آزمایش تیروکسین (T4) | T4 Index | Total T4 | Free T4

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آزمایش تیروکسین (T4) | T4 Index | Total T4 | Free T4
آزمایش تیروکسین(T4) یک آزمایش خون است که به تشخیص بیماری های تیروئید کمک می کند. تیروئید یک غده پروانه ای شکل کوچک در پایه گلو است. تیروئید شما هورمون هایی می سازد که نحوه استفاده بدن از انرژی را کنترل می کنند. این هورمون ها بر وزن، قلب، دمای بدن، قدرت ماهیچه ها و حتی خلق و خوی شما تأثیر می گذارند. در کودکان، هورمون های تیروئید بر رشد نیز تأثیر می گذارد.
اسامی دیگر:
 • Thyroxine
 • Free T4
 • Total T4
 • T4 Index

چرا آزمایش تیروکسین(T4) درخواست می شود؟

 • برای کمک به ارزیابی عملکرد غده تیروئید
 •  برای کمک به تشخیص بیماری تیروئید
 •  برای مانیتور اثربخشی درمان تیروئید
 •  گاهی اوقات از یک T4 آزاد برای کمک به تشخیص کم کاری تیروئید مادرزادی در نوزادان استفاده می شود

چه زمانی آزمایش تیروکسین(T4) بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که علائم و نشانه های بیماری تیروئید و/یا بزرگ شدن تیروئید (گواتر) یا زمانی که ندول تیروئید دارید (یک توده کوچک روی غده تیروئید که ممکن است کیست جامد یا پر از مایع باشد)
 • معمولاً پس از یک نتیجه غیرطبیعی در آزمایش TSH
 • زمانی که برای اختلال تیروئید تحت درمان هستید

نمونه مورد نیاز برای آزمایش تیروکسین(T4):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه:  1 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش تیروکسین(T4)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-آزمایش-تیروکسین(T4)شرایط-قبول-یا-رد--نمونه-آزمایش-تیروکسین(T4)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نام روش انجام آزمایش تیروکسین(T4):

ایمونواسی الکتروکمی لومینسانس (ECLIA)

شرح روش

توتال تیروکسین(T4):

سنجش تیروکسین(T4) یک سنجش رقابتی با استفاده از تشخیص الکتروکمی لومینسانس است. تیروکسین(T4) متصل از پروتئین های اتصال توسط 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid (ANS) آزاد می شود.

نمونه بیمار با آنتی بادی ضد تیروکسین(T4) پلی کلونال گوسفند نشاندار شده با روتنیم انکوبه می شود. میکروذرات پوشش داده شده با استرپتاویدین و تیروکسین(T4) بیوتینیله برای انکوباسیون دوم اضافه می شوند که در طی آن مکان های اتصال آزاد آنتی بادی نشاندار شده اشغال می شوند. ایمونوکمپلکس حاصل با برهمکنش بیوتین و استرپتاویدین به فاز جامد متصل می شود.

مخلوط واکنش به داخل سلول اندازه گیری آسپیره می شود، جایی که ریزذرات به صورت مغناطیسی روی سطح الکترود جذب می شوند. سپس مواد غیر متصل حذف می شوند و اعمال ولتاژ به الکترود باعث القای انتشار الکتروشیمیایی می شود. این سیگنال در برابر یک منحنی کالیبراسیون برای تعیین نتایج بیمار اندازه‌گیری می‌شود.

روش-الکتروکمی-لومینسانس

روش الکتروکمی لومینسانس

تیروکسین آزاد (Free T4):

در سنجش تیروکسین آزاد (FT4)، تعیین تیروکسین آزاد با کمک یک آنتی بادی خاص ضد تیروکسین(T4) که با یک کمپلکس روتنیم نشان‌گذاری شده است، انجام می‌شود. پس از افزودن میکروذرات تیروکسین(T4) بیوتینیله و پوشش‌دهی شده با استرپتاویدین، مکان‌های اتصال آزاد آنتی‌بادی نشان‌دار شده اشغال می‌شوند و یک کمپلکس آنتی‌بادی-هپتن تشکیل می‌شود. کل مجموعه از طریق برهمکنش بیوتین و استرپتاویدین به فاز جامد متصل می شود.

مخلوط واکنش به داخل سلول اندازه گیری آسپیره می شود، جایی که ریزذرات به صورت مغناطیسی روی سطح الکترود جذب می شوند. سپس مواد غیر متصل با ProCell حذف می شوند. اعمال یک ولتاژ به الکترود سپس انتشار نورتابی شیمیایی را القا می‌کند که توسط یک مولتی‌پلایر نوری اندازه‌گیری می‌شود.

آمادگی قبل از انجام آزمایش تیروکسین (T4):

برخی داروها، مولتی ویتامین‌ها و مکمل‌ها می‌توانند با آزمایش تیروکسین (T4) تداخل داشته باشند، بنابراین در مورد هر دارو و/یا مکمل‌هایی که مصرف می‌کنید، به پزشک خود اطلاع دهید. اگر هورمون تیروئید را به عنوان درمان بیماری تیروئید مصرف می کنید، توصیه می شود قبل از مصرف دوز آن روز، نمونه خون شما گرفته شود. بیماری حاد ممکن است بر نتایج آزمایش تیروئید تأثیر بگذارد. به طور کلی توصیه می شود که از آزمایش تیروئید در بیماران بستری در بیمارستان خودداری شود یا تا زمان بهبودی فرد از یک بیماری حاد به تعویق بیفتد.

