تداخلات دارویی در آزمایش ها | Interference of medicines in laboratory tests

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
18 فروردین 1403
آخرین بروزرسانی
18 فروردین 1403
تداخلات دارویی در آزمایش ها | Interference of medicines in laboratory tests

تداخلات دارویی در آزمایش ها یک مبحث ضروری و جدایی ناپذیر در ارزیابی روش و ابزار است.داروها منابع اصلی تغییر در نتایج آزمایش های  آزمایشگاهی هستند و همیشه نمی توان آنها را برای انجام این آزمایش ها خودسرانه قطع کرد. برخی از داروها می توانند نتایج منفی کاذب یا مثبت کاذب ایجاد کنند.

مکانیسم عمل تداخلات دارویی در آزمایش ها:

تداخلات دارویی در آزمایش ها می تواند به طور قابل توجهی بر نتایج تست های آزمایشگاهی تأثیر بگذارد و به تفسیرهای نادرست یا گمراه کننده منجر شود. این فعل و انفعالات می تواند از طریق مکانیسم های مختلفی رخ دهد:

 • تداخل مستقیم: داروها می توانند با تأثیر بر روش آزمایش یا برهمکنش با مواد مورد اندازه گیری، با نتایج آزمایشات آزمایشگاهی تداخل داشته باشند. به عنوان مثال، بیلی روبین و هموگلوبین می توانند با جذب نور در طول موج های مشابه با آنالیت مورد نظر، در سنجش های اسپکتروفتومتری تداخل ایجاد کنند. به طور مشابه، داروهایی مانند اسید اسکوربیک می توانند با عمل کردن به عنوان عوامل کاهنده، با سنجش های آنزیمی خاصی تداخل داشته باشند.
 • اثرات فیزیولوژیکی: داروها می توانند پارامترهای فیزیولوژیکی مانند عملکرد کلیه یا کبد را تغییر دهند که به نوبه خود می تواند نتایج آزمایش های مربوط به این اندام ها را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، داروهایی که بر عملکرد کلیه تأثیر می‌گذارند می‌توانند بر سطح کراتینین تأثیر بگذارند و منجر به تفسیر نادرست آزمایش‌های عملکرد کلیه شود.
 • اثرات متابولیک: داروها می توانند با مهار یا القای آنزیم های دخیل در متابولیسم دارو بر مسیرهای متابولیک تأثیر بگذارند. این می تواند منجر به تغییراتی در سطوح دارویی شود که در تست های نظارت بر داروی درمانی اندازه گیری می شود. به عنوان مثال، داروهایی که آنزیم های سیتوکروم P450 را القا می کنند، می توانند متابولیسم سایر داروها را افزایش دهند و منجر به کاهش غلظت دارو در خون شوند.
 • تداخل در اتصال: داروهایی که به پروتئین‌های خون متصل می‌شوند، می‌توانند با تغییر در دسترس بودن مکان‌های اتصال برای سایر مواد اندازه‌گیری شده در آزمایش‌ها، بر نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی تأثیر بگذارند. این می‌تواند بر روی تست‌هایی که به اتصال پروتئینی متکی هستند، مانند آزمایش‌های هورمونی، تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، داروهایی که برای اتصال با هورمون ها رقابت می کنند، می توانند منجر به افزایش یا کاهش کاذب سطح هورمون در خون شوند.
 • واکنش متقابل: برخی داروها یا متابولیت های آنها می توانند با واکنشگرهای آزمایشی واکنش متقابل داشته باشند که منجر به نتایج مثبت یا منفی کاذب شود. این امر به‌ویژه در سنجش‌های ایمنی که ممکن است آنتی‌بادی‌ها برای آنالیت هدف خاص نباشند، مرتبط است.

تداخلات دارویی

دسترسی به این مورد از اطلاعات در روال آزمایشگاهی و همچنین در عملکرد بالینی و مراقبت های دارویی بسیار مهم است، زیرا با تغییر در تشخیص آزمایشگاهی بالینی و تداخل در نظارت و ارزیابی پیش آگهی بیمار سر و کار دارد.

بنابراین، قبل از جمع آوری مواد بیولوژیکی برای انجام آزمایش ها، به دست آوردن اطلاعات در مورد داروها و زمان استفاده از آنها توسط بیمار در 10 روز گذشته ضروری است. معمولاً بیماران فراموش می‌کنند که برخی از داروهای مصرفی خود را به پرسنل آزمایشگاه گزارش دهند، بنابراین باید مراقب هرگونه ناهنجاری در آزمایش‌ها بود.

داروهای متعددی می توانند تداخلات بیولوژیکی (in vivo) و آنالیزی (in vitro) ایجاد کنند که بر روی آزمایش ها تأثیر می گذارد. هنگامی که یک دارو با استفاده از یک مکانیسم فیزیولوژیکی یا دارویی، تغییری در  یک نشانگر بیولوژیکی را ایجاد می کند، تداخل in vivo یا واکنش نامطلوب دارویی رخ می دهد.

به عنوان مثال، تغییرات اسید اوریک سرم، که می تواند ناشی از مصرف انالاپریل و هیدروکلروتیازید باشد. از سوی دیگر، تداخل آزمایشگاهی یک دارو یا متابولیت آن می‌تواند در یک مرحله آنالیز اتفاق بیفتد که در آن، این آزمایش‌ها می‌توانند با مواد معرف‌های شیمیایی مورد استفاده تعامل داشته باشند و نتیجه نادرستی از آنالیز را ایجاد کنند. به عنوان مثال، اسید اسکوربیک می تواند در سطح گلوکز پلاسما ، زمانی که با روش گلوکز اکسیداز اندازه گیری می شود، کاهش ایجاد کند.

با توجه به موارد فوق، مهم است که هم متخصصان شاغل در آزمایشگاه‌های بالینی و هم افرادی که درگیر مراقبت از بیماران هستند، بدانند که چگونه انواع داروها، تداخلی را که می‌توانند در آزمایش‌ها ایجاد کنند، تشخیص دهند، زیرا می‌توانند برخی از مقادیر شاخص را تغییر داده و در تشخیص اختلال ایجاد کنند. علاوه بر این، در مورد بیمارانی که به طور همزمان با چندین دارو برای مدت طولانی درمان می شوند، مراقبت باید بیشتر باشد، زیرا احتمال تداخل بیشتر است.

