دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آزمایش منیزیم | Magnesium Test | Mg

آزمایش منیزیم چیست؟
آزمایش منیزیم میزان منیزیم خون شما را اندازه گیری می کند. منیزیم نوعی الکترولیت است. الکترولیت ها مواد معدنی با بار الکتریکی هستند که مسئول بسیاری از عملکردها و فرآیندهای مهم در بدن شما هستند.

منیزیم کوفاکتور بیش از 300 سیستم آنزیمی است که واکنش های بیوشیمیایی متنوعی را در بدن تنظیم می کند، از جمله سنتز پروتئین، عملکرد ماهیچه ها و اعصاب، کنترل گلوکز خون و تنظیم فشار خون. منیزیم برای تولید انرژی، فسفوریلاسیون اکسیداتیو و گلیکولیز مورد نیاز است.

اسامی دیگر:

 • Mg
 • Mag

چرا آزمایش منیزیم درخواست می شود؟

 • برای ارزیابی سطح منیزیم در خون و کمک به تعیین علت سطوح غیر طبیعی منیزیم

چه زمانی آزمایش منیزیم بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که علائمی مانند ضعف، تحریک پذیری، آریتمی قلبی، حالت تهوع و/یا اسهال دارید که ممکن است به دلیل منیزیم زیاد یا کم باشد.
 • هنگامی که سطوح غیر طبیعی کلسیم یا پتاسیم دارید
 • برای پایش هنگامی که مکمل منیزیم برای درمان پزشکی داده می شود

نمونه مورد نیاز برای آزمایش منیزیم:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)/ ظرف ادرار رندوم/ ظرف ادرار 24 ساعته
 • نوع نمونه: سرم/ ادرار
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر سرم/ 4 میلی لیتر ادرار
ظروف و لوله های نمونه گیری برای آزمایش منیزیم

ظروف و لوله های نمونه گیری برای آزمایش منیزیم

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-آزمایش-منیزیم

شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-منیزیم

نگهدارنده ادرار 24 ساعته

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نام روش انجام آزمایش منیزیم:

سنجش نقطه پایان رنگ سنجی(Colorimetric Endpoint Assay)

شرح روش

سرم برای تعیین منیزیم بر پلاسما ترجیح داده می شود زیرا ضد انعقاد در اکثر روش ها تداخل دارد. منیزیم سرم معمولاً با نورسنجی اندازه گیری می شود. روش مرجع برای کل منیزیم AAS است. اکثر آزمایشگاه های بالینی از روش فتومتریک بر روی یک آنالایزر خودکار استفاده می کنند. این روش‌ها از شاخص‌های متالوکرومیک یا رنگ‌هایی استفاده می‌کنند که با اتصال انتخابی منیزیم از نمونه، تغییر رنگ می‌دهند. برخی از کروموفورهای مورد استفاده عبارتند از کالماژیت، متیل تیمول بلو، رنگ فرمازان و ماگون.

در روش فوتومتریک کالماژیت، که متداول‌ترین روش مورد استفاده است، کالماژیت، یک کمپلکس رنگی با منیزیم در محلول قلیایی تشکیل می‌دهد. این کمپلکس برای بیش از 30 دقیقه پایدار است و جذب آن در طول موج 530 تا 550 نانومتر (بسته به نشانگر) مستقیماً با غلظت منیزیم موجود در نمونه مناسب است. برخی از این اندازه‌گیری‌ها تحت تأثیر افزایش سطح بیلی روبین سرم هستند که می‌تواند منجر به دست کم گرفتن قابل‌توجهی از Mg در نمونه شود.

منیزیم یونیزه شده را می توان با ISE های منیزیمی که در چندین آنالایزر بالینی تجاری گنجانده شده اند اندازه گیری کرد.مانند اندازه گیری کلسیم یونیزه، اندازه گیری منیزیم یونیزه شده تحت تأثیر pH قرار می گیرد.

