آگلوتیناسیون اسپرم و اگریگاسیون اسپرم | Sperm agglutination and sperm aggregation

دکتر علیرضا لطفی کیان
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آگلوتیناسیون اسپرم و اگریگاسیون اسپرم | Sperm agglutination and sperm aggregation

آگلوتیناسیون اسپرم و اگریگاسیون اسپرم:

تفاوت آگلوتیناسیون اسپرم و اگریگاسیون اسپرم [sperm agglutination و Sperm aggregation] در اسپرموگرام چیست و درصورت مشاهده کدامیک باید ریپورت گردد و چه کامنتی می توان برای ارولوگ یا پزشک معالج بیمار ارائه کرد؟

در آگلوتیناسیون اسپرم، اسپرم های متحرک [motile] ازسرِ [Head] یا دم [Tail] به یکدیگر متصل می شوند که بر همین مبنا طبقه بندی هم دارند اما در تجمع یا اگریگاسیون و یا کلامپینگ, اسپرم ها ی غیرمتحرک [Non motile] یا گاهاً متحرک بدون نظم به یکدیگر، سلولهای اپیتلیال، بقایای مرده ی سلولی[ Debris] و یا موکوس چسبیده اند. آگلوتیناسیون شدید بر روی حرکت[motility] و ویسکوزیته ی مایع سمینال تاثیر می گذارد و به همین علت می تواند به عنوان male factor در male fertility power دارای اهمیت باشد( تصاویر پیوست).

تفاوت آگلوتیناسیون و اگرگیشن اسپرم

تفاوت آگلوتیناسیون و اگریگاسیون اسپرم

توصیه می شود در اسپرم آنالیز هم آگلوتیناسیون و هم اگریگاسیون اسپرم ها را ریپورت گردد و درمورد مشاهده ی آگلوتیناسیون اسپرم ها چون احتمال وجود آنتی بادی های ضداسپرم وجود دارد بهتر است آزمایشگاه کلینیکال کامنت زیر را برای اَپروچ بهتر ارولوگ یا پزشک معالج بیمار بگذارد:

 

Antisperm Antibody (ASAB) test is recommended.

آنتی بادی های اسپرم

آنتی بادی های اسپرم

علاوه بر این، علل احتمالی دیگری برای آگلوتیناسیون اسپرم وجود دارد:

✔ غلظت بسیار بالای اسپرم در انزال.
✔ تغییر در pH مایع منی به دلیل مشکلات غدد جانبی (به دلیل فرآیندهای التهابی یا عفونی).
✔ افزایش دمای بدن در طی فرآیندهای تب زا در بدن.
✔ انواع خاصی از باکتری ها می توانند باعث آگلوتیناسیون در مایع منی شوند.

دلایل-آگلوتیناسیون-اسپرم

دلایل آگلوتیناسیون اسپرم

طبقه بندی آگلوتیناسیون اسپرم:

بسته به تعداد اسپرم متصل شده، درجات مختلفی از آگلوتیناسیون اسپرم وجود دارد:

⚫ گرید 1: در هر آگلوتیناسیون کمتر از 10 اسپرم و تعداد زیادی اسپرم آزاد وجود دارد.
⚫ گرید 2: هر آگلوتیناسیون شامل 10 تا 50 اسپرم است، اما اسپرم آزاد نیز وجود دارد.
⚫ گرید 3: آگلوتیناسیون توسط بیش از 50 اسپرم ایجاد می شود و تعداد کمی اسپرم آزاد وجود دارد.
⚫ گرید 4: همه اسپرم ها آگلوتینه شده اند و آگلوتیناسیون ها به هم مرتبط هستند.

گرید-بندی-آگلوتیناسیون-اسپرم

گریدبندی آگلوتیناسیون اسپرم

نگارش و ترجمه:

  • دکتر علیرضا لطفی کیان
  • دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی
  • از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

این مقاله تالیف شده است و یا منابع مربوطه ثبت نشده است.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top