آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR)

آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین‌المللی (INR) یکی از رایج‌ترین تست های بررسی مسیر های انعقادی است که در مراقبت‌های بهداشتی برای تشخیص خطر خونریزی و مانیتور درمان ضد انعقاد خوراکی استفاده می‌شود. آزمایش زمان پروترومبین (PT) مدت زمان تشکیل لخته را در نمونه خون اندازه می‌گیرد. INR (نسبت نرمال شده بین المللی) نوعی محاسبه بر اساس نتایج تست PT است. پروترومبین پروتئینی است که توسط کبد ساخته می شود. این یکی از چندین ماده شناخته شده به عنوان عوامل لخته شدن (انعقاد) است.

اسامی دیگر:

 • PT
 • Pro Time
 • Protime
 • INR

آنچه در ادامه می‌خوانید:

چرا آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) درخواست می شود؟

 • زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که برای کمک به تشخیص و تشخیص اختلال خونریزی یا اختلال لخته شدن بیش از حد استفاده می شود. نسبت نرمال شده بین المللی (INR) از یک نتیجه PT محاسبه می شود و برای پایش عملکرد داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (Coumadin®) برای جلوگیری از لخته شدن خون استفاده می شود.
 • غربالگری برای شناسایی کمبود یک یا چند عامل انعقادی سیستم انعقادی خارجی (I, II, V, VII, X) به دلیل کمبود ارثی یا شرایط اکتسابی مانند بیماری کبدی، کمبود ویتامین K یا یک مهارکننده عامل خاص.

چه زمانی آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) بایستی انجام شود؟

هنگامی که وارفارین مصرف می کنید یا خونریزی طولانی مدت یا بی دلیل یا لخته شدن خون نامناسب دارید.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش زمان پروترومبین (PT):

 • ظرف/لوله: لوله با درب آبی کم رنگ (حاوی سدیم سیترات 3/2 درصد)
 • نوع نمونه: پلاسما
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر
 • اطلاعات اضافی: نمونه دو بار سانتریفیوژ شده برای نتایج دقیق بسیار مهم است زیرا آلودگی پلاکتی ممکن است باعث نتایج کاذب شود.
لوله سدیم سیترات
لوله مورد نیاز برای آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR)

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-زمان-پروترومبین-(PT)-و-نسبت-نرمال-شده-بین-المللی-(INR)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-زمان-پروترومبین-(PT)-و-نسبت-نرمال-شده-بین-المللی-(INR)

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد

نگهداری-و-ذخیره-سازی-نمونه-ها

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نوشته شده توسط: دکتر فرزاد باباخانی
ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی یکی از مطالب بسیار با اهمیت در حوژه آزمایشگاه است. زیرا هنگام اندازه گیری غلظت ...

نام روش انجام آزمایش زمان پروترومبین (PT):

انعقاد سنجی (کدورت سنجی)

شرح روش

تشخیص لخته انعقادی (کدورت سنجی) بر این اصل استوار است که نور عبوری از محیطی که در آن فیبرینوژن به فیبرین تبدیل می شود توسط رشته های فیبرین جذب می شود. نور در طول موج 671 نانومتر از طریق یک نمونه به یک آشکارساز نوری که 180 درجه نسبت به منبع قرار دارد، منتقل می شود. با پیشرفت تشکیل لخته فیبرین، جذب نور افزایش می یابد. در نتیجه، عبور نور از طریق نمونه به طور مداوم کاهش می یابد و توسط ردیاب نوری اندازه گیری می شود.

خروجی سیگنال الکتریکی مربوطه از ردیاب نوری با توجه به نور شناسایی شده تغییر می کند. سیگنال خروجی از طریق نرم افزار از طریق یک سری الگوریتم برای تعیین نقطه لخته پردازش می شود.

در آزمایش زمان پروترومبین (PT)، افزودن ترومبوپلاستین بافتی به پلاسمای بیمار در حضور یون‌های کلسیم، شروع به فعال‌سازی مسیر بیرونی می‌کند. این در نهایت منجر به تبدیل فیبرینوژن به فیبرین با تشکیل یک ژل جامد می شود. زمان لازم برای تشکیل لخته اندازه گیری می شود. معرف ترومبوپلاستین موجود در کیت، پس از بازسازی با رقیق کننده، یک آماده سازی لیپوزومی است که حاوی فاکتور بافت نوترکیب انسانی (RTF) است که در یک ترکیب فسفولیپید مصنوعی مجدداً لیپید شده و با کلسیم کلرید (پاکسراتیو، پیش نگهدارنده)، ترکیب شده است.

منبع ترومبوپلاستین بافتی مهم است زیرا منابع غیر انسانی (مانند مغز خرگوش) در مقایسه با منابع انسانی (مانند جفت) یا ترومبوپلاستین بافت نوترکیب ممکن است حساسیت کمتری نسبت به عوامل مختلف انعقادی وابسته به ویتامین K داشته باشند.

