آزمایش اتوآنتی بادی های Islet در دیابت | پانل اتوآنتی بادی دیابت ملیتوس

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
19 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
19 آبان 1402
آزمایش اتوآنتی بادی های Islet در دیابت | پانل اتوآنتی بادی دیابت ملیتوس

اتوآنتی بادی های Islet نشانگرهایی هستند که وقتی سلول های بتا تولید کننده انسولین در پانکراس آسیب می بینند ظاهر می شوند. آنها را می توان مدت طولانی قبل از نابودی کامل سلول های بتا شناسایی کرد.

اسامی دیگر:

 • Diabetes Autoantibodies
 • Diabetes Mellitus Autoantibody Panel
 • Islet Cell Cytoplasmic Autoantibodies (ICA)
 • Insulin Autoantibodies (IAA)
 • Glutamic Acid Decarboxylase Autoantibodies (GADA)
 • GAD65 Autoantibodies
 • Insulinoma-Associated-2 Autoantibodies (IA-2A)
 • Zinc Transporter-8 Autoantibodies (ZnT8A)
 • اتوآنتی بادی های سیتوپلاسمی سلول جزیره ای (ICA)
 • اتوآنتی بادی های انسولین (IAA)
 • اتوآنتی بادی های گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز (GADA)
 • اتوآنتی بادی های GAD65
 • اتوآنتی بادی های مرتبط با انسولینوم-2 (IA-2A)
 • اتوآنتی بادی های انتقال دهنده روی 8 (ZnT8A)

چرا آزمایش اتوآنتی بادی های Islet در دیابت درخواست می شود؟

 • شناسایی افراد در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 1 یا نیاز به درمان با انسولین
 •  برای کمک به طبقه بندی دیابت

توجه: آزمایش اتوآنتی بادی جزایر در افراد غیر دیابتی توصیه نمی شود مگر اینکه فرد در یک مطالعه تحقیقاتی که نیاز به آزمایش اتوآنتی بادی جزایر دارد شرکت کند.

چه زمانی آزمایش اتوآنتی بادی های Islet در دیابت بایستی انجام شود؟

 • هر زمان که دیابت دارید و پزشک شما نمی تواند به وضوح تشخیص دهد که دیابت نوع 1 یا دیابت نوع 2 دارید، پزشک شما ممکن است آزمایش هایی را برای اتوآنتی بادی جزایر درخواست کند.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش اتوآنتی بادی های Islet در دیابت:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 4 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش اتوآنتی بادی های Islet

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-اتوآنتی-بادی-های-Isletشرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-اتوآنتی-بادی-های-Islet

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نام روش انجام آزمایش اتوآنتی بادی های Islet:

GD65S، INAB، IA2: رادیوایمونواسی (RIA)

EZNT8: سنجش ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم (ELISA)

اندازه گیری اتوآنتی بادی های Islet۱

اندازه گیری اتوآنتی بادی های Islet

شرح روش

سنجش ایمنی:

آنتی ژن انسانی نوترکیب نشاندار شده با ید 125 (گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز 65، آنتی ژن جزیره 2، انسولین) به سرم آزمایش اضافه می شود. اگر آنتی بادی وجود داشته باشد، یک کمپلکس محلول با آنتی ژن نشاندار شده با ید (125) تشکیل می دهد. افزودن بعدی آنتی بادی بز ضد IgG و IgM انسان ، کمپلکس را رسوب می دهد. مقدار رادیواکتیویته در رسوب با سطح آنتی بادی در سرم متناسب است.

الایزا

آنتی بادی های ZnT8 عمدتاً علیه دامنه C ترمینال ZnT8 هدایت می شوند. ELISA اتوآنتی بادی ZnT8 بر اساس اصل پل زدن است که از توانایی اتوآنتی بادی های دو ظرفیتی ZnT8 برای اتصال به ZnT8 پوشش داده شده روی چاهک های صفحه با یک بازو و به ZnT8-بیوتین مایع با بازوی دیگر استفاده می کند. کالیبراتورها یا نمونه های سرم رقیق نشده در دو نسخه به چاهک های صفحه پوشش داده شده ZnT8 اضافه می شوند و یک شبه انکوبه می شوند.

