آزمایش تعیین هویت | آزمایش رد ابوت | paternity | آزمایش پدر فرزندی

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش تعیین هویت | آزمایش رد ابوت | paternity | آزمایش پدر فرزندی

آزمایش تعیین هویت (paternity) یک آزمایش ژنتیکی است که تعیین می کند آیا یک مرد پدر بیولوژیکی کودک است یا خیر. این آزمایش اطلاعات ژنتیکی کودک را با اطلاعات پدر ادعایی مقایسه می کند تا احتمال پدر بودن شخص را تعیین کند. انواع مختلفی از آزمایش های تعیین هویت وجود دارد، اما رایج ترین آنها یک آزمایش DNA است که مناطق خاصی از ماده ژنتیکی به نام مارکرهای DNA را در کودک و پدر ادعا شده تجزیه و تحلیل می کند. اگر مارکرهای DNA در کودک با مارکرهای پدر ادعایی با درجه بالایی از اطمینان مطابقت داشته باشد، احتمالاً مرد پدر بیولوژیکی کودک است.

اسامی دیگر:

 • آزمایش تعیین هویت 
 • آزمایش رد ابوت
 • paternity 
 • آزمایش پدر فرزندی

چرا آزمایش تعیین هویت (paternity) درخواست می شود؟

 • تعیین پدر قانونی: در برخی موارد ممکن است پدر بیولوژیکی کودک تعیین نشود و برای اهدافی مانند حضانت فرزند، حمایت از فرزند یا ارث می توان از آزمایش تعیین هویت (paternity) برای تعیین پدری قانونی استفاده کرد.
 • حل اختلاف پدری: گاهی اوقات ممکن است بر سر هویت پدر بیولوژیکی اختلاف وجود داشته باشد و آزمایش پدری می تواند به حل این موضوع کمک کند.
 • بررسی مسائل جنایی و حقوقی: این تست نقش مهمی در تحقیقات جنایی ایفا می کند زیرا به تعیین هویت افراد و پیوند آنها با صحنه جرم کمک می کند. آزمایش شناسایی معمولاً شامل تجزیه و تحلیل مواد بیولوژیکی مانند خون، بزاق، مایع منی یا موهایی است که در صحنه جرم یافت می شود تا مشخصات DNA فردی را که مواد را پشت سر گذاشته است، تعیین کند.
 • اهداف مهاجرت: در برخی موارد، آزمایش پدری ممکن است به عنوان بخشی از درخواست مهاجرت برای اثبات رابطه بین پدر و فرزند مورد نیاز باشد.
 • دلایل پزشکی: در شرایط پزشکی خاص، شناخت پدر بیولوژیکی کودک برای آزمایش ژنتیک یا تعیین خطر بیماری های ارثی ممکن است مهم باشد.

چه زمانی آزمایش تعیین هویت (paternity) بایستی انجام شود؟

 • برای مقاصد قانونی: اگر آزمایش پدری برای مقاصد قانونی، مانند احراز حق پدری قانونی یا برای موارد حمایتی یا حضانت فرزند انجام می شود، رعایت مراحل قانونی برای انجام آزمایش مهم است. این ممکن است شامل اخذ حکم دادگاه برای آزمایش، و اطمینان از انجام آزمایش توسط آزمایشگاه معتبری باشد.
 • قبل یا بعد از تولد کودک: آزمایش پدری می تواند قبل یا بعد از تولد کودک انجام شود. آزمایش پدری قبل از تولد می تواند در اوایل 10 تا 13 هفته بارداری با استفاده از پرزهای کوریونی (CVS) یا پس از 15  تا 22 هفته با استفاده از آمنیوسنتز انجام شود. آزمایش های پس از زایمان را می توان در هر زمانی پس از تولد کودک انجام داد.

