آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی | Anti-TPO | آنتی بادی های گیرنده TSH | ایمونوگلوبولین های محرک تیروئید (TSI) | آنتی بادی تیروگلوبولین (TgAb)

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
19 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
19 آبان 1402
آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی | Anti-TPO | آنتی بادی های گیرنده TSH | ایمونوگلوبولین های محرک تیروئید (TSI) | آنتی بادی تیروگلوبولین (TgAb)

آنتی بادی های تیروئیدی، آنتی بادی هایی هستند که زمانی ایجاد می شوند که سیستم ایمنی فرد به اشتباه اجزای غده تیروئید یا پروتئین های تیروئید را هدف قرار دهد و منجر به التهاب مزمن تیروئید (تیروئیدیت)، آسیب بافتی و/یا اختلال در عملکرد تیروئید شود.

اسامی دیگر:

 • Thyroid Peroxidase
 • TPO
 • Microsomal Antigen
 • Anti-TPO Antibodies
 • Thyrotropin Receptor Antibodies
 • TRAbs
 • Stimulating Antibodies
 • Thyroid-Stimulating Antibodies
 • Thyroid-Stimulating Immunoglobulins
 • TSI
 • Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibody
 • TSH Receptor Antibodies
 • TSH Receptor-Binding Inhibitor Immunoglobulin
 • TBII
 • TBI
 • Thyroglobulin Antibody
 • TgAb
 • Thyroid Autoantibodies

چرا آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی درخواست می شود؟

 • کمک به تشخیص و پایش بیماری های خودایمنی تیروئید و تمایز آنها از سایر اشکال بیماری تیروئید
 •  برای کمک به تصمیم گیری های درمانی

چه زمانی آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که تیروئید بزرگ شده دارید (گواتر)
 • زمانی که سایر آزمایش ها تیروئید شما مانند T3 تام یا آزاد، T4 آزاد و TSH نشان دهنده اختلال عملکرد تیروئید است.
 •  همراه با آزمایش تیروگلوبولین زمانی که پزشک شما از آن به عنوان یک ابزار نظارتی استفاده می کند.
 • در فواصل زمانی که شما به یک اختلال خود ایمنی شناخته شده تیروئید مبتلا هستید، توصیه می شود

نمونه مورد نیاز برای آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-آنتی-بادی-های-تیروئیدیشرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-آنتی-بادی-های-تیروئیدی

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

آمادگی قبل از انجام آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی:

 •  به مدت 12 ساعت قبل از جمع آوری نمونه، مولتی ویتامین یا مکمل های غذایی حاوی بیوتین (ویتامین B7) که معمولا در مکمل ها و مولتی ویتامین ها مو، پوست و ناخن یافت می شود، مصرف نکنید.
 •  بیمار نباید تحت درمان با هپارین باشد.

نام روش انجام تست آنتی بادی های TPO (تیروپراکسیداز):

ایمونواسی الکتروکمی لومینسانس

شرح روش

سنجش آنتی بادی تیروپراکسیداز (TPO) یک سنجش متوالی ایمونوآنزیمی (ساندویچ) 2 مرحله ای است. یک نمونه به ظرف واکنش با ذرات پارامغناطیس پوشیده شده با پروتئین تیروپراکسیداز اضافه می شود. آنتی بادی TPO سرم به تیروپراکسیداز متصل می شود. پس از انکوباسیون در یک ظرف واکنش، مواد متصل به فاز جامد در یک میدان مغناطیسی نگه داشته می شوند در حالی که مواد غیر متصل شسته می شوند.پروتئین A- آلکالن فسفاتاز کونژوگه اضافه شده و به آنتی بادی TPO متصل می شود.

پس از انکوباسیون دوم، مواد متصل به فاز جامد در یک میدان مغناطیسی نگه داشته می شوند در حالی که مواد غیر متصل شسته می شوند. بستر شیمیایی Lumi-Phos 530 به ظرف اضافه می شود و نور تولید شده توسط واکنش با یک لومینومتر اندازه گیری می شود. تولید نور مستقیماً با غلظت آنتی بادی TPO در نمونه متناسب است. مقدار آنالیت در نمونه از یک منحنی کالیبراسیون چند نقطه ای ذخیره شده تعیین می شود. آنالیت موجود در کالیبراتور با استاندارد بین المللی WHO 66/387 قابل ردیابی است.

