آزمایش NMP-22 | پروتئین ماتریکس هسته ای | Nuclear Matrix Protein-22

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش NMP-22 | پروتئین ماتریکس هسته ای | Nuclear Matrix Protein-22

NMP-22 یا Nuclear Matrix Protein-22 یک بیومارکر پروتئینی است که در تشخیص سرطان مثانه استفاده می شود. این پروتئینی است که در هسته سلول ها یافت می شود و سطح آن در نمونه های ادرار در بیماران مبتلا به سرطان مثانه افزایش یافته است.

NMP-22 یک آزمایش غیر تهاجمی است که می تواند برای تشخیص سرطان مثانه و مانیتور عود بیماری استفاده شود. مشخص شده است که حساسیت و اختصاصیت بالایی برای تشخیص سرطان مثانه دارد و آن را به ابزاری ارزشمند در تشخیص این بیماری تبدیل می کند.

چرا آزمایش NMP-22 درخواست می شود؟

 • تست NMP-22 برای تشخیص وجود سرطان مثانه استفاده می شود. این آزمایش مقدار پروتئین ماتریکس هسته ای (NMP-22) را در نمونه ادرار اندازه گیری می کند.

چه زمانی آزمایش NMP-22 بایستی انجام شود؟

 • آزمایش NMP-22 اغلب در صورتی درخواست می‌شود که بیمار علائم سرطان مثانه مانند خون در ادرار، درد در حین ادرار یا تکرر ادرار را داشته باشد یا بر اساس سایر آزمایش‌های تشخیصی مانند سیستوسکوپی مشکوک به سرطان مثانه باشد.
 • آزمایش NMP-22 اغلب به عنوان یک آزمایش پیگیری برای بیمارانی درخواست می شود که نتایج غیرطبیعی در آزمایش سیتولوژی ادرار داشته اند، که یکی دیگر از ابزارهای تشخیصی سرطان مثانه است.
 • تست NMP-22 همچنین به عنوان یک ابزار غربالگری برای افرادی که در معرض خطر بالای ابتلا به سرطان مثانه هستند، مانند افرادی که سابقه سرطان مثانه دارند یا در معرض مواد شیمیایی یا سموم خاصی قرار دارند، استفاده می شود.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش NMP-22:

 • ظرف/لوله: ظرف ادرار
 • نوع نمونه: ادرار
 • حجم نمونه: 2 میلی لیتر
ظرف-نمونه-گیری-اسپرم

ظرف نمونه گیری آزمایش NMP-22

شرایط نگهداری دمایی نمونه برای آزمایش NMP-22

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

آمادگی قبل از انجام آزمایش NMP-22:

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

روش های مختلف انجام آزمایش NMP-22:

روش ایمونوسوربنت متصل با آنزیم (ELISA):

این روش معمولاً برای تشخیص وجود بیومارکرهای مختلف در نمونه های بیولوژیکی استفاده می شود. در مورد آزمایش NMP-22، در اینجا مراحل مربوط به انجام این سنجش آمده است:

  • نمونه برداری: نمونه ادرار از بیمار جمع آوری شده و برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه منتقل می شود.
  • آماده سازی نمونه: نمونه ادرار سانتریفیوژ می شود تا هرگونه بقایای سلولی حذف شود و سپس تا غلظت مناسب رقیق می شود.
  • پوشش دهی: چاهک های صفحه ELISA با آنتی بادی پوشانده شده اند که به طور خاص به آنتی ژن NMP-22 متصل می شود.
  • انکوباسیون: نمونه ادرار رقیق شده به چاهک های حاوی آنتی بادی پوشش داده شده اضافه می شود و برای یک دوره زمانی خاص انکوبه می شود تا اتصال آنتی ژن به آنتی بادی رخ دهد.
  • شستشو: پس از انکوباسیون، چاهک ها شسته می شوند تا هرگونه مواد چسبیده خارج شود.
  • تشخیص: یک آنتی بادی ثانویه، کونژوگه به یک آنزیم، به چاهک ها اضافه می شود که به مجموعه آنتی ژن-آنتی بادی NMP-22 متصل می شود.
  • افزودن سوبسترا: یک سوبسترا مخصوص آنزیم اضافه می شود که در نتیجه یک محصول رنگی متناسب با مقدار آنتی بادی ثانویه محدود تشکیل می شود.
  • کمی سازی: جذب محصول رنگی با استفاده از میکروپلیت خوان اندازه گیری می شود و غلظت آنتی ژن NMP-22 در نمونه ادرار اصلی با مقایسه مقدار جذب با منحنی استاندارد ایجاد شده با استفاده از غلظت های شناخته شده آنتی ژن NMP-22 تعیین می شود.

