آزمایش پاسخ به کلوپیدوگرل (Plavix) بر اساس ژنوتیپ CYP2C19 | آزمایش فارماکوژنتیک کلوپیدوگرل (Clopidogrel) | CYP2C19 Genotype

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آزمایش پاسخ به کلوپیدوگرل (Plavix) بر اساس ژنوتیپ CYP2C19 | آزمایش فارماکوژنتیک کلوپیدوگرل (Clopidogrel) | CYP2C19 Genotype
کلوپیدوگرل (با نام تجاری Plavix) یک داروی ضد پلاکت است که خطر انفارکتوس میوکارد (MI) و سکته مغزی را در افراد مبتلا به سندرم حاد کرونری (ACS) و در افراد مبتلا به بیماری عروقی آترواسکلروتیک، یا بیماری شریانی محیطی ایجاد شده کاهش می‌دهد. اثربخشی کلوپیدوگرل به تبدیل آن به یک متابولیت فعال بستگی دارد که توسط آنزیم سیتوکروم P450 2C19) CYP2C19) انجام می شود.
اسامی دیگر:
 • Clopidogrel Pharmacogenetic Testing
 • CYP2C19 Genotype
 • CYP2C19 Sequence Genotype

چرا آزمایش پاسخ به کلوپیدوگرل (Plavix) بر اساس ژنوتیپ CYP2C19 درخواست می شود؟

 • برای کمک به ارزیابی پاسخ احتمالی به داروی ضد پلاکتی کلوپیدوگرل با شناسایی تغییرات در ژن (CYP2C19) که یکی از آنزیم‌های متابولیزه کننده دارو را کد می‌کند.
 • کلوپیدوگرل یا پلاویکس برای افرادی که در معرض خطر حمله قلبی یا سکته هستند تجویز می شود تا از تشکیل لخته های خونی مضر جلوگیری کند.

چه زمانی آزمایش پاسخ به کلوپیدوگرل (Plavix) بر اساس ژنوتیپ CYP2C19 بایستی انجام شود؟

یک پزشک ممکن است این آزمایش را قبل از تجویز کلوپیدوگرل برای شما یا در مرحله اولیه درمان و گاهی اوقات زمانی که کلوپیدوگرل مصرف می‌کنید و مطابق انتظار پاسخ نمی‌دهید، درخواست کند.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش پاسخ به کلوپیدوگرل (Plavix) بر اساس ژنوتیپ CYP2C19:

 • ظرف/لوله: لوله با درب بنفش (حاوی ضد انعقادEDTA)/ لوله استریل همراه با سواب
 • نوع نمونه: خون کامل / سوابی که از سلول های داخلی گونه نمونه برداری می کند، یا نمونه بزاق دهان
 • حجم نمونه: 2 میلی لیتر
لوله-های-مورد-نیاز-برای-آزمایش-ژنوتیپ-CYP2C19

لوله های مورد نیاز برای آزمایش ژنوتیپ CYP2C19

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نام روش های تعیین ژنوتیپ های CYP2C19:

 • واکنش زنجیره ای پلیمراز در زمان واقعی (PCR)
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) به دنبال آنالیز توالی DNA

شرح روش:

DNA ژنومی از خون کامل یا بزاق استخراج می شود.

سنجش ژنوتیپ (Genotype Assay):

ژنوتیپ با استفاده از روش 5′-nuclease مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) انجام می شود. پروب های نشاندار شده با فلورسنت به DNA هدف متصل می شوند. PCR برای تکثیر بخشی از DNA که دارای واریانت است استفاده می شود. اگر پروب دقیقا مطابق با DNA هدف باشد، پلیمراز 5′-نوکلئاز پروب را تجزیه می کند، رنگ گزارشگر از اثرات رنگ خاموش کننده آزاد می شود و یک سیگنال فلورسنت تشخیص داده می شود. ژنوتیپ‌ها بر اساس سیگنال‌های فلورسنت خاص آلل شناسایی می‌شوند.

