می تواند در مرحله حاد عفونت اکتسابی مادر رخ دهد.خطر عفونت برای نوزاد به وجود یا عدم وجود علائم در مادر ارتباطی ندارد، اما شدت عفونت بستگی به مرحله بارداری دارد که در آن به دست آمده است. مرگ داخل رحمی، میکروسفالی یا هیدروسفالی همراه با کلسیفیکاسیون داخل جمجمه در صورت ایجاد عفونت در نیمه اول بارداری ممکن است ایجاد شود.

عفونت در نیمه دوم بارداری معمولاً در بدو تولد بدون علامت است، اگرچه ممکن است تب، هپاتواسپلنومگالی و یرقان ظاهر شود. کوریورتینیت، عقب ماندگی روانی حرکتی و اختلالات تشنجی ممکن است ماهها یا سالها بعد ظاهر شوند

عوارض توکسوپلاسموز در نوزادان

عوارض توکسوپلاسموز در نوزادان

توکسوپلاسموز مادرزادی در حدود 20 تا 30 درصد از نوزادانی که در داخل رحم آلوده می شوند، منجر به بیماری ژنرالیزه یا عصبی شدید می شود. تقریباً 10 درصد فقط درگیری چشمی را نشان می دهند و بقیه در بدو تولد بدون علامت هستند. عفونت تحت بالینی ممکن است منجر به زایمان زودرس و نقایص عصبی، فکری و شنوایی بعدی شود.

در افراد سرکوب شده سیستم ایمنی، به ویژه آنهایی که مبتلا به سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) هستند، عفونت با توکسوپلاسما گوندی معمولاً با درگیری CNS ظاهر می شود. سایر تظاهرات بالینی و پاتولوژیک احتمالی شامل پنومونیت، میوکاردیت، رتینیت، پانکراتیت یا اورکیت است.

سرولوژی رویکرد اولیه در ایجاد تشخیص توکسوپلاسموز در میزبان‌های دارای قابلیت ایمنی باقی می‌ماند. تست رنگ سابین- فلدمن و تست IFA استانداردهایی هستند که سایر روش ها با آنها مقایسه می شوند، اگرچه روش اول فقط در چند مرکز انجام می شود. تست های EIA به صورت تجاری در دسترس هستند و عموماً نتایجی مشابه نتایج IFA ارائه می دهند.

تست رنگ سابین- فلدمن

تست رنگ سابین- فلدمن

آنتی بادی ها در 1 تا 2 هفته ظاهر می شوند و تیترها در 6 تا 8 هفته به اوج خود می رسد. آزمایش های آنتی بادی های اختصاصی IgM به ویژه برای تشخیص عفونت های مادرزادی و حاد مفید هستند، اما آگاهی از محدودیت های آزمایش، به ویژه وقوع واکنش های مثبت کاذب، بسیار مهم است. تداوم آنتی بادی های اختصاصی IgM، گاهی به مدت 1 سال یا بیشتر، نیز مشکل ساز است و باید در ارتباط با نتایج آنتی بادی IgG تفسیر شود.

از آنجا که بسیاری از افراد عفونت بدون علامت دارند، تیتر IgG پایین اهمیت کمی دارد. تیتر در بیماران مبتلا به عفونت مزمن چشمی نیز ممکن است پایین باشد. بیماران دچار نقص ایمنی، مانند بیماران مبتلا به ایدز که دارای عفونت فعال توکسوپلاسما هستند، تقریباً همیشه دارای آنتی بادی های اختصاصی IgG از قبل هستند، اگرچه ممکن است تیترها پایین باشد و آنتی بادی های IgM به ندرت شناسایی شوند.