در صورت لزوم، از بیمار بخواهید تا داروی اگزوژن تیروکسین (T4) را یک ماه قبل از آزمایش قطع کند.

چه چیزی در آزمایش تیروکسین (T4) مورد بررسی قرار می گیرد؟

هورمون های تیروئیدی زمانی تولید می شوند که تیروزین ید آلی را برای تشکیل مونوئیدوتیروزین ترکیب می کند. این کمپلکس ید دیگری می گیرد و به دی یدوتیروزین تبدیل می شود. دو دی یدوتیروزین با هم ترکیب می شوند و تترایدوتیرونین یا تیروکسین(T4) را تشکیل می دهند. اگر یک دی یدوتیروزین با یک مونویدوتیروزین ترکیب شود، تری یدوتیرونین (T3) تشکیل می شود.

مراحل-ساخته-شدن-هورمون-های-تیروئیدی1

مراحل ساخته شدن هورمون های تیروئیدی

تیروکسین (T4) یکی از دو هورمون اصلی تولید شده توسط غده تیروئید، اندام پروانه ای شکل کوچکی است که به صورت صاف در سرتاسر نای در انتهای گلو قرار دارد. هورمون اصلی تیروئید دیگر تری یدوتیرونین (T3) نام دارد و با هم به کنترل میزان مصرف انرژی در بدن کمک می کند. تقریباً تمام تیروکسین(T4)(و T3) موجود در خون به پروتئین(به عنوان مثال، گلوبولین متصل شونده به تیروئید: TBG، پری آلبومین و آلبومین) متصل است. بقیه آزاد (غیر متصل) است و شکل فعال بیولوژیکی هورمون است.

غده-تیروئیدبیشتر هورمون تولید شده توسط تیروئید تیروکسین(T4) است. این هورمون نسبتاً غیر فعال است، اما در کبد و سایر بافت ها به T3 بسیار فعال تر تبدیل می شود. T4 تقریباً 90 درصد از آنچه ما هورمون تیروئید می نامیم را تشکیل می دهد. T3 کمتر از 10 درصد از هورمون تیروئید را تشکیل می دهد.

تیروکسین(T4) به عنوان یک مخزن یا پروهورمون برای T3 در نظر گرفته می شود که از نظر بیولوژیکی فعال ترین هورمون تیروئید است. حدود 0.05 درصد از T4 در گردش در بخش آزاد یا غیر متصل است. باقیمانده به گلوبولین متصل شونده به تیروکسین، پری آلبومین و آلبومین متصل می شود.

سطح تیروکسین(T4) توسط سیستم بازخوردی که بدن برای حفظ مقادیر ثابت هورمون های تیروئید در خون استفاده می کند، تنظیم می شود. T3 و هورمون محرک تیروئید (TSH)، همراه با هورمون تنظیم کننده آن هورمون آزاد کننده تیروتروپین (TRH)، که از هیپوتالاموس می آید، نیز بخشی از سیستم بازخورد هستند.

 • هنگامی که سطح هورمون تیروئید در خون کاهش می یابد، غده هیپوفیز در پاسخ به تحریک TRH، TSH تولید می کند. TSH به نوبه خود تیروئید را با اتصال به گیرنده TSH برای تولید و آزادسازی T4 و T3 تحریک می کند.
 • هنگامی که سطح هورمون تیروئید در خون افزایش می یابد، غده هیپوفیز TSH کمتری تولید می کند و تیروئید T4 و T3 کمتری تولید می کند.

هنگامی که هر سه اندام (هیپوتالاموس، هیپوفیز و تیروئید) به طور طبیعی کار می کنند، تولید تیروئید برای حفظ سطح نسبتاً پایدار هورمون های تیروئید در خون تنظیم می شود.

بازخورد-منفی-هورمون-های-تیروئید

تنظیم هورمون های تیروئید

اگر غده تیروئید T4 و T3 کافی تولید نکند (تیروئید کم کار)، به دلیل اختلال عملکرد تیروئید یا TSH ناکافی، فرد مبتلا علائم کم کاری تیروئید مانند افزایش وزن، خشکی پوست، عدم تحمل سرما، قاعدگی نامنظم و خستگی را تجربه می کند. تیروئیدیت هاشیموتو شایع ترین علت کم کاری تیروئید در ایالات متحده است

اگر غده تیروئید بیش از حد T4 و T3 تولید کند، فرد مبتلا ممکن است علائم مرتبط با پرکاری تیروئید (پرکاری تیروئید) مانند ضربان قلب سریع، اضطراب، کاهش وزن، مشکل در خواب، لرزش دست‌ها و پف‌کردگی اطراف خشک و تحریک‌پذیر را تجربه کند. چشم ها و در برخی موارد چشم های برآمده. بیماری گریوز شایع ترین علت پرکاری تیروئید است.

هم پرکاری تیروئید و هم کم کاری تیروئید می توانند ناشی از تیروئیدیت، سرطان تیروئید و تولید بیش از حد یا کمبود TSH باشند. تأثیر این شرایط بر تولید هورمون تیروئید را می توان با اندازه گیری تیروکسین(T4) آزاد شناسایی و کنترل کرد.