این آزمایش NMP-22 مبتنی بر الایزا می‌تواند سطوح بالای NMP-22، یک نشانگر زیستی سرطان مثانه را در نمونه‌های ادرار تشخیص دهد.

روش ایمونواسی کمی لومینسانس (CIA):

نوعی از ایمونواسی است که در تشخیص پزشکی برای شناسایی مولکول های زیستی خاص مانند پروتئین ها در نمونه بیولوژیکی بیمار استفاده می شود. تست NMP-22 نوع خاصی از CIA است که برای تشخیص وجود پروتئین NMP-22 در نمونه های ادرار استفاده می شود که می تواند نشان دهنده سرطان مثانه باشد.

آزمایش NMP-22 با استفاده از روش CIA شامل چندین مرحله است:

 • جمع آوری نمونه ادرار: از بیمار خواسته می شود نمونه ادرار را در ظرف استریل تهیه کند.
 • آماده‌سازی نمونه: نمونه ادرار سانتریفیوژ می‌شود تا ذرات جامد یا بقایای آن حذف شود و مایع رویی حاصل برای آزمایش استفاده می‌شود.
 • ایمونواسی: روش CIA شامل استفاده از آنتی بادی هایی است که مخصوص پروتئین NMP-22 هستند. این آنتی بادی ها روی یک تکیه گاه جامد مانند سطح صفحه میکروتیتر یا دانه های مغناطیسی پوشانده می شوند. پروتئین NMP-22 در نمونه ادرار به آنتی بادی ها متصل می شود و یک کمپلکس آنتی ژن-آنتی بادی تشکیل می دهد.
 • تشخیص نورتابی شیمیایی: یک سوبسترای نورتابی شیمیایی به کمپلکس آنتی ژن-آنتی بادی اضافه می شود که وقتی توسط آنزیمی که به واکنش اضافه می شود کاتالیز می شود، نور ساطع می کند. مقدار نور ساطع شده با مقدار پروتئین NMP-22 در نمونه ادرار نسبت مستقیم دارد.
 • تجزیه و تحلیل داده ها: مقدار نورتابی شیمیایی با استفاده از لومینومتر اندازه گیری می شود و نتایج با استفاده از منحنی کالیبراسیون برای تعیین غلظت پروتئین NMP-22 در نمونه ادرار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. سپس نتایج توسط یک متخصص پزشکی برای تشخیص تشخیص تفسیر می شود.
به طور کلی، روش CIA یک تکنیک بسیار حساس و اختصاصی است که می تواند برای تشخیص سطوح پایین بیومولکول ها در نمونه های بیولوژیکی پیچیده مانند ادرار مورد استفاده قرار گیرد و آن را به ابزاری ارزشمند در تشخیص بیماری هایی مانند سرطان مثانه تبدیل می کند.

روش ایمونواسی فلورسانس (FIA):

روش FIA شامل استفاده از آنتی بادی هایی است که مخصوص پروتئین NMP-22 است که در سطوح بالایی در ادرار بیماران مبتلا به سرطان مثانه وجود دارد.

در اینجا توضیح گام به گام نحوه استفاده از روش FIA برای انجام یک تست کامل NMP-22 آورده شده است:

 • نمونه برداری: اولین قدم در انجام تست NMP-22 جمع آوری نمونه ادرار از بیمار است. نمونه باید در یک ظرف استریل جمع آوری شود تا از آلودگی جلوگیری شود.
 • آماده سازی نمونه: نمونه ادرار سپس سانتریفیوژ می شود تا هر گونه باقی مانده سلولی یا سایر ذرات ذرات که ممکن است در آزمایش تداخل داشته باشد حذف شود.
 • ایمونواسی: پروتئین NMP-22 سپس با استفاده از روش ایمونواسی شناسایی می شود. در این روش آنتی بادی های مخصوص پروتئین NMP-22 به نمونه ادرار اضافه می شود. اگر NMP-22 در نمونه وجود داشته باشد، آنتی بادی ها به آن متصل می شوند.
 • تشخیص: برای تشخیص آنتی بادی های متصل، یک برچسب فلورسنت به آنتی بادی ها متصل می شود. هنگامی که نمونه با طول موج خاصی از نور برانگیخته می شود، آنتی بادی های برچسب گذاری شده نور را در طول موج متفاوتی ساطع می کنند که با استفاده از ابزار خاصی به نام فلورومتر قابل تشخیص است.
 • تفسیر نتایج: مقدار فلورسانس شناسایی شده با مقدار پروتئین NMP-22 موجود در نمونه نسبت مستقیم دارد. نتایج آزمایش به عنوان یک مقدار عددی گزارش می‌شود که برای تعیین مثبت یا منفی بودن بیمار برای سرطان مثانه، با یک مقدار قطع مقایسه می‌شود.
اساس روش آنزیم ایمونواسی فلورسانس (FEIA)