سنجش آنتی بادی تیروپراکسیداز (TPO) به روش ایمونواسی الکتروکمی لومینسانس

سنجش آنتی بادی تیروپراکسیداز (TPO) به روش ایمونواسی الکتروکمی لومینسانس

نام روش انجام آنتی بادی تیروگلوبولین (Thyroglobulin Antibody):

سنجش ایمونوآنزیمی

شرح روش

سنجش آنتی بادی تیروگلوبولین II (TgAb) یک روش ایمونوآنزیمی 2 مرحله ای (“ساندویچ”) است. نمونه به ظرف واکنش با ذرات پارامغناطیس پوشیده شده با پروتئین تیروگلوبولین اضافه می شود. TgAb سرم به تیروگلوبولین متصل می شود. پس از انکوباسیون در یک ظرف واکنش، مواد متصل به فاز جامد توسط یک میدان مغناطیسی در جای خود نگه داشته می شوند، در حالی که مواد غیر متصل شسته می شوند. کونژوگه تیروگلوبولین- آلکالین فسفاتاز اضافه شده و به TgAb متصل می شود.

پس از انکوباسیون دوم، مواد متصل به فاز جامد توسط یک میدان مغناطیسی در جای خود نگه داشته می شوند، در حالی که مواد غیر متصل شسته می شوند. سپس، سوبسترای نورتابی شیمیایی به ظرف واکنش اضافه می شود و نور تولید شده توسط واکنش با یک لومینومتر اندازه گیری می شود. تولید نور با غلظت آنتی بادی تیروگلوبولین در نمونه نسبت مستقیم دارد. مقدار آنالیت در نمونه با استفاده از منحنی کالیبراسیون چند نقطه ای ذخیره شده محاسبه می شود.

نام روش انجام آزمایش آنتی بادی های گیرنده TSH (TRAb)

ایمونواسی الکتروکمی لومینسانس

شرح روش

سنجش آنتی بادی گیرنده TSH/تیروتروپین (TRAb) یک روش رقابتی با استفاده از تشخیص الکتروکمی لومینسانس است. نمونه بیمار با یک بافر معرف متشکل از یک کمپلکس ایمنی از پیش ساخته شده از گیرنده تیروتروپین خوک حل شده (TSH) و آنتی بادی مونوکلونال گیرنده TSH ضد خوک بیوتینیله انکوبه می شود. TRAb در سرم بیمار مجاز به تعامل با مجموعه گیرنده TSH است.

پس از افزودن ریزذرات پوشش داده شده با استرپتاویدین و یک اتوآنتی بادی مونوکلونال محرک تیروئید انسانی (M22) که با کمپلکس روتنیوم نشاندار شده است، TRAb متصل با توانایی در مهار اتصال M22 نشاندار شده شناسایی می شود. کل مجموعه از طریق برهمکنش بیوتین و استرپتاویدین به فاز جامد متصل می شود.

این مخلوط واکنش به داخل سلول اندازه‌گیری آسپیره می‌شود، جایی که ریزذرات متصل به سطح الکترود گرفته می‌شوند و مواد غیر متصل حذف می‌شوند. ولتاژ به الکترود اعمال می‌شود که باعث انتشار یک نورتابی شیمیایی می‌شود، که سپس در برابر یک منحنی کالیبراسیون برای تعیین مقدار آنتی‌بادی گیرنده تیروتروپین در نمونه بیمار اندازه‌گیری می‌شود.

چه چیزی در آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی مورد بررسی قرار می گیرد؟

اتو آنتی بادی های تیروئیدی، آنتی بادی هایی هستند که زمانی ایجاد می شوند که سیستم ایمنی فرد به اشتباه اجزای غده تیروئید یا پروتئین های تیروئید را هدف قرار دهد که منجر به التهاب مزمن تیروئید (تیروئیدیت)، آسیب بافتی و/یا اختلال در عملکرد تیروئید می شود. تست های آزمایشگاهی حضور و اندازه گیری مقدار اتوآنتی بادی های خاص تیروئید را در خون نشان می دهد.

تیروئید یک غده پروانه ای شکل کوچک است که روی نای در گلو قرار دارد. هورمون های اولیه ای که تولید می کند، تیروکسین (T4) و تری یدوتیرونین (T3) برای کمک به تنظیم میزان مصرف انرژی (متابولیسم) در بدن ضروری هستند. بدن از یک سیستم بازخورد استفاده می کند که در آن هورمون محرک تیروئید (TSH) تیروئید را برای تولید T4 و T3 در صورت نیاز تحریک می کند. این سیستم به حفظ مقدار نسبتاً ثابت هورمون های تیروئید در خون کمک می کند.

غده-تیروئید

غده تیروئید

هنگامی که آنتی بادی های تیروئید در این فرآیند دخالت می کنند، می توانند منجر به شرایط مزمن و اختلالات خود ایمنی مرتبط با کم کاری تیروئید یا پرکاری تیروئید، مانند بیماری گریوز یا تیروئیدیت هاشیموتو شوند.

