آزمایش-پروکلسی-تونین-(PCT)

پروکلسی تونین (PCT) یک بیومارکر است که در پاسخ به عفونت های باکتریایی آزاد می شود و می تواند برای افتراق علت بیماری های عفونی استفاده شود. می توان از آن به عنوان ابزاری برای هدایت درمان آنتی بیوتیکی مناسب استفاده کرد، بنابراین نقشی در مدیریت آنتی بیوتیک دارد.

آنچه در ادامه می‌خوانید:

چرا آزمایش پروکلسی تونین (PCT) درخواست می شود؟

 • برای کمک به تشخیص سپسیس در صورت بیماری شدید و کمک به تعیین خطر پیشرفت به سپسیس شدید و شوک سپتیک
 • برای کمک به شناسایی عفونت های باکتریایی جدی و تمایز بین شرایط باکتریایی و غیر باکتریایی
 •  برای کمک به درمان آنتی بیوتیکی
 • تشخیص درگیری کلیه در عفونت ادراری در کودکان
 • تشخیص عفونت باکتریایی در بیماران نوتروپنی
 • تشخیص عفونت ثانویه سیستمیک پس از جراحی و در ترومای شدید، سوختگی و نارسایی چند عضوی
 • تشخیص افتراقی مننژیت باکتریایی با ویروسی
 • تشخیص افتراقی پنومونی باکتریایی اکتسابی از جامعه در مقابل پنومونی ویروسی

چه زمانی آزمایش پروکلسی تونین (PCT) بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که به شدت بیمار هستید و علائم و نشانه های عفونت سیستمیک یا سپسیس را دارید.
 • هنگامی که علائم و نشانه هایی دارید که ممکن است به دلیل عفونت باکتریایی باشد و پزشک شما می خواهد تعیین کند که آیا آنتی بیوتیک ها موثر هستند یا خیر.
 • در فواصل زمانی برای مانیتور اثربخشی درمان آنتی بیوتیکی

نمونه مورد نیاز برای آزمایش پروکلسی تونین (PCT):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/5 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)
لوله های مورد استفاده برای آزمایش پروکلسی تونین (PCT)

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-پروکلسی-تونین-(PCT)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-پروکلسی-تونین-(PCT)

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد

نگهداری-و-ذخیره-سازی-نمونه-ها

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نوشته شده توسط: دکتر فرزاد باباخانی
ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی یکی از مطالب بسیار با اهمیت در حوژه آزمایشگاه است. زیرا هنگام اندازه گیری غلظت ...

آمادگی قبل از انجام آزمایش پروکلسی تونین (PCT):

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

نام روش انجام آزمایش پروکلسی تونین (PCT)

فلورسانس حل شده در زمان همگن (Homogeneous Time-Resolved Fluorescence)

شرح روش

در روش اندازه گیری پروکلسی تونین (PCT)، یک آنتی بادی پلی کلونال گوسفند علیه پروکلسی تونین (PCT) با یوروپیوم کریپت و یک آنتی بادی مونوکلونال موش علیه کاتاکالسین با XL665 نشاندار شده است. پروکلسی تونین (PCT) بین 2 آنتی بادی قرار می گیرد و آنها را به هم نزدیک می کند. هنگامی که مجموعه آنتی ژن-آنتی بادی با لیزر نیتروژن در طول موج 337 نانومتر برانگیخته می شود، مقداری انرژی فلورسنت در طول موج 620 نانومتر ساطع می شود و بقیه به XL665 منتقل می شود.

سپس این انرژی به صورت فلورسانس در 665 نانومتر منتشر می شود. نسبتی از انرژی ساطع شده در 665 نانومتر به انرژی ساطع شده در 620 نانومتر (مرجع داخلی) برای هر نمونه محاسبه می شود. شدت سیگنال متناسب با تعداد کمپلکس های آنتی ژن-آنتی بادی تشکیل شده و در نتیجه با غلظت آنتی ژن است.