اساس روش آنزیم ایمونواسی فلورسانس (FIA)

به طور کلی، روش FIA یک آزمایش سریع و حساس برای تشخیص پروتئین NMP-22 در نمونه های ادرار است که می تواند به عنوان کمکی در تشخیص سرطان مثانه استفاده شود.

روش ایمونوهیستوشیمی (IHC):

IHC روشی است که برای شناسایی پروتئین‌های خاص در بافت‌ها با استفاده از آنتی‌بادی‌هایی که با یک نشانگر قابل تشخیص نشان‌دار شده‌اند، استفاده می‌شود. در زمینه آزمایش کامل NMP-22، IHC معمولاً برای بررسی نمونه‌های بیوپسی از بافت مثانه استفاده می‌شود تا مشخص شود آیا NMP-22 که پروتئینی مرتبط با سرطان مثانه است مثبت هستند یا خیر.

در اینجا توضیح گام به گام نحوه استفاده از روش IHC برای انجام آزمایش کامل NMP-22 آورده شده است:

 • جمع آوری نمونه بافت: اولین گام در انجام آزمایش NMP-22 مبتنی بر IHC، تهیه نمونه بیوپسی از بافت مثانه است. این ممکن است در طی سیستوسکوپی انجام شود، که شامل قرار دادن یک لوله نازک و انعطاف پذیر با یک دوربین در انتهای آن در مثانه است.

سیستوسکوپی

 • تثبیت و برش بافت: نمونه بیوپسی سپس در فرمالین ثابت می شود که بافت را برای تجزیه و تحلیل بعدی حفظ می کند. سپس بافت در پارافین فرو می‌رود و به برش‌های نازک تقسیم می‌شود.
 • پارافین‌زدایی و آب‌گیری مجدد: بخش‌های بافتی که در پارافین جاسازی شده‌اند، سپس پارافین‌زدایی می‌شوند و دوباره هیدراته می‌شوند تا برای رنگ‌آمیزی آنتی‌بادی آماده شوند.
 • بازیابی آنتی ژن: در برخی موارد، آنتی ژن های موجود در نمونه بافت ممکن است در طول فرآیند تثبیت ماسک یا از بین بروند و تشخیص آنها با استفاده از آنتی بادی ها دشوار باشد. در این موارد، بازیابی آنتی ژن ممکن است انجام شود، که شامل گرم کردن بخش های بافت در یک محلول بافر برای بازگرداندن آنتی ژنی پروتئین ها است.
 • رنگ آمیزی آنتی بادی: سپس آنتی بادی های مخصوص NMP-22 بر روی بخش های بافت اعمال می شود. آنتی بادی ها به هر پروتئین NMP-22 موجود در بافت متصل می شوند.
 • تشخیص: برای تشخیص آنتی بادی های متصل، یک نشانگر قابل تشخیص مانند آنزیم یا برچسب فلورسنت به آنتی بادی ها متصل می شود. نشانگر سیگنالی تولید می کند که با استفاده از میکروسکوپ قابل مشاهده است.
 • تفسیر نتایج: پاتولوژیست بخش های بافت را زیر میکروسکوپ بررسی می کند و مشخص می کند که آیا شواهدی از بیان پروتئین NMP-22 در سلول ها وجود دارد یا خیر. اگر NMP-22 وجود داشته باشد، ممکن است نشان دهنده وجود سرطان مثانه باشد.
اساس کار ایمونوهیستوشیمی (IHC)

اساس کار ایمونوهیستوشیمی (IHC)

به طور کلی، IHC یک روش بسیار حساس و خاص برای تشخیص پروتئین NMP-22 در نمونه های بافت مثانه است. معمولاً به عنوان بخشی از آزمایش کامل NMP-22 برای کمک به تشخیص سرطان مثانه استفاده می شود.

