روز جهانی علوم آزمایشگاهی | International Biomedical Laboratory Science Day

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
18 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
18 آبان 1402
روز جهانی علوم آزمایشگاهی | International Biomedical Laboratory Science Day

روز جهانی علوم آزمایشگاهی – 15 آوریل مصادف با 26 فروردین

International Biomedical Laboratory Science Day- 15 April

فدراسیون بین المللی علوم آزمایشگاهی بیومدیکال روز BLS را 15 آوریل مصادف با 26 فروردین، در سال 1996 در کنگره جهانی IFBLS در اسلو، نروژ به منظور ترویج و تجلیل از نقش کلیدی پرسنل آزمایشگاه پزشکی در سیستم های مراقبت های بهداشتی تشخیصی و پیشگیرانه تعیین کرد. هدف از روز علوم آزمایشگاهی بیومدیکال افزایش آگاهی از نقشی است که دانشمندان آزمایشگاه پزشکی در ارائه مراقبت های بهداشتی دارند.
دانشمندان آزمایشگاه پزشکی نقش کلیدی در تشخیص، توسعه و تضمین کیفیت، درمان، تحقیق و توسعه در علوم پزشکی مدرن دارند. روز جهانی علوم آزمایشگاهی بیومدیکال به حرفه ما روزی می دهد تا خودمان را به عنوان یک حرفه معرفی و جشن بگیریم.
دانشمندان آزمایشگاه پزشکی یکی از بزرگترین گروه های متخصصان مراقبت های بهداشتی هستند و نقش حیاتی در پزشکی و بهداشت عمومی دارند.
موضوع 2021-2022 ” نقش دانشمندان آزمایشگاه زیست پزشکی در همه گیری کووید-19″ است.
هدف از جشن سالانه آموزش عموم مردم در مورد کار سختی است که دانشمندان آزمایشگاه های پزشکی در توسعه کیفیت، تشخیص، درمان، تحقیق، توسعه و مراقبت های بهداشتی عمومی انجام می دهند.
اکثر دانشمندان آزمایشگاه های زیست پزشکی در تمام یا بیشتر حوزه های آزمایشگاهی بالینی مهارت دارند. با این حال، برخی برای انجام آنالیزهای پیچیده در یک زمینه خاص، مانند باکتری شناسی، بیوشیمی بالینی، انعقاد، سیتوپاتولوژی، میکروسکوپ الکترونی، ژنتیک، سازگاری بافتی، هیستوپاتولوژی، هماتولوژی، ایمونولوژی، ایمونوهماتولوژی، لقاح آزمایشگاهی، میکروبیولوژی، قارچ شناسی، انگل شناسی، سم شناسی و ویروس شناسی آموزش دیده اند.
روز جهانی علوم آزمایشگاهیکار دانشمندان آزمایشگاه های زیست پزشکی، که مسئول رسیدگی به نمونه های بیمار و اطمینان از نتایج صحیح آزمایش هستند، اغلب برای تشخیص و درمان بسیار مهم است. طبق آمار، حدود 70 درصد از تمام تصمیمات پزشکی بر اساس نتایج تست های آزمایشگاهی است. اگرچه اغلب آنها کمتر ارزش گذاری شده و دست کم گرفته می شوند، همه گیری COVID-19 به وضوح اهمیت دانشمندان آزمایشگاه های پزشکی را برای سیستم های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان و هر بیمار جداگانه نشان داده است.

روز جهانی علوم آزمایشگاهی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

این مقاله تالیف شده است و یا منابع مربوطه ثبت نشده است.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top