ZnT8-بیوتین به هر چاهک و صفحات اضافه می شود. پس از انکوباسیون بیشتر، آسپیراسیون و شستشو، استرپتاویدین پراکسیداز به هر چاهک اضافه می شود. پس از انکوباسیون بیشتر، آسپیراسیون و شستشو، بستر پراکسیداز اضافه می شود. پس از انکوباسیون بیشتر،  mol/L 0.5 محلول توقف H2S04 به هر چاهک اضافه می شود. جذب در 450 نانومتر اندازه‌گیری می‌شود، در برابر چاه‌های حاوی سوبسترا پراکسیداز و تنها H2S04 خالی می‌شود.

اندازه گیری آزمایش اتوآنتی بادی های Islet در دیابت

اندازه گیری آزمایش اتوآنتی بادی های Islet در دیابت

آمادگی قبل از انجام آزمایش اتوآنتی بادی های Islet :

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش اتوآنتی بادی های Islet مورد بررسی قرار می گیرد؟

اتوآنتی بادی های Islet پروتئین هایی هستند که توسط سیستم ایمنی تولید می شوند و نشان داده شده است که با دیابت نوع 1 مرتبط هستند. آزمایش می تواند وجود یک یا چند مورد از این اتوآنتی بادی ها را در خون تشخیص دهد.

آنتی ژن های Islet

آنتی ژن های Islet

دیابت نوع 1 وضعیتی است که با کمبود انسولین به دلیل فرآیندهای خودایمنی که سلول های بتا تولید کننده انسولین را در لوزالمعده تخریب می کند، مشخص می شود. اتوآنتی بادی های Islet می توانند قبل از تشخیص دیابت نوع 1 وجود داشته باشند، معمولاً در زمان تشخیص وجود دارند و طی 5 تا 10 سال پس از تشخیص دیابت نوع 1 فراوانی آنها کاهش می یابد.

اتوآنتی بادی های Islet نشانگرهای پاسخ خودایمنی (خود واکنشی) به جزایر پانکراس هستند، اما اتوآنتی بادی های Islet باعث دیابت نوع 1 نمی شوند. دیابت نوع 2 در درجه اول ناشی از مقاومت بدن در برابر اثرات انسولین (مقاومت به انسولین) همراه با کاهش تولید انسولین است و شامل فرآیندهای خودایمنی نمی شود.

دیابت نوع 1 قبلاً به عنوان دیابت نوجوانان یا دیابت وابسته به انسولین شناخته می شد، اما مجدداً برای نشان دادن کمبود مطلق انسولین مشخص شده است. هنگامی که دیابت نوع 1 خودایمنی وجود دارد، یک یا چند اتوآنتی بادی های Islet در حدود 95 درصد از افراد مبتلا در زمان تشخیص اولیه وجود دارد. در دیابت نوع 2، اتوآنتی بادی ها معمولاً وجود ندارند.

Type 1 diabetes

دیابت نوع 1

پنج مورد از رایج ترین آزمایش های اتوآنتی بادی مرتبط با دیابت عبارتند از:

 • اتوآنتی بادی های سیتوپلاسمی سلول جزیره ای (ICA)
 • اتوآنتی بادی های گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز (GADA)
 • اتوآنتی بادی های مرتبط با انسولینوم-2 (IA-2A)
 • اتوآنتی بادی های انسولین (IAA)
 • اتوآنتی بادی های انتقال دهنده روی 8 (ZnT8A)
انواع اتوآنتی بادی های Islet

انواع اتوآنتی بادی های Islet

حدود 10 درصد از تمام موارد دیابت نوع 1 (خود ایمنی) هستند و اکثر این موارد در افراد کمتر از 20 سال تشخیص داده می شود. با این حال، دیابت نوع 1 می تواند در افراد در هر سنی ایجاد شود. علائم دیابت، مانند تکرر ادرار، تشنگی، کاهش وزن و بهبود ضعیف زخم زمانی ظاهر می‌شوند که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد سلول‌های بتای فرد از بین رفته و دیگر قادر به تولید انسولین نیستند.

بدن به انسولین روزانه نیاز دارد تا گلوکز بتواند وارد سلول ها شود و برای تولید انرژی استفاده شود. بدون انسولین کافی، سلول ها گرسنگی می کشند و قند خون بالا (هیپرگلیسمی) ایجاد می شود. هیپرگلیسمی حاد می تواند باعث ایجاد بحران های پزشکی دیابتی شود (کتواسیدوز دیابتی یا حالت هیپراسمولار هیپرگلیسمی یا ترکیبی از این دو حالت). هیپرگلیسمی مزمن می تواند به عروق خونی بزرگ و کوچک، اعصاب و اندام هایی مانند کلیه ها آسیب برساند.