اندازه گیری تیروکسین(T4) کل بازتاب قابل اعتمادی از وضعیت تیروئید بالینی در غیاب ناهنجاری های اتصال پروتئین می دهد. با این حال، تغییراتی در پروتئین‌های اتصال ممکن است رخ دهد که بر سطح تیروکسین(T4) کل تأثیر می‌گذارد، اما سطح هورمون غیر متصل را بدون تغییر می‌گذارد.

ناهنجاری در سطح پروتئین می تواند تأثیر قابل توجهی بر نتایج تیروکسین(T4) کل داشته باشد. بارداری و درمان جایگزینی هورمون باعث افزایش TBG و افزایش کاذب تیروکسین(T4) می شود که نشان می دهد پرکاری تیروئید زمانی وجود دارد که در واقع بیمار یوتیروئید باشد.

اگر تیروکسین(T4) آزاد در این بیماران اندازه گیری شود، طبیعی است، که نشان می دهد تیروکسین(T4) آزاد شاخص دقیق تری از عملکرد تیروئید نسبت به تیروکسین(T4) کل است. در مواردی که TBG کاهش می یابد (به عنوان مثال، هیپوپروتئینمی)، تیروکسین(T4) کل نیز کاهش می یابد، که نشان دهنده کم کاری تیروئید است. اندازه‌گیری T4 آزاد سطوح طبیعی را نشان می‌دهد و در نتیجه تیروکسین(T4) غیرطبیعی را صرفاً به‌عنوان نتیجه کاهش TBG و نه به‌عنوان نتیجه کم‌کاری تیروئید کاهش می‌دهد.

عوامل مداخله گر در آزمایش تیروکسین (T4):

 • نوزادان سطح تیروکسین(T4) آزاد بالاتری نسبت به کودکان بزرگتر و بزرگسالان دارند.
 • بارداری باعث افزایش سطح تیروکسین(T4) کل می شود.
 • داروهایی که ممکن است باعث افزایش سطح تیروکسین(T4) کل شوند عبارتند از: کلویبرات، استروژن، هروئین، متادون و داروهای ضد بارداری خوراکی.
 • داروهایی که ممکن است باعث کاهش سطح تیروکسین(T4) کل شوند عبارتند از: استروئیدهای آنابولیک، آندروژن ها، داروهای ضد تیروئید (مثلاً پروپیل تیوراسیل)، لیتیوم، فنی توئین و پروپرانولول.
 • اسکن رادیونوکلئید ظرف یک هفته قبل از آزمایش ممکن است نتایج آزمایش را تغییر دهد.
 • داروهایی که ممکن است سطح FT4 را افزایش دهند: آمیودارون، آندروژن ها، کاربامازپین، کورتیکواستروئیدها، دانازول، استروژن ها، فوروزماید، هپارین، داروهای ضد بارداری خوراکی، فنی توئین، پروپرانولول، آسپرین، دانازولف، رنگهای رادیوگرافی، تاموکسیفن، تیروکسین، والپروئیک اسید.
 • داروهایی که ممکن است سطوح FT4 را کاهش دهند: آمیودارون، استروئیدهای آنابولیک، کاربامازپین، کورتیکواستروئیدها، سیتومل، استروژن، لیتیوم، فنوباربیتال، فنی توئین، فوروزماید، متادون،ریفامپیسین و رانیتیدین.

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی تیروکسین (T4)

افزایش سطح سرمی تیروکسین (T4):

 • حالت های پرکاری تیروئید اولیه (به عنوان مثال، بیماری گریوز، بیماری پلامر، آدنوم سمی تیروئید): تیروئید علیرغم عدم تحریک TSH میتواند T4 را افزایش دهد.
 • تیروئیدیت حاد: تیروئید در مراحل التهابی حاد تیروئیدیت (مانند تیروئیدیت هاشیموتو) T4 افزایش می یابد. با این حال، در مراحل آخر تیروئید ممکن است سوخته شود و بیمار ممکن است دچار کم کاری تیروئید شود.
 • هیپرتیروکسینمی دیسالبومینمیک خانوادگی: این بیماران دارای یک شکل ژنتیکی معیوب آلبومین هستند که به طور غیرمعمول T4 را محکم می‌بندد. در نتیجه، بخش محدود T4 افزایش می یابد. بیمار هیپر تیروئید نیست زیرا T4 متصل به پروتئین از نظر متابولیکی فعال نیست.
 • پرکاری تیروئید ساختگی: در بیمارانی که T4 را خودسر تجویز می کنند، سطوح بالایی دارند. بسیاری از بیماران بر این باورند که در صورت مصرف T4 احساس انرژی بیشتری می کنند یا سریعتر وزن کم می کنند.
 • Struma ovarii: بافت تیروئید نابجا در تخمدان یا هر جایی می تواند T4 اضافی تولید کند.
 • افزایش TBG (به عنوان مثال، همانطور که در بارداری، هپاتیت، هیپرپروتئینمی مادرزادی رخ می دهد): هر شرایط مرتبط با افزایش TBG باعث افزایش T4 کل می شود.