آنتی بادی توکسوپلاسموز (سرولوژی)

آنتی بادی توکسوپلاسموز (سرولوژی)

تشخیص توکسوپلاسموز همچنین ممکن است با بررسی بافت‌ها، خون یا مایعات بدن ایجاد شود. نشان دادن تاکیزوئیت ها یا کیست های بافتی قطعی است، اما ممکن است نشان دادن آن در بخش های رنگ آمیزی شده با H&E دشوار باشد. لکه های فلورسانس یا ایمونوهیستوشیمی در صورت وجود مفید هستند. گیمسا برای رنگ آمیزی اسمیر مایعات بدن و اثر بافتی مناسب است.
ارگانیسم ها ممکن است با تلقیح مواد مناسب به کشت بافت یا موش های غیر عفونی نشان داده شوند، اگرچه این روش به طور گسترده در دسترس نیست. جداسازی ارگانیسم ها از خون یا مایع بدن به عنوان شواهدی از عفونت حاد عمل می کند، در حالی که بهبودی از بافت ها ممکن است منعکس کننده عفونت مزمن باشد. در اسمیر، تاکی زوئیت ها هلالی شکل یا بیضی شکل هستند که تقریباً 7 × 3 میکرومتر هستند. کیست‌ها تا 30 میکرومتر قطر دارند و معمولاً کروی هستند، به جز در رشته‌های عضلانی که دراز به نظر می‌رسند. 
توکسوپلاسما-گوندی

H، کیست کاذب (سمت چپ) و تاکیزوئیت های آزاد (فلش) توکسوپلاسما گوندی در بافت مغز (H&E؛ 1000×). I، تاکی زوئیت های داخل سلولی و آزاد T. gondii در یک اسمیر قالب گیری از بافت مغز از یک بیمار نقص ایمنی با بیماری فعال شده مجدد (Giemsa؛ 1000×).

در سال های اخیر، PCR به طور فزاینده ای برای تشخیص آنسفالیت توکسوپلاسمی، بیماری های منتشر و عفونت داخل رحمی مورد استفاده قرار گرفته است. آزمایش در اکثر آزمایشگاه های مرجع، CDC، و آزمایشگاه های تحقیقاتی منتخب در دسترس است. PCR در حال حاضر جزء مهمی از آزمایش برای زنان باردار، نوزادان و میزبان های نقص ایمنی است.

عوامل مداخله گر در آزمایش توکسوپلاسما:

   • فاکتور روماتوئید یا آنتی بادی های ضد هسته ای می توانند نتایج مثبت کاذب در روش سرولوژیک ایجاد کنند.
   • سایر عفونت های مادرزادی فعال می توانند نتایج مثبت کاذب ایجاد کنند.

ملاحظات بالینی آزمایش توکسوپلاسما:

با توجه به خطرات توکسوپلاسموز مادرزادی، به مادران باردار توصیه می شود در صورتی که گربه مدتی را در خارج از منزل می گذراند و گوشت نیم پز می خورد از دست زدن به مدفوع گربه (مثلاً تمیز کردن جعبه خاک گربه) خودداری کنند.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش توکسوپلاسما استفاده می شود؟

آزمایش توکسوپلاسموز برای تشخیص عفونت فعلی یا گذشته با انگل میکروسکوپی Toxoplasma gondii استفاده می شود. اغلب ممکن است برای موارد زیر انجام شود:

 • یک زن قبل یا در طول بارداری برای تعیین اینکه آیا قبلاً در معرض توکسوپلاسما گوندی بوده است یا خیر و در طول بارداری اگر مشکوک به تماس باشد.
 • فردی که دارای سیستم ایمنی ضعیف (ضعف ایمنی) است و علائمی شبیه آنفولانزا دارد.
 • فردی که دارای علائم یا نشانه های توکسوپلاسموز است
 • نوزاد متولد نشده، در این صورت، ممکن است مایع آمنیوتیک آزمایش شود

روش های مختلفی برای آزمایش T. gondii وجود دارد. انتخاب آزمایش‌ها و نمونه‌های جمع‌آوری‌شده به فرد، علائم او و یافته‌های بالینی پزشک بستگی دارد.

آزمایش سرولوژیک (آنتی بادی)

هنگامی که فردی در معرض T. gondii قرار می گیرد، سیستم ایمنی بدن او با تولید آنتی بادی برای انگل پاسخ می دهد. دو دسته از آنتی بادی های توکسوپلاسما ممکن است در خون یافت شوند: IgM و IgG.

آنتی بادی های IgM اولین آنتی بادی هایی هستند که در پاسخ به عفونت توکسوپلاسما توسط بدن تولید می شوند. آنها در اکثر افراد ظرف یک یا دو هفته پس از مواجهه اولیه وجود دارند. تولید آنتی بادی IgM برای مدت کوتاهی افزایش می یابد و کاهش می یابد. در نهایت، گاهی چند ماه پس از عفونت اولیه، سطح (تیتر) آنتی بادی IgM در اکثر افراد به زیر سطح قابل تشخیص می رسد. IgM اضافی ممکن است زمانی که T. gondii غیر فعال مجدداً فعال می شود و/یا زمانی که فرد مبتلا به عفونت مزمن است تولید شود.

آنتی بادی های IgG چندین هفته پس از عفونت اولیه توسط بدن تولید می شوند و محافظت طولانی مدت را ایجاد می کنند. سطح IgG در طول عفونت فعال افزایش می یابد، سپس با برطرف شدن عفونت توکسوپلاسما و غیرفعال شدن انگل تثبیت می شود. هنگامی که فردی در معرض T. gondii قرار گرفت، مقدار قابل اندازه‌گیری آنتی‌بادی IgG تا آخر عمر در خون خود خواهد داشت و از عفونت مجدد مصون (محافظت شده) در نظر گرفته می‌شود.

الگوی سرولوژی در بیماری توکسوپلاسموز

الگوی سرولوژی در بیماری توکسوپلاسموز

آزمایش آنتی بادی ممکن است گاهی اوقات به عنوان بخشی از پانل TORCH انجام شود. TORCH مخفف چندین عفونت است که می‌تواند نوزاد متولد نشده را تحت تأثیر قرار دهد و معمولاً شامل آزمایش‌هایی برای موارد زیر است: توکسوپلاسموز، سرخجه، سیتومگالوویروس و ویروس هرپس سیمپلکس.

آزمایش مولکولی (DNA)

آزمایش مولکولی ممکن است برای شناسایی و اندازه گیری ماده ژنتیکی T. gondii در خون، مایع مغزی نخاعی (CSF) یا مایع آمنیوتیک انجام شود.

چه زمانی آزمایش توکسوپلاسما درخواست می شود؟

آزمایش آنتی بادی T. gondii به طور معمول برای زنان باردار درخواست نمی شود، اما ممکن است زمانی درخواست شود که یک پزشک بخواهد تشخیص دهد که آیا یک زن قبلاً به توکسوپلاسموز مبتلا بوده است و زمانی که او در معرض مدفوع گربه (مدفوع)، گوشت خام یا نیم پز یا آلوده قرار گرفته است. غذا یا آب هنگامی که تست آنتی بادی منفی است اما هنوز شک وجود دارد، آزمایش ممکن است یک یا چند بار در طول بارداری تکرار شود.

آزمایش آنتی بادی ممکن است برای فردی با سیستم ایمنی ضعیف (ضعف ایمنی) زمانی که فرد دارای علائم بیماری شبیه آنفولانزا است و برای هر کسی که دارای علائم یا عوارضی است که نشان دهنده توکسوپلاسموز است، درخواست شود. علائم و نشانه های توکسوپلاسموز ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • تورم غدد لنفاوی
 • تب، تعریق شبانه
 • ضعف، خستگی
 • سردرد
 • بدن درد
 • گاهی اوقات گلو درد

یک عفونت جدی‌تر که بر سیستم عصبی مرکزی، از جمله مغز تأثیر می‌گذارد، ممکن است باعث تغییرات بینایی و ذهنی یا تشنج شود.