روش انجام زمان پروترومبین (PT)
روش انجام زمان پروترومبین (PT)

آمادگی قبل از انجام آزمایش زمان پروترومبین (PT):

 • اگر بیمار وارفارین دریافت می کند، نمونه خون را قبل از اینکه به بیمار دوز روزانه وارفارین داده شود، تهیه کنید. بسته به نتایج آزمایش PT برای آن روز، دوز روزانه ممکن است افزایش، کاهش یا حفظ شود.
 • به یاد داشته باشید، اگر بیمار وارفارین مصرف می کند یا اگر بیمار دچار اختلالات انعقادی باشد، هموستاز به تاخیر می افتد.
 • اگر PT بسیار طولانی شد، بیمار را از نظر تمایلات خونریزی ارزیابی کنید.
 • اگر خونریزی شدید رخ دهد، اثر ضد انعقادی وارفارین را می توان با تجویز تزریقی آهسته ویتامین K (فیتونادیون) معکوس کرد. اگر باید انعقاد سریعتر به حالت نزدیک به حالت عادی برگردد، می توان پلاسما داد.

چه چیزی در آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) مورد بررسی قرار می گیرد؟

پروترومبین یک پروتئین پلاسما با وزن مولکولی 68700 دالتون است. این یک پروتئین ناپایدار است که می تواند به راحتی به ترکیبات کوچکتری تقسیم شود که یکی از آنها ترومبین است. پروترومبین به طور مداوم توسط کبد تشکیل می شود و به طور مداوم در سراسر بدن برای لخته شدن خون استفاده می شود. اگر کبد نتواند پروترومبین تولید کند، در یک روز یا بیشتر غلظت پروترومبین در پلاسما به حدی پایین می‌آید که انعقاد خون طبیعی را فراهم نمی‌کند.

ساختار پروترومبین
ساختار پروترومبین

ویتامین K برای فعال شدن طبیعی پروترومبین و سایر عوامل لخته‌کننده مورد نیاز کبد است. بنابراین، کمبود ویتامین K یا وجود بیماری کبدی که از تشکیل طبیعی پروترومبین جلوگیری می کند، می تواند غلظت پروترومبین را به حدی کاهش دهد که تمایل به خونریزی ایجاد شود.

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که به ارزیابی توانایی شما در تشکیل لخته های خونی کمک می کند. نسبت نرمال شده بین المللی (INR) یک محاسبه بر اساس نتایج یک زمان پروترومبین (PT) است که برای مانیتور افرادی که تحت درمان با داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (Coumadin®) هستند، استفاده می شود.

آزمایش زمان پروترومبین (PT) تعداد ثانیه هایی را که طول می کشد تا یک لخته در نمونه خون شما پس از افزودن مواد (معرف ها) تشکیل شود، اندازه گیری می کند. آزمایش زمان پروترومبین (PT) اغلب همراه با زمان ترومبوپلاستین جزئی (PTT) انجام می شود و با هم میزان و عملکرد پروتئین هایی به نام فاکتورهای انعقادی را که بخش مهمی از تشکیل لخته خون هستند، ارزیابی می کنند.

در بدن، هنگامی که آسیبی وجود دارد و خونریزی رخ می دهد، فرآیند لخته شدن خون به نام هموستاز آغاز می شود. این فرآیند تا حدی شامل یک سری واکنش های شیمیایی متوالی به نام آبشار انعقادی است که در آن عوامل انعقاد یا “انعقاد” یکی پس از دیگری فعال شده و منجر به تشکیل لخته می شود. باید مقدار کافی از هر فاکتور انعقادی وجود داشته باشد و هر یک باید به درستی عمل کند تا لخته شدن طبیعی رخ دهد. خیلی کم می تواند منجر به خونریزی بیش از حد یا اختلال خونریزی شود. بیش از حد ممکن است منجر به لخته شدن بیش از حد شود.

هموستاز اولیه و ثانویه
هموستاز اولیه و ثانویه

در یک لوله آزمایش در طول یک آزمایش آزمایشگاهی، دو “مسیر” وجود دارد که می تواند لخته شدن را آغاز کند، به اصطلاح مسیرهای خارجی و داخلی. سپس هر دوی اینها در یک مسیر مشترک برای تکمیل فرآیند لخته شدن ادغام می شوند.

آزمایش زمان پروترومبین (PT) ارزیابی می کند که چگونه همه عوامل انعقادی در مسیرهای خارجی و مشترک آبشار انعقاد با هم کار می کنند. شامل: فاکتورهای I (فیبرینوژن)، II (پروترومبین)، V، VII و X.

PT/INR ممکن است همزمان با PTT انجام شود، که فاکتورهای انعقادی را که بخشی از مسیرهای داخلی و مشترک هستند، ارزیابی می‌کند: XII، XI، IX، VIII، X، V، II (پرترومبین) و I. فیبرینوژن) و همچنین پرکالیکرئین (PK) و کینینوژن با وزن مولکولی بالا (HK).