با افزایش pH، منیزیم یونیزه شده کاهش می یابد. با کاهش pH، افزایش می یابد. احتمال اختلاف بین سطوح منیزیم آزاد و کل در شرایط اعتیاد به الکل، دیابت شیرین، بیماری قلبی عروقی و حتی بارداری وجود دارد.

آمادگی قبل از انجام آزمایش منیزیم:

 • قبل از آزمایش نیازی به ناشتا نیست.
 • از مصرف داروهای حاوی نمک منیزیم، مانند شیر منیزیم، باید 3 روز قبل از آزمایش خودداری شود.

چه چیزی در آزمایش منیزیم مورد بررسی قرار می گیرد؟

منیزیم بعد از کلسیم، سدیم و پتاسیم چهارمین کاتیون فراوان در بدن است. دومین کاتیون درون سلولی شایع است. مقدار طبیعی منیزیم بدن در یک بزرگسال تقریباً 1000 میلی مول یا 22/66 گرم است که 50 تا 60 درصد آن در استخوان است. 40 تا 50 درصد باقی مانده در بافت های نرم است. یک سوم منیزیم اسکلتی قابل تعویض است و احتمالاً به عنوان مخزنی برای حفظ غلظت طبیعی منیزیم خارج سلولی عمل می کند.

تنها 1 درصد از کل منیزیم بدن (TBMg) در مایع خارج سلولی است. در سرم، حدود 55 درصد منیزیم یونیزه یا منیزیم آزاد (Mg++)، 30 درصد با پروتئین ها (عمدتا آلبومین) و 15 درصد با فسفات، سیترات و سایر آنیون ها کمپلکس شده است. غلظت مایع بینابینی تقریباً 0/5 میلی مول در لیتر است. در مایع مغزی نخاعی (CSF)، 55 درصد منیزیم آزاد یا یونیزه است و 45 درصد باقیمانده با سایر ترکیبات کمپلکس شده است. سطح سرمی منیزیم در محدوده های بسیار باریک ثابت نگه داشته می شود. تنظیم عمدتاً از طریق کلیه ها و حلقه صعودی هنله صورت می گیرد.

تقریباً 99 درصد کل منیزیم بدن در ماتریکس استخوان یا داخل سلولی است. حدود 60 درصد کل در داخل ماتریکس استخوان است. 40 درصد دیگر در داخل ماهیچه های اسکلتی، در سلول های خونی یا در سلول های بافت های دیگر است.

غلظت منیزیم درون سلولی تقریباً 1 تا 3 میلی مول در لیتر (2/4 تا 7/3 میلی گرم در دسی لیتر) است. در داخل سلول، منیزیم بخش‌بندی می‌شود و بیشتر آن به پروتئین‌ها و مولکول‌های دارای بار منفی متصل می‌شود. تقریباً 80 درصد منیزیم سیتوزولی به ATP متصل است. مقادیر قابل توجهی منیزیم در هسته، میتوکندری و شبکه آندوپلاسمی یافت می شود.

منیزیم آزاد 0/5 درصد تا 5/0 درصد از کل منیزیم سلولی را تشکیل می دهد. این کسری است که احتمالاً به عنوان یک کوفاکتور حمایت کننده از فعالیت آنزیم مهم است.

منیزیم کوفاکتور بسیاری از سیستم های آنزیمی است. تمام واکنش های آنزیمی وابسته به آدنوزین تری فسفات (ATP) به منیزیم به عنوان کوفاکتور نیاز دارند.

باز-جذب-مواد-معدنی-و-الکترولیت-ها

باز جذب مواد معدنی و الکترولیت-ها

منیزیم برای عملکرد بیش از 300 آنزیم سلولی، از جمله آنزیم های مربوط به انتقال گروه های فسفات، تمام واکنش هایی که نیاز به ATP دارند، و هر مرحله مربوط به همانندسازی و رونویسی DNA و ترجمه RNA پیام رسان ضروری است. این کاتیون همچنین برای متابولیسم انرژی سلولی مورد نیاز است و نقش مهمی در تثبیت غشاء، هدایت عصبی، انتقال یون و فعالیت کانال کلسیم دارد.

