دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آزمایش جهش KRAS

آزمایش جهش KRAS امکان تشخیص و شناسایی جهش در ژن KRAS را با استفاده از DNA استخراج شده از نمونه بافت توموری، که از طریق بیوپسی به دست می آید را  فراهم می کندجهش KRAS یک عامل پیش بینی کننده منفی برای درمان با آنتی بادی گیرنده فاکتور رشد ضد اپیدرمی در سرطان متاستاتیک کولورکتال (CRC) است.

اسامی دیگر:

  • K-Ras

چرا آزمایش جهش KRAS درخواست می شود؟

  • شناسایی جهش ژن KRAS در بافت تومور به منظور هدایت درمان سرطان و ارزیابی پیش آگهی

چه زمانی آزمایش جهش KRAS بایستی انجام شود؟

  • زمانی که سرطان روده بزرگ گسترش یافته (متاستاتیک) یا پزشک مشکوک به سرطان ریه سلول غیر کوچک است

نمونه مورد نیاز برای آزمایش جهش KRAS:

  • ظرف/لوله: ظرف حاوی فرمالین / بلوک پارافینه حاوی بافت توموری
  • نوع نمونه: نمونه‌ای از بافت تومور که از طریق بیوپسی به دست می‌آید / بلوک یا اسلایدهای بافتی ثابت با فرمالین، فیکس شده در پارافین (FFPE).
  • حجم نمونه: بلوک بافتی تثبیت شده با فرمالین یا چهار لام بدون رنگ و یک لام رنگ آمیزی شده با H&E
ظروف و نمونه های مورد نظر برای آزمایش جهش KRAS

ظروف و نمونه های مورد نظر برای آزمایش جهش KRAS

  • علل رد نمونه :بلوک تومور حاوی بافت تومور نباشد؛ اسلایدهای شکسته یا لکه دار/ نمونه‌هایی که کلسیم‌زدایی شده‌اند نمونه‌هایی که در فرمالین فیکس نشده باشند، پارافین از نمونه جدا شده باشد.
روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش انجام آزمایش جهش KRAS:

SNaPshot Multiplex PCR

آمادگی قبل از انجام آزمایش جهش KRAS:

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش جهش KRAS این آزمایش مورد بررسی قرار می گیرد؟

EGFR یک گیرنده فاکتور رشد است که با اتصال به لیگاندهای خاص (اپی‌رگولین و آمفی‌رگولین) فعال می‌شود و در نتیجه مسیر RAS/MAPK فعال می‌شود. فعال شدن این مسیر باعث ایجاد یک آبشار سیگنالینگ می شود که در نهایت تعدادی از فرآیندهای سلولی از جمله تکثیر سلولی را تنظیم می کند. اختلال در مسیر RAS/MAPK یک عامل کلیدی در پیشرفت تومور است.

مسیر سیگنالینگ طبیعی EGFR

مسیر سیگنالینگ طبیعی EGFR

KRAS نام کوتاهی برای ژن همولوگ انکوژن ویروسی سارکوم موش صحرایی Kirsten است. این یکی از گروهی از ژن‌های درگیر در مسیری به نام مسیر گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR) است. این مسیر سیگنالینگ پیچیده شامل اجزای متعددی است که سیگنال‌ها را از بیرون سلول به داخل سلول منتقل می‌کند تا به تنظیم رشد، تقسیم، بقا و مرگ سلول کمک کند.

در بسیاری از سلول های طبیعی، اتصال فاکتور رشد اپیدرمی (EGF) به گیرنده آن (EGFR) در سطح سلول، سیگنال مهمی برای رشد و تقسیم سلولی است. سایر سیگنال‌های موجود در مسیر شامل دسته‌ای از پروتئین‌ها به نام آنزیم‌های تیروزین کیناز (TK) و پروتئینی است که توسط ژن KRAS تولید می‌شود. به طور معمول، اجزای مسیر در تنظیم رشد و تقسیم سلولی تعامل دارند و تکثیر سلولی را به صورت جداگانه تحریک نمی کنند.

این آزمایش جهش های خاصی را در ژن KRAS در DNA سلول ها و بافت سرطانی تشخیص می دهد. وجود این جهش ها ممکن است نشان دهنده این باشد که داروهای خاصی در درمان سرطان موثر نیستند.