آزمایش های آنتی بادی تیروئید عبارتند از:

 • آنتی بادی پراکسیداز تیروئید (TPO)
 • آنتی بادی تیروگلوبولین (TGAb)
 • آنتی بادی های گیرنده هورمون محرک تیروئید (TSHRAb)، از جمله ایمونوگلوبولین محرک تیروئید (TSI) و ایمونوگلوبولین مهار کننده اتصال تیروئید (TBII)

آنتی بادی پراکسیداز تیروئید (TPO)

تیروپروکسیداز (TPO) آنزیمی است که در سنتز هورمون تیروئید نقش دارد و اکسیداسیون ید را بر روی باقی مانده های تیروزین در تیروگلوبولین برای سنتز تری یدوتیرونین و تیروکسین (تترایودوتیرونین) کاتالیز می کند. TPO یک هموگلیکوپروتئین مرتبط با غشاء است که فقط در تیروسیت ها بیان می شود و یکی از مهم ترین آنتی ژن های غده تیروئید است.

پراکسیداز تیروئید (TPO)

پراکسیداز تیروئید (TPO)

اختلالات غده تیروئید اغلب در اثر مکانیسم های خودایمنی با تولید اتوآنتی بادی ها ایجاد می شود. آنتی بادی های ضد TPO کمپلمان را فعال می کنند و تصور می شود که به طور قابل توجهی در اختلال عملکرد تیروئید و پاتوژنز کم کاری تیروئید نقش دارند.

تعیین سطح آنتی بادی TPO حساس ترین تست برای تشخیص بیماری خودایمنی تیروئید (به عنوان مثال، تیروئیدیت هاشیموتو، میکسدم ایدیوپاتیک و بیماری گریوز) است و غلظت قابل تشخیص آنتی بادی های ضد TPO در اکثر بیماران مبتلا به این اختلالات مشاهده می شود. بالاترین سطح آنتی بادی TPO در بیماران مبتلا به تیروئیدیت هاشیموتو مشاهده می شود. در این بیماری شیوع آنتی بادی های TPO حدود 90 درصد موارد است که منشا خود ایمنی بیماری را تایید می کند. این اتوآنتی بادی ها نیز اغلب (60 تا 80 درصد) در سیر بیماری گریوز ایجاد می شوند.

در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی، وجود آنتی بادی های TPO با افزایش خطر ابتلا به کم کاری تیروئید آشکار همراه است. بسیاری از متخصصان غدد بالینی از تست آنتی بادی TPO به عنوان یک ابزار تشخیصی برای تصمیم گیری در مورد درمان بیمار مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی استفاده می کنند.

آنتی بادی تیروگلوبولین (TGAb)

اندازه گیری تیروگلوبولین سرم (Tg) در پیگیری کارسینوم تیروئید مشتق از سلول های فولیکولی متمایز استفاده می شود. از آنجایی که Tg مختص تیروئید است، پس از برداشتن غده تیروئید در طول درمان سرطان تیروئید، غلظت Tg سرم باید غیرقابل تشخیص یا بسیار کم باشد.

اغلب Tg با سنجش های ایمونومتریک اندازه گیری می شود، زیرا آنها به طور گسترده در ابزارهای خودکار با توان بالا در دسترس هستند، زمان جوابدهی کوتاه تری دارند و حساسیت عملکردی 0/1 میکروگرم در لیتر یا کمتر دارند. با این حال، این ایمونواسی ممکن است با حضور آنتی بادی ضد تیروگلوبولین (TgAb) و تداخل آنتی بادی هتروفیل تحت تأثیر قرار گیرد.

وجود TgAb ممکن است باعث Tg به طور کاذب کم/غیرقابل تشخیص شود که می تواند بیماری را بپوشاند. در حالی که آنتی بادی های هتروفیل ممکن است باعث افزایش کاذب Tg شوند که می تواند با بیماری باقیمانده یا عود کننده اشتباه گرفته شود.

برخی از بیماران به دلیل قرار گرفتن در معرض آنتی ژن های حیوانی، آنتی بادی های هتروفیل مانند آنتی بادی های ضد موش انسانی (HAMA) ایجاد کرده اند که می تواند با اتصال به آنتی بادی های حیوانی مورد استفاده در ایمونواسی، در آزمایش ایمونواسی تداخل ایجاد کند. در برخی از ایمونواسی های ساندویچی، از جمله آنهایی که برای Tg وجود دارد، وجود آنتی بادی های هتروفیل در نمونه بیمار ممکن است منجر به یک نتیجه مثبت کاذب شود.

رقیق شدن نمونه قبل از انجام آزمایش اغلب نتایج غیرخطی غیرمنتظره ای را در حضور مواد مداخله گر مانند آنتی بادی های هتروفیل و/یا TgAb به همراه دارد. درمان لوله مسدود کننده هتروفیل (HBT) نیز برای عیب یابی نمونه هایی که تداخل بالقوه هتروفیل را نشان می دهند، استفاده می شود. در نهایت، ارزیابی یک آنالیت مانند Tg با یک سنجش جایگزین اغلب منجر به نتایج مغایر آشکار در حضور آنتی‌بادی‌های هتروفیل و/یا تداخل TgAb می‌شود.

