آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) | زنجیر سبک آزاد کاپا و لامبدا

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) | زنجیر سبک آزاد کاپا و لامبدا

آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) برای کمک به تشخیص، پیش بینی و مانیتور اختلالات پلاسماسل ها (دیسکرازی)، از جمله مولتیپل میلوما، آمیلوئیدوز اولیه و بیماری‌های مرتبط یا پایش اثربخشی درمان درخواست می‌شود. زنجیره های سبک پروتئین هایی هستند که توسط پلاسماسل تولید می شوند.

اسامی دیگر:

 • Free Light Chains
 • SFLC
 • FLC
 • Kappa and Lambda Free Light Chains
 • Quantitative Serum Free Light Chains with Ratio
 • Light Chains
 • Free Kappa/Free Lambda Ratio

چرا آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) درخواست می شود؟

 • برای کمک به تشخیص و مانیتور اختلالات پلاسماسل ها (دیسکرازی) مانند مولتیپل میلوما، آمیلوئیدوز اولیه و بیماری های مرتبط یا مانیتور اثربخشی درمان

چه زمانی آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که درد استخوان، شکستگی، کم خونی (با اندازه و شکل طبیعی گلبول های قرمز خون (نورموسیتیک))، بیماری کلیوی و عفونت های مکرر دارید و پزشک مشکوک است که به دلیل اختلال پلاسماسل ها باشد.
 • زمانی که برای اختلال پلاسماسل ها تحت درمان هستید

نمونه مورد نیاز برای آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جدا کننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم(SFLC)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-آزمایش-زنجیره-های-سبک-آزاد-سرم(SFLC)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-زنجیره-های-سبک-آزاد-سرم(SFLC)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نام روش اندازه گیری آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC):

کدورت سنجی ایمنی (ایمونوتوربیدومتری) / الکتروفورز ایمونوفیکساسیون

شرح روش کدورت سنجی ایمنی (ایمونوتوربیدومتری)

تعیین غلظت آنتی ژن محلول با روش های کدورت سنجی شامل واکنش با آنتی سرم اختصاصی برای تشکیل کمپلکس های نامحلول است. هنگامی که نور از سیستم تعلیق تشکیل شده عبور می کند، بخشی از نور توسط یک سیستم عدسی نوری به دیود نوری منتقل شده و متمرکز می شود. مقدار نور عبوری به طور غیر مستقیم با غلظت پروتئین خاص در نمونه آزمایشی متناسب است. غلظت‌ها به‌طور خودکار با ارجاع به منحنی کالیبراسیون ذخیره‌شده در دستگاه محاسبه می‌شوند.

اندازه گیری آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم(SFLC) 

اندازه گیری آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC)

آمادگی قبل از انجام آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC):

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) مورد بررسی قرار می گیرد؟

زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) پروتئین هایی هستند که توسط سلول های ایمنی به نام سلول های پلاسماسل تولید می شوند. زنجیره‌های سبک کاپا و لامبدا نیز نامیده می‌شوند و با پروتئین‌های دیگر (زنجیره‌های سنگین) به هم متصل می‌شوند و ایمونوگلوبولین‌ها (همچنین به عنوان آنتی‌بادی‌ها شناخته می‌شوند) تشکیل می‌دهند که تهدیدات خاص بدن مانند باکتری‌ها و ویروس‌ها را هدف قرار داده و خنثی می‌کنند.

ساختار آنتی ایمونوگلوبولین

ساختار آنتی ایمونوگلوبولین

سلول های پلاسما معمولاً زنجیره های سبک اضافی تولید می کنند که با زنجیره های سنگین ترکیب نمی شوند و در عوض وارد جریان خون می شوند. زنجیره‌های سبک آزاد (FLC) یا زنجیره‌های سبک آزاد سرم (SFLC) به آن قسمت از ایمونوگلوبولین ها اطلاق می‌شود که نتوانسه اند به زنجیره های سنگین ایمونوگلوبولین ها متصل شوند، و بصورت آزاد درون سرم وجود دارند. این آزمایش میزان زنجیره سبک کاپا و لامبدا را در خون اندازه گیری می کند و نسبت کاپا/لامبدا را برای کمک به تشخیص، تشخیص و پایش شرایط مرتبط با افزایش تولید زنجیره های سبک آزاد محاسبه می کند.

زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC)

زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC)

هر نوع ایمونوگلوبولین از چهار زنجیره پروتئینی تشکیل شده است: دو زنجیره سنگین یکسان و دو زنجیره سبک یکسان. هر پلاسماسل خاص، فقط یک نوع ایمونوگلوبولین تولید می کند. به طور معمول، مقدار کمی از زنجیره های سبک آزاد تولید می شود، بنابراین سطوح پایینی از زنجیره های کاپا و لامبدا آزاد در خون شناسایی می شود.

در صورت وجود گروهی از شرایط به نام اختلالات پلاسماسل (دیسکرازیا) یا گاموپاتی های مونوکلونال، یک پلاسماسل، نئوپلاستیک می شود، بیش از آنچه که  باید تقسیم می شود و تعداد زیادی کپی (کلون) از خود تولید می کند که سلول های دیگر در مغز استخوان را از بین می برد. از آنجایی که کلون ها از یک پلاسماسل منفرد می آیند، ممکن است مقادیر زیادی از همان نوع ایمونوگلوبولین مونوکلونال غیرطبیعی (M-protein) تولید کنند. این ممکن است یک ایمونوگلوبولین دست نخورده، فقط یک زنجیره سبک، یا به ندرت فقط یک زنجیره سنگین باشد.

پلاسماسل-دیسکرازیا

پلاسماسل دیسکرازیا

تولید بیش از حد زنجیره سبک ممکن است با هر یک از اختلالات پلاسماسل ها، مانند مولتیپل میلوما، MGUS (گاموپاتی مونوکلونال با اهمیت ناشناخته، وضعیتی که ممکن است به میلوم متعدد پیشرفت کند)، آمیلوئیدوز زنجیره سبک مونوکلونال (اولیه) و غیره دیده شود. این شرایط ممکن است مورد توجه قرار نگیرد یا ممکن است پیشرفت کند و علائم و نشانه های مختلفی را که مشخصه بیماری های مختلف است ایجاد کند.

مطلب پیشنهادی: معیارهای تشخیصی مالتیپل میلوما

مالتیپل میلوما

مالتیپل میلوما

MGUS (گاموپاتی مونوکلونال با اهمیت ناشناخته)

MGUS (گاموپاتی مونوکلونال)

آمیلوئیدوز

آمیلوئیدوز

نسبت بالا از کاپا به زنجیره های سبک آزاد لامبدا (FLC K/L) نشان دهنده FLC کاپا مونوکلونال است و K/L FLC غیرطبیعی پایین نشان دهنده FLC لامبدا مونوکلونال است. کاپا و لامبدا FLC ممکن است هر دو در سرم بیماران مبتلا به هیپرگاماگلوبولینمی پلی کلونال بالا باشد، اما FLC K/L طبیعی است. اگر بیمار نسبت K/L سرم FLC غیرطبیعی داشته باشد اما پروتئین مونوکلونال سرم با ایمونوفیکساسیون شناسایی نشود، باید یک مطالعه پروتئین مونوکلونال ادرار (مثلاً ایمونوفیکساسیون) انجام شود و ایمونوفیکساسیون سرم باید تکرار شود.

نسبت K/L FLC ممکن است به عنوان یک تست تشخیصی برای بیمارانی مفید باشد که ایمونوفیکساسیون برای زنجیره های سبک مونوکلونال سرم منفی است و در آنها مشکوک به آمیلوئیدوز سیستمیک اولیه، بیماری رسوب زنجیره سبک یا میلوم غیر ترشحی وجود دارد.

عوامل مداخله گر در آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) 

دوزهای بالای پنی سیلین یا آسپرین می تواند باعث نتایج مثبت کاذب شود.

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) 

 • سندرم فانکونی بزرگسالان
 • آمیلوئیدوز
 • گاموپاتی مونوکلونال خوش خیم
 • لوسمی لنفوسیتی مزمن
 • نارسایی مزمن کلیه
 • کرایوگلوبولینمی
 • پرکاری پاراتیروئید
 • لنفوم
 • متاستازها
 • مولتیپل میلوما
 • روماتیسم مفصلی
 • لوپوس اریتماتوی سیستمیک
 • ماکروگلوبولینمی والدنستروم

محدوده مرجع آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC):

KAPPA-FREE LIGHT CHAIN

0.33-1.94 mg/dL

LAMBDA-FREE LIGHT CHAIN

0.57-2.63 mg/dL

KAPPA/LAMBDA FLC RATIO

0.26-1.65

مطلب پیشنهادی: مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

توجه : واحد تست و محدوده نرمال تست وابسته به روش و کیت انجام دهنده تست می باشد و از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر ممکن است متغیر باشد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) استفاده می شود؟

آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) برای کمک به تشخیص و مانیتور اختلالات پلاسماسل ها (دیسکرازی)، از جمله مولتیپل میلوما، آمیلوئیدوز اولیه و بیماری‌های مرتبط یا پایش اثربخشی درمان درخواست می‌شود.

