آزمایش اجسام کتونی | بتا هیدروکسی بوتیرات | استواستات | استون | Blood Ketones

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
19 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
19 آبان 1402
آزمایش اجسام کتونی | بتا هیدروکسی بوتیرات | استواستات | استون | Blood Ketones

اجسام کتونی متابولیت هایی هستند که جایگزین گلوکز به عنوان سوخت اصلی مغز در شرایط کمبود گلوکز، از جمله ناشتایی طولانی مدت، ورزش های تسکین دهنده یا شرایط پاتولوژیک مانند دیابت می شوند.

اسامی دیگر:

 • Serum Ketones
 • Plasma Ketones
 • Beta-hydroxybutyrate
 • Ketone Bodies
 • Beta-hydroxybutyric Acid
 • Acetoacetate
 • Acetoacetic Acid
 • Acetone

چرا آزمایش اجسام کتونی درخواست می شود؟

برای تعیین میزان اجسام کتونی (استواستات، بتا هیدروکسی بوتیرات و استون) در خون و ادرار به تشخیص مشکلات تهدید کننده زندگی مانند کتواسیدوز دیابتی (DKA) یا کتواسیدوز الکلی (AKA) کمک می کند.

چه زمانی آزمایش اجسام کتونی بایستی انجام شود؟

هنگامی که علائم همراه با کتواسیدوز دارید، مانند افزایش ادرار، تشنگی زیاد، کم آبی بدن، تنفس سریع و تنگی نفس

نمونه مورد نیاز برای آزمایش اجسام کتونی:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده) / لوله با درب بنفش (حاوی EDTA) / لوله با درب سبز (حاوی سدیم هپارین) / طرف ادرار
 • نوع نمونه: سرم / پلاسما / ادرار
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر سرم یا پلاسما / 2 میلی لیتر ادرار
لوله های مورد نیاز برای آزمایش اجسام کتونی

لوله های مورد نیاز برای آزمایش اجسام کتونی

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-اجسام-کتونیشرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-اجسام-کتونی

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

آمادگی قبل از انجام آزمایش اجسام کتونی:

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

نام روش اندازه گیری بتا هیدروکسی بوتیرات:

فتومتریک

شرح روش

D-3-hydroxybutyrate در حضور NAD توسط D-3-hydroxybutyrate dehydrogenase به استواستات و NADH در pH 8.5 تبدیل می شود. در این pH واکنش به سمت راست ترجیح داده می شود. NADH با استفاده از INT و Diaphorase به یک ترکیب رنگی تبدیل می شود.

اندازه گیری بتا هیدروکسی بوتیرات به روش فتومتریک

اندازه گیری بتا هیدروکسی بوتیرات به روش فتومتریک

نام روش اندازه گیری استواستات

کروماتوگرافی گازی (GC)

شرح روش

استواستات با تبدیل به استون پس از تعیین مقدار استون در نمونه اندازه گیری می شود.

اندازه گیری استون به روش کروماتوگرافی گازی (GC)

اندازه گیری استون به روش کروماتوگرافی گازی (GC)

چه چیزی در آزمایش اجسام کتونی مورد بررسی قرار می گیرد؟

کتون ها یا اجسام کتونی محصولات جانبی متابولیسم چربی هستند. این آزمایش میزان اجسام کتونی را اندازه گیری می کند.

تشکیل اجسام کتون

تشکیل اجسام کتون

اجسام کتونی زمانی تولید می شوند که گلوکز به عنوان منبع انرژی در دسترس سلول های بدن نباشد و/یا زمانی که بدن نمی تواند از گلوکز به عنوان منبع سوخت استفاده کند، زیرا انسولین وجود ندارد یا انسولین کافی وجود ندارد. به جای آن از چربی به عنوان سوخت استفاده می شود. هنگامی که چربی متابولیزه می شود، فرآورده های جانبی به نام اجسام کتونی در خون تجمع می یابند و ابتدا باعث کتوز و سپس پیشرفت به کتواسیدوز، نوعی اسیدوز متابولیک می شوند. این بیماری اغلب با دیابت نوع 1 کنترل نشده دیده می شود و می تواند یک اورژانس پزشکی باشد.

کتواسیدوز دیابتی (DKA) با افزایش ناگهانی و شدید قند خون (هیپرگلیسمی حاد)، کمبود شدید انسولین و اختلال در تعادل اسید و باز بدن همراه است. کتونهای اضافی و گلوکز توسط کلیه ها به منظور دفع آنها از بدن به ادرار ریخته می شود. این باعث افزایش ادرار، تشنگی، کم آبی بدن و از دست دادن الکترولیت ها می شود. علائم همچنین ممکن است شامل تنفس سریع، تنگی نفس، بوی میوه ای در تنفس، حالت تهوع، استفراغ، خستگی، گیجی و در نهایت کما باشد.

