آزمایش پروکلسی تونین (PCT) | Procalcitonin

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آزمایش پروکلسی تونین (PCT) | Procalcitonin

پروکلسی تونین (PCT) یک بیومارکر است که در پاسخ به عفونت های باکتریایی آزاد می شود و می تواند برای افتراق علت بیماری های عفونی استفاده شود. می توان از آن به عنوان ابزاری برای هدایت درمان آنتی بیوتیکی مناسب استفاده کرد، بنابراین نقشی در مدیریت آنتی بیوتیک دارد.

چرا آزمایش پروکلسی تونین (PCT) درخواست می شود؟

 • برای کمک به تشخیص سپسیس در صورت بیماری شدید و کمک به تعیین خطر پیشرفت به سپسیس شدید و شوک سپتیک
 • برای کمک به شناسایی عفونت های باکتریایی جدی و تمایز بین شرایط باکتریایی و غیر باکتریایی
 •  برای کمک به درمان آنتی بیوتیکی
 • تشخیص درگیری کلیه در عفونت ادراری در کودکان
 • تشخیص عفونت باکتریایی در بیماران نوتروپنی
 • تشخیص عفونت ثانویه سیستمیک پس از جراحی و در ترومای شدید، سوختگی و نارسایی چند عضوی
 • تشخیص افتراقی مننژیت باکتریایی با ویروسی
 • تشخیص افتراقی پنومونی باکتریایی اکتسابی از جامعه در مقابل پنومونی ویروسی

چه زمانی آزمایش پروکلسی تونین (PCT) بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که به شدت بیمار هستید و علائم و نشانه های عفونت سیستمیک یا سپسیس را دارید.
 • هنگامی که علائم و نشانه هایی دارید که ممکن است به دلیل عفونت باکتریایی باشد و پزشک شما می خواهد تعیین کند که آیا آنتی بیوتیک ها موثر هستند یا خیر.
 • در فواصل زمانی برای مانیتور اثربخشی درمان آنتی بیوتیکی

نمونه مورد نیاز برای آزمایش پروکلسی تونین (PCT):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/5 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش پروکلسی تونین (PCT)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-پروکلسی-تونین-(PCT)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-پروکلسی-تونین-(PCT)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

آمادگی قبل از انجام آزمایش پروکلسی تونین (PCT):

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

 روش های انجام آزمایش پروکلسی تونین (PCT)

روش سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (ELISA):

ELISA یک روش آزمایشگاهی پرکاربرد برای تشخیص وجود پروتئین های خاص در نمونه های بیولوژیکی از جمله خون است. در مورد آزمایش پروکلسی تونین (PCT)، می توان از ELISA برای اندازه گیری مقدار PCT در سرم یا پلاسمای بیمار استفاده کرد که می تواند اطلاعات مهمی در مورد شدت و پیشرفت برخی عفونت ها ارائه دهد.

برای انجام ELISA برای PCT، معمولاً مراحل زیر انجام می شود:

 •  آماده سازی نمونه: مقدار کمی خون از بیمار گرفته می شود و سرم یا پلاسما از گلبول های قرمز جدا می شود. سپس نمونه با استفاده از محلول بافر تا غلظت مناسب رقیق می شود.
 •  پوشش دهی: یک میکروپلیت با چاهک با یک آنتی بادی جذب مخصوص PCT پوشانده شده است. این آنتی بادی در کف صفحه بی حرکت است و به هر PCT موجود در نمونه متصل می شود.
 • مسدود کردن: برای جلوگیری از اتصال غیر اختصاصی، یک عامل مسدود کننده مانند آلبومین سرم گاوی (BSA) به چاهک ها اضافه می شود.
 • انکوباسیون: نمونه بیمار رقیق شده به چاهک ها اضافه می شود و اجازه می دهند برای مدتی انکوبه شود. در طول این مدت، PCT در نمونه به طور خاص به آنتی بادی جذبی که در کف چاهک تثبیت شده است متصل می شود.
 • شستشو: پس از دوره انکوباسیون، پلیت چندین بار با محلول بافر شسته می شود تا هر گونه پروتئین یا آلاینده غیرمجاز از بین برود.
 • تشخیص: یک آنتی بادی ثانویه که مخصوص PCT است به چاهک ها اضافه می شود که به هر PCT که توسط آنتی بادی بی حرکت شده است متصل می شود. این آنتی بادی ثانویه به آنزیمی مانند پراکسیداز ترب کوهی (HRP) مرتبط است که یک واکنش رنگ سنجی را در حضور یک سوبسترا کاتالیز می کند.
 • تقویت سیگنال: پس از یک دوره انکوباسیون با آنتی بادی ثانویه، هر گونه اضافی شسته می شود. محلولی حاوی سوبسترای آنزیم به چاهک ها اضافه شده و اجازه داده می شود تا انکوبه شود و در نتیجه تغییر رنگ ایجاد می شود که می تواند توسط اسپکتروفتومتر یا از طریق بازرسی بصری تشخیص داده شود. شدت رنگ با مقدار PCT که در نمونه بیمار وجود داشت، نسبت مستقیم دارد.
 •  کمی سازی: چگالی نوری چاه ها اندازه گیری و با یک منحنی استاندارد تولید شده با استفاده از غلظت های شناخته شده PCT مقایسه می شود. این امکان کمی سازی مقدار PCT در نمونه بیمار را فراهم می کند.

به طور کلی، ELISA یک روش حساس و اختصاصی برای آزمایش PCT است که آن را به ابزاری مفید برای تشخیص و نظارت بر عفونت ها تبدیل می کند. توجه به این نکته ضروری است که اگرچه الایزا یک آزمایش قابل اعتماد است، اما باید همراه با سایر اطلاعات بالینی برای تصمیم گیری تشخیص یا درمان استفاده شود.

روش ایمونواسی الکترو کمی لومینسانس (ECLIA):

ECLIA یک تکنیک بسیار حساس و خاص است که برای انجام تست پروکلسی تونین (PCT) استفاده می شود. تست PCT معمولا برای تشخیص و نظارت بر عفونت های باکتریایی، به ویژه در بیماران بدحال استفاده می شود.

در روش ECLIA نمونه خون از بیمار گرفته می شود و به یک لوله آزمایش حاوی معرف های تخصصی منتقل می شود. این معرف ها شامل آنتی بادی هایی هستند که به طور خاص به مولکول های PCT در خون متصل می شوند. یکی از این آنتی بادی ها با یک ماده شیمیایی به نام روتنیوم برچسب گذاری شده است که در تماس با جریان الکتریکی نور از خود ساطع می کند.

پس از افزودن معرف ها به نمونه خون، مخلوط برای مدت کوتاهی انکوبه می شود تا آنتی بادی ها به هر مولکول PCT موجود در نمونه متصل شوند. سپس یک جریان الکتریکی از مخلوط عبور می کند و باعث می شود که آنتی بادی نشاندار شده با روتنیوم نور ساطع کند. مقدار نور ساطع شده با غلظت PCT در نمونه نسبت مستقیم دارد.

آشکارساز واقع در نزدیکی لوله آزمایش، میزان نور ساطع شده را اندازه گیری می کند و از این اطلاعات برای محاسبه غلظت PCT در خون بیمار استفاده می شود. نتایج آزمایش معمولاً به عنوان یک مقدار عددی گزارش می شود که نشان دهنده غلظت PCT بر حسب نانوگرم در میلی لیتر (ng/mL) است.

به طور کلی، روش ECLIA روشی مطمئن و دقیق برای انجام تست PCT است. این به طور گسترده توسط متخصصان مراقبت های بهداشتی برای تشخیص سریع عفونت های باکتریایی و هدایت تصمیمات درمانی در بیماران بدحال استفاده می شود.

روش ایمونواسی فلورسانس (FIA):

FIA روش آزمایشگاهی دیگری برای اندازه گیری سطح پروکلسی تونین (PCT) در خون است. روش FIA از یک برچسب فلورسنت برای تشخیص و اندازه گیری سطح PCT در خون استفاده می کند.

در اینجا شرح گام به گام روش FIA برای آزمایش PCT آمده است:

 • نمونه خون از بیمار گرفته می شود و در لوله آزمایش قرار می گیرد.
 •  سپس نمونه خون سانتریفیوژ می شود تا سرم از سلول های خون جدا شود.
 • سپس سرم به میکروپلیتی که با آنتی بادی های مخصوص PCT پوشانده شده است، اضافه می شود.
 • سپس میکروپلیت انکوبه می شود تا PCT موجود در سرم به آنتی بادی های روی میکروپلیت متصل شود.
 •  پس از انکوباسیون، میکروپلیت شسته می شود تا هر گونه پروتئین سرم متصل نشده حذف شود.
 • سپس یک آنتی بادی دوم که مخصوص PCT است به میکروپلیت اضافه می شود. این آنتی بادی به یک برچسب فلورسنت مرتبط است.
 •  سپس میکروپلیت دوباره انکوبه می شود تا آنتی بادی دوم به هر PCT که به اولین آنتی بادی روی میکروپلیت متصل است متصل شود.
 • پس از انکوباسیون، میکروپلیت مجدداً شسته می شود تا هر گونه آنتی بادی ثانویه متصل نشده از بین برود.
 • سپس یک خواننده فلورسنت برای اندازه گیری مقدار فلورسانس منتشر شده توسط برچسب فلورسنت استفاده می شود.
 • سپس مقدار فلورسانس با یک منحنی استاندارد برای تعیین غلظت PCT در سرم مقایسه می شود.

روش FIA برای تست PCT یک روش آزمایشگاهی بسیار حساس و اختصاصی است که می تواند برای تشخیص و اندازه گیری سطح PCT در خون استفاده شود. معمولاً در محیط های بالینی برای کمک به تشخیص و نظارت بر عفونت های باکتریایی و سپسیس استفاده می شود.

 

فلورسانس حل شده در زمان همگن (Homogeneous Time-Resolved Fluorescence)

روش ایمونواسی فلورسانس (FIA)

چه چیزی در آزمایش پروکلسی تونین (PCT) مورد بررسی قرار می گیرد؟

پروکلسی تونین (PCT) یک پیش ساز 116 اسید آمینه کلسی تونین (CT) است. پروکلسی تونین (PCT) به یک پپتید اسید آمینه N ترمینال 57 (CT [32-اسیدهای آمینه] و یک پپتید C ترمینال اسید آمینه 21-آمینه، کاتاکالسین [CCP-1]) پردازش می شود. بیان این گروه از پپتیدها به طور معمول به سلول های C تیروئید و تا حدودی دیگر سلول های عصبی غدد محدود می شود CT تنها قسمت فعال هورمونی این پپتیدها است. CT توسط سلول های C در پاسخ به هایپرکلسمی ترشح می شود و از جذب استخوان توسط استئوکلاست ها جلوگیری می کند و نوسانات کلسیم سرم و از دست دادن کلسیم را به حداقل می رساند.

ساختار پروکلسی تونین (PCT)

ساختار پروکلسی تونین (PCT)

در طول التهاب سیستمیک شدید، به ویژه مربوط به عفونت باکتریایی، پپتیدهای مرتبط با CT تجزیه می شود و پروکلسی تونین (PCT) و CCP-1 (که در مجموع به عنوان PCT نامیده می شود) در مقادیر زیادی توسط بسیاری از بافت ها ترشح می شوند.

محرک‌های التهابی غیرعفونی باید بسیار شدید باشند تا منجر به افزایش پروکلسی تونین (PCT) شوند، که آن را نشانگر اختصاصی‌تری برای عفونت‌های شدید نسبت به سایر نشانگرهای التهابی (سیتوکین‌ها، اینترلوکین‌ها و واکنش‌دهنده‌های فاز حاد) می‌سازد. افزایش پروکلسی تونین (PCT) نیز نسبت به سایر نشانگرها پایدارتر است و در بیماران نوتروپنی رخ می دهد. این خطر نتایج منفی کاذب را کاهش می دهد.

مسیر های تولید پروکلسی تونین (PCT)

مسیر های تولید پروکلسی تونین (PCT)

پروکلسی تونین (PCT) در عرض 2 تا 4 ساعت پس از یک رویداد محرک قابل تشخیص است و 12 تا 24 ساعت به اوج خود می رسد. در غیاب یک محرک مداوم، پروکلسی تونین (PCT) با نیمه عمر 24 تا 35 ساعت حذف می شود و آن را برای نظارت مناسب می کند.

تغییرات پروکلسی تونین (PCT) در طول عفونت

تغییرات پروکلسی تونین (PCT) در طول عفونت

در نهایت، وابستگی افزایش پایدار پروکلسی تونین (PCT) به محرک‌های التهابی مداوم، امکان شناسایی رویدادهای سپتیک ثانویه را در شرایطی که می‌تواند منجر به افزایش غیرعفونی پروکلسی تونین (PCT) شود، مانند جراحی قلب، ترومای شدید، سوختگی‌های شدید و نارسایی چند عضوی را فراهم می‌کند. سطوح پروکلسی تونین (PCT) باید در غیاب عفونت ثانویه با سرعت قابل پیش بینی کاهش یابد.

1 10پروکلسی تونین (PCT) ماده ای است که توسط بسیاری از انواع سلول ها در بدن تولید می شود که اغلب در پاسخ به عفونت های باکتریایی و همچنین در پاسخ به آسیب بافتی است. سطح پروکلسی تونین (PCT) در خون می تواند به طور قابل توجهی در عفونت های باکتریایی سیستمیک و سپسیس افزایش یابد. این آزمایش سطح پروکلسی تونین را در خون اندازه گیری می کند.

سپسیس پاسخ التهابی جدی، طاقت فرسا و گاهی اوقات تهدید کننده زندگی بدن به عفونت باکتریایی است. به طور معمول، سیستم ایمنی فرد یک عفونت را هدف قرار می دهد، باکتری را محدود می کند و پاسخ آن را به ناحیه آلوده محدود می کند. با این حال، برخی از عفونت ها ممکن است در یک قسمت از بدن شروع شده و سپس به خون (باکتریمی) و احتمالاً به سایر نقاط گسترش یابد.

با سپسیس، بدن یک پاسخ التهابی عمومی به عفونت ایجاد می کند. این می تواند باعث افزایش یا کاهش قابل توجه دمای بدن، افزایش ضربان قلب و تعداد تنفس و کاهش فشار خون شود. اگر با موفقیت درمان نشود، سپسیس می تواند به سپسیس شدید تبدیل شود.

سایر شرایط نیز می توانند پروکلسی تونین (PCT) را در خون افزایش دهند، اما معمولاً پروکلسی تونین (PCT) فقط خفیف تا متوسط ​​افزایش می یابد. نمونه هایی از این شرایط عبارتند از آسیب بافتی ناشی از حوادثی مانند تروما، جراحی، پانکراتیت، سوختگی، شوک قلبی (مربوط به حمله قلبی)، رد حاد پیوند عضو و درگیری کلیه در عفونت های دستگاه ادراری در کودکان.

تست پروکلسی تونین (PCT) برای کمک به تشخیص سپسیس و عفونت های باکتریایی شدید در مراحل اولیه و تمایز بین عفونت باکتریایی و سایر علل غیر باکتریایی علائم و نشانه ها در یک فرد به شدت بیمار مفید است.

محدوده مرجع آزمایش پروکلسی تونین (PCT) در زنان و مردان:

 • مقدار مرجع برای پروکلسی تونین در بزرگسالان کمتر از 0/1 نانوگرم در میلی لیتر است.
 • سطوح بیشتر از 0/25 نانوگرم در میلی لیتر می تواند نشان دهنده وجود عفونت باشد

توجه: واحد تست و محدوده نرمال تست وابسته به روش و کیت انجام دهنده تست می باشد و از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر ممکن است متغییر باشد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش پروکلسی تونین (PCT) استفاده می شود؟

آزمایش پروکلسی تونین (PCT) ممکن است همراه با سایر آزمایش ها و معاینات برای کمک به تشخیص یا رد سپسیس در یک فرد به شدت بیمار مورد استفاده قرار گیرد. این دارو عمدتاً در افرادی که به دنبال مراقبت در بخش‌های اورژانس هستند یا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه (ICU) با علائم و نشانه‌هایی که ممکن است به دلیل سپسیس باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمایش پروکلسی تونین (PCT) ممکن است برای کمک به موارد زیر استفاده شود:

 • خطر پیشرفت یک فرد بدحال به سپسیس شدید و شوک سپتیک یا خطر مرگ فرد را تعیین کنید.
 • تمایز بین علل باکتریایی و غیر باکتریایی عفونت ها مانند مننژیت و ذات الریه
 • تشخیص عفونت کلیه در کودکان مبتلا به عفونت ادراری
 • تشخیص ایجاد عفونت باکتریایی ثانویه در فردی که آسیب بافتی به دلیل تروما یا جراحی یا یک بیماری ویروسی مانند ذات الریه دارد.
 • راهنمای درمان آنتی بیوتیکی و/یا نظارت بر اثربخشی – این آزمایش ممکن است برای کمک به تصمیم گیری در مورد شروع یا توقف آنتی بیوتیک برای بیماران مبتلا به عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی و اینکه آیا می توان آنتی بیوتیک ها را در بیماران مبتلا به سپسیس قطع کرد استفاده شود.

نمونه هایی از آزمایش های دیگر که ممکن است همراه با پروکلسی تونین مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: پروتئین واکنشیC (CRP)، کشت (به عنوان مثال، کشت خون، کشت ادرارلاکتات، گازهای خون، شمارش کامل خون (CBC) و تجزیه و تحلیل مایع مغزی نخاعی (CSF).

چه زمانی آزمایش پروکلسی تونین (PCT) درخواست می شود؟

آزمایش پروکلسی تونین (PCT) ممکن است زمانی درخواست شود که یک فرد به شدت بیمار علائم و نشانه هایی داشته باشد که نشان دهنده عفونت سیستمیک یا شدید باکتریایی و/یا سپسیس باشد. علائم و نشانه های سپسیس ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • لرز، تب
 • پوست مرطوب یا عرق کرده
 • درد یا ناراحتی شدید
 • تنفس سریع و پی در پی
 • ضربان قلب تند
 • سردرگمی یا سرگردانی
 • تکرر ادرار کمتر

علائم و نشانه های سپسیسآزمایش پروکلسی تونین (PCT) ممکن است زمانی درخواست شود که یک فرد عفونتی مانند ذات الریه یا مننژیت داشته باشد و مشخص نباشد که آیا علت آن باکتریایی است یا غیر باکتریایی. گاهی اوقات ممکن است این آزمایش زمانی درخواست شود که کودک علائم و نشانه هایی داشته باشد که نشان دهنده عفونت دستگاه ادراری است.

هنگامی که یک پزشک می‌خواهد درمان آنتی‌بیوتیکی را کنترل کند و/یا تصمیم بگیرد که آیا می‌توان درمان را با خیال راحت قطع کرد، ممکن است یک سری آزمایش‌های پروکلسی‌تونین در فواصل زمانی درخواست شود.

آزمایش پروکلسی تونین (PCT) ممکن است گهگاه زمانی درخواست شود که فردی آسیب بافتی ناشی از تروما، جراحی یا سوختگی یا بیماری ویروسی مانند ذات‌الریه داشته باشد و پزشک مشکوک باشد که فرد ممکن است به عفونت باکتریایی ثانویه مبتلا شده باشد.

دلایل افزایش پروکلسی تونین (PCT) در آزمایش خون چیست؟

سطوح پروکلسی تونین (PCT) را می توان در شرایط مختلف افزایش داد، اما شایع ترین علت افزایش سطح PCT عفونت های باکتریایی، به ویژه عفونت های باکتریایی شدید مانند سپسیس است. سطح PCT همچنین می تواند در سایر شرایط التهابی مانند بیماری های خود ایمنی، تروما، سوختگی و پانکراتیت افزایش یابد. علاوه بر این، سطح PCT را می توان در بیماران مبتلا به انواع خاصی از سرطان، به ویژه آنهایی که بیماری پیشرفته دارند، افزایش داد.

عوامل دیگری که می توانند باعث افزایش سطح PCT شوند عبارتند از: جراحی، تهویه مکانیکی و قرار گرفتن در معرض اندوتوکسین ها. سطح PCT همچنین می تواند در بیماران مبتلا به بیماری کبدی افزایش یابد، اما تصور می شود که این به دلیل اختلال در پاکسازی PCT توسط کبد به جای افزایش تولید باشد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که سطوح PCT باید در زمینه تظاهرات بالینی بیمار و سایر یافته های آزمایشگاهی تفسیر شود و نباید به صورت مجزا برای تشخیص یا تصمیم درمانی استفاده شود.

نتیجه آزمایش پروکلسی تونین (PCT) چه چیزی را نشان می دهد؟

نتایج آزمایش پروکلسی تونین (PCT) همراه با یافته‌های ارزیابی‌های بالینی و همچنین سایر تست های آزمایشگاهی تفسیر می‌شوند.

سطوح پایین پروکلسی تونین (PCT) در یک فرد به شدت بیمار ممکن است نشان دهنده خطر کم ابتلا به سپسیس و پیشرفت به سپسیس شدید و/یا شوک سپتیک باشد، اما آن را رد نمی کند.

سطوح پایین پروکلسی تونین (PCT) ممکن است نشان دهنده این باشد که علائم فرد به دلیل علتی غیر از عفونت باکتریایی مانند عفونت ویروسی است. سطح پایین ممکن است نشان دهنده عفونت موضعی باشد که گسترش نیافته یا سیستمیک نشده است یا عفونت سیستمیک کمتر از شش ساعت از عمر آن می گذرد.

سطوح بالای پروکلسی تونین (PCT) نشان دهنده احتمال بالای سپسیس است و همچنین نشان دهنده خطر بالاتر پیشرفت به سپسیس شدید و شوک سپتیک است. سطوح بالا ممکن است در افراد مبتلا به عفونت های باکتریایی جدی مانند مننژیت نیز دیده شود.

افزایش متوسط ​​پروکلسی تونین (PCT) ممکن است به دلیل یک وضعیت غیر عفونی یا به دلیل عفونت اولیه باشد و همراه با سایر یافته ها، باید به دقت بررسی شود. آنها همچنین ممکن است در کودکان مبتلا به عفونت کلیه دیده شوند.

کاهش سطح پروکلسی تونین (PCT) در طول زمان در فردی که برای سپسیس یا عفونت باکتریایی تحت درمان قرار می گیرد نشان دهنده پاسخ به درمان است. سطوح ثابت یا افزایش پروکلسی تونین ممکن است نشان دهنده نیاز به ادامه درمان باشد.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

سطوح بسیار بالایی از پروکلسی تونین (PCT) را می توان در سرطان مدولاری تیروئید مشاهده کرد، اما این آزمایش برای تشخیص یا مانیتور این وضعیت استفاده نمی شود.

تست پروکلسی تونین (PCT) جایگزینی برای انجام سایر تست های آزمایشگاهی در نظر گرفته نمی شود. در عوض، اطلاعات اضافی را ارائه می دهد که ممکن است باعث شود درمان مناسب زودتر شروع یا متوقف شود.

تشخیص زودهنگام عفونت های باکتریایی سیستمیک، از جمله ذات الریه باکتریایی و مننژیت باکتریایی، مهم است زیرا می توانند تهدید کننده زندگی باشند و به راحتی قابل درمان هستند. با این حال، استفاده از آنتی بیوتیک ها در شرایط غیر باکتریایی ممکن است باعث تأخیر در درمان مناسب شود و می تواند منجر به باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک شود.

آزمایش پروکلسی تونین (PCT) در جمعیت های بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته است و فراتر از بیماران ICU که به شدت بیمار هستند گسترش می یابد. با جمع آوری داده های بیشتر، سودمندی بالینی آن بهتر درک می شود و کاربرد(های) مورد نظر آن به طور کامل تعریف می شود.

چه افرادی در معرض ابتلا به سپسیس هستند؟

سپسیس در نوزادان و افراد مسن شایع‌تر است، اما سایر افراد در معرض خطر عبارتند از: بیماران پس از جراحی، افرادی که دستگاه‌های پزشکی داخلی مانند کاتتر دارند، افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت و افراد با سیستم ایمنی ضعیف. اگرچه شیوع کمتری دارد، اما حتی کودکان و بزرگسالان سالم نیز می توانند از عفونتی دچار سپسیس شوند که اگر به موقع تشخیص داده نشود و درمان نشود، می تواند پیشرفت کند.

عوامل خطر سپسیسچه نوع عفونت هایی می توانند منجر به سپسیس شوند؟

عفونت هایی که اغلب منجر به سپسیس می شوند عبارتند از عفونت های ریه (پنومونی)، دستگاه ادراری، پوست و دستگاه گوارش. باکتری های رایجی که می توانند باعث سپسیس شوند عبارتند از: استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی (E. coli) و برخی از انواع استرپتوکوک.

در صورت مشکوک شدن به عفونت باکتریایی سیستمیک یا سپسیس چه آزمایش های دیگری ممکن است انجام شود؟

سایر آزمایش ها ممکن است شامل کشت (به عنوان مثال، کشت خون، کشت ادرار یا کشت سایر مایعات بدن)، شمارش کامل خون (CBC)، لاکتات، گازهای خون، پانل متابولیک جامع (CMP)، زمان پروترومبین (PT) و/یا ترومبوپلاستین جزئی باشد. زمان (PTT) و پروتئین واکنشیC (CRP) باشد.

چه مدت طول می کشد تا گزارش آزمایش پروکلسی تونین (PCT) آماده شود؟

این بستگی به آزمایشگاهی دارد که آزمایش را انجام می دهد. آزمایش پروکلسی تونین اغلب در موارد جدی و اورژانسی انجام می شود، بنابراین نتایج ممکن است در عرض یک ساعت یا بیشتر در دسترس باشد.

حساسیت و ویژگی تست PCT در مقایسه با سایر تست های تشخیصی سپسیس چگونه است؟

در مقایسه با سایر آزمایش‌های تشخیصی سپسیس، مانند پروتئین واکنش‌گر C (CRP) و شمارش گلبول‌های سفید خون (WBC)، PCT برای عفونت‌های باکتریایی اختصاصی‌تر است و کمتر تحت تأثیر شرایط التهابی غیر عفونی قرار می‌گیرد. این بدان معناست که PCT ممکن است بهتر بتواند بین سپسیس و سایر شرایط التهابی تمایز قائل شود.

علاوه بر این، سطح PCT در اوایل دوره عفونت افزایش می یابد و آن را به ابزاری مفید برای شناسایی سپسیس در مراحل اولیه تبدیل می کند. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که هیچ آزمایش تشخیصی به تنهایی نمی تواند سپسیس را به طور قطعی تشخیص دهد و پزشکان باید از ترکیبی از قضاوت بالینی، تست های آزمایشگاهی و مطالعات تصویربرداری برای تشخیص دقیق استفاده کنند.

آیا می توان از تست PCT برای پیش بینی نتیجه سپسیس استفاده کرد؟

بله، تست PCT به عنوان یک پیش بینی کننده بالقوه برای نتیجه سپسیس مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس یک مطالعه، سطح PCT در افرادی که از سپسیس نجات پیدا نکرده اند در مقایسه با بازماندگان به طور قابل توجهی بالاتر است. این مطالعه نتیجه گرفت که سطح PCT می تواند به عنوان یک نشانگر پیش آگهی برای سپسیس استفاده شود و سطوح بالاتر PCT با پیامد بدتری همراه است.

هزینه تست PCT در مقایسه با سایر تست های تشخیصی سپسیس چگونه است؟

به طور کلی، هزینه تست PCT بیشتر از سایر تست های تشخیصی سپسیس مانند CRP و تعداد WBC است. از طرفی استفاده از PCT به عنوان یک ابزار تشخیصی برای سپسیس می‌تواند منجر به کاهش طول مدت بستری در بیمارستان و کاهش استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها شود که در نهایت می‌تواند منجر به صرفه‌جویی در هزینه شود.

آیا می توان از تست PCT برای تشخیص عفونت های قارچی استفاده کرد؟

تست PCT معمولا برای تشخیص عفونت قارچی استفاده نمی شود. PCT یک بیومارکر است که در درجه اول با عفونت های باکتریایی و سپسیس مرتبط است. با این حال، برخی از مطالعات نشان داده اند که سطح PCT ممکن است در بیماران مبتلا به عفونت های قارچی مهاجم، افزایش یابد.

آیا داروها یا شرایط پزشکی وجود دارد که بتواند با سطح پروکلسی تونین تداخل داشته باشد؟

بله، چندین دارو و شرایط پزشکی وجود دارد که می تواند با سطوح پروکلسی تونین (PCT) تداخل داشته باشد. بر اساس یک مقاله مروری منتشر شده در مجله پزشکی بالینی، برخی از داروهایی که می توانند سطح PCT را افزایش دهند شامل گلوکوکورتیکوئیدها، اینترفرون ها و برخی از عوامل شیمی درمانی هستند. از سوی دیگر، برخی از داروهایی که می توانند سطح PCT را کاهش دهند شامل داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) و برخی از آنتی بیوتیک ها هستند.

از نظر شرایط پزشکی، سطح PCT را می توان در انواع شرایط التهابی، از جمله سپسیس، عفونت های باکتریایی و بیماری های خودایمنی افزایش داد. سطح PCT همچنین می تواند در شرایط غیر عفونی مانند تروما، سوختگی و پانکراتیت افزایش یابد. علاوه بر این، سطح PCT را می توان در بیماران مبتلا به بیماری کبدی افزایش داد، اما تصور می شود که این به دلیل اختلال در پاکسازی PCT توسط کبد به جای افزایش تولید باشد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که سطوح PCT باید در زمینه تظاهرات بالینی بیمار و سایر یافته های آزمایشگاهی تفسیر شود و نباید به صورت مجزا برای تشخیص یا تصمیم درمانی استفاده شود.

در سایت Up to Date در مورد پروکلسی تونین (PCT) بیشتر بخوانید:

پروکلسی تونین یک بیومارکر سرمی است که به تشخیص عفونت باکتریایی از سایر علل عفونت یا التهاب کمک می کند. در بیماران مبتلا به عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی، پروکلسی تونین می تواند به عنوان یک مکمل مفید برای قضاوت بالینی برای هدایت درمان آنتی بیوتیکی و رفع عدم قطعیت تشخیصی عمل کند. مطالعه پروکلسی تونین در حال تکامل است و رویکرد استفاده از پروکلسی تونین در بین موسسات و کارشناسان متفاوت است.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
برچسب ها:

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

(© 1995–2017). Procalcitonin, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/83169. Accessed on 1/22/17.

Kaplan, L. (2016 August 16 Updated). Systemic Inflammatory Response Syndrome Workup. Medscape Drugs and Diseases. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/168943-workup#showall. Accessed on 1/22/17.

Douglas, D. (2016 March 16). Procalcitonin Guidance Curbs Antibiotic Use in Critically Ill. Reuters Health Information. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/860394. Accessed on 1/22/17.

Lin, J. and Yap, S. (2015 November 24 Updated). Procalcitonin. Medscape Drugs and Diseases. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2096589-overview. Accessed on 1/22/17.

(2016 September Updated). Sepsis. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/sepsis. Accessed on 1/22/17.

Cunha, B. (2016 March 18 Updated). Bacterial Sepsis Workup. Medscape Drugs and Diseases. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/234587-workup#showall. Accessed on 1/22/17.

(February 2015) Sutirtha Chakraborty, MD. Do We Need Procalcitonin for Sepsis? Ask the Expert, Clinical Laboratory News. Available online at https://www.aacc.org/publications/cln/articles/2015/february/procalcitonin-for-sepsis. Accessed February 2017.

Wacker C, et al. Procalcitonin as a diagnostic marker for sepsis: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases. Volume 13, No. 5, p426–435, May 2013. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23375419. Accessed February 2017.

Cabral L, et al. The Use of Procalcitonin (PCT) for Diagnosis of Sepsis in Burn Patients: A Meta-Analysis. PLoS One. 2016; 11(12): e0168475. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5179235/. Accessed February 2017.

Yealy, D. et. al. (2009 September 8). Blood Test Narrows Down Need for Antibiotics. MedlinePlus HealthDay News [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_89106.html. Accessed October 2009.

Brown, A. (2009 June 19). Procalcitonin Testing May Shorten Antibiotic Course in ICU Patients. Medscape Today from Reuters Health Information [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/704569. Accessed October 2009.

Boggs, W. (2009 January 7). Procalcitonin Levels Lower With Blood Stream Infection in Setting of Prior Sepsis. Medscape Today from Reuters Health Information [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/586453. Accessed October 2009.

(2008 December 5). Procalcitonin Discriminates Between Bacterial and Aseptic Meningitis in Children. Medscape Today from Reuters Health Information [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/584813. Accessed October 2009.

Barclay, L. (2009 February 9). Procalcitonin, CRP May Predict Serious Bacterial Infection in Febrile Infants. Medscape Medical News [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/588042. Accessed October 2009.

Barclay, L. (2009 September 16). Procalcitonin Measurements May Reduce Rates of Antibiotic Use for Lower Respiratory Tract Infections. Medscape Medical News [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/708991. Accessed October 2009.

Bennett, N. J. et. al. (Updated 2008 June 26). Bacteremia: Differential Diagnoses & Workup. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/961169-diagnosis. Accessed October 2009.

Lehman, C. (Updated 2009 August). Sepsis in Newborns – Neonatal Sepsis. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/NeonatalSepsis.html?client_ID=LTD. Accessed October 2009.

Lehman, C. et. al. (Updated 2009 August). Pancreatitis, Acute. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/PancreatitisAcute.html?client_ID=LTD#. Accessed October 2009.

Goyal, M. (© 2007). Procalcitonin test could help EPs dx serious bacterial illness faster. Emergency Physicians Monthly [On-line information]. Available online at http://www.epmonthly.com/index.php?option=com_content&task=view&id=263&Itemid=15. Accessed October 2009.

Carroll, J. et. al. (2007 May 17). Acute Pancreatitis: Diagnosis, Prognosis, and Treatment. American Family Physician [On-line information]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20070515/1513.html. Accessed October 2009.

Dellinger, R. P. et. al. (2013 February) Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012. Special Article Critical Care Medicine Journal v 41 (2) [On-line information]. PDF available for download at http://www.sccm.org/Documents/SSC-Guidelines.pdf. Accessed July 2013.

Lin, J. and Yap, S. L. (Updated 2013 February 11). Procalcitonin. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2096589-overview. Accessed July 2013.

(© 1995–2013). Procalcitonin, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/83169. Accessed July 2013.

Fisher, M. et. al. (Updated 2013 March). Sepsis. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/Sepsis.html?client_ID=LTD. Accessed July 2013.

Jin, M. and Khan, A. (2010). Procalcitonin: Uses in the Clinical Laboratory for the Diagnosis of Sepsis. Medscape Today News from Lab Med v41 (3):173-177. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/720621. Accessed July 2013.

McGee, K. and Baumann, N. (2009 July). Procalcitonin Clinical Utility in Diagnosing Sepsis. Clinical Laboratory News v 35 (7). [On-line information]. Available online at http://www.aacc.org/publications/cln/2009/july/Pages/series0709.aspx#. Accessed July 2013.

Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pg 519.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top