فلورسانس حل شده در زمان همگن (Homogeneous Time-Resolved Fluorescence)
فلورسانس حل شده در زمان همگن (Homogeneous Time-Resolved Fluorescence)

چه چیزی در آزمایش پروکلسی تونین (PCT) مورد بررسی قرار می گیرد؟

پروکلسی تونین (PCT) یک پیش ساز 116 اسید آمینه کلسی تونین (CT) است. پروکلسی تونین (PCT) به یک پپتید اسید آمینه N ترمینال 57 (CT [32-اسیدهای آمینه] و یک پپتید C ترمینال اسید آمینه 21-آمینه، کاتاکالسین [CCP-1]) پردازش می شود. بیان این گروه از پپتیدها به طور معمول به سلول های C تیروئید و تا حدودی دیگر سلول های عصبی غدد محدود می شود CT تنها قسمت فعال هورمونی این پپتیدها است. CT توسط سلول های C در پاسخ به هایپرکلسمی ترشح می شود و از جذب استخوان توسط استئوکلاست ها جلوگیری می کند و نوسانات کلسیم سرم و از دست دادن کلسیم را به حداقل می رساند.

ساختار پروکلسی تونین (PCT)
ساختار پروکلسی تونین (PCT)

در طول التهاب سیستمیک شدید، به ویژه مربوط به عفونت باکتریایی، پپتیدهای مرتبط با CT تجزیه می شود و پروکلسی تونین (PCT) و CCP-1 (که در مجموع به عنوان PCT نامیده می شود) در مقادیر زیادی توسط بسیاری از بافت ها ترشح می شوند.

محرک‌های التهابی غیرعفونی باید بسیار شدید باشند تا منجر به افزایش پروکلسی تونین (PCT) شوند، که آن را نشانگر اختصاصی‌تری برای عفونت‌های شدید نسبت به سایر نشانگرهای التهابی (سیتوکین‌ها، اینترلوکین‌ها و واکنش‌دهنده‌های فاز حاد) می‌سازد. افزایش پروکلسی تونین (PCT) نیز نسبت به سایر نشانگرها پایدارتر است و در بیماران نوتروپنی رخ می دهد. این خطر نتایج منفی کاذب را کاهش می دهد.

مسیر های تولید پروکلسی تونین (PCT)
مسیر های تولید پروکلسی تونین (PCT)

پروکلسی تونین (PCT) در عرض 2 تا 4 ساعت پس از یک رویداد محرک قابل تشخیص است و 12 تا 24 ساعت به اوج خود می رسد. در غیاب یک محرک مداوم، پروکلسی تونین (PCT) با نیمه عمر 24 تا 35 ساعت حذف می شود و آن را برای نظارت مناسب می کند.

تغییرات پروکلسی تونین (PCT) در طول عفونت
تغییرات پروکلسی تونین (PCT) در طول عفونت

در نهایت، وابستگی افزایش پایدار پروکلسی تونین (PCT) به محرک‌های التهابی مداوم، امکان شناسایی رویدادهای سپتیک ثانویه را در شرایطی که می‌تواند منجر به افزایش غیرعفونی پروکلسی تونین (PCT) شود، مانند جراحی قلب، ترومای شدید، سوختگی‌های شدید و نارسایی چند عضوی را فراهم می‌کند. سطوح پروکلسی تونین (PCT) باید در غیاب عفونت ثانویه با سرعت قابل پیش بینی کاهش یابد.

1پروکلسی تونین (PCT) ماده ای است که توسط بسیاری از انواع سلول ها در بدن تولید می شود که اغلب در پاسخ به عفونت های باکتریایی و همچنین در پاسخ به آسیب بافتی است. سطح پروکلسی تونین (PCT) در خون می تواند به طور قابل توجهی در عفونت های باکتریایی سیستمیک و سپسیس افزایش یابد. این آزمایش سطح پروکلسی تونین را در خون اندازه گیری می کند.

سپسیس پاسخ التهابی جدی، طاقت فرسا و گاهی اوقات تهدید کننده زندگی بدن به عفونت باکتریایی است. به طور معمول، سیستم ایمنی فرد یک عفونت را هدف قرار می دهد، باکتری را محدود می کند و پاسخ آن را به ناحیه آلوده محدود می کند. با این حال، برخی از عفونت ها ممکن است در یک قسمت از بدن شروع شده و سپس به خون (باکتریمی) و احتمالاً به سایر نقاط گسترش یابد.

با سپسیس، بدن یک پاسخ التهابی عمومی به عفونت ایجاد می کند. این می تواند باعث افزایش یا کاهش قابل توجه دمای بدن، افزایش ضربان قلب و تعداد تنفس و کاهش فشار خون شود. اگر با موفقیت درمان نشود، سپسیس می تواند به سپسیس شدید تبدیل شود.

سایر شرایط نیز می توانند پروکلسی تونین (PCT) را در خون افزایش دهند، اما معمولاً پروکلسی تونین (PCT) فقط خفیف تا متوسط ​​افزایش می یابد. نمونه هایی از این شرایط عبارتند از آسیب بافتی ناشی از حوادثی مانند تروما، جراحی، پانکراتیت، سوختگی، شوک قلبی (مربوط به حمله قلبی)، رد حاد پیوند عضو و درگیری کلیه در عفونت های دستگاه ادراری در کودکان.

تست پروکلسی تونین (PCT) برای کمک به تشخیص سپسیس و عفونت های باکتریایی شدید در مراحل اولیه و تمایز بین عفونت باکتریایی و سایر علل غیر باکتریایی علائم و نشانه ها در یک فرد به شدت بیمار مفید است.

محدوده مرجع آزمایش پروکلسی تونین (PCT):

 • مقدار مرجع برای پروکلسی تونین در بزرگسالان کمتر از 0.1 نانوگرم در میلی لیتر است.
 • سطوح بیشتر از 0.25 نانوگرم در میلی لیتر می تواند نشان دهنده وجود عفونت باشد

توجه: واحد تست و محدوده نرمال تست وابسته به روش و کیت انجام دهنده تست می باشد و از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر ممکن است متغییر باشد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش پروکلسی تونین (PCT) استفاده می شود؟

آزمایش پروکلسی تونین (PCT) ممکن است همراه با سایر آزمایش ها و معاینات برای کمک به تشخیص یا رد سپسیس در یک فرد به شدت بیمار مورد استفاده قرار گیرد. این دارو عمدتاً در افرادی که به دنبال مراقبت در بخش‌های اورژانس هستند یا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه (ICU) با علائم و نشانه‌هایی که ممکن است به دلیل سپسیس باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمایش پروکلسی تونین (PCT) ممکن است برای کمک به موارد زیر استفاده شود:

 • خطر پیشرفت یک فرد بدحال به سپسیس شدید و شوک سپتیک یا خطر مرگ فرد را تعیین کنید.
 • تمایز بین علل باکتریایی و غیر باکتریایی عفونت ها مانند مننژیت و ذات الریه
 • تشخیص عفونت کلیه در کودکان مبتلا به عفونت ادراری
 • تشخیص ایجاد عفونت باکتریایی ثانویه در فردی که آسیب بافتی به دلیل تروما یا جراحی یا یک بیماری ویروسی مانند ذات الریه دارد.
 • راهنمای درمان آنتی بیوتیکی و/یا نظارت بر اثربخشی – این آزمایش ممکن است برای کمک به تصمیم گیری در مورد شروع یا توقف آنتی بیوتیک برای بیماران مبتلا به عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی و اینکه آیا می توان آنتی بیوتیک ها را در بیماران مبتلا به سپسیس قطع کرد استفاده شود.

نمونه هایی از آزمایش های دیگر که ممکن است همراه با پروکلسی تونین مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: پروتئین واکنشیC (CRP)، کشت (به عنوان مثال، کشت خون، کشت ادرارلاکتات، گازهای خون، شمارش کامل خون (CBC) و تجزیه و تحلیل مایع مغزی نخاعی (CSF).

چه زمانی آزمایش پروکلسی تونین (PCT) درخواست می شود؟

آزمایش پروکلسی تونین (PCT) ممکن است زمانی درخواست شود که یک فرد به شدت بیمار علائم و نشانه هایی داشته باشد که نشان دهنده عفونت سیستمیک یا شدید باکتریایی و/یا سپسیس باشد. علائم و نشانه های سپسیس ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • لرز، تب
 • پوست مرطوب یا عرق کرده
 • درد یا ناراحتی شدید
 • تنفس سریع و پی در پی
 • ضربان قلب تند
 • سردرگمی یا سرگردانی
 • تکرر ادرار کمتر

علائم و نشانه های سپسیسآزمایش پروکلسی تونین (PCT) ممکن است زمانی درخواست شود که یک فرد عفونتی مانند ذات الریه یا مننژیت داشته باشد و مشخص نباشد که آیا علت آن باکتریایی است یا غیر باکتریایی. گاهی اوقات ممکن است این آزمایش زمانی درخواست شود که کودک علائم و نشانه هایی داشته باشد که نشان دهنده عفونت دستگاه ادراری است.

هنگامی که یک پزشک می‌خواهد درمان آنتی‌بیوتیکی را کنترل کند و/یا تصمیم بگیرد که آیا می‌توان درمان را با خیال راحت قطع کرد، ممکن است یک سری آزمایش‌های پروکلسی‌تونین در فواصل زمانی درخواست شود.

آزمایش پروکلسی تونین (PCT) ممکن است گهگاه زمانی درخواست شود که فردی آسیب بافتی ناشی از تروما، جراحی یا سوختگی یا بیماری ویروسی مانند ذات‌الریه داشته باشد و پزشک مشکوک باشد که فرد ممکن است به عفونت باکتریایی ثانویه مبتلا شده باشد.

نتیجه آزمایش پروکلسی تونین (PCT) چه چیزی را نشان می دهد؟

نتایج آزمایش پروکلسی تونین (PCT) همراه با یافته‌های ارزیابی‌های بالینی و همچنین سایر تست های آزمایشگاهی تفسیر می‌شوند.

سطوح پایین پروکلسی تونین (PCT) در یک فرد به شدت بیمار ممکن است نشان دهنده خطر کم ابتلا به سپسیس و پیشرفت به سپسیس شدید و/یا شوک سپتیک باشد، اما آن را رد نمی کند.

سطوح پایین پروکلسی تونین (PCT) ممکن است نشان دهنده این باشد که علائم فرد به دلیل علتی غیر از عفونت باکتریایی مانند عفونت ویروسی است. سطح پایین ممکن است نشان دهنده عفونت موضعی باشد که گسترش نیافته یا سیستمیک نشده است یا عفونت سیستمیک کمتر از شش ساعت از عمر آن می گذرد.

سطوح بالای پروکلسی تونین (PCT) نشان دهنده احتمال بالای سپسیس است و همچنین نشان دهنده خطر بالاتر پیشرفت به سپسیس شدید و شوک سپتیک است. سطوح بالا ممکن است در افراد مبتلا به عفونت های باکتریایی جدی مانند مننژیت نیز دیده شود.

افزایش متوسط ​​پروکلسی تونین (PCT) ممکن است به دلیل یک وضعیت غیر عفونی یا به دلیل عفونت اولیه باشد و همراه با سایر یافته ها، باید به دقت بررسی شود. آنها همچنین ممکن است در کودکان مبتلا به عفونت کلیه دیده شوند.

کاهش سطح پروکلسی تونین (PCT) در طول زمان در فردی که برای سپسیس یا عفونت باکتریایی تحت درمان قرار می گیرد نشان دهنده پاسخ به درمان است. سطوح ثابت یا افزایش پروکلسی تونین ممکن است نشان دهنده نیاز به ادامه درمان باشد.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

سطوح بسیار بالایی از پروکلسی تونین (PCT) را می توان در سرطان مدولاری تیروئید مشاهده کرد، اما این آزمایش برای تشخیص یا مانیتور این وضعیت استفاده نمی شود.

تست پروکلسی تونین (PCT) جایگزینی برای انجام سایر تست های آزمایشگاهی در نظر گرفته نمی شود. در عوض، اطلاعات اضافی را ارائه می دهد که ممکن است باعث شود درمان مناسب زودتر شروع یا متوقف شود.

تشخیص زودهنگام عفونت های باکتریایی سیستمیک، از جمله ذات الریه باکتریایی و مننژیت باکتریایی، مهم است زیرا می توانند تهدید کننده زندگی باشند و به راحتی قابل درمان هستند. با این حال، استفاده از آنتی بیوتیک ها در شرایط غیر باکتریایی ممکن است باعث تأخیر در درمان مناسب شود و می تواند منجر به باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک شود.

آزمایش پروکلسی تونین (PCT) در جمعیت های بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته است و فراتر از بیماران ICU که به شدت بیمار هستند گسترش می یابد. با جمع آوری داده های بیشتر، سودمندی بالینی آن بهتر درک می شود و کاربرد(های) مورد نظر آن به طور کامل تعریف می شود.

چه افرادی در معرض ابتلا به سپسیس هستند؟

سپسیس در نوزادان و افراد مسن شایع‌تر است، اما سایر افراد در معرض خطر عبارتند از: بیماران پس از جراحی، افرادی که دستگاه‌های پزشکی داخلی مانند کاتتر دارند، افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت و افراد با سیستم ایمنی ضعیف. اگرچه شیوع کمتری دارد، اما حتی کودکان و بزرگسالان سالم نیز می توانند از عفونتی دچار سپسیس شوند که اگر به موقع تشخیص داده نشود و درمان نشود، می تواند پیشرفت کند.

عوامل خطر سپسیسچه نوع عفونت هایی می توانند منجر به سپسیس شوند؟

عفونت هایی که اغلب منجر به سپسیس می شوند عبارتند از عفونت های ریه (پنومونی)، دستگاه ادراری، پوست و دستگاه گوارش. باکتری های رایجی که می توانند باعث سپسیس شوند عبارتند از: استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی (E. coli) و برخی از انواع استرپتوکوک.

در صورت مشکوک شدن به عفونت باکتریایی سیستمیک یا سپسیس چه آزمایش های دیگری ممکن است انجام شود؟

سایر آزمایش ها ممکن است شامل کشت (به عنوان مثال، کشت خون، کشت ادرار یا کشت سایر مایعات بدن)، شمارش کامل خون (CBC)، لاکتات، گازهای خون، پانل متابولیک جامع (CMP)، زمان پروترومبین (PT) و/یا ترومبوپلاستین جزئی باشد. زمان (PTT) و پروتئین واکنشیC (CRP) باشد.

چه مدت طول می کشد تا گزارش آزمایش پروکلسی تونین (PCT) آماده شود؟

این بستگی به آزمایشگاهی دارد که آزمایش را انجام می دهد. آزمایش پروکلسی تونین اغلب در موارد جدی و اورژانسی انجام می شود، بنابراین نتایج ممکن است در عرض یک ساعت یا بیشتر در دسترس باشد.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

منابع مورد استفاده در این مطلب

(© 1995–2017). Procalcitonin, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/83169. Accessed on 1/22/17.

Kaplan, L. (2016 August 16 Updated). Systemic Inflammatory Response Syndrome Workup. Medscape Drugs and Diseases. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/168943-workup#showall. Accessed on 1/22/17.

Douglas, D. (2016 March 16). Procalcitonin Guidance Curbs Antibiotic Use in Critically Ill. Reuters Health Information. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/860394. Accessed on 1/22/17.

Lin, J. and Yap, S. (2015 November 24 Updated). Procalcitonin. Medscape Drugs and Diseases. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2096589-overview. Accessed on 1/22/17.

(2016 September Updated). Sepsis. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/sepsis. Accessed on 1/22/17.

Cunha, B. (2016 March 18 Updated). Bacterial Sepsis Workup. Medscape Drugs and Diseases. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/234587-workup#showall. Accessed on 1/22/17.

(February 2015) Sutirtha Chakraborty, MD. Do We Need Procalcitonin for Sepsis? Ask the Expert, Clinical Laboratory News. Available online at https://www.aacc.org/publications/cln/articles/2015/february/procalcitonin-for-sepsis. Accessed February 2017.

Wacker C, et al. Procalcitonin as a diagnostic marker for sepsis: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases. Volume 13, No. 5, p426–435, May 2013. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23375419. Accessed February 2017.

Cabral L, et al. The Use of Procalcitonin (PCT) for Diagnosis of Sepsis in Burn Patients: A Meta-Analysis. PLoS One. 2016; 11(12): e0168475. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5179235/. Accessed February 2017.

Yealy, D. et. al. (2009 September 8). Blood Test Narrows Down Need for Antibiotics. MedlinePlus HealthDay News [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_89106.html. Accessed October 2009.

Brown, A. (2009 June 19). Procalcitonin Testing May Shorten Antibiotic Course in ICU Patients. Medscape Today from Reuters Health Information [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/704569. Accessed October 2009.

Boggs, W. (2009 January 7). Procalcitonin Levels Lower With Blood Stream Infection in Setting of Prior Sepsis. Medscape Today from Reuters Health Information [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/586453. Accessed October 2009.

(2008 December 5). Procalcitonin Discriminates Between Bacterial and Aseptic Meningitis in Children. Medscape Today from Reuters Health Information [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/584813. Accessed October 2009.

Barclay, L. (2009 February 9). Procalcitonin, CRP May Predict Serious Bacterial Infection in Febrile Infants. Medscape Medical News [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/588042. Accessed October 2009.

Barclay, L. (2009 September 16). Procalcitonin Measurements May Reduce Rates of Antibiotic Use for Lower Respiratory Tract Infections. Medscape Medical News [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/708991. Accessed October 2009.

Bennett, N. J. et. al. (Updated 2008 June 26). Bacteremia: Differential Diagnoses & Workup. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/961169-diagnosis. Accessed October 2009.

Lehman, C. (Updated 2009 August). Sepsis in Newborns – Neonatal Sepsis. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/NeonatalSepsis.html?client_ID=LTD. Accessed October 2009.

Lehman, C. et. al. (Updated 2009 August). Pancreatitis, Acute. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/PancreatitisAcute.html?client_ID=LTD#. Accessed October 2009.

Goyal, M. (© 2007). Procalcitonin test could help EPs dx serious bacterial illness faster. Emergency Physicians Monthly [On-line information]. Available online at http://www.epmonthly.com/index.php?option=com_content&task=view&id=263&Itemid=15. Accessed October 2009.

Carroll, J. et. al. (2007 May 17). Acute Pancreatitis: Diagnosis, Prognosis, and Treatment. American Family Physician [On-line information]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20070515/1513.html. Accessed October 2009.

Dellinger, R. P. et. al. (2013 February) Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012. Special Article Critical Care Medicine Journal v 41 (2) [On-line information]. PDF available for download at http://www.sccm.org/Documents/SSC-Guidelines.pdf. Accessed July 2013.

Lin, J. and Yap, S. L. (Updated 2013 February 11). Procalcitonin. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2096589-overview. Accessed July 2013.

(© 1995–2013). Procalcitonin, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/83169. Accessed July 2013.

Fisher, M. et. al. (Updated 2013 March). Sepsis. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/Sepsis.html?client_ID=LTD. Accessed July 2013.

Jin, M. and Khan, A. (2010). Procalcitonin: Uses in the Clinical Laboratory for the Diagnosis of Sepsis. Medscape Today News from Lab Med v41 (3):173-177. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/720621. Accessed July 2013.

McGee, K. and Baumann, N. (2009 July). Procalcitonin Clinical Utility in Diagnosing Sepsis. Clinical Laboratory News v 35 (7). [On-line information]. Available online at http://www.aacc.org/publications/cln/2009/july/Pages/series0709.aspx#. Accessed July 2013.

Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pg 519.

دکتر فرزاد باباخانیمشاهده نوشته ها

PHD ویروس‌شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *