لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها:

لوله‌های جمع‌آوری خون دارای درپوش‌های رنگی هستند که وجود یک ضد انعقاد یا افزودنی خاص، نحوه تمیز کردن شیمیائی لوله (مثلاً برای تعیین سرب یا آهن)، یا اینکه لوله حاوی هیچ افزودنی نیست را مشخص می‌کند.

لوله ها همچنین در اندازه های مختلف برای جمعیت بیماران بزرگسال و کودکان وجود دارد. حجم کشش با خلاء داخلی در لوله های وکیوم شده (به عنوان مثال، 3/5، 4/0، 4/5، یا 8/5 میلی لیتر) تعیین می شود.

انواع-لوله-آزمایشبا استفاده از داروهای ضد انعقاد، پلاسما (به دست آمده از سانتریفیوژ) یا خون کامل را می توان آنالیز کرد. پلاسما حاوی فیبرینوژن است که در سرم وجود ندارد. بسیاری از آزمایشگاه ها برای به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک زیستی (مانند خون)، شیشه های شکسته و برای کاهش هزینه های دفع زباله های خطرناک زیستی، جنس لوله ها از شیشه به لوله های پلاستیکی تبدیل شده اند.

این تغییر از شیشه به پلاستیک نیاز به تغییر در ترتیب نمونه گیری دارد. لوله های شیشه ای یا پلاستیکی با مواد افزودنی، از جمله لوله های ژل، پس از لوله سیترات (درب آبی) پر می شوند تا از تداخل در اندازه گیری های انعقاد جلوگیری شود.

ترتیب-پر-کردن-لوله-های-مختلف

ترتیب پر کردن لوله های مختلف

جدول زیر متداول‌ترین مواد ضد انعقاد/افزودنی‌های مورد استفاده را بر اساس درپوش‌های لوله‌ای با کد رنگی فهرست می‌کند.

رنگ درپوشضد انعقاد / افزودنینوع نمونه/ بخش مورد استفادهمکانیسم عمل
قرمز (شیشه ای)-سرم / شیمی و سرولوژی-
قرمز (پلاستیک/هموگارد)فعال کننده لخته سرم / شیمی و سرولوژیسیلیس فعال کننده لخته
اسطوخودوس (شیشه) K3EDTA به شکل مایعخون کامل/هماتولوژی شلات کننده(متصل شونده) کلسیم
اسطوخودوس (پلاستیک) K2EDTA/خشک شده با اسپریخون کامل/هماتولوژیشلات کننده(متصل شونده) کلسیم
رنگ صورتی K2EDTA با اسپری خشک شدهبانک خون / خون کامل و تشخیص مولکولیشلات کننده(متصل شونده) کلسیم
سفید EDTA و ژل پلاسما / تشخیص مولکولیشلات کننده(متصل شونده) کلسیم
آبی کمرنگ سیترات سدیمپلاسما / انعقادشلات کننده(متصل شونده) کلسیم آزاد
آبی کمرنگ مهارکننده ترومبین و تریپسین سویاپلاسما / انعقادتخریب فیبرین
مشکی سیترات سدیمپلاسما / نرخ رسوب - هماتولوژیشلات کننده(متصل شونده) کلسیم
سبز روشن/مشکی لیتیوم هپارین و ژلپلاسما/شیمیجلوگیری از تشکیل ترومبین
سبز هپارین سدیم، هپارین لیتیومپلاسما/شیمیجلوگیری از تشکیل ترومبین
آبی سلطنتی هپارین سدیم، K2EDTAپلاسما / شیمی / سم شناسیهپارین تشکیل ترومبین را مهار می کند، Na2EDTA به کلسیم متصل می شود
خاکستری سدیم فلوراید / اگزالات پتاسیمپلاسما/ آزمایش گلوکزگلیکولیز را مهار می کند
رنگ زرد استریل حاوی پلی آنتول سولفونات سدیمسرم/ کشت میکروبیولوژیبا مهار کمپلمان، فاگوسیت‌ها و برخی آنتی‌بیوتیک‌ها به رشد باکتری کمک می‌کند.
رنگ زرد اسید سیترات دکستروز(ACD)پلاسما/ بانک خون، فنوتیپ HLA، آزمایش رد ابوت و آزمایش های مولکولینگهدارنده WBC
برنزه (شیشه ای) هپارین سدیمپلاسما/ تست سربتشکیل ترومبین را مهار می کند
برنزه (پلاستیک) K2EDTAپلاسما/ تست سربشلات کننده(متصل شونده) کلسیم
زرد/خاکستری و نارنجی ترومبینسرم / شیمیفعال کننده لخته
قرمز/خاکستری و طلایی ژل جداکننده فعال کننده لختهسرم / شیمیفعال کننده لخته سیلیس