اندازه گیری Tg توسط کروماتوگرافی مایع-طیف سنجی جرمی پشت سر هم (Tg-MS) به عنوان روشی برای کمی سازی دقیق Tg در حضور TgAb و آنتی بادی های هتروفیل معرفی شده است. سنجش Tg-MS بر اساس کمیت پپتید پس از هضم تریپتیک و تسخیر ایمنی پپتیدهای خاص Tg است. مزیت هضم تریپسین این است که همه پروتئین ها از جمله آنتی بادی های TgAb و هتروفیل جدا می شوند، بنابراین آنها را به عنوان تداخل حذف می کند.

آنتی-بادی-های-آنتی-میکروزومی-و آنتی بادی تیروگلوبولین (TGAb)-در-بیماری-های-مختلف

آنتی بادی های آنتی میکروزومی و آنتی بادی تیروگلوبولین (TGAb) در بیماری های مختلف

آنتی بادی های گیرنده هورمون محرک تیروئید (TSHRAb) یا اتوآنتی بادی های گیرنده تیروتروپین (TRAb)

بیماری خودایمنی تیروئید با حضور اتوآنتی بادی ها علیه اجزای مختلف تیروئید، یعنی گیرنده تیروتروپین، پراکسیداز تیروئید و تیروگلوبولین، و همچنین با نفوذ سلولی التهابی با شدت متغیر در داخل غده مشخص می شود.

آنتی بادی های گیرنده هورمون محرک تیروئید (TSHRAb)

آنتی بادی های گیرنده هورمون محرک تیروئید (TSHRAb)

در میان اتوآنتی بادی های یافت شده در بیماری خودایمنی تیروئید، اتوآنتی بادی های گیرنده تیروتروپین (TRAb) بیشترین ارتباط را با پاتوژنز بیماری دارند. همه اشکال تیروتوکسیکوز خودایمنی (بیماری گریوز؛ GD، هاشیتوکسیکوز، تیروتوکسیکوز نوزادان) در اثر تولید TRAb- تحریک کننده ایجاد می شوند. این اتوآنتی بادی‌ها که به عنوان محرک تیروئید طولانی‌اثر (LATS) یا ایمونوگلوبولین‌های محرک تیروئید (TSI) نیز شناخته می‌شوند، به گیرنده متصل می‌شوند و آن را فعال می‌کنند و منجر به تحریک غده تیروئید مستقل از تیروتروپین طبیعی تنظیم‌شده با بازخورد (TSH) می‌شوند.

برخی از بیماران مبتلا به GD همچنین دارای TRAb هستند که گیرنده تیروتروپین را فعال نمی کند. تعادل بین آنتی‌بادی‌های محرک و مسدودکننده، و همچنین تیترهای فردی آن‌ها، تعیین‌کننده شدت GD احساس می‌شود. برخی از بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید خود ایمنی نیز شواهدی از مسدود کردن TRAb یا به ندرت TSI دارند.

TRAb ممکن است قبل از اینکه تیروتوکسیکوز خودایمنی از نظر بیوشیمیایی یا بالینی آشکار شود، شناسایی شود. از آنجایی که هیچ یک از درمان‌های GD در فرآیند بیماری زمینه‌ای نیست، بلکه بافت تیروئید را از بین می‌برد یا سنتز هورمون تیروئید را مسدود می‌کند، TSI ممکن است پس از درمان بالینی ظاهری باقی بماند. این امر برای زنان باردار با سابقه GD که با درمان تیروئید ابلیتیو درمان شده اند، اهمیت دارد. برخی از این زنان ممکن است به تولید TSI ادامه دهند. از آنجایی که TSI آنتی بادی های IgG هستند، می توانند از سد جفتی عبور کنند و باعث تیروتوکسیکوز نوزادی شوند.

در حالی که استاندارد طلایی برای ایمونوگلوبولین‌های محرک تیروئید، سنجش زیستی است آزمایش TRAb زمان چرخش کوتاه‌تری دارد، تنوع تحلیلی کمتری دارد و هزینه کمتری دارد.

 

شناسایی اختلالات تیروئید بر اساس نتایج آزمایش های عملکرد تیروئید:

اختلال(بیماری)TSHT4T3Free T4ThyroglobulinThyroxine Binding Globulin(TBG)Reverse Triiodothyronine(rT3)Anti TPOAnti ThyroglobulinThyroid stimulating Immunoglobulin(TSI)
کم کاری تیروئید اولیه↓ یا نرمال↓ یا نرمالنرمال ↑ یا نرمال↑ یا نرمالمنفی
کم کاری تیروئید گذرا نوزادان↓ یا نرمالنرمالنرمال نرمال منفی
هاشیموتو
تیروئیدیت / کم کاری تیروئید
نرمال یا ↓نرمال یا ↓نرمال یا ↓نرمال یا ↓نرمال منفی
بیماری گریوزنرمال
بیماری گریوز نوزاداننرمال منفی یا ↑منفی یا ↑
کمبود TSH ↓ یا نرمال نرمال منفی منفی منفی
اختلالات هورمونی تیروئید ↓ یا نرمال یا ↑نرمال منفی منفی منفی
مقاومت در برابر هورمون تیروئید ↑ یا نرمال نرمال منفی منفی منفی
پرکاری تیروئید وابسته به TSHنرمال منفی منفی منفی
اختلالات مرتبط با پروتئین متصل شونده به T4نرمال متغیر متغیر نرمال نرمال متغیر نرمال منفی منفی منفی
بیماری غیر تیروئیدیمتغیر ↓ یا نرمالمتغیر نرمال نرمال ↑ یا نرمالمنفی منفی منفی
تیروئیدیت تحت حاد↓ یا ↑ ↓ یا ↑↓ یا ↑↓ یا ↑↓ یا ↑نرمال ↓ یا ↑منفی منفی منفی

محدوده مرجع آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی:

Thyroperoxidase(TPO) Antibodies:

<9.0 IU/mL

Thyroglobulin Antibody:

<1.8 IU/mL

Thyrotropin(TSH) Receptor Antibody:

< or =1.75 IU/L

توجه: واحد تست و محدوده نرمال تست وابسته به روش و کیت انجام دهنده تست می باشد و از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر ممکن است متغیر باشد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی استفاده می شود؟

آزمایش آنتی بادی های تیروئید، مانند آنتی بادی پراکسیداز تیروئید (TPO)، در درجه اول برای کمک به تشخیص بیماری خودایمنی تیروئید و تشخیص آن از سایر اشکال اختلال عملکرد تیروئید درخواست می شود.

یک یا چند مورد از آزمایش‌های زیر ممکن است برای کمک به تشخیص و/یا مانیتور اختلال خودایمنی تیروئید انجام شود:

 • آنتی بادی پراکسیداز تیروئید (TPO) – رایج ترین آزمایش برای بیماری خود ایمنی تیروئید. می توان آن را در بیماری گریوز یا تیروئیدیت هاشیموتو تشخیص داد.
 • آنتی بادی تیروگلوبولین (TGAb) – این آنتی بادی تیروگلوبولین، شکل ذخیره سازی هورمون های تیروئید را هدف قرار می دهد.
 • آنتی بادی های گیرنده هورمون محرک تیروئید (TSHRAb) – شامل دو نوع اتوآنتی بادی است که به پروتئین های تیروئید که TSH به طور معمول به آنها متصل می شود (گیرنده های TSH) متصل می شود:
 1. ایمونوگلوبولین محرک تیروئید (TSI) به گیرنده ها متصل می شود و باعث تولید هورمون های تیروئید می شود که منجر به پرکاری تیروئید می شود.
 2. ایمونوگلوبولین مهاری اتصال تیروئید (TBII) از اتصال TSH به گیرنده ها جلوگیری می کند، تولید هورمون های تیروئید را مسدود می کند و در نتیجه کم کاری تیروئید ایجاد می کند. TBII به طور معمول آزمایش نمی شود، اما TSI اغلب برای کمک به تشخیص بیماری گریوز استفاده می شود.

آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی ممکن است برای کمک به بررسی علت بزرگ شدن تیروئید (گواتر) یا سایر علائم و نشانه‌های مرتبط با سطوح پایین یا بالا هورمون تیروئید درخواست شوند. هنگامی که سایر نتایج آزمایش تیروئید مانند T3 تام یا آزاد، T4 آزاد و/یا TSH نشان دهنده اختلال عملکرد تیروئید باشد، آزمایش ممکن است به عنوان پیگیری انجام شود.

همچنین ممکن است یک یا چند آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی برای تعیین اینکه آیا فردی با یک بیماری خودایمنی در معرض خطر ابتلا به اختلال عملکرد تیروئید است یا خیر، درخواست شود. این ممکن است با اختلالاتی مانند لوپوس اریتماتوز سیستمیک، آرتریت روماتوئید یا کم خونی پرنشیوز رخ دهد.

فردی که برای سرطان تیروئید تحت درمان است، ممکن است با آزمایش تیروگلوبولین تحت نظر باشد. در این مورد، از آزمایش آنتی بادی تیروگلوبولین برای تعیین اینکه آیا آنتی بادی در خون فرد وجود دارد و احتمالاً در آزمایش اندازه گیری سطح تیروگلوبولین اختلال ایجاد می کند، استفاده می شود.

چه زمانی آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی درخواست می شود؟

آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی ممکن است زمانی انجام شود که یک فرد دارای نتایج غیرطبیعی TSH و/یا آزمایش T4 آزاد یا علائم و نشانه‌های سطح پایین یا زیاد هورمون‌های تیروئید یا وجود گواتر باشد، به‌ویژه اگر علت آن مشکوک به بیماری خودایمنی باشد.

