آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) | Lactate dehydrogenase

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
25 اسفند 1402
آخرین بروزرسانی
25 اسفند 1402
آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) | Lactate dehydrogenase

لاکتات دهیدروژناز (LDH) آنزیمی است که بدن در طی فرآیند تبدیل قند به انرژی برای استفاده سلول‌ها از آن استفاده می‌کند. LDH در بسیاری از بافت ها و اندام های بدن از جمله ماهیچه ها، کبد، قلب، پانکراس، کلیه ها، مغز و سلول های خونی یافت می شود.

چرا آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) درخواست می شود؟

آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) برای چندین هدف مربوط به تشخیص و نظارت بر شرایط مختلف پزشکی درخواست می شود:

 • تشخیص آسیب بافتی: LDH آنزیمی است که در بسیاری از بافت های بدن از جمله قلب، کبد، ماهیچه ها، کلیه ها و گلبول های قرمز یافت می شود. هنگامی که سلول ها به دلیل آسیب، بیماری یا شرایط دیگر آسیب می بینند یا از بین می روند، LDH در جریان خون آزاد می شود. اندازه گیری سطح LDH می تواند به تشخیص آسیب بافتی و تعیین میزان آن کمک کند.
 • تشخیص شرایط پزشکی: سطوح LDH می تواند در شرایط پزشکی مختلف، مانند انفارکتوس میوکارد (حمله قلبی)، بیماری کبد (هپاتیت، سیروز)، آسیب عضلانی (تروما، رابدومیولیز)، سرطان های خاص (لنفوم)، لوسمی و کم خونی همولیتیک و عفونت ها (پنومونی، مننژیت) افزایش یابد.
 • نظارت بر پیشرفت بیماری: سطوح LDH ممکن است در طول زمان برای ارزیابی پیشرفت برخی بیماری ها و اثربخشی درمان کنترل شود. به عنوان مثال، در بیماران سرطانی، سطوح LDH می تواند نشان دهنده فعالیت تومور و پاسخ به شیمی درمانی باشد.
 • ارزیابی همولیز: LDH در ارزیابی همولیز که تجزیه گلبول های قرمز خون است نیز مفید است. افزایش سطح LDH در زمینه سایر آزمایشات خون می تواند نشان دهنده کم خونی همولیتیک یا سایر اختلالات گلبول قرمز باشد.
 • ارزیابی عملکرد عضلانی: سطوح LDH را می توان برای ارزیابی عملکرد عضلانی و تشخیص آسیب عضلانی اندازه گیری کرد، مانند موارد دیستروفی عضلانی یا آسیب های شدید مربوط به ورزش.
 • برای کمک به ارزیابی مایعات بدن (به غیر از خون)
 • پایش تغییرات بار تومور پس از شیمی درمانی؛ افزایش لاکتات دهیدروژناز در بیماران مبتلا به سرطان بیش از حد نامنظم است که در تشخیص سرطان قابل استفاده نیست.

چه زمانی آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) بایستی انجام شود؟

تصمیم برای انجام آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) باید بر اساس عوامل متعددی از جمله سابقه پزشکی بیمار، علائم، یافته های معاینه فیزیکی و سایر تست های آزمایشگاهی باشد. آزمایش LDH معمولاً به عنوان یک آزمایش غربالگری معمول انجام نمی شود، اما اغلب در صورت وجود علائم یا شرایط خاص سفارش می شود. در اینجا مواردی وجود دارد که ممکن است آزمایش LDH در نظر گرفته شود:

 • علائم آسیب بافتی: اگر بیمار با علائمی از آسیب بافتی مانند درد قفسه سینه (نشان دهنده آسیب عضله قلب)، درد شکم (درگیری احتمالی کبد یا پانکراس)، ضعف یا درد عضلانی (آسیب عضلانی) یا میوپاتی، یا علائم تنفسی (آسیب بافت ریه) مراجعه کند. آزمایش LDH ممکن است به عنوان بخشی از کار تشخیصی گنجانده شود.
 • مشکوک به اختلال عملکرد اندام: در مواردی که مشکوک به اختلال عملکرد اندام است، مانند بیماری کبد یا کلیه، سطح LDH ممکن است همراه با سایر تست های عملکرد کبد (مانند ALT، AST، بیلی روبین) یا عملکرد کلیه اندازه گیری شود. آزمایشات (به عنوان مثال، کراتینین، BUN) برای ارزیابی سلامت و عملکرد اندام.
 • نظارت بر پیشرفت بیماری: برای بیماران مبتلا به شرایط پزشکی شناخته شده مانند سرطان، سطح LDH ممکن است به طور دوره ای برای ردیابی پیشرفت بیماری، پاسخ به درمان یا عود بیماری کنترل شود. افزایش سطح LDH در بیماران سرطانی می تواند نشان دهنده فعالیت تومور باشد.
 • ارزیابی همولیز: هنگامی که علائم یا علائم همولیز (تجزیه گلبول های قرمز) مانند یرقان، ادرار تیره، خستگی یا کم خونی وجود دارد، آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) ممکن است همراه با سایر آزمایش ها مانند سطح بیلی روبین، هاپتوگلوبین انجام شود. و شمارش رتیکولوسیت برای تشخیص و ارزیابی شدت شرایط همولیتیک.
 • اختلالات عضلانی: در بیمارانی که علائم حاکی از اختلالات عضلانی هستند، مانند ضعف عضلانی، درد یا گرفتگی، سطح LDH ممکن است برای ارزیابی عملکرد عضلانی و تشخیص شرایطی مانند رابدومیولیز، دیستروفی عضلانی یا میوزیت اندازه گیری شود.