رایج ترین نوع آنتی بادی ضد انسولین ایمونوگلوبولین (Ig) G است، اما IgA، IgM، IgD و IgE نیز گزارش شده است. بیشتر این آنتی بادی های انسولین مشکلات بالینی ایجاد نمی کنند، اما ممکن است بیشتر سنجش انسولین را پیچیده کنند. آنتی بادی های ضد انسولین به عنوان پروتئین های انتقال دهنده انسولین عمل می کنند و به انسولین آزاد متصل می شوند. می تواند مقدار انسولین موجود برای متابولیسم گلوکز را کاهش دهد. و ممکن است به مقاومت به انسولین نیز کمک کند (نیاز به انسولین روزانه بیش از 200 واحد در روز برای 2 روز). به خصوص IgM ممکن است باعث مقاومت به انسولین شود.

آلرژی به انسولین (شایع ترین در انسولین حیوانی) ممکن است از آنتی بادی های IgE به انسولین ایجاد شود. پانل آنتی بادی همچنین در مانیتور بیمارانی که پیوند سلول های جزایر پانکراس دریافت کرده اند استفاده می شود. در نهایت می توان از این آنتی بادی ها برای شناسایی دیابت نوع 1 دیررس در بیمارانی که قبلاً تصور می شد دیابت نوع 2 دارند، استفاده کرد.

نتایج منفی تشخیص یا خطر آتی دیابت نوع 1 را رد نمی کند. خطر ابتلا به دیابت نوع 1 ممکن است با آزمایش نشانگرهای ژنتیکی HLA طبقه بندی شود. پایش دقیق هیپرگلیسمی عامل اصلی برای تعیین نیاز به انسولین درمانی است.

محدوده مرجع آزمایش اتوآنتی بادی های Islet:

GLUTAMIC ACID DECARBOXYLASE (GAD65) ANTIBODY:

 • < or =0.02 nmol/L

 INSULIN ANTIBODIES:

 • < or =0.02 nmol/L

 ISLET ANTIGEN 2 (IA-2) ANTIBODY:

 • < or =0.02 nmol/L

ZINC Transporter 8 (ZnT8) ANTIBODY:

 • < 15.0 U/mL

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش اتوآنتی بادی های Islet استفاده می شود؟

آزمایش اتوآنتی بادی های Islet در درجه اول برای کمک به تشخیص دیابت نوع 1 از دیابت به دلایل دیگر استفاده می شود. آزمایش اتوآنتی بادی های Islet در دیابت نوع 1 مثبت هستند و در موارد دیابت ناشی از مشکلات غیر خودایمنی منفی هستند. دیابت نوع 1 وضعیتی است که با کمبود انسولین به دلیل فرآیندهای خودایمنی که سلول های بتا تولید کننده انسولین را در لوزالمعده تخریب می کند، مشخص می شود. دیابت نوع 2 در درجه اول با مقاومت به انسولین و کاهش نسبی تولید انسولین توسط پانکراس مرتبط است.

تعیین اینکه کدام نوع دیابت وجود دارد، امکان درمان زودهنگام با مناسب ترین درمان را برای جلوگیری از عوارض بیماری فراهم می کند. افراد مبتلا به دیابت نوع 1 باید مرتباً سطح گلوکز خود را کنترل کنند و چندین بار در روز به خود انسولین تزریق کنند تا سطح گلوکز در خون خود را کنترل کنند. افراد مبتلا به دیابت نوع 2 ممکن است یک یا چند بار در روز گلوکز خود را کنترل کنند. با این حال، دیابت نوع 2 قند خون خود را به روش های مختلف کنترل می کنند.

برخی می توانند سطح گلوکز خود را با رژیم غذایی و ورزش کنترل کنند، برخی دیگر از داروهای خوراکی استفاده می کنند و برخی نیاز به تزریق روزانه انسولین دارند.

