شاخص پهنای توزیع مونوسیت (MDW) | Monocyte Distribution Width

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
شاخص پهنای توزیع مونوسیت (MDW) | Monocyte Distribution Width

پهنای توزیع مونوسیت (MDW) یک پارامتر هماتولوژیکی است که برای ارزیابی تغییرات اندازه مونوسیت ها، نوعی گلبول سفید که نقش مهمی در پاسخ ایمنی ایفا می کند، استفاده می شود. MDW توسط آنالایزرهای هماتولوژی خودکار محاسبه می شود و عرض منحنی توزیع حجم مونوسیت ها را در یک نمونه خون منعکس می کند.

چرا ایندکس پهنای توزیع مونوسیت (MDW) اندازه گیری می شود؟

شاخص پهنای توزیع مونوسیت (MDW) برای چندین هدف، عمدتاً در زمینه هماتولوژی و پزشکی مراقبت های ویژه درخواست می شود. نقش آن به ویژه در تشخیص زودهنگام سپسیس و نظارت بر بیماران مبتلا به شرایط التهابی مرتبط است. در اینجا دلایل اصلی درخواست شاخص MDW آمده است:

 • تشخیص زودهنگام سپسیس: سپسیس یک وضعیت تهدید کننده زندگی است که با یک پاسخ ایمنی نامنظم به عفونت مشخص می شود. تشخیص زودهنگام و مداخله برای بهبود نتایج بیمار بسیار مهم است. شاخص MDW می تواند به عنوان نشانگر اولیه التهاب و فعال شدن سیستم ایمنی باشد.
 • ارزیابی پاسخ ایمنی: شاخص MDW منعکس کننده تنوع در اندازه مونوسیت ها در یک نمونه خون است. این تنوع می تواند تحت تأثیر آزاد شدن مونوسیت های نابالغ از مغز استخوان در پاسخ به عفونت یا محرک های التهابی باشد. نظارت بر تغییرات شاخص MDW در طول زمان می‌تواند بینش‌هایی در مورد پاسخ ایمنی بیمار و پیشرفت وضعیت آنها ارائه دهد.
 • تصمیمات درمانی راهنمایی: افزایش شاخص MDW می تواند پزشکان را وادار کند که احتمال سپسیس یا سایر شرایط التهابی را در نظر بگیرند. این می تواند انتخاب تست های تشخیصی مناسب مانند کشت خون، سطح پروکلسی تونین یا مطالعات تصویربرداری را راهنمایی کند. علاوه بر این، تغییرات در شاخص MDW ممکن است به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی کمک کند تا اثربخشی مداخلات درمانی را ارزیابی کرده و درمان را در صورت نیاز تنظیم کنند.
 • طبقه بندی خطر: با شناسایی بیماران با شاخص MDW بالا، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی می توانند بیماران را بر اساس خطر ابتلا به سپسیس شدید یا شوک سپتیک طبقه بندی کنند. این اطلاعات می تواند به تخصیص منابع و مداخلات موثرتر در محیط های مراقبت های ویژه کمک کند.

توجه به این نکته مهم است که شاخص MDW نباید به صورت مجزا تفسیر شود. برای ارزیابی جامع باید در کنار تاریخچه بالینی، علائم و سایر پارامترهای آزمایشگاهی بیمار در نظر گرفته شود. با تکامل دانش پزشکی، کاربردهای جدیدی برای شاخص MDW و تفسیر آن ممکن است پدیدار شود.

چه زمانی شاخص پهنای توزیع مونوسیت (MDW) بایستی اندازه گیری شود؟

شاخص MDW ممکن است در سناریوهای زیر اندازه گیری شود:

 • شک به سپسیس: اگر بیمار با علائمی که نشان دهنده سپسیس است، مانند تب، ضربان قلب سریع، تنفس سریع و علائم عفونت مراجعه کند، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی ممکن است اندازه گیری شاخص MDW را به عنوان بخشی از یک ارزیابی جامع در نظر بگیرند. . افزایش MDW می‌تواند نشان‌دهنده یک پاسخ التهابی مداوم باشد و بررسی های بیشتر را ضروری کند.
 • نظارت بر شرایط التهابی: در بیماران مبتلا به شرایط التهابی شناخته شده، مانند بیماران مبتلا به اختلالات سیستم ایمنی یا عفونت های مزمن، نظارت بر شاخص MDW در طول زمان ممکن است بینشی در مورد تغییرات در پاسخ ایمنی آنها ارائه دهد.
 • تصمیم گیری بالینی: وقتی علائم و تظاهرات بالینی بیمار نگرانی هایی را در مورد عفونت یا التهاب ایجاد می کند، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی ممکن است شاخص MDW را در کنار سایر تست های آزمایشگاهی مربوطه برای کمک به تشخیص و راهنمایی تصمیمات درمانی سفارش دهند.