توجه به این نکته مهم است که آزمایش LDH برای هیچ بیماری اختصاصی نیست و باید همراه با یافته های بالینی و سایر تست های آزمایشگاهی برای تشخیص دقیق و مدیریت مناسب تفسیر شود.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم/ مایعات بدن (مانند مایع مغزی نخاعی، مایع پلور، مایع صفاقی و غیره)
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش لاکتات دهیدروژناز(LDH)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-آزمایش-لاکتات-دهیدروژناز(LDH)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-لاکتات-دهیدروژناز(LDH)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش های مختلف انجام آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH):

روش رنگ سنجی (colorimetric method):

این روش برای آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) یک تکنیک رایج در آزمایشگاه های بالینی است. این بر اساس اصل اندازه گیری تغییر شدت رنگ در نتیجه تبدیل لاکتات به پیرووات کاتالیز شده با LDH، همراه با کاهش +NAD به NADH است. در اینجا شرح مفصلی از روش رنگ سنجی برای آزمایش LDH آورده شده است:

اصل سنجش: سنجش رنگ سنجی LDH در اتوآنالایزرها بر اساس واکنش آنزیمی کاتالیز شده توسط LDH است که لاکتات را در حضور +NAD به عنوان کوآنزیم به پیروات تبدیل می کند. این واکنش منجر به کاهش +NAD به NADH می شود. NADH تولید شده در واکنش، سپس با یک نمک تترازولیوم بی رنگ در حضور یک آنزیم جفت کننده (مانند دیافوراز) واکنش می دهد تا محصول فرمازان رنگی تولید شود. شدت رنگ تشکیل شده به طور مستقیم با فعالیت LDH در نمونه متناسب است.

 • آماده سازی نمونه: نمونه سرم، پلاسما یا سایر مایعات بدن بیمار جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل آماده می شود. نمونه ممکن است تحت سانتریفیوژ یا سایر مراحل پیش تحلیلی قرار گیرد تا مایع شفاف و همگن به دست آید.
 • بارگیری نمونه ها: نمونه ها به همراه استانداردهای کالیبراسیون و نمونه های کنترل کیفیت در سینی نمونه اتوآنالایزر بارگذاری می شوند.
 • افزودن معرف: اتوآنالایزر معرف سوبسترا، آنزیم جفت کننده، نمک تترازولیوم و محلول توقف را در کووت ها یا چاهک های واکنش مربوط به هر نمونه و استاندارد توزیع می کند.
 • انکوباسیون: مخلوط واکنش در دمای کنترل شده (معمولاً 37 درجه سانتیگراد) برای مدت زمان مشخصی انکوبه می شود و به LDH اجازه می دهد تا تبدیل لاکتات به پیرووات و متعاقب آن کاهش NAD+ به NADH را کاتالیز کند.
 • توسعه رنگ: پس از انکوباسیون، اتوآنالایزر جذب محصول فرمازان رنگی را در طول موج از پیش تعیین شده (مثلاً 450 نانومتر) با استفاده از حسگرهای نوری اندازه گیری می کند.
 •  تجزیه و تحلیل داده ها: قرائت جذب به دست آمده از نمونه ها و استانداردها برای ایجاد منحنی کالیبراسیون استفاده می شود که جذب را به غلظت LDH مرتبط می کند. غلظت LDH در نمونه بیمار با درون یابی از منحنی کالیبراسیون با در نظر گرفتن فاکتورهای رقت و حجم نمونه تعیین می شود.
 • کنترل کیفیت: اتوآنالایزرها با تجزیه و تحلیل نمونه های کنترل با غلظت های شناخته شده LDH در فواصل زمانی منظم، بررسی های کنترل کیفیت را انجام می دهند. نتایج بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده برای صحت، دقت و قابلیت اطمینان اعتبارسنجی می شوند.
 • گزارش: اتوآنالایزر گزارشی حاوی غلظت LDH برای هر نمونه بیمار به همراه هرگونه داده کنترل کیفیت قابل اجرا تولید می کند. نتایج معمولاً برای بررسی و تفسیر توسط متخصصان به سیستم اطلاعات آزمایشگاهی (LIS) منتقل می شود.

روش Colorimetric Method را برای آزمایش لاکتات دهیدروژناز LDH توسط اتوآنالیزرها

سنجش رنگ سنجی LDH با استفاده از اتوآنالایزرها، توان عملیاتی، دقت و تکرارپذیری بالایی را ارائه می دهد و آن را به ابزاری ارزشمند برای آزمایشات بالینی معمول و نظارت بر شرایط مختلف پزشکی مرتبط با آسیب بافتی و اختلال عملکرد سلولی تبدیل می کند.

روش جنبشی UV:

این روش برای آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) یک روش آنزیمی پرکاربرد در آزمایشگاه‌های بالینی است. این روش سرعت تغییر در جذب نور فرابنفش (UV) را اندازه گیری می کند زیرا NADH (شکل کاهش یافته نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید) در طی تبدیل لاکتات به پیرووات کاتالیز شده با LDH تولید می شود. در اینجا شرح مفصلی از روش جنبشی UV برای آزمایش LDH آورده شده است:

اساس سنجش: LDH آنزیمی است که تبدیل برگشت پذیر لاکتات به پیرووات را در حضور +NAD به عنوان کوآنزیم کاتالیز می کند. در طی این واکنش، +NAD به NADH کاهش می یابد. سنجش LDH جنبشی UV بر اندازه گیری تغییر جذب در طول موج مشخص (معمولاً 340 نانومتر) تکیه دارد که NADH تولید می شود. نرخ تغییر جذب در طول زمان به طور مستقیم با فعالیت LDH در نمونه متناسب است.

 •  آماده سازی نمونه: نمونه سرم، پلاسما یا سایر مایعات بدن بیمار جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل آماده می شود. نمونه ممکن است تحت سانتریفیوژ یا سایر مراحل پیش تحلیلی قرار گیرد تا مایع شفاف و همگن به دست آید.
 • تهیه محلول بستر: محلول بستر با مخلوط کردن لاکتات، +NAD و محلول بافر طبق پروتکل سنجش تهیه می شود. بافر pH و شرایط بهینه را برای فعالیت LDH حفظ می کند.
 • شروع واکنش: واکنش با افزودن نمونه (در صورت لزوم رقیق شده) به محلول بستر، که شامل تمام اجزای لازم برای واکنش کاتالیز شده با LDH است، آغاز می شود.
 • اندازه گیری جذب: مخلوط واکنش بلافاصله به یک کووت یا میکروپلیت منتقل می شود و در دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج مناسب (مثلاً 340 نانومتر) قرار می گیرد. اسپکتروفتومتر به طور پیوسته جذب نور را در 340 نانومتر در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً 1 تا 5 دقیقه) اندازه گیری می کند و نرخ اولیه تغییر جذب (ΔA/min) را ثبت می کند.
 • توقف واکنش و تثبیت جذب: پس از دوره اندازه گیری، یک محلول توقف به مخلوط واکنش اضافه می شود تا واکنش آنزیمی متوقف شود و قرائت های جذب تثبیت شود.
 • تجزیه و تحلیل داده ها: نرخ اولیه تغییر جذب (ΔA/min) متناسب با فعالیت LDH در نمونه است. این نرخ بر اساس شیب منحنی جذب در مقابل زمان محاسبه می شود. فعالیت LDH در نمونه با استفاده از یک منحنی استاندارد تولید شده با غلظت های شناخته شده LDH و مقادیر ΔA/min متناظر آن ها کمی سازی می شود.
 • تفسیر نتایج: فعالیت LDH در نمونه به صورت واحد در لیتر (U/L) یا به عنوان یک مقدار نسبی در مقایسه با یک محدوده کنترل یا مرجع گزارش می شود. افزایش فعالیت LDH ممکن است نشان دهنده آسیب بافتی، شرایط پزشکی خاص (مانند انفارکتوس میوکارد، بیماری کبد، آسیب عضلانی) یا سایر فرآیندهای پاتولوژیک باشد.