کاهش سطح سرمی تیروکسین (T4)

 • حالات کم کاری تیروئید (به عنوان مثال کرتینیسم، جراحی فرسایشی، میکسدم(تورم پوست و بافت‌های زیرین که یک قوام مومی شکل می‌دهد)): تیروئید در این بیماری ها علیرغم تحریک ایجاد شده نمی تواند مقدار کافی T4 تولید کند.
 • نارسایی هیپوفیز: هیپوفیز مقدار نامناسبی تیروتروپین تولید می کند. در نتیجه، تیروئید برای تولید T4 تحریک نمی شود.
 • نارسایی هیپوتالاموس: هیپوتالاموس مقدار نامناسبی از TRH تولید می کند. در نتیجه، هیپوفیز تیروتروپین تولید نمی کند و تیروئید برای تولید T4 تحریک نمی شود.
 • سوءتغذیه پروتئین و سایر حالات کمبود پروتئین (مانند سندرم نفروتیک): با کاهش منبع پروتئین، TBG و آلبومین کاهش می یابد. از آنجایی که سنجش T4 هورمون متصل به این پروتئین ها را اندازه گیری می کند، می توان انتظار داشت که T4 کاهش یابد.
 • کمبود ید: ید ماده اولیه اولیه برای T4 است. بدون ید، T4 نمی تواند تولید شود. با اضافه کردن ید در اکثر نمک های خوراکی، کمبود ید معمولا نادر است.
 • بیماری های غیر تیروئید (مانند نارسایی کلیه، بیماری کوشینگ، سیروز، جراحی، سرطان پیشرفته): پاتوفیزیولوژی این مشاهدات به خوبی شناخته نشده است. این ممکن است تا حدی به دلیل کاهش پروتئین های متصل به تیروئید مرتبط با بیماری های شدید پزشکی باشد.

ملاحظات بالینی

با سطوح بالای TSH:

 • اگر T3 و T4 طبیعی هستند: کم کاری تیروئید خفیف (ساب کلینیکال)
 • اگر T3 و/یا T4 کم باشد: کم کاری تیروئید

با سطوح پایین TSH:

 • اگر T3 و T4 طبیعی هستند: پرکاری تیروئید خفیف (ساب کلینیکال)
 • اگر T3 یا T4 بالا باشد: پرکاری تیروئید
 • اگر T3 و T4 کم یا طبیعی باشند: پرکاری تیروئید ثانویه به دلیل اختلال عملکرد هیپوفیز

این آزمایش برای تشخیص عملکرد تیروئید و مانیتور درمان جایگزین یا سرکوبگر استفاده می شود.

نوزادان با استفاده از تست های T4 کل برای تشخیص کم کاری تیروئید غربالگری می شوند. با تشخیص زودهنگام می توان از عقب ماندگی ذهنی پیشگیری کرد.

محدوده مرجع آزمایش تیروکسین (T4):

T4 (THYROXINE), TOTAL ONLY

 • 0-5 days: 5.0-18.5 mcg/dL
 • 6 days-2 months: 5.4-17.0 mcg/dL
 • 3 -11 months: 5.7-16.0 mcg/dL
 • 1 -5 years: 6.0-14.7 mcg/dL
 • 6 -10 years: 6.0-13.8 mcg/dL
 • 11 -19 years: 5.9-13.2 mcg/dL
 •  > or =20 years: 4.5-11.7 mcg/dL

T4 (THYROXINE), FREE

 • 0-5 days: 0.9-2.5 ng/dL
 • 6 days-2 months: 0.9-2.2 ng/dL
 • 3-11 months: 0.9-2.0 ng/dL
 • 1-5 years: 1.0-1.8 ng/dL
 • 6-10 years: 1.0-1.7 ng/dL
 • 11-19 years: 1.0-1.6 ng/dL
 •  > or =20 years: 0.9-1.7 ng/dL

مطلب پیشنهادی: مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

توجه: واحد تست و محدوده نرمال تست وابسته به روش و کیت انجام دهنده تست می باشد و از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر ممکن است متغیر باشد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش تیروکسین (T4) استفاده می شود؟

آزمایش تیروکسین آزاد (T4 Free) برای کمک به ارزیابی عملکرد تیروئید و تشخیص بیماری های تیروئید، از جمله پرکاری تیروئید و کم کاری تیروئید، معمولاً پس از کشف غیرطبیعی بودن سطح هورمون محرک تیروئید (TSH) استفاده می شود.

بیشتر T4 و T3 در خون به پروتئین متصل می شوند، در حالی که درصد کمی آزاد هستند. آزمایش خون می تواند T4 کل، T4 آزاد، T3 کل یا T3 آزاد را اندازه گیری کند. آزمایش تیروکسین(T4) کل سال‌هاست که مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما می‌تواند تحت تأثیر میزان پروتئین موجود در خون برای اتصال به هورمون باشد. تیروکسین(T4) آزاد تحت تأثیر سطوح پروتئین قرار نمی گیرد و شکل فعال تیروکسین است. بسیاری تصور می‌کنند که آزمایش تیروکسین(T4) آزاد بازتاب دقیق‌تری از عملکرد هورمون تیروئید است و در بیشتر موارد، استفاده از آن جایگزین آزمایش تیروکسین(T4) کل شده است.