روش رادیوایمونواسی (RIA):

این روش آزمایشگاهی از ایزوتوپ های رادیواکتیو برای اندازه گیری غلظت یک آنتی ژن یا آنتی بادی خاص در یک نمونه بیولوژیکی استفاده می کند. معمولاً برای اندازه گیری هورمون ها، داروها و سایر مولکول ها در خون، ادرار یا سایر مایعات بدن استفاده می شود.

در اینجا شرح گام به گام نحوه عملکرد RIA آورده شده است:

 • جمع آوری نمونه: اولین گام در انجام RIA، جمع آوری نمونه بیولوژیکی از بیمار مانند خون، ادرار یا بزاق است.
 • آماده سازی آنتی ژن: سپس نمونه با مقدار مشخصی از آنتی بادی که مخصوص مولکول مورد نظر است مخلوط می شود. آنتی بادی معمولا با یک ایزوتوپ رادیواکتیو مانند ید-125 یا کربن-14 نشاندار می شود.
 • انکوباسیون: مخلوط برای مدتی انکوبه می شود تا آنتی ژن موجود در نمونه به آنتی بادی نشاندار شده متصل شود.
 • جداسازی: سپس مخلوط به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی حاوی کمپلکس آنتی ژن-آنتی‌بادی متصل و دیگری حاوی آنتی‌ژن یا آنتی‌بادی غیر متصل.
 • اندازه گیری: رادیواکتیویته هر بخش با استفاده از یک آشکارساز تشعشع مانند یک شمارنده اندازه گیری می شود. مقدار رادیواکتیویته در بخش محدود شده متناسب با مقدار مولکول هدف در نمونه است.
 • محاسبه: غلظت مولکول هدف در نمونه با استفاده از منحنی استاندارد محاسبه می شود که با اندازه گیری رادیواکتیویته غلظت های شناخته شده مولکول هدف ایجاد می شود.
روش رادیوایمونواسی (RIA)

روش رادیوایمونواسی (RIA)

RIA یک روش حساس و خاص برای اندازه گیری غلظت مولکول های خاص در نمونه های بیولوژیکی است. چندین دهه است که به طور گسترده در محیط‌های بالینی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اگرچه در سال‌های اخیر تا حد زیادی با تکنیک‌های جدیدتر مانند سنجش ایمنی متصل به آنزیم (ELISA) و ایمونواسی نورتابی شیمیایی (CLIA) جایگزین شده است.

چه چیزی در آزمایش NMP-22 مورد بررسی قرار می گیرد؟

NMP-22 یا پروتئین ماتریکس هسته ای 22 پروتئینی است که عمدتاً در هسته سلول های اروتلیال طبیعی که مثانه را می پوشانند بیان می شود. همچنین در مقادیر بالایی در ادرار برخی از افراد مبتلا به سرطان مثانه یافت می شود که آن را به یک بیومارکر مفید برای تشخیص و نظارت بر این بیماری تبدیل می کند.

انواع تومور مثانه

انواع تومور مثانه

عملکرد دقیق NMP-22 به طور کامل شناخته نشده است، اما اعتقاد بر این است که NMP-22  بخشی از پروتئین دستگاه میتوزی هسته ای است که مسئول توزیع کروماتین به سلول های دختر در طول میتوز است. این پروتئین در سرطان مثانه افزایش می یابد اما از سلول های ادراری مرده و در حال مرگ نیز آزاد می شود.

NMP-22 از طریق مجموعه ای پیچیده از تغییرات پس از ترجمه تولید می شود که در آن یک پروتئین پیش ساز به نام hnRNP K ابتدا در سیتوپلاسم سلول سنتز می شود. سپس پروتئین hnRNP K به هسته وارد می‌شود، جایی که توسط مجموعه‌ای از آنزیم‌ها، از جمله پروتئازها و کینازها، برای تولید پروتئین بالغ NMP-22 اصلاح می‌شود.

بیان NMP-22 به شدت در سلول های اروتلیال طبیعی تنظیم می شود، اما می تواند در زمینه سرطان مثانه دچار اختلال شود. در سلول های سرطانی، بیان NMP-22 اغلب به دلیل انواع تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی که تنظیم تولید آن را تغییر می دهد، افزایش می یابد. در نتیجه، NMP-22 را می توان در سطوح بالایی در ادرار برخی از بیماران مبتلا به سرطان مثانه شناسایی کرد که آن را به یک ابزار تشخیصی مفید تبدیل می کند.

تومور مثانهمیزان عود سرطان‌های مثانه سطحی که با سیستوسکوپی از طریق مجرای ادراری برداشته شده‌اند بالا است. آزمایش نظارتی نیاز به آزمایش ادرار مکرر برای سیتولوژی و ارزیابی‌های مکرر سیستوسکوپی دارد. استفاده از نشانگرهای تومور مثانه ممکن است روش ساده‌تر و ارزان‌تری برای تشخیص سرطان مثانه عودکننده باشد که دقت را نیز بهبود می‌بخشد.

آنتی ژن تومور مثانه (BTA) و پروتئین ماتریکس هسته ای 22 (NMP-22) پروتئین هایی هستند که توسط سلول های تومور مثانه تولید شده و در ادرار رسوب می کنند. به طور معمول،سطوح بسیار پایینی از این پروتئین ها در ادرار یافت می شود. هنگامی که سطح نشانگرهای تومور سرطان مثانه طبیعی است، سیستوسکوپی به ندرت نتایج مثبتی را به همراه دارد. هنگامی که این نشانگرها بالا می روند، به شدت به عود تومور مثانه همراه است و سیستوسکوپی برای تأیید عود سرطان مثانه انجام می شود.

NMP-22 همچنین ممکن است یک تست غربالگری خوب برای بیمارانی باشد که در معرض افزایش خطر ابتلا به سرطان مثانه هستند. با این حال، این نشانگرها را می توان در شرایط دیگر (جراحی اورولوژی اخیر، عفونت دستگاه ادراری یا سنگ ها) افزایش داد. سرطان های درگیر حالب و لگن کلیه نیز ممکن است با افزایش BTA و NMP22 همراه باشند.

سلول‌های سرطانی مثانه آنیوپلوئیدی را نشان می‌دهند (تقویت ژن در کروموزوم‌های 3، 7 و 17، و از دست دادن جایگاه 9p21 در کروموزوم 9). با استفاده از پروب‌های DNA، از طریق هیبریداسیون درجا (FISH)، این ناهنجاری‌های کروموزومی را می‌توان با دقت زیادی شناسایی کرد. FISH را می توان بر روی سلول های جدا شده در یک نمونه ادرار تازه انجام داد. هنگامی که این ناهنجاری های کروموزومی وجود داشته باشد، رنگ آمیزی فلورسنت با استفاده از میکروسکوپ فلورسنس آشکار خواهد بود.

عوامل مداخله گر در نتایج آزمایش NMP-22:

 • این پروتئین ها بسیار ناپایدار هستند. اگر ادرار بلافاصله تثبیت نشود، ممکن است منفی کاذب رخ دهد.
 • سنگ کلیه یا مثانه می تواند باعث افزایش کاذب شود.
 • عفونت های دستگاه ادراری: عفونت های دستگاه ادراری (UTIs) می توانند باعث التهاب در مثانه شوند که می تواند منجر به افزایش سطح NMP-22 شود. هنگام آزمایش NMP-22، کنترل عفونت های ادراری مهم است.
 • سن و جنس: سطح NMP-22 در افراد مسن و در مردان بیشتر است. این باید در هنگام تفسیر نتایج آزمون در نظر گرفته شود.
 • داروها: برخی داروها، مانند داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs)، می توانند با اندازه گیری NMP-22 تداخل داشته باشند. قبل از انجام آزمایش باید از بیماران در مورد مصرف داروهایشان سوال شود.
 • سیگار کشیدن: نشان داده شده است که سیگار باعث افزایش سطح NMP-22 در ادرار می شود. قبل از آزمایش باید از بیماران در مورد وضعیت سیگار کشیدن آنها سوال شود.
 • تداخل خون یا سایر مواد: خون یا سایر مواد موجود در ادرار می تواند در اندازه گیری NMP-22 اختلال ایجاد کند. برای به حداقل رساندن آلودگی باید از تکنیک های مناسب جمع آوری نمونه استفاده شود.

سوالات متداول

آزمایش NMP-22 برای تشخیص سرطان مثانه چقدر دقیق است؟

دقت تست NMP-22 برای تشخیص سرطان مثانه به عوامل متعددی از جمله مرحله و درجه تومور، وجود سایر شرایط دستگاه ادراری و مقدار برش خاص مورد استفاده برای تعیین یک نتیجه مثبت بستگی دارد. به طور کلی، تست NMP-22 دارای حساسیت حدود 80 تا 90 درصد و ویژگی حدود 70 تا 85 درصد است، به این معنی که در تشخیص سرطان مثانه نسبتا خوب است، اما ممکن است در برخی موارد نتایج مثبت کاذب نیز ایجاد کند. توجه به این نکته ضروری است که برای دقت بهینه در تشخیص سرطان مثانه، تست NMP-22 باید همراه با سایر تست های تشخیصی مانند سیستوسکوپی و مطالعات تصویربرداری استفاده شود.