دانلود فایل راهنمای مرجع سریع مجموعه لوله آزمایشگاهی

ضد انعقادها و افزودنی ها:

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)ضد انعقاد انتخابی برای شمارش سلولی خون و مورفولوژی سلولی است. این ماده در لوله‌های اسطوخودوس به صورت مایع موجود است یا به شکل نمک دو پتاسیم یا سه پتاسیم خشک می‌شود(K2EDTA در لوله های پلاستیکی، خشک شده با اسپری و K3EDTA به شکل مایع در لوله‌های شیشه‌ای). K3EDTA یک مایع است و نمونه را حدود 1 درصد تا 2 درصد رقیق می کند.K2EDTA روی دیواره های لوله با اسپری شدن خشک می شود و نمونه را رقیق نمی کند.

لوله EDTA

لوله حاوی K2EDTA مخصوص نمونه شمارش گلبول های قرمز

لوله های صورتی نیز حاوی EDTA هستند. لوله های صورتی در ایمونوهماتولوژی برای گروه بندی ABO، تایپ Rh و غربالگری آنتی بادی استفاده می شود. این لوله‌ها دارای برچسب متقاطع ویژه برای اطلاعات مورد نیاز انجمن بانک‌های خون آمریکا (AABB) هستند و مورد تایید FDA برای جمع‌آوری نمونه های بانک خون هستند.

لوله-مخصوص-آزمایش-های-بانک-خون

لوله مخصوص آزمایش های بانک خون

لوله های سفید نیز حاوی EDTA و ژل هستند. آنها اغلب برای آزمایش های تشخیصی مولکولی پلاسما استفاده می شوند.

برای آزمایش انعقاد، معمولاً از یک لوله آبی روشن حاوی 0/105 مولار یا 0/129 مولار (به ترتیب 3.2درصد یا 3/8 درصد) سیترات سدیم استفاده می شود زیرا فاکتورهای انعقادی حساس را حفظ می کند. آزمایش های انعقادی به نسبت صحیح خون و ضد انعقاد نیاز دارند. بنابراین لوله باید به اندازه کافی پر شوند. حجم ناکافی جمع آوری خون باعث ایجاد سیترات اضافی در پلاسما و افزایش کاذب زمان لخته شدن می شود.

 

لوله سدیم سیتراتاین تداخل در پلی سیتمی نیز مهم است، زمانی که هماتوکریت به طور غیر طبیعی بالا است و حجم پلاسما (محل توزیع سیترات) کم است. بنابراین، حتی در یک لوله ظاهراً درست پر شده، پلی سیتمی می تواند منجر به طولانی شدن PT و PTT کاذب شود، مگر اینکه مقدار ضد انعقاد سیترات در لوله متناسب با کاهش حجم پلاسما کاهش یابد.

لوله‌های رویه سیاه نیز حاوی سیترات سدیم هستند و معمولاً برای سرعت رسوب‌گذاری Westergren استفاده می‌شوند. تفاوت آنها با لوله های درب آبی روشن در این است که نسبت خون به ضد انعقاد در لوله های با درب سیاه 4:1  و در لوله های درب آبی روشن 9:1 است.

لوله-مخصوص-اندازه-گیری-سرعت-رسوب-سلول(ESR)

لوله مخصوص اندازه گیری سرعت رسوب سلول(ESR)

هپارین، یک اسید پلی سولفوریک موکوئیتین، یک ضد انعقاد موثر در مقادیر کم بدون تأثیر قابل توجهی در بسیاری از تست ها است. هپارین در ابتدا توسط دانشمندی که به دنبال یک ضد انعقاد بود که بتواند به طور ایمن در انسان کار کند از سلول های کبد جدا شد. هپارین به صورت لیتیوم هپارین (LiHep) و هپارین سدیم (NaHep) در لوله های سبز رنگ موجود است.