تداخلات دارویی در آزمایش های پزشکی

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

داروهای زیر که مورد بررسی قرار گرفته اند، بر اساس طبقه‌بندی ATC در مورد درمان این موارد توزیع شدند: اختلالات سیستم گوارشی و متابولیسم و مکمل‌های غذایی؛ بیماری های خون و اندام های خون ساز؛ بیماری های قلبی عروقی؛ شرایط پوستی؛ اختلالات دستگاه تناسلی ادراری، هورمون های جنسی؛ فرآیندهای التهابی و کم کاری تیروئید؛ بیماری های عفونی سیستمیک؛ اختلالات اسکلتی عضلانی؛ بیماری های سیستم عصبی و اختلالات خواب؛ بیماری های انگلی؛ بیماری های تنفسی.

نحوه تداخل این داروها در آزمایش ها بر اساس گروهی که به آنها تعلق دارند در جدول های زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

تداخل دارویی در تست های آزمایشگاهی ناشی از درمان اختلالات دستگاه گوارش و متابولیسم و مکمل های غذایی

تداخل دارویی در تست های آزمایشگاهی ناشی از درمان بیماری های خونی و اندام های خون ساز

تداخل دارویی در تست های آزمایشگاهی ناشی از درمان بیماری های قلبی عروقی

دسته داروئیداروتغییر آزمایشگاهی
ضد آریتمیAmiodarone
آمیودارون
↓ سطح سرمی T4
↓ سطح سرمی T3
داروهای ضد فشار خون
داروی ضد آنژین
Amlodipine
آملودیپین
*
داروهای ضد فشار خون
داروی ضد آنژینال
ضد آریتمی
Atenolol
آتنولول
↑ سطح سرمی اوره
↑ سطح سرمی LDL-c
↓ سطح سرمی HDL-c
↑ سطح سرمی پتاسیم
↑ سطح تری گلیسیرید سرم
↑ سطح اسید اوریک سرم
↑ تیترهای ANA
↑ سطح گلوکز سرم
داروی ضد فشار خونCaptopril
کاپتوپریل
↑ استون ادرار
نوتروپنینوتروپنی
آگرانولوسیتوز
پروتئینوری
↑ سطح سرمی پتاسیم
↑ سطح سرمی اوره
↑ سطح کراتینین سرم
↑ سطوح سرمی AST و ALT
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
↑ سطوح بیلی روبین
ANA مثبت کاذب
داروهای ضد فشار خون
داروی ضد آنژین
Carvedilol
کارودیلول
↑ سطح سرمی اوره
↑ سطح سرمی LDL-c
↓ سطح سرمی HDL-c
↑ سطح سرمی پتاسیم
↑ سطح تری گلیسیرید سرم
↑ سطح اسید اوریک سرم
↑ سطح گلوکز سرم
↑ تیترهای ANA
داروی ضد فشار خونClonidine
کلونیدین
↑ سطح گلوکز سرم
↓ غلظت کاتکول آمین های ادراری و VMA
تست کومبس مثبت کاذب
داروی ضد آریتمی
کاردیوتونیک
Digoxin
دیگوکسین
*
داروی ضد فشار خونEnalapril
انالاپریل
نوتروپنی
آگرانولوسیتوز
↑ سطح سرمی پتاسیم
داروی ضد فشار خون
ادرارآور
Spironolactone
اسپیرونولاکتون
افزایش کاذب سطح دیگوکسین
↑ سطح سرمی پتاسیم
↓ سطح سدیم سرم
↑ سطح سرمی منیزیم
↑ سطح اسید اوریک سرم
↑ سطح سرمی اوره
↑ سطح کراتینین سرم
↑ فعالیت رنین پلاسما
↑ دفع کلسیم از طریق ادرار
↑ سطح سرمی کورتیزول
داروی ضد فشار خون
ادرارآور
Furosemide
فوروزماید
↑ سطح اسید اوریک سرم
↑ سطح گلوکز سرم
↓ سطح سرمی پتاسیم
↓ سطح سدیم سرم
↓ سطح کلسیم سرم
↓ سطح سرمی منیزیم
↑ سطح سرمی اوره
↑ سطح کراتینین سرم
داروی ضد فشار خونHydralazine
هیدرالازین
↓ سطح هموگلوبین
لکوپنی
آگرانولوسیتوز
ترومبوسیتوپنی
تست کومبز مستقیم مثبت کاذب
داروی ضد فشار خون
ادرارآور
Hydrochlorothiazide
هیدروکلروتیازید
↓ سطح سرمی پتاسیم
↓ سطح کلر سرم
↑ سطح کلسیم سرم
↓ سطح سرمی منیزیم
↑ سطح اسید اوریک سرم
↑ سطح گلوکز سرم
↑ سطح کلسترول سرم
↑ سطح سرمی HDL-c
↑ سطح تری گلیسیرید سرم
↑ سطح بیلی روبین سرم
↑ سطح کراتینین سرم
↓ سطح سدیم سرم
داروی ضد آنژینال
وازودیلاتور
Isosorbide dinitrate
ایزوسورباید دی نیترات
*
داروی ضد آنژینال
وازودیلاتور
Isosorbide mononitrate
ایزوسورباید مونونیترات
*
داروی ضد فشار خونLosartan
لوزارتان
↑ سطح سرمی اوره
↑ سطح کراتینین سرم
↑ سطوح سرمی AST و ALT
↑ سطح بیلی روبین سرم
↑ سطح سرمی پتاسیم
داروی ضد فشار خونMethyldopa
متیل دوپا
افزایش کاذب سطح کاتکول آمین
↑ سطح سرمی اوره
↑ سطح کراتینین سرم
↑ سطح سرمی پتاسیم
↑ سطح سدیم سرم
↑ سطح سرمی پرولاکتین
↑ سطح اسید اوریک سرم
↑ سطوح سرمی AST و ALT
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
↑ سطح بیلی روبین سرم
↑ زمان پروترومبین
تست کومبز مستقیم مثبت کاذب
داروی ضد فشار خون
داروی ضد آنژینال
Nifedipine retard
نیفدیپین
مثبت کاذب ANA
آزمایش کومبز مستقیم مثبت کاذب
داروی ضد فشار خون
داروی ضد آنژینال
ضد آریتمی
Propranolol
پروپرانولول
↑ سطح سرمی اوره
↑ سطح سرمی LDL-c
↓ سطح سرمی HDL-c
↑ سطح سرمی پتاسیم
↑ سطح تری گلیسیرید سرم
↑ سطح اسید اوریک سرم
↑ تیترهای ANA
↓ یا ↑ سطح گلوکز سرم
ضد چربی خونSimvastatin
سیمواستاتین
↑ هموگلوبین گلیکوزیله
↑ سطح گلوکز سرم
↑ سطوح سرمی AST و ALT
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
↑ سطح سرمی GGT
↑ سطح بیلی روبین سرم
↑ سطح کراتین فسفوکیناز سرم