آزمایش NMP-22 چگونه با سایر تست های تشخیصی سرطان مثانه مانند سیستوسکوپی و سیتولوژی ادرار مقایسه می شود؟

تست NMP-22 یک روش غیر تهاجمی برای تشخیص سرطان مثانه است که سطح پروتئین NMP-22 در ادرار را اندازه گیری می کند. در مقایسه با سایر تست های تشخیصی سرطان مثانه، مانند سیستوسکوپی و سیتولوژی ادرار، تست NMP-22 دارای چندین مزایا و معایب است:

مزایا:

 • غیر تهاجمی: تست NMP-22 را می توان با استفاده از یک نمونه ادرار ساده انجام داد و نیازی به هیچ روش تهاجمی ندارد.
 • حساسیت: نشان داده شده است که تست NMP-22 برای تشخیص سرطان مثانه، به ویژه برای تومورهای درجه پایین و مراحل اولیه، حساسیت بالایی دارد.
 • نتایج سریع: آزمایش NMP-22 می‌تواند در عرض چند ساعت نتایج را ارائه دهد، در حالی که سایر آزمایش‌های تشخیصی ممکن است بیشتر طول بکشد.

معایب:

 • اختصاصیت کمتر: در حالی که تست NMP-22 حساس است، نسبت به سایر تست های تشخیصی مانند سیستوسکوپی و سیتولوژی ادرار از ویژگی کمتری برخوردار است. این بدان معنی است که ممکن است نتایج مثبت کاذب رخ دهد که منجر به آزمایش یا درمان اضافی غیرضروری شود.
 • محدود به عوامل خاصی: همانطور که قبلاً اشاره کردم، عوامل خاصی مانند عفونت‌های دستگاه ادراری، داروها و سیگار کشیدن می‌توانند بر سطوح NMP-22 در ادرار تأثیر بگذارند و بر دقت آزمایش تأثیر بگذارند.

سیستوسکوپی یک روش تهاجمی است که شامل قرار دادن یک لوله با دوربین در مثانه برای بررسی بصری ناهنجاری‌ها است. این استاندارد طلایی برای تشخیص سرطان مثانه در نظر گرفته می شود، زیرا امکان تجسم مستقیم دیواره مثانه و بیوپسی نواحی مشکوک را فراهم می کند. با این حال، سیستوسکوپی می تواند برای بیماران ناراحت کننده باشد و با خطراتی مانند عفونت و خونریزی همراه است.

سیتولوژی ادرار یکی دیگر از تست های تشخیصی سرطان مثانه است که شامل بررسی سلول های ادرار زیر میکروسکوپ می شود. این یک آزمایش غیر تهاجمی است که می تواند به تشخیص سلول های سرطانی ریخته شده از پوشش مثانه کمک کند. با این حال، سیتولوژی ادرار نسبت به سیستوسکوپی حساسیت کمتری دارد و ممکن است تومورهای درجه پایین یا مراحل اولیه را از دست بدهد.

آیا می توان از آزمایش NMP-22 برای مانیتور پیشرفت یا عود سرطان مثانه استفاده کرد؟

بله، تست NMP-22 می تواند برای نظارت بر پیشرفت یا عود سرطان مثانه استفاده شود. پس از اینکه بیمار مبتلا به سرطان مثانه تشخیص داده شد و تحت درمان قرار گرفت، نظارت منظم برای تشخیص عود یا پیشرفت بیماری ضروری است. تست NMP-22 می تواند به عنوان یکی از روش های مانیتور پاسخ بیمار به درمان و تشخیص هرگونه عود سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

چندین مطالعه نشان داده اند که اندازه گیری های سریالی سطح NMP-22 در ادرار می تواند به شناسایی بیمارانی که در معرض خطر عود یا پیشرفت سرطان مثانه هستند کمک کند. به عنوان مثال، یک مطالعه منتشر شده در مجله اورولوژی نشان داد که بیماران با سطوح NMP-22 بالا پس از برداشتن تومورهای مثانه از طریق مجرای پیشابراه (TURBT) نسبت به افرادی که سطح NMP-22 پایینی داشتند، بیشتر احتمال دارد عود کنند. به طور مشابه، مطالعه دیگری منتشر شده در مجله انکولوژی بالینی نشان داد که افزایش سطح NMP-22 در طول پیگیری با افزایش خطر عود و پیشرفت در بیماران مبتلا به سرطان مثانه غیر تهاجمی عضلانی مرتبط است.