هپارین عمل آنتی ترومبین III را تسریع می کند، ترومبین را خنثی می کند و از تشکیل فیبرین جلوگیری می کند. هپارین مزیتی نسبت به EDTA به عنوان یک ضد انعقاد دارد، زیرا بر سطوح یون‌ها مانند کلسیم تأثیر نمی‌گذارد.

با این حال، هپارین می تواند با برخی از روش های ایمنی تداخل داشته باشد. هپارین نباید برای آزمایش انعقاد یا هماتولوژی استفاده شود. پلاسمای هپارینه شده برای اندازه گیری پتاسیم ترجیح داده می شود تا از افزایش پتاسیم به دلیل آزاد شدن پتاسیم از پلاکت ها به در هنگام لخته شدن خون جلوگیری شود. لیتیوم هپارین ممکن است برای اکثر آزمایش های شیمی به جز سطوح لیتیوم و فولات استفاده شود. برای لیتیوم، به جای آن می توان از نمونه سرم استفاده کرد.

NaHep را نمی توان برای سنجش سطوح سدیم استفاده کرد، اما برای عناصر کمیاب، سرب و سم شناسی توصیه می شود. NaHep شکل تزریقی است که برای درمان ضد انعقاد استفاده می شود.

لوله هپارین

لوله هپارین

لوله‌های خاکستری معمولاً برای اندازه‌گیری گلوکز استفاده می‌شوند، زیرا حاوی یک ماده نگهدارنده یا ضدگلیکولیتیک مانند فلوراید سدیم هستند که از گلیکولیز به مدت 3 روز جلوگیری می‌کند. در سپتی سمی باکتریایی، مهار گلیکولیز، نه کافی است و نه در حفظ غلظت گلوکز مؤثر است.

سدیم-فلوراید-برای آزمایش لاکتات

لوله سدیم فلوراید برای آزمایش گلوکز

لوله های قرمز هیچ افزودنی ندارند. بنابراین خون جمع آوری شده در این لوله ها لخته می شود.لوله های قرمز را می توان برای اکثر سنجش های شیمی، بانک خون و ایمونولوژی استفاده کرد. لوله های جداکننده سرم یکپارچه برای جداسازی سرم از خون کامل موجود است. در طول سانتریفیوژ، خون به یک ماده ژل تیکسوتروپیک واقع در پایه لوله منتقل می شود. ژل در طول سانتریفوژ دچار تغییر موقت ویسکوزیته می شود و بین سلول های پر شده و لایه سرم بالایی قرار می گیرد. لوله هایی با اندازه کودکان نیز موجود است.

مزایای لوله‌های جداکننده سرم شامل:

  •  سهولت استفاده
  •  زمان پردازش کوتاه‌تر از طریق فعال‌سازی لخته
  •  بازده سرم بالاتر
  •  آزادسازی حداقل آئروسل‌های بالقوه خطرناک
  •  تنها یک مرحله سانتریفیوژ
  • استفاده از لوله منفرد (همان یکی از نمونه های بیمار)
  • سهولت یک برچسب
  • یک مزیت منحصر به فرد این است که نمونه های سانتریفیوژ شده را می توان بدون ایجاد اختلال در جداسازی حمل کرد.

برخی از لوله های جداسازی سرم ژل سیلیکا ممکن است باعث ایجاد ذرات ریز شوند که می توانند در طول تجزیه و تحلیل باعث مشکلات جریان شوند. فیلتر کردن سرم مشکل را حل می کند.

لوله-لخته

لوله لخته

چند لوله تخصصی وجود دارد. لوله های قرمز/خاکستری و طلایی دارای یک فعال کننده لخته و یک ژل جداکننده هستند. این لوله‌ها به عنوان لوله‌های جداکننده سرم (SSTs) شناخته می‌شوند و اغلب برای آزمایش‌های شیمی استفاده می‌شوند.

نمونه‌های پایش داروی درمانی نباید در لوله‌هایی که حاوی جداکننده‌های ژل هستند جمع‌آوری شوند، زیرا برخی ژل‌ها داروهای خاصی را جذب می‌کنند و باعث کاهش کاذب نتیجه می‌شوند. کاهش قابل توجهی در فنی توئین، فنوباربیتال، لیدوکائین، کینیدین و کاربامازپین در هنگام نگهداری در لوله های Vacutainer SST  گزارش شده است، در حالی که هیچ تغییری در سطوح تئوفیلین و سالیسیلات مشاهده نشد.