سنجش شماره کپی (Copy Number Assay):

این روش از یک PCR بلادرنگ دوبلکس، که شامل 1 عدد پروب کپی و یک مرجع در هر واکنش است، استفاده می‌کند. هر پروب شماره کپی توالی ژنومی مورد علاقه را تشخیص می دهد و سنجش مرجع توالی را تشخیص می دهد که در 2 نسخه در یک ژنوم دیپلوئید وجود دارد. کمی سازی نسبی برای تعیین تعداد کپی نسبی هدف مورد نظر در یک نمونه DNA ژنومی (gDNA) نرمال شده به ng/mcL 10 برای هر پروب استفاده می شود. هر پروب به تعداد کپی شناخته شده توالی مرجع نرمالایز می شود و با یک نمونه کالیبراتور با کپی های شناخته شده از توالی هدف همراه با هر اجرا مقایسه می شود.

سنجش توالی (Sequencing Assays):

آلل مورد نظر CYP2C19 توسط PCR تقویت می شود. سپس محصول PCR خالص شده و در هر دو جهت با استفاده از شیمی رنگ-ترمیناتور فلورسنت تعیین توالی می شود. محصولات توالی‌یابی روی یک توالی‌سنج خودکار جدا می‌شوند و فایل‌های ردیابی برای تغییرات در اگزون‌ها و مرزهای اینترون/اگزون با استفاده از نرم‌افزار تشخیص جهش و بازرسی بصری تجزیه و تحلیل می‌شوند.

تعیین ژنوتیپ های CYP2C19

تعیین ژنوتیپ های CYP2C19

آمادگی قبل از انجام آزمایش پاسخ به کلوپیدوگرل (Plavix) بر اساس ژنوتیپ CYP2C19:

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش پاسخ به کلوپیدوگرل (Plavix) بر اساس ژنوتیپ CYP2C19 مورد بررسی قرار می گیرد؟

آزمایش پاسخ به کلوپیدوگرل (Plavix) بر اساس ژنوتیپ CYP2C19 به تعیین اینکه آیا ممکن است به دلیل ساختار ژنتیکی خود کمتر به داروی کلوپیدوگرل پاسخ دهید یا خیر کمک می کند. این آزمایش تنوع ژنتیکی در ژن CYP2C19 را تشخیص می دهد. یک پزشک ممکن است گاهی اوقات این آزمایش را برای تعیین اینکه آیا کلوپیدوگرل برای شما موثر است یا ممکن است به داروی دیگری برای درمان نیاز باشد، درخواست کند.

کلوپیدوگرل دارویی است که بخشی از گروهی از داروها به نام داروهای ضد پلاکت است و برای جلوگیری از سکته مغزی و حملات قلبی در افرادی که در معرض خطر این حوادث جدی قلبی عروقی هستند استفاده می شود. این دارو با کمک به جلوگیری از تشکیل لخته‌های مضر خون با جلوگیری از جمع شدن پلاکت‌ها به هم (جمع شدن) عمل می‌کند.

کلوپیدوگرل (Plavix) و CYP2C19

کلوپیدوگرل (Plavix) و CYP2C19

به طور معمول، هنگامی که آسیبی به رگ های خونی رخ می دهد، پلاکت های خون به محل آسیب می چسبند و به هم می چسبند تا شروع به تشکیل لخته خون کنند و به توقف خونریزی کمک کنند. در افرادی که در معرض خطر حمله قلبی یا سکته مغزی قرار دارند، این فرآیند می تواند به طور نامناسب رخ دهد، بنابراین ممکن است با داروهایی که از تجمع پلاکتی جلوگیری می کنند، درمان شوند.

مکانیسم اثر داروهای ضد انعقاد

مکانیسم اثر داروهای ضد انعقاد

کلوپیدوگرل به شکل غیر فعال (به عنوان مثال، پیش دارو) داده می شود و قبل از اینکه بتواند مؤثر باشد، باید توسط بدن به شکل فعال تغییر یابد (متابولیز شود). برخی از افرادی که دارای برخی تغییرات ژنتیکی در ژن CYP2C19 هستند، کلوپیدوگرل را به شکل فعال آن متابولیزه نمی کنند. بنابراین، افراد مبتلا به تغییرات ژنتیکی CYP2C19 که کلوپیدوگرل مصرف می‌کنند ممکن است مزایای کافی از دارو دریافت نکنند و ممکن است در معرض خطر حمله قلبی یا سکته مغزی باشند. این آزمایش افرادی را که دارای یک یا چند نوع CYP2C19 هستند شناسایی می کند.