مهم است که قبل از انجام آزمایش پدری از همه طرفین درگیر رضایت بگیرید. این شامل مادر و فرزند می شود (اگر آنها به اندازه کافی بزرگ باشند که رضایت خود را ارائه کنند). اگر هر یک از طرفین مایل به شرکت در آزمایش نباشد، ممکن است لازم باشد مراحل قانونی برای وادار کردن آنها به انجام این کار دنبال شود.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش تعیین هویت (paternity):

برای انجام آزمایش پدری، هم از پدر و هم از فرزند نمونه مورد نیاز است. متداول ترین نمونه های مورد استفاده برای آزمایش DNA عبارتند از:

سواب باکال یا سواب از قسمت داخلی گونه: این یک روش بدون درد و غیر تهاجمی برای جمع آوری DNA از داخل گونه با استفاده از یک برس کوچک و نرم است.

نمونه گیری با سواب باکال

نمونه گیری با سواب باکال

نمونه خون در لوله درب بنفش حاوی ضد انعقاد EDTA یا لوله با درب سبز حاوی هپارین و یا لوله درب زرد حاوی ACD: مقدار کمی خون از پدر و فرزند گرفته می شود.

لوله مورد نیاز برای آزمایش بازآرایی ژن FIP1L1-PDGFRA

لوله مورد نیاز برای آزمایش تعیین هویت (paternity)

آمنیوسنتز و یا نمونه CVS: این یک روش تهاجمی است که شامل جمع آوری نمونه مایع آمنیوتیک از مادر در دوران بارداری است.

آزمایش-آمنیوسنتز

توجه به این نکته مهم است که دقت آزمایش به کیفیت و کمیت نمونه DNA به دست آمده بستگی دارد. بنابراین، پیروی از دستورالعمل های خاص ارائه شده توسط مرکز آزمایش برای جمع آوری نمونه ضروری است.

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش های انجام آزمایش تعیین هویت (paternity):

روش های مختلفی برای آزمایش تعیین هویت (paternity) وجود دارد، اما متداول ترین روش ها آزمایش DNA و آزمایش خون هستند. در اینجا توضیح مفصلی از هر روش ارائه شده است:

آزمایش DNA: آزمایش DNA رایج ترین روش آزمایش تعیین هویت (paternity) است زیرا دقیق و قابل اعتماد است. این فرآیند شامل مقایسه DNA پدر و فرزند ادعایی برای تعیین اینکه آیا آنها یک رابطه بیولوژیکی دارند یا خیر است. این آزمایش مارکرهای DNA خاصی را که برای هر فرد منحصر به فرد است، تجزیه و تحلیل می کند و این نشانگرها از والدین بیولوژیکی به ارث می رسند.

متداول ترین نوع آزمایش DNA که برای آزمایش پدری استفاده می شود، آزمایش “PCR-based” نام دارد. این آزمایش مجموعه ای از مارکرهای DNA خاص را تجزیه و تحلیل می کند. متداول ترین مارکرهای تحلیل شده، تکرارهای پشت سر هم کوتاه (STRs) نامیده می شوند که بسیار متغیر هستند و از والدین بیولوژیکی به ارث می رسند.

آزمایش DNA برای تعیین هویت بودن

آزمایش DNA برای تعیین هویت بودن

سواب‌های باکال یا نمونه‌های خون از پدر و فرزند ادعایی جمع‌آوری می‌شوند و DNA با استفاده از روش PCR (واکنش زنجیره‌ای پلیمراز) استخراج و آنالیز می‌شود. سپس پروفایل‌های DNA با هم مقایسه می‌شوند تا مشخص شود که آیا بین پدر ادعا شده و فرزند تطابق وجود دارد یا خیر. احتمال پدر بودن به صورت درصدی بیان می شود که نشان دهنده احتمال این است که پدر ادعا شده پدر بیولوژیکی کودک باشد.

آزمایش خون یا تعیین گروه های خونی: آزمایش خون یک روش قدیمی‌تر برای آزمایش تعیین هویت (paternity) است که امروزه به طور معمول مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، زیرا دقت کمتری نسبت به آزمایش DNA دارد. این فرآیند شامل تجزیه و تحلیل گروه‌های خونی پدر و فرزند مورد ادعا برای تعیین اینکه آیا آنها یک رابطه بیولوژیکی دارند یا خیر. گروه بندی خون بر اساس وجود یا عدم وجود پروتئین های خاص در سطح گلبول های قرمز است.