علایم کتواسیدوز دیابتی (DKA)

علایم کتواسیدوز دیابتی (DKA)

کتوز و کتواسیدوز همچنین ممکن است با گرسنگی طولانی مدت، الکلیسم و ​​رژیم های پرچرب و کم کربوهیدرات (رژیم های کتو) دیده شود. ممکن است در برخی از کودکان مبتلا به صرع که تشنج مکرر دارند و به داروهای موجود یا سایر روش های درمانی پاسخ نمی دهند، عمداً ایجاد شود.

سه نوع اجسام کتونی وجود دارد:

 • استواستات
 •  بتا هیدروکسی بوتیرات
 •  استون
 1. استو استات ابتدا با متابولیسم چربی ایجاد می شود.
 2. بتا هیدروکسی بوتیرات از استواستات ایجاد می شود. بتا هیدروکسی بوتیرات بدن کتون غالب موجود در کتواسیدوز دیابتی شدید (DKA) است.
 3. استون یک محصول جانبی استواستات است که خود به خود ایجاد می شود.
اجسام کتونی

اجسام کتونی

فراوانی اجسام کتونی

فراوانی اجسام کتونی

آزمایش خون یک تصویر فوری از وضعیت تجمع کتون در زمان جمع آوری نمونه می دهد. آزمایش کتون ادرار منعکس کننده کتون های خون اخیر و نه کنونی است. آزمایش ادرار بسیار رایج تر از آزمایش کتون خون است. ممکن است به تنهایی، با آزمایش قند ادرار یا به عنوان بخشی از آزمایش ادرار انجام شود. روش های ادرار، استو استات  و استون را اندازه گیری می کند اما معمولاً بتا هیدروکسی بوتیرات را تشخیص نمی دهد.

عوامل مداخله گر در آزمایش اجسام کتونی:

نتایج مثبت کاذب ممکن است با نمونه‌های ادرار با رنگدانه بالا یا نمونه‌های حاوی مقادیر زیادی متابولیت لوودوپا رخ دهد. ترکیباتی مانند مسنا (2- مرکاپتواتان سولفونیک اسید) که حاوی گروه های سولفیدریل هستند ممکن است باعث نتایج مثبت کاذب یا واکنش رنگ غیر معمول شوند.

برخی از داروها نتیجه مثبت کاذب می دهند، به عنوان مثال:

 • فنوتیازین
 • اتر و کلروفرم
 • متفورمین
 • کاپتوپریل
 • انسولین
 • لوودوپا
 • پنی‌سیلامین
 • ایزوپروپیل الکل
 • والپروئیک اسید
 • اسید آمینوسالیسیلیک

برخی از داروها نتیجه منفی کاذب می دهند، به عنوان مثال:

 • آسپرین
 • فنازوپیریدین

اهمیت بالینی آزمایش اجسام کتونی:

افزایش کتون

 • کتواسیدوز دیابتی
 • بیماری حاد، به ویژه در کودکان (بیماری تب، گاستروانتریت، کم آبی بدن)
 • کتواسیدوز الکلی (شبیه به کتوز گرسنگی)
 • کتوز گرسنگی
 • کتواسیدها پس از 3 روز ناشتا 10 برابر به بیش از 1 میلی مول در لیتر افزایش می یابد
 • بیماری ذخیره گلیکوژن نوع یک (بیماری فون گیرک)
 • مصرف ایزوپروپانول (الکل ایزوپروپیل یا الکل مالشی)، فقط در آزمایش استون یافت می شود

نشانه های تست های آزمایشگاهی دیگر در آزمایش اجسام کتونی:

 • گلوکز خون: سطح آن 300 تا 500 میلی گرم در دسی لیتر یا بالاتر است.
 • اجسام کتون: در ادرار مثبت هستند و سطح آنها در خون افزایش می یابد.
 •  سدیم کاهش می یابد.
 • پتاسیم افزایش یافته است.
 • گازهای خون: اسیدوز متابولیک وجود دارد.
 • PH پایین است.
 • بی کربنات به طور قابل توجهی کاهش یافت.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش اجسام کتونی استفاده می شود؟

اجسام کتونی خون عمدتا برای غربالگری، تشخیص و مانیتورینگ بیماری جدی و گاهی تهدید کننده زندگی به نام کتواسیدوز دیابتی (DKA) در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 و گاهی اوقات نوع 2 استفاده می شود. DKA می تواند در صورت ابتلا به دیابت و افزایش قند خون،بارداری، عفونت شدید یا انواع دیگر بیماریها ایجاد شود.