زنجیره های سبک پروتئین هایی هستند که توسط سلول های پلاسما تولید می شوند. در داخل یک پلاسماسل، دو زنجیره سبک و دو زنجیره سنگین با هم ترکیب می شوند و ایمونوگلوبولین را تشکیل می دهند.

با گروهی از شرایط به نام اختلالات پلاسماسل یا گاموپاتی های مونوکلونال، پلاسماسل ها نئوپلاستیک می شوند، بیش از آنچه باید تقسیم می شوند و مقادیر زیادی ایمونوگلوبولین مونوکلونال غیر طبیعی (پروتئین M) تولید می کنند. این پروتئین ممکن است یک ایمونوگلوبولین دست نخورده یا تنها یکی از اجزای آن باشد – یک زنجیره سبک کاپا یا لامبدا، یا به ندرت یک زنجیره سنگین.

اختلالات پلاسماسل ها به طور معمول با استفاده از تست های الکتروفورز پروتئین سرم و ادرار (SPEP/UPEP) و به دنبال آن تست های الکتروفورز ایمونوفیکساسیون (IFE) برای تعیین اینکه کدام ایمونوگلوبولین بیش از حد وجود دارد، تشخیص داده می شود. همچنین ممکن است آزمایش خون برای اندازه گیری سطوح ایمونوگلوبولین های دست نخورده (مانند IgG، IgM، IgA) درخواست شود.

آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) اطلاعات تکمیلی را ارائه می دهد. این می تواند زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) بیش از حد را که ممکن است توسط پلاسماسل ها نئوپلاستیک تولید شود و تغییرات در نسبت تولید کاپا و لامبدا را تشخیص دهد که نشان دهنده وجود بیش از حد این پلاسماسل های کلونال است.

در ابتدا، آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) همراه با آزمایش الکتروفورز پروتئین سرم برای تشخیص تولید غیرطبیعی پروتئین مونوکلونال (پروتئین M) و محاسبه نسبت زنجیره سبک آزاد کاپا/لامبدا درخواست می‌شود. اگر آزمایش الکتروفورز پروتئین غیرطبیعی باشد، آزمایش الکتروفورز ایمونوفیکساسیون برای تعیین اینکه کدام ایمونوگلوبولین بیش از حد وجود دارد انجام می شود.

اگر اختلال سلول های پلاسما تشخیص داده شود، ممکن است آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) به صورت دوره ای برای مانیتور وضعیت یا ارزیابی اثربخشی درمان درخواست شود. این تست به ویژه برای تشخیص و پایش بیماران منتخبی که دارای میلوم الیگوسکرتوری کمتر شایع، میلوم غیر ترشحی، یا میلوم مولتیپل تنها با زنجیره سبک هستند، مفید است.

چه زمانی آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) درخواست می شود؟

آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) و نسبت کاپا/لامبدا همراه با آزمایش الکتروفورز پروتئین زمانی که فردی علائم و نشانه‌هایی دارد که پزشک مشکوک به اختلال پلاسماسل است، درخواست می‌شود. این علائم و نشانه‌ها از فردی به فرد دیگر متفاوت است و به مرور زمان بدتر می‌شود. آنها قسمت های مختلفی از بدن را درگیر می کنند و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • استخوان ها – درد استخوان، لکه های نرم و شکستگی ناشی از تکثیر سلول های پلاسما در مغز استخوان
 • خون – کم خونی و عفونت های مکرر به دلیل سطوح پایین گلبول های قرمز و سفید طبیعی خون. پلاسماسل ها سایر انواع سلول‌ها را در مغز استخوان از بین می‌برند که منجر به کاهش گلبول‌های قرمز و WBC می‌شود.
 • کلیه ها – تولید مقادیر غیر طبیعی زنجیره های سبک می تواند منجر به افزایش زنجیره های سبک در ادرار شود (پروتئین Bence-Jones). این پروتئین ها می توانند باعث آسیب کلیه شوند.