توجه به این نکته مهم است که شاخص MDW تنها بخشی از اطلاعات در تصویر بالینی گسترده تر است. معمولاً در کنار سایر نتایج آزمایشگاهی، سابقه بالینی، یافته‌های معاینه فیزیکی و مطالعات تصویربرداری استفاده می‌شود. شاخص MDW یک ابزار تشخیصی قطعی نیست، بلکه نشانگری است که تحقیقات بیشتر و قضاوت بالینی را ایجاد می کند.

نمونه مورد نیاز برای بررسی شاخص پهنای توزیع مونوسیت (MDW):

 • ظرف/لوله: لوله با درب بنفش حاوی ضد انعقاد EDTA ترجیحا K2EDTA
 • نوع نمونه: خون کامل
 • حجم نمونه: 2 میلی لیتر

لوله EDTA

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش محاسبه شاخص پهنای توزیع مونوسیت (MDW):

شاخص عرض توزیع مونوسیت (MDW) با استفاده از آنالایزرهای هماتولوژی خودکار به روز محاسبه می شود که تغییرات اندازه مونوسیت را در یک نمونه خون اندازه گیری می کند. شاخص MDW نشان دهنده عرض منحنی توزیع حجم مونوسیت است.

محاسبات خاص مورد استفاده توسط آنالایزرهای هماتولوژی ممکن است بر اساس سازنده و الگوریتم های نرم افزاری که آنها استفاده می کنند کمی متفاوت باشد. با این حال، اصل کلی شامل ارزیابی تغییرات در حجم سلول و نشان دادن آن به عنوان درصد است. در اینجا توضیح ساده ای از نحوه محاسبه شاخص MDW ارائه شده است:

 • اندازه گیری حجم مونوسیت: آنالایزر هماتولوژی اندازه (حجم) تک تک مونوسیت ها را در نمونه خون اندازه گیری می کند.
 • محاسبه حجم متوسط مونوسیت (MMV): آنالایزر میانگین حجم مونوسیت را محاسبه می کند که نشان دهنده اندازه متوسط مونوسیت ها در نمونه است.
 • تعیین انحراف حجم مونوسیت (MVD): برای هر مونوسیت انحراف حجم آن از حجم متوسط مونوسیت محاسبه می شود.
 • محاسبه شاخص MDW: شاخص MDW با بیان انحراف استاندارد انحرافات حجم مونوسیت به عنوان درصدی از حجم متوسط مونوسیت به دست می آید.

از نظر ریاضی، فرمول محاسبه شاخص MDW به صورت زیر نمایش داده شود:

شاخص MDW (%) = (انحراف استاندارد انحرافات حجم مونوسیت / میانگین حجم مونوسیت) × 100

مقدار شاخص MDW حاصل اطلاعاتی در مورد تنوع یا عرض توزیع اندازه مونوسیت ها در نمونه ارائه می دهد. شاخص MDW بالا نشان دهنده تنوع بیشتر در اندازه مونوسیت است که می تواند با پاسخ ایمنی مداوم یا التهاب همراه باشد.

هنگامی که یک عفونت یا فرآیند التهابی در بدن وجود دارد، مغز استخوان WBC های بیشتری را در خون آزاد می کند. مونوسیت ها و نوتروفیل ها پاسخ خط اول را در طول عفونت نشان می دهند. فرآیند التهابی همراه ممکن است منجر به فعال شدن آنها و در نهایت تغییرات مورفولوژیکی و عملکردی شود.

توجه به این نکته مهم است که جزئیات دقیق محاسبه ممکن است بر اساس آنالایزر خاص هماتولوژی و نرم افزار مورد استفاده متفاوت باشد. متخصصان مراقبت های بهداشتی معمولاً بر مقادیر ارائه شده توسط تحلیلگر تکیه می کنند و آنها را در زمینه تظاهرات بالینی، تاریخچه پزشکی و سایر نتایج آزمایشگاهی بیمار تفسیر می کنند.

برای کسب دقیق ترین و به روزترین اطلاعات در مورد محاسبه و تفسیر شاخص MDW، توصیه می کنم به کتابچه راهنمای کاربر و مستندات آنالایزرهای خون شناسی خاص و همچنین مشاوره با همکاران آشنا به دستگاه و روش آن مراجعه کنید.

آنالایزرهای هماتولوژی خودکار اندازه گیری کننده MDW

آنالایزرهای هماتولوژی خودکار اندازه گیری کننده MDW

چه چیزی در آزمایش بررسی شاخص پهنای توزیع مونوسیت (MDW) مورد بررسی قرار می گیرد؟

شمارش کامل خون (CBC) یکی از اولین تست هایی است که می تواند در عمل بالینی برای بیماران مشکوک به عفونت باکتریایی انجام شود. در حالی که سطح گلبول های سفید ممکن است در بیماران مبتلا به سپسیس افزایش یا کاهش یابد، این پاسخ غیراختصاصی است.

پروتئین واکنشی C (CRP) و پروکلسی تونین (PCT)نشانگرهای زیستی هستند که در تست های آزمایشگاهی پایه برای تشخیص سپسیس استفاده می‌شوند. با این حال، این آزمایش ها مدت زمان بیشتری نسبت به CBC دارند و ممکن است پزشک در زمان مراجعه اولیه بیماران به بیمارستان، آزمایش را تجویز نکند. در مقابل، CBC ساده ترین آزمایش بالینی است که در آن فعال شدن و تغییرات مورفولوژیکی نوتروفیل ها و مونوسیت ها در پاسخ به عفونت قابل مشاهده است. ترومبوسیتوپنی نیز اغلب به عنوان پاسخ به سپسیس مشاهده می شود.

از آنجایی که CBC یک آزمایش ساده و اساسی است که به راحتی انجام می شود، مطالعات استفاده از پارامترهای مختلفی را که به عنوان بخشی از CBC با یک دستگاه خودکار اندازه گیری می شوند، بررسی کرده اند. اینها شامل اندازه سلول، حجم متوسط و ناهمگنی هر نوع سلول خونی، به عنوان نشانگرهای کمکی برای تشخیص سپسیس یا عفونت حاد است.

مطالعات زیادی نشان داده اند که عرض توزیع مونوسیت ها (MDW)، یک پارامتر خونی اندازه گیری شده به عنوان بخشی از آزمایش معمول CBC افتراقی، تشخیص سپسیس را بهبود بخشیده است و MDW از تغییر در نشانگرهای حجمی در تشخیص سپسیس بهتر عمل می کند.

مطالعات بعدی کاربرد MDW را در تشخیص سپسیس زودرس تأیید کردند و مطالعات اخیر MDW را در ترکیب با تعداد گلبول های سفید خون (WBC) در برابر بیومارکرهایی مانند CRP یا PCT مقایسه کردند تا نشان دهند که توانایی MDW برای تشخیص سپسیس یا مشابه یا بهتر بود. علاوه بر این، مطالعات اخیر همچنین کاربرد بالینی افزایش MDW برای تشخیص عفونت COVID-19 را بررسی کرده‌اند.

مقایسه MDW ،CRP و PCT

مقایسه MDW ،CRP و PCT

مونوسیت ها در پاسخ به عفونت فعال می شوند و بسته به بیان گیرنده کموکاین به زیر مجموعه هایی تقسیم می شوند. این فعال سازی منجر به افزایش MDW می شود. همانطور که MDW در پاسخ به عفونت باکتریایی در خون افزایش می‌یابد، براین اساس فرض براین است که احتمالاً MDW با نتایج کشت خون مرتبط است.

فعال شدن مونوسیت ها و شاخص پهنای توزیع مونوسیت (MDW)

فعال شدن مونوسیت ها و شاخص پهنای توزیع مونوسیت (MDW)

سوالات متداول

چگونه شاخص MDW تنوع در اندازه مونوسیت ها را منعکس می کند؟

شاخص MDW تنوع در اندازه مونوسیت را با محاسبه انحراف استاندارد انحراف حجم مونوسیت از میانگین حجم مونوسیت منعکس می کند. شاخص MDW بالاتر نشان دهنده گسترش بیشتر اندازه مونوسیت است که می تواند نشان دهنده پاسخ التهابی یا عفونت باشد.

آیا می توان از شاخص MDW به عنوان یک تست تشخیصی مستقل استفاده کرد؟

شاخص MDW معمولاً به عنوان یک تست تشخیصی مستقل استفاده نمی شود. در عوض، به عنوان بخشی از یک ارزیابی جامع همراه با علائم بالینی، سایر نتایج آزمایشگاهی و مطالعات تصویربرداری در نظر گرفته می شود. این به جای ارائه یک تشخیص قطعی به تنهایی به تحقیقات بیشتر کمک می کند.

محدودیت های استفاده از شاخص MDW برای تشخیص عفونت چیست؟

محدودیت های استفاده از شاخص MDW برای تشخیص عفونت شامل ماهیت غیر اختصاصی آن است. افزایش شاخص MDW می تواند نشان دهنده پاسخ ایمنی یا التهاب باشد که می تواند ناشی از عوامل مختلفی فراتر از عفونت باشد. آزمایش های تشخیصی بیشتری برای شناسایی علت زمینه ای مورد نیاز است.

اهمیت نظارت بر تغییرات شاخص MDW در طول زمان بیماری چیست؟

نظارت بر تغییرات شاخص MDW در طول دوره بیماری مهم است زیرا می تواند بینشی در مورد پاسخ ایمنی بیمار و پیشرفت التهاب ارائه دهد. افزایش مقادیر MDW ممکن است نشان دهنده بدتر شدن پاسخ ایمنی یا عفونت باشد، در حالی که کاهش مقادیر می تواند نشان دهنده پاسخ مثبت به درمان باشد.

چه رابطه بین افزایش شاخص MDW و پاسخ سیستم ایمنی وجود دارد؟

افزایش شاخص MDW اغلب با افزایش پاسخ سیستم ایمنی همراه است. همانطور که سیستم ایمنی به عفونت یا التهاب واکنش نشان می دهد، مغز استخوان ممکن است مونوسیت های نابالغ را آزاد کند، که به تغییر اندازه مونوسیت ها کمک می کند، که در شاخص MDW بالا منعکس می شود.

چه ارتباطی بین شاخص پهنای توزیع مونوسیت (MDW) و COVID-19 وجود دارد؟

COVID-19 که توسط ویروس SARS-CoV-2 ایجاد می شود، می تواند منجر به طیف وسیعی از تظاهرات بالینی، از علائم تنفسی خفیف تا ذات الریه شدید، سندرم زجر تنفسی حاد (ARDS) و اختلال عملکرد چند اندام شود. مشخص است که پاسخ ایمنی نقش مهمی در تعیین شدت بیماری دارد. مونوسیت ها نوعی گلبول سفید هستند که نقش مرکزی را در پاسخ ایمنی ایفا می کنند.

شاخص MDW، که منعکس کننده تنوع در اندازه مونوسیت ها است، به طور بالقوه می تواند بینشی در مورد پویایی پاسخ ایمنی در بیماران COVID-19 ارائه دهد. مقادیر بالا MDW ممکن است نشان دهنده تنوع بیشتر در اندازه مونوسیت ها باشد که می تواند با افزایش آزادسازی مونوسیت های نابالغ یا فعال به دلیل پاسخ ایمنی به عفونت ویروسی همراه باشد.

شاخص پهنای توزیع مونوسیت (MDW) و کووید 19آیا دستورالعمل های خاصی برای تفسیر شاخص MDW در عمل بالینی وجود دارد؟

MDW از یک نمونه وریدی خون کامل (K2EDTA) طی 2 ساعت پس از جمع آوری اندازه گیری می شود. مقادیر MDW بیشتر از 20.0 همراه با سایر یافته های آزمایشگاهی و اطلاعات بالینی، به شناسایی بیماران مبتلا به سپسیس یا در معرض افزایش خطر ابتلا به سپسیس در 12 ساعت اول پذیرش در بیمارستان کمک می کند.

 • مقادیر MDW بیشتر از 20.0 باید در ارتباط با سایر اطلاعات بالینی و تست های تشخیصی تفسیر شود، زیرا نسبتی از بیماران بدون سپسیس ممکن است در ابتدا مقدار MDW بالا داشته باشند.
 • مقادیر MDW کمتر یا مساوی 20.0 نمی تواند سپسیس یا ایجاد سپسیس را در 12 ساعت پس از پذیرش در بیمارستان رد کند. نشانگر سپسیس اولیه نباید به عنوان تنها مبنای تعیین عدم وجود سپسیس استفاده شود.
 • ارزش پیش‌بینی نشانگر سپسیس اولیه برای شناسایی سپسیس در بیماران مبتلا به ناهنجاری‌های خونی ثابت نشده است.

تفسیر MDWآیا افزایش شاخص MDW می تواند شرایط دیگری را به غیر از سپسیس نشان دهد؟

افزایش شاخص MDW می تواند شرایطی غیر از سپسیس، مانند سایر عفونت ها یا پاسخ های التهابی را نشان دهد. با این حال، در نظر گرفتن زمینه بالینی گسترده تر و اطلاعات تشخیصی اضافی برای تعیین علت زمینه ای مهم است.

در صورت افزایش شاخص MDW در بیمار مشکوک به سپسیس چه اقداماتی باید انجام شود؟

اگر شاخص MDW در بیمار مشکوک به سپسیس افزایش یابد، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی باید یک کار تشخیصی کامل، از جمله کشت خون، سایر آزمایش های آزمایشگاهی مرتبط، و مطالعات تصویربرداری را آغاز کنند. این اطلاعات به تصمیم گیری های درمانی مناسب کمک می کند.

آیا تغییرات در روش های آزمایشگاهی بر اندازه گیری شاخص MDW تأثیر می گذارد؟

تغییرات در روش های آزمایشگاهی، مانند تغییرات در کالیبراسیون آنالایزر هماتولوژی یا تکنیک ها، ممکن است بر اندازه گیری شاخص MDW تأثیر بگذارد. استانداردسازی و پایبندی به شیوه های آزمایشگاهی ثابت برای اطمینان از نتایج قابل اعتماد در طول زمان ضروری است.

در سایت Beckman Coulter در مورد شاخص MDW بیشتر بخوانید:

عرض توزیع مونوسیت (MDW) یک پارامتر تشخیصی آزمایشگاهی است که تغییر در حجم مونوسیت‌های در گردش را در پاسخ به سیگنال‌های پیش‌التهابی ارگانیسم‌های عفونی – که به عنوان الگوهای مولکولی مرتبط با پاتوژن (PAMPs) شناخته می‌شوند، منعکس می‌کند.

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

1. Horeczko T., Green J.P., and Panacek E.A., Epidemiology of the Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) in the emergency department. West J Emerg Med, 2014. 15(3): p. 329–336. doi: 10.5811/westjem.2013.9.18064
2. Pierrakos C. and Vincent J.L., Sepsis biomarkers: A review. Crit Care, 2010. 14(1): p. R15. doi: 10.1186/cc8872
3. Cho S.Y. and Choi J.H., Biomarkers of sepsis. Infect Chemother, 2014. 46(1): p. 1–12. doi: 10.3947/ic.2014.46.1.1
4. Goyette R.E., Key N.S., and Ely E.W., Hematologic changes in sepsis and their therapeutic implications. Semin Respir Crit Care Med, 2004. 25(6): p. 645–659. doi: 10.1055/s-2004-860979
5. Arora P., et al., Volume, conductivity, and scatter parameters of leukocytes as early markers of sepsis and treatment response. J Lab Phys, 2019. 11(1): p. 29–33. doi: 10.4103/JLP.JLP_102_18
6. Celik I.H., et al., Automated determination of neutrophil VCS parameters in diagnosis and treatment efficacy of neonatal sepsis. Pediatr Res, 2012. 71(1): p. 121–125. doi: 10.1038/pr.2011.16
7. Raimondi F., et al., Automated determination of neutrophil volume as screening test for late-onset sepsis in very low birth infants. Pediatr Infect Dis J, 2010. 29(3): p. 288. doi: 10.1097/INF.0b013e3181c37fb4
8. Nam M., et al., Improved diagnostic and prognostic power of combined delta neutrophil index and mean platelet volume in pediatric sepsis. Ann Clin Lab Sci, 2018. 48(2): p. 223–230.
9. Seok Y. et al., Delta neutrophil index: A promising diagnostic and prognostic marker for sepsis. Shock, 2012. 37(3): p. 242–246. doi: 10.1097/SHK.0b013e3182454acf
10. Chaves F., Tierno B., and Xu D., Neutrophil volume distribution width: A new automated hematologic parameter for acute infection. Arch Pathol Lab Med, 2006. 130(3): p. 378–380. doi: 10.5858/2006-130-378-NVDWAN
11. Lee A.J. and Kim S.G., Mean cell volumes of neutrophils and monocytes are promising markers of sepsis in elderly patients. Blood Res, 2013. 48(3): p. 193–197. doi: 10.5045/br.2013.48.3.193
12. Chaves F., Tierno B., and Xu D., Quantitative determination of neutrophil VCS parameters by the Coulter automated hematology analyzer: New and reliable indicators for acute bacterial infection. Am J Clin Pathol, 2005. 124(3): p. 440–444. doi: 10.1309/LLF7-5W0F-WQQ8-TCC5
13. Crouser E.D., et al., Improved early detection of sepsis in the ED with a novel monocyte distribution width biomarker. Chest, 2017. 152(3): p. 518–526. doi: 10.1016/j.chest.2017.05.039
14. Crouser E.D., et al., Monocyte distribution width: A novel indicator of Sepsis-2 and Sepsis-3 in high-risk emergency department patients. Crit Care Med, 2019. 47(8): p. 1018–1025. doi: 10.1097/CCM.0000000000003799
15. Crouser E.D., et al., Monocyte distribution width enhances early sepsis detection in the emergency department beyond SIRS and qSOFA. J Intensive Care, 2020. 8: p. 33. doi: 10.1186/s40560-020-00446-3
16. Woo A., et al., Monocyte distribution width compared with C-reactive protein and procalcitonin for early sepsis detection in the emergency department. PLOS ONE, 2021. 16(4): p. e0250101. doi: 10.1371/journal.pone.0250101
17. Hausfater P., et al., Monocyte distribution width (MDW) performance as an early sepsis indicator in the emergency department: Comparison with CRP and procalcitonin in a multicenter international European prospective study. Crit Care, 2021. 25(1): p. 227. doi: 10.1186/s13054-021-03622-5
18. Lin H.A., et al., Clinical impact of monocyte distribution width and neutrophil-to-lymphocyte ratio for distinguishing COVID-19 and influenza from other upper respiratory tract infections: A pilot study. PLOS ONE, 2020. 15(11): p. e0241262. doi: 10.1371/journal.pone.0241262
19. Zeng X., et al., Monocyte volumetric parameters and lymph index are increased in SARS-CoV-2 infection. Int J Lab Hematol, 2020. 42(6): p. e266–e269. doi: 10.1111/ijlh.13323
20. Kim SW, Lee H, Lee SH, Jo SJ, Lee J, Lim J. Usefulness of monocyte distribution width (MDW) and presepsin for early assessment of disease severity in COVID-19 patients. Medicine, 2022. in press.
21. Shi C. and Pamer E.G., Monocyte recruitment during infection and inflammation. Nat Rev Immunol, 2011. 11(11): p. 762–774. doi: 10.1038/nri3070
22. Grage-Griebenow E., Flad H.D., and Ernst M., Heterogeneity of human peripheral blood monocyte subsets. J Leukoc Biol, 2001. 69(1): p. 11–20.
23. Alcorn K., Meier M.F., and Schifman R.B., Blood culture contamination. Q-Track 2013 monitor instruction. 2013, College of American Pathologist: Northfield, IL.
24. Kirn T.J. and Weinstein M.P., Update on blood cultures: How to obtain, process, report, and interpret, report. Clin Microbiol Infect, 2013. 19(6): p. 513–520.
25. Instructions for use. UniCel DxH 900 Coulter cellular Analysis System and UniCel DxH Slidemaker Stainer II Coulter cellular Analysis System. 2017, Beckman Coulter: Nyon, Switzerland Eurocenter SA.
26. Singer M., et al., The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). JAMA, 2016. 315(8): p. 801–810. doi: 10.1001/jama.2016.0287
27. Hall K.K. and Lyman J.A., Updated review of blood culture contamination. Clin Microbiol Rev, 2006. 19(4): p. 788–802. doi: 10.1128/CMR.00062-05
28. Yu S., et al., Clinical performance of monocyte distribution width for early detection of sepsis in emergency department patients: A prospective study. Ann Lab Med, 2022. 42(2): p. 286–289. doi: 10.3343/alm.2022.42.2.286
29. Agnello L., et al., Monocyte distribution width (MDW) as a screening tool for sepsis in the Emergency Department. Clin Chem Lab Med, 2020. 58(11): p. 1951–1957. doi: 10.1515/cclm-2020-0417
30. Lorubbio M., et al., The role of Monocyte Distribution Width (MDW) in the prognosis and monitoring of COVID-19 patients. Clin Biochem, 2022. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2022.02.007

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top