آزمایش مولکولی (DNA) ممکن است زمانی انجام شود که به عفونت توکسوپلاسموز حاد در یک فرد نقص ایمنی مشکوک شود یا برای تعیین اینکه آیا نوزاد متولد نشده آلوده است یا خیر. هنگامی که مادر شواهدی مبنی بر عفونت حاد دارد که در نتیجه تست آنتی بادی IgM توکسوپلاسما مثبت نشان داده می شود، ممکن است مایع آمنیوتیک در دوران بارداری آزمایش شود.

نتیجه آزمایش توکسوپلاسما چه چیزی را نشان می دهد؟

هنگام تفسیر نتایج آزمایش توکسوپلاسموز باید دقت شود. یک فرد نقص ایمنی ممکن است پاسخ آنتی بادی قوی به عفونت T. gondii نداشته باشد – سطوح IgM و IgG آنها ممکن است کمتر از حد انتظار باشد حتی اگر یک مورد فعال توکسوپلاسموز داشته باشد.

آزمایش آنتی بادی

تفسیر نتایج سرولوژیک توکسوپلاسما

تفسیر نتایج سرولوژیک توکسوپلاسما

مثبت کاذب ممکن است رخ دهد. در بیشتر موارد، آزمایش‌های آنتی‌بادی IgM مثبت باید با روش آزمایش دیگری تأیید شود، معمولاً با ارسال نمونه به آزمایشگاه مرجع متخصص در آزمایش توکسوپلاسموز.

آنتی بادی های IgM تنها گروهی هستند که توسط نوزاد متولد نشده تولید می شوند. هنگامی که آنتی بادی های IgM توکسوپلاسما در یک نوزاد تازه متولد شده وجود دارد، نشان دهنده عفونت مادرزادی است.

آزمایش مولکولی (DNA)

اگر آزمایش مولکولی برای T. gondii مثبت باشد، فرد مورد آزمایش دارای عفونت توکسوپلاسموز فعال است. نتیجه آزمایش منفی به این معنی است که احتمال ابتلای فرد به توکسوپلاسموز کمتر است اما عفونت را رد نمی کند – توکسوپلاسما ممکن است به تعداد کافی در نمونه خون یا مایع وجود نداشته باشد تا تشخیص داده شود.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

عفونت T. gondii شایع ترین علت التهاب داخل چشمی در جهان است. در افرادی که دارای عوارض هستند، می تواند شبکیه را زخمی کند و باعث عفونت شدید چشم شود.

عفونت چشمی توکسوپلاسما

عفونت چشمی توکسوپلاسما

آیا توکسوپلاسموز مسری است؟

مستقیماً از فردی به فرد دیگر منتقل نمی شود، مگر از مادر به فرزند. تقریباً تمام موارد عفونت ناشی از خوردن، نوشیدن یا دست زدن به چیزی است که آلوده است.

آیا همه افراد باید برای توکسوپلاسموز آزمایش شوند؟

از آنجایی که عفونت بسیار شایع است و در بیشتر موارد علائمی ایجاد نمی کند، غربالگری عمومی در حال حاضر توصیه نمی شود.

پس از ابتلا به عفونت توکسوپلاسما گوندی، آیا احتمال ابتلای مجدد وجود دارد؟

به طور کلی، هنگامی که شما آلوده شده اید و عفونت اولیه غیرفعال می شود، اگر سالم بمانید، در برابر عفونت مجدد از منبع خارجی مصونیت دارید. با این حال، اگر سیستم ایمنی بدن شما به دلایلی ضعیف شده باشد، یک عفونت خفته ممکن است دوباره فعال شود. تصور می‌شود که بیشتر عفونت‌ها در افراد با سیستم ایمنی ضعیف، مانند افراد مبتلا به HIV/AIDS، به‌جای عفونت‌های جدید، به دلیل فعال‌سازی مجدد است.