زمانی که فردی علائم و نشانه‌های مرتبط با آمیلوئیدوز اولیه را داشته باشد، یک پزشک ممکن است این آزمایش را درخواست کند. آمیلوئیدوز زمانی ایجاد می‌شود که پروتئین‌های غیرطبیعی در اندام‌ها یا بافت‌ها، به ویژه قلب، کبد، کلیه‌ها، طحال، دستگاه گوارش و سیستم عصبی تجمع می‌یابند. در آمیلوئیدوز اولیه، پروتئین ها زنجیره سبک آزاد هستند.

آمیلوئیدوز

آمیلوئیدوز

تظاهرات بالینی مختلف دیگر می تواند سرنخ های تشخیصی مبنی بر وجود اختلال پلاسماسل را ارائه دهد. بسته به اختلال پلاسماسل ها و اینکه کدام اندام ها تحت تاثیر قرار می گیرند، ممکن است فرد علائم مختلفی داشته باشد، مانند:

 • دردهای استخوانی
 • ضعف، خستگی
 • بی حسی، ضعف یا سوزن سوزن شدن دست ها و پاها
 • تورم مچ پا و ساق پا
 • تنگی نفس، مشکل در تنفس
 • ضربان قلب نامنظم
 • کبودی آسان
 • لکه های بنفش دور چشم (به اصطلاح چشم های راکونی)
 • تورم زبان
علائم-شایع-در-اختلالات-پلاسماسل

علائم شایع در اختلالات پلاسماسل

هنگامی که اختلال پلاسماسل ها تشخیص داده می شود، آزمایش ممکن است به طور دوره ای برای پایش وضعیت و ارزیابی اثربخشی درمان درخواست شود.

نتیجه آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) چه چیزی را نشان می دهد؟

آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) باید در ارتباط با سایر یافته های آزمایشگاهی و بالینی تفسیر شود. یک نتیجه کمی غیر طبیعی، ثابت نمی کند که فردی دارای اختلال پلاسماسل است. برعکس، ممکن است فردی با وجود نتیجه طبیعی این آزمایش، دچار اختلال پلاسماسل ها باشد. اگر فردی دارای اختلال پلاسماسل ها باشد، نتیجه این آزمایش نشان نمی دهد که چه اختلال خاصی در پلاسماسل وجود دارد.

نتایج یک آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) اغلب در ارتباط با نتایج یک آزمایش الکتروفورز پروتئین ارزیابی می شود.

زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) معمولاً در سطوح پایین در خون وجود دارند.

افزایش زنجیره‌های سبک آزاد کاپا و افزایش نسبت کاپا/لامبدا ممکن است با اختلالات پلاسماسل ها که زنجیره‌های سبک کاپا مونوکلونال اضافی تولید می‌کنند، دیده شود. افزایش زنجیره‌های سبک آزاد لامبدا و کاهش نسبت کاپا/لامبدا ممکن است با اختلالات پلاسماسل ها که زنجیره‌های سبک لامبدا مونوکلونال اضافی تولید می‌کنند، دیده شود.

در زمینه MGUS یا میلوما، افزایش قابل توجه تولید زنجیره سبک آزاد و نسبت کاپا/لامبدا غیرطبیعی قابل توجهی نشان دهنده افزایش خطر پیشرفت بیماری است.

هنگامی که این آزمایش برای پایش یک اختلال شناخته شده پلاسماسل ها استفاده می شود، کاهش مقدار زنجیره سبک اضافی و نسبت کاپا/لامبدا طبیعی تر ممکن است نشان دهنده پاسخ به درمان باشد.

افزایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) و/یا نسبت غیرطبیعی کاپا/لامبدا آزاد سرم ممکن است در افرادی که درجاتی از اختلال عملکرد کلیه دارند که به اختلال پلاسماسل های مرتبط نیست، دیده شود. کاهش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) با نسبت کاپا/لامبدا طبیعی ممکن است با اختلالی که تولید سلول های مغز استخوان را سرکوب می کند، دیده شود.

با شک به آمیلوئیدوز اولیه، افزایش زنجیره های سبک آزاد سرم با نسبت کاپا/لامبدا غیر طبیعی ممکن است نشان دهد که آمیلوئیدوز علت علائم است. با این حال، بیوپسی از بافت آسیب دیده تشخیص را ایجاد می کند.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

گاموپاتی مونوکلونال با اهمیت نامشخص (MGUS) شایع ترین اختلال پلاسماسل ها است و معمولاً علائمی ایجاد نمی کند. تعداد کمی از افراد مبتلا به MGUS بعداً به مولتیپل میلوما مبتلا می شوند. این خطر در افرادی با افزایش تولید زنجیره سبک آزاد و نسبت کاپا/لامبدا غیر طبیعی افزایش می‌یابد.

زنجیره های سبک آزاد سرم را نیز می توان افزایش داد، معمولاً با نسبت کاپا/لامبدا طبیعی، با برخی از اختلالات بافت همبند، شرایط التهابی، بیماری های عصبی و برخی سرطان ها، اما معمولاً در افراد مبتلا به این شرایط نظارت نمی شود.

تجزیه و تحلیل زنجیره سبک آزاد سرم تشخیص پاسخ درمانی را تسریع می کند زیرا زنجیره های سبک آزاد نیمه عمر بسیار کوتاه تری (3 تا 5 ساعت) نسبت به ایمونوگلوبولین های دست نخورده (حدود 21 روز) دارند. اگرچه به طور سنتی برای اختلالات پلاسماسل ها فقط با زنجیره سبک استفاده می‌شود، اما این آزمایش برای ارزیابی پاسخ و حداقل بیماری باقی‌مانده در میلوم‌هایی که ایمونوگلوبولین‌های دست نخورده تولید می‌کنند نیز استفاده می‌شود.

اگر فردی این آزمایش را در بیش از یک آزمایشگاه انجام دهد، ممکن است نتایج در آزمایشگاه قابل تعویض نباشند، به طوری که نتایج را بتوان به درستی مقایسه و تفسیر کرد. ممکن است بخواهید این موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید.

آمیلوئیدوز اولیه چیست؟

آمیلوئیدوز عارضه‌ای است که زمانی رخ می‌دهد که پروتئین‌های غیرطبیعی به نام آمیلوئید تولید و در اندام‌های مختلف بدن رسوب می‌کنند و باعث آسیب بافت‌ها و اندام‌ها می‌شوند. این یک اختلال نادر و پیشرونده است که می تواند یک یا چند اندام از جمله قلب، کبد، کلیه ها و دستگاه گوارش را تحت تاثیر قرار دهد.

اختلالات آمیلوئیدوز را می توان بر اساس انواع پروتئین آمیلوئید، اولیه (کلونال) در مقابل ثانویه (واکنشی) و اکتسابی در مقابل ارثی تقسیم کرد. آمیلوئیدوز اولیه شایع ترین شکل است و گاهی همراه با MGUS یا مولتیپل میلوما دیده می شود. این ناشی از رسوب کل یا قطعات زنجیره سبک ایمونوگلوبولین (معروف به آمیلوئید AL) است که توسط سلول های پلاسما کلونال به اندام ها و بافت های مختلف ترشح می شود. رسوب این مواد به طور معمول منجر به اختلال در عملکرد اندام می شود.

آیا همه باید یک آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) انجام دهند؟

خیر. این تست به عنوان یک غربالگری برای عموم مردم در نظر گرفته نشده است. ممکن است به عنوان بخشی از ارزیابی افراد خاص با علائم یا علائم غیرقابل توضیح که می تواند به دلیل اختلال سلول های پلاسما باشد مفید باشد.

چرا پزشک  یک آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) “پایه” را درخواست می کند؟

اگر مبتلا به گاموپاتی مونوکلونال با اهمیت نامشخص (MGUS) هستید یا با یک اختلال پلاسماسلی دیگر (دیسکرازی) تشخیص داده شده است، می توان از آزمایش زنجیره سبک آزاد سرم (SFLC) و نسبت آن در زمان تشخیص و/یا قبل از هر گونه درمانی برای مقایسه با آزمایش های بعدی برای کمک به ارزیابی پیشرفت بیماری یا پاسخ به درمان استفاده کرد.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

Rajkumar SV, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol. 2014 Nov;15(12):e538-48. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25439696. Accessed May 2017.

Kumar S, et al. International Myeloma Working Group consensus criteria for response and minimal residual disease assessment in multiple myeloma. Lancet Oncol. 2016 Aug;17(8):e328-46. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27511158. Accessed May 2017.

Gertz MA. Immunoglobulin light chain amyloidosis: 2014 update on diagnosis, prognosis, and treatment. Am J Hematol. 2014 Dec;89(12):1132-40. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407896. Accessed May 2017.

Rajkumar SV. Updated Diagnostic Criteria and Staging System for Multiple Myeloma. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2016;35:e418-23. Available online at http://meetinglibrary.asco.org/content/159009-176. Accessed May 2017.

Bridoux F, et al. Diagnosis of monoclonal gammopathy of renal significance. Kidney Int. 2015 Apr;87(4):698-711. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25607108. Accessed May 2017.

Yadav P, et al. The use of immunoglobulin light chain assays in the diagnosis of paraprotein-related kidney disease. Kidney Int. 2015 Apr;87(4):692-7. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25296094. Accessed May 2017.

Rogoski, R. (2009 July). Serum free light chain assays: Detecting plasma cell disorders. Medical Laboratory Observer [On-line information]. Available online at http://www.mlo-online.com/features/2009_july/0709_coverstory.aspx. Accessed August 2010.

(© 1995–2010). Unit Code 84190: Immunoglobulin Free Light Chains, Serum. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/84190. Accessed August 2010.

Delgado, J. et. al. (Updated 2010 August). Plasma Cell Dyscrasias. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/PlasmaCellDyscrasias.html?client_ID=LTD#tabs=0. Accessed August 2010.

Grethlein, S. and Thomas, L. (Updated 2010 June 28). Multiple Myeloma. eMedicine. [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/204369-overview. Accessed August 2010.

Hutchison, C. et. al. (2008 November 5). Serum Free Light Chain Measurement Aids the Diagnosis of Myeloma in Patients With Severe Renal Failure. Medscape from BMC Nephrology [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/582826. Accessed August 2010.

Faix, J. (2009 March/April). Serum Free Light Chain for Monoclonal Immunoglobulin Detection and Management. Stanford Hospital and Clinics, LABletter [On-line information]. PDF available for download at http://www.stanfordlab.com/images/PDF/2009MarApr.pdf. Accessed August 2010.

Nau, K. and Lewis, W. (2008 October 1). Multiple Myeloma. Am Fam Physician. 2008 Oct 1;78(7): 853-859 [On-line information]. Available online at http://www.aafp.org/afp/2008/1001/p853.html. Accessed August 2010.

Hutchison, C. et. al. (2009 November). Serum free light chain assessment in monoclonal gammopathy and kidney disease. Nature Reviews Nephrology 5, 621-628 [On-line information]. Available online at http://www.nature.com/nrneph/journal/v5/n11/full/nrneph.2009.151.html. Accessed August 2010.

Killingsworth, L. (2009 January). Free Light Chain Assays, Enhanced Tools for the Diagnosis and Monitoring of Monoclonal Gammopathies. PAML Test Update [On-line information]. PDF available for download at http://www.paml.com/Files/TestUpdates/38270747_TestUpdateFreeLightChainAssays.pdf. Accessed August 2010.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (© 2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry: AACC Press, Washington, DC. Pp 203.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 674-675.

Dispenzieri A, et al. International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related disorders. Leukemia (2009) 23, 215–224. Available onlien at http://www.nature.com/leu/journal/v23/n2/full/leu2008307a.html. Accessed September 2010.

MayoClinic.com. Amyloidosis. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/amyloidosis/DS00431. Accessed September 2010.

(October 5, 2005) Amyloidosis Foundation. What is amyloidosis? Available online at http://amyloidosis.org/whatisit.asp. Accessed September 2010.

(January 2010) Cancer.net. Amyloidosis. Available online at http://www.cancer.net/patient/Cancer+Types/Amyloidosis?sectionTitle=Symptoms. Accessed September 2010.

Tosi, P. et. al. (2013). Serum Free Light-chain Assay for the Detection and Monitoring of Multiple Myeloma and Related Conditions. Medscape Multispecialty from Ther Adv Hem. 2013;4(1):37-41. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/779242. Accessed December 2013.

Charafeddine, K. et. al. (2012). Extended Use of Serum Free Light Chain as a Biomarker in Lymphoproliferative Disorders. Medscape Multispecialty from Am J Clin Pathol. 2012;137(6):890-897. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/765905. Accessed December 2013.

Parmar, M. (Updated 2013 April 18). Light Chain-Associated Renal Disorders. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/244082-overview. Accessed December 2013.

Bahler, D. et. al. (Updated 2013 June). Plasma Cell Dyscrasias. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/PlasmaCellDyscrasias.html?client_ID=LTD#tabs=0. Accessed December 2013.

(© 1995–2013). Immunoglobulin Free Light Chains, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/84190. Accessed December 2013.

Boppana, S. and Sacher, R. (Updated 2013 April 29). Light-Chain Deposition Disease. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/202585-overview. Accessed December 2013

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 150-151.

Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pp 243-244.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top