علاوه بر این، منیزیم با تنظیم حرکت پتاسیم از طریق غشای سلول‌های میوکارد، نقش مهمی در حفظ غلظت پتاسیم درون سلولی دارد. بنابراین، کمبود منیزیم می تواند منجر به انواع ناهنجاری های متابولیک و پیامدهای بالینی شود، از جمله ناهنجاری های مقاوم در برابر الکترولیت های پلاسما و آریتمی های قلبی، که اغلب پس از استرس مانند جراحی قلب مشاهده می شود

منیزیم از طریق رژیم غذایی وارد بدن می شود و توسط روده کوچک و روده بزرگ جذب می شود. منیزیم در استخوان ها، سلول ها و بافت ها ذخیره می شود. به طور معمول، تنها حدود 1 درصد از کل منیزیم بدن در خون وجود دارد و این امر اندازه گیری دقیق محتوای منیزیم کل را تنها از طریق آزمایش خون دشوار می کند. با این حال، این آزمایش هنوز برای ارزیابی وضعیت منیزیم یک فرد مفید است.

اعمال-منیزیمشرایطی که با فیلتراسیون گلومرولی تداخل دارد منجر به حفظ منیزیم و در نتیجه افزایش غلظت سرمی می شود. هیپرمنیزیمی در نارسایی حاد و مزمن کلیه، اضافه بار منیزیم و آزادسازی منیزیم از فضای داخل سلولی دیده می شود. هیپرمنیزیمی خفیف تا متوسط ​​ممکن است زمان هدایت دهلیزی را طولانی کند. سمیت منیزیم ممکن است منجر به افسردگی سیستم عصبی مرکزی (CNS)، ایست قلبی و ایست تنفسی شود.

اثرات-مصرف-بیش-از-حد-منیزیم

اثرات هیپرمنیزیمی

کمبود منیزیم (هیپومنیزیمی) ممکن است با سوء تغذیه، شرایطی که باعث سوء جذب می شود و با از دست دادن بیش از حد منیزیم توسط کلیه ها دیده شود. منیزیم اضافی (هیپرمنیزیمی) ممکن است با مصرف آنتی اسیدهای حاوی منیزیم و با کاهش توانایی کلیه ها در دفع منیزیم دیده شود.

مطالعات متعدد ارتباط بین کمبود منیزیم و تغییرات در هموستاز کلسیم، پتاسیم و فسفات را نشان داده‌اند که با اختلالات قلبی مانند آریتمی‌های بطنی که با درمان‌های معمولی قابل درمان نیستند، افزایش حساسیت به دیگوکسین، اسپاسم عروق کرونر و مرگ ناگهانی مرتبط است. علائم همزمان اضافی شامل اختلالات عصبی عضلانی و عصبی روانی است. شرایطی که با هیپومنیزیمی همراه بوده است عبارتند از: الکلیسم مزمن، سوء تغذیه دوران کودکی، شیردهی، سوء جذب، پانکراتیت حاد، کم کاری تیروئید، گلومرولونفریت مزمن، آلدوسترونیسم و ​​تغذیه طولانی مدت وریدی.

فردی با کمبود خفیف تا متوسط منیزیم ممکن است علائم غیر اختصاصی نداشته باشد یا تعداد کمی داشته باشد. کمبود مداوم یا شدید می تواند باعث تهوع، از دست دادن اشتها، خستگی، گیجی، گرفتگی عضلات، تشنج، تغییر در ضربان قلب و بی حسی یا گزگز شود. آنها همچنین می توانند بر متابولیسم کلسیم تأثیر بگذارند و کمبود کلسیم را تشدید کنند. علائم منیزیم اضافی می تواند مشابه علائم کمبود باشد و شامل حالت تهوع، ضعف عضلانی، از دست دادن اشتها و ضربان قلب نامنظم باشد.

طیف گسترده ای از غذاها حاوی مقادیر کمی منیزیم، به ویژه سبزیجات سبز رنگ مانند اسفناج، و همچنین غلات کامل و آجیل هستند. غذاهایی که دارای فیبر غذایی هستند معمولاً منابع منیزیم نیز هستند. بدن سطح منیزیم خود را با تنظیم میزان جذب و دفع یا ذخیره آن در کلیه ها حفظ می کند.

