"روش ها و متدهای آزمایشگاهی"

فیلترها

دسته‌بندی آزمایش‌ها

روش ها و متدهای آزمایشگاهی، آزمایشگاه های تشخیص پزشکی از تکنیک ها و روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل نمونه های بیمار و ارائه اطلاعات تشخیصی دقیق استفاده می کنند. در اینجا چند تکنیک رایج مورد استفاده در تشخیص آزمایشگاهی پزشکی آورده شده است:

شیمی بالینی یا بیوشیمی:
– تجزیه و تحلیل شیمیایی: غلظت مواد مختلف در خون و سایر مایعات بدن مانند گلوکز، کلسترول، الکترولیت ها و آنزیم ها را اندازه گیری می کند.
– ایمونواسی: از آنتی بادی ها برای شناسایی و تعیین کمیت پروتئین ها، هورمون ها یا داروهای خاص استفاده می کند.

هماتولوژی:
– شمارش کامل خون (CBC): انواع مختلف سلول های خونی، از جمله گلبول های قرمز و سفید و پلاکت ها را کمیت می کند.
– مطالعات انعقادی: مکانیسم های لخته شدن خون را ارزیابی می کند.

میکروبیولوژی:
– کشت و حساسیت: میکروارگانیسم های عفونی را شناسایی و مشخص می کند و حساسیت آنها به آنتی بیوتیک ها را تعیین می کند.
– تشخیص مولکولی: مواد ژنتیکی پاتوژن ها را با استفاده از تکنیک هایی مانند PCR (واکنش زنجیره ای پلیمراز) شناسایی می کند.

میکروسکوپ بالینی:
– آنالیز ادرار: ادرار را از نظر وجود سلول ها، پروتئین ها و سایر مواد غیر طبیعی تجزیه و تحلیل می کند.
– تجزیه و تحلیل مایع مغزی نخاعی (CSF) و سایر مایعات:  مایع اطراف مغز و نخاع و سایر مایعات بدن را برای علائم عفونت یا سایر ناهنجاری ها بررسی می کند.

 ایمونولوژی:
– سرولوژی: آنتی بادی یا آنتی ژن در خون را برای تشخیص بیماری های عفونی تشخیص می دهد.
– سنجش خودایمنی: آنتی بادی ها را علیه بافت های خود بدن در اختلالات خودایمنی شناسایی می کند.

تشخیص مولکولی:
– PCR (واکنش زنجیره ای پلیمراز): DNA یا RNA را برای تشخیص اختلالات ژنتیکی، عفونت ها و سرطان ها تقویت و شناسایی می کند.
– تکنیک های توالی یابی: توالی نوکلئوتیدها را در DNA یا RNA برای آنالیز ژنتیکی تعیین می کند.

هیستوپاتولوژی:
– معاینه بیوپسی: بررسی میکروسکوپی نمونه های بافت برای شناسایی ناهنجاری ها، مانند تومورها یا عفونت ها.
– سیتوپاتولوژی: سلول های فردی را مطالعه می کند که اغلب در پاپ اسمیر و آسپیراسیون با سوزن ظریف استفاده می شود.

بانک خون و داروی انتقال خون:
– تایپ خون و تطابق متقابل: سازگاری خون را برای انتقال خون تعیین می کند.
– غربالگری بیماری های قابل انتقال: ایمنی خون را با آزمایش عوامل عفونی تضمین می کند.

تست نقطه مراقبت (POCT):
– تست سریع: نتایج سریع را در نقطه مراقبت از بیمار برای شرایطی مانند بارداری، بیماری های عفونی و نظارت بر گلوکز ارائه می دهد.
– کیت های تست خانگی: به بیماران امکان می دهد آزمایش های خاصی را در خانه انجام دهند، مانند نظارت بر قند خون یا آزمایش های بارداری.

این تکنیک ها که به عنوان نمونه ذکر شده و سایر روش ها نقش مهمی در تشخیص، نظارت و برنامه ریزی درمان بیماری دارند. آزمایشگاه ها اغلب از ترکیبی از این روش ها برای به دست آوردن درک جامعی از وضعیت سلامت بیمار استفاده می کنند. توجه به این نکته مهم است که پیشرفت‌های فناوری ممکن است در طول زمان منجر به توسعه روش‌های تشخیصی جدید شود.