روش جنبشی UV برای آزمایش LDH ابزاری حساس و دقیق برای اندازه‌گیری فعالیت LDH در نمونه‌های بالینی ارائه می‌دهد و اطلاعات ارزشمندی را برای تشخیص و نظارت بر شرایط مختلف پزشکی ارائه می‌دهد.

روش الکتروفورز برای جداسازی ایزوآنزیم های لاکتات دهیدروژناز (LDH):

شامل استفاده از یک میدان الکتریکی برای جداسازی این ایزوآنزیم ها بر اساس تحرک الکتروفورتیک منحصر به فرد آنها است. ایزوآنزیم های LDH به پنج شکل اصلی (LDH-1 تا LDH-5) طبقه بندی می شوند که هر کدام دارای توزیع بافتی متمایز و الگوهای مهاجرت هستند. در اینجا شرح مفصلی از روش الکتروفورز برای جداسازی ایزوآنزیم LDH آورده شده است:

اساس الکتروفورز: الکتروفورز تکنیکی است که از حرکت ذرات باردار (مانند پروتئین ها) در میدان الکتریکی بهره برداری می کند. هنگامی که جریان الکتریکی به یک محیط (مانند ژل آگارز، غشای استات سلولز) اعمال می شود، پروتئین ها بر اساس بار، اندازه و شکل خود مهاجرت می کنند. ایزوآنزیم های LDH از نظر بار خالص و اندازه مولکولی متفاوت هستند که منجر به نرخ های مهاجرت متفاوت در طول الکتروفورز می شود. این منجر به باندها یا مناطق متمایز مربوط به هر ایزوآنزیم LDH می شود.

 •  تهیه ژل آگارز: یک ژل آگارز با چاهک برای بارگذاری نمونه آماده کنید. غلظت ژل بسته به وضوح مورد نظر می تواند متفاوت باشد. ژل را در سینی ریخته و اجازه دهید تا جامد شود. در الکتروفورز سلولز استات، غشاهای استات سلولز را به اندازه مناسب برای الکتروفورز برش دهید. این غشاها معمولاً برای تقویت اتصال پروتئین با بافرها از قبل درمان می شوند.
 • بارگذاری نمونه: نمونه LDH (سرم، پلاسما) را با یک بافر بارگذاری مخلوط کنید تا بارگیری نمونه را تسهیل کرده و از مهاجرت یکنواخت اطمینان حاصل کنید. نمونه ها و نشانگرهای وزن مولکولی را در چاهک ها یا خطوط ژل یا غشا قرار دهید.
 • الکتروفورز: ژل یا غشا را در محفظه های الکترود پر شده با محلول بافر مناسب فرو کنید. الکترودها را به منبع تغذیه وصل کنید و یک ولتاژ یا جریان ثابت برای مدت زمان مشخص اعمال کنید. ایزوآنزیم های LDH بر اساس بار و اندازه خود از طریق ژل یا غشاء مهاجرت می کنند. ایزوآنزیم های کوچکتر و با بار منفی بیشتر سریعتر و دورتر مهاجرت می کنند، در حالی که ایزوآنزیم های بزرگتر و دارای بار منفی کمتر آهسته تر مهاجرت می کنند و به نقطه شروع نزدیک تر می مانند.
 • تجسم: پس از الکتروفورز، نوارهای ایزوآنزیم LDH را با استفاده از روش های رنگ آمیزی یا تشخیص تجسم کنید. محلول‌های رنگ‌آمیزی با فعالیت LDH تعامل دارند و نوارها یا مناطق رنگی مربوط به هر ایزوآنزیم LDH را تولید می‌کنند.
 •  تفسیر: الگوهای مهاجرت ایزوآنزیم های LDH را با استانداردها یا کنترل های شناخته شده برای شناسایی و تعیین کمیت هر باند ایزوآنزیم مقایسه کنید. شدت نسبی و موقعیت باندها می تواند اطلاعاتی در مورد ویژگی بافت و شرایط پاتولوژیک ارائه دهد.
 • تحلیل و گزارش داده ها: فاصله مهاجرت شده توسط هر باند ایزوآنزیم LDH از نقطه شروع را اندازه گیری کنید تا تحرک نسبی یا مقادیر Rf محاسبه شود. شدت هر باند را با استفاده از چگالی سنجی یا نرم افزار تصویربرداری برای مقایسه سطوح ایزوآنزیم LDH بین نمونه ها تعیین کنید. نتایج را با باندهای ایزوآنزیم LDH شناسایی شده و شدت های مربوطه گزارش دهید و اطلاعات ارزشمندی را برای اهداف تشخیصی یا تحقیقاتی ارائه دهید.

الکتروفورز یک ابزار ارزشمند برای جداسازی و مشخص کردن ایزوآنزیم‌های LDH است که بینش‌هایی را در مورد فعالیت LDH خاص بافت و شرایط پاتولوژیک مرتبط با پروفایل‌های ایزوآنزیم LDH تغییر داده ارائه می‌دهد.

 

lactate-dehydrogenase-isozymes-electrophoresis

الکتروفورز ایزوآنزیم های مختلف آنزیم لاکتات دهیدروژناز

آمادگی قبل از انجام آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH):

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) مورد بررسی قرار می گیرد؟

لاکتات دهیدروژناز (LD یا LDH) آنزیمی است که در تولید انرژی نقش دارد و تقریباً در تمام سلول‌های بدن وجود دارد و بالاترین میزان آن در سلول‌های قلب، کبد، ماهیچه‌ها، کلیه‌ها، ریه‌ها و سلول‌های خونی است. باکتری ها نیز LDH تولید می کنند. این آزمایش سطح LD را در خون یا گاهی دیگر مایعات بدن اندازه گیری می کند.