آزمایش تیروکسین(T4) آزاد ممکن است همراه با یا بعد از آزمایش TSH و گاهی اوقات با آزمایش T3 کلی یا آزاد برای موارد زیر استفاده شود:

 • کمک به تشخیص بیش از حد یا خیلی کم هورمون تیروئید (پرکاری تیروئید و کم کاری تیروئید) و تشخیص علت
 • تمایز بین اختلالات مختلف تیروئید
 • بررسی اثربخشی درمان را در یک فرد مبتلا به اختلال شناخته شده تیروئید
 • ماننیتور افراد مبتلا به سرطان تیروئید را که در آن تومورها به TSH پاسخ می دهند. سطح TSH و T4 به طور مرتب بررسی می شود تا مطمئن شوید که هورمون تیروئید کافی برای پایین نگه داشتن TSH بدون افزایش بیش از حد T4 داده می شود.
 • کمک به ارزیابی عملکرد غده هیپوفیز (گاهی)

در حال حاضر غربالگری عمومی از نظر اختلالات تیروئید توصیه نمی شود. با این حال، نظرات کارشناسان در این مورد متفاوت است. در سال 2015، گروه ویژه خدمات پیشگیرانه ایالات متحده شواهد کافی برای توصیه موافق یا مخالف غربالگری معمول بیماری تیروئید در بزرگسالان بدون علامت یافت.

از سوی دیگر، دستورالعمل‌هایی که در سال 2012 توسط انجمن تیروئید آمریکا و انجمن متخصصان غدد بالینی آمریکا منتشر شد، توصیه‌های تایید شده توسط چندین جامعه را خلاصه می‌کند. آنها می گویند که غربالگری برای کم کاری تیروئید باید در افراد بالای 60 سال در نظر گرفته شود. از آنجایی که علائم و نشانه های کم کاری تیروئید و پرکاری تیروئید بسیار شبیه به مواردی است که در بسیاری از اختلالات رایج دیده می شود، پزشکان اغلب نیاز دارند که بیماری تیروئید را رد کنند، حتی اگر بیمار مشکل دیگری دارد

اگر یک پزشک مشکوک باشد که ممکن است فردی به بیماری تیروئید مرتبط با خود ایمنی مبتلا باشد، ممکن است آنتی بادی تیروئید همراه با آزمایش تیروکسین(T4) آزاد درخواست شود.

چه زمانی آزمایش تیروکسین (T4) درخواست می شود؟

زمانی که فردی علائم پرکاری تیروئید یا کم کاری تیروئید و/یا زمانی که فرد دارای غده تیروئید بزرگ (گواتر) یا ندول تیروئید است، ممکن است آزمایش تیروکسین(T4) آزاد درخواست شود، به خصوص اگر آزمایش TSH خارج از محدوده باشد.

علائم کم کاری تیروئید ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • خستگی
 • افزایش وزن
 • احساس سرما
 • مفاصل و عضلات دردناک
 • پوست خشک
 • موهای نازک و/یا خشک
 • ضربان قلب آهسته
 • یبوست
 • افسردگی
 • دوره های قاعدگی نامنظم
 • مشکلات باروری

علائم پر کاری تیروئید ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • کاهش وزن
 • اضطراب
 • بیخوابی
 • تحریک پذیری
 • مشکل در تحمل گرما
 • نوسانات خلقی
 • ضربان قلب سریع یا نامنظم
 • اجابت مزاج شل و مکرر

آزمایش تیروکسین(T4) آزاد ممکن است به همراه سایر آزمایش های تیروئید به طور منظم زمانی که فردی تحت درمان برای اختلال تیروئید است، درخواست شود.

در زنان باردار مبتلا به اختلالات تیروئید شناخته شده، پزشک احتمالاً آزمایش تیروئید را در اوایل و اواخر بارداری و برای مدتی پس از زایمان برای نظارت بر مادر و نوزاد درخواست می کند.

نتیجه آزمایش تیروکسین (T4) چه چیزی را نشان می دهد؟

نتایج تیروکسین(T4) آزاد معمولاً با سایر نتایج آزمایش تیروئید (به عنوان مثال، TSH و گاهی اوقات T3 کل یا آزاد) ارزیابی می شود. به طور کلی، نتایج T4 آزاد بالا ممکن است نشان دهنده پرکاری تیروئید (پرکاری تیروئید) و نتایج پایین T4 آزاد ممکن است نشان دهنده کم کاری غده تیروئید (کم کاری تیروئید) باشد. نتایج آزمایش به تنهایی تشخیصی نیستند، اما پزشک را وادار می‌کند تا آزمایش‌های اضافی را برای بررسی علت بیش از حد یا کمبود انجام دهد.

هر دو کاهش و افزایش نتایج T4 آزاد با انواع شرایط موقت و مزمن تیروئید مرتبط است. نتایج T4 آزاد پایین همراه با سطح TSH پایین یا نتایج T4 آزاد بالا همراه با TSH بالا ممکن است نشان دهنده وضعیت غده هیپوفیز باشد.

هنگامی که برای پایش درمان اختلالات تیروئید یا هیپوفیز استفاده می‌شود، نتایج آزمایش‌های تیروئید به پزشک اطلاع می‌دهد که آیا درمان مؤثر است و/یا اینکه آیا تنظیم دوز لازم است یا خیر.

به عنوان مثال، در افراد مبتلا به پرکاری تیروئید، T4 آزاد، T3 آزاد و TSH به طور منظم در حالی که داروهای ضد تیروئید مصرف می کنند بررسی می شود تا مطمئن شود که داروها موثر هستند و اگر سطح هورمون تیروئید خیلی پایین آمد، دوز آن کاهش یابد. در افراد مبتلا به کم کاری تیروئید، TSH و T4 آزاد به طور منظم بررسی می شوند تا اطمینان حاصل شود که دوز مناسب هورمون تیروئید برای طبیعی کردن TSH درخواست می شود.

جداول زیر چند نمونه از نتایج آزمون معمولی و معنای بالقوه آنها را خلاصه می کند.