با این حال، در برخی از سرطان ها، EGFR حتی در غیاب EGF فعال می شود و منجر به رشد و تقسیم سلولی کنترل نشده می شود. داروهایی که آنزیم های EGFR یا تیروزین کیناز را مهار می کنند اغلب برای درمان چنین سرطان هایی مفید هستند. اگرچه برخی از این سرطان ها دارای جهش در ژن KRAS هستند که پروتئین غیرطبیعی K-Ras تولید می کند. پروتئین غیر طبیعی همیشه فعال است و می تواند رشد سلولی را حتی در غیاب سیگنال های EGFR یا سایر پروتئین های تیروزین کینداز تحریک کند.

مسیر سیگنالینگ طبیعی و سرطانی EGFR

مسیر سیگنالینگ طبیعی و سرطانی EGFR

یکی از شایع ترین تغییرات جسمی در سرطان کولون و NSCLC وجود انواع فعال کننده در پروتونکوژن KRAS است. KRAS توسط EGFR متصل به لیگاند (فعال) برای شروع آبشار سیگنالینگ ناشی از مسیر RAS/MAPK به کار گرفته می‌شود. از آنجایی که KRAS تغییر یافته اساساً مسیر RAS/MAPK را در پایین دست EGFR فعال می‌کند، عواملی مانند cetuximab و panitumumab که از اتصال لیگاند به EGFR جلوگیری می‌کنند، به نظر نمی‌رسد در حضور KRAS تغییر یافته، فعالیت بازدارنده معنی‌داری روی تکثیر سلولی داشته باشند.

داده‌های کنونی نشان می‌دهد که اثربخشی درمان‌های هدفمند EGFR در سرطان کولون و NSCLC محدود به بیماران مبتلا به تومورهای فاقد جهش KRAS است. یک استثنا، نوع KRAS G12C است که با مهارکننده‌های نوع خاص قابل هدف است.

KRAS در 15 تا 20 درصد سرطان های انسان، بیشتر در سرطان پانکراس، سرطان روده بزرگ، سرطان ریه و همچنین سرطان خون جهش یافته است. تقریباً 30 تا 40 درصد سرطان های روده بزرگ و 15 تا 30 درصد سرطان های ریه دارای جهش های KRAS هستند. در حال حاضر، داروهایی که EGFR را هدف قرار می دهند برای درمان سرطان روده بزرگ و سرطان ریه سلول غیر کوچک استفاده می شود. آزمایش جهش KRAS برای تعیین اینکه آیا این داروها در درمان این سرطان ها موثر هستند یا خیر استفاده می شود.

درمان جهش KRAS

بلوک کردن مسیر سیگنالینگ KRAS موتاسیون یافته

انجمن انکولوژی بالینی آمریکا (ASCO) توصیه کرده است که بیماران مبتلا به سرطان کولون متاستاتیک تشخیص داده شده که کاندیدای درمان ضد EGFR هستند، باید از نظر جهش‌های KRAS در یک آزمایشگاه تایید شده اصلاحات آزمایشگاهی بالینی (CLIA) مورد آزمایش قرار گیرند. در صورت منفی بودن جهش های KRAS، این بیماران برای درمان با آنتی بادی ضد EGFR (cetuximab یا panitumumab) مناسب تشخیص داده می شوند.

چندین روش مختلف برای آزمایش جهش های KRAS وجود دارد، اما همه آنها شامل ارزیابی ژن KRAS در بافت تومور است.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش جهش KRAS استفاده می شود؟

این آزمایش وجود رایج ترین جهش های ژن KRAS را در DNA سلول های بافت تومور به منظور کمک به درمان سرطان تشخیص می دهد. تجزیه و تحلیل جهش KRAS در درجه اول برای تعیین اینکه آیا سرطان کولون متاستاتیک یا سرطان ریه سلول غیرکوچک شما احتمالاً به درمان استاندارد، یک درمان دارویی ضد EGFR پاسخ می دهد، درخواست می شود. تومورهای دارای جهش KRAS به درمان ضد EGFR پاسخ نمی دهند.

اگر تومور برای شایع ترین جهش KRAS منفی باشد، ممکن است از آزمایش های دیگر جهش های کمتر شایع که با آزمایش فعلی شناسایی نشده اند برای کمک به پیش بینی پاسخ های درمانی استفاده شود.

چه زمانی آزمایش جهش KRAS درخواست می شود؟

آزمایش جهش KRAS معمولاً زمانی درخواست می شود که سرطان متاستاتیک روده بزرگ یا سرطان ریه سلول غیر کوچک تشخیص داده شده باشد. ممکن است در هر زمانی قبل از شروع درمان انجام شود.

نتیجه آزمایش جهش KRAS چه چیزی را نشان می دهد؟

اگر بافت سرطان حاوی جهش KRAS باشد، از درمان های هدفمند EGFR بهره نخواهید برد. وجود یک جهش KRAS همچنین نشان‌دهنده پیش‌آگهی ضعیف‌تر است، اگرچه وجود یک جهش خاص نمی‌تواند شدت یا تهاجمی بودن سرطان را پیش‌بینی کند.