PT و PTT توانایی کلی برای تولید لخته را در مدت زمان معقول ارزیابی می کنند و اگر هر یک از این عوامل از نظر کمیت کمبود داشته باشند یا به درستی کار نکنند، نتایج آزمایش طولانی می شود.

مسیرهای انعقادی
مسیرهای انعقادی

آزمایش زمان پروترومبین (PT) معمولاً در ثانیه اندازه گیری می شود و با محدوده طبیعی مقایسه می شود که مقادیر PT را در افراد سالم منعکس می کند. از آنجایی که معرف های مورد استفاده برای انجام آزمایش زمان پروترومبین (PT) از یک آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگر و حتی در همان آزمایشگاه در طول زمان متفاوت است، محدوده نرمال نیز نوسان خواهد داشت.

برای استانداردسازی نتایج در آزمایشگاه‌های مختلف در ایالات متحده و جهان، یک کمیته سازمان بهداشت جهانی (WHO) استفاده از نسبت نرمال شده بین‌المللی (INR) را که بر اساس نتیجه آزمایش زمان پروترومبین (PT) محاسبه می‌شود، برای افرادی که داروی ضد انعقاد دریافت می‌کنند، ایجاد و توصیه کرد. وارفارین برای افراد مبتلا به شرایط مختلف، مانند ترومبوز ورید عمقی (DVT) و برخی بیماری‌های قلبی عروقی (CVD) مانند فیبریلاسیون دهلیزی تجویز می‌شود تا خون آنها “رقیق” شود و از لخته شدن نامناسب جلوگیری کند.

نسبت نرمال شده بین المللی (INR) محاسبه‌ای است که تغییرات در معرف‌های آزمایش زمان پروترومبین (PT) را تنظیم می‌کند و امکان مقایسه نتایج آزمایشگاه‌های مختلف را فراهم می‌کند. اکثر آزمایشگاه ها هر زمان که آزمایش زمان پروترومبین (PT) انجام می شود، مقادیر PT و INR را گزارش می کنند. با این حال، نسبت نرمال شده بین المللی (INR) فقط برای کسانی که داروی رقیق کننده خون وارفارین مصرف می کنند، باید اعمال شود.

نسبت نرمال شده بین المللی (INR) برای هماهنگ کردن نتایج PT برای نظارت بر درمان آنتاگونیست ویتامین K (VKA) ایجاد شد. INR یک مقدار محاسبه شده است که ابتدا با محاسبه نسبت زمان پروترومبین (PTR) با تقسیم PT بیمار بر PT کنترل، و سپس افزایش این PTR توسط یک شاخص حساسیت بین المللی (ISI) به دست می آید [INR = (PTR) ISI]. در حالت ایده آل، INR باید فقط برای نظارت بر درمان VKA استفاده شود.

زمان پروترومبین (PT) به عنوان یک آزمایش غربالگری برای تشخیص کمبود یک یا چند عامل انعقادی سیستم انعقادی خارجی (I، II، V، VII، یا X) به دلیل کمبود ارثی یا اکتسابی، بیماری کبدی، کمبود ویتامین K یا وجود مهارکننده ها استفاده می‌شود.

مهارکننده‌ها شامل مهارکننده‌های خاص فاکتور انعقادی، مهارکننده‌های ضد انعقاد شبه لوپوس (مانند آنتی‌بادی‌های آنتی فسفولیپید)، و مهارکننده‌های غیراختصاصی زمان پروترومبین (مانند ایمونوگلوبولین‌های مونوکلونال، محصولات تخریب فیبرین بالا) هستند. مطالعات اختلاط با پلاسمای طبیعی در ارزیابی اولیه PT طولانی‌مدت زمانی که علت ناشناخته است مفید است (به عنوان مثال، قابل انتساب به ضد انعقاد خوراکی شناخته شده یا کمبود شناخته شده فاکتور انعقادی).

وارفارین آنزیم ویتامین K اپوکسید ردوکتاز کمپلکس 1 (VKORC1) را که مسئول تبدیل ویتامین K به شکل فعال و احیا شده آن است، مهار می کند. وارفارین با مهار VKORC1، فرم فعال موجود ویتامین K را در بافت ها کاهش می دهد. بنابراین، هنگامی که وارفارین به بیمار داده می شود، مقادیر پروترومبین فعال و فاکتورهای VII، IX و X که همگی توسط کبد تشکیل می شوند تجزیه می شوند و با عوامل غیرفعال جایگزین می شوند. اگرچه فاکتورهای انعقادی همچنان تولید می شوند، اما فعالیت انعقادی را تا حد زیادی کاهش داده اند.