چه زمانی آزمایش اتوآنتی بادی های Islet درخواست می شود؟

ترکیبی از آزمایش اتوآنتی بادی های Islet ممکن است زمانی درخواست شود که فردی به تازگی دیابت تشخیص داده شود و پزشک بخواهد بین دیابت نوع 1 و سایر اشکال دیابت مانند دیابت نوع 2 تمایز قائل شود. علاوه بر این، این آزمایش‌ها ممکن است زمانی مورد استفاده قرار گیرند که یک فرد مبتلا به دیابت نوع 2 در کنترل سطح گلوکز خود با درمان‌های استاندارد مشکل زیادی دارد. در چنین حالتی، آزمایش مثبت اتوآنتی بادی های Islet می تواند نشان دهد که تشخیص دیابت نوع 1 است نه دیابت نوع 2.

نتیجه آزمایش اتوآنتی بادی های Islet چه چیزی را نشان می دهد؟

اگر ICA، GADA، IA-2Aو ZnT8A در فردی با علائم دیابت وجود داشته باشد، تشخیص دیابت نوع 1 تایید می شود. به همین ترتیب، اگر IAA در کودک مبتلا به دیابت که تحت درمان با انسولین قرار نمی گیرد، وجود داشته باشد، دیابت نوع 1 علت احتمالی دیابت است.

اگر هیچ اتوآنتی بادی Islet در شروع یا طی چند سال پس از تشخیص وجود نداشته باشد، بعید است که دیابت نوع 1 باشد. برخی از افراد مبتلا به دیابت نوع 1 هرگز مقادیر قابل تشخیص اتوآنتی بادی های Islet ایجاد نمی کنند، اما این نادر است. اکثر افراد، 95 درصد یا بیشتر، مبتلا به دیابت نوع 1 تازه شروع حداقل یک اتوآنتی بادی جزایری خواهند داشت.

جدول زیر پنج مورد از رایج ترین آزمایش آزمایش اتوآنتی بادی های Islet را خلاصه می کند:

زمایش اتوآنتی بادی های Islet:

آزمایش هامخففشرحتفسیر نتایج
Islet Cell Cytoplasmic Autoantibodies ICA گروهی از اتوآنتی بادی‌های سلول‌های جزیره‌ای را که علیه انواع پروتئین‌های سلول جزیره‌ای هدف قرار گرفته‌اند اندازه‌گیری می‌کند (توجه: سلول‌های بتا یکی از انواع سلول‌های جزیره‌ای هستندوجود ICA در بیماران دیابتی نشان دهنده وجود دیابت نوع 1 خودایمنی است. ICA تقریباً در 70 تا 80 درصد افراد مبتلا به دیابت نوع 1 تازه شروع شده وجود دارد. وجود ICA در افراد بدون علامت نشان می دهد که آنها در معرض افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 1 هستند.
Glutamic Acid Decarboxylase Autoantibodies GADA آزمایش‌هایی برای اتوآنتی‌بادی‌ها علیه پروتئین سلول‌های بتا (آنتی‌ژن) اما مختص سلول‌های بتا نیست. همچنین به عنوان اتوآنتی بادی GAD65 شناخته می شودوجود GADA در بیماران دیابتی نشان دهنده وجود دیابت نوع 1 خودایمنی است. GADA تقریباً در 70 تا 80 درصد افراد مبتلا به دیابت نوع 1 تازه شروع شده وجود دارد. GADA در افراد بدون علامت نشان می دهد که آنها خطر ابتلا به دیابت نوع 1 را افزایش می دهند.
Insulinoma-Associated-2 Autoantibodies IA-2Aآزمایش‌هایی برای اتوآنتی‌بادی‌ها علیه آنتی‌ژن‌های سلول بتاوجود IA-2A در بیماران دیابتی نشان دهنده وجود دیابت نوع 1 خودایمنی است. IA-2A تقریباً در 60 درصد افراد مبتلا به دیابت نوع 1 تازه شروع شده وجود دارد. IA-2A در افراد بدون علامت به معنای افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 1 است.
Insulin Autoantibodies IAA اتوآنتی بادی که انسولین را هدف قرار داده است. انسولین تنها آنتی ژنی است که تصور می شود برای سلول های بتا بسیار اختصاصی است.وجود IAA در بیماران دیابتی که تحت درمان با انسولین قرار نمی گیرند، نشان دهنده وجود دیابت نوع 1 خودایمنی است. توصیه می شود قبل از شروع درمان با انسولین خون برای آزمایش IAA گرفته شود. برای اینکه نتیجه IAA معتبر باشد، بیمار نباید بیش از 14 روز تحت درمان با انسولین قرار گیرد. IAA تقریباً در 50 درصد از کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 تازه شروع شده وجود دارد. IAA در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 1 غیر معمول است. بنابراین، آزمایش IAA در بزرگسالان توصیه نمی شود. IAA در افراد بدون علامت نشان دهنده افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 1 است. تست IAA بین اتوآنتی بادی هایی که انسولین درون زا را هدف قرار می دهند و آنتی بادی های تولید شده علیه انسولین اگزوژن تمایز قائل نمی شود.
Zinc Transporter-8 Autoantibodies ZnT8A آنتی بادی خودکار علیه پروتئینی که روی را به گرانول های حاوی انسولین در سلول های بتا پمپ می کند، هدف قرار می گیرد.وجود ZnT8A در افراد مبتلا به دیابت نشان می دهد که آنها دیابت خود ایمنی دارند (یعنی دیابت نوع1 ). ZnT8A تقریباً در 60 درصد افراد مبتلا به دیابت نوع 1 تازه شروع شده وجود دارد. ZnT8A همچنین در تشخیص دیابت خودایمنی نهفته بزرگسالی (LADA) ارزشمند است. ZnT8A در افراد بدون علامت به این معنی است که خطر ابتلا به دیابت نوع 1 در آنها افزایش یافته است. وجود ZnT8A در خون بیمارانی که تحت پیوند پانکراس قرار گرفته اند، نارسایی سلول های بتا را پیش بینی می کند.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