جدول زیر انواع ضد انعقاد و آزمایش هایی را که میتوان با آن ها انجام داد فهرست می کند:

نام مواد ضد انعقاد یا نگهدارندهنام آزمایش ها
ضدانعقاد اتیلن دی آمین تترا استیک اسید(EDTA)ACTH, ADH, APOE and B-Type, Natriuretic Peptide, C1 Esterase Inhibitor, CBC (K2-EDTA), Cyclosporine, Glucagon, HbA1c, Ham Test, Hb electrophoresis, HbA2, HbF, Unstable Hb, Hct-Hb, Cryohemolysis Test, hypertonic kleihauer–betke, Mercury, Metanephrines, PTH- Related Protein, Peripheral Blood: Differential Leukocyte Count, Platelet Count, WBC count, RBC Indices, Renin activity, plasma (RPA), Sickle Cell Tests
ضدانعقاد سیتراتaPTT (Activated Partial Thromboplastin Time), APCR (Activated Partial C Resistance), Antiplasmin, Antithrombin, D-Dimer, FDP, Factor XIII, Fibrinogen, Heparin Neutralization, HMWK, Lupus Anticoagulant, Mixing Studies, Plasminogen, PAI-1, Platelet Aggregation, Prekallikrein, Protein C, Protein S, PT, Reptilase Time, Sugar Water Test, Thrombin Time, Von Willebrand Factor
ضدانعقاد هپارینAmino Acids Plasma, Chromosome Analysis, Hb, Methemoglobin, NBT, pCo2 Blood, PH Blood, Phenylalanine, Tartrate Resistant leukocyte Acid Phosphatase
ضدانعقاد هپارین یا EDTA Body Fluid, Fractionation Plasma,Catecholamines, Lead, Osmotic Fragility, PNH Test by Flow Cytometry, Reticulocyte Count
نمونه لخته یا ضدانعقاد EDTAApo A-I, Apo B, CEA, Cholesterol, DHEA, HDL, HIV Serology, 17-Hydroxyprogesterone, IGF-1, LDL, Platelet Antibodies, Rh Genotype, Testosterone Total & Free, TG, VIP, Vitamin B6, Warfarin
نمونه لخته یا ضدانعقاد هپارینAldolase, ALT, Amylase, Anion Gap, AST, Body Fluid Analysis , Calcitonin, Calcium Ionized, Chloride, Serum or Plasma, Cortisol, CK-MB, Creatinine, Estriol, Unconjugated Serum or Plasma, Ethylene Glycol Serum or Plasma, Follicle Stimulating Hormone (FSH), Keton Bodies Blood, Lactate Dehydrogenase (LDH), Leptin Serum or Plasma, Myoglobin, Osmolality Calculated, Phosphorus, Potassium, Protein Total Serum, Sodium (Sodium heparin, NOT lithium heparin), Urea Nitrogen (BUN), Valproic Acid, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E

ذخیره سازی در لوله های جمع آوری Vacutainer با سقف قرمز استاندارد بدون ژل مانع، بر سطوح اندازه گیری شده این داروهای درمانی تأثیری نداشت. مطالعات نشان می دهد که این جذب وابسته به زمان است. بنابراین سرعت در پردازش، جذب را به حداقل می رساند. ژل های مبتنی بر اکریلیک مشکلات جذب مرتبط با ژل های سیلیکون و پلی استر را نشان نمی دهند.

لوله های حاوی ژل در بانک خون یا برای آزمایش های ایمونولوژیک استفاده نمی شوند زیرا ژل ممکن است با واکنش های ایمونولوژیک تداخل داشته باشد. زمان لخته شدن لوله های با استفاده از جداکننده های ژل تقریباً 30 دقیقه است. لوله هایی که دارای فعال کننده های لخته مانند ترومبین هستند در عرض 5 دقیقه لخته می شوند. لوله های قرمز ساده و بدون مواد افزودنی حدود 60 دقیقه طول می کشد تا به طور کامل لخته شوند.

داروهای ضد انعقاد، ممکن است بر انتقال آب بین سلول و پلاسما تأثیر بگذارند و در نتیجه اندازه سلول و غلظت پلاسما را تغییر دهند. داروهای ضد انعقاد اگزالات ممکن است گلبول های قرمز را کوچک کنند. بنابراین خون ضد انعقاد شده با اگزالات نمی تواند برای اندازه گیری هماتوکریت استفاده شود. ترکیب اگزالات آمونیوم/پتاسیم اثر یکسانی در کوچک شدن سلول ها ندارد.

EDTA، سیترات و اگزالات کلسیم را شلاته می کنند و در نتیجه سطح کلسیم را کاهش می دهند. فلوراید، که برای تعیین گلوکز استفاده می شود، با تشکیل یک کمپلکس یونی با ++ Mg از گلیکولیز جلوگیری می کند و در نتیجه آنزیم وابسته به ++Mg انولاز را مهار می کند.جدول زیر داروهای ضد انعقاد/افزودنی ها و اثرات آنها بر آزمایش های مختلف خون را فهرست می کند.

اثر ضد انعقاد/مواد اضافی بر آزمایش های خون:

نوع ضد انعقاد و مواد اضافه شدهآزمایشاثر اعمال شده
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)آلکالین فسفاتاز
کراتین کیناز
لوسین آمینوپپتیداز
کلسیم و آهن
PT و PTT
سدیم و پتاسیم
تجمع پلاکتی
را مهار می کند
را مهار می کند
را مهار می کند
را کاهش می دهد
را افزایش می دهد
را افزایش می دهد
جلوگیری می کند
اگزالات(Oxalate)اسید فسفاتاز
آلکالین فسفاتاز
آمیلاز
لاکتات دهیدروژناز
کلسیم
سدیم و پتاسیم
مورفولوژی سلولی
را مهار می کند
را مهار می کند
را مهار می کند
را مهار می کند
را کاهش می دهد
را افزایش می دهد
را تغییر می کند
سیترات(Citrate)ALT و AST
آلکالین فسفاتاز
اسید فسفاتاز
آمیلاز
کلسیم
سدیم و پتاسیم
عوامل انعقادی حساس
را مهار می کند
را مهار می کند
را تحریک می کند
را کاهش می دهد
را کاهش می دهد
را افزایش می دهد
را حفظ می کند
هپارین(Heparin)تری یدوتیرونین
تیروکسین
PT و PTT
رنگ آمیزی رایت
لیتیوم (فقط لوله های LiHep)
سدیم (فقط لوله های NaHep)
را افزایش می دهد
را افزایش می دهد
را افزایش می دهد
باعث ایجاد پس زمینه آبی می شود
را افزایش می دهد
را افزایش می دهد
فلوراید(Fluorides)اسید فسفاتاز
آلکالین فسفاتاز
آمیلاز
کراتین کیناز
ALT و AST
مورفولوژی سلولی
را کاهش می دهد
را کاهش می دهد
را کاهش می دهد
را کاهش می دهد
را کاهش می دهد
را تغییر می کند

انتقال نمونه بین لوله ها، یک خطای جدی است که گاهی در جمع‌آوری نمونه با آن مواجه می‌شوید، زمانی رخ می‌دهد که بخشی از یک نمونه در لوله با درب بنفش حاوی EDTA برای آنالیز هماتولوژیک در یک لوله قرمز برای آنالیز شیمی بالینی ریخته شود. EDTA یک نمک پتاسیم است که به طور مصنوعی غلظت پتاسیم نمونه را به مقادیری در حدود 25 میلی اکی والان بر لیتر افزایش می‌دهد، مقداری که با زندگی ناسازگار است.

EDTA خود یک مبدل یونی است که پتاسیم را با کلسیم مبادله می کند. بنابراین سطوح کلسیم در نمونه لوله قرمز به مقدار زیادی کاهش می یابد و به مقادیر کم می رسد. سطوح بسیار پایین کلسیم و سطوح بسیار بالای پتاسیم در نمونه های لوله قرمز باید به عنوان یک علامت برای خطای ناشی از آلودگی EDTA در نظر گرفته شود.

زمانی که سرم از لخته جدا نشود پس از 6 ساعت ناپایدار می شود. هنگامی که سرم و پلاسما از سلول ها خارج نمی شوند، لیپیدها (مانند کلسترول) و برخی آنزیم ها در طول زمان افزایش می یابند و این تغییر در پلاسما بیشتر از سرم است. فعالیت LD به طور مداوم طی 56 ساعت افزایش می یابد. AST ALT و CK طی 56 ساعت ثابت می ماند. فعالیت GGT در پلاسما، با و بدون تماس طولانی مدت با سلول ها، 27 درصد کمتر از سرم در 0/5 ساعت است.

با این حال، فعالیت GGT پلاسما به طور پیوسته با قرار گرفتن در معرض طولانی مدت با سلول ها افزایش می یابد. کراتینین می تواند 110 درصد در پلاسما و 60 درصد در سرم بعد از 48 تا 56 ساعت افزایش می یابد.

مطلب پیشنهادی: ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

سرم و پلاسما ممکن است نتایج بسیار متفاوتی را برای یک آنالیت به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، هنگامی که نتایج سرم و پلاسمای EDTA برای هورمون پاراتیروئید (PTH) از نمونه‌های منجمد شده در 30 دقیقه پس از جمع‌آوری مقایسه می‌شوند، نتایج پلاسمای EDTA به طور قابل‌توجهی (بیش از 19 درصد) از نتایج به‌دست‌آمده از سرم بالاتر است.

تأثیر چرخه‌های انجماد و ذوب بر پایداری اجزای تشکیل‌دهنده یک ملاحظه مهم است. در نمونه‌های پلاسما یا سرم، کریستال‌های یخ تشکیل‌شده باعث ایجاد اثرات برشی می‌شوند که ساختار(های) مولکولی، به ویژه مولکول‌های پروتئینی بزرگ را مختل می‌کنند. انجماد آهسته اجازه می دهد تا کریستال های بزرگتر تشکیل شوند و اثرات مخرب جدی تری ایجاد کنند. بنابراین انجماد سریع برای پایداری مطلوب توصیه می شود.

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
دکتر فرزاد باباخانی
دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

Young DS: Effects of preparalytic variables on clinical laboratory tests, ed 3, Washington, DC, 2007, AACC Press.

This is the preeminent resource for interference in laboratory tests that covers the effects of drugs as well as other contributing conditions. An online database (www.clinfx.com) is also available.

AccuVein website. http://accuvein.com/ Online. Accessed January 25, 2019.

Barak M, Jaschek R: A new and effective way for preventing pre-analytical laboratory errors, Clin Chem Lab Med 52(2):e5e8, 2014.

BD Vacutainer Systems, Franklin Lakes, N.J. Online. Available: http://www.bd.com. Bermes EW, Young DS: General laboratory techniques, procedures, and safety. In Bur-

tis CA, Ashwood ER, editors: Tietz fundamentals of clinical chemistry, ed 5, Philadelphia, 2001, WB Saunders, pp 2–29.

Bolton-Maggs PHB, Wood EM, Wiersum-Osselton JC: Wrong blood in tube potential for serious outcomes: can it be prevented? Br J Haematol 168(1):3–13, 2015. Bonini P, Plebani M, Ceriotti F, et al.: Errors in laboratory medicine, Clin Chem 48:691–

698, 2002.

Carabini LM, Nouriel J, Milian RD, et al.: The clinical significance of patient specimen transport modality: pneumatic tube system impact on blood gas analytes, Respiratory Care 61:1311–1315, 2016.

Caraway WT, Kammeyer CW: Chemical interference by drug and other substances with clinical laboratory test procedures, Clin Chem Acta 41:395, 1972.

Charles S, Agrawal N, Blum M: Erroneous thyroid diagnosis due to over-the-counter biotin, Nutrition 57:257–258, 2019.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI): Blood gas and pH analysis and related measurements, ed 2, Wayne, Pa, 2009, CLSI. Document C46-A2.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI): Collection of diagnostic venous blood specimens, ed 7, Wayne, Pa, 2017, CLSI. Document GP41.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI): Procedures and devices for the collection of diagnostic capillary blood specimens, ed 6, Wayne, Pa, 2008, CLSI. Document GP42. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI): Urinalysis: approved guideline, ed 3,

Wayne, Pa, 2009, Document GP16-A3.

Dasgupta A, Dean R, Saldana S, et al.: Absorption of therapeutic drugs by barrier gels in serum separator blood collection tubes. Volume and time dependent reduction in total and free drug concentrations, Am J Clin Pathol 101(4):456–461, 1994.

Dufour DR: Sources and control of preanalytical variation. In Kaplan LA, Pesce AJ, Kazmierczak SC, editors: Clin Chem: Theory, analysis, correlation, ed 4, St. Louis, 2003, Mosby, pp 64–82.