نتیجه منفی در تست KRAS نشان می‌دهد که سرطان ممکن است به درمان ضد EGFR پاسخ دهد، اما فقدان جهش KRAS که توسط آزمایش KRAS تعیین شده است، این امر را تضمین نمی‌کند. زمانی که نمونه بافت تومور کافی نیست یا زمانی که برخی از سلول‌های سرطانی در تومور حاوی جهش هستند و برخی دیگر فاقد جهش هستند، آزمایش منفی کاذب می‌تواند رخ دهد. علاوه بر این، ممکن است جهش های KRAS وجود داشته باشد که به دلیل موقعیت خاص آنها در DNA، توسط برخی از آزمایش ها شناسایی نمی شوند. عوامل دیگری نیز ممکن است منجر به سرطان مقاوم به داروهای ضد EGFR شوند.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

دستورالعمل‌های انجمن انکولوژی بالینی آمریکا و شبکه ملی جامع سرطان، آزمایش جهش KRAS را قبل از درمان ضد EGFR توصیه کرده‌اند.

درمان های دارویی فعلی ضد EGFR عبارتند از:

برای سرطان روده بزرگ، آنتی بادی های مونوکلونال ضد EGFR مانند ستوکسیماب(cetuximab) و پانیتوموماب(panitumumab) که اتصال گیرنده ها را مسدود می کنند.

برای سرطان ریه سلول غیر کوچک، مهارکننده‌های تیروزین کیناز ضد EGFR (TKIs) مانند جفیتینیب(gefitinib) و ارلوتینیب(erlotinib) که از فعال شدن مسیرهای سیگنالینگ جلوگیری می‌کنند.

آیا همه افراد مبتلا به سرطان باید آزمایش جهش KRAS را انجام دهند؟

آزمایش به طور کلی درخواست نمی شود مگر اینکه فرد مبتلا به سرطان روده بزرگ یا سرطان ریه سلول غیر کوچک باشد.

آیا این آزمایش و درمان دارویی برای انواع دیگر سرطان مفید است؟

این امکان وجود دارد، زیرا جهش های KRAS در سایر سرطان ها یافت می شود. این موضوع مورد توجه محققان پزشکی است، اما ممکن است مدتی طول بکشد تا سودمندی آزمایش و درمان در سایر سرطان ها مشخص شود. به عنوان مثال، اینکه آیا جهش‌های KRAS با درمان کمتر کارآمد با هدف EGFR در بیماران مبتلا به سرطان پانکراس مرتبط است یا خیر، بحث‌برانگیز است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

آیا تکرار آزمایش جهش KRAS ضروری است؟

معمولاً ضروری نیست، اما ممکن است در صورتی رخ دهد که پزشک شما فکر کند که اولین نمونه آزمایش شده ممکن است کافی نبوده باشد. در برخی موارد، یک پزشک ممکن است آزمایش KRAS را برای تشخیص جهش در بخش دیگری از DNA یا جهش نادر KRAS دیگر درخواست کند. گاهی اوقات تومورهای متاستاتیک ممکن است در دسترس نباشند یا بافت محدودی برای آزمایش داشته باشند. در این موارد،از سرطان اولیه شما ممکن است نمونه ای (در صورت وجود) برای آزمایش، به دست آید. اغلب، اگر تومور اولیه دارای جهش KRAS باشد، تومور متاستاتیک نیز چنین خواهد بود.

آیا آزمایش جهش KRAS توسط آزمایشگاه محلی قابل انجام است؟

ممکن است در برخی از آزمایشگاه های بزرگ موجود باشد، اما اغلب باید به آزمایشگاه مرجع ارسال شود. بسته به آزمایشگاه، ممکن است چند روز یا چند هفته طول بکشد تا نتایج در دسترس باشد.

آیا به جای بافت توموری می توان این آزمایش را روی خون انجام داد؟

برخی از آزمایشگاه های پزشکی می توانند آزمایش جهش KRAS را بر روی بافت تومور و همچنین مغز استخوان و خون انجام دهند. با این حال، پژوهشی که نقش جهش های KRAS را در پاسخ به درمان ارزیابی کرد، تنها بر اساس آزمایش تومور بود. بنابراین، نمونه ارجح برای آزمایش KRAS بافت تومور است.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

Current review performed by Hui Li, PhD, DABCC, FACB, FCACB, Clinical Chemist, Dynacare and the Editorial Review Board.