لاکتات دهیدروژناز (LDH) خون

فقط مقدار کمی از لاکتات دهیدروژناز (LDH) معمولاً در قسمت مایع خون (سرم یا پلاسما) قابل تشخیص است. هنگامی که سلول ها آسیب دیده یا از بین می روند، LDH از سلول ها به سرم آزاد می شود. بنابراین، سطح LDH خون یک نشانگر غیر اختصاصی برای وجود آسیب بافتی در جایی از بدن است. به خودی خود، نمی توان از آن برای شناسایی علت یا محل آسیب سلولی استفاده کرد. با این حال، ممکن است همراه با سایر آزمایش‌های خون برای کمک به ارزیابی و/یا نظارت بر شرایطی که منجر به آسیب بافتی می‌شوند، مانند بیماری‌های کبدی یا خونی یا سرطان استفاده شود.

لاکتات دهیدروژناز (LDH) مایعات

گاهی اوقات وقتی آسیب، التهاب یا عفونت در ناحیه خاصی از بدن مانند مغز، قلب یا ریه ها وجود دارد، مایع جمع می شود یا اجزای تشکیل دهنده مایع موجود تغییر می کند. سطح لاکتات دهیدروژناز (LDH) موجود در مایع ممکن است در تعیین علت مفید باشد.

به عنوان مثال، زمانی که فردی مننژیت باکتریایی داشته باشد، LDH معمولاً در مایع مغزی نخاعی بالا است. آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) همچنین می‌تواند همراه با سایر آزمایش‌ها برای تعیین اینکه آیا تجمع مایع، به عنوان مثال در اطراف قلب یا ریه‌ها یا در حفره شکم، به دلیل آسیب یا التهاب (اگزودا) است یا به دلیل عدم تعادل فشار مایع در داخل، استفاده می‌شود. رگ های خونی و سطح پروتئین در خون (ترانسودات).

ایزوآنزیم ها:

لاکتات دهیدروژناز (LDH) یک آنزیم سیتوپلاسمی تترامریک است که از زیر واحدهای H و M تشکیل شده است.نامگذاری معمول ایزوآنزیم های لاکتات دهیدروژناز به شکل زیر است:

 • LDH -I (H4)
 • LDH -II (H3M)
 • LDH -III (H2M2)
 • LDH -IV (HM3)
 • LDH -V (M4)

ویژگی بافت از این واقعیت ناشی می شود که سنتز بافت خاص زیر واحدها در نسبت های کاملاً تعریف شده رخ می دهد. مهم‌تر از همه، سلول‌های ماهیچه قلب ترجیحاً زیر واحدهای H را سنتز می‌کنند، در حالی که سلول‌های کبدی تقریباً به طور انحصاری زیر واحدهای M را سنتز می‌کنند. عضله اسکلتی نیز تا حد زیادی زیر واحدهای M را سنتز می کند به طوری که LDH-V هم شکل کبد و هم شکل ماهیچه اسکلتی LDH است. فرم های LDH-I و LDH-V اغلب برای نشان دادن آسیب شناسی قلب یا کبد استفاده می شوند.

ایزو-آنزیم-های-متفاوت-لاکتات-دهیدروژناز

ایزو آنزیم های متفاوت لاکتات دهیدروژناز

LDH-I حدود 24 تا 48 ساعت پس از انفارکتوس میوکارد (MI) در سرم افزایش یافته است، اما معمولاً به اندازه تروپونین برای تشخیص MI مفید نیست، مگر اینکه MI حداقل 24 ساعت قبل از آزمایش رخ داده باشد. به طور معمول، LDH-II بزرگتر از LDH-I است. با این حال، هنگامی که یک MI رخ داده است، یک “تغییر” در نسبت معمول LDH-I/ LDH-II از کمتر از 1 به بیشتر از 1 (یا حداقل 0.9>) بوجود می آید. استفاده از نسبت برای ارزیابی بیماران با آسیب احتمالی قلبی عروقی تا حد زیادی با TRPS/Troponin T، نسل پنجم، پلاسما جایگزین شده است.

شکل LDH-V در بیماران مبتلا به بیماری اولیه کبدی یا هیپوکسی کبدی ثانویه استفاده می شود. با این حال، LDH-V معمولاً به اندازه ترانس آمینازها (مانند آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز) برای ارزیابی عملکرد کبد قابل اعتماد نیست. LDH-V همچنین ممکن است در آسیب های عضلانی و بیماری های پوستی افزایش یابد.

الگوهای خاص ایزوآنزیم های لاکتات دهیدروژناز (LDH) برای بیماری های خاص کلاسیک در نظر گرفته می شوند. مثلا:

 • افزایش جدا شده LDH-1 (بالاتر از LDH-2) نشان دهنده آسیب میوکارد است.
 • افزایش مجزای LDH-5 نشان دهنده آسیب یا بیماری سلولی کبدی است.
 • افزایش LDH-2 و LDH-3 نشان دهنده آسیب یا بیماری ریوی است.
 • افزایش تمام ایزوآنزیم های LDH نشان دهنده آسیب چند اندام است (به عنوان مثال، انفارکتوس میوکارد [MI] با نارسایی احتقانی قلب [CHF] که باعث احتقان ریوی و کبدی همراه با کاهش پرفیوژن کلیوی می شود). بدخیمی پیشرفته و بیماری های التهابی خودایمنی منتشر مانند لوپوس نیز می تواند باعث این الگو شود.

توجه به این نکته ضروری است که دو بیماری که باعث افزایش لاکتات دهیدروژناز(LDH) می شوند ممکن است همزمان وجود داشته باشند و یکی ممکن است دیگری را مبهم کند. برای مثال، بیماری که دارای یک بیماری است (مثلاً انفارکتوس ریوی یا نارسایی احتقانی قلب) ممکن است دچار MI حاد باشد. افزایشLDH-1 ممکن است با افزایش LDH-2 یا LDH-3 پنهان شود.