Dzik WH, Murphy MF, Andreu G, et al.: An international study of the performance of patient sample collection, Vox Sang 85:40–47, 2003.

Favaloro EJ, Funk DM, Lippi G: Pre-analytical variables in coagulation testing associated with diagnostic errors in hemostasis, Lab Med 43(1–10), 2012.

The FDA warns that biotin may interfere with lab tests: FDA safety communication,

November 28, 2017, https://www.fda.gov/medicaldevices/safety/alertsandnotices/ucm.586505.htm. Accessed November 20, 2019.

Gifford JL, de Koning L, Sadrzadeh SMH: Strategies for mitigating risk posed by biotin interference on clinical immunoassays, Clin Biochem 65:61–63, 2019.

Green SF: The cost of poor blood specimen quality and errors in preanalytical processes, Clin Biochem 46(13–14):1175–1179, 2013.

Greene DN, McPherson GW, Rongitsch J, et al.: Hematology reference intervals for transgender adults on stable hormone therapy, Clin Chim Acta 492:84–90, 2019.

Gümüş S: Evaluation of ethanol interference on routine biochemical tests, Am J Clin Path 150:507–511, 2018.

Hardin G, Quick G, Ladd DJ: Emergency transport of AS-1 cell units by pneumatic tube system, J Trauma 30:346–348, 1990.

Hira K, Noriaki A, Fukui T: Pseudonormokalaemia caused by recentrifugation of blood samples after storage in gel-separator tubes, Ann Clin Biochem 41:82–83, 2004.

Hira K, Ohtani Y, Rahman MP, eset uadl.o: hyperkaliemia caused by recentrifugation

of blood samples after storage in gel separator tubes, Ann Clin Biochem 38:386–390, 2001.

Hofgartner WT, Tait JF: Frequency of problems during clinical molecular-genetic testing, Am J Clin Pathol 112:14–21, 1999.

Holmes EW, Samarasinghe S, Emanuele A, et al.: Biotin interference in clinical immunoassays: a cause for concern, (letter to editor), Arch Pathol Lab Med 141:1459–1460, 2017.

Hotaling M: A retractable winged Steel (butterfly) needle performance Improvement project, JCAHO 35:100–105, 2009.

Howanitz PJ, Steindel SJ, Cembrowski GS, et al.: Emergency department stat test turn- around times. A College of American Pathologists’ Q-Probes study for potassium and hemoglobin, Arch Pathol Lab Med 116:122–128, 1992.

Katzman BM, Lueke AJ, Donato LJ, Jaffe AS, Baumann NA: Prevalence of biotin supplement usage in outpatients and plasma biotin concentrations in patients presenting to the emergency department, Clin Biochem 60:11–l16, 2018.

Keshgegian AA, Bull GE: Evaluation of a soft-handling computerized pneumatic tube specimen delivery system, Am J Clin Pathol 97:535–540, 1992.

Kitazawa T, Shima M: Emicizumab, a humanized bispecific antibody to coagulation fac- tors IXa and X with a factor VIIIa-cofactor activity, Int J Hematol, 2018, https://doi.org/10.1007/s12185-018-2545-9. Accessed November 20, 2019.

Kjeldsberg CR, Knight AK: Cerebral spinal fluid in body fluids, ed 3, Chicago, 1993, American Society of Clinical Pathology, p 65.

Klee GG: Human anti-mouse antibodies, Arch Pathol Lab Med 124:921–923, 2000. Laessig RH, Hassermer DJ, Paskay TA, et al.: The effects of 0.1 and 1.0 percent erythrocytes and hemolysis on serum chemistry values, Am J Clin Pathol 66:639–644, 1976.

Lancman G, Arinsburg S, Jhang J, et al.: Blood transfusion management for patients treated with anti-CD38 monoclonal antibodies, Front Immunol 9:1–8, 2018.

Lapworth R, Teal TK: Laboratory blunders revisited, Ann Clin Biochem 31:78–84, 1994. Li JL, Wagar E, Meng QH: Comprehensive assessment of biotin interference in im-

munoassays, Clin Chim Acta 487:293–298, 2018.

Linden JV, Wagner K, Voytovich QE, et al.: Transfusion errors in New York State: an analysis of 10 years’ experience, Transfusion 40:1207, 2000.

Lo SF: Principles of basic techniques and laboratory safety. In Burtis CA, Bruns DE, editors: Tietz fundamentals of clinical chemistry and molecular diagnostics, ed 7, St Louis, 2015, Elsevier, pp 108–127.

Madry N, Auerbach B, Schelp C: Measures to overcome HAMA interferences in immunoassays, Anticancer Res 17(4B):2883–2886, 1997.

McCall RE, Tankersley CM: Phlebotomy essentials, Philadelphia, 1993, JB Lippincott Company, pp 202–206.

Melanson SF, Hsieh B, Flood J, et al.: Evaluation of add-on testing in the clinical chemistry laboratory of a large academic medical center, Arch Pathol Lab Med 128:885–889, 2004.

Meng QH, Irwin WC, Fesser J, et al.: Interference of ascorbic acid with chemical analytes, Ann Clin Biochem 42:475–477, 2005.

Miller HJ: Pleural effusions. In Davis B, Bishop M, Mass D, editors: Principles of laboratory utilization and consultation, Philadelphia, 1999, WB Saunders.

Nogami K, Soeda T, Matsumoto T, et al.: Routine measurements of factor VIII activity and inhibitor titer in the presence of emicizumab utilizing anti-idiotype monoclonal antibodies, J Thromb Haemost 16:1383–1390, 2018.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Occupational safety bloodborne pathogens standard 29 CFR 1910.1030. 2001. Online. Available: http://www.osha.gov/ SLTC/bloodborne pathogens/index.html.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA): Occupational safety Blood- borne needlestick safety prevention act, OSHA, Revised standards, 2002.

Omar H, Chamberlin A, Walker V, et al.: Immulite 2000 parathyroid hormone assay: stability of parathyroid hormone in EDTA blood kept at room temperature for 48 hours, Ann Clin Biochem 38(Pt 5):561–563, 2001.

Oostendorp M, Lammerts van Bueren JJ, Doshi P, et al.: When blood transfusion medicine becomes complicated due to interference by monoclonal antibody therapy, Transfusion 55:1555–1562, 2015.

Phelan MP, Reineks EZ, Berriochoa JPI, metpaalc.:t of use of smaller volume, smaller vacuum blood collection tubes on hemolysis in emergency department blood samples, Am J Clin Pathol 148:330–335, 2017.

Phelan MP, Reineks EZ, Schold JD, et al.: Preanalytic factors associated with hemolysis in emergency department blood samples, Arch Pathol Lab Med 142:229–235, 2018. Plebani M: The detection and prevention of error in laboratory medicine, Ann Clin

Biochem 47:101–110, 2010.

Roberts TK, Kraft CS, French D, et al.: Interpreting laboratory results in transgender patients on hormone therapy, Am J Med 127:159–162, 2014.

Shi RZ, Seeley ES, Bowen R, et al.: Rapid blood separation is superior to fluoride for preventing in vitro reductions in measured blood glucose concentration, J Clin Pathol 62:752–753, 2009.

Smith BE, King PH, Schlain L: Clinical evaluation: continuous real-time intra-arterial blood gas monitor during anesthesia and surgery by fibro-optic sensor, Int J Clin Monit Comput 9:45–52, 1992.

Stahl M, Lund ED, Bandslund I: Reasons for a laboratory’s inability to report results for requested analytical tests, Clin Chem 44:2195–2197, 1998.

Stankovic AK, DeLauro E: Quality improvements in the preanalytical phase: Focus on urine specimen workflow, Med Lab Obs. 42:20, 22.

StatSpin operator’s manual: StatSpin express 3 centrifuges. Westwood, Mass, IRIS sample processing, division of IRIS International Inc, 2014. http://www.statspin.com.

Strasinger SK, DiLorenzo MS: Urinalysis and body fluids, ed 4, Philadelphia, 2001, FA Davis, pp 23–32.

Tate J, Ward G: Interferences in immunoassay, Clin Biochem Rev 25(2):105–120, 2004.

Yao H, Rayburn ER, Shi Q, et al.: FDA-approved drugs that interfere with laboratory tests: a systematic search of US drug labels, Crit Rev Clin Lab Sci 54:1–17, 2017.

Zhang DJ, Elswick RK, Miller WG, et al.: Effect of serum-clot contact time on clinical chemistry laboratory results, Clin Chem 44:1325–1333, 1998. http://www.jointcommi ssion.org/standards information/npsgs.aspx. Accessed January 19, 2015.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top