چرا میزان عفونت T. gondii در برخی کشورها بیشتر است؟

میزان عفونت در مکان های گرم و مرطوب بیشتر است و تحت تأثیر رژیم غذایی منطقه ای است. در مناطقی که مردم به طور معمول گوشت نیم پز می خورند، بیشتر است.

آیا توکسوپلاسموز قابل درمان است؟

اکثر افراد سالم نیازی به درمان ندارند، اما برای کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، برای زنان باردار برای کمک به کاهش خطر انتقال عفونت به جنین و برای نوزادان مبتلا به توکسوپلاسموز مادرزادی، درمان‌هایی در دسترس است.

یک زن باردار (یا هر فرد دیگری) برای جلوگیری از عفونت توکسوپلاسموز چه اقداماتی باید انجام دهد؟

اقداماتی که می توان انجام داد عبارتند از:

 • اگر گربه خانگی دارید، از شخص دیگری بخواهید جعبه خاک گربه را تمیز کند. اگر این امکان پذیر نیست، دستکش بپوشید و جعبه زباله را هر روز عوض کنید تا از عفونت تخم مرغ جلوگیری شود.
 • در صورت امکان، گربه خود را در داخل خانه نگه دارید تا از شکار یا احتمالاً خوردن خاک آلوده جلوگیری کنید و به او گوشت خام ندهید.
 • در دوران بارداری گربه جدیدی نگیرید یا با گربه های ولگرد برخورد نکنید.
 • جعبه شنی کودک را در صورت عدم استفاده بپوشانید (برای جلوگیری از استفاده از آن به عنوان جعبه زباله).
 • هنگام باغبانی از دستکش استفاده کنید.
 • گوشت خام یا نیم پز نخورید.
 • تخته های برش، دست ها و هر ظروفی که برای تهیه گوشت خام استفاده می شود را در آب گرم و صابون بشویید و از آلودگی متقاطع خودداری کنید.
 • شیر غیر پاستوریزه نخورید
 • میوه ها و سبزیجات را بشویید و/یا پوست بگیرید.

علاوه بر آزمایش آنتی بادی و مولکولی، آیا روش های دیگری برای آزمایش توکسوپلاسموز وجود دارد؟

سایر آزمایش‌ها، مانند آزمایش IgG avidity، ممکن است توسط یک آزمایشگاه مرجع برای کمک به تأیید عفونت T. gondii انجام شود. به ندرت ممکن است نمونه ای از بافت (بیوپسی) از ناحیه ای از بدن که مشکوک به آلوده بودن به انگل توکسوپلاسما است برداشته شود. نمونه را می توان کشت و/یا رنگ آمیزی کرد و زیر میکروسکوپ برای تشخیص انگل بررسی کرد. این روش‌ها معمولاً برای مواردی که تشخیص آن دشوار است، در نظر گرفته می‌شود.

پانل TORCH شامل چه تست هایی است؟

TORCH مخفف گروهی از بیماری های عفونی است که می تواند باعث بیماری در زنان باردار شود و ممکن است باعث نقص مادرزادی در نوزادان آنها شود. پانل TORCH گروهی از آزمایشات خون است که وجود آنتی بادی های تولید شده توسط سیستم ایمنی را در پاسخ به این عفونت ها تشخیص می دهد. تایید عفونت فعال ممکن است نیاز به آزمایش های خاص تری داشته باشد.

پانل TORCH شامل تست های زیر است:

 1. آنتی بادی توکسوپلاسموز
 2. آنتی بادی سرخجه
 3. هرپس سیمپلکس
 4. سیتومگالوویروس
 5. برخی افراد شامل سیفلیس نیز هستند.
 • این عفونت ها ممکن است منجر به نقایص مادرزادی، تاخیر در رشد، مشکلات مغزی و سیستم عصبی در نوزاد شود.
 • اگر غربالگری TORCH در نوزادان مثبت باشد، آزمایش های بیشتری برای تایید تشخیص مورد نیاز خواهد بود. مادر نیز باید معاینه شود.
 • این آزمایش زمانی درخواست می شود که زن باردار مشکوک به داشتن هر یک از عفونت های TORCH باشد.
 • این عفونت ها اگر در دوران بارداری رخ دهند می توانند جدی باشند زیرا می توانند از جفت از مادر به جنین در حال رشد عبور کنند و می توانند باعث نقص مادرزادی در نوزاد شوند.

عفونت های TORCH باعث ایجاد سندرمی می شوند که با موارد زیر مشخص می شود:

 • میکروسفالی
 • ناشنوایی حسی عصبی
 • کوریورتینیت
 • هپاتواسپلنومگالی
 • ترومبوسیتوپنی

علائم/علائم عفونت TORCH عبارتند از:

 • تب و تغذیه ضعیف.
 • نوزاد تازه متولد شده اغلب برای سن حاملگی کوچک است.
 • بثورات پتشیال روی پوست ممکن است وجود داشته باشد، با لکه های کوچک قرمز یا ارغوانی به دلیل خونریزی از مویرگ های زیر پوست.
 • بزرگ شدن کبد و طحال (هپاتواسپلنومگالی) و زردی شایع است.
 • اختلالات شنوایی، مشکلات چشمی، عقب ماندگی ذهنی، اوتیسم و ​​مرگ می تواند ناشی از عفونت TORCH باشد.
 • مادر اغلب یک عفونت خفیف با علائم کم یا بدون علائم دارد.

در سایت Cleveland Clinic در مورد توکسوپلاسما بیشتر بخوانید:

توکسوپلاسموز عفونتی است که توسط انگل توکسوپلاسما گوندی ایجاد می شود. افراد باردار می توانند عفونت را به جنین منتقل کنند. کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند در معرض خطر عوارض تهدید کننده زندگی هستند. شما پس از تماس با مدفوع گربه (مدفوع) یا خوردن غذای آلوده به توکسوپلاسموز مبتلا می شوید.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
برچسب ها:

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

(2018 August 29, Updated). Parasites – Toxoplasmosis (Toxoplasma infection). Centers for Disease Control and Prevention. Available online at https://www.cdc.gov/parasites/toxoplasmosis/ Accessed on 12/15/18.

(© 1995-2018). Toxoplasma gondii Antibody, IgM, Serum. Mayo Clinic Laboratories. Available online at https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/39856. Accessed on 12/15/18.

Hokelek, M. (2017 September 19, Updated). Toxoplasmosis. Medscape Infectious Diseases. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/229969-overview. Accessed on 12/15/18.

(2018 May, Updated). Toxoplasma gondii – Toxoplasmosis. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/toxoplasma-gondii. Accessed on 12/15/18.

Brook, I. et. al. (2018 June 15, Updated). Pediatric Toxoplasmosis. Medscape Pediatrics: General Medicine. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/1000028-overview. Accessed on 12/15/18.

Vyas, J. (2017 December 13, Updated). Toxoplasmosis. MedlinePlus Medical Encyclopedia. Available online at https://medlineplus.gov/ency/article/000637.htm Accessed on 12/15/18.

Gomez, C. et. al. (2018 October 29). Evaluation of Three Point-of-Care Tests for Detection of Toxoplasma Immunoglobulin IgG and IgM in the United States: Proof of Concept and Challenges. Open Forum Infect Dis. 2018 Oct; 5(10). Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204989/. Accessed on 12/15/18.

Mendez, O, and Koshy, A. (2017 July 20). Toxoplasma gondii: Entry, association, and physiological influence on the central nervous system. PLoS Pathog. 2017 Jul 20;13(7). Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28727854. Accessed on 12/15/18.

(Updated 2010 July 9). Toxoplasmosis. National Toxicology Program, Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction [On-line information]. Available online at http://cerhr.niehs.nih.gov/common/toxoplasmosis.html. Accessed August 2010.