آیا آزمایش NMP-22 محدودیتی دارد و در چه شرایطی ممکن است برای تشخیص سرطان مثانه مفید نباشد؟

آزمایش NMP-22 ممکن است در بیماران مبتلا به سرطان مثانه با درجه پایین یا در مراحل اولیه مفید نباشد، زیرا این تومورها ممکن است NMP-22 را بیش از حد بیان نکنند.

یک محدودیت این است که آزمایش می تواند نتایج مثبت کاذب ایجاد کند، به این معنی که ممکن است وجود سرطان مثانه را در زمانی که وجود ندارد نشان دهد. این می تواند در صورت وجود التهاب یا عفونت در دستگاه ادراری رخ دهد.

آیا می توان از تست NMP-22 برای تشخیص انواع دیگر سرطان یا شرایط پزشکی استفاده کرد؟

خیر، تست NMP-22 مختص سرطان مثانه است و نمی توان از آن برای تشخیص انواع دیگر سرطان یا شرایط پزشکی استفاده کرد.

در سایت Science Direct در مورد پروتئین NMP-22بیشتر بخوانید:

پروتئین های ماتریکس هسته ای (NMPs) بخشی از چارچوب ساختاری داخلی هسته سلول را تشکیل می دهند. این ساختار غیر کروماتین از شکل هسته پشتیبانی می کند، DNA را سازماندهی می کند و نقش مهمی در همانندسازی DNA، رونویسی و بیان ژن دارد. NMP-22 یک پروتئین میتوزی هسته ای است که در توزیع مناسب کروماتین به سلول های دختر در طول همانندسازی سلولی نقش دارد. افراد سالم دارای سطوح پایین NMP-22 ادراری هستند، در حالی که بیماران مبتلا به سرطان مثانه ممکن است سطح آن 25 برابر بیشتر باشد. افزایش ادرار پروتئین سلولی موجود در همه جا NMP-22 با افزایش مرگ سلولی همراه است.

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
برچسب ها:

