"آزمایش‌های حساس به شرایط"

فیلترها

دسته‌بندی آزمایش‌ها

تست های حساس به شرایط | ما در این طبقه بندی سعی کرده ایم تا شرایطی که بر کیفیت نمونه و نتایج آزمایش تاثیر گذار هست را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و توضیح دهیم.

عوامل موثر بر ثبات نمونه:

به غیر از زمان – که همه خواص را اصلاح می کند – متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که بر پایداری خواص آنالیت تأثیر می گذارند، به شرح زیر:

⚫ متابولیسم سلولی تماس با سلول ها باعث تبادل مواد می شود که لزوماً شامل تخریب سلولی نمی شود. تماس با سلول ها در درجه اول بر الکترولیت ها و بسترهای متابولیسم واسطه و به میزان کمتری بر مولکول های پیچیده تأثیر می گذارد. وجود مواد سلولی پس از سانتریفیوژ و جداسازی از سلول‌ها در پلاسما بیشتر از سرم است و بستگی به روش جداسازی و سانتریفیوژ بکار گرفته شده دارد.

⚫ تماس با هوا، انتشار و تبخیر. هنگامی که یک لوله در طول آزمایش باز می شود، حلال تا حدی تبخیر می شود. در نتیجه، غلظت بیشتر آنالیت ها افزایش می یابد و انتشار گازهای محلول افزایش می یابد. این باعث افزایش سطح دی اکسید کربن و افزایش pH می شود. حتی زمانی که لوله درپوش است، انتشار گاز در سراسر دیواره های ظرف رخ می دهد، همانطور که با اکسیژن در لوله های پلاستیکی رخ می دهد.

⚫ قرار گرفتن در معرض نور. لوله ها به طور کلی شفاف هستند. بنابراین، نمونه ها در طول کل آزمایش در معرض نور قرار می گیرند. از دست دادن پایداری برخی از آنالیت ها بستگی به شدت و نوع نوری دارد که در معرض آنها قرار می گیرند.

⚫ موقعیت نگهداری لوله و چرخش بر سرعت واکنش های شیمیایی تأثیر می گذارد. این یک جنبه مهم در حمل و نقل از راه دور نمونه ها است. لوله‌های سرم در موقعیت عمودی قرار می‌گیرند تا نمونه به طور کامل لخته شود، چرخش اجزای تشکیل‌دهنده را کاهش دهد و از چسبیدن فیبرین در هنگام درپوش لوله جلوگیری کند.

⚫ جذب هنگامی که از لوله های پلاستیکی یا لوله های حاوی ژل جداکننده استفاده می شود، ممکن است انتقال مواد از نمونه به اجزای لوله یا بالعکس رخ دهد. این پدیده در عناصر کمیاب، داروها و هورمون ها بیشتر دیده می شود.

⚫ درجه حرارت. دما یک کاتالیزور مهم در واکنش های شیمیایی است که باعث از بین رفتن پایداری می شود