چرخه ویتامین K و اثر وارفارین
چرخه ویتامین K و اثر وارفارین

تشخیص های افتراقی اختلالات خونریزی:

زمان ترومبوپلاستین جزئی (PTT)زمان پروترومبین (PT)تعداد پلاکتعلل اختلالات خونریزی
افزایشنرمال نرمال هپارین درمانی
کمبود فاکتورهای هشت، نه و یازده
ضد انعقاد لوپوس
بیماری فون ویلیبراند
نرمالافزایشنرمالکومادین درمانی اولیه
کمبود یا مهارکننده فاکتور VII
کمبود اولیه ویتامین K
بیماری های کبدی اولیه
افزایش افزایشنرمالهپارین درمانی

کومادین تراپی سوء جذب
بیماری های کبدی
DIC (حاد)
بیماری های کیسه صفرا
نرمالنرمالنرمالDIC جبران شده
مزمن بیماری فون ویلبراند
کمبود فاکتور XIII
آسپرین
اورمی
اختلال فیبرینوژن (دیس فیبرینوژنمی)
واسکولیت
اسکوربوت
کارسینوم کولون
نرمالنرمالافزایشاختلالات پرولیفراتیو
CML
پلی سیتمی ورا
ترومبوسیتمی ضروری
نرمالنرمالکاهشهمودیلوشن
اختلالات پلاکتی (تخریب)
افزایشافزایشکاهشDIC حاد
بیماری های کبدی
ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین
هایپر اسپلنیسم
پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک
سندرم همولیتیک اورمیک

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد

زمان-ترومبوپلاستین-نسبی(PTT)

آزمایش زمان ترومبوپلاستین نسبی(PTT)

نوشته شده توسط: دکتر فرزاد باباخانی
آزمایش زمان ترومبوپلاستین نسبی(PTT) زمان تشکیل لخته خون را اندازه گیری می کند. به طور معمول، هنگامی که بریدگی یا ...
Thrombin Time

آزمایش زمان ترومبین | Thrombin time

نوشته شده توسط: دکتر فرزاد باباخانی
زمان ترومبین اندازه گیری مدت زمانی است که پلاسمای خون برای تشکیل لخته طول می کشد. این آزمایش نشان می دهد که چه م ...

عوامل مداخله گر در آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR):

 • همولیز نمونه خون ممکن است نتایج آزمایش را تغییر دهد.
 • اسهال و استفراغ ممکن است نتایج PT را افزایش دهد.
 • صرف یک رژیم غذایی پرچرب ممکن است نتایج PT را کاهش دهد.
 • داروهایی که ممکن است نتایج PT را افزایش دهند: آنتی بیوتیک ها، استامینوفن، آسپرین، کلرال هیدرات، کلرامفنیکل، کلستیرامین، سایمتیدین، کلوفیبرات، کورتیکوتروپین، دیورتیک ها، اتانول، گلوکاگون، هپارین، ایندومتاسین، کانامایسین، لووتیروکسین، مفنامیک اسید، مرکاپتوپورین، متیل دوپا، میترامایسین، مهارکننده های MAO، نالیدیکسیک اسید، نئومایسین، نورتریپتیلین، فنیل بوتازون، فنیل بوتازون، کوئنیل پینیتینین، کوئنیل پینینین، کوئنیل پینینین، پروفیل بوتازون، کوئنیل پینینین، کوئنیل پینینین، کوئنیل پینینین، کوئنیل پینینین سولفونامیدها، تتراسایکلین ها، تولبوتامید، ویتامین A، وارفارین.
 • داروهایی که ممکن است نتایج PT را کاهش دهند: استروئیدهای آنابولیک، آنتی اسیدها، آنتی هیستامین ها، اسید اسکوربیک، باربیتورات ها، کافئین، کلرال هیدرات، کلشی سین، کورتیکواستروئیدها، دیژیتالیس، دیورتیک ها، گریزئوفولوین، مپروبامات، داروهای ضد بارداری خوراکی، فنووفیلین، فنووفلین، فنوباربیتال
 • مصرف الکل می تواند زمان PT را طولانی کند. الکل عملکرد کبد را کاهش می دهد. عوامل زیادی در کبد ساخته می شوند. مقادیر کمتر فاکتورهای انعقادی باعث طولانی شدن زمان PT می شود.
 • رژیم غذایی سرشار از سبزیجات برگدار ممکن است زمان PT را کوتاه کند. جذب ویتامین K افزایش می یابد. عوامل وابسته به ویتامین K در سطوح افزایش یافته ساخته می شوند و در نتیجه زمان PT را کوتاه می کنند.
 • سندرم های سوء جذب می توانند زمان PT را طولانی کنند. ویتامین K بد جذب می شود و در نتیجه فاکتورهای II، VII، IX و X ساخته نمی شوند.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد

تداخلات-دارویی

تداخلات دارویی در آزمایش ها | Interference of medicines in laboratory tests

نوشته شده توسط: دکتر فرزاد باباخانی
تداخلات دارویی در آزمایش ها یک مبحث ضروری و جدایی ناپذیر در ارزیابی روش و ابزار است.داروها منابع اصلی تغییر در ...

