گزارش گلبول های قرمز منقبض شده نامنظم (ICC) یا Irregular Contracted Cell

دکتر علیرضا لطفی کیان
آخرین بروزرسانی
25 دی 1402
آخرین بروزرسانی
25 دی 1402
گزارش گلبول های قرمز منقبض شده نامنظم (ICC) یا Irregular Contracted Cell

گزارش گلبول های قرمز منقبض شده نامنظم (ICC) یا Irregular Contracted Cell:

📩 یک دختر نوجوان ۱۲ ساله با شکایت خستگی زودرس، ضعف، رنگ پریدگی و سابقه آنمی به پزشک خانواده مراجعه کرده و پیش تر تحت دو دوره آهن درمانی بوده و به علت ترس از خون دادن هیچ وقت آزمایش خون نداده است. بیمار برای بررسی وضعیت آنمی توسط پزشک خانواده به آزمایشگاه مراجعه کرده و هنگام مراجعه به آزمایشگاه پزشکی تحت آهن تراپی نبوده است و نهایتاً در این مرحله گزارش CBC وی برای تأیید در کارتابل شما به عنوان مسئول فنی و یا سوپروایزر آزمایشگاه قرار گرفته است که به صورت گزارش پیوست می باشد.

گزارش گلبول های قرمز منقبض شده نامنظم ICC یا Irregular Contracted Cell

بر طبق الگوریتم تشخیصی آنمی ها که در آزمایشگاه پزشکی شما مستند و اجرایی شده است کارشناس بخش هماتولوژی با مشاهده ی اندکس های ابنورمال RBC بیمار در محدوده ِسنی بیمار اقدام به تهیه لام خون محیطی کرده و تصاویر زیر را برای تصمیم گیری لازم برای شما ارسال نموده است:

گلبول های قرمز منقبض شده نامنظم (ICC)

‍ 📩 گلبول های قرمز منقبض شده نامنظم یا ICC [Irregular Contracted Cell=ICC] بسیار شبیه به اسفروسیت ها هستند ولی به منظمی مرفولوژی اسفروسیت ها نیستند به طوری که هیپرکروماتیک بوده و هاله ی کم رنگ مرکزی RBC را ندارند. در ICC ها توزیع نامنظم هموگلوبین ِتغلیظ شده بویژه در دیواره ی سلولی RBC ها مشاهده می گردد.

‍ 📩 سه نوع سلول وجود دارد که روی یک لام خون محیطی هایپرکروماتیک به نظر می رسند و غلظت هموگلوبین آنها در ابزارهای خودکار قابل تشخیص است (MCHC افزایش یافته است). آنها اسفروسیت ها، میکروسفروسیت ها و گلبول های قرمز منقبض شده نامنظم (ICC) هستند. اسفروسیت ها و میکروسفروسیت ها دارای طرح کلی منظم و فاقد رنگ پریدگی مرکزی هستند. ICC همچنین فاقد رنگ پریدگی مرکزی است اما دارای طرح کلی نامنظم است. آنها را می توان به طور منطقی به عنوان “انقباض” توصیف کرد زیرا حجم آنها کاهش یافته و میانگین غلظت هموگلوبین سلولی آنها افزایش یافته است.

اسفروسیت 2

اسفروسیت

میکروسفروسیت ها

میکروسفروسیت

📩 همچنین زوائد کوچکی ممکن است در این RBC ها دیده شود که شبیه هاینز بادی می باشد. علل اتیولوژیک شایع ایجاد مرفولوژی ICC عبارتند از همولیز در G6PD، همولیز اکسیداتیو پس از در معرض قرار گرفتن داروهای اکسیداتیو و مواد شیمیایی و بویژه هموگلوبینوپاتی هایی مانند Hemoglobin C و Unstable Hemoglobin’s. هنگامی که گلبول های قرمز منقبض شده نامنظم (ICC) ناشی از آسیب اکسیدان باشد، سلول‌های غیرطبیعی دیگری از جمله کراتوسیت‌ها (که هاینز بادی از آن جدا شده است)، hemighosts و ghost cells احتمالاً وجود دارند.

علل اصلی اسفروسیت ها و سلول های منقبض نامنظم

علل اصلی اسفروسیت ها و سلول های منقبض نامنظم

📩 در هموزیگوسیتی برای هموگلوبین C مخلوطی از ICC و تارگت سل ها وجود دارد، در حالی که در هتروزیگوسیتی ترکیبی برای هموگلوبین C و تالاسمی بتا یا بتا + شدید هیپوکرومی نیز وجود دارد. اجسام هاینز زمانی قابل تشخیص هستند که ICC به دلیل آسیب اکسیدان حاد باشد و گاهی اوقات از اصطلاح “کم خونی همولیتیک هاینز بادی” استفاده می شود. بسته به شدت همولیز و اثربخشی طحال در برداشتن آنها، اجسام هاینز ممکن است در بیماران با هموگلوبین ناپایدار نیز شناسایی شود.

📩 میکروسفروسیت ها در سندرم های تکه تکه شدن شدید از جمله برخی از موارد کم خونی همولیتیک میکروآنژیوپاتیک دیده می شوند. در این مورد همچنین شیستوسیت ها (قطعات گلبول قرمز زاویه ای) وجود دارد. میکروسفروسیت ها را می توان به عنوان اسفروسیتوسیت ها در نظر گرفت زیرا آنها ناگزیر از تکه تکه شدن یک گلبول قرمز هستند.

📩 میکروسفروسیت‌ها در سوختگی‌ها نیز دیده می‌شوند، زمانی که از جوانه زدن قطعات گلبول‌های قرمز به وجود می‌آیند. در بیماران سوختگی نیز اسفروسیت ها و میکرودیسکوسیت ها (قطعات گلبول قرمز که رنگ پریدگی مرکزی خود را حفظ می کنند) وجود دارد.

📩 توصیه ی کمیته بین المللی استاندارد سازی هماتولوژی در ۲۰۱۵ [ICSH-2015] به آزمایشگاه ها این است که در صورت مشاهده ی گلبول های قرمز منقبض شده نامنظم (ICC) در PBS ِ بیماران حتما گزارش شود. گزارش هم بر مبنای سیستم درجه بندی [grading] پیشنهادی ICSH و به صورت درصد (ᐸ1%,1-2%,>2%)و یا کم (+1/few)، متوسط (+2/Mod) و زیاد ( +3/Many) باشد (جدول پیوست). درباره مقادیر زیر یک درصد گزارش گلبول های قرمز منقبض شده نامنظم (ICC) ارزش کلینیکال نداشته و کاربردی ندارد [Not applicable=N/A].

سیستم درجه بندی grading پیشنهادی ICSH

‍ 📩 با توجه به اینکه گلبول های قرمز منقبض شده نامنظم (ICC) در ناهنجاری های هماتولوژیک متعددی دیده می شوند ولی شایعترین کیس ها در سندروم های تالاسمی و به میزان کمتر در فاویسم تاکنون گزارش شده اند بنابراین پیشنهاد می گردد در ذیل گزارش CBC دختر نوجوان مطرح شده کامنت زیر برای پزشک معالج درج شود:

Comment: Hemoglobin electrophoresis & G6PD assay are recommended.

در سایت Hematology Image Bank در مورد گلبول های قرمز منقبض شده نامنظم (ICC) بیشتر بخوانید:

در همولیز اکسیداتیو ناشی از فوروزماید در بیمار مبتلا به کمبود G6PD، اسمیر محیطی ممکن است گلبول‌های قرمز خون، سلول‌های همی‌گوست (hemighosts) یا تاولی و اسفروسیت‌ها را به‌طور گلبول های قرمز منقبض شده نامنظم (ICC) نشان دهد. گلبول های قرمز منقبض شده نامنظم (ICC) فاقد رنگ پریدگی مرکزی هستند و هموگلوبین متراکم شده و به طور نامنظم در گلبول قرمز توزیع شده است.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

آزمایش شمارش کامل خون (CBC) | Complete Blood Count | Hemogram | هموگرام

آزمایش شمارش کامل خون (CBC) | Complete Blood Count | Hemogram | هموگرام

آزمایش اسمیر خون محیطی | peripheral blood smear

آزمایش اسمیر خون محیطی | peripheral blood smear

آزمایش شمارش گلبول های قرمز (RBC) | شمارش اریتروسیت

آزمایش شمارش گلبول های قرمز (RBC) | شمارش اریتروسیت

آزمایش هموگلوبینوپاتی | الکتروفورز هموگلوبین | هموگلوبین ایزوالکتریک فوکوس

آزمایش هموگلوبینوپاتی | الکتروفورز هموگلوبین | هموگلوبین ایزوالکتریک فوکوس

آزمایش گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز (G6PD) | RBC G6PD | Glucose 6 phosphate dehydrogenase

آزمایش گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز (G6PD) | RBC G6PD | Glucose 6 phosphate dehydrogenase

🖌دکتر علیرضا لطفی کیان 🖌
دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی
از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

این مقاله تالیف شده است و یا منابع مربوطه ثبت نشده است.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top