لاکتات دهیدروژناز در MI

لاکتات دهیدروژناز در MI

لاکتات دهیدروژناز در سایر مایعات بدن نیز اندازه گیری می شود. افزایش سطح LDH کل ادرار نشان دهنده نئوپلاسم یا آسیب به سیستم اورولوژیک است. زمانی که LDH در یک افیوژن (پلورال، قلبی، صفاقی) بیشتر از 60 درصد کل LDH سرم باشد، گفته می شود که افیوژن یک اگزودا است و نه ترانسودات.

اگرچه به نظر نمی رسد که وجود ماکرو- LDH (LDH همراه با یک ایمونوگلوبولین) باعث ایجاد یا همراه با علائم بیماری خاصی باشد، اما می تواند باعث افزایش زیاد LDH کل شود.

عوامل مداخله گر در آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH):

 • همولیز خون باعث سطوح لاکتات دهیدروژناز (LDH) مثبت کاذب می شود زیرا LDH در گلبول های قرمز وجود دارد. لیز این سلول ها باعث می شود LDH به داخل خون نمونه ریخته شود و به طور کاذب سطح LDH را بالا ببرد.
 • فعالیت لاکتات دهیدروژناز (LDH) یکی از حساس ترین شاخص های بررسی همولیز آزمایشگاهی است
 • ورزش شدید ممکن است باعث افزایش کل LDH و به ویژه LDH-1، LDH-2 و LDH-5 شود.
 • داروهایی که ممکن است باعث افزایش سطح لاکتات دهیدروژناز (LDH) شوند عبارتند از الکل، داروهای بیهوشی، آسپرین، کلویبرات، لووریدها، میترامایسین، مواد مخدر و پروکائین آمید.
 • داروهایی که ممکن است باعث کاهش سطوح شوند عبارتند از اسید اسکوربیک.

اهمیت بالینی آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH):

افزایش سطح سرمی:

 • انفارکتوس میوکارد
 • بیماری ریوی (مانند آمبولی، انفارکتوس، ذات الریه، CHF): این بیماران به طور کلاسیک افزایش قابل توجهی در LDH-2 و LDH-3 دارند.
 • بیماری کبدی (به عنوان مثال، هپاتیت، سیروز فعال، نئوپلاسم): این بیماران به طور کلاسیک افزایش قابل توجهی در LDH-5 دارند.
 • بیماری RBC (به عنوان مثال، کم خونی همولیتیک یا مگالوبلاستیک، تخریب RBC از دریچه های مصنوعی قلب):این بیماران به طور کلاسیک افزایش قابل توجهی در LDH-1 دارند.
 • بیماری و آسیب عضلات اسکلتی (مانند دیستروفی عضلانی، تمرینات شدید اخیر، ضربه عضلانی):این بیماران به طور کلاسیک افزایش قابل توجهی در LDH-5 دارند.
 • بیماری پارانشیم کلیوی (مانند انفارکتوس، گلومرولونفریت، نکروز حاد توبولار، رد پیوند کلیه): این بیماران به طور کلاسیک افزایش قابل توجهی در LDH-1 دارند.
 • ایسکمی روده و انفارکتوس: این بیماران به طور کلاسیک افزایش قابل توجهی در LDH-5 دارند.
 • حالت های نئوپلاستیک
 • تومورهای بیضه (سمینوما، دیس ژرمینوما): این بیماران به طور کلاسیک افزایش قابل توجهی در LDH-1 دارند.
 • لنفوم و سایر تومورهای سیستم رتیکولواندوتلیال (RES): این بیماران به طور کلاسیک افزایش قابل توجهی در LDH-3 و LDH-2 دارند.
 • بدخیمی های تومور جامد پیشرفته: این بیماران به طور کلاسیک دارای افزایش قابل توجهی در تمام ایزوآنزیم های LDH هستند.
 • پانکراتیت: این بیماران به طور کلاسیک افزایش قابل توجهی در LDH-4 دارند.
 • بیماری یا آسیب منتشر (مانند گرمازدگی، بیماری کلاژن، شوک، افت فشار خون): این بیماران به طور کلاسیک افزایش قابل توجهی در تمام ایزوآنزیم های LDH دارند.

ملاحظات بالینی آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH):

 • از آنجایی که لاکتات دهیدروژناز (LDH) به طور گسترده در سراسر بدن پخش می شود، سطح کل LDH شاخص خاصی برای هیچ بیماری یا آسیب عضوی نیست. ایزوآنزیم ها از نظر تشخیصی اختصاصی تر و مفیدتر هستند.
 • وقتی LDH-1 بیشتر از LDH-2 باشد، به شدت به آسیب میوکارد مشکوک می شود. این ممکن است به عنوان “LDH برگشت خورده” نامیده شود.
 • افزایش مجزای LDH-5 معمولاً نشان دهنده آسیب یا بیماری سلولی کبدی است.
 • مقادیر به طور قابل توجهی در طول عمر متفاوت است.

محدوده مرجع آزمایش لاکتات دهیدروژناز(LDH):

LACTATE DEHYDROGENASE (LDH):

 • 1-30 days: 135-750 U/L
 • 31 days-11 months: 180-435 U/L
 • 1-3 years: 160-370 U/L
 • 4-6 years: 145-345 U/L
 • 7-9 years: 143-290 U/L
 • 10-12 years: 120-293 U/L
 • 13-15 years: 110-283 U/L
 • 16-17 years: 105-233 U/L
 • > or =18 years: 122-222 U/L

LD ISOENZYMES:

 • I (fast band): 17.5-28.3%
 • II: 30.4-36.4%
 • III: 19.2-24.8%
 • IV: 9.6-15.6%
 • V (slow band): 5.5-12.7%

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) استفاده می شود؟

آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) یک آزمایش غیر اختصاصی است که ممکن است در ارزیابی تعدادی از بیماری ها و شرایط استفاده شود.

ممکن است از آزمایش خون لاکتات دهیدروژناز( LDH) استفاده شود:

 • به عنوان یک شاخص کلی از وجود و شدت آسیب بافتی حاد یا مزمن
 • برای تشخیص و مانیتور شرایط پیشرونده مانند کم خونی، از جمله کم خونی همولیتیک و کم خونی مگالوبلاستیک، یا عفونت های شدید
 • برای کمک به مرحله، تعیین پیش آگهی، و/یا پایش درمان (به عنوان مثال، شیمی درمانی) سرطان ها، مانند تومورهای سلول زایا (به عنوان مثال، برخی از انواع سرطان بیضه و سرطان تخمدان)، لنفوم، لوسمی، ملانوم، و نوروبلاستوما.

آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) یا آزمایش LDH بر روی مایعات بدن به چند دلیل مختلف انجام می شود:

 • برای کمک به ارزیابی مایع مغزی نخاعی و تمایز بین مننژیت باکتریایی یا ویروسی
 • برای ارزیابی سایر مایعات بدن مانند مایع جنب، صفاق یا پریکارد و کمک به تعیین اینکه آیا تجمع مایع به دلیل آسیب و التهاب (اگزودا) است یا به دلیل عدم تعادل فشار داخل رگ های خونی و مقدار پروتئین در خون (ترانسودات). این اطلاعات در هدایت درمان مفید است.

چه زمانی آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) درخواست می شود؟

آزمایش LDH خون

هنگامی که یک پزشک مشکوک است که یک بیماری یا شرایط باعث ایجاد درجاتی از آسیب سلولی یا بافتی شده است، ممکن است سطح لاکتات دهیدروژناز (LDH) همراه با سایر آزمایش‌ها مانند پانل متابولیک جامع (CMP) درخواست شود. اگر لاکتات دهیدروژناز(LDH) بالا باشد، آزمایش‌های اختصاصی‌تر مانند ALT، AST یا ALP ممکن است به تشخیص بیماری کمک کرده و به تعیین ارگان‌های درگیر کمک کنند. هنگامی که مشکل حاد یا مزمن تشخیص داده شد، سطح کل LDH ممکن است در فواصل منظم برای پایش پیشرفت و/یا رفع آن درخواست شود.

سطوح لاکتات دهیدروژناز (LDH) همچنین ممکن است گهگاه زمانی که فرد ضربه یا آسیب عضلانی را تجربه کرده باشد یا زمانی که فرد دارای علائم و نشانه های کم خونی همولیتیک است، درخواست شود. آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) ممکن است به طور منظم زمانی که یک فرد مبتلا به سرطان تشخیص داده شده است درخواست شود.

آزمایش LDH مایع بدن

زمانی که فردی دارای علائم و نشانه های مننژیت است یا زمانی که فردی تجمع مایع در اطراف قلب، ریه ها یا در شکم دارد، این آزمایش ممکن است درخواست شود.

نتیجه آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) چه چیزی را نشان می دهد؟

آزمایش LDH خون

سطوح بالای لاکتات دهیدروژناز (LDH) معمولاً نشان دهنده نوعی آسیب بافتی است. سطح LDH معمولاً با شروع تخریب سلولی افزایش می یابد، پس از مدتی به اوج خود می رسد و سپس شروع به کاهش می کند. سطوح LDH در شرایط بسیار متنوعی افزایش می یابد که منعکس کننده توزیع گسترده بافتی آن است.

سطح بالای LDH ممکن است با موارد زیر مشاهده شود:

 • کم خونی همولیتیک
 • کم خونی پرنیشیوز (کم خونی مگالوبلاستیک)
 • عفونت هایی مانند مونونوکلئوز عفونی (مونو)، مننژیت، آنسفالیت، HIV
 • سپسیس
 • انفارکتوس روده، میوکارد (قلب) و ریه (ریوی).
 • بیماری حاد کلیه
 • بیماری حاد کبد
 • آسیب عضلانی حاد
 • پانکراتیت
 • شکستگی استخوان
 • سرطان بیضه، لنفوم یا سایر سرطان ها
 • شوک شدید
 • کمبود اکسیژن (هیپوکسی)

لاکتات دهیدروژناز (LDH) بالا در خون ممکن است نشان دهنده این باشد که درمان سرطان (به عنوان مثال، شیمی درمانی) موفقیت آمیز نبوده است. سطح بالا پیش بینی کننده چشم انداز ضعیف تر از بقا برای مبتلایان به سرطان است.

سطوح پایین و نرمال لاکتات دهیدروژناز (LDH) معمولاً نشان دهنده مشکل نیست. سطوح پایین گاهی اوقات زمانی دیده می شود که فردی مقادیر زیادی اسید اسکوربیک (ویتامین C) را مصرف کند.

LDH مایعات بدن:

در مایع مغزی نخاعی – لاکتات دهیدروژناز (LDH) بالا، نشان می دهد که مننژیت احتمالاً توسط باکتری ایجاد می شود، در حالی که سطح پایین یا نرمال نشان می دهد که مننژیت ویروسی احتمال بیشتری دارد.

لاکتات دهیدروژناز (LDH) بالا نشان می دهد که مایع پریکارد، مایع صفاقی یا پلور اگزودا است، در حالی که سطح پایین نشان دهنده ترانسودات است. ترانسودات ها معمولاً در اثر نارسایی احتقانی قلب یا سیروز ایجاد می شوند. اگزودا علل احتمالی مختلفی دارد و معمولاً برای تعیین علت نیاز به آزمایش های اضافی دارد

چه چیزهایی برا نتایج آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) تاثیر می گذارد؟

چیزهای زیادی می توانند بر نتایج لاکتات دهیدروژناز (LDH) تأثیر بگذارند که لزوماً دلیلی برای نگرانی نیستند. مثلا:

 • ورزش شدید می تواند باعث افزایش موقت LDH شود.
 • همولیز نمونه خون می تواند باعث افزایش کاذب نتایج شود. این ممکن است در صورتی اتفاق بیفتد که انتقال نمونه به درستی انجام نشده باشد، در دماهای بالا یا در دمای فریزر نگهداری شده باشد(نمونه خون کامل همرا با سلول ها)، یا نمونه به سختی جمع آوری شود.
 • اگر تعداد پلاکت های فرد افزایش یابد، LDH سرم می تواند به طور مصنوعی بالا باشد و منعکس کننده LDH واقعی موجود در گردش خون نباشد.

اگر آزمایشلاکتات دهیدروژناز (LDH) اختصاصی نیست، چگونه می تواند از نظر بالینی مفید باشد؟

آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) می تواند مفید باشد زیرا می تواند به پزشک هشدار دهد که آسیب سلولی در حال رخ دادن است. به روشی مشابه، آزمایش‌هایی مانند پروتئین واکنش‌گر C هشدار می‌دهند که التهاب در جایی از بدن رخ می‌دهد.

چگونه می توان سطح لاکتات دهیدروژناز (LDH) را کاهش داد؟

خیر، این نشانگر آسیب است که معمولاً با برطرف شدن شرایط زمینه ای به حالت عادی باز می گردد. اگر فردی دارای یک بیماری مزمن با آسیب بافتی مداوم باشد، مانند بیماری کبدی، افزایش غلظت LDH ممکن است ادامه یابد.

آزمایش ایزوآنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) چیست؟

آزمایش برای ایزوآنزیم های لاکتات دهیدروژناز (LDH) به ندرت درخواست می شود و امروزه به طور گسترده در دسترس نیست. در گذشته، از این آزمایش برای کمک به تشخیص و مانیتورحملات قلبی استفاده می شد، اما آزمایش تروپونین جایگزین آن شده است. اگرچه یک آزمایش معمولی نیست، اما ممکن است از این آزمایش در تشخیص افتراقی برای کمک به تعیین اینکه کدام اندام‌ها احتمالاً تحت تأثیر آسیب بافتی قرار می‌گیرند،استفاده شود. مخصوصا زمانی که علت افزایش کل LDH مشخص نیست و نمی‌توان با استفاده از آزمایش‌های خاص دیگر تعیین کرد.

لاکتات دهیدروژناز (LDH) به پنج شکل مختلف به نام ایزوآنزیم وجود دارد. اگرچه همپوشانی هایی وجود دارد، اما هر یک از پنج ایزوآنزیم LD تمایل دارند در بافت های خاص بدن متمرکز شوند. به طور کلی، مکان های ایزوآنزیم تمایل دارند:

 • LDH -1: قلب، گلبول های قرمز، کلیه ها، سلول های زایا
 • LDH -2: کلیه ها، گلبول های قرمز، ریه ها، قلب (مقدار کمتر از LDH-1)
 • LDH -3: ریه ها و سایر بافت ها
 • LDH -4: گلبول های سفید، غدد لنفاوی، ماهیچه ها، کبد (مقدار کمتر از LDH -5)
 • LDH -5: کبد، ماهیچه اسکلتی

تعیین اینکه کدام ایزوآنزیم در خون افزایش یافته است ممکن است سرنخ هایی از محل آسیب بافتی در بدن و/یا اینکه کدام اندام ها ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند به دست دهد.

ایزوآنزیم لاکتات دهیدروژناز LDH

لاکتات دهیدروژناز(LDH) در مقابل سایر نشانگرهای آسیب بافتی

درک علت آسیب سلولی یا بافتی ممکن است شامل یک یا چند آزمایش علاوه بر آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) باشد. جدول زیر اطلاعاتی در مورد نشانگرهای رایج آسیب بافتی ارائه می دهد.

نشانگرهای رایج آسیب بافتی :

نام آزمایشاندام یا بافت هدفکاربرد های رایج
لاکتات دهیدروژناز (LDH)گلبول های قلب، ماهیچه، کلیه، ریه و قرمز خونبرای تشخیص آسیب بافتی، ارزیابی و پایش سرطان
آلدولازماهیچه و کبدبرای تشخیص آسیب عضلانی، تشخیص و پایش بیماری عضلانی و کبدی
کراتین کیناز (CK)قلب، مغز و ماهیچه های اسکلتیبرای تشخیص آسیب بافت عضلانی، و آسیب به قلب یا مغز
تروپونینماهیچه قلببرای تشخیص حمله قلبی، چشم انداز بعد از حمله قلبی را ارزیابی می کند
نوار قلب کراتین کیناز (CK-MB)بافت قلب، عضله اسکلتیبرای تعیین اینکه آیا حمله قلبی رخ داده است یا خیر
آلانین آمینوترانسفراز (ALT)کبدبرای تشخیص و پایش آسیب و بیماری کبد
آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)کبد، قلب، ماهیچه هابرای تشخیص و پایش بیماری کبد
میوگلوبولینعضله، قلببرای تشخیص آسیب در عضلات اسکلتی

لاکتات دهیدروژناز (LDH) در مقابل سایر نشانگرهای تومور

تومور مارکرها به تشخیص، ارزیابی و نظارت بر سرطان کمک می کنند. آزمایش نشانگر تومور ممکن است به دنبال تعدادی تومور مارکر در خون باشد.

جدول زیر اطلاعاتی در مورد تومور مارکرهای رایج، از جمله آنهایی که ممکن است همراه یا به جای لاکتات دهیدروژناز استفاده شوند، ارائه می کند.

تومور مارکرهای رایج

تومور مارکرنوع سرطانکاربردهای رایج
لاکتات دهیدروژناز (LDH)ملانوما، مولتیپل میلوما، سرطان بیضه، سرطان سلول زایای تخمدان، لنفوم، لوسمیبرای تعیین میزان گسترش سرطان، ارزیابی چشم انداز یا پیش آگهی، پایش پاسخ به درمان، مانیتور عود
بتا-2 میکروگلوبولین (B2M)مولتیپل میلوما، لوسمی، برخی از لنفوم هابرای ارزیابی پیش آگهی، برای پایش پاسخ به درمان
پروتئین Mمولتیپل میلومابرای تعیین مرحله یا شدت بیماری، برای پایش پاسخ درمانی، برای پایش پیشرفت بیماری
ایمونوگلوبولین ها مولتیپل میلومابرای کمک به تشخیص، پایش پاسخ درمانی، بررسی عود
گنادوتروپین کوریونی انسانی (hCG)سرطان بیضهبرای ارزیابی مرحله و پیش آگهی، برای پایش عود
آلفا فتوپروتئین (AFP)سرطان بیضه، سلول زایای تخمدان و سرطان کبدبرای پایش عود

در سایت MedlinePlus در مورد آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) بیشتر بخوانید:

LDH همچنین لاکتات دهیدروژناز (LDH) نامیده می شود. یک آنزیم است. آنزیم پروتئینی است که واکنش های شیمیایی خاصی را در بدن شما سرعت می بخشد. LDH به سلول های شما در تولید انرژی کمک می کند. تقریباً در تمام بافت های بدن شما یافت می شود. بیشترین مقدار LDH در ماهیچه ها، کبد، کلیه ها و گلبول های قرمز خون شما یافت می شود.

اگر بیماری یا آسیب به بافت هایی که دارای LDH هستند آسیب برساند، سلول های آنها این آنزیم را در جریان خون یا سایر مایعات بدن آزاد می کنند. وجود مقداری LDH در خون و مایعات بدن طبیعی است. اما اگر سطح LDH شما بالا باشد، ممکن است نشانه ای از برخی بیماری ها یا آسیب ها باشد.

آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) به تنهایی نمی تواند نشان دهد که چه چیزی به بافت های شما آسیب می رساند یا محل آسیب است. بنابراین، آزمایش LDH معمولاً با انواع دیگر آزمایش ها انجام می شود که می تواند به تشخیص مشکل کمک کند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

آزمایش هاپتوگلوبین | پروتئین متصل شونده به هموگلوبین | HPT | Hp

آزمایش هاپتوگلوبین | پروتئین متصل شونده به هموگلوبین | HPT | Hp

آزمایش آنالیز مایع مغزی نخاعی (CSF) | Spinal Fluid Analysis | Cerebrospinal Fluid

آزمایش آنالیز مایع مغزی نخاعی (CSF) | Spinal Fluid Analysis | Cerebrospinal Fluid

آنالیز مایع جنب | مایع پلور | Pleural Fluid

آنالیز مایع جنب | مایع پلور | Pleural Fluid

آنالیز مایع پریکارد | Pericardial Fluid Analysis

آنالیز مایع پریکارد | Pericardial Fluid Analysis

تومور مارکر | Tumor Markers

تومور مارکر | Tumor Markers

آزمایش CRP | پروتئین واکنشی C

آزمایش CRP | پروتئین واکنشی C

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

Lactate Dehydrogenase (LD), Serum. Mayo Medical Laboratories. Available online at https://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/8344. Accessed on June 13, 2018.

Lactate Dehydrogenase (LD), Body Fluid. Mayo Medical Laboratories. Available online at https://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/8022. Accessed on June 13, 2018.

Lactic Acid Dehydrogenase (Blood). University of Rochester Medical Center. Available online at https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=lactic_acid_dehydrogenase_blood. Accessed on 6/13/18.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Lactate Dehydrogenase. ARUP’s Guide to Clinical laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.aruplab.com/guides/clt/tests/clt_a32b.htm#1140532.

(2002 October 25, Updated). LDH isoenzymes. MedlinePlus Health Information [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003499.htm.

(2001 November 20, Updated). LDH. MedlinePlus Health Information [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003471.htm.

Spengler, R. (2002 May 14, Updated). What is lactate dehydrogenase (LDH)? St. Joseph’s Hospital, Health Library, Medical Tests [On-line information]. Available online at http://www.sjo.org/library/healthguide/MedicalTests/topic.asp?hwid=tv6793abc.

Martin, G. (1998 March 9). The Obsolescence of Lactate Dehydrogenase Testing. American Medical Association, Archives of internal Medicine, Editor’s Correspondence, Vol. 158 No. 5 [On-line information]. Available online at http://archinte.ama-assn.org/issues/v158n5/ffull/ilt0309-4.html.

Spengler, R. (2002 May 14, Updated). Cardiac Enzyme Studies. WebMD [On-line information]. Available online at http://my.webmd.com/printing/article/1675.55521.

Lactate dehydrogenase isoenzymes test. Hendrick Health System, AccessMed Health Information Library [On-line information]. Available online at http://www.hendrickhealth.org/healthy/00054240.html.

Lactate dehydrogenase test. Hendrick Health System, AccessMed Health Information Library [On-line information]. Available online at http://www.hendrickhealth.org/healthy/00054250.html.

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 581-582.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry, AACC Press, Washington, DC. Chapter 23 Laboratory Diagnosis of Liver Disease, Pp 269 – 279.

Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pg 652.

(2007 March 13, Updated). LDH. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003471.htm. Accessed on 7/9/07.

Vorvick, L. and Zieve, D. (Updated 2009 March 14). LDH isoenzymes. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information] Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003499.htm. Accessed October 2010.

Vorvick, L. and Zieve, D. (Updated 2010 March 21). Lactate Dehydrogenase Test. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information] Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003471.htm. Accessed October 2010.

Shaffer, E. (Revised 2009 June). Testing for Hepatic and Biliary Disorders, Laboratory Tests. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information] Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec03/ch023/ch023b.html. Accessed October 2010.

(© 1995-2010). Unit Code 8344: Lactate Dehydrogenase (LD), Serum. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories [On-line information] Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8344. Accessed October 2010.

Blood Test: Lactate Dehydrogenase (LDH). KidsHealth from Nemours Foundation [On-line information] Available online at http://kidshealth.org/parent/system/medical/test_ldh.html. Accessed October 2010.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 581-583.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 648-651.

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. St. Louis: Elsevier Saunders; 2006, Pp 601-602.

National Cancer Institute. Tumor Markers. Avaialble online at http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Detection/tumor-markers. Accessed October 2013.

American Cancer Society. Specific tumor markers. Available online at http://www.cancer.org/treatment/understandingyourdiagnosis/examsandtestdescriptions/tumormarkers/tumor-markers-specific-markers. Accessed October 2013.

KidsHealth. Blood Test: Lactate Dehydrogenase (LDH). Available online at http://kidshealth.org/parent/system/medical/test_ldh.html. Accessed October 2013.

National Cancer Institute. Testicular Cancer Treatment (PDQ®). Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/testicular/HealthProfessional/page1#Section_562. Accessed October 2013.

Gersten, T. (Updated 2012 February 8). Lactate dehydrogenase test. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003471.htm. Accessed July 2014.

(© 1995–2014) Lactate Dehydrogenase (LD), Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8344. Accessed July 2014.

Dugdale, D. (Updated 2013 January 26). LDH isoenzymes. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003499.htm. Accessed July 2014.

Gardner, T. and Berk, B. (Updated 2013 September 3). Acute Pancreatitis. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/181364-overview. Accessed July 2014.

(Updated 2013 June 3). Acute Pericarditis. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/156951-overview. Accessed July 2014.

Dowshen, S. (Reviewed 2011 March). Blood Test: Lactate Dehydrogenase (LDH). KidsHealth from Nemours [On-line information]. Available online at http://kidshealth.org/parent/system/medical/test_ldh.html. Accessed July 2014.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 603-605.

Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pp 313.

McPherson, R. and Pincus, M. (© 2011). Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 22nd Edition: Elsevier Saunders, Philadelphia, PA. Pp 292-294.

Strimel, W. (Updated 2014 April 27). Pericardial Effusion. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/157325-overview. Accessed July 2014.

Rubins, J. (Updated 2013 November 18). Pleural Effusion. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/299959-overview. Accessed July 2014.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top