اهمیت بالینی آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) 

سطوح افزایش یافته (PT طولانی مدت)

 • بیماری کبد (به عنوان مثال، سیروز، هپاتیت): عوامل انعقادی در کبد ساخته می شوند. در بیماری کبد، سنتز ناکافی است و PT افزایش می یابد.
 • کمبود فاکتور ارثی: نقص ژنتیکی باعث کاهش فاکتور انعقادی می شود. PT افزایش می یابد. فاکتورهای II، V، VII یا X می توانند به طور مشابه تحت تأثیر قرار گیرند.
 • کمبود ویتامین K: عوامل وابسته به ویتامین K (II، VII، IX، X) ساخته نمی شوند. PT افزایش می یابد
 • انسداد مجرای صفراوی: ویتامین های محلول در چربی از جمله ویتامین K جذب نمی شوند. فاکتورهای وابسته به ویتامین K (II، VII، IX، X) ساخته نمی شوند. PT افزایش می یابد
 • مصرف کومارین: سنتز فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K مهار می شود.PT افزایش می یابد
 • انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC): فاکتورهای انعقادی در فرآیند انعقاد داخل عروقی مصرف می شوند. PT افزایش می یابد
 • انتقال خون انبوه: انعقاد توسط ماده ضد انعقاد موجود در خون بانکی مهار می شود. علاوه بر این، با خونریزی شدید، فاکتورها توسط خون بانکی “فقیر فاکتور” رقیق می شوند.
 • مسمومیت با سالیسیلات

ملاحظات بالینی آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR):

 • عارضه احتمالی: هماتوم در محل به دلیل طولانی شدن زمان خونریزی.
 • خونریزی خود به خودی می تواند با PT بالای 30 ثانیه رخ دهد.
 • ارزیابی بیمار از نظر خونریزی خود به خودی: اپیستاکسی، خونریزی لثه، کمردرد ناشی از خونریزی احتمالی خلفی صفاقی، درد مفاصل، کبودی،پتشی، هماچوری یا ملنا.
 • سطح INR و هر گونه تغییر دوز و تاریخ ارزیابی بعدی PT را به بیمار اطلاع دهید. اطمینان حاصل کنید که بیمار هر دستورالعملی را درک می کند.
 • به بیمار اطلاع دهید که افزایش مصرف سبزیجات سبز رنگ باعث افزایش سطح ویتامین K و کاهش INR می شود.
 • سطوح کومادین توسط مقادیر PT و INR تنظیم می شود.
 • به دلیل بسیاری از تداخلات دارویی، به بیماران تحت درمان با کومادین آموزش دهید که از مصرف هرگونه داروی دیگری خودداری کنند، مگر اینکه توسط پزشک تایید شده باشد.

محدوده مرجع آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR):

 • 11.0–12.5 seconds; 85%–100%
 • Full anticoagulant therapy: >1.5–2 times control value; 20%–30%
 •  INR: 0.8–1.1

مقادیر بحرانی:

 • PT: > 20 seconds
 • INR: >5

توجه: واحد تست و محدوده نرمال تست وابسته به روش و کیت انجام دهنده تست می باشد و از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر ممکن است متغیر باشد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد

اقدام-فوری

مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

نوشته شده توسط: دکتر فرزاد باباخانی
 مقادیر بحرانی به عنوان "نتیجه یک آزمایش که نشان دهنده یک وضعیت پاتوفیزیولوژیک در مغایرت با مقادیر نرمال است و ...

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) استفاده می شود؟

زمان پروترومبین (PT) اغلب همراه با زمان ترومبوپلاستین جزئی (PTT) برای کمک به تشخیص علت خونریزی غیرقابل توضیح یا لخته شدن خون نامناسب استفاده می شود. نسبت نرمال شده بین المللی (INR) یک محاسبه بر اساس نتایج یک PT است و برای پایش افرادی که تحت درمان با داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (Coumadin®) هستند، استفاده می شود.

آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) برای مانیتور اثربخشی وارفارین ضد انعقاد استفاده می شود. وارفارین برای افراد مبتلا به شرایط مختلف برای “رقیق کردن” خون و جلوگیری از لخته شدن نامناسب درخواست می شود. یک پزشک معمولاً وارفارین را تجویز می‌کند و میزان “رقت” خون را با استفاده از PT/INR اندازه‌گیری می‌کند. بسته به نتیجه و برای اطمینان از کافی بودن دوز برای جلوگیری از لخته شدن بدون ایجاد خونریزی بیش از حد، دوز ممکن است بالا یا پایین تنظیم شود. این تعادل نیاز به نظارت دقیق دارد.

وارفارین ممکن است برای شرایطی مانند:

 • ضربان قلب نامنظم (فیبریلاسیون دهلیزی)
 • وجود دریچه های مصنوعی قلب
 • ترومبوز ورید عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE)
 • سندرم آنتی فسفولیپید
 • گاهی اوقات، در حملات قلبی با عوامل خطر خاص
موارد استفاده از وارفارین
موارد استفاده از وارفارین

آزمایش زمان پروترومبین (PT) ممکن است همراه با PTT به عنوان نقطه شروع برای بررسی خونریزی بیش از حد یا اختلالات لخته شدن استفاده شود. با ارزیابی نتایج PT و PTT با هم، یک پزشک سلامت می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد اینکه چه اختلالی در خونریزی یا لخته شدن وجود دارد به دست آورد. این آزمایش‌ها به خودی خود تشخیصی نیستند، اما معمولاً اطلاعاتی در مورد اینکه آیا یا چه آزمایش‌های بیشتری ممکن است مورد نیاز باشد، ارائه می‌دهند.

نمونه هایی از آزمایش های دیگر که ممکن است همراه با PT و PTT یا در پی نتایج غیرطبیعی انجام شود عبارتند از:

 • شمارش پلاکت – برای تعیین اینکه آیا پلاکت ها کاهش یافته اند، که می تواند باعث خونریزی بیش از حد شود
 • آزمایش فیبرینوژن – ممکن است برای رد سطح پایین یا اختلال عملکرد فیبرینوژن به عنوان علت طولانی شدن PT انجام شود.
 • تست های فاکتور انعقادی – این تست ها فعالیت (عملکرد) فاکتورهای انعقادی را اندازه گیری می کنند. آنها می توانند سطوح کاهش یافته پروتئین یا پروتئین هایی را که به درستی کار نمی کنند (کاهش عملکرد دارند) تشخیص دهند. به ندرت، سطح آنتی ژن (مقدار) یک فاکتور انعقادی نیز ممکن است اندازه گیری شود.
 • فاکتور فون ویلبراند – گاهی اوقات برای کمک به تعیین اینکه آیا بیماری فون ویلبراند علت PTT طولانی مدت است سفارش داده می شود.
 • آزمایش ضد انعقاد لوپوس – ممکن است برای بررسی بیشتر علت طولانی‌مدت PTT و/یا PT، به‌ویژه برای بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی تجویز شود.

بر اساس تاریخچه بیمار که با دقت به دست آمده است، آزمایش های PTT و PT گاهی به صورت انتخابی به عنوان قبل از جراحی یا قبل از سایر روش های تهاجمی برای غربالگری تمایلات بالقوه خونریزی انجام می شود.

چه زمانی آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) درخواست می شود؟

زمانی که فردی از داروی ضد انعقاد وارفارین استفاده می کند، آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) به طور منظم درخواست می شود تا مطمئن شود که دارو اثر مورد نظر را ایجاد می کند.

آزمایش زمان پروترومبین (PT) ممکن است زمانی درخواست شود که فردی که داروهای ضد انعقاد مصرف نمی کند علائم یا علائم خونریزی یا لخته شدن بیش از حد داشته باشد، مانند:

 • خونریزی بدون دلیل یا کبودی آسان
 • خونریزی بینی
 • خونریزی لثه
 • لخته شدن خون در ورید یا شریان
 • یک بیماری حاد مانند انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) که ممکن است باعث خونریزی و لخته شدن خون شود زیرا فاکتورهای انعقادی با سرعت زیادی مصرف می شوند.
 • یک بیماری مزمن مانند بیماری شدید کبدی که ممکن است بر هموستاز تأثیر بگذارد
علایم آزمایش زمان پروترومبین (PT)
علایم آزمایش زمان پروترومبین (PT)

آزمایش زمان پروترومبین (PT)، همراه با PTT، ممکن است قبل از جراحی درخواست شود، زمانی که عمل جراحی خطر از دست دادن خون را افزایش می دهد و/یا زمانی که فرد دارای سابقه بالینی خونریزی است، مانند خونریزی های مکرر یا بیش از حد بینی و کبودی آسان، که ممکن است نشان دهنده وجود آن باشد. از یک اختلال خونریزی

نتیجه آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) چه چیزی را نشان می دهد؟

برای افرادی که وارفارین مصرف می کنند، اکثر آزمایشگاه ها نتایج آزمایش زمان پروترومبین (PT) را گزارش می کنند که با INR تنظیم شده است. INR این افراد باید 2 تا 3 برای نیازهای اولیه “رقت خون” داشته باشند. برای برخی که در معرض خطر بالای لخته شدن خون هستند، INR باید بالاتر باشد –حدود 2/5 تا 3/5.

برای افرادی که وارفارین مصرف نمی کنند، محدوده مرجع برای آزمایش زمان پروترومبین (PT) به روش استفاده شده بستگی دارد، با نتایج در ثانیه اندازه گیری شده و با محدوده طبیعی که توسط آزمایشگاهی که آزمایش را انجام می دهد، تعیین و نگهداری می شود. این محدوده طبیعی نشان‌دهنده مقدار متوسط ​​افراد سالمی است که در آن منطقه زندگی می‌کنند و از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر تا حدودی متفاوت است. فردی که وارفارین مصرف نمی کند، نتیجه آزمایش PT خود را با محدوده طبیعی ارائه شده با نتیجه آزمایش توسط آزمایشگاهی که آزمایش را انجام می دهد، مقایسه می کند.

آزمایش زمان پروترومبین (PT) طولانی مدت به این معنی است که خون برای تشکیل لخته بسیار طولانی است. این ممکن است ناشی از شرایطی مانند بیماری کبد، کمبود ویتامین K، یا کمبود فاکتور انعقادی (به عنوان مثال، کمبود فاکتور VII) باشد. نتیجه PT اغلب با نتیجه PTT در تعیین اینکه چه شرایطی ممکن است وجود داشته باشد تفسیر می شود.

تفسیر PT و PTT در بیماران مبتلا به سندرم خونریزی یا لخته شدن

چه غذاها و داروهایی می توانند بر نتایج آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR)  تأثیر بگذارند؟

برخی از آنتی بیوتیک ها می توانند آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) را افزایش دهند. باربیتورات ها، داروهای ضد بارداری خوراکی و درمان جایگزین هورمونی (HRT) و ویتامین K (چه در یک مکمل غذایی مولتی ویتامین یا مایع) ممکن است PT را کاهش دهند.

نوشیدن الکل همچنین می تواند بر نتایج PT تأثیر بگذارد. برخی غذاها مانند جگر گاو و خوک، چای سبز، کلم بروکلی، نخود، کلم پیچ، شلغم و محصولات سویا حاوی مقادیر زیادی ویتامین K هستند و می توانند نتایج PT را تغییر دهند. مهم است که پزشک در مورد همه داروها، مکمل ها و غذاهایی که اخیراً مصرف کرده اید بداند تا نتایج آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) به درستی تفسیر و استفاده شوند.

هنگام درمان با وارفارین (کومادین)، آیا باید از خوردن غذاهای غنی از ویتامین K اجتناب کرد و آیا محدود کردن این غذاها باعث افزایش خطر کمبود ویتامین K می شود؟

وارفارین با کاهش ویتامین K موجود برای کبد برای ساخت چندین فاکتور لخته شدن خون عمل می کند. بنابراین، وارفارین و ویتامین K آنتاگونیست هستند – آنها علیه یکدیگر عمل می کنند. افزایش یا کاهش قابل توجه میزان ویتامین K مصرفی یک فرد می تواند بر میزان تأثیر دوز وارفارین فرد در جلوگیری از لخته شدن خون بدون ایجاد خونریزی اضافی تأثیر بگذارد. بنابراین به جای پرهیز از غذاهای غنی از ویتامین K، برای شما مهمتر است که مقدار ثابتی از آن غذاها را در هر روز مصرف کنید. شما می توانید ویتامین K مورد نیاز خود را تا زمانی که در مورد میزان مصرف خود ثابت باشید، دریافت کنید.

آیا باید آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) را در ساعت خاصی از روز انجام داد؟

به طور کلی لازم نیست که PT و INR خود را در یک زمان خاص از روز اندازه گیری کنید. با این حال، مهم است که داروی وارفارین خود را هر روز در زمان معینی مصرف کنید تا سطح مداوم آن حفظ شود. اگر پزشک شما دوز مصرفی شما را افزایش یا کاهش دهد، ممکن است پزشک از شما بخواهد که در عرض چند روز خون خود را مجدداً بررسی کنید تا تأثیر تغییر دوز بر PT/INR شما را ارزیابی کند (این یک اثر فوری نیست).

نتایج آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR)  من گاهی اوقات متفاوت است، اما پزشک نسخه من را تغییر نمی دهد. چرا؟

بیماری، تغییر در رژیم غذایی و برخی داروها (همانطور که در بالا ذکر شد) می توانند نتایج آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) را تغییر دهند. برخی غذاها مانند جگر گاو و خوک، چای سبز، کلم بروکلی، نخود، کلم پیچ، شلغم و محصولات سویا حاوی مقادیر زیادی ویتامین K هستند و می توانند نتایج PT/INR را تغییر دهند. روش جمع آوری خون و مشکل در گرفتن نمونه خون نیز می تواند بر نتایج آزمایش تأثیر بگذارد.

در سایت Medline Plus در مورد آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) بیشتر بخوانید:

آزمایش زمان پروترومبین (PT) مدت زمان تشکیل لخته را در نمونه خون اندازه می‌گیرد. INR (نسبت نرمال شده بین المللی) نوعی محاسبه بر اساس نتایج تست PT است.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

منابع مورد استفاده در این مطلب

Prothrombin Time Test. Mayo Clinic. Available online at https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/prothrombin-time/about/pac-20384661. Accessed on 9/18/18.

Prothrombin Time (PT) Test. Cleveland Clinic. Available online at https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/17691-prothrombin-time-pt-test/test-details. Accessed on 9/18/18.

Prothrombin Time, Plasma. Mayo Medical Laboratories. Available online at https://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/40934. Accessed on 9/19/18.

Prothrombin Time (PT). MedlinePlus. Available online at https://medlineplus.gov/ency/article/003652.htm. Accessed on 9/19/18.

(November 21, 2014) Prothrombin Time. Medscape. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/2086058-overview. Accessed on 10/3/18.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

(2001). International Normalized Ratio (INR). University Pathology Consortium [On-line handbook]. Available online at http://www.medicine.uiowa.edu/path_handbook/upcmd/01025/inr.html.

(2000-2004) INR. Northwest Cardiovascular Associates, S.C. [On-line information]. Available online at http://www.nwcardio.com.

Brose, M. (2003 June 1). Prothrombin time (PT). MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003652.htm

Brooke Huffman, G. (2001 April 15). Management of Patients Taking Warfarin. American Family Physician, Tips from other Journals [On-line journal]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20010415/tips/5.html.

Walling, A. (2003 February 15). Optimal Anticoagulation: Determining the Safest INR. American Family Physician, Tips from other Journals [On-line journal]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20030215/tips/22.html.

Miller, K (2003 September 15). Warfarin Management with Mild Elevation of INR. American Family Physician, Tips from other Journals [On-line journal]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20030915/tips/6.html.

Sadovsky, R. (2002 February 15). Factors Affecting the Delay in Return of Therapeutic INR Level. American Family Physician, Tips from other Journals [On-line journal]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20020215/tips/12.html.

Horton, J. and Bushwick, B. (1999 February 1). Warfarin Therapy: Evolving Strategies in Anticoagulation. American Family Physician, Clinical Pharmacology [On-line journal]. Available online at http://www.aafp.org/afp/990201ap/635.html.

Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson R, Pincus M, eds. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier: 2007, pp 733-737.

Pagana K, Pagana T. Mosby’s Manual of Diagnostic and Laboratory Tests. 3rd Edition, St. Louis: Mosby Elsevier; 2006, pp 441-443.

Levin, M. (Updated March 9, 2007) Prothrombin Time (PT). MedlinePlus Encyclopedia. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003652.htm. Accessed August 2008.

(Updated May 29, 2007) Prothrombin Time. Massachusetts General Hospital, Pathology Service. Available online at http://www.massgeneral.org/pathology/coagbook/co004400.htm. Accessed August 2008.

(June 2008) Ansell J, et al. Pharmacology and management of the vitamin K antagonists: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest. 2008 Jun;133(6 Suppl):160S-198S. Available online through http://www.ncbi.nlm.nih.gov. Accessed August 2008.

Heart Rhythm Society. Patient Information, International Normalized Ratio. PDF available for download at http://www.heartrhythmfoundation.org/a-fib/INR_FINAL.pdf. Accessed August 2008.

University of Alabama at Birmingham Coagulation Service. Bleeding Guidelines. Available online at http://coag.path.uab.edu/bleeding.htm. Accessed August 2008.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 807-811.

Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pp 265-281.

Brooks, M. (2012 February 3). Close INR Monitoring Needed When Warfarin Users Add an Antibiotic. Medscape Today News from Reuters Health Information [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/758067. Accessed May 2012.

Martin, C. and Beardsell, I. (2012 March 8). Is Routine Coagulation Testing Necessary in Patients Presenting to the Emergency Department With Chest Pain? Medscape News Today from Emerg Med J. 2012;29(3):184-187 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/759433. Accessed May 2012.

Marlar, R. and Gausman, J. (2011 February 23). Do You Report an Accurate International Normalized Ratio? Find Out Using Local Verification and Calibration. Medscape Today News from Lab Med. 2011;42(3):176-181 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/737622. Accessed May 2012.

Dugdale, D. (Updated 2011 February 13). Prothrombin time (PT). MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003652.htm. Accessed May 2012.

(2014 November 18, Updated). A Patient’s Guide to Taking Warfarin. American Heart Association. Available online at http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/PreventionTreatmentofArrhythmia/A-Patients-Guide-to-Taking-Warfarin_UCM_444996_Article.jsp. Accessed on 4/05/15.

Tuazon, S. and Scarpaci, A. (2014 November 21, Updated). Prothrombin Time. Medscape Drugs and Diseases. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2086058-overview. Accessed on 4/05/15.

Dugdale, D. (2013 February 2, Updated). Prothrombin time (PT). MedlinePlus Medical Encyclopedia. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003652.htm. Accessed on 4/05/15.

(2013 December 18). Blood Thinners. JAMA Patient Page. JAMA v (310) 23. Available online at jama.jamanetwork.com/data/Journals/JAMA/929490/jpg130073.pdf. Accessed on 4/05/15.

Olson, K. and Trickey, D. (2014 November 14, Updated). Warfarin and Superwarfarin Toxicity. Medscape Drugs and Diseases. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/821038-overview. Accessed on 4/05/15.

Pagana, K. D., Pagana, T. J., and Pagana, T. N. (© 2015). Mosby’s Diagnostic & Laboratory Test Reference 12th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 767-770.

دکتر فرزاد باباخانیمشاهده نوشته ها

PHD ویروس‌شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *