دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آزمایش پتاسیم (+K) | Potassium

پتاسیم یک ماده معدنی ضروری (به عنوان الکترولیت) است که تمام بافت های بدن به آن نیاز دارند، زیرا حامل بار الکتریکی کوچکی است که عملکردهای مختلف سلولی و عصبی را فعال می کند. پتاسیم به طور طبیعی در بسیاری از غذاها و به عنوان مکمل یافت می شود.

اسامی دیگر:

 • Serum Potassium Test
 • Urine Potassium Test
 • Urine Potassium-to-Creatinine Ratio Test
 • 24-Hour Urine Potassium Test

چرا آزمایش پتاسیم (+K) درخواست می شود؟

 • برای تعیین اینکه آیا سطح پتاسیم شما در محدوده طبیعی است یا خیر.
 • به عنوان بخشی از پانل الکترولیت یا پانل متابولیک برای کمک به تشخیص و تعیین علت عدم تعادل الکترولیت
 • برای مانیتور درمان بیماری هایی که می توانند باعث سطوح غیر طبیعی پتاسیم در بدن شوند.
 • برای مانیتور بیمارانی که از داروهای ادرارآور یا داروهای قلبی استفاده می کنند.

چه زمانی آزمایش پتاسیم (+K) بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که یک معاینه بهداشتی معمولی دارید
 •  هنگامی که علائمی مانند ضعف عضلانی و/یا ضربان قلب نامنظم (آریتمی قلبی) دارید
 •  زمانی که مشکوک به عدم تعادل الکترولیت هستید.
 • در فواصل منظم زمانی که دارو مصرف می کنید و/یا بیماری یا شرایطی مانند فشار خون بالا (فشار خون بالا) یا بیماری کلیوی دارید که می تواند بر سطح پتاسیم شما تأثیر بگذارد.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش پتاسیم (+K):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده) / ظرف ادرار رندوم / ظرف ادرار 24 ساعته
 • نوع نمونه: سرم / ادرار
 • حجم نمونه: یک میلی لیتر برای سرم/ 5 میلی لیتر برای ادرار
 • از نمونه حاوی EDTA نباید استفاده شود زیرا حاوی +K است.
ظروف و لوله های نمونه گیری برای آزمایش اسید اوریک

ظروف و لوله های نمونه گیری برای آزمایش پتاسیم (+K)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-پتاسیم-(+K)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-پتاسیم-(+K)نگهدارنده-های-ادرار-24-ساعته-برای--آزمایش-پتاسیم-(+K)

نام روش انجام آزمایش پتاسیم (+K):

پتانسیومتری، الکترود غیر مستقیم یون انتخابی (ISE):

الکترود انتخاب کننده یون از یک غشای نازک تشکیل شده است که برای یون های پتاسیم انتخابی است و تنها به این یون ها اجازه عبور می دهد. هنگامی که یون های پتاسیم در نمونه با الکترود تماس پیدا می کنند، به دلیل بار آن به سمت آن جذب می شوند و در سراسر غشاء حرکت می کنند. همانطور که یون های پتاسیم در سراسر غشاء حرکت می کنند، پتانسیل الکتریکی تولید می کنند که متناسب با غلظت آنها در نمونه است.

ماژول الکترود انتخابی یون (ISE) اندازه گیری غیرمستقیم نیروی الکتروموتور (EMF) را انجام می دهد. ماژول ISE تفاوت EMF بین یک الکترود انتخابی یونی و یک الکترود مرجع را اندازه گیری می کند. EMF الکترود انتخابی یون به غلظت یون نمونه بستگی دارد. EMF الکترود مرجع ثابت است. یک مدار محاسبه الکترونیکی EMF نمونه را به غلظت یون نمونه تبدیل می کند.

الکترود انتخابی یون (ISE)

الکترود انتخابی یون (ISE)

روش فلیم فتومتریک (flame photometric):

روش فلیم فتومتریک شامل استفاده از نورسنج شعله است که ابزاری است که شعله تولید می کند و شدت نور ساطع شده از نمونه را اندازه گیری می کند. این ابزار با تبخیر مقدار کمی از نمونه در شعله و اندازه گیری شدت نور ساطع شده از نمونه در یک طول موج خاص کار می کند.

برای انجام آزمایش پتاسیم به روش فلیم فتومتریک، ابتدا مقدار کمی از نمونه (معمولاً خون یا ادرار) از بیمار جمع آوری شده و با محلول معرف مخلوط می شود. محلول معرف حاوی مواد شیمیایی است که به طور خاص با یون‌های پتاسیم موجود در نمونه واکنش نشان می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد توسط فلیم فتومتر شناسایی شوند.

سپس مخلوط نمونه و محلول معرف وارد فلیم فتومتر می شود که نمونه را تبخیر کرده و شعله تولید می کند. همانطور که نمونه در شعله می سوزد، یون های پتاسیم برانگیخته می شوند و نور مشخصی از خود ساطع می کنند که توسط فلیم فتومتر اندازه گیری می شود.

فوتون‌های نور تولید شده توسط یون‌های پتاسیم برانگیخته توسط یک لوله photomultiplier تشخیص داده می‌شوند که سیگنال را تقویت کرده و به یک ضربه الکتریکی تبدیل می‌کند. سپس سیگنال الکتریکی پردازش شده و به عنوان یک مقدار عددی بر روی صفحه نمایش ابزار نمایش داده می شود یا در نتیجه چاپ می شود.

روش فلیم فتومتریک (flame photometric)

روش فلیم فتومتریک (flame photometric)

آمادگی قبل از انجام آزمایش پتاسیم (+K):

 • به ناشتای نیاز ندارد.
 • شیرین بیان باعث افزایش دفع پتاسیم در ادرار می شود.
 • پتاسیم موجود در رژیم غذایی بر سطح پتاسیم ادرار تأثیر می گذارد.
 • پرخوری و تزریق خون موجب افزایش پتاسیم می گردد.

چه چیزی در آزمایش پتاسیم (+K) مورد بررسی قرار می گیرد؟

پتاسیم یک الکترولیت است که برای متابولیسم سلولی حیاتی است. به انتقال مواد مغذی به سلول ها کمک می کند و مواد زائد را از سلول ها خارج می کند. همچنین در عملکرد ماهیچه ها مهم است و به انتقال پیام ها بین اعصاب و ماهیچه ها کمک می کند. این آزمایش میزان پتاسیم خون و/یا ادرار را اندازه گیری می کند.

پتاسیمالکترولیت ها مواد معدنی هستند که حامل بار هستند و در مایعات بدن شما وجود دارند. پتاسیم و سایر الکترولیت ها مانند سدیم، کلرید و بی کربنات (CO2 کل) به تنظیم میزان مایعات در بدن کمک می کنند و تعادل اسید و باز پایدار را حفظ می کنند. پتاسیم در تمام مایعات بدن وجود دارد، اما بیشتر پتاسیم در داخل سلول ها یافت می شود. فقط مقدار کمی در مایعات خارج از سلول ها و در قسمت مایع خون (به نام سرم یا پلاسما) وجود دارد.

غلظت کاتیون ها و آنیون های مختلف

غلظت کاتیون ها و آنیون های مختلف

عملکرد فیزیولوژیکی بدن نیاز دارد که غلظت پتاسیم مایع خارج سلولی (ECF) کم کاتیون را حفظ کند. غلظت پتاسیم داخل سلولی 20 برابر بیشتر از غلظت خارج سلولی  است. تنها 2 درصد از کل بدن پتاسیم در پلاسما در گردش است.

سدیم و پتاسیم در خارج و داخل سلول

سدیم و پتاسیم در خارج و داخل سلول

عملکرد پتاسیم (+K):

 • بیشتر پتاسیم در سلول ها (داخل سلولی) یافت می شود که به طور قابل توجهی بر هدایت تکانه های الکتریکی در عضلات قلبی و اسکلتی تأثیر می گذارد.
 • هدایت عصبی
 • عملکرد عضلانی
 • فشار اسمزی
 • سنتز پروتئین
 • تعادل اسید و باز
 • در واکنش های آنزیمی متعدد متابولیسم کربوهیدرات و پروتئین.
 • برون ده قلبی، انقباض عضله قلب و سرعت توسط پتاسیم، کلسیم و منیزیم کنترل می شود.

کلیه ها مهمترین تنظیم پتاسیم را فراهم می کنند. لوله های پروگزیمال تقریباً تمام پتاسیم فیلتر شده را دوباره جذب می کنند. تحت تأثیر آلدوسترون، پتاسیم باقیمانده می‌تواند در ازای سدیم در مجاری جمع‌آوری و لوله‌های دیستال در ادرار ترشح شود. بنابراین، نفرون دیستال عامل تعیین کننده اصلی دفع پتاسیم از ادرار است.

کاهش دفع پتاسیم در بیماری حاد کلیوی و نارسایی نهایی کلیه از علل شایع هیپرکالمی طولانی مدت هستند.

هموستاز پتاسیم و مدیریت دیسکالمی در بیماری های کلیوی

هموستاز پتاسیم و مدیریت دیسکالمی در بیماری های کلیوی

از دست دادن پتاسیم کلیه ممکن است در مرحله دیورتیک (نقایص) نکروز حاد توبولی، در طی تجویز دیورتیک درمانی غیر پتاسیم‌دار و در طول حالت‌های مینرالوکورتیکوئید یا گلوکوکورتیکوئید اضافی رخ دهد.

ما بیشتر پتاسیم مورد نیاز خود را از غذاهایی که می خوریم دریافت می کنیم. اکثر مردم به اندازه کافی پتاسیم دریافت خواهند کرد. بدن از پتاسیم مورد نیاز خود استفاده می کند، سپس کلیه ها بقیه را از ادرار دفع می کنند. بدن سعی می کند سطح پتاسیم خون را در محدوده بسیار باریکی نگه دارد. سطوح عمدتاً توسط آلدوسترون، هورمونی که توسط غدد فوق کلیوی بالای کلیه ها تولید می شود، کنترل می شود.

از آنجایی که غلظت پتاسیم خون بسیار کم است، تغییرات جزئی می تواند اثرات قابل توجهی بر سلامتی داشته باشد. سطح پتاسیم خیلی کم یا خیلی زیاد می تواند عملکرد اعصاب و ماهیچه ها را تغییر دهد و می تواند عوارض جدی برای سلامتی مانند شوک، مشکلات تنفسی (نارسایی تنفسی)، ضربان قلب نامنظم، یا حتی ممکن است عضله قلب توانایی خود را از دست بدهد.

اندازه گیری پتاسیم به عنوان بخشی از الکترولیت یا پانل متابولیک ممکن است به تشخیص عدم تعادل الکترولیت یا اسیدوز یا آلکالوز کمک کند. اسیدوز و آلکالوز شرایط غیرطبیعی را توصیف می کنند که در نتیجه عدم تعادل در pH خون ناشی از اسید یا قلیایی (باز) زیاد است. این عدم تعادل معمولاً به دلیل برخی شرایط یا بیماری های زمینه ای ایجاد می شود.

پاتوفیزیولوژی پتاسیم (+K):

 • پتاسیم الکترولیت اصلی مایع درون سلولی است.
 • حدود 2 تا 3 گرم پتاسیم در غذا وارد شده و به صورت املاح دفع می شود.
 • روده به سرعت نمک های پتاسیم را جذب می کند.
 • پس از نیاز بدن، پتاسیم از طریق کلیه ها دفع می شود
 • دریافت روزانه پتاسیم 40 تا 150 میلی‌اکی‌والان در روز و میانگین آن 1.5 میلی‌اکی‌والان بر کیلوگرم وزن بدن است.
 • پتاسیم داخل سلولی 160 میلی‌اکی‌والان بر لیتر است و در خون تقریباً 4 میلی‌اکی‌والان در لیتر است.
 • این نسبت پتاسیم درون سلولی و خارج سلولی برای حفظ پتانسیل الکتریکی غشاء بسیار مهم است.
 • پتاسیم سیستم بافر اولیه در سلول ها است.
 • غلظت اصلی پتاسیم در داخل سلول است، تقریبا 90 درصد.
 • مقدار بسیار کمی در خون و استخوان وجود دارد.
 • هنگامی که سلول ها آسیب می بینند، پتاسیم در خون آزاد می شود و ممکن است باعث افزایش ارزش شود.

عوامل مداخله گر در آزمایش پتاسیم (+K):

 • باز و بسته شدن دست با یک تورنیکت در محل ممکن است سطح پتاسیم را افزایش دهد.
 • همولیز خون در حین رگ گیری یا در طی فرآیند آزمایشگاهی باعث افزایش سطوح می شود.
 • داروهایی که ممکن است باعث افزایش سطح پتاسیم شوند عبارتند از اسید آمینوکاپروئیک، آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد نئوپلاستیک، کاپتوپریل، اپی نفرین، هپارین، هیستامین، ایزونیازید (INH)، لیتیوم، مانیتول، دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم، مکمل های پتاسیم و سوکسینیل کولین.
 • داروهایی که ممکن است باعث کاهش سطوح شوند عبارتند از: استازولامید، آمینوسالیسیلیک اسید، تزریق گلوکز،آمفوتریسین B، کاربنی سیلین، سیس پلاتین، دیورتیک ها (اتلاف پتاسیم)، انسولین، ملین ها، لیتیوم کربنات، پنی سیلین G سدیم (دوزهای بالا)، فنوتیازین ها، سالیسیلات ها (آسپرین) و سدیم پلی استیرن سولفونات (Kayexalate).
 • افزایش پلاکت ها یا تعداد گلبول های سفید باعث افزایش پتاسیم می شود.
 • تزریق خون موجب افزایش پتاسیم می شود.

اهمیت بالینی آزمایش پتاسیم (+K) 

افزایش سطح (هیپرکالمی)

 • مصرف بیش از حد رژیم غذایی
 • مصرف بیش از حد IV: از آنجایی که مقدار پتاسیم در سرم بسیار کم است، افزایش حداقل اما قابل توجه در دریافت پتاسیم می تواند باعث افزایش سطح سرمی شود.
 • نارسایی حاد یا مزمن کلیه: شایع ترین علت هیپرکالمی است. دفع پتاسیم کاهش می یابد و سطح پتاسیم افزایش می یابد.
 • بیماری آدیسون
 • هیپوآلدوسترونیسم
 • دیورتیک های مهارکننده آلدوسترون (مانند اسپیرونولاکتون، تریامترن): دفع آلدوسترون وجود ندارد. آلدوسترون باعث افزایش دفع پتاسیم می شود. بدون این اثر، دفع پتاسیم کاهش می یابد و سطح پتاسیم افزایش می یابد.
 • آسیب به بافت ها یا له شدن
 • همولیز
 • انتقال خون همولیز شده
 • عفونت: پتاسیم در سطوح بالایی در سلول وجود دارد. با آسیب سلولی و لیز، پتاسیم درون سلول به جریان خون آزاد می شود.
 • اسیدوز: برای حفظ pH فیزیولوژیک در طی اسیدوز، یون های هیدروژن از خون و به داخل سلول رانده می شوند. برای حفظ بی طرفی الکتریکی، پتاسیم از سلول خارج می شود. سطح پتاسیم افزایش می یابد.
 • کم آبی بدن: پتاسیم در بیماران کم آبی بیشتر متمرکز می شود و به نظر می رسد سطح سرمی افزایش می یابد. هنگامی که بیمار هیدراته می شود، سطح پتاسیم ممکن است در واقع کاهش یابد.

کاهش سطح (هیپوکالمی)

 • دریافت رژیم غذایی نامناسب
 • مصرف ناقص IV: کلیه ها نمی توانند پتاسیم را برای جبران کاهش دریافت پتاسیم بازجذب کنند. سطح پتاسیم کاهش می یابد.
 • سوختگی
 • اختلالات گوارشی (GI) (مانند اسهال، استفراغ، آدنوم های پرز): پتاسیم بیش از حد به دلیل از دست دادن مایعات و الکترولیت ها همانطور که در بالا ذکر شد از دست می رود.
 • دیورتیک ها: این داروها باعث افزایش دفع کلیوی پتاسیم می شوند. به ویژه برای بیماران قلبی که از داروهای دیورتیک و دیژیتال استفاده می کنند بسیار مهم است. هیپوکالمی می تواند اکتوپی را که دیگوکسین ممکن است ایجاد کند تشدید کند.
 • هیپرآلدوسترونیسم: آلدوسترون باعث افزایش دفع پتاسیم می شود.
 • سندرم کوشینگ: گلوکوکورتیکواستروئیدها اثر «شبیه آلدوسترون» دارند.
 • اسیدوز توبولار کلیه: دفع کلیوی پتاسیم افزایش می یابد.
 • خوردن شیرین بیان: شیرین بیان اثری «شبیه آلدوسترون» دارد.
 • آلکالوز: برای حفظ pH فیزیولوژیک در طول آلکالوز، یون های هیدروژن از سلول خارج و به خون هدایت می شوند. برای حفظ بی طرفی الکتریکی، پتاسیم به داخل سلول هدایت می شود. سطح پتاسیم کاهش می یابد.
 • تجویز انسولین: در بیماران مبتلا به هیپرگلیسمی، انسولین تجویز می شود. گلوکز و پتاسیم به داخل سلول هدایت می شوند. سطح پتاسیم کاهش می یابد.
 • تجویز گلوکز: در یک فرد عادی، انسولین در پاسخ به گلوکز ترشح می شود. گلوکز و پتاسیم به داخل سلول هدایت می شوند. سطح پتاسیم کاهش می یابد.
 • آسیت: این بیماران به دلیل کاهش حجم داخل عروقی که ناشی از جمع آوری مایعات است، خون کلیوی کاهش یافته است. کاهش خون باعث تحریک ترشح آلدوسترون می شود که باعث افزایش دفع پتاسیم می شود. علاوه بر این، این بیماران اغلب از دیورتیک های هدر دهنده پتاسیم استفاده می کنند.
 • تنگی شریان کلیوی: در این بیماران خون کلیوی کاهش یافته است.
 • سیستیک فیبروزیس: در این بیماران از دست دادن پتاسیم در ترشحات و عرق افزایش می یابد.
 • تروما/جراحی/سوختگی: پاسخ بدن به تروما تا حدی توسط آلدوسترون انجام می شود که باعث افزایش دفع پتاسیم می شود.

ملاحظات بالینی آزمایش پتاسیم (+K) :

 • این الکترولیت اثرات عمیقی بر ضربان قلب و انقباض دارد. در بیمارانی که داروهای شبه دیژیتال و دیورتیک ها مصرف می کنند، سطح پتاسیم باید به دقت کنترل شود، زیرا ممکن است آریتمی قلبی توسط هیپوکالمی ایجاد شود.
 • پتاسیم داخل وریدی ممکن است برای جلوگیری از آریتمی قلبی برای هیپوکالمی در بزرگسالان اندیکاسیون شود. پتاسیم با سرعت آهسته تزریق می شود تا از تحریک وریدها جلوگیری شود.
 • سطح پتاسیم سرم تحت تأثیر تعادل اسید و باز قرار می گیرد. حالت‌های قلیایی سطح پتاسیم را کاهش می‌دهند و حالت‌های اسیدی سطح پتاسیم را افزایش می‌دهند.
 • بیماران با سطوح پایین پتاسیم باید از منابع غذایی پتاسیم مطلع شوند: زردآلو، موز، گوشت، سیب زمینی، آلو خشک و گوجه فرنگی.

سطح پتاسیم (+K) در خون و ادرار در شرایط مختلف:

شرایط بالینی مختلفسطح پتاسیم (+K) در خونسطح پتاسیم (+K) در ادرار
اسهال کاهش طبیعی یا کاهش
کم آبی افزایش افزایش
سوء جذب کاهش کاهش
گرسنگی کاهش افزایش یا طبیعی
تعریق بیش از حد نرمال نرمال
انسداد پیلور کاهش طبیعی
نارسایی احتقانی قلب طبیعی طبیعی
آمفیزم ریوینرمال نرمال
نارسایی حاد کلیه افزایش کاهش
نارسایی مزمن کلیه طبیعی یا کاهشافزایش
اسیدوز توبولار کلیه کاهش افزایش
آلدوسترونیسم اولیه کاهش افزایش
نارسایی قشر آدرنال افزایش طبیعی یا کاهش
اسیدوز دیابتی طبیعی یا افزایشافزایش
دیابت بی مزه نرمال نرمال
دیورتیک های تیازیدی کاهش افزایش
دیورتیک های جیوه ای کاهش افزایش
Diamox (استازولامید)کاهش افزایش

محدوده مرجع آزمایش پتاسیم (+K) :

 • Adult/elderly: 3.5–5 mEq/L or 3.5–5 mmol/L (SI units)
 • Child: 3.4–4.7 mEq/L
 • Infant: 4.1–5.3 mEq/L
 • Newborn: 3.9–5.9 mEq/L

مقادیر بحرانی:

 • Adult: <3 or >6.1 mEq/L
 • Newborn: <2.5 or >8 mEq/L

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از آزمایش پتاسیم (+K) استفاده می شود؟

آزمایش خون پتاسیم برای تشخیص سطوح غیر طبیعی پتاسیم، از جمله پتاسیم بالا (هیپرکالمی) و پتاسیم پایین (هیپوکالمی) استفاده می شود. اغلب به عنوان بخشی از پانل الکترولیت یا پانل متابولیک پایه برای یک معاینه بهداشتی معمول استفاده می شود.

آزمایش پتاسیم نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد:

 • برای کمک به تشخیص، ارزیابی و پایش عدم تعادل الکترولیت و/یا عدم تعادل اسید-باز (pH) (اسیدوز یا آلکالوز)
 • برای کمک به ارزیابی و پایش انواع بیماری های مزمن یا حاد، مانند فشار خون بالا یا بیماری کلیوی، شایع ترین علت پتاسیم خون بالا
 • برای تشخیص مقادیر غیر طبیعی هنگام اسهال و استفراغ یا تعریق بیش از حد
 • برای کمک به تعیین علت علائم مربوط به قلب (به عنوان مثال، ضربان قلب نامنظم)
 • برای پایش اثرات داروهایی که می توانند باعث از دست دادن پتاسیم کلیه ها شوند، به ویژه دیورتیک ها، یا داروهایی که دفع پتاسیم را از بدن کاهش می دهند، که ممکن است منجر به سطح بالای پتاسیم شود.

سطح پتاسیم ادرار ممکن است در افرادی که سطح پتاسیم خون غیرطبیعی دارند برای کمک به تعیین علت، مانند کم آبی، آزمایش شود. آزمایش پتاسیم ادرار همچنین برای افرادی که آزمایش‌های غیرطبیعی کلیه دارند برای کمک به پزشک در تعیین علت بیماری کلیوی و کمک به راهنمایی درمان استفاده می‌شود.

چه زمانی آزمایش پتاسیم (+K) درخواست می شود؟

سطح پتاسیم یک آزمایش اساسی است و ممکن است زمانی که معاینه پزشکی معمولی دارید یا زمانی که برای یک بیماری جدی ارزیابی می شوید، درخواست شود.

آزمایش ممکن است در شرایط زیر درخواست شود:

 • بیماری کلیوی
 • علائمی مانند ضعف عضلانی یا ضربان نامنظم قلب (آریتمی قلبی)
 • وضعیتی که با دیورتیک ها یا داروهای قلبی درمان می شود
 • دارای فشار خون بالا (فشار خون بالا) یا تحت درمان برای فشار خون بالا هستند

پانل های الکترولیت و پانل های متابولیک پایه معمولاً در فواصل منظم زمانی که یک پزشک در حال تشخیص کتواسیدوز دیابتی و بیماری کلیوی است یا هنگام نظارت بر بیمار تحت دیالیز، درمان دیورتیک یا مایعات داخل وریدی درخواست می شود.

آزمایش پتاسیم ادرار ممکن است زمانی انجام شود که سطح پتاسیم خون غیر طبیعی باشد.

نتیجه آزمایش پتاسیم (+K) چه چیزی را نشان می دهد؟

سطح پتاسیم معمولاً همراه با نتایج سایر آزمایش ها انجام شده در همان زمان، مانند نتایج سایر آزمایش های الکترولیت، تفسیر می شود. سطوح پایین و بالا پتاسیم می تواند ناشی از شرایط و بیماری های مختلف باشد.

نمونه هایی از شرایطی که می توانند باعث سطوح بالای پتاسیم (هیپرکالمی) شوند عبارتند از:

 • بیماری کلیوی
 • بیماری آدیسون
 • آسیب به بافت
 • عفونت
 • دیابت
 • کم آبی بدن
 • مصرف بیش از حد پتاسیم (به عنوان مثال، رژیم های غذایی سرشار از پتاسیم، مکمل های پتاسیم)
 • درمان با مایعات داخل وریدی (IV)، پتاسیم بیش از حد IV
 • استفاده از داروهای خاصی که باعث پتاسیم بالا در درصد کمی از افراد می شود، از جمله داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs)، مهارکننده های ACE، مسدودکننده های بتا (مانند پروپرانولول و آتنولول)، مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (مانند کاپتوپریل، انالاپریل). و لیزینوپریل) و دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم (مانند تریامترن، آمیلورید و اسپیرونولاکتون)

دلایل هایپرکالمی

نمونه هایی از شرایطی که می توانند باعث کاهش سطح پتاسیم (هیپوکالمی) شوند عبارتند از:

 • اسهال و استفراغ
 • هیپرآلدوسترونیسم اولیه (سندرم کان)
 • عارضه مصرف بیش از حد استامینوفن
 • دیابت – سطح پتاسیم ممکن است پس از مصرف انسولین کاهش یابد، به خصوص اگر دیابت خود را به خوبی مدیریت نکرده باشید.
 • به عنوان یک عارضه جانبی “قرص های آب” (ادرارهای دفع کننده پتاسیم)؛ اگر اینها را مصرف کنید، پزشک شما ممکن است سطح پتاسیم شما را به طور مرتب بررسی کند.
 • استفاده از برخی داروها مانند کورتیکواستروئیدها، آگونیست های بتا آدرنرژیک مانند ایزوپروترنول، آنتاگونیست های آلفا آدرنرژیک مانند کلونیدین، آنتی بیوتیک هایی مانند جنتامایسین و کاربنی سیلین و عامل ضد قارچ آمفوتریسین B.

دلایل هیپوکالمی

سطح پتاسیم ادرار معمولا با سطح خون مقایسه می شود. بدن به طور معمول پتاسیم اضافی را دفع می کند، بنابراین سطح ادرار ممکن است افزایش یابد زیرا در خون بالا است. هنگامی که بدن پتاسیم زیادی از دست می دهد، ممکن است پتاسیم ادرار نیز افزایش یابد. در این حالت سطح خون طبیعی تا پایین خواهد بود. اگر سطح پتاسیم خون به دلیل عدم مصرف کافی پایین باشد، غلظت ادرار نیز پایین خواهد بود.

کاهش سطح پتاسیم ادرار ممکن است به دلیل برخی داروها مانند NSAID ها، مسدودکننده های بتا و لیتیوم یا به دلیل تولید بسیار کم هورمون آلدوسترون توسط غدد فوق کلیوی باشد.

افزایش سطح پتاسیم ادرار ممکن است به دلیل بیماری کلیوی، اختلالات خوردن مانند بی اشتهایی یا آسیب عضلانی باشد.

سطح پتاسیم (+K) من کمی خارج از محدوده است. آیا می تواند خطرناک است؟

نتیجه پتاسیم شما توسط پزشک شما در چارچوب آزمایش های دیگری که انجام داده اید و همچنین سایر عوامل مانند سابقه پزشکی شما تفسیر می شود. یک نتیجه بالا یا پایین ممکن است اهمیت پزشکی داشته باشد یا نداشته باشد. به طور کلی، این مورد زمانی است که مقدار تست فقط کمی بالاتر یا کمتر از محدوده مرجع باشد. به همین دلیل است که پزشکان ممکن است آزمایشی را روی شما تکرار کنند و به همین دلیل است که ممکن است به نتایج زمان‌های قبلی که همان آزمایش را انجام داده‌اید نگاه کنند.

از سوی دیگر، یک نتیجه خارج از محدوده ممکن است نشان دهنده یک مشکل باشد و مستلزم بررسی بیشتر باشد. پزشک شما نتایج آزمایش شما را ارزیابی می کند و تعیین می کند که آیا نتیجه ای که خارج از محدوده مرجع قرار می گیرد برای شما معنی مهمی دارد یا خیر.

درمان های مناسب برای علل شایع پتاسیم کم (هیپوکالمی) و پتاسیم بالا (هیپرکالمی) چیست؟

درمان کمبود پتاسیم ممکن است شامل مصرف مکمل های کلرید پتاسیم و خوردن بیشتر غذاهای غنی از پتاسیم مانند موز، گوشت گاو یا اسفناج باشد. درمان پتاسیم بالا ممکن است شامل استفاده از دیورتیک ها، دیالیز کلیه یا تزریق انسولین باشد.

غذاهای سرشار از پتاسیم شامل بسیاری از میوه ها و سبزیجات مانند موز، طالبی، گریپ فروت، پرتقال، گوجه فرنگی، خربزه عسلک، کدو حلوایی و سیب زمینی است. سایر غذاها مانند حبوبات، آجیل و دانه ها نیز منابع خوبی از پتاسیم هستند.

غذاهای حاوی پتاسیم

غذاهای حاوی پتاسیم

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

سطوح پتاسیم را می توان به طور کاذب در اثر شرایط مختلف پیرامون جمع آوری نمونه و پردازش نمونه افزایش داد. به عنوان مثال، اگر در حین گرفتن نمونه خون مکرراً مشت خود را گره کرده و شل کنید، ممکن است سطح پتاسیم خون افزایش یابد. اگر نمونه‌های خون در رسیدن به آزمایشگاه به تأخیر بیفتند یا لوله‌های خون در حین حمل و نقل در معرض برخورد محکم قرار گیرند، ممکن است پتاسیم از گلبول‌های قرمز خون نشت کند و پتاسیم سرم را به طور کاذب افزایش دهد.

هنگامی که اعداد با شرایط بالینی مطابقت ندارند، یک پزشک ممکن است نتایج افزایش پتاسیم را زیر سوال ببرد. اگر سؤالی در مورد نحوه جمع‌آوری خون وجود دارد، پزشک ممکن است درخواست کند که آزمایش برای تأیید نتایج تکرار شود.

آیا نتایج آزمایش دقیق است؟

آزمایش خون برای پتاسیم به طور معمول استفاده می شود و به طور کلی برای انعکاس تغییرات در سطح کل پتاسیم قابل اعتماد است.

عوامل خاصی وجود دارد که می تواند بر دقت آزمایش خون پتاسیم تأثیر بگذارد. نمونه هایی از این موارد عبارتند از:

 • مشت کردن: برخی از افراد ممکن است چندین بار قبل یا در طول خونگیری دست خود را در مشت محکم کنند و این می تواند سطح پتاسیم اندازه گیری شده شما را افزایش دهد که منجر به نتیجه آزمایش گمراه کننده می شود.
 • مشکل در خون‌گیری: اگر تکنسین برای دسترسی به ورید بازوی شما تلاش کند، ممکن است باعث آسیب موقت به گلبول‌های قرمز خون شود و پتاسیم اضافی را از داخل آن سلول‌ها در خون آزاد کند. این می تواند باعث افزایش کاذب سطح پتاسیم شود.
 • تغییرات در سلول های خونی: بیماران مبتلا به شرایطی که بر تعداد گلبول های سفید یا پلاکت خون آنها تأثیر می گذارد ممکن است نتایج آزمایش خون پتاسیم به طور کاذب بالا یا پایین باشد. این همچنین می تواند نتیجه داروهای خاصی باشد که بر فعالیت و تولید سلول های خونی تأثیر می گذارد.

اگر پزشک مشکوک باشد که یکی از این عوامل روی آزمایش شما تأثیر گذاشته است، ممکن است آزمایش خون پتاسیم را با اقدامات ویژه برای جلوگیری از نتایج نادرست احتمالی تکرار کنید.

برای آزمایش‌های ادرار پتاسیم، مسائل خاصی وجود دارد که می‌تواند بر دقت هنگام استفاده از نمونه ادرار 24 ساعته یا رندوم تأثیر بگذارد. نمونه های یک بار مصرف بر محاسبه نسبت پتاسیم به کراتینین تکیه دارند.

جمع آوری ادرار 24 ساعته به اندازه گیری کراتینین متکی نیست، بنابراین از این چالش های بالقوه جلوگیری می کند. با این حال، بسیاری از مردم نمونه 24 ساعته را ناخوشایند یا سخت می دانند. در بسیاری از موارد، این امر منجر به جمع آوری ادرار بیش از حد یا خیلی کم می شود که هر یک می تواند بر دقت آزمایش تأثیر بگذارد.

آیا به آزمایش های بعدی نیاز است؟

اگر سطوح غیر طبیعی پتاسیم در خونتان وجود داشته باشد، آزمایش پیگیری معمول است.

در بسیاری از موارد، پتاسیم بالا یا پایین در آزمایش های روتین یا زمانی که علائم قابل توجهی ندارید مشاهده می شود. این می تواند رخ دهد زیرا تغییرات خفیف در سطح پتاسیم همیشه باعث ایجاد علائم نمی شود.

در این شرایط، پیگیری معمولاً شامل معاینه فیزیکی، بررسی سابقه سلامتی و بحث در مورد داروهای فعلی شما می شود. این مراحل اغلب می‌توانند توضیحی محتمل برای سطوح پتاسیم شما نشان دهند.

آزمایش‌های متداول پیگیری شامل الکتروکاردیوگرام (ECG) است که آزمایش عملکرد قلب است. این آزمایش به دلیل اثرات بالقوه سطح پتاسیم بر سلامت قلب و عروق انجام می شود. پزشک همچنین ممکن است آزمایش‌های خون دیگری را انجام دهد که عملکرد کلیه، تعادل اسید-باز و سایر عناصر سلامتی شما را ارزیابی می‌کند.

تغییرات ECG با پتاسیم

تغییرات ECG با پتاسیم

ممکن است آزمایش مجدد سطح پتاسیم خون خود را برای تأیید نتیجه اولیه یا ردیابی سطوح خود در طول زمان انجام دهید. علاوه بر این، آزمایش پتاسیم ادرار می تواند به عنوان یک آزمایش پیگیری که به ارزیابی محتمل ترین علل سطوح غیر طبیعی پتاسیم در خون شما کمک می کند، استفاده شود.

آزمایش پتاسیم (+K) چه تفاوتی با پانل الکترولیت دارد؟

پانل الکترولیت یک آزمایش خون است که شامل اندازه گیری پتاسیم است. علاوه بر پتاسیم، یک پانل الکترولیت نیز کلرید، بی کربنات و سدیم را اندازه گیری می کند.

آزمایش پتاسیم (+K) چه تفاوتی با پانل کلیوی، پانل متابولیک پایه یا پانل متابولیک جامع دارد؟

تست های پانل شامل اندازه گیری های متعدد با استفاده از یک نمونه است. پتاسیم اغلب یکی از این اندازه گیری ها در آزمایش هایی است که وضعیت کلیه ها را ارزیابی می کند. به عنوان مثال، پتاسیم بخشی از پانل متابولیک پایه (BMP)، پانل متابولیک جامع (CMP) و پانل کلیوی است.

BMP معمولاً دارای 8 اندازه گیری از جمله پتاسیم است و CMP به طور معمول دارای 14 اندازه گیری از جمله پتاسیم است. پانل کلیه استاندارد نشده است اما تقریباً همیشه شامل پتاسیم و سایر مواد معدنی موجود در پانل الکترولیت است.

آیا آزمایش پتاسیم (+K) تمام پتاسیم بدن را اندازه گیری می کند؟

آزمایش پتاسیم خون یا ادرار، اندازه گیری کل پتاسیم بدن شما نیست.

بیشتر پتاسیم در داخل سلول های بدن شما ذخیره می شود. تلاش برای اندازه گیری کل پتاسیم چالش برانگیز است و برای اکثر موقعیت های پزشکی مناسب نیست. به همین دلیل از روش های دیگری برای اندازه گیری پتاسیم استفاده می شود. آزمایش خون، پتاسیم موجود در خون را به جای داخل سلول ها اندازه گیری می کند، و آزمایش پتاسیم ادرار، میزان پتاسیمی را که از بدن از طریق ادرار دفع می شود، اندازه گیری می کند.

آیا آزمایش پتاسیم (+K)، میزان پتاسیم را در رژیم غذایی اندازه می گیرد؟

آزمایش پتاسیم به طور مستقیم میزان پتاسیمی که از رژیم غذایی دریافت می کنید را ارزیابی نمی کند.

اگرچه مقدار پتاسیمی که از غذاها و نوشیدنی ها دریافت می کنید بر سطح کل پتاسیم شما تأثیر می گذارد، اما غیر معمول است که دریافت ناکافی پتاسیم به تنهایی دلیل سطوح پایین پتاسیم در خون باشد. با این حال، کاهش دریافت پتاسیم در رژیم غذایی می‌تواند عامل تشدیدکننده‌ای باشد در صورت داشتن سایر مشکلات سلامتی که می‌تواند سطح پتاسیم را کاهش دهد.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

 • آزمایش الکترولیت ها و شکاف آنیونی (Anion Gap)این آزمایش سطح الکترولیت های خاصی را در خون شما مانند سدیم، پتاسیم و کلرید و همچنین شکاف آنیون را اندازه گیری می کند، که محاسبه ای است که به تعیین عدم تعادل در الکترولیت بدن شما کمک می کند. سطوح الکترولیت ها برای بسیاری از عملکردهای بدن از جمله تنظیم تعادل مایعات، حفظ عملکرد صحیح اعصاب و ماهیچه ها و کنترل اسیدیته خون ضروری هستند.
 • پانل متابولیک پایه (BMP)BMP یک آزمایش خون است که چندین نشانگر اساسی سلامت کلی و عملکرد اندام، از جمله سطوح الکترولیت (مانند سدیم، پتاسیم و کلرید)، سطح گلوکز (قند) خون و  با استفاده از یک نشانگر به نام کراتینین عملکرد کلیه را اندازه گیری می کند. BMP می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد عملکرد بدن شما ارائه دهد و می تواند به تشخیص برخی شرایط پزشکی کمک کند.
 • پانل متابولیک جامع (CMP): CMP نسخه گسترده تری از BMP است که نشانگرهای اضافی عملکرد کبد (مانند آنزیم های کبدی)، سطح پروتئین و سطح کلسیم را علاوه بر آزمایش های موجود در BMP اندازه گیری می کند. مانند BMP، CMP می تواند اطلاعات مهمی در مورد سلامت کلی و عملکرد اندام ارائه دهد.
 • آزمایش های پانل کلیه(Renal Panel)اینها گروهی از آزمایش‌ها هستند که به طور خاص میزان عملکرد کلیه‌های شما را اندازه‌گیری می‌کنند. آنها معمولاً شامل اندازه گیری کراتینین، نیتروژن اوره خون (BUN) و سایر نشانگرهای عملکرد کلیه هستند. این آزمایش ها می توانند به تشخیص بیماری کلیوی یا نظارت بر شرایط کلیوی موجود کمک کنند.
 • آزمایش سدیم (Na): این آزمایش سطح سدیم خون شما را اندازه گیری می کند. سدیم یک الکترولیت مهم است که به تنظیم تعادل مایعات و عملکرد عصبی کمک می کند. سطوح غیر طبیعی سدیم می تواند نشانه کم آبی بدن، مشکلات کلیوی یا سایر شرایط پزشکی باشد.
 • آزمایش کلرید (Cl) : این آزمایش سطح کلرید خون شما را اندازه گیری می کند. کلرید الکترولیت مهم دیگری است که با سدیم برای کمک به تنظیم تعادل مایعات و حفظ سطح مناسب pH در بدن شما کار می کند. سطوح غیر طبیعی کلرید می تواند نشانه کم آبی بدن، مشکلات کلیوی یا سایر شرایط پزشکی باشد.

در سایت Medline Plus در مورد پتاسیم بیشتر بخوانید:

پتاسیم یک ماده معدنی است که بدن شما برای عملکرد صحیح به آن نیاز دارد. پتاسیم یک نوع الکترولیت است. به عملکرد اعصاب و انقباض عضلات کمک می کند. کمک می کند ضربان قلب شما منظم بماند. همچنین به انتقال مواد مغذی به داخل سلول‌ها و دفع مواد زائد از سلول‌ها کمک می‌کند. رژیم غذایی سرشار از پتاسیم به جبران برخی از اثرات مضر سدیم بر فشار خون کمک می کند.

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Potassium test. Updated April 29, 2019. Accessed July 7, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003484.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Potassium urine test. Updated July 4, 2019. Accessed July 8, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003600.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Urine 24-hour volume. Updated July 4, 2019. Accessed July 12, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003425.htm

American Board of Internal Medicine. ABIM laboratory test reference ranges. Updated July 2021. Accessed July 12, 2021. https://www.abim.org/Media/bfijryql/laboratory-reference-ranges.pdf

Lewis III JL. Hyperkalemia. Merck Manual Consumer Edition. Updated April 2020. Accessed July 8, 2021. https://www.merckmanuals.com/home/hormonal-and-metabolic-disorders/electrolyte-balance/hyperkalemia-high-level-of-potassium-in-the-blood

Lewis III JL. Hypokalemia. Merck Manual Consumer Edition. Updated April 2020. Accessed July 8, 2021. https://www.msdmanuals.com/home/hormonal-and-metabolic-disorders/electrolyte-balance/hypokalemia-low-level-of-potassium-in-the-blood

Lewis III JL. Hypokalemia. Merck Manual Professional Edition. Updated April 2020. Accessed July 8, 2021. https://www.msdmanuals.com/professional/endocrine-and-metabolic-disorders/electrolyte-disorders/hypokalemia

Lewis III JL. Overview of disorders of potassium concentration. Merck Manual Professional Edition. Updated April 2020. Accessed July 7, 2021. https://www.merckmanuals.com/professional/endocrine-and-metabolic-disorders/electrolyte-disorders/overview-of-disorders-of-potassium-concentration

MedlinePlus: National Library of Medicine. Potassium blood test. Updated July 31, 2020. Accessed July 7, 2021. https://medlineplus.gov/lab-tests/potassium-blood-test/

MedlinePlus: National Library of Medicine. Electrolyte panel. Updated March 3, 2021. Accessed July 12, 2021. https://medlineplus.gov/lab-tests/electrolyte-panel/

Mount DB. Clinical manifestations and treatment of hypokalemia in adults. In: Sterns RH, Emmett M, eds. UpToDate. Updated December 2, 2019. Accessed July 7, 2021. https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-treatment-of-hypokalemia-in-adults

Mount DB. Potassium balance in acid-base disorders. In: Sterns RH, ed. UpToDate. Updated December 3, 2019. Accessed July 7, 2021. https://www.uptodate.com/contents/potassium-balance-in-acid-base-disorders

Mount DB. Causes of hypokalemia in adults. In: Sterns RH, ed. UpToDate. Updated March 9, 2020. Accessed July 7, 2021. https://www.uptodate.com/contents/causes-of-hypokalemia-in-adults

Mount DB. Potassium and hypertension. In: Bakris GL, ed. UpToDate. Updated May 8, 2020. Accessed July 7, 2021. https://www.uptodate.com/contents/potassium-and-hypertension

Mount DB. Causes and evaluation of hyperkalemia in adults. In: Sterns RH, ed. UpToDate. Updated May 26, 2020. Accessed July 7, 2021. https://www.uptodate.com/contents/causes-and-evaluation-of-hyperkalemia-in-adults

Mount DB. Evaluation of the adult patient with hypokalemia. In: Sterns RH, Emmett M, eds. UpToDate. Updated November 12, 2020. Accessed July 7, 2021. https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-the-adult-patient-with-hypokalemia

National Institutes of Health Office of Dietary Supplements. Potassium. Updated March 26, 2021. Accessed July 7, 2021. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Potassium-HealthProfessional

Perrone RD, Inker LA. Patient education: Collection of a 24-hour urine specimen (beyond the basics). In: Sterns RH, ed. UpToDate. Updated October 29, 2020. Accessed July 12, 2021. https://www.uptodate.com/contents/collection-of-a-24-hour-urine-specimen-beyond-the-basics

Rovin BH. Assessment of urinary protein excretion and evaluation of isolated non-nephrotic proteinuria in adults. In: Glass ock RJ, Curhan GC, eds. UpToDate. Updated January 22, 2020. Accessed July 12, 2021. https://www.uptodate.com/contents/assessment-of-urinary-protein-excretion-and-evaluation-of-isolated-non-nephrotic-proteinuria-in-adults

Shahbaz H, Gupta M. Creatinine clearance. In: StatPearls. Updated September 2, 2020. Accessed July 12, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544228/

Shrimanker I, Bhattarai S. Electrolytes. In: StatPearls. Updated September 12, 2020. Accessed July 5, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541123/

Sterns RH. Hypokalemia-induced renal dysfunction. In: Emmett M, ed. UpToDate. Updated September 18, 2019. Accessed July 7, 2021. https://www.uptodate.com/contents/hypokalemia-induced-renal-dysfunction

این مقاله برای شما مفید بود؟

2 دیدگاه

 1. Avatar
  الهه 4 اسفند 1401 در 5:53 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام
  من کلا نمک نمیخورم آیا این میتونه مشکل ساز باشه برام؟

  • Avatar
   دکتر فرزاد باباخانی 4 اسفند 1401 در 8:21 ق.ظ - پاسخ دادن

   سلام و درود
   پتاسیم به طور گسترده در بسیاری از غذاها به ویژه میوه ها و سبزیجات موجود است. سبزیجات برگدار، لوبیا، آجیل، غذاهای لبنی و سبزیجات نشاسته ای مانند کدو حلوایی زمستانه منابع غنی هستند.

   میوه های خشک (کشمش، زردآلو)
   لوبیا، عدس
   سیب زمینی
   کدو حلوایی زمستانه (بلوط، کره)
   اسفناج، کلم بروکلی
   سبزی چغندر
   آووکادو
   موز
   طالبی
   پرتقال، آب پرتقال
   آب نارگیل
   گوجه فرنگیها
   شیرهای لبنی و گیاهی (سویا، بادام)
   ماست
   بادام هندی، بادام
   جوجه (مرغ)
   ماهی سالمون

ثبت دیدگاه

Go to Top