گروه‌های خونی پدر و فرزند ادعایی با هم مقایسه می‌شوند تا مشخص شود که آیا مطابقت دارند یا خیر. اگر گروه‌های خونی مطابقت داشته باشند، ممکن است پدر مورد ادعا پدر بیولوژیکی کودک باشد. با این حال، آزمایش خون نسبت به آزمایش DNA دقیق تر است، زیرا گروه های خونی به اندازه نشانگرهای DNA منحصر به فرد نیستند و احتمال مثبت کاذب و منفی کاذب بیشتر است.

جدول تعیین گروه خونی فرزند بر اساس گروه خونی پدر و مادر

جدول تعیین گروه خونی فرزند بر اساس گروه خونی پدر و مادر

به طور خلاصه، آزمایش DNA دقیق ترین و قابل اعتمادترین روش آزمایش تعیین هویت (paternity) است. این بر اساس تجزیه و تحلیل نشانگرهای DNA خاص است که برای هر فرد منحصر به فرد است و از والدین بیولوژیکی به ارث رسیده است. آزمایش خون یک روش قدیمی‌تر برای آزمایش پدری است که دقت کمتری نسبت به آزمایش DNA دارد و بر اساس تجزیه و تحلیل گروه‌های خونی پدر و فرزند ادعایی است.

آمادگی قبل از انجام آزمایش تعیین هویت (paternity):

نیاز به آمادگی خاصی ندارد اما تأیید هویت پدر و فرزند ادعایی قبل از انجام آزمایش تعیین هویت (paternity) ضروری است. این کار را می توان با بررسی کارت ملی یا شناسنامه عکس دار انجام داد.

چه چیزی در آزمایش تعیین هویت (paternity) مورد بررسی قرار می گیرد؟

بیش از 20 سال پیش، دانشمندان روش های ژنتیکی جدیدی را برای به دست آوردن الگوهای ژنتیکی خاص برای تعیین هویت توسعه دادند. این روش به سرعت فراگیر شد و از آن زمان در پزشکی قانونی، تحقیقات جنایی، مهاجرت و تعیین خویشاوندی و غیره مورد استفاده قرار گرفت. امروزه به ندرت قاضی را می توان یافت که به نتایج آزمایشات ژنتیکی اعتقاد نداشته باشد و از آن در دادگاه خود استفاده نکند.

معمولاً از آزمایش ژنتیک برای تأیید رابطه والد و فرزند استفاده می شود، مانند آزمایش تعیین هویت (paternity) که دقیق ترین روش تشخیصی برای ایجاد رابطه پدر و فرزند با دقت 99.9 درصد است. آزمایش تعیین هویت (paternity) در مواردی که به هر دلیلی نیاز به اثبات این رابطه وجود داشته باشد، بنا به درخواست متقاضیان انجام می شود. نمونه DNA پدر یا مادر فرضی با نمونه کودک مقایسه می شود و حداقل 15 تا 16 مارکرژنتیکی برای تعیین دقیق رابطه والد و فرزند آنالیز می شود.

در مواردی که کودک هنوز به دنیا نیامده است، می توان از طریق DNA بدون سلول در خون مادر یا با نمونه برداری CVS یا آمنیوسنتز، از جنین نمونه DNA گرفت. مقایسه مارکرهای ژنتیکی بر اساس توالی های مکرر DNA به نام تکرارهای پشت سر هم کوتاه (STRs) است که در نواحی اینترون ژن قرار دارند. تفاوت در تعداد تکرار این توالی ها در افراد مختلف برای تمایز بین DNA افراد مختلف استفاده می شود. از آنجایی که هر فردی نیمی از ژن‌های خود را از والدین خود به ارث می‌برد، تکرار این توالی‌ها در کودک مشابه والدینش است و آن را مبنایی دقیق برای تعیین رابطه والد-فرزندی قرار می‌دهد.