سطح پایین هورمون های تیروئید (کم کاری تیروئید) می تواند علائمی مانند:

 • افزایش وزن
 • خستگی
 • پوست خشک
 • ریزش مو
 • عدم تحمل سرما
 • یبوست

علایم کم کاری تیروئید سطح بالای هورمون تیروئید (پرکاری تیروئید) می تواند علائمی مانند:

 • تعریق
 • ضربان قلب سریع
 • اضطراب
 • لرزش
 • خستگی
 • مشکل در خوابیدن
 • کاهش وزن ناگهانی
 • چشم های بیرون زده

علایم پرکاری تیروئید جدول زیر زمان انجام آزمایش های آنتی بادی های تیروئیدی را خلاصه می کند.

زمان انجام آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی:

آنتی بادی های تیروئیدیمخففحاضر در بیماری هایزمان درخواستحقایق دیگر
Thyroid peroxidase antibody(TPO)
آنتی بادی پراکسیداز تیروئید
TPOAb تیروئیدیت هاشیموتو؛ بیماری گریوزوقتی فردی علائمی دارد که نشان دهنده بیماری تیروئید است. هنگامی که یک پزشک در نظر دارد یک بیمار را با یک دارو درمانی شروع کند که خطرات کم کاری تیروئید را در صورت وجود آنتی بادی های TPO مانند لیتیوم، آمیودارون، اینترفرون آلفا یا اینترلوکین 2 همراه دارد. با مشکلات تولید مثلی مانند سقط جنین، پره اکلامپسی، زایمان زودرس و شکست لقاح آزمایشگاهی همراه است.
Thyroglobulin antibody
آنتی بادی تیروگلوبولین
TgAb سرطان تیروئید؛ تیروئیدیت هاشیموتوهر زمان که آزمایش تیروگلوبولین برای بررسی وجود آنتی بادی و احتمال تداخل با نتایج آزمایش انجام شود (به عنوان مثال، در فواصل منظم پس از درمان سرطان تیروئید).
Thyroid stimulating hormone receptor antibody, Thyroid Stimulating Immunoglobulin
آنتی بادی گیرنده هورمون محرک تیروئید، ایمونوگلوبولین محرک تیروئید
TRAb, TSHR Ab, TSIبیماری گریوززمانی که فردی علائم پرکاری تیروئید را دارد

اگر یک زن باردار دارای یک بیماری خودایمنی شناخته شده تیروئید باشد (مانند تیروئیدیت هاشیموتو یا بیماری گریوز) یا دارای اختلال خود ایمنی دیگری باشد و مشکوک به درگیری تیروئید باشد، ممکن است یک یا چند آنتی بادی تیروئید در اوایل بارداری و سپس دوباره در نزدیکی رحم درخواست شود. آزمایش های آنتی بادی های تیروئیدی برای کمک به تعیین اینکه آیا کودک در معرض خطر اختلال عملکرد تیروئید است یا خیر استفاده می شود. آنتی بادی های تیروئیدی می توانند از جفت عبور کنند و باعث کم کاری تیروئید یا پرکاری تیروئید در نوزاد یا نوزاد در حال رشد شوند.

آزمایش آنتی بادی تیروئید همچنین ممکن است زمانی درخواست شود که فرد مبتلا به اختلال خودایمنی دیگری علائم اختلال عملکرد تیروئید را داشته باشد و/یا هنگامی که مشکلات تولید مثلی دارد که پزشک مشکوک است که ممکن است با اتوآنتی بادی ها مرتبط باشد.

نتیجه آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی چه چیزی را نشان می دهد؟

نتایج آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی منفی به این معنی است که اتوآنتی بادی های تیروئید در زمان آزمایش در خون وجود ندارد و ممکن است نشان دهنده این باشد که علائم علتی غیر از خودایمنی دارند. با این حال، درصد مشخصی از افرادی که به بیماری خودایمنی تیروئید مبتلا هستند، اتوآنتی بادی ندارند. اگر گمان می رود که اتوآنتی بادی ها ممکن است در طول زمان ایجاد شوند، همانطور که ممکن است در مورد برخی از اختلالات خودایمنی اتفاق بیفتد، آزمایش مجدد ممکن است در تاریخ بعدی انجام شود.

سطوح خفیف تا متوسط ​​افزایش یافته آنتی بادی های تیروئید ممکن است در انواع اختلالات تیروئید و خودایمنی مانند سرطان تیروئید، دیابت نوع 1، آرتریت روماتوئید، کم خونی پرنیشیوز و بیماری های عروقی کلاژن خودایمنی یافت شود.

افزایش قابل توجه غلظت ها اغلب نشان دهنده بیماری های خود ایمنی تیروئید مانند تیروئیدیت هاشیموتو و بیماری گریوز است.