توجه: نتایج آزمایشگاهی باید همیشه با یافته های بالینی بیمار مرتبط باشد.

راهنمای جداول: جدول ها قابلیت اسکرول کردن به سمت چپ و راست و همچنین قابلیت جستجو دارند 

شناسایی اختلالات تیروئید بر اساس نتایج آزمایش های عملکرد تیروئید:

اختلال(بیماری)TSHT4T3Free T4ThyroglobulinThyroxine Binding Globulin(TBG)Reverse Triiodothyronine(rT3)Anti TPOAnti ThyroglobulinThyroid stimulating Immunoglobulin(TSI)
کم کاری تیروئید اولیه↓ یا نرمال↓ یا نرمالنرمال ↑ یا نرمال↑ یا نرمالمنفی
کم کاری تیروئید گذرا نوزادان↓ یا نرمالنرمالنرمال نرمال منفی
هاشیموتو
تیروئیدیت / کم کاری تیروئید
نرمال یا ↓نرمال یا ↓نرمال یا ↓نرمال یا ↓نرمال منفی
بیماری گریوزنرمال
بیماری گریوز نوزاداننرمال منفی یا ↑منفی یا ↑
کمبود TSH ↓ یا نرمال نرمال منفی منفی منفی
اختلالات هورمونی تیروئید ↓ یا نرمال یا ↑نرمال منفی منفی منفی
مقاومت در برابر هورمون تیروئید ↑ یا نرمال نرمال منفی منفی منفی
پرکاری تیروئید وابسته به TSHنرمال منفی منفی منفی
اختلالات مرتبط با پروتئین متصل شونده به T4نرمال متغیر متغیر نرمال نرمال متغیر نرمال منفی منفی منفی
بیماری غیر تیروئیدیمتغیر ↓ یا نرمالمتغیر نرمال نرمال ↑ یا نرمالمنفی منفی منفی
تیروئیدیت تحت حاد↓ یا ↑ ↓ یا ↑↓ یا ↑↓ یا ↑↓ یا ↑نرمال ↓ یا ↑منفی منفی منفی

تیروئیدیت تحت حاد شامل یک دوره گذرا پرکاری تیروئید و به دنبال آن یک حالت گذرا کم کاری تیروئید است.

طیف ناهنجاری های پروتئین های متصل شونده شامل افزایش یا کاهش اتصال TBG، افزایش یا کاهش اتصال به ترانس تیرتین و ↑ اتصال به آلبومین است.

چند نمونه از نتایج آزمایش های معمول تیروئید و تفسیر آن:

TSHFree T4Total or Free T3تشخیص احتمالی
نرمالنرمال نرمال عملکرد طبیعی تیروئید
طبیعی یا کاهش طبیعی یا کاهشکاهشتنظیم طبیعی عملکرد تیروئید به دلیل بیماری (بیماری غیر تیروئیدی یا سندرم یوتیروئید بیمار)
افزایش نرمال نرمال کم کاری تیروئید تحت بالینی؛ در یک فرد مبتلا به کم کاری تیروئید تحت درمان، هورمون تیروئید داده نمی شود
افزایش کاهش طبیعی یا کاهشکم کاری تیروئید ناشی از مشکل در خود غده تیروئید (کم کاری تیروئید اولیه)
طبیعی یا افزایش افزایش افزایش پرکاری تیروئید ناشی از مشکل در سیگنال های غده هیپوفیز (پرکاری تیروئید مرکزی) یا به دلیل مشکل در گیرنده هورمون تیروئید (مقاومت به هورمون تیروئید)
کاهش نرمال نرمال پرکاری تیروئید تحت بالینی؛ در فرد مبتلا به کم کاری تیروئید، هورمون تیروئید بیش از حد تجویز می شود
کاهش نرمال افزایش پرکاری تیروئید ناشی از تولید بیش از حد هورمون تیروئید T3 توسط غده تیروئید (غیر معمول، همچنین به عنوان سموم T3 شناخته می شود)
کاهش افزایش افزایش پرکاری تیروئید ناشی از تولید بیش از حد هورمون های تیروئید در غده (پرکاری تیروئید اولیه)
کاهش کاهش کاهش کم کاری تیروئید ناشی از مشکل هیپوتالاموس یا سیگنال های هیپوفیز حاکم بر غده تیروئید (کم کاری تیروئید مرکزی)

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

توجه به این نکته مهم است که آزمایش های تیروئید یک “عکس فوری” از آنچه در یک سیستم پویای بدن رخ می دهد است. نتایج یک فرد ممکن است متفاوت باشد و ممکن است تحت تأثیر موارد زیر باشد:

 • افزایش، کاهش و تغییر (ارثی یا اکتسابی) در پروتئین‌هایی که T4 و T3 را به هم متصل می‌کنند (این برای آزمایش‌هایی که T3 کل را اندازه‌گیری می‌کنند مهم است، اما احتمالاً برای آزمایش‌های T4 آزاد و T3 آزاد که هورمون‌های تیروئید را اندازه‌گیری می‌کنند مهم نیست. به پروتئین متصل نیستند.)
 • بارداری
 • بیماری کبد
 • بیماری سیستمیک
 • به ندرت، مقاومت در برابر هورمون های تیروئید

چه داروهایی می توانند بر تست تیروئید تاثیر بگذارند؟

بسیاری از مولتی ویتامین ها، مکمل ها (به ویژه مو و ناخن)، و داروهای بدون نسخه و نسخه ای ممکن است بر نتایج آزمایش تیروئید تأثیر بگذارند و استفاده از آنها باید قبل از انجام آزمایش با پزشک مشورت شود.