گاهی از اجسام کتونی خون به همراه آزمایش های دیگر مانند گازهای خون، گلوکز و الکترولیت ها برای تشخیص کتواسیدوز در افراد بدون دیابت در صورت داشتن علائم و نشانه های DKA به عنوان مثال، نوشیدن مقدار زیاد الکل استفاده می شود.

چه زمانی این آزمایش درخواست می شود؟

در صورت داشتن دیابت و علائم مرتبط با کتواسیدوز دیابتی (DKA) ممکن است آزمایش اجسام کتونی خون درخواست شود و همچنین در صورت وجود پتانسیل ایجاد DKA، مانند زمانی که بیمار یا باردار هستید، انجام شود. برخی از علائم و نشانه های کتواسیدوز عبارتند از:

 • نیاز به ادرار بیشتر، تشنگی زیاد
 • کم آبی بدن
 • پوست خشک، دست ها و پاهای سرد
 • تنفس سریع، تنگی نفس
 • ضربان قلب سریع
 • بوی میوه ای به تنفس
 • تهوع ، استفراغ، تعریق
 • خستگی
 • گیجی
 • کما (گاهی اوقات)

در افرادی که دیابت ندارند، اجسام کتونی معمولاً هنگامی درخواست می شود که علائم همراه با کتوز یا کتواسیدوز وجود داشته باشد، مانند کسانی که دارای کتواسیدوز الکلی (AKA) یا گرسنگی طولانی مدت هستند.

نتیجه آزمایش اجسام کتونی چه چیزی را نشان می دهد؟

اگر سطح کتون خون افزایش یابد، تا حدی دچار کتوز یا کتواسیدوز می شوید.

اگر سطوح پایین یا نرمال است، پس شما یا تولید کتون اضافی ندارید یا بدن کتون افزایش یافته با روش آزمایش مورد استفاده تشخیص داده نمی شود.

مبتلا به دیابت هستم، آیا می توان به جای آزمایش اجسام کتونی، قند خون را آزمایش کرد؟

آنها به هم مرتبط هستند اما یک چیز نیستند. در حالی که افزایش کتون ها با غلظت بالای گلوکز همراه است، اما در سطوح متوسط ​​گلوکز در بسیاری از شرایط، مانند زمانی که شما بیمار هستید، رخ می دهد.

آیا می توان به جای خون، اجسام کتونی موجود در ادرار را آزمایش کرد؟

در بسیاری از موارد، بله، ادرار بسیار بیشتر از خون آزمایش می شود. با این حال، از آنجا که آزمایش ادرار، بتا هیدروکسی بوتیرات، کتون اصلی مبتلا به کتواسیدوز دیابتی (DKA) را تشخیص نمی دهد، ممکن است پزشک شما ترجیح دهد که خون خود را کنترل کنید.

آیا در صورت ابتلا به دیابت نوع 2 می توان به کتواسیدوز دیابتی مبتلا شد؟

بله، اگرچه به اندازه دیابت نوع 1 شایع نیست. ممکن است در دیابت نوع 2 رخ دهد، به ویژه هنگامی که شما دچار عفونت یا بیماری شدید شده اید. کتوز و کتواسیدوز همچنین ممکن است در افراد بدون دیابت مشاهده شود، مانند افرادی که گرسنگی طولانی مدت، الکلیسم و ​​رژیم های پرچرب و کم کربوهیدرات (رژیم کتو) دارند. ممکن است در برخی از کودکان مبتلا به صرع که تشنج مکرر دارند و به داروهای موجود یا سایر روش های درمانی پاسخ نمی دهند، عمداً ایجاد شود.

آیا امکان دارد کتوز یا کتواسیدوز وجود داشته باشد اما علایمی بروز نکند؟

شما ممکن است درجاتی از کتوز را با علائم کمی داشته باشید، اما تجمع کتون ها باعث ایجاد علائم می شود، بنابراین با افزایش غلظت آنها ظاهر می شوند.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

مطالعات اخیر نشان داده است که کتون سرم و آزمایش بتا هیدروکسی بوتیرات هر دو در تشخیص کتواسیدوز دیابتی (DKA) موثر هستند. برخی از پزشکان بتا هیدروکسی بوتیرات را ترجیح می دهند. در DKA حاد، نسبت جسم کتون (بتا هیدروکسی بوتیرات: استواستات) از حالت عادی (1: 1) تا 10: 1 افزایش می یابد. در پاسخ به درمان انسولین، سطوح بتا هیدروکسی بوتیرات معمولاً مدتها قبل از سطح استواستات کاهش می یابد. با این حال، بتا هیدروکسی بوتیرات در همه آزمایشگاه ها موجود نیست.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

2020 review performed by H. L. Chong, MD, FASN, FRSPH, IPFPH, Physician, MJ Healthcare Group.

Guillermo E. Umpierrez, MD, FACP, Mary Beth Murphy, RN, MS, CDE, MBA and Abbas E. Kitabchi, PhD, MD, FACP, FACE. Diabetic Ketoacidosis and Hyperglycemic Hyperosmolar Syndrome. Diabetes Spectrum 2002 Jan; 15(1): 28-36.

(Updated: October 30, 2015) Devkota B. Ketones. Medscape Reference. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/2087982-overview. Accessed March 2020.

(© 2020) Mayo Clinic Laboratories. Beta-Hydroxybutyrate, Serum. Available online at https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Overview/9251. Accessed March 2020.

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 972-973.

Hurd, R. (Updated 2007 October 31). Serum ketones. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003498.htm. Accessed February 2009.

Holt, E. (Updated 2008 June 17). Diabetic Ketoacidosis MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000320.htm. Accessed February 2009.

Mayo Clinic Staff (2008 February 9). Diabetic ketoacidosis. MayoClinic.com [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/print/diabetic-ketoacidosis/DS00674/DSECTION=all&METHOD=print. Accessed February 2009.

Hamdy, O. (Updated 2008 July 14). Diabetic Ketoacidosis eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/118361-overview. Accessed February 2009.

Trachtenbarg, D. (2005 May 1). Diabetic Ketoacidosis. American Family Physician [On-line information]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20050501/1705.html. Accessed February 2009.

Sheikh-Ali, M. et. al. (2008 January). Can Serum _-Hydroxybutyrate Be Used to Diagnose Diabetic Ketoacidosis? Diabetes Care 31:643-647, 2008 [On-line information]. Available online at http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/31/4/643. Accessed February 2009.

Rose, K. and Collins, K. (2008 December 1). Vitreous Postmortem Chemical Analysis. CAP NewsPath [On-line information]. Available online through http://www.cap.org. Accessed February 2009.

(Updated 2008 December 30). Siezures and Epilepsy, Hope Through Research. NINDS [On-line information]. Available online at http://www.ninds.nih.gov/disorders/epilepsy/detail_epilepsy.htm. Accessed February 2009.

Rho, J. (Updated 2009 February 19). The Ketogenic Diet in Pediatric Epilepsy. The Charlie Foundation [On-line information]. Available online at http://www.charliefoundation.org/frames/diet/overview.php. Accessed February 2009.

(2006 July). Answering your questions, Serum acetone testing. [On-line information]. PDF available for download at http://www.mlo-online.com/articles/0706/0706tips%20.pdf. Accessed February 2009.

(Modified 2008 August 11). Ketone Testing. Children’s Physician Network [On-line information]. Available online at http://www.cpnonline.org/CRS/CRS/pa_ketone_pep.htm. Accessed February 2009.

Wallace, T. and Matthews, D. (2004). Recent advances in the monitoring and management of diabetic ketoacidosis. QJM 2004 97(12):773-780. Available online at http://qjmed.oxfordjournals.org/cgi/content/full/97/12/773. Accessed February 2009.

Vorvick, L. (Updated 2011 February 1). Serum ketones test. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003498.htm. Accessed December 2012.

Devkota, B. (Updated 2012 October 11). Ketone (Acetone). Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2087982-overview. Accessed December 2012.

Raghavan, V. et. al. (Updated 2012 January 3). Diabetic Ketoacidosis. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/118361-overview. Accessed December 2012.

Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pp 404.

McPherson, R. and Pincus, M. (© 2011). Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 22nd Edition: Elsevier Saunders, Philadelphia, PA. Pg 218.

2016 review performed by Hui Li, PhD, DABCC, FACB, FCACB, Clinical Chemist, Dynacare.

(Aug. 21, 2015) Mayo Clinic Staff. Diabetic ketoacidosis. Mayoclinic.org [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetic-ketoacidosis/basics/definition/con-20026470. Accessed June 2016.

(May 2011) Sacks D. Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. Clin Chem. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21617152. Accessed June 2016.

(Apr 2011) Stojanovic V. Role of beta-hydroxybutyric acid in diabetic ketoacidosis: A review. Can Vet J. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3058661/. Accessed June 2016

(Dec, 1999) Laffel L. Ketone bodies: a review of physiology, pathophysiology and application of monitoring to diabetes. Diabetes Metab Res Rev. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10634967. Accessed June 2016.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top