به طور کلی، وجود آنتی بادی های تیروئید نشان دهنده وجود یک اختلال خود ایمنی تیروئید است و هر چه سطح آن بالاتر باشد، احتمال آن بیشتر است. سطوح اتوآنتی بادی که در طول زمان افزایش می‌یابد ممکن است از سطوح پایدار مهم‌تر باشد زیرا ممکن است نشان دهنده افزایش فعالیت بیماری خودایمنی باشد. همه این آنتی بادی ها، در صورت وجود در یک زن باردار، می توانند خطر کم کاری تیروئید یا پرکاری تیروئید را در نوزاد یا نوزاد در حال رشد افزایش دهند.

اگر فرد مبتلا به سرطان تیروئید دارای آنتی بادی تیروگلوبولین باشد، ممکن است در آزمایش های سطح تیروگلوبولین اختلال ایجاد کند. این ممکن است به این معنی باشد که آزمایش تیروگلوبولین نمی تواند به عنوان نشانگر تومور یا برای پایش سرطان تیروئید فرد مورد استفاده قرار گیرد. برخی از روش های آزمایش، از جمله روشی به نام طیف سنجی جرمی، تحت تأثیر وجود آنتی بادی های تیروگلوبولین قرار نمی گیرند. هنگامی که این روش ها اندازه گیری می شود، تست تیروگلوبولین می تواند به عنوان نشانگر تومور، صرف نظر از وجود یا عدم وجود آنتی بادی تیروگلوبولین استفاده شود.

با این حال، اگر از روشی استفاده شود که تحت تأثیر آنتی‌بادی‌های تیروگلوبولین باشد، می‌توان از سطوح خود آنتی‌بادی‌ها به عنوان نشانگر تومور برای پایش سرطان تیروئید استفاده کرد. اگر در ابتدا بالا بمانند یا پایین بیایند اما با گذشت زمان افزایش پیدا کنند، احتمالاً درمان مؤثر نبوده و سرطان ادامه دارد یا عود می کند. اگر سطوح در حال کاهش باشد و/یا به سطوح پایین یا غیرقابل تشخیص کاهش یافته باشد، احتمال اینکه درمان در ریشه کن کردن سرطان موثر بوده باشد بیشتر است.

درصد معینی از افراد سالم ممکن است برای یک یا چند آنتی بادی تیروئید مثبت باشند. شیوع این آنتی بادی های تیروئیدی در زنان بیشتر است، با افزایش سن بیشتر می‌شود و برای آنتی‌بادی‌های پراکسیداز تیروئید، نشان‌دهنده افزایش خطر ابتلا به بیماری تیروئید در آینده است. اگر فردی بدون اختلال عملکرد تیروئید آشکار دارای آآنتی بادی های تیروئیدی باشد، پزشک فرد را در طول زمان پیگیری می کند. در حالی که اغلب ممکن است هرگز اختلال عملکرد تیروئید را تجربه نکنند، برخی ممکن است به آن مبتلا شوند.

آیا آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی بخشی از آزمایش های معمول تیروئید هستند؟

خیر، آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی معمولاً فقط زمانی نشان داده می شوند که فرد دارای تیروئید بزرگ یا علائمی باشد که نشان دهنده اختلال عملکرد تیروئید باشد. غربالگری معمول تیروئید معمولا با استفاده از آزمایش های تیروئید مانند TSH و T4 آزاد انجام می شود.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

حساسیت و اختصاصیت آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی در حال بهبود است، اما هنوز آنقدر که پزشکان می خواهند قابل اعتماد نیست. همه آزمایش های آنتی بادی تیروئید در طول زمان تغییر می کنند. این بخشی از دلیلی است که آزمون ها در طول تاریخ نام های مختلفی را به خود اختصاص داده اند. همچنین روش‌های متمایز زیادی وجود دارد و هر کدام دارای محدوده مرجع (عادی) متفاوتی هستند. اگر فردی چندین آزمایش را در فواصل زمانی منظم برای اهداف نظارتی انجام می دهد، بهتر است هر بار آزمایش توسط همان آزمایشگاه و با استفاده از روش یکسان انجام شود.

آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی چه تفاوتی با آزمایش عملکرد تیروئید دارد؟

هم آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی و هم آزمایش هورمون تیروئید می تواند به تشخیص اختلالات تیروئیدی کمک کند. با این حال، آنتی بادی های تیروئید توسط سیستم ایمنی ساخته می شوند و هورمون های تیروئید توسط غدد که بخشی از سیستم غدد درون ریز بدن هستند ساخته می شوند.

تست‌های عملکرد تیروئید، هورمون‌های تیروئید، مانند هورمون محرک تیروئید (TSH)، T3 و T4 را اندازه‌گیری می‌کنند و تصویری از عملکرد تیروئید ارائه می‌دهند. این آزمایش ها نشان می دهد که تیروئید کم کار یا بیش فعال است.