منابع غذایی حاوی منیزیم

منابع غذایی حاوی منیزیم

عوامل مداخله گر در آزمایش منیزیم:

 • استفاده از تورنیکه در هنگام گرفتن نمونه خون ممکن است نتایج آزمایش را تغییر دهد.
 • داروهایی که ممکن است سطح سرمی منیزیم را افزایش دهند: آمیلورید، آمینوگلیکوزیدها، آنتی اسیدها، آسپرین، کلسیترول، کاتارتیک ها، نمک های اپسوم، فلودیپین، سولفات منیزیم IV، لیتیوم، مدروکسی پروژسترون، سالیسیلات ها، تاکرولیموس، تری آمترن.
 • داروهایی که ممکن است سطوح سرمی منیزیم را کاهش دهند: آمفوتریسین، آزاتیوپرین، کلسیم گلوکونات، سیس پلاتین، سیکلوسپورین، دیگوکسین، دیورتیک ها، هالوپریدول، انسولین، نئومایسین، داروهای ضد بارداری خوراکی، تئوفیلین، تراستوزوماب
 • هنگام جمع آوری این نمونه باید از همولیز اجتناب شود. منیزیم یک یون درون سلولی است و لیز گلبول های قرمز (RBCs) مقدار زیادی منیزیم را در خون آزاد می کند و نتایج کاذب بالایی ایجاد می کند.

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی

افزایش سطوح:

 • نارسایی کلیه: منیزیم از طریق کلیه ها دفع می شود. با نارسایی کلیه در مرحله نهایی، دفع کاهش می یابد و منیزیم در خون تجمع می یابد.
 • بیماری آدیسون: آلدوسترون باعث افزایش دفع منیزیم می شود. با کاهش آلدوسترون، دفع منیزیم کاهش می یابد.
 • مصرف آنتی اسیدها یا نمک های حاوی منیزیم
 • افزایش جذب از طریق روده ها: سطح خون بالا می رود.
 • کم کاری تیروئید: پاتوفیزیولوژی این مشاهدات مشخص نیست.
 • آدرنالکتومی
 • کم آبی بدن
 • پرکاری پاراتیروئید
 • تجویز IV سولفات منیزیم
 • مولتیپل میلوما
 • آنتی اسیدها یا ملین ها

کاهش سطوح:

 • سوء تغذیه
 • سوء جذب: منبع اصلی منیزیم دریافت و جذب از روده ها از طریق رژیم غذایی است. هنگامی که هر کدام مهار شود، سطح منیزیم در خون کاهش می یابد. در سوء جذب تمام ویتامین های محلول در چربی از بین می رود. سطح ویتامین D کاهش می یابد و هیپوکلسمی به دنبال آن رخ می دهد. بنابراین سطوح منیزیم با توجه به کلسیم پایین کاهش می یابد.
 • کم کاری پاراتیروئید: در این بیماری سطح کلسیم کاهش می یابد. کلسیم جذب روده ای منیزیم را افزایش می دهد و با سطوح پایین کلسیم، منیزیم به خوبی جذب نمی شود، بنابراین سطح خون کاهش می یابد. در پرکاری پاراتیروئید، سطح کلسیم بالا و سطح منیزیم افزایش می یابد.
 • الکلیسم: اتانول از دست دادن منیزیم در ادرار را افزایش می دهد.
 • بیماری مزمن توبولار کلیوی: منیزیم در لوله های کلیوی بازجذب می شود. بیماری‌هایی که این ناحیه از کلیه را تحت تأثیر قرار می‌دهند (مثلاً نکروز لوله‌ای) یا داروهایی که برای لوله‌های کلیوی سمی هستند (مانند آمینوگلیکوزیدها) باعث افزایش از دست دادن منیزیم در ادرار می‌شوند.
 • اسیدوز دیابتی: با درمان این بیماری، سطح منیزیم کاهش می یابد. از آنجایی که انسولین به این بیماران داده می شود تا گلوکز را به داخل سلول ها هدایت کند، منیزیم به دنبال دارد و سطح خون کاهش می یابد.
 • پانکراتیت مزمن
 • بیماری مزمن کلیوی
 • اسهال (طولانی)
 • تخلیه فیستول دستگاه گوارش
 • همودیالیز
 • سیروز کبدی
 • هیپرآلدوسترونیسم
 • هیپرکلسمی
 • پرکاری تیروئید
 • هیپوآلبومینمی
 • مصرف کم رژیم
 • سموم بارداری
 • کولیت زخمی
 • دیابت کنترل نشده

ملاحظات بالینی

 • نظارت مکرر سطوح منیزیم ممکن است برای مانیتور پاسخ به درمان با مکمل های منیزیم انجام شود.
 • منیزیم ممکن است همراه با سطوح کلسیم و فسفر برای مانیتور پاسخ به مکمل کلسیم کنترل شود.

محدوده مرجع در آزمایش منیزیم:

Magnesium, Serum

 • 0-2 years: 1.6-2.7 mg/dL
 • 3-5 years: 1.6-2.6 mg/dL
 • 6-8 years: 1.6-2.5 mg/dL
 • 9-11 years: 1.6-2.4 mg/dL
 • 12-17 years: 1.6-2.3 mg/dL
 • >17 years: 1.7-2.3 mg/dL

مقادیر بحرانی:

 • <0.6 or >3.6 mg/dL

Magnesium, Random, Urine

 • 1 month -<12 months: 0.10-0.48 mg/mg creat
 • 12 months – <24 months: 0.09-0.37 mg/mg creat
 • 24 months – <3 years: 0.07-0.34 mg/mg creat
 • 3 years – <5 years: 0.07-0.29 mg/mg creat
 • 5 years – <7 years: 0.06-0.21 mg/mg creat
 • 7 years – <10 years: 0.05-0.18 mg/mg creat
 • 10 years – <14 years: 0.05-0.15 mg/mg creat
 • 14 years – <18 years: 0.05-0.13 mg/mg creat
 • 18 years – 83 years: 0.04-0.12 mg/mg creat

Magnesium, 24 Hour, Urine

 • 51-269 mg/24 hours

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از آزمایش منیزیم این آزمایش استفاده می شود؟

آزمایش منیزیم برای اندازه گیری سطح منیزیم در خون (یا گاهی اوقات ادرار) استفاده می شود. سطوح غیرطبیعی منیزیم اغلب در شرایط یا بیماری هایی دیده می شود که باعث اختلال یا دفع بیش از حد منیزیم توسط کلیه ها می شود یا باعث اختلال در جذب در روده می شود. سطح منیزیم ممکن است به عنوان بخشی از ارزیابی شدت مشکلات کلیوی و/یا دیابت کنترل نشده بررسی شود و ممکن است به تشخیص اختلالات گوارشی کمک کند.

از آنجایی که سطح پایین منیزیم خون می تواند به مرور زمان باعث کاهش مداوم سطح کلسیم و پتاسیم شود، ممکن است برای کمک به تشخیص مشکلات مربوط به کلسیم، پتاسیم، فسفر و/یا هورمون پاراتیروئید – یکی دیگر از اجزای تنظیم کلسیم – بررسی شود.

سطح منیزیم ممکن است به طور مکرر اندازه گیری شود تا پاسخ به مکمل های خوراکی یا داخل وریدی (IV) منیزیم کنترل شود. ممکن است آزمایش منیزیم همراه با آزمایش کلسیم و فسفر برای نظارت بر مصرف مکمل کلسیم درخواست  شود.

چه زمانی آزمایش منیزیم درخواست می شود؟

آزمایش منیزیم ممکن است به عنوان پیگیری سطوح پایین مزمن کلسیم و پتاسیم خون درخواست شود. همچنین ممکن است زمانی درخواست شود که فرد علائمی داشته باشد که ممکن است به دلیل کمبود منیزیم باشد، مانند ضعف عضلانی، پرش، گرفتگی، گیجی، آریتمی قلبی و تشنج. کاهش منیزیم با مصرف شدید الکل یا به دلیل جذب نامنظم یا بد منیزیم در روده شناخته شده است.

یک پزشک ممکن است سطح منیزیم را برای بررسی کمبود، به عنوان بخشی از ارزیابی سوء جذب، سوء تغذیه، اسهال یا اعتیاد به الکل درخواست کند. هنگامی که فردی داروهایی مصرف می کند که می توانند باعث دفع منیزیم از کلیه شوند، ممکن است آزمایش نیز انجام شود. هنگامی که مکمل منیزیم و/یا کلسیم ضروری است، سطح منیزیم در خون ممکن است در فواصل زمانی بررسی شود تا اثربخشی درمان بررسی شود.

هنگامی که فردی مبتلا به اختلال کلیوی یا دیابت کنترل نشده است، ممکن است آزمایش منیزیم به صورت دوره ای به همراه تست های عملکرد کلیه مانند BUN و کراتینین برای کمک به نظارت بر عملکرد کلیه و اطمینان از عدم دفع یا حفظ مقادیر بیش از حد منیزیم بدن تجویز شود.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

از آنجایی که منیزیم یک الکترولیت است، آزمایش منیزیم ممکن است همراه با الکترولیت های دیگر مانند سدیم، پتاسیم، کلرید، بی کربنات (یا CO2 کل)، کلسیم و فسفر برای ارزیابی تعادل الکترولیت فرد درخواست شود. اگر منیزیم کم باشد، غیرعادی نیست که پتاسیم نیز کم باشد.

سطح منیزیم خون در سه ماهه دوم و سوم بارداری کاهش می یابد.

سطوح طبیعی منیزیم لزوماً منعکس کننده کل ذخایر منیزیم بدن نیست. بدن تلاش می کند سطح منیزیم خون را نسبتاً ثابت نگه دارد و برای انجام این کار، منیزیم را از استخوان و بافت آزاد می کند. بنابراین، سطح خون ممکن است با کمبود اولیه منیزیم طبیعی باشد.

به عنوان عناصر درون سلولی، سطوح پتاسیم، منیزیم و کلسیم بدن (به ترتیب کمیت) ارتباط نزدیکی با هم دارند. بار الکتریکی درون سلولی باید حفظ شود. هنگامی که سطح یکی از این عناصر دارای بار الکتریکی مثبت پایین باشد، عنصری با بار مثبت دیگر به فضای درون سلولی هدایت می شود تا خنثی الکتریکی حفظ شود. بنابراین سطح خارج سلولی و خون کاهش می یابد. کاهش کل بدن در یکی از این عناصر باعث کاهش قابل مقایسه خون در سایر عناصر می شود. منیزیم ارتباط نزدیکی با کلسیم دارد زیرا جذب روده ای کلسیم را افزایش می دهد. منیزیم در متابولیسم کلسیم نیز مهم است. هیپوکلسمی شایع به جایگزینی منیزیم پاسخ می دهد.

اعمال-منیزیم

اعمال منیزیم

علائم کمبود منیزیم چیست؟

منیزیم پایین ممکن است علائم و نشانه هایی مانند ضعف عضلانی، پرش، گرفتگی، گیجی، تغییر در ضربان قلب (آریتمی قلبی) و تشنج را ایجاد کند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

2017 review performed by Jagadish K. Boppisetti, PhD, Senior Scientist.

(Updated: February 11, 2016) Magnesium Fact Sheet for Health Professionals. Office of Dietary Supplements (ODS), National Institutes of Health. Available online at https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/. Accessed June 2017.

Rude RK. Magnesium. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. 11th ed. Baltimore, Mass: Lippincott Williams & Wilkins; 2012:159-175.

Guerra M, et al. Therapeutic Uses of Magnesium. Am Fam Physician. 2009 Jul 15;80(2):157-162. Available online at http://www.aafp.org/afp/2009/0715/p157.html. Accessed on 06/29/2017.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

NIH (2001 August 7, Updated). Magnesium. NIH Clinical Center, National Institutes of Health, Facts About Dietary Supplements [On-line information]. Available online at http://www.cc.nih.gov/ccc/supplements/magn.html.

Rude, R. [Reviewed] (2001 February 05, Updated). Magnesium. Linus Pauling Institute [On-line information]. Available online at http://www.orst.edu/dept/lpi/infocenter/minerals/magnesium/.

Zangwill, M. [Updated] (2001 February 01, Updated). Magnesium in diet. MedlinePlus Health Information [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002423.htm.

Angelo, S. [Updated] (2001 November 05, Updated). Serum magnesium test. MedlinePlus Health Information [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003487.htm.

Merck. Magnesium Metabolism. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/pubs/mmanual/section2/chapter12/12f.htm.

Spengler, R. (2001 June 25, Updated). Magnesium (Mg). WebMDHealth [On-line information]. Available online at http://my.webmd.com/encyclopedia/article/4118.278.

(Updated 2009 July 13). Magnesium. NIH, Office of Dietary Supplements [On-line information]. Available online at http://ods.od.nih.gov/factsheets/magnesium.asp. Accessed March 2010.

Vorvick, L. (Updated 2009 March 9). Magnesium in Diet. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002423.htm. Accessed March 2010.

(2005 January). U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture. Dietary Guidelines for Americans, 2005. 6th Edition, Washington, DC: U.S. Government Printing Office. Chapter 2 Adequate Nutrients Within Calorie Needs [On-line information]. Available online at http://www.health.gov/dietaryguidelines/. Accessed March 2010.

Novello, N. and Blumstein, H. (Updated 2009 August 18). Hypomagnesemia. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/767546-overview. Accessed March 2010.

Ferry, R. (Updated 2010 January 8). Hypermagnesemia. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/921382-overview. Accessed March 2010.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 640-641.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 706-709.

Magnesium, 24 Hour, Urine. Mayo Clinic. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8595. Accessed October 2013.

Elin, R.J. Assessment of magnesium status for diagnosis and therapy. National Center for Biotechnology Information PubMed Database. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20736141?dopt=Abstract. Accessed October 2013.

Dietary Supplement Fact Sheet: Magnesium. National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Available online at http://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/. Accessed October 2013.

Serum magnesium. MedlinePlus Medical Encyclopedia. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003487.htm. Accessed December 2013.

Magnesium measurement, urine. MUSC Health. Available online at http://www.muschealth.com/lab/content.aspx?id=150515. Accessed December 2013.

این مقاله برای شما مفید بود؟

4 دیدگاه

 1. Avatar
  ثریا 7 تیر 1401 در 9:41 ب.ظ - پاسخ دادن

  من باردارم وعضلات پام خیلی میگیره مخثوصا تو خواب،بهداشت که رفتم بهم قرص منیزیم دادن،آیا برای جنینم مشکل نداره؟

 2. Avatar
  سلمان 7 تیر 1401 در 9:43 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام آیا ریزش مو به کمبود منیزیم بدن ربط داره؟

  • Avatar
   ادمین 8 تیر 1401 در 2:01 ب.ظ - پاسخ دادن

   ریزش مو می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ژنتیک، تغییرات هورمونی، شرایط پزشکی، داروها و کمبودهای تغذیه ای باشد. در حالی که منیزیم یک ماده معدنی ضروری است که در عملکردهای مختلف بدن از جمله حفظ موهای سالم نقش دارد، شواهد علمی قابل توجهی وجود ندارد که به طور قطعی ریزش مو را مستقیماً و صرفاً با کمبود منیزیم مرتبط کند.

   با این حال، منیزیم به سلامت کلی کمک می کند و ممکن است به طور غیر مستقیم بر سلامت مو تأثیر بگذارد. در سنتز پروتئین، که برای ساختار مو مهم است، نقش دارد. همچنین در بهبود گردش خون نقش دارد که می تواند به رشد موی سالم کمک کند.

ثبت دیدگاه

Go to Top