Mayo Clinic Staff (2009 June 27). Toxoplasmosis. MayoClinic.com [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/print/toxoplasmosis/DS00510/DSECTION=all&METHOD=print. Accessed August 2010.

Hökelek, M. (Updated 2009 January 27). Toxoplasmosis. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/229969-overview. Accessed August 2010.

Wu, L. et. al. (Updated 2010 February 19). Toxoplasmosis. eMedicine Specialties, Ophthalmology [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1204441-overview. Accessed August 2010.

Singh, N. and Thomas, F. (Updated 2010 March 23). HIV-1 Associated Opportunistic Infections – CNS Toxoplasmosis. eMedicine Specialties, Neurology [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1167298-overview. Accessed August 2010.

Pereira-Chioccola; V.L. et. al. (2010 February 9). Toxoplasma gondii Infection and Cerebral Toxoplasmosis in HIV-infected Patients. Medscape Today from Future Microbiology. 2009;4(10):1363-1379 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/714611. Accessed August 2010.

Toxoplasmosis. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Zoonotic, Vector-Borne, and Enteric Diseases, Division of Parasitic Diseases [On-line information]. Available online at http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Toxoplasmosis.htm. Accessed August 2010.

(Reviewed 2008 January 10). Toxoplasmosis, Epidemiology & Risk Factors. Centers for Disease Control and Prevention [On-line information]. Available online at http://www.cdc.gov/toxoplasmosis/epi.html. Accessed August 2010.

Klein, J. (2008 November). Toxoplasmosis. KidsHealth, from Nemours Foundation [On-line information]. Available online at http://kidshealth.org/parent/infections/parasitic/toxoplasmosis.html. Accessed August 2010.

(2008 October). Toxoplasmosis, March of Dimes Quick Reference Fact Sheet [On-line information]. Available online at http://www.marchofdimes.com/professionals/14332_1228.asp. Accessed August 2010.

Hillyard, D. and Litwin, C. (Reviewed 2009 August). Toxoplasma gondii. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/Toxoplasmagondii.html?client_ID=LTD. Accessed August 2010.

Pearson, R. (Revised 2009 December). Toxoplasmosis. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec14/ch186/ch186h.html#sec14-ch186-ch186h-2212. Accessed August 2010.

Van Voorhees, B. (Updated 2009 May 27). Congenital toxoplasmosis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001360.htm. Accessed August 2010.

Dugdale, D. (Updated 2009 December 1). Toxoplasmosis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000637.htm. Accessed August 2010.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 1617.

(May 1, 2005) Center for Food Security and Public Health, Iowa State University. Toxoplasmosis. PDF available for download at http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/toxoplasmosis.pdf. Accessed August 2010.

Hökelek, M. (Updated 2013 May 3). Toxoplasmosis. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/229969-overview. Accessed November 2013.

(© 1995–2013). Toxoplasma gondii, Molecular Detection, PCR. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/81795. Accessed November 2013.

(© 1995–2013). Toxoplasma gondii Antibody, IgM and IgG (Separate Determinations), Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/61857. Accessed November 2013.

Dugdale, D. (2012 October 6). Toxoplasma test. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003514.htm. Accessed November 2013.

Ryder, J. (Updated 2013 September 30). Toxoplasmosis Pathology. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1743814-overview#showall. Accessed November 2013.

Couturier, M. and Hillyard, D. (Updated 2013 September) Toxoplasma gondii. ARUP Consult Reference [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/Toxoplasmagondii.html?client_ID=LTD. Accessed November 2013.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 966-967.

McPherson, R. and Pincus, M. (© 2011). Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 22nd Edition: Elsevier Saunders, Philadelphia, PA. Pp 613-614.

Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS, Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology 12th Edition: Mosby Elsevier, St. Louis, MO; 2007, Pp 577-578.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top