به عنوان مثال، بیوتین (ویتامین B7) می تواند با برخی از تست های آزمایشگاهی تداخل داشته باشد، بنابراین پزشک ممکن است به شما توصیه کند که از مصرف بیوتین یا مکمل های حاوی بیوتین برای چند روز قبل از خون گیری برای آزمایش هورمون تیروئید خودداری کنید. اگر روشی را انجام داده اید که در آن رنگ های فلورسین به خون شما تزریق می شود (به عنوان مثال، آنژیوگرافی)، ممکن است لازم باشد چند روز قبل از انجام آزمایش تیروئید صبر کنید.

آیا پزشکان در دوران بارداری آزمایش هورمون های تیروئید را  درخواست می کنند؟

بارداری باعث تغییرات طبیعی در عملکرد بسیاری از غدد درون ریز از جمله غده تیروئید می شود. پزشکان به طور کلی زنان بدون علامت را آزمایش نمی کنند، اما کسانی که علائم و/یا اختلال تیروئیدی شناخته شده دارند معمولاً در فواصل زمانی برای تشخیص و مانیتور پرکاری تیروئید یا کم کاری تیروئید در دوران بارداری و پس از زایمان آزمایش می شوند.

برخی از متخصصان از غربالگری زنان باردار در طول سه ماهه اول بارداری (یا قبل از بارداری) حمایت می کنند، حتی اگر سابقه بیماری تیروئید نداشته باشند. با این حال، بیشتر دستورالعمل ها از این مسیر عمل پشتیبانی نمی کنند.

نوزاد من آزمایش تیروکسین (T4) آزاد غیر نرمال دارد. علت آن چه چیزی می تواند باشد؟

در نوزادان معمولاً سطح T4 و سطح TSH را برای بررسی کم کاری مادرزادی تیروئید آزمایش می کنند. غربالگری این وضعیت به طور معمول بر روی نوزادان بلافاصله پس از تولد به عنوان بخشی از برنامه غربالگری نوزادان انجام می شود. کم کاری مادرزادی تیروئید زمانی رخ می دهد که نوزادی با غده تیروئید کم کار یا غده تیروئیدی که در جایی که باید قرار ندارد یا به طور کامل از بین رفته است به دنیا می آید

FTI چیست؟

FTI مخفف عبارت Free Thyroxine Index است و تخمینی از غلظت T4 آزاد است. گاهی اوقات به آن T7 نیز گفته می شود. این یک مقدار محاسبه شده است که از آزمایش T4 کل و برخی برآورد سطح پروتئین های اتصال به هورمون تیروئید تعیین می شود. آزمایش اولیه برای تخمین سطح پروتئین های اتصال تست T3-uptake و نسخه های بعدی روش T-uptake نامیده شد. اکنون که روش‌هایی برای اندازه‌گیری مستقیم T4 و T3 آزاد وجود دارد، به ندرت از این آزمایش‌ها استفاده می‌شود.

آیا کارهایی وجود دارد که بتوان برای افزایش یا کاهش سطح T4 آزاد انجام داد؟

به طور کلی، T4 آزاد به تغییرات سبک زندگی پاسخ نمی دهد. آنچه مهم است این است که غده تیروئید مقادیر کافی T4 آزاد تولید می کند و مکانیسم بازخورد بدن به طور مناسب پاسخ می دهد. برای کسانی که T4 آزاد کافی تولید نمی کنند، می توان داروهای جایگزین هورمون تیروئید تجویز کرد.

تیروئید چگونه متابولیسم بدن شما را مدیریت می کند؟

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Venipuncture. Updated April 26, 2019.  Accessed July 3, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003423.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Free T4 test. Updated January 26, 2020. Accessed July 3, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003517.htm

American Board of Internal Medicine. ABIM laboratory test reference ranges. Updated January 2021. Accessed July 5, 2021. https://www.abim.org/Media/bfijryql/laboratory-reference-ranges.pdf

American Thyroid Association. Thyroid function tests. Date unknown. Accessed July 5, 2021. https://www.thyroid.org/thyroid-function-tests/

Hammami MB. Thyroxine. Staros EB, ed. Medscape. Updated November 29, 2018. Accessed July 3, 2021. https://emedicine.medscape.com/article/2089576-overview

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Hyperthyroidism (overactive thyroid). Updated August 2016. Accessed July 5, 2021. https://www.niddk.nih.gov/health-information/endocrine-diseases/hyperthyroidism

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Thyroid tests. Updated May 2017. Accessed July 5, 2021. https://www.niddk.nih.gov/health-information/diagnostic-tests/thyroid

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Hypothyroidism (underactive thyroid). Updated March 2021. Accessed July 5, 2021. https://www.niddk.nih.gov/health-information/endocrine-diseases/hypothyroidism

National Heart, Lung, and Blood Institute. Blood tests. Date unknown. Accessed July 5, 2021. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

LaFranchi S. Clinical features and detection of congenital hypothyroidism. In: Geffner ME, ed. UpToDate. Updated April 9, 2021. Accessed July 5, 2021. https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-detection-of-congenital-hypothyroidism

Ross DS. Laboratory assessment of thyroid function. In: Cooper DS, ed. UpToDate. Updated December 11, 2019. Accessed July 3, 2021. https://www.uptodate.com/contents/laboratory-assessment-of-thyroid-function

Ross DS. Subclinical hyperthyroidism in nonpregnant adults. In: Cooper DS, ed. UpToDate. Updated March 12, 2021. Accessed July 6, 2021. https://www.uptodate.com/contents/subclinical-hyperthyroidism-in-nonpregnant-adults

Ross DS. Thyroid hormone synthesis and physiology. In: Cooper DS, ed. UpToDate. Updated March 29, 2021. Accessed July 3, 2021. https://www.uptodate.com/contents/thyroid-hormone-synthesis-and-physiology

(2017 May. Updated). Thyroid Tests. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Available online at https://www.niddk.nih.gov/health-information/diagnostic-tests/thyroid. Accessed on 6/02/18.