عملکرد CYP2C19

عملکرد CYP2C19

شما یک نسخه از هر یک از ژن های خود را از مادر و یک نسخه از پدر خود به ارث می برید. بنابراین، ژن CYP2C19 به عنوان دو نسخه ژنی (آلل) ارثی در بدن وجود دارد. شما می توانید هر دو نسخه از یک ژن را داشته باشید. یک نسخه بدون واریانت و یک نسخه با واریانت (هتروزیگوت)؛ هر دو کپی با یک نوع (هموزیگوت)؛ یا هر دو کپی با انواع مختلف (هتروزیگوت مرکب). ترکیبی از نسخه‌های ژن CYP2C19 که در اختیار دارید، می‌تواند تعیین کند که چگونه کلوپیدوگرل به شکل مؤثری در بدن شما به شکل فعال آن تغییر می‌کند و تأثیر کلی آن را نشان می‌دهد.

آزمایش پاسخ به کلوپیدوگرل (Plavix) بر اساس ژنوتیپ CYP2C19 تعیین می کند که آیا انواع ژن CYP2C19 وجود دارد یا خیر. تفسیر دقیق نتایج می تواند به پزشک کمک کند تا درمان مناسب ضد پلاکتی را برای شما تعیین کند.

موارد زیر نشان دهنده آلل های مختلف CYP2C19 است که ژنوتیپ بیمار را می سازد:

 •  آلل CYP2C19*1 دارای متابولیسم کاملاً کاربردی پلاویکس است.
 •  آلل های CYP2C19*2 و *3 هیچ متابولیسم عملکردی برای پلاویکس ندارند. این دو آلل بیشتر آلل های کاهش عملکرد را در بیماران نژاد قفقازی (85%) و آسیایی (99%) تشکیل می دهند که به عنوان متابولیزورهای ضعیف طبقه بندی می شوند.
 •  آلل‌های CYP2C19*4، *5، *6، *7 و *8 و سایر آلل‌ها ممکن است با فقدان یا کاهش متابولیسم پلاویکس مرتبط باشند، اما کمتر از آلل‌های CYP2C19*2 و *3 هستند.
 •  یک بیمار با دو آلل از دست دادن عملکرد (همانطور که در بالا تعریف شد) وضعیت متابولیسم ضعیفی خواهد داشت.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش پاسخ به کلوپیدوگرل (Plavix) بر اساس ژنوتیپ CYP2C19 استفاده می شود؟

این آزمایش برای تعیین پاسخ بالقوه شما به کلوپیدوگرل، یک داروی ضد پلاکت، قبل از شروع مصرف دارو یا در مرحله اولیه درمان استفاده می شود.

آزمایش ژنوتیپ کلوپیدوگرل برای تشخیص تنوع در ژن CYP2C19 که یکی از آنزیم‌های مسئول متابولیسم کلوپیدوگرل را به شکل فعال آن کد می‌کند، استفاده می‌شود. تغییرات در CYP2C19 اغلب با کاهش فعالیت آنزیم و کاهش متابولیسم کلوپیدوگرل همراه است که منجر به سطح پایین داروی فعال و درمان بالقوه بی اثر برای خطر لخته شدن خون می شود. آزمایش برای انواع ژن CYP2C19 برای کمک به درمان مناسب برای یک فرد انجام می شود (معروف به آزمایش فارماکوژنتیک). اگر تغییرات ژنتیکی خاصی دارید، ممکن است برای درمان موثرتر بیماری خود به درمان جایگزین نیاز داشته باشید.

آزمایش ژنتیکی مرتبط با کلوپیدوگرل در حال حاضر به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرد. اگرچه مطالعات نشان داده‌اند که تنوع CYP2C19 به پاسخ‌دهی فرد به کلوپیدوگرل کمک می‌کند، هنوز بین متخصصان توافقی در مورد نیاز به آزمایش وجود ندارد. بخشی از دلیل این است که انواع ژنتیکی CYP2C19 تنها برخی از تنوع پاسخ درمانی را در بین افراد توضیح می دهد.