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

 • Crispen PLKusmartsev SMechanisms of immune evasion in bladder cancerCancer Immunol Immunother202069(1): 3– 14.
 • Chen WZheng RBaade PD, et al. Cancer statistics in China, 2015Ca-Cancer J Clin201666(2). 115– 132.
 • Sung HA-OFerlay JSiegel RA-O, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countriesCA Cancer J Clin202171(3): 209– 249.
 • Rouprêt MBabjuk MBurger M, et al. European Association of Urology guidelines on upper urinary tract urothelial carcinoma: 2020 updateEur Urol202179(1): 62– 79.
 • Liang QZhang GLi W, et al. Comparison of the diagnostic performance of fluorescence in situ hybridization (FISH), nuclear matrix protein 22 (NMP22), and their combination model in bladder carcinoma detection: a systematic review and meta-analysisOncoTargets Ther201812349– 358.
 • Lokeshwar VBHabuchi TGrossman HB, et al. Bladder tumor markers beyond cytology: international consensus panel on bladder tumor markersUrology20056635– 63.
 • Soedarso MAWahyuni YTjahjati MIComparison of nuclear matrix Protein-22 and urine cytology in diagnosing bladder cancerIndones J Cancer201912(3): 76.
 • Mati QQamar SAshraf S, et al. Tissue nuclear matrix protein expression 22 in various grades and stages of bladder cancerJ Coll Physicians Surg Pak202030(12): 1321– 1325.
 • Lan WUZhang YZeng XTThe QUADAS-2 tool for the quality assessment of diagnostic accuracy study:an introductionJ Hub Univ Med20133201– 208.
 • Wade RCorbett MEastwood AQuality assessment of comparative diagnostic accuracy studies: our experience using a modified version of the QUADAS-2 toolRes Synth Meth20134(3): 280– 286.
 • Zhang TSLiu JBZhong WZApplication of Stata in exploring sources of heterogeneity: meta-regression analysisJ Evidence-Based Med20099(1): 48– 50.
 • Walter SD & Macaskill P SROC curve. INF Healthcare 2010.
 • Rhijn BPoel HKwast TCytology and urinary markers for the diagnosis of bladder cancerEu Urol Suppl20098(7): 536– 541.
 • Sajid MTZafar MRAhmad H, et al. Diagnostic accuracy of NMP 22 and urine cytology for detection of transitional cell carcinoma urinary bladder taking cystoscopy as gold standardPak J Med Sci202036(4): 705– 710.
 • Shariat SFCasella RWians FH, et al. Risk stratification for bladder tumor recurrence, stage and grade by urinary nuclear matrix protein 22 and cytologyEu Urol200445(3): 304– 313.
 • Yang QLi JLiang CCThe value of nuclear matrix protein 22 combined with urine exfoliative cytology in the diagnosis of bladder cancerActa Univ Med Anhui201247(002): 220– 222.
 • Cho EBang CKKim H, et al. An ensemble approach of urine sediment image analysis and NMP22 test for detection of bladder cancer cellsJ Clin Lab Anal202034(8):e23345.
 • Chen QLi GZhang Y, et al. The value of nuclear matrix protein 22 in the diagnosis of bladder cancerContemp Med Symp201908187– 188.
 • Önal BHan ÜYilmaz S, et al. The use of urinary nuclear matrix protein 22 (NMP22) as a diagnostic adjunct to urine cytology for monitoring of recurrent bladder cancer—institutional experience and reviewDiagnos Cytopathol201543(4): 307– 314.
 • Gupta NPSharma NKumar RNuclear matrix protein 22 as adjunct to urine cytology and cystoscopy in follow-up of superficial TCC of urinary bladderUrology200973(3): 592– 596.
 • Allison DVandenbussche CA review of urine ancillary tests in the era of the Paris systemActa Cytol201964(1–2): 1– 11.
 • Zhang MLRosenthal DLVandenBussche CJThe cytomorphological features of low-grade urothelial neoplasms vary by specimen typeCancer Cytopathol2016124(8): 552– 564.
 • Sajid MTZafar MRAhmad H, et al. Diagnostic accuracy of NMP 22 and urine cytology for detection of transitional cell carcinoma urinary bladder taking cystoscopy as gold standardPak J Med Sci202036(4): 705– 710.
 • Zhou WClinical application of urine nuclear matrix protein 22 in the diagnosis of bladder cancerChina Mod Doct201816132– 134.
 • Yu SGPan XThe value of nuclear matrix protein 22 combined with urine exfoliated cytology in the diagnosis of bladder cancerMod Diagn Treat20172351– 352.
 • Li HYChen TLiu XHJPCThe clinical application of urinary nuclear matrix protein-22 determination in bladder cancerPract Clin J Integr201616(11): 57– 59.
 • Zhang HQYu QLLiu P, et al. Clinical study of nuclear matrix protein in urine for detection of bladder cancerChin Med2008003(012): 740– 741.
 • Kapila KKehinde EOAnim JT, et al. Could nuclear matrix protein 22 (NMP22) play a role with urine cytology in screening for bladder cancer? – experience at Kuwait UniversityCytopathology200819(6): 369– 374.
 • You RSong WDDing YJCJUComparison between nuclear matrix protein 22 (NMP 22) test and voided urine cytology for detection of bladder cancerChin J Urol200324(11): 751– 752.
 • Parekattil SJFisher HAGKogan BANeural network using combined urine nuclear matrix protein-22, monocyte chemoattractant protein-1 and urinary intercellular adhesion molecule-1 to detect bladder cancerJ Urol2003169(3): 917– 920.
 • Su CKYang CRHorng YY, et al. NMP22 in transitional cell carcinoma of the urinary bladderJ Chin Med Assoc200366(5): 294– 298.
 • Lahme SBichler KHFeil G, et al. Comparison of cytology and nuclear matrix protein 22 (NMP 22) for the detection and follow-up of bladder-cancer. In: A AtalaD Slade, eds. Bladder Disease: Research Concepts and Clinical Applications, Pts A and B. Advances in Experimental Medicine and Biology. Bladder Disease, Part A. Vol 5392003111– 119.
 • Poulakis VWitzsch UDe Vries R, et al. A comparison of urinary nuclear matrix protein-22 and bladder tumour antigen tests with voided urinary cytology in detecting and following bladder cancer: the prognostic value of false-positive resultsBJU Int200188(7): 692– 701.
 • Zhang MLMiki YHang JFA review of upper urinary tract cytology performance before and after the implementation of The Paris SystemCancer Cytopathology2020129(4): 264– 274.
 • Mcintire PJSnow JTRobinson BD, et al. Improved correlation of urinary cytology specimens using The Paris System in biopsy-proven upper tract urothelial carcinomasCancer Cytopathol20181267.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top