Wisse, B. (2016 February 3, Updated). MedlinePlus Medical Encyclopedia. Available online at https://medlineplus.gov/ency/article/003517.htm. Accessed on 6/02/18.

Sofronescu, A. (2015 November 2, Updated). Thyroid Screen Interpretation. Medscape Protocols. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/2172202-overview. Accessed on 6/02/18.

Erik, A. et. al. (2017 March 1). 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. THYROID Volume 27, Number 3, 2017. Available online at https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/thy.2016.0457. Accessed on 6/02/18.

Straseski, J. (2018 June, Updated). Thyroid Disease. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/thyroid-disease. Accessed on 6/02/18.

(© 2018). Thyroid Function Tests. American Thyroid Association. Available online at https://www.thyroid.org/thyroid-function-tests/. Accessed on 6/02/18.

Schneider, C. (2018 April 30). Initial evaluation of thyroid dysfunction – Are simultaneous TSH and fT4 tests necessary? PLoS One. 2018; 13(4): e0196631. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5927436/. Accessed on 6/02/18.

Ross, D. et. al. (2016 October). 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid Volume 26, Issue 10. Available online at https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/thy.2016.0229. Accessed on 6/02/18.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

U.S. Preventive Services Task Force (2004 May 15). Screening for Thyroid Disease: Recommendation Statement. American Family Physician [On-line journal]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20040515/us.html.

MedlinePlus Medical Encyclopedia. T4 (Updated 10/24/07). [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003517.htm.

(© 2005). Thyroxine, Free (Free T4). ARUP’s Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.aruplab.com/guides/clt/tests/clt_245b.jsp#1149312.

(© 2005). Thyroxine. ARUP’s Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.aruplab.com/guides/clt/tests/clt_243b.jsp#1149270.

Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp. 1050-1053.

Amarillo Medical Specialists. How to interpret your blood test results. Available online at http://www.amarillomed.com/howto.htm.

Eckman, A. (Updated 2010 April 20). T4 Test. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003517.htm. Accessed February 2011.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 958-960.

Lee, S. and Ananthakrishnan, S. (Updated 2010 April 26). Hyperthyroidism. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/121865-overview. Accessed February 2011.

(© 2008). Thyroid Function Tests. American Thyroid Association [On-line information]. Available online at http://www.thyroid.org/patients/patient_brochures/function_tests.html. Accessed February 2011.

Irizarry, L. et. al. (Updated 2010 April 23). Toxicity, Thyroid Hormone. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/819692-overview. Accessed February 2011.

(Updated 2014 May 14). Thyroid Tests. National Endocrine and Metabolic Diseases Information Service [On-line information]. Available online at http://endocrine.niddk.nih.gov/pubs/thyroidtests/index.aspx. Accessed June 2014.

Topiwala, S. (Updated 2012 June 26). T4 test. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003517.htm. Accessed June 2014.

(© 1995–2014). T4 (Thyroxine), Total Only, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8724. Accessed June 2014.

Hammami, M. (Updated 2013 July 23). Thyroxine. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2089576-overview. Accessed June 2014.

Meikle, A. W. and Straseski, J. (Updated 2014 April). Thyroid Disease. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/ThyroidDz.html?client_ID=LTD. Accessed June 2014.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 958-960.

McPherson, R. and Pincus, M. (© 2011). Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 22nd Edition: Elsevier Saunders, Philadelphia, PA. Pp 377-378.

این مقاله برای شما مفید بود؟

2 دیدگاه

 1. Avatar
  شبنم 14 تیر 1401 در 8:37 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام برای کم کاری تیروئید باید همه آزمایش های تیروئید رو باید انجام بدیم،؟اخه هزینه هاش خیلی بالاس

  • Avatar
   ادمین 14 تیر 1401 در 9:28 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر خیر
   برای بررسی پرکاری و کم کاری تیروئید نیازی به انجام کلیه تست های تیروئیدی نیست. بر اساس علائم بالینی که دارید و تشخیص پزشک، یکسری آزمایش ها که مربوط به هر کدوم از بیماری ها برای شما درخواست میشود و توسط آزمایشگاه انجام می گردد.پس حتما با پزشکتون این موضوع و در میان بگذارید.
   تست های آزمایشگاهی که به صورت کمی لومینسانس انجام میشه هزینه بالاتری دارند. چون دستگاه های کمی لومینسانس هم خیلی پر هزینه است و قیمت هاشون هم خیلی گرون هستند و از ظرفی هزینه کیت های آن هم بالاست. اما از دقت بالاتری نسبت به سایر روش ها برخوردار است.

ثبت دیدگاه

Go to Top