تکرارهای پشت سر هم کوتاه (STRs) در تعیین هویت

تکرارهای پشت سر هم کوتاه (STRs) در تعیین هویت

آزمایش تعیین هویت (paternity) کاربردهای متعددی دارد، از جمله:

 • بررسی نمونه های جمع آوری شده از صحنه جرم
 • جستجوی اعضای خانواده گم شده
 • شناسایی دوقلوهای همسان
 • اثبات کودک ربایی
 • شناسایی هویت بقایای بقایای حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و جنگ

روش‌های دیگری نیز برای تعیین هویت استفاده می‌شود، از جمله استفاده از میتوکندری برای تعیین اصل و نسب مادری و STRs کروموزوم Y برای تعیین اصل و نسب پدری. روش های دیگر آزمایش تعیین هویت (paternity) شامل مقایسه گروه های خونی و انواع HLA است. از آنجایی که آزمایش DNA دقیق تر است، این روش ها به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

هنگام درخواست نمونه برداری باید مدارک شناسایی معتبر و گواهی های مربوطه ارائه شود. آزمایشگاه مسئولیتی در قبال تایید هویت فرد ارائه دهنده نمونه در مواردی که نمونه در آزمایشگاه گرفته نشده و یا ارسال می شود ندارد.

سوالات متداول:

چه زمانی آزمایش تعیین هویت (paternity) انجام می شود؟

آزمایش تعیین هویت (paternity) ممکن است زمانی انجام شود که هویت والدین ژنتیکی کودک ناشناخته یا مورد مناقشه باشد.

زمانی که نیاز به تایید قانونی یک رابطه ژنتیکی وجود داشته باشد، ممکن است از آزمایش تعیین هویت (paternity) استفاده شود. آزمایش تعیین هویت (paternity) ممکن است به دلایل زیادی درخواست شود، از جمله:

 • افزودن نام والدین به شناسنامه فرزند
 • رسیدگی به مسائل در طول پرونده های قضایی مربوط به حمایت از کودک، حضانت کودک، یا حقوق ملاقات والدین
 • ایجاد تابعیت برای فرزند متولد شده در خارج از کشور
 • اخذ ویزای مهاجرتی
 • روشن شدن مسائل ارث

افراد ممکن است به دلایل مختلفی داوطلبانه آزمایش پدری را انجام دهند، از جمله:

 • تایید اینکه فردی والد ژنتیکی کودک است یا خیر
 • کمک به کودک برای یادگیری بیشتر در مورد والدین ژنتیکی و اصل و نسب خود
 • جمع آوری اطلاعات در مورد سابقه پزشکی خانوادگی کودک
 • رفع کنجکاوی، کسب اطمینان یا ایجاد آرامش در مورد روابط ژنتیکی

آیا آزمایش تعیین هویت (paternity) می تواند پدر بودن را در دوران بارداری تعیین کند؟

سه روش مختلف برای آزمایش تعیین هویت (paternity) قبل از تولد نوزاد وجود دارد. این سه روش عبارتند از:

 • تست غیرتهاجمی پدری قبل از تولد (NIPP): این آزمایش DNA جنین موجود در خون زن باردار در سه ماهه اول بارداری را تجزیه و تحلیل می کند. یک متخصص آزمایشگاه اطلاعات DNA جنین را با DNA نمونه سلول گونه پدر بالقوه مقایسه می کند.
 • نمونه برداری از پرزهای کوریونی (CVS): یک متخصص نمونه کوچکی از بافت جفت را می گیرد. این روش از طریق دهانه رحم یا شکم مادر انجام می شود. یک آزمایشگاه DNA نمونه را با DNA مادر و پدر بالقوه مقایسه می کند. CVS معمولا بین 10 تا 13 هفته پس از آخرین قاعدگی یک زن اتفاق می افتد. این روش با خطر جزئی سقط جنین یا از دست دادن بارداری همراه است.
 • آمنیوسنتز: در طول آمنیوسنتز، یک متخصص مقدار کمی مایع آمنیوتیک را خارج می کند. در این آزمایش از سوزنی استفاده می شود که در شکم مادر قرار می گیرد. یک آزمایشگاه نمونه مایع را با DNA مادر و پدر بالقوه مقایسه می کند. آمنیوسنتز بین هفته های 15 تا 20 بارداری انجام می شود. این آزمایش اندکی خطر سقط جنین را افزایش می دهد.
روش های نمونه برداری برای آزمایش تعیین هویت (paternity) در دوران بارداری

روش های نمونه برداری برای آزمایش تعیین هویت (paternity) در دوران بارداری

نتایج آزمایش تعیین هویت (paternity) چگونه تفسیر می شود؟

نتایج یآزمایش تعیین هویت (paternity) بر اساس مقایسه مارکرهای ژنتیکی در نمونه‌های DNA کودک و پدر ادعا شده تفسیر می‌شود. در یک آزمایش استاندارد پدری DNA، حداقل 15 تا 16 مارکر ژنتیکی با هم مقایسه می‌شوند و اگر بین نشانگرهای ژنتیکی در نمونه DNA کودک و نمونه‌های DNA پدر ادعا شده مطابقت وجود داشته باشد، نتایج آزمایش تعیین هویت (paternity) را تایید می‌کند. با این حال، اگر حتی در یک مارکر ژنتیکی عدم تطابق وجود داشته باشد، نتایج آزمایش تعیین هویت (paternity) را رد می کند، که نشان می دهد پدر ادعا شده پدر بیولوژیکی کودک نیست.

دقت آزمایش تعیین هویت (paternity) معمولاً به عنوان یک احتمال گزارش می‌شود، که نشان‌دهنده این احتمال است که پدر ادعا شده پدر بیولوژیکی کودک بر اساس شواهد ژنتیکی است. احتمال پدر بودن معمولاً به صورت درصد گزارش می شود و احتمال 99.9 درصد یا بالاتر به عنوان شواهد قطعی پدری در نظر گرفته می شود.

نتایج آزمایش تعیین هویت (paternity)توجه به این نکته ضروری است که نتایج آزمایش تعیین هویت (paternity) همیشه باید همراه با سایر شواهد مرتبط مانند سوابق پزشکی یا سابقه خانوادگی تفسیر شود تا از صحت نتایج آزمایش اطمینان حاصل شود. علاوه بر این، تفسیر نتایج آزمایش تعیین هویت (paternity) همیشه باید توسط یک متخصص واجد شرایط، مانند یک مشاور ژنتیک یا یک پزشک متخصص انجام شود، که می تواند راهنمایی و پشتیبانی افراد و خانواده ها را در درک پیامدهای نتایج آزمایش ارائه دهد.

چه مدت طول می کشد تا نتایج آزمایش تعیین هویت (paternity) به آماده شود؟

زمان برگشت نتایج آزمایش تعیین هویت (paternity) به نوع آزمایش و آزمایشگاهی که آنالیز را انجام می دهد بستگی دارد. آزمایش‌های استاندارد تعیین هویت (paternity) با استفاده از مارکرهای DNA معمولاً بین 3 تا 5 روز طول می‌کشد تا نتایج حاصل شود، در حالی که آزمایش‌های پیچیده‌تر، مانند آزمایش‌هایی که شامل اختلالات ژنتیکی نادر یا روابط پیچیده خانوادگی است، ممکن است چند هفته طول بکشد.

اگر پدر مورد ادعا فوت کرده باشد و نیاز به آزمایش تعیین هویت (paternity) باشد چه اتفاقی می افتد؟

اگر پدر ادعا شده فوت کرده باشد، باز هم می توان با استفاده از نمونه های DNA از سایر بستگان، مانند خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ، یا عمه و عمو، آزمایش تعیین هویت (paternity) انجام داد. این آزمایش‌ها به عنوان آزمایش‌های غیرمستقیم پدری شناخته می‌شوند و شامل مقایسه نشانگرهای ژنتیکی کودک با بستگان ادعایی برای تعیین احتمال پدری می‌شوند.

آیا آزمایش تعیین هویت (paternity) می تواند اشتباه باشد؟

در حالی که دقت آزمایش تعیین هویت (paternity) بسیار بالا است، همیشه به دلیل خطای آزمایشگاهی یا آلودگی نمونه، احتمال خطای کمی وجود دارد. علاوه بر این، در موارد نادر، ممکن است یک فرد دارای جهش ژنتیکی باشد که می تواند نتیجه مثبت کاذب را ایجاد کند. اما احتمال این خطاها بسیار کم است و اکثر آزمایشگاه های معتبر میزان دقت بالای 99 درصد را گزارش می دهند.

آیا آزمایش تعیین هویت (paternity) برای تعیین پدر بیولوژیکی دوقلوها امکان پذیر است؟

در مورد دوقلوهای همسان، آزمایش های پدری نمی توانند بین دو خواهر و برادر تمایز قائل شوند، زیرا آنها مشخصات ژنتیکی یکسانی دارند. با این حال، در مورد دوقلوها یا چند قلوهای برادر، می توان از آزمایش تعیین هویت (paternity) برای تعیین پدر بیولوژیکی هر کودک با مقایسه نشانگرهای ژنتیکی هر کودک با نشانگرهای پدر ادعایی استفاده کرد.

در سایت Cleveland Clinic در مورد آزمایش تعیین هویت (paternity) بیشتر بخوانید:

آزمایش تعیین هویت (paternity) DNA تقریباً 99 درصد در تعیین اینکه آیا یک مرد پدر بیولوژیکی شخص دیگری است یا خیر، دقیق است. آزمایش DNA می تواند از سواب گونه یا آزمایش خون استفاده کند. اگر به دلایل قانونی نیاز به نتایج دارید، باید آزمایش را در یک محیط پزشکی انجام دهید. تست های پدری قبل از تولد می تواند پدر بودن را در دوران بارداری مشخص کند.

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
برچسب ها:

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Buccal smear. Updated January 12, 2022. Accessed February 5, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003414.htm

Adams J. Paternity testing: Blood types and DNA. Nature Education. 2008; 1(1):146.

Association for the Advancement of Blood and Biotherapies. Relationship testing news. Published December 2021. Accessed January 20, 2022. https://www.aabb.org/docs/default-source/default-document-library/accreditation/relationship-testing-news-2112.pdf

Child Welfare Information Gateway. The rights of unmarried fathers. Updated August 2017. Accessed January 20, 2022. https://www.childwelfare.gov/pubpdfs/putative.pdf

FindLaw. Paternity blood tests and DNA. Updated December 16, 2021. Accessed January 20, 2022. https://www.findlaw.com/family/paternity/paternity-tests-blood-tests-and-dna.html

Georgia Department of Human Services. Paternity establishment. Date unknown. Accessed January 20, 2022. https://childsupport.georgia.gov/programs-services/paternity-establishment

Greely HT. The future of DTC genomics and the law. J Law Med Ethics. 2020;48(1):151-160. doi:10.1177/1073110520917003

Illinois Department of Healthcare and Family Services. Paternity information you should know. Date unknown. Accessed January 20, 2022. https://www2.illinois.gov/hfs/ChildSupport/FormsBrochures/Pages/hfs3282.aspx

Judicial Council of California. Parentage (paternity). Date unknown. Accessed January 20, 2022. https://www.courts.ca.gov/selfhelp-parentage.htm

King County. Paternity unit. Updated February 9, 2016. Accessed January 20, 2020. https://kingcounty.gov/depts/prosecutor/child-support/paternity-unit.aspx

Maine Department of Health and Human Services. Genetic testing. Date unknown. Accessed January 20, 2022. https://www.maine.gov/dhhs/ofi/programs-services/child-support-services/establish-paternity/genetic-testing

MedlinePlus: National Library of Medicine. What kinds of direct-to-consumer genetic tests are available? Updated September 21, 2020. Accessed January 20, 2022. https://medlineplus.gov/genetics/understanding/dtcgenetictesting/dtctesttypes/

MedlinePlus: National Library of Medicine. What is DNA? Updated January 19, 2021. Accessed January 20, 2022. https://medlineplus.gov/genetics/understanding/basics/dna/

MedlinePlus: National Library of Medicine. What are the uses of genetic testing? Updated July 28, 2021. Accessed January 20, 2022.   https://medlineplus.gov/genetics/understanding/testing/uses/

MedlinePlus: National Library of Medicine. What is noninvasive prenatal testing (NIPT) and what disorders can it screen for? Updated July 28, 2021. Accessed January 20, 2022. https://medlineplus.gov/genetics/understanding/testing/nipt/

Memorial Sloan Kettering Cancer Center. How to collect a DNA sample using a cheek swab. Updated September 22, 2020. Accessed January 20, 2022. https://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-collect-dna-sample-using-cheek-swab

National Human Genome Research Institute. DNA fingerprinting. Date unknown. Accessed January 20, 2022. https://www.genome.gov/genetics-glossary/DNA-Fingerprinting

National Human Genome Research Institute. Deoxyribonucleic acid (DNA) fact sheet. Updated August 24, 2020. Accessed January 20, 2022. https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Deoxyribonucleic-Acid-Fact-Sheet

Office of the Attorney General of Texas. Paternity, child support and you. Updated August 2015. Accessed January 20, 2022. https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/files/divisions/crime-victims/Paternity%20Child%20Support%20and%20You.pdf

Phillips AM. Only a click away – DTC genetics for ancestry, health, love…and more: A view of the business and regulatory landscape. Appl Transl Genom. 2016;8:16-22. Published 2016 Feb 2. doi:10.1016/j.atg.2016.01.001

Ryan A, Baner J, Demko Z, et al. Informatics-based, highly accurate, noninvasive prenatal paternity testing. Genet Med. 2013;15(6):473-477. doi:10.1038/gim.2012.155

Shen X, Li R, Li H, et al. Noninvasive prenatal paternity testing with a combination of well-established SNP and STR markers using massively parallel sequencing. Genes (Basel). 2021;12(3):454. Published 2021 Mar 22. doi:10.3390/genes12030454

US Department of Health and Human Services. Child support handbook. Date unknown. Accessed January 20, 2022. https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/ocse/chapter3_0.pdf

US Department of State. DNA relationship testing procedures. Date unknown. Accessed January 20, 2022. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/dna-relationship-testing-procedures.html

US Department of State. Information on DNA testing. Date unknown. Accessed January 20, 2022. https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/travel-legal-considerations/us-citizenship/US-Citizenship-DNA-Testing.html

Wallace SE, Bean LJH. Resources for genetics professionals:Direct-to-consumer genetic testing. In: GeneReviews. Published June 13, 2019. Accessed January 20, 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542335/

Washington State Department of Social and Health Services. What are the pros and cons of establishing paternity? Date unknown. Accessed January 20, 2022.  https://www.dshs.wa.gov/faq/what-are-pros-and-cons-establishing-paternity

Washington State Department of Social and Health Services. Establish parentage for your child’s sake: What every parent should know. Updated January 2019. Accessed January 20, 2022. https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/publications/documents/22-586.pdf

این مقاله برای شما مفید بود؟

2 دیدگاه

 1. Avatar
  ب 17 مرداد 1402 در 6:34 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام ایا این ازمایش محرمانه میمونه چون یک خانم ادعا داره بچه از منه با اینکه شوهر داره و میگه به خاطر ابرو ریزی جرات نداره ازمایشگاه بیاد ایا از نمایشگاه اطلاعات رو محرمانه نگه میداره ما فقط برای رفع شک میخاییم ازمایش بدیم چون شوهر اون خانم هم در جریان نیست

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود
   کلیه نتایج آزمایشگاه به صورت محرمانه نگهداری می شوند، مخصوصا نتایج تست های پدر فرزندی
   قبل از انجام با آزمایشگاه هم حتما چک بفرمایید.
   اما این اطمینان رو داشته باشید که نتایج به صورت محرمانه هستند.

ثبت دیدگاه

Go to Top