چه زمانی آزمایش پاسخ به کلوپیدوگرل (Plavix) بر اساس ژنوتیپ CYP2C19 درخواست می شود؟

آزمایش مقاومت به کلوپیدوگرل عمدتاً قبل از مصرف کلوپیدوگرل برای اولین بار یا در مرحله اولیه درمان درخواست می شود، اما ممکن است زمانی که تحت درمان با دارو هستید و لخته شدن بیش از حد خون یا خونریزی را تجربه کرده اید نیز درخواست شود.

نتیجه آزمایش پاسخ به کلوپیدوگرل (Plavix) بر اساس ژنوتیپ CYP2C19 چه چیزی را نشان می دهد؟

نتایج آزمایش های ژنتیکی نیاز به تفسیر دقیق دارد. به طور معمول، گزارش آزمایشگاه شما شامل توضیحی از یک پزشک متخصص در این زمینه است. هنگام تعیین اینکه آیا کلوپیدوگرل یک درمان مناسب برای شما است، تعدادی از عوامل در نظر گرفته می شود.

به طور کلی، اگر شما یک یا دو نسخه از ژن را دارید، ممکن است پاسخ تغییر یافته به کلوپیدوگرل داشته باشید. میزان پاسخ دهی بستگی به تنوع(های) موجود و بدن شما دارد. شما ممکن است متابولیزه کننده طبیعی، ضعیف، متوسط، گسترده یا فوق سریع دارو باشید.

هر آزمایشگاهی برای هر گونه ژنی آزمایش نمی کند. آزمایشگاه ها معمولاً به دنبال آلل های نوع 2 و 3 CYP2C19 هستند. ممکن است یک نوع ژن کم رایج وجود داشته باشد که توسط آزمایش تشخیص داده نشود. همچنین ممکن است به دلیل عامل دیگری متابولیسم دارو کاهش یافته باشد. تنوع ژن CYP2C19 تنها یک عامل در پاسخ شما به کلوپیدوگرل است.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

برای افزایش آگاهی از تأثیر تغییرات ژن CYP2C19 و در دسترس بودن آزمایش، سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) تغییراتی را در برچسب Plavix® (کلوپیدوگرل) ترویج داده است تا به مصرف کنندگان اطلاع دهد که عوامل ژنتیکی ممکن است بر عملکرد دارو تأثیر برای آنها بگذارد.

آنزیم CYP2C19 که توسط ژن CYP2C19 کدگذاری شده است، علاوه بر کلوپیدوگرل، طیف وسیعی از داروها را متابولیزه می کند. بنابراین، اگر کلوپیدوگرل به همراه یک یا چند داروی اضافی متابولیزه شده توسط CYP2C19 مصرف می کنید، ممکن است متابولیسم کلوپیدوگرل و سایر داروها را تغییر داده باشید. یکی از نمونه های برجسته داروهایی که توسط CYP2C19 متابولیزه می شوند، امپرازول است که برای کنترل تولید اسید معده مصرف می شود. سایر موارد عبارتند از دیازپام، داروهای ضد تشنج و داروهای ضد افسردگی.

داروهایی مرتبط با CYP2C19

داروهایی مرتبط با CYP2C19

آزمایش برای پیش‌بینی اینکه فرد چگونه به یک دارو پاسخ می‌دهد، نوعی داروی شخصی‌سازی شده است که به عنوان فارماکوژنومیک شناخته می‌شود. تحقیقات در این زمینه مطالعاتی در تلاش برای درمان موثر شرایط افراد و در عین حال اجتناب از عوارض جانبی ادامه دارد.

آیا آزمایش پاسخ به کلوپیدوگرل (Plavix) بر اساس ژنوتیپ CYP2C19 با تست عملکرد پلاکت متفاوت است؟

بله. این آزمایش یک آزمایش ژنتیکی است که تعیین می‌کند کدام فرم از ژن CYP2C19 را دارید، که ممکن است به پیش‌بینی واکنش شما به کلوپیدوگرل کمک کند.

آیا می توان از سنجش عملکرد پلاکتی برای ارزیابی پاسخ کلوپیدوگرل استفاده کرد؟

چندین سنجش عملکرد پلاکتی وجود دارد که برای تشخیص عدم پاسخ (که “مقاومت به کلوپیدوگرل” نامیده می شود) استفاده شده است، مانند آگرگومتری پلاکتی با ADP، با کلاژن اپی نفرین. با این حال، کاربرد بالینی آنها به دلیل توافق ضعیف بین سنجش ها به طور گسترده پذیرفته نشده است.