اتوآنتی بادی های Islet ممکن است در افراد مبتلا به سایر اختلالات غدد درون ریز خود ایمنی مانند تیروئیدیت هاشیموتو یا بیماری خودایمنی آدیسون نیز دیده شود. چنین افرادی در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 1 هستند.

آزمایش افراد غیر دیابتی برای اتوآنتی بادی های Islet تنها به عنوان بخشی از یک مطالعه تحقیقاتی توصیه می شود. در محیط های تحقیقاتی، این تست های اتوآنتی بادی های Islet ممکن است برای کمک به پیش بینی ابتلا به دیابت نوع 1 در اعضای خانواده افراد مبتلا استفاده شود. به طور کلی، هر چه میزان اتوآنتی بادی های Islet بیشتر در خون افراد غیر دیابتی وجود داشته باشد، خطر ابتلا به دیابت نوع 1 در آینده بیشتر خواهد بود.

اگر یک فرد غیر دیابتی با اتوآنتی بادی های Islet نیز پاسخ انسولین پایینی به تزریق داخل وریدی گلوکز داشته باشد، خطر ابتلا به دیابت نوع 1 در آنها می تواند بالا باشد. به طور خاص، در بستگان درجه اول افراد مبتلا به دیابت نوع 1 که دارای ICA و پاسخ انسولین پایین به تزریق داخل وریدی گلوکز هستند، خطر ابتلا به دیابت نوع 1 در عرض 5 سال بیشتر از 50 درصد است. GADA قدرت پیش بینی مشابهی دارد. افرادی که دارای اتوآنتی بادی های Islet هستند ممکن است 10 سال خطر ابتلا به دیابت نوع 1 را داشته باشند که نزدیک به 100٪ است.

از آنجایی که در حال حاضر هیچ روش درمانی موثری برای پیشگیری از دیابت نوع 1 وجود ندارد، غربالگری عمومی جمعیت از نظر اتوآنتی بادی های Islet یا آزمایش بستگان درجه اول مبتلایان به دیابت نوع 1 به طور کلی توصیه نمی شود، مگر برای اهداف تحقیقاتی.

افرادی که تحت درمان با تزریق انسولین قرار می گیرند ممکن است شروع به تولید آنتی بادی هایی علیه انسولین اگزوژن کنند. تست IAA بین این نوع آنتی بادی ها و اتوآنتی بادی های ضد انسولین درون زا تمایز قائل نمی شود. بنابراین، این آزمایش برای افرادی که قبلاً با تزریق انسولین درمان شده اند معتبر نیست. به عنوان مثال، فردی که تصور می شد دیابت نوع 2 دارد و تحت درمان با تزریق انسولین قرار گرفته است، نمی تواند این آزمایش را انجام دهد تا مشخص شود که آیا دیابت نوع 1 دارد یا خیر.

آیا می توان از این آزمایش ها برای تشخیص دیابت استفاده کرد؟

دیابت نوع 1 و سایر انواع دیابت با استفاده از آزمایش  قند خون و/یا A1C غربالگری، تشخیص و پایش می شوند. آزمایش های اتوآنتی بادی های Islet را می توان پس از تشخیص دیابت برای کمک به تمایز بین دیابت نوع 1 و نوع 2 استفاده کرد.

آیا اتوآنتی بادی های ICA، GADA، IA-2Aو ZnT8A سلول های بتا را از بین می برند؟

آنها با تخریب سلول های بتا مرتبط هستند و منعکس کننده یک فرآیند خودایمنی مداوم هستند، اما تصور نمی شود که باعث آسیب شوند.

آیا تشخیص زودهنگام تخریب سلول های بتا باعث پیشگیری از آن می شود؟

در حال حاضر خیر. وجود اتوآنتی بادی های Islet نشان دهنده علت دیابت است، اما نشان نمی دهد که فردی دیابت دارد یا دیابت ندارد. بحث هایی وجود دارد که آیا غربالگری اتوآنتی بادی های Islet باید انجام شود، حتی اگر نتوانیم از دیابت نوع 1 پیشگیری کنیم. این به این دلیل است که (حتی امروز) تقریباً 30 درصد از کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 تازه شروع شده مبتلا به کتواسیدوز دیابتی (DKA) هستند که تقریباً در 1 از 200 کودک می تواند کشنده باشد.

اگر اتوآنتی بادی های Islet را غربالگری کنیم و بیماران و والدین را برای بروز علائم دیابت در حالت آماده باش قرار دهیم، از نظر تئوری DKA باید در شروع آن قابل پیشگیری باشد.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

2017 review performed by Shu-Ling Fan, PhD, DABCC, Medical Director, Clinical Chemistry, Department of Pathology, Boston Medical Center.

Bingley PJ, et al. Diabetes Antibody Standardization Program: First Assay Proficiency Evaluation. Diabetes 2003 May; 52(5): 1128-1136.

Fourlanos S, et al. A Clinical Screening Tool Identifies Autoimmune Diabetes in Adults. Diabetes Care. 2006;29(5):970.

Calderon B, Sacks D. Islet Autoantibodies and Type 1 Diabetes: Does the Evidence Support Screening? Clinical Chemistry Mar 2014, 60 (3) 438-440. Available online at http://clinchem.aaccjnls.org/content/60/3/438. Accessed Dec 2017.

Winter, W.E., Schatz, DA. Autoantibody Markers in Diabetes. Clinical Chemistry. 2011, 57: 168-75.

Maclaren, N. and Marker, J. (2002 December). Guidelines & Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis & Management of Diabetes Mellitus. Weill College of Medicine of Cornell University, NACB Laboratory Medicine Practice Guidelines [On-line information]. Available online at http://www.nacb.org/temporary/Maclaren2.htm.

Kimpimäki, T. et. al. (2000). Disease-Associated Autoantibodies as Surrogate Markers of Type 1 Diabetes in Young Children at Increased Genetic Risk. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Vol 85 No. 3 1126-1132 [On-line information]. Available online at http://jcem.endojournals.org/cgi/content/full/85/3/1126.

Borg, H. et. al. (2001). High Levels of Antigen-Specific Islet Antibodies Predict Future ß-Cell Failure in Patients with Onset of Diabetes in Adult Age. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 86 (7): 3032. (2001) [On-line journal]. Available online at http://jcem.endojournals.org/cgi/reprint/86/7/3032.

Achenbach, P. et. al. (2004). Stratification of Type 1 Diabetes Risk on the Basis of Islet Autoantibody Characteristics. Diabetes 53:384-392 [On-line journal]. Available online at http://diabetes.diabetesjournals.org/cgi/content/full/53/2/384.

(© 2005). Glutamic Acid Decarboxylase (GAD) Antibody. ARUP’s Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_a287.jsp#1149613.

(© 2005). Islet Cell Antibody, IgG. ARUP’s Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_a25b.jsp#1153005.

(© 2005). IA-2 Antibody. ARUP’s Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_alpb.jsp#2441172.

Dupré, J. & Mahon, J. (2000 August). Diabetes-Related Autoantibodies and the Selection of Subjects for Trials of Therapies to Preserve Pancreaticß-Cell Function in Recent-Onset Type 1 Diabetes. Diabetes Care, (23): 8 [On-line information]. Available online through http://care.diabetesjournals.org.

Rewers, M. (2005 October, Updated). Type I Diabetes: Molecular, Cellular, and Clinical Immunology, Chapter 9 Epidemiology of Type I Diabetes. Barbara Davis Center for Childhood Diabetes, UCDHSC [On-line information]. Available online at http://www.uchsc.edu/misc/diabetes/oxch9.html.

Eisenbarth, G. (2003 November). Chapter 11 Prediction of Type I Diabetes: The Natural History of the Prediabetic Period. Type I Diabetes: Molecular, Cellular, and Clinical Immunology, Barbara Davis Center for Childhood Diabetes, UCDHSC [On-line information]. Available online at http://www.uchsc.edu/misc/diabetes/oxch11.html.

Winter, WE. Diabetes disease management: differentiating type 1 and type 2 diabetes. Clinical Laboratory News. 2005; 31(7):14-16.

Winter, W.E. Autoimmune Disorders that Influence Carbohydrate Metabolism (Chapter 24). In: Clinical and Laboratory Evaluation of Human Autoimmune Diseases. Nakamura R.M., Keren, D.F., Bylund D.J. (eds): ASCP Press, Chicago, 2002, Pp:345-372.

Winter, W.E. Autoimmune Endocrinopathies. In: Pediatric Endocrinology, Fourth Edition, F. Lifshitz (ed): Marcel Dekker, Inc., New York, New York, 2003, Pp 683-720.

Winter, W.E. and Signorino, M. R. Immunologic Disorders in Infants and Children (5th edition). In: Autoimmune Endocrinopathies. E.R. Stiehm (ed), W.B. Saunders Company, Philadelphia, Pennsylvania, 2004, Pp 1179-1221.

William Winter, M.D. Professor of Pathology and Pediatrics, University of Florida School of Medicine, Gainesville, FL.

Hussain, A. and Vincent, M. (Updated 2009 July 2). Diabetes Mellitus, Type 1. eMedicine On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/117739-overview. Accessed January 2010.

Titus, K. (2009 August). Diabetes markers—closer than you think? CAP Today [On-line information]. Available online through http://www.cap.org. Accessed January 2010.

(2008 May). Overview of Diabetes in Children and Adolescents. National Diabetes Education Information [On-line information]. Available online at http://ndep.nih.gov/media/diabetes/youth/youth_FS.htm. Accessed January 2010.

S4 Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 355-356.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (© 2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry: AACC Press, Washington, DC. Pp 292-293.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 620-621, 630-631.

Kronenberg, H. et. al. (© 2008). Williams Textbook of Endocrinology, 11th Edition: Saunders Elsevier, Philadelphia, PA. Pp 1399.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds (2005). Harrison’s Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill, Pg 2156.

Matti Ankelo, et al. Time-Resolved Immunofluorometric Dual-Label Assay for Simultaneous Detection of Autoantibodies to GAD65 and IA-2 in Children with Type 1 Diabetes. Clinical Chemistry. 2007;53:472-479.

Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson R, Pincus M, eds. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier: 2007, 956.

Topiwala, S. (Updated 2012 April 29). Anti-insulin antibody test. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003375.htm. Accessed March 2014.

(Updated 2014 February 5). Diabetes Overview. National Diabetes Information Clearinghouse (NDIC) [On-line information]. Available online at http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/overview/. Accessed March 2014.

Khardori, R. (Updated 2013 December 6). Type 1 Diabetes Mellitus. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/117739-overview. Accessed March 2014.

(© 1995–2014). Diabetes Mellitus Type 1 Evaluation. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/60480. Accessed March 2014.

(February 2014). Overview of Diabetes in Children and Adolescents. National Diabetes Education Program (NDEP) [On-line information]. Available online at http://ndep.nih.gov/media/youth_factsheet.pdf. Accessed March 2014.

Lamb, W. (Updated 2013 September 16). Pediatric Type 1 Diabetes Mellitus. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/919999-overview. Accessed March 2014.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 359-360.

McPherson, R. and Pincus, M. (© 2011). Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 22nd Edition: Elsevier Saunders, Philadelphia, PA. Pp 1016-1017.

(©2011) American Association of Clinical Endocrinologists. Medical Guidelines for Clinical Practice for Developing a Diabetes Mellitus Comprehensive Care Plan. Available online at https://www.aace.com/files/dm-guidelines-ccp.pdf. Accessed March 2014.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top