آنتی بادی های تیروئیدی می توانند در عملکرد تیروئید اختلال ایجاد کنند و اغلب باعث کم کاری یا بیش فعالی آن می شوند. وجود آنتی بادی های خاص می تواند علت اصلی بیماری تیروئید را آشکار کند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

Wisse, B. (2014 May 10, Updated). Antithyroid microsomal antibody. MedlinePlus Medical Encyclopedia. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003556.htm through http://www.nlm.nih.gov. Accessed on 4/05/15.

(2012 June 4). Thyroid Function Tests. American Thyroid Association. Available online at http://www.thyroid.org/blood-test-for-thyroid/ through http://www.thyroid.org. Accessed on 4/05/15.

Elhomsy, G. and Griffing, G. (2014 December 4, Updated). Antithyroid Antibody. Medscape Drugs and Diseases. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2086819-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed on 4/05/15.

(2014 February). Thyroid Tests. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Available online at http://www.endocrine.niddk.nih.gov/pubs/thyroidtests/thyroidtests_508.pdf through http://www.endocrine.niddk.nih.gov. Accessed on 4/05/15.

Hoffman, R. (2014 September 19, Updated). Thyroiditis. Medscape Drugs and Diseases. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/925249-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed on 4/05/15.

Pagana, K. D., Pagana, T. J., and Pagana, T. N. (© 2015). Mosby’s Diagnostic & Laboratory Test Reference 12th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 101-103.

Krassas G, Perros P, Kaprara A, Thyroid Autoimmunity, Infertility and Miscarriage, Expert Rev Endocrinol Metab. 2008;3(2):127-136. Medscape Specialty. http://www.medscape.com/viewarticle/576126 Accessed April 2015.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Christopher, L. (2003 August 4, Updated). Antithyroglobulin Antibody. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003557.htm

Christopher, L. (2003 August 2, Updated). Antithyroid microsomal antibody. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003556.htm

Rennert, N. (2004 April 19, Updated). Chronic thyroiditis (Hashimoto’s disease). MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000371.htm

Thyroid Specific Autoantibodies (TPOAb, TgAb and TRAb). Thyroid Disease Manager, The Thyroid and Its Diseases, Chapter 6a, Assay of Thyroid Hormones and related Substances [On-line Book]. Available online at http://www.thyroidmanager.org/FunctionTests/assay-frame.htm through http://www.thyroidmanager.org

Mary Ann Liebert, Inc. (2003 June 04). Thyroid Tests for the Clinical Biochemist and Physician, Thyroid Autoantibodies (TPOAb, TgAb and TRAb). Medscape from Thyroid 13(1):45-56, 2003 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/452668?src=search through http://www.medscape.com

Slatosky, J. et. al. (2000 February 15). Thyroiditis: Differential Diagnosis and Management. American Family Physician [On-line journal]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20000215/1047.html through http://www.aafp.org

(2002 September, Updated). Hashimoto’s Disease: What It Is and How It’s Treated. Familydoctor.org [On-line information]. Available online at http://familydoctor.org/548.xml through http://familydoctor.org

(© 2005). Thyroglobulin and Thyroglobulin Antibody. ARUP’s Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.aruplab.com/guides/clt/tests/clt_234b.jsp#1149079 through http://www.aruplab.com

(© 2005). Thyroid Peroxidase (TPO) Antibody. ARUP’s Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.aruplab.com/guides/clt/tests/clt_235b.jsp#1149126 through http://www.aruplab.com

Jain, T. (2004 February 2, Updated). TSI. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003685.htm

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 106-107, 108-109.

Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp 1030-1037.

Poppe, K. et. al. (2008 May 27). The Role of Thyroid Autoimmunity in Fertility and Pregnancy CME. Medscape from Nat Clin Pract Endocrinol Metab. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/574861 through http://www.medscape.com. Accessed on 11/1/08.

Ogunyemi, D. and Nguyen, P. (2008 March 17). Autoimmune Thyroid Disease and Pregnancy. eMedicine [On-line information]. Available online at http://www.emedicine.com/med/TOPIC3261.HTM through http://www.emedicine.com. Accessed on 11/1/08.

Hershman, J. (2008 June, Revised). Hashimoto’s Thyroiditis. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec12/ch152/ch152d.html?qt=thyroid%20antibodies&alt=sh through http://www.merck.com. Accessed on 11/1/08.

Mayo Clinic Staff (2007 February 1). Hashimoto’s disease. MayoClinic [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/hashimotos-disease/DS00567 through http://www.mayoclinic.com . Accessed on 11/1/08.

Meikle, A. (2008 September). Thyroid, Autoimmune. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/EndocrineDz/ThyroidAutoimmune.html through http://www.arupconsult.com. Accessed on 11/1/08.

Shehzad T. (2012 June 4). Chronic thyroiditis (Hashimoto’s disease). MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000371.htm. Accessed August 2012.

Shehzad T. (2012 June 4). Antithyroglobulin antibody. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003557.htm

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top