آیا همه باید برای تغییرات ژن CYP2C19 آزمایش شوند؟

آزمایش برای غربالگری جمعیت عمومی توصیه نمی شود. در حال حاضر فقط برای کسانی که دارویی مصرف می کنند که ممکن است تحت تأثیر فعالیت آنزیم های مربوط به CYP2C19 باشد، نشان داده شده است. در برخی موارد، یک پزشک ممکن است به اعضای خانواده متابولایزر ضعیف توصیه کند که آزمایش را در نظر بگیرند تا این اطلاعات ثبت شود.

آیا می توان آزمایش مقاومت به کلوپیدوگرل را در مطب پزشک انجام داد؟

خیر، برای اجرا به تجهیزات تخصصی و برای تفسیر نیاز به تخصص دارد. این توسط هر آزمایشگاهی ارائه نمی شود و ممکن است لازم باشد به آزمایشگاهی خارج از مرکز شما (آزمایشگاه مرجع) ارسال شود.

آیا باید به سایر پزشکان خود در مورد نتایج آزمایش CYP2C19 خود بگویم؟

بله، بدون توجه به اینکه در حال حاضر کلوپیدوگرل مصرف می کنید، این اطلاعات خوبی برای آنها خواهد بود. CYP2C19 همچنین با پاسخ به بسیاری از داروهای دیگر مرتبط است.

آیا باید به پزشک خود بگویم که کلوپیدوگرل مصرف می کنم؟

بله، برای شما بسیار مهم است که به همه ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و دندانپزشک خود بگویید که کلوپیدوگرل، آسپرین یا سایر داروهای ضد پلاکت مصرف می کنید. آنها باید این اطلاعات را در هر درمان یا روش دیگری بگنجانند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

Davenport, L. (2019 September 3). Genetic Testing Spots Clopidogrel Responders After PCI for STEMI. Medscape Conference News, ESC 2019. Available online at https://www.medscape.com/viewarticle/917639. Accessed July 2020.

(2015 December, Reviewed) CYP2C19 gene. Genetics Home Reference. Available online at https://ghr.nlm.nih.gov/gene/CYP2C19. Accessed July 2020.

McMillin, G. Medical Expert (2019 October, Updated). Germline Pharmacogenetics – PGx. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/germline-pharmacogenetics?_ga=2.234289693.2056076676.1573304696-1793245273.1560683717. Accessed July 2020.

Tanaka, T. et. al. (2019 June). Association of CYP2C19 Polymorphisms With Clopidogrel Reactivity and Clinical Outcomes in Chronic Ischemic Stroke. Circ J 2019; 83: 1385–1393. Available online at https://www.jstage.jst.go.jp/article/circj/83/6/83_CJ-18-1386/_article. Accessed July 2020.

(© 1998-2020). CYP2C19/Clopidogrel Pharmacogenomic Lab Test. Mayo Clinic Centers and Programs, Center for Individualized Medicine. Available online at https://www.mayo.edu/research/centers-programs/center-individualized-medicine/patient-care/pharmacogenomics/drug-gene-testing/cyp2c19-clopidogrel. Accessed July 2020.

(2015 December, Reviewed). Clopidogrel resistance. Genetics Home Reference. Available online at https://ghr.nlm.nih.gov/condition/clopidogrel-resistance. Accessed July 2020.

Hughes, S. (2018 March 12). New Studies Encourage Clopidogrel Genotyping. Medscape Conference News ACC 2018. Available online at https://www.medscape.com/viewarticle/893764. Accessed July 2020.

(2017 August 3, Current). FDA Drug Safety Communication: Reduced effectiveness of Plavix (clopidogrel) in patients who are poor metabolizers of the drug. US Food & Drug Administration. Available online at https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-providers/fda-drug-safety-communication-reduced-effectiveness-plavix-clopidogrel-patients-who-are-poor. Accessed July 2020.

Chong, K. (2015 October 22, Updated). Clopidogrel Dosing and CYP2C19. Medscape Genomic Medicine. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/1733280-overview. Accessed July 2020.

Dean, L. (2018 April 18, Updated). Clopidogrel Therapy and CYP2C19 Genotype. Medical Genetics Summaries [Internet]. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK84114/. Accessed July 2020.

Holmes, D et al. (2010 June 28). ACCF/AHA Clopidogrel Clinical Alert: Approaches to the FDA “Boxed Warning” A Report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents and the American Heart Association. Circulation. 2010; 122: 537-557 [On-line information]. PDF available for download at http://circ.ahajournals.org/content/122/5/537.full.pdf. Accessed July 2011.

(Reviewed 2010 November 1). Clopidogrel. MedlinePlus Drug Information [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a601040.html. Accessed July 2011.

Malone, Bill (2009 March 26). Predicting Response to Clopidogrel New Evidence Links Genes with Outcomes. Clinical Laboratory Strategies [On-line information]. Available online at http://www.aacc.org/publications/strategies/archives/2009/Pages/032609.aspx. Accessed July 2011.

McMillin, G et al. (Updated 2010 August). Pharmacogenetics – PGx. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/PGx.html. Accessed July 2011.

(© 1995-2011). Unit Code 60439: Cytochrome P450 2C19 Genotype by Sequence Analysis Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/60439. Accessed July 2011.

Hughes, S. (2010 October 21). Vanderbilt Now Also Routinely Gene Testing for Clopidogrel Metabolizer Status. Medscape Today from Heartwire [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/731001. Accessed July 2011.

Momary, K. et. al. (2010 April 13). Genetic Causes of Clopidogrel Nonresponsiveness: Which Ones Really Count? Medscape Today from Pharmacotherapy. 2010;30(3):265-274 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/719480. Accessed July 2011.

Nainggolan, L. (2010 December 21). Newly Identified Variants Are Major Predictors of Response to Clopidogrel. Medscape Today from Heartwire [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/734643. Accessed July 2011.

Hughes, S. (2011 May 5). New Study Refutes Role of PON1 Gene in Clopidogrel Treatment. Medscape Today from Heartwire [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/742206. Accessed July 2011.

Snyder, B. (2010 September 23). Patient genotypes guide drug therapy in new VU program. Reporter, Vanderbilt University Medical Center’s Weekly Newspaper [On-line information]. Available online at http://www.mc.vanderbilt.edu/reporter/index.html?ID=9466. Accessed July 2011.

Hughes, S. (2010 July 22). Therapeutic Window Identified for Clopidogrel? Medscape Today from Heartwire [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/725625. Accessed July 2011.

Voora, D. and Shah, S. (2009 December 7). Defining the Link Between CYP2C19*2 and Clopidogrel Response. Medscape Today Viewpoints in Genomic Medicine [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/713197. Accessed July 2011.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 368-369.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 1713-1717.

Linnea Baudhuin, Phd, DABMG. Assistant Professor of Laboratory Medicine. Department of Laboratory Medicine and Pathology, Mayo Clinic, Rochester, MN.

Michael J. Knauer, Moderator, Eleftherios P. Diamandis, Moderator, Jean-Sebastien Hulot, Expert, Richard B. Kim, Expert and Derek Y.F. So, Expert. Clopidogrel and CYP2C19: Pharmacogenetic Testing Ready for Clinical Prime Time? Clinical Chemistry October 2015 vol. 61 no. 10 1235-1240. Available online at http://www.clinchem.org/content/61/10/1235.full. Accessed October 2015.

Gennaro Sardella, MD; Simone Calcagno, MD. The Importance of Genotype Variation Beyond Different Antiplatelet Therapy in Nonresponder Patients. J Am Coll Cardiol. 2014;64(3):333-334.

Bhopalwala A, et al. Routine Screening for CYP2C19 Polymorphisms for Patients being Treated with Clopidogrel is not Recommended. Hawaii J Med Public Health. 2015 Jan; 74(1): 16–20. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4300541/. Accessed October 2015.

Levine G, et al. Expert consensus document: World Heart Federation expert consensus statement on antiplatelet therapy in East Asian patients with ACS or undergoing PCI. Nature Reviews Cardiology 11, 597–606 (2014). Available online at http://www.nature.com/nrcardio/journal/v11/n10/full/nrcardio.2014.104.html. Accessed October 2015.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top