Cicenas J et. al. (2017 April 28). KRAS, TP53, CDKN2A, SMAD4, BRCA1, and BRCA2 Mutations in Pancreatic Cancer. Available online at http://www.mdpi.com/2072-6694/9/5/42. Accessed January 2019.

Chiramel J et. al. (2017 April 26). Targeting the Epidermal Growth Factor Receptor in Addition to Chemotherapy in Patients with Advanced Pancreatic Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Available online at http://www.mdpi.com/1422-0067/18/5/909. Accessed January 2019.

Shen et al. (2017 March 07). Diagnostic and prognostic value of blood samples for KRAS mutation identification in lung cancer: a meta-analysis. Available online at http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path[]=15972&pubmed-linkout=1. Accessed January 2019.

Sobani et. al. (2016 Oct 10). Oncogenic fingerprint of epidermal growth factor receptor pathway and emerging epidermal growth factor receptor blockade resistance in colorectal cancer. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5056326/pdf/WJCO-7-340.pdf. Accessed January 2019.

Wang JP et. al. (2015 Jul 20). Erlotinib is effective in pancreatic cancer with epidermal growth factor receptor mutations: a randomized, open-label, prospective trial. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4627242/pdf/oncotarget-06-18162.pdf. Accessed January 2019.

Quest Diagnostics [On-line information]. KRAS Mutation Analysis. Available online at https://www.questdiagnostics.com/testcenter/TestDetail.action?ntc=16510. Accessed January 2019.

Lefferts, J. and Tsongalis, G. (2010 March 5). KRAS Mutation Detection: A New Look at an Old Gene. Clinical Chemistry v 56:5, 698–701 [On-line information]. Available online at http://www.clinchem.org/content/56/5/698.full. Accessed May 2012.

Franklin, W. et. al. (2012 January). KRAS Mutation Comparison of Testing Methods and Tissue Sampling Techniques in Colon Cancer. J Mol Diagn. v 12(1): 43–50. [On-line information]. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2797717/. Accessed May 2012.

Anderson, S. (2011 August 15). Laboratory Methods for KRAS Mutation Analysis. Medscape Today News from Expert Rev Mol Diagn. v 11(6):635-642 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/746638. Accessed May 2012.

Markman, M. (Updated 2012 March 28). Colorectal Cancer and KRAS/BRAF. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1690010-overview. Accessed May 2012.

Pool, M. (2009 March 2). The Role of KRAS Mutation Testing in the Management of Colorectal Cancer. CAP [On-line information]. Available online at www.cap.org. Accessed May 2012.

(2009 July). KRAS Mutation Testing for Anti-Epidermal Growth Factor Receptor Therapy in Colorectal and Lung Cancer. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories Communique [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/articles/communique/2009/07.html. Accessed May 2012.

(© 1995-2012). Test ID: KRAS KRAS Gene, 7 Mutation Panel, Tumor. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/89378. Accessed May 2012.

Jarboe, E. et. al. (Updated 2011 February). Colorectal Cancer. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/ColorectalCancer.html. Accessed May 2012.

(Reviewed 2012 May). KRAS. Genetics Home Reference [On-line information]. Available online at http://ghr.nlm.nih.gov/gene/KRAS. Accessed May 2012.

(Reviewed 2011 December 7). Tumor Markers. National Cancer Institute [On-line information]. Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Detection/tumor-markers. Accessed May 2012.

Liu, X. et. al. (2011 February 13). KRAS Gene Mutation in Colorectal Cancer is Correlated with Increased Proliferation and Spontaneous Apoptosis. Medscape Today News from Am J Clin Pathol. v 135:245-252. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/736647. Accessed May 2012.

(Revised 2012 February 17). Lung Cancer (Non-Small Cell), How is non-small cell lung cancer diagnosed? American Cancer Society [On-line information]. Available online. Accessed May 2012.

(Revised 2012 January 25). How is colorectal cancer diagnosed? American Cancer Society [On-line information]. Available online. Accessed May 2012.

(Reviewed 2009 November). KRAS Mutation Analysis. Quest Diagnostics [On-line information]. Available online at http://www.questdiagnostics.com/testcenter/testguide.action?fn=Lung/TS_KRAS.htm. Accessed May 2012.

Chowdhuri, S. et. al. (2012 May 8). EGFR and KRAS Mutation Analysis in Cytologic Samples of Lung Adenocarcinoma Enabled by Laser Capture Microdissection. Medscape Today News from Modern Pathology. v 25(4):548-555 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/763033. Accessed May 2012.

(Reviewed Sept 7 2012) National Cancer Institute. Targeted Cancer Therapies. Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/targeted. Accessed September 2012.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top