تداخل دارویی در تست های آزمایشگاهی ناشی از درمان بیماری های پوستی

تداخل دارویی در تست های آزمایشگاهی ناشی از درمان اختلالات دستگاه تناسلی ادراری و هورمون های جنسی

تداخل دارویی در تست های آزمایشگاهی ناشی از درمان فرآیندهای التهابی و کم کاری تیروئید

تداخل دارویی در تست های آزمایشگاهی ناشی از درمان سیستمیک عفونت

تداخل دارویی در تست های آزمایشگاهی ناشی ازدرمان اختلالات اسکلتی عضلانی

دسته داروئیداروتغییر آزمایشگاهی
درمان پوکی استخوانSodium alendronate
آلندرونات سدیم
*
درمان آرتریت نقرسی و هیپراوریسمیآلوپورینول
Allopurinol
↓ سطوح سرمی و ادراری اسید اوریک
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
↑ سطح بیلی روبین سرم
↑ سطوح سرمی AST و ALT
ترومبوسیتوپنی
↓گلبول های قرمز
↑ سطح سرمی اوره
↑ سطح کراتینین سرم
↓ کلیرانس کراتینین
شل کننده عضلاتBakolofen
باکلوفن
↑ سطح گلوکز سرم
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
↑ سطوح سرمی AST و ALT
ضد التهابDiclofenac sodium
دیکلوفناک سدیم
↓ سطح هموگلوبین
↓ هماتوکریت
↓ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
↓ سطح سرمی LDH
↑ سطوح سرمی AST و ALT
↑ سطح سرمی اوره
↓ سطح کراتینین سرم
ضد التهابIbuprofen
ایبوپروفن
↓ سطح هموگلوبین
↓ هماتوکریت
لکوپنی
ترومبوسیتوپنی
↓ کلیرانس کراتینین
↑ زمان خونریزی
↑ سطح سرمی پتاسیم
↑ سطح سرمی اوره
↑ سطح کراتینین سرم
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
↑ سطح سرمی LDH
↑ سطوح سرمی AST و ALT
↓ سطح گلوکز سرم

تداخل دارویی در تست های آزمایشگاهی ناشی ازدرمان بیماری های سیستم عصبی و اختلالات خواب

دسته داروئیداروتغییر آزمایشگاهی
ضد تشنجValproic acid
والپرویک اسید
کتون ادرار مثبت کاذب
ترومبوسیتوپنی
لکوپنی
↑ سطوح سرمی AST و ALT
ضد اضطرابAlprazolam
آلپرازولام
↓ هماتوکریت
نوتروپنی
داروی ضد افسردگیAmitriptyline
آمی تریپتیلین
↑ سطح بیلی روبین سرم
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
↑ یا ↓ سطح گلوکز سرم
داروی ضد افسردگیBupropion
بوپروپیون
آمفتامین ادرار مثبت کاذب
ضد تشنجCarbamazepine
کاربامازپین
افزایش کاذب سطح پرفنازین
نتایج مثبت کاذب ضد افسردگی سه حلقه ای
پان سیتوپنی
hCG منفی کاذب
ترومبوسیتوپنی
لکوپنی
↑ سطوح سرمی AST و ALT
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز
↑ سطح بیلی روبین سرم
↑ سطح سرمی اوره
↓ سطح سدیم سرم
↑ سطح کلسترول سرم
↑ سطح سرمی HDL-c
↑ سطح سرمی تری گلیسیرید
پروتئینوری
گلیکوزوری
تثبیت کننده خلق و خوLithium carbonate
کربنات لیتیوم
↑ سطح سدیم سرم
داروی ضد افسردگیClomipramine
کلومیپرامین
لکوپنی
آگرانولوسیتوز
ترومبوسیتوپنی
کم خونی
پان سیتوپنی
↑ سطوح سرمی ALT و AST
↑ یا ↓ سطح گلوکز سرم
ضد اضطرابClonazepam
کلونازپام
↑ سطح بیلی روبین سرم
↑ سطوح سرمی AST و ALT
ضد روان پریشیChlorpromazine
کلرپرومازین
تست فنیل کتونوری مثبت کاذب
سالیسیلات مثبت کاذب در ادرار
نتایج hCG منفی یا مثبت کاذب
بیلی روبین ادرار مثبت کاذب
نوتروپنی
آگرانولوسیتوز
↓ هماتوکریت
↓ سطح هموگلوبین
لکوپنی
↓ گرانولوسیت
ترومبوسیتوپنی
↑ سطح سرمی پرولاکتین
↑ سطح بیلی روبین سرم
↑ سطوح سرمی AST و ALT
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
ضد اضطرابDiazepam
دیازپام
*
ضد تشنجPhenytoin
فنی توئین
باربیتورات های ادرار مثبت کاذب
ترومبوسیتوپنی
لکوپنی
آگرانولوسیتوز
پان سیتوپنی
↓ سطح سرمی T4
تست سرکوب دگزامتازون کمتر از حد طبیعی
↑ سطح گلوکز سرم
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
↑ سطح سرمی GGT
ضد تشنجPhenobarbital
فنوباربیتال
افزایش کاذب سطح پنتوباربیتال
↓ سطح بیلی روبین سرم
داروی ضد افسردگیFluoxetine

فلوکستین
پروتئینوری
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
↑ سطوح سرمی ALT و AST
↑ سطح سرمی اوره
↑ سطح کراتین فسفوکیناز سرم
↑ یا ↓ سطح گلوکز سرم
↓ سطح کلسیم سرم
↓ سطح سدیم سرم
↓ سطح اسید اوریک سرم
ضد روان پریشیHaloperidol

هالوپریدول
↑ سطح سرمی پرولاکتین
↓ سطح کلسترول سرم
لکوپنی
نوتروپنی
آگرانولوسیتوز
داروی ضد افسردگیImipramine
ایمی پرامین
↑ یا ↓ سطح گلوکز سرم
داروی ضد پارکینسونLevodopa + benserazide
لوودوپا + بنسرازید
گلوکز ادرار منفی کاذب
کتون ادرار مثبت کاذب
افزایش کاذب کاتکول آمین ها و متابولیت های آنها در ادرار و پلاسما
تست کومبس مثبت کاذب
داروی ضد پارکینسونLevodopa + carbidopa
لوودوپا + کاربیدوپا
گلوکز ادرار منفی کاذب
کتون ادرار مثبت کاذب
سطوح بالای کاذب کاتکول آمین ها و متابولیت های آنها در ادرار و پلاسما
تست کومبس مثبت کاذب
↓ سطح هموگلوبین
↓ هماتوکریت
آگرانولوسیتوز
کم خونی همولیتیک و غیر همولیتیک
ترومبوسیتوپنی
لکوسیتوز
↑ سطح گلوکز سرم
↑ سطوح سرمی AST و ALT
↑ سطح بیلی روبین سرم
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
↑ سطح سرمی LDH
↑ سطح ید متصل به پروتئین سرم
↓ سطح سرمی اوره
↓ سطح کراتینین سرم
↓ سطح اسید اوریک سرم
داروی ضد افسردگیNortriptyline
نورتریپتیلین
↑ سطح بیلی روبین سرم
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
↑ یا ↓ سطح گلوکز سرم
ضد تشنجOxcarbazepine
اکسکاربازپین
↓ سطح سدیم سرم
مسکن
تب بر
Paracetamol
پاراستامول
افزایش کاذب سطح اسید اوریک سرم
مثبت کاذب 5-هیدروکسی اندول استیک اسید ادرار
↑ سطوح سرمی ALT و AST
↑ سطح بیلی روبین سرم
↑ سطح سرمی LDH
↑ زمان پروترومبین
کاهش کاذب سطح گلوکز سرم
داروی ضد افسردگیSertraline
سرترالین
بنزودیازپین های ادرار مثبت کاذب
↓ سطح اسید اوریک سرم
ضد روان پریشیThioridazine
تیوریدازین
سالیسیلات ادرار مثبت کاذب
نتایج مثبت یا منفی کاذب hCG
بیلی روبین ادرار مثبت کاذب
↓ هماتوکریت
↓ سطح هموگلوبین
لکوپنی
↓ گرانولوسیت
ترومبوسیتوپنی
↑ سطح بیلی روبین سرم
↑ سطوح سرمی AST و ALT
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
↑ سطح سرمی پرولاکتین
ضد تشنجTopiramate
توپیرامات
↓ سطح فسفات سرم
↓ سطح سرمی پتاسیم
↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
↑ سطوح سرمی AST و ALT
ضد روان پریشیHaloperidol decanoate
هالوپریدول دکانوات
*

تداخل دارویی در تست های آزمایشگاهی ناشی ازدرمان بیماری های انگلی

دسته داروئیداروتغییر آزمایشگاهی
ضد انگلAlbendazole
آلبندازول
لکوپنی
↑ سطوح سرمی AST و ALT
ضد انگلIvermectin
ایورمکتین
لکوپنی
ائوزینوفیلی
↑ سطح هموگلوبین
↑ سطوح سرمی AST و ALT
ضد انگلMebendazole
مبندازول
لکوپنی
ترومبوسیتوپنی
↓ سطح هموگلوبین
نوتروپنی (از جمله آگرانولوسیتوز)
↑ سطح سرمی اوره به صورت گذرا
↑ سطوح سرمی AST و ALT به صورت موقت
↑ سطح سرمی آلکالین فسفاتاز به طور موقت
ضد انگلPermethrin
پرمترین
*
ضد انگلPyrimethamine
پیریمتامین
↓ سطح سرمی اسید فولیک
↓ سطح سرمی ویتامین B12
لکوپنی
ترومبوسیتوپنی
پان سیتوپنی
کم خونی مگالوبلاستیک

تداخل دارویی در تست های آزمایشگاهی ناشی ازدرمان بیماری های تنفسی

دسته داروئیداروتغییر آزمایشگاهی
برونکودیلاتورAminophylline
آمینوفیلین
کاهش کاذب سطح فنوباربیتال
ضد التهابBeclomethasone
بکلومتازون
*
ضد التهابBudesonide
بودزوناید
*
ضد احتقان بینیSodium chloride
سدیم کلرید
*
آنتی هیستامینLoratadine
لوراتادین
*
آنتی هیستامینPromethazine
پرومتازین
سالیسیلات مثبت کاذب در ادرار
نتایج مثبت یا منفی کاذب hCG
لکوپنی
آگرانولوسیتوز
↑ سطح گلوکز سرم
برونکودیلاتورSalbutamol
سالبوتامول
↓ سطح سرمی پتاسیم

داروهای آتنولول، پروپرانولول، کارودیلول، هیدروکلروتیازید، کاربامازپین، هالوپریدول، کلوپیدوگرل، مدروکسی پروژسترون، پردنیزولون و پردنیزون می‌توانند باعث تغییر پروفایل لیپیدی به عنوان تداخل بیولوژیکی اصلی شوند. بنابراین، پایش پروفایل لیپیدی بیمارانی که آن داروها را مصرف می کنند، مهم است، زیرا افزایش سطح سرمی تری گلیسیرید و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL-c) و کاهش سطح سرمی کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی همراه است.

تداخلات-دارویی

اسید استیل سالیسیلیک، آتنولول، کارودیلول، کلونیدین، فوروزماید، هیدروکلروتیازید، پروپرانولول، سیمواستاتین، پردنیزولون، پردنیزون، آموکسی سیلین، آموکسی سیلین + کلاوولانیک اسید، آزیترومایسین، بنزاتین پنی سیلین، نیتروفوآمین، نیتروفوآمینی، نیتروفوآمینی لوودوپا + بنسرازید، لوودوپا + کاربیدوپا، نورتریپتیلین، پاراستامول، پرومتازین، سیپروفلوکساسین و کاربامازپین با تغییر در متابولیسم گلوکز از طریق کاهش ترشح یا عمل انسولین همراه هستند.

از آنجایی که آنها گلوکز خون را به عنوان یک تداخل بیولوژیکی افزایش می دهند، پایش سطوح گلیسمی بیمارانی که از آنها استفاده می کنند مهم است. علاوه بر این، در صورتی که بیماران مبتلا به دیابت باشند، ممکن است نیاز به تنظیم دوز داروی ضد دیابت باشد.

تداخل-پروپرانول-با-آزمایش-قند

داروهای اصلی که باعث تداخل بیولوژیکی در عملکرد کبد می شوند عبارتند از:

امپرازول، اسید استیل سالیسیلیک، کلوپیدوگرل، انوکساپارین، هپارین، کاپتوپریل، لوزارتان، متیل دوپا، سیمواستاتین، کتوکونازول، مدروکسی پروژسترون، کلوتریمازول، آموکسی پروژسترون، کلوتریمازول، پنترومازول داکسی سایکلین، اریترومایسین، فلوکونازول، مترونیدازول، نیتروفورانتوئین، سولفامتوکسازول + تری متوپریم، آلوپورینول، باکلوفن، دیکلوفناک سدیم، ایبوپروفن، والپروئیک اسید، آمی تریپتیلین، کاربامازپین، کلونازپامینوپروماتین، کلونازپامینو تری متووکس، آلبندازول، ایورمکتین، مبندازول، سفتریاکسون، سیپروفلوکساسین، پیریدوکسین و پاراستامول.

برخی از این داروها  برای کبد سمی هستند و برای پایش عملکرد کبد، اندازه گیری آنزیم های کبدی آلانین ترانس آمیناز (ALT)، آسپارتات ترانس آمیناز (AST)، گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) و آلکالین فسفاتاز (ALP) و همچنین بیلی روبین های کبدی مهم هستند.

آسیب کبدی

داروهایی که باعث تداخل بیولوژیکی در عملکرد کلیه با خطر افزایش سطح اوره و کراتینین و کاهش کلیرانس کراتینین می شوند عبارتند از:

کلوپیدوگرل، آتنولول، کاپتوپریل، کارودیلول، اسپیرونولاکتون، فوروزماید، هیدروکلروتیازید، لوزارتان، متیل دوپا، آسیکلوپرانولول آزیترومایسین، سفالکسین، کلاریترومایسین، نیتروفورانتوئین، سولفامتوکسازول + تری متوپریم، آلوپورینول، دیکلوفناک سدیم، ایبوپروفن، کاربامازپین، فلوکستین، لوودوپا + کاربیدوپا، مبندازول، آسیکلوویر، سفتری فاکسون، و. برخی از این داروها نفروتوکسیک هستند.

برای پیشگیری از بیماری مزمن کلیوی، مانیتور عملکرد کلیه از طریق ارزیابی میزان فیلتراسیون گلومرولی و آلبومینوری ضروری است. علاوه بر این، برخی از این داروها در بیمارانی که قبلاً بیماری کلیوی دارند، منع مصرف دارند یا باید دوز آن را تنظیم کنند.

تداخل-داروها-با-عملکرد-و-تست-های-کلیوی

تداخل داروها با عملکرد و تست های کلیوی

لیناگلیپتین، استیل سالیسیلیک اسید، کلوپیدوگرل، آتنولول، کارودیلول، اسپیرونولاکتون، فوروزماید، هیدروکلروتیازید، متیل دوپا و پروپرانولول به عنوان تداخل بیولوژیکی باعث افزایش سطح اسید اوریک می شوند، که در پایش سطح سرمی این آنالیت در بیماران به دلیل استفاده از این داروها مهم است. الکترولیت ها برای عملکرد اساسی زندگی مانند حفظ خنثی الکتریکی سلول ها، تولید و هدایت پتانسیل های عمل در اعصاب و ماهیچه ها ضروری هستند.

داروهایی که سطح الکترولیت‌ها (سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم) را تغییر می‌دهند عبارتند از: هیدروکسید آلومینیوم + هیدروکسید منیزیم، انسولین نوترکیب انسانی (NPH)، انسولین انسانی معمولی، امپرازول، انوکساپارین، هپارین، آتنولول، کاپتوپریل، کارپریودیلونل، ان‌اسپی، فوروزماید، هیدروکلروتیازید، لوزارتان، متیل دوپا، پروپرانولول، پردنیزولون، آزیترومایسین، بنزاتین پنی سیلین، سولفامتوکسازول + تری متوپریم، ایبوپروفن، کاربامازپین، کربنات لیتیوم، فلوکستین، اکسکاربازیراول، سالبوترات، اکسکاربازیراول، آنتوپازپین.

سطوح بالا یا کاهش الکترولیت ها می تواند باعث عدم تعادل در بدن شود و عملکرد طبیعی بدن را مختل کند و خطر عوارضی مانند مرگ را در پی داشته باشد. بنابراین، نظارت بر سطوح سرمی در بیمارانی که با این داروها درمان می شوند، مهم است.

تداخل دارویی با تست های پانل الکترولیت

تداخل دارویی با تست های پانل الکترولیت

اسید استیل سالیسیلیک، آمیودارون، فنی توئین و مدروکسی پروژسترون می توانند از نظر بیولوژیکی در سطوح هورمون های تری یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4) دخالت کنند. مسئول تنظیم متابولیسم هورمون محرک تیروئید (TSH) است که توسط غده هیپوفیز قدامی تولید و آزاد می شود و مسئول تنظیم ترشح هورمون های تیروئید است. بنابراین نظارت بر هورمون های تیروئیدی بیماران در استفاده از داروهای مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید که تحت درمان با لووتیروکسین هستند، ممکن است تنظیم دوز ضروری باشد.

آزمایش-TSH

تفسیر پانل تیروئیدی

برخی از داروها حتی می توانند باعث تغییرات در شمارش سلول های خون (CBC) شوند: دابیگاتران، هیدرالازین، آموکسی سیلین، آموکسی سیلین + اسید کلاوولانیک، بنزاتین پنی سیلین، دیکلوفناک سدیم، ایبوپروفن، کلرپرومازین، کلومیپرامین، لوودوپا + کاربیدوپا، تیوریادازین، سیوریداسولون، سیفلو سیلور، سیوریدازین، سی فلوئورکس، سیوریدازین، پروروکسین، سیفلوکساین، سیفلوکسا.

آنها سطح هموگلوبین را کاهش می دهند و باعث کم خونی می شوند:

متفورمین، پیریدوکسین، پیریمتامین همچنین می‌توانند باعث کاهش سطح ویتامین B12 و/یا اسید فولیک شوند که منجر به کم‌خونی مگالوبلاستیک می‌شود. کاپتوپریل، انالاپریل، هیدرالازین، سیلور سولفادیازین، آموکسی سیلین، آموکسی سیلین + اسید کلاوولانیک، آزیترومایسین، بنزاتین پنی سیلین، سفالکسین، ایبوپروفن، والپروئیک اسید، آلپرازولام، کاربامازپین، کلومیپرامین، پرومازیندوولولورم مبندازول، پرومتازین، سفتریاکسون، سیپروفلوکساسین و پیریمتامین می توانند باعث تداخل در سطوح لکوسیت شوند.

اگر بیماران از هر یک از این داروها استفاده می کنند، نظارت بر آنها از طریق شمارش خون ضروری است.

تداخل-داروها-با-سلول-های-خونی

تداخل داروها با سلول های خونی

در مورد لخته شدن خون، داروهایی که با سطح پلاکت ها تداخل دارند عبارتند از: هپارین، هیدرالازین، سولفادیازین نقره، آموکسی سیلین، آموکسی سیلین + اسید کلاوولانیک، آزیترومایسین، سفالکسین، آلوپورینول، ایبوپروفن، والپروئیک اسید، کاربامازپرومین، لپروئیک، کاربامازپرومازپین، کلووپاپین تیوریدازین، مبندازول، سفتریاکسون، سیپروفلوکساسین، پیریمتامین.

از آنجایی که اسید استیل سالیسیلیک، متیل دوپا، آزیترومایسین، پاراستامول و سفتریاکسون می‌توانند باعث تغییر در زمان پروترومبین شوند، پایش بیمارانی که از این داروها استفاده می‌کنند با استفاده از ارزیابی آزمایشگاهی پانل انعقادی ضروری است. علاوه بر این، در صورت استفاده بیمار از ضد انعقاد خوراکی، ممکن است تنظیم دوز دارو ضروری باشد.

تداخل داروها با تست های انعقادی

تداخل داروها با تست های انعقادی

متفورمین، امپرازول، کاپتوپریل، کلونیدین، اسپیرونولاکتون، هیدرالازین، متیل دوپا، نیفدیپین ریتارد، آموکسی سیلین + اسید کلاوولانیک، بنزاتین پنی سیلین، سفالکسین، داکسی سیکلین، اریترومایسین، نیتروفورانتوئنوپرومازینپرومازین فنوباربیتال، لوودوپا + بنسرازید، لوودوپا + کاربیدوپا، پاراستامول، سرترالین، تیوریدازین، پرومتازین، سفتریاکسون، سیپروفلوکساسین و پیریدوکسین داروهایی هستند که می‌توانند باعث تداخل در آنالیز هایی می شوند که منجر به افزایش یا کاهش کاذب آنتی‌بادی‌های زیر می‌شود:

5-هیدروکسی-ایندول استیک اسید، اسید اوریک، آمفتامین، باربیتورات ها، بنزودیازپین ها، بیلی روبین، کاتکول آمین ها، کتون، کراتینین، دیگوکسین، فنیل کتونوری، گلوکز، گلوکز، گنادوتروپین کوریونی انسانی، پنل گنادوتروپیناته، اپنیل.

سوالات متداول

چه قرص هایی را نباید قبل از آزمایش خون مصرف کرد؟

این یک سوال بسیار کلی است، و جواب آن بسته به نوع آزمایش متفاوت است. با این حال مشورت با پزشک و آزمیشگاه در مورد داروهای خاصی که باید قبل از آزمایش خون از آنها اجتناب کنید ضروری است. برخی از داروهای رایج که ممکن است با آزمایش خون تداخل داشته باشند عبارتند از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs)، کورتیکواستروئیدها و آنتی بیوتیک های خاص.

برای اطلاعات بیشتر جداول بالا را مطالعه کنید

تاثیر آنتی بیوتیک بر آزمایش خون چیست؟

عوامل ضد باکتری مانند آنتی بیوتیک ها می توانند در آزمایشات آزمایشگاهی اختلال ایجاد کنند. سفالوسپورین‌ها، دسته‌ای از آنتی‌بیوتیک‌ها، به‌ویژه برای ایجاد نتایج مثبت کاذب در آزمایش‌های گلوکز ادرار شناخته شده‌اند. آنتی‌بیوتیک‌ها همچنین می‌توانند با تغییر سطح برخی مواد در خون، روی دیگر آزمایش‌های خون تأثیر بگذارند که منجر به نتایج نادرست می‌شود.

اطلاعات بیشتر راجع به تداخل آنتی بیوتیک ها در آزمایش ها را در جدول تداخل دارویی در تست های آزمایشگاهی ناشی از درمان سیستمیک عفونت بیشتر مطالعه کنید.

آیا مصرف مسکن بر نتایج آزمایش خون تأثیر می گذارد؟

مصرف مسکن ها، به ویژه NSAID ها (داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی)، می تواند بر نتایج آزمایش خون تأثیر بگذارد. NSAID ها می توانند با آزمایش های لخته شدن خون تداخل داشته باشند و همچنین ممکن است بر روی تست های عملکرد کبد و کلیه تأثیر بگذارند. مهم است که قبل از آزمایش خون، ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود را در مورد مسکن هایی که مصرف می کنید مطلع کنید.

کدام داروها قبل از آزمایش خون ممنوع هستند؟

لیست جهانی داروهای ممنوعه قبل از آزمایش خون وجود ندارد، زیرا بستگی به آزمایش خاصی دارد که انجام می شود. ضروری است که با پزشک معالج خود و همچنین آزمایشگاه در مورد داروهایی که مصرف می کنید مشورت کنید و توصیه های آنها را در مورد اینکه از کدام داروها باید قبل از آزمایش خون خودداری کنید، پیروی کنید. همچنین داروهای متداول در جداول فوق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین در مقالات مربوط به هر آزایش عوامل مداخله گر در آن نیز شرح داده شده است.

چند روز بعد از مصرف آنتی بیوتیک می توان آزمایش داد؟

مدت زمانی که طول می کشد تا آنتی بیوتیک ها از سیستم شما پاک شوند و دیگر بر روی آزمایش خون تأثیر نگذارند بسته به آنتی بیوتیک خاص و متابولیسم فرد متفاوت است. بهتر است برای راهنمایی در مورد زمان برنامه ریزی آزمایش خون پس از مصرف آنتی بیوتیک با پزشک معالج خود و همچنین آزمایشگاه مشورت کنید.

چه داروهایی را نباید قبل از آزمایش ادرار مصرف کرد؟

داروهای خاصی وجود دارند که به طور بالقوه می توانند نتایج آزمایش ادرار را تحت تاثیر قرار دهند. برخی از داروهایی که باید قبل از آزمایش ادرار از مصرف آنها اجتناب شود عبارتند از:

 •  آنتی‌بیوتیک‌ها: گاهی اوقات می‌توانند با دقت آزمایش‌های ادرار، به‌ویژه آزمایش‌هایی که برای شناسایی باکتری‌ها استفاده می‌شوند، تداخل ایجاد کنند.
 •  دیورتیک ها: داروهایی که برای افزایش تولید ادرار استفاده می شوند می توانند غلظت برخی از مواد را در ادرار شما رقیق کنند، که ممکن است تفسیر دقیق نتایج برخی از آزمایش ها را دشوارتر کند.
 • آنتی هیستامین ها: این داروها می توانند باعث کم آبی بدن شوند که همچنین می تواند غلظت برخی از مواد در ادرار شما را رقیق کند.
 • مسکن ها: برخی مسکن ها، مانند مواد افیونی، می توانند با سرکوب سیستم عصبی مرکزی و تغییر برون ده ادرار بر نتایج آزمایش ادرار تأثیر بگذارند.

همیشه بهتر است قبل از مصرف هر دارویی قبل از آزمایش ادرار با پزشک خود مشورت کنید تا مطمئن شوید که بر صحت نتایج شما تأثیری نخواهد گذاشت.

برای مدیریت تداخلات دارویی در آزمایش ها چه اقداماتی باید انجا داد؟

برای مدیریت و کاهش تأثیر تداخلات دارویی بر روی آزمایش‌های آزمایشگاهی، ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی باید:

 • از تداخلات احتمالی دارو و آزمایش آزمایشگاهی آگاه باشید و هنگام تفسیر نتایج، آنها را در نظر بگیرید.
 • اطلاع رسانی مصرف دارو به پرسنل آزمایشگاه برای اطمینان از تعدیل یا تفسیر مناسب.
 • از روش های آزمایش معتبر استفاده کنید که تداخل داروهای رایج را به حداقل می رساند.
 • زمان تجویز دارو را در رابطه با نمونه گیری آزمایشی در نظر بگیرید، زیرا برخی از داروها ممکن است اثرات گذرا بر نتایج آزمایش داشته باشند.
 • از دستورالعمل ها و توصیه های تعیین شده برای مدیریت تداخلات آزمایشی دارو و آزمایشگاه پیروی کنید.

چندین نمونه از تداخلات داروئی در آزمایش های پزشکی:

کیس شماره 1:

یک زن 75 ساله که دچار سرگیجه شده بود در بیمارستان بستری شد. نتایج غیرطبیعی قابل توجه در پروفایل الکترولیت او سدیم سرم 162 میلی مول در لیتر (طبیعی 135 – 145 میلی مول در لیتر) و کلرید 125 میلی مول در لیتر (طبیعی 100-108 میلی مول در لیتر) بود.

سه روز پس از بستری شدن در بیمارستان، مقدار سدیم و کلرید سرم او به محدوده طبیعی بازگشته بود و او خوب و هوشیار ظاهر شد. او پس از ترخیص از بیمارستان از کیفیت غذای بیمارستان و به خصوص سوپ هایی که بسیار به آن علاقه داشت و از دریافت آن محروم بود، شکایت کرد.

در واقع هیپرناترمی و هایپرکلرمی او نتیجه مصرف دو کاسه از سه نوع مختلف سوپ (سوپ مرغ-سبزی، سوپ گوجه فرنگی، سوپ گوشت-گوجه فرنگی) در عرض 10 ساعت بود. کل مصرف سدیم وی در محدوده 1873-1338 میلی مول در لیتر بود که حتی پس از رقیق شدن با آب بدن باعث افزایش غلظت سدیم و کلرید سرم وی به ترتیب به 162 و 125 میلی مول در لیتر شد. حالت گیج او به دلیل اثر هیپراسموتیک سدیم بود که باعث خروج آب از سلول های مغز می شد.

کیس شماره 2:

یک دانشجوی PhD بیوشیمی زن 38 ساله در تحقیقات خود با حیوانات آزمایشی (موش) کار می کند. او همچنین قرص های ضد بارداری مصرف می کند. غلظت سرمی تیروکسین او 180 نانومول در لیتر (طبیعی 58 تا 140)، T4 آزاد 19.3 pmol/L (طبیعی 9.0 تا 24.5)، و هورمون TSH 15 U/L که مقادیر نرمال آن (0.5 – 5.0) بود. تکرار TSH انجام شده در آزمایشگاه دیگر با روشی دیگر طبیعی بود (4.0 U/L).

افزایش کاذب TSH به دلیل وجود آنتی‌بادی‌های ضد موش انسانی (HAMA) در سرم بود که می‌تواند با پل زدن آنتی‌بادی‌های جذب و نشانگر در یک سنجش ایمونومتری دو سایتی تداخل داشته باشد و در نتیجه نتیجه مثبت کاذب بدهد. یا اگر HAMA بیش از حد در سرم باشد مانع از اتصال آنتی بادی نشاندار شده به آنتی بادی جذب شده و کمپلکس آنالیت می شود و در نتیجه نتیجه منفی کاذب به همراه دارد. ظاهراً سنجشی که TSH را بیش از حد تخمین زد، مقادیر کافی ایمونوگلوبولین موش در مخلوط سنجش برای جذب کامل HAMA نداشت.

آنتی بادی های ضد موشی انسانی [HAMAs] و تداخل آن در تست های آزمایشگاهی | Human Anti-mouse Antibodies & Lab Tests Results

آنتی بادی های ضد موشی انسانی [HAMAs] و تداخل آن در تست های آزمایشگاهی | Human Anti-mouse Antibodies & Lab Tests Results

کیس شماره 3:

یک زن 59 ساله تحت درمان با مهارکننده کولین استراز مشخصات الکترولیت زیر را داشت:

سدیم 140 میلی مول در لیتر، پتاسیم 2/4 میلی مول در لیتر، کلرید 114 میلی مول در لیتر و بی کربنات 34 میلی مول در لیتر (22-26 نرمال). شکاف آنیون منفی بود که از نظر تئوری غیرممکن است.

در تحقیقات بیشتر متوجه می شویم که مهارکننده کولین استراز تجویز شده به بیمار پیریدوستیگمین بروماید (3-هیدروکسی-1- متیل پیریدینیم برومید دی متیل کاربامات) است. از آنجایی که الکترود انتخابی یونی که برای اندازه گیری کلرید استفاده شد به همان اندازه به برمید حساس است، کلرید بیش از حد تخمین زده شد و منجر به شکاف آنیون منفی شد.

آزمایش کولین استراز | استیل کولین استراز (AChE) | سودوکولین استراز (PChE) | Cholinesterase | Pseudocholinesterase

آزمایش کولین استراز | استیل کولین استراز (AChE) | سودوکولین استراز (PChE) | Cholinesterase | Pseudocholinesterase

کیس شماره 4:

یک مرد 60 ساله با موهای نازک در حال مصرف دارویی برای افزایش رشد مو است. قبل از درمان با این دارو آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) او 10 میکروگرم در لیتر (طبیعی 0.0 – 4.0) بود، اما پس از مصرف دارو  PSA او 4.5 میلی گرم در لیتر بود. تمام تست های آزمایشگاهی دیگر نرمال بود. دارویی که او مصرف می‌کرد (فیناستراید) با تبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون تداخل می‌کند و گزارش شده است که مردان مسن‌تر مبتلا به هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات (BPH) کاهش 50 درصدی PSA را تجربه می‌کنند.

آزمایش آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) | Free PSA | Total PSA

آزمایش آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) | Free PSA | Total PSA

نتیجه گیری در مورد تداخلات دارویی در  آزمایش ها:

تست های آزمایشگاهی برای تشخیص صحیح مشکلات بالینی بیمار توسط پزشک و انتخاب روش درمانی مناسب ضروری است. یک آزمایش نادرست منجر به درمان نادرست می شود که می تواند در آینده عوارضی در سلامت بیماران ایجاد کند. علاوه بر این، برخی از داروها می توانند تغییراتی را در تست های آزمایشگاهی به دلیل اثرات نامطلوب ایجاد کنند. به همین دلیل نظارت بر بیمارانی که از آنها استفاده می کنند بسیار مهم است.
در سایت National Institutes of Health در مورد تداخلات دارویی در آزمایش ها بیشتر بخوانید:
عمل آزمایشگاه بالینی بخش مهمی از تصمیم گیری بالینی را نشان می دهد، زیرا 60 تا 70 درصد از تصمیمات پزشکی در تمام سطوح مراقبت های بهداشتی را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی بیوشیمیایی (BLTs) نقش کلیدی در ایجاد تشخیص کافی و همچنین در ارزیابی پیشرفت و نتیجه درمان دارد. شیوع تداخلات دارو و آزمایش آزمایشگاهی (DLTIs) تا 43 درصد از بیمارانی است که نتایج آزمایشگاهی تحت تأثیر داروها داشتند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

تأثیر متیل دوپا (Methyldopa) بر نتایج تست های آزمایشگاهی

تأثیر متیل دوپا (Methyldopa) بر نتایج تست های آزمایشگاهی

تأثیر پروپرانولول (Propranolol) بر نتایج تست های آزمایشگاهی

تأثیر پروپرانولول (Propranolol) بر نتایج تست های آزمایشگاهی

تأثیر ایبوپروفن بر نتایج تست های آزمایشگاهی

تأثیر ایبوپروفن بر نتایج تست های آزمایشگاهی

آنتی بیوتیک ها و تاثیر آنها بر نتایج تست های آزمایشگاهی | Antibiotic Interactions with Laboratory Analytes

آنتی بیوتیک ها و تاثیر آنها بر نتایج تست های آزمایشگاهی | Antibiotic Interactions with Laboratory Analytes

بیوتین؛ گیوتین ِ اعتبار آزمایشگاه ها

بیوتین؛ گیوتین ِ اعتبار آزمایشگاه ها

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

Santos PCJL, Silva AM, Marcatto LR, et Interferência de medicamentos utilizados nos exames laboratoriais para monitoramento de dislipidemias e diabetes mellitus. Unisanta Health Science; 2017; 1(1): 18-32.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Perfil dos municípios 2017. Available at: https://www.divinopolis.mg.leg.br/sobre-divinopolis/ geografia. [Accessed on: 20 July 2019].

World Health Organization. Essential medicines and health products. Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification. Available at: https://who.int/medicines/regulation/medicines-safety/toolkit_atc/en/. [Accessed on: 16 Dec 2019].

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018. São Paulo: Clannad;

Lucas GNC, Leitão ACC, Alencar RL, Xavier RMF, Daher EF, Junior Aspectos fisiopatológicos da nefropatia por anti-inflamatórios não esteroidais. J Bras Nefrol. 2019; 41(1): 124-30.

Porto JR, Gomes KB, Fernandes AP, Domingueti CP. Avaliação da função renal na doença renal crônica. Rev Bras Análises Clínicas. 2017; 49(1): 26-35.

Azevedo VF, Lopes MP, Catholino NM, Paiva ES, Araújo VA, Pinheiro Revisão crítica do tratamento medicamentoso da gota no Brasil. Rev Bras Reumatol. 2017; 57(4): 346-55.

Shrimanker I, Bhattarai S. Eletrólitos. [Updated on: 3 May, 2019]. In: StatPearls [Internet]. Ilha do Tesouro (FL): StatPearls Publishing; 2019. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541123/.

Sinco HBC, Peñafiel COR, Sánchez AS, Jaloma JC, Murillo CM, Figueiroa EM. Megaloblastic anaemia: folic acid and vitamin B12 metabolism. Rev Med Del Hospital General de México. 2015; 78(3): 135-43.

Ferreira AL, Rocha CP, Vieira LM, Dusse LMSA, Junqueira DRG, Carvalho Alterações hematológicas induzidas por medicamentos convencionais e alternativos. Rev Bras Farmácia. 2013; 94(2): 94-101.

Wolf JM, Wolf A review on oral anticoagulant therapeutics in the management of thrombosis. Rev Saúde Biologia. 2017; 12(1): 66-78.

این مقاله برای شما مفید بود؟

40 دیدگاه

 1. Avatar
  فرزانه 24 بهمن 1401 در 10:53 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام. وقتی میریم آزمایشگاه باید همه داروهایی که مصرف میکنیم رو بگیم؟

  • Avatar
   دکتر فرزاد باباخانی 24 بهمن 1401 در 4:14 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام و عرض ادب
   بله ترجیحا این کار را انجام دهید. چون داروهای زیادی در روند انجام تست تداخل ایجاد می کنند.

 2. Avatar
  احسان 21 فروردین 1402 در 4:15 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام. ببخشید بدنبال مصرف اپیکسابان از ۳ماه پیش، هموگلوبین از ۱۶ به ۱۲.۵ رسیده، این خطرناکه

  • Avatar
   دکتر فرزاد باباخانی 21 فروردین 1402 در 6:24 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام و درود
   Apixaban یک داروی ضد انعقاد است که برای جلوگیری از لخته شدن خون استفاده می شود. این دارو با مهار فعالیت برخی از فاکتورهای انعقادی در خون عمل می کند.
   در مورد شما، اشاره کردید که سطح هموگلوبین شما از زمان شروع آپیکسابان از 16 به 12.5 کاهش یافته است. این می تواند به دلیل تعدادی از عوامل، از جمله خونریزی یا تغییر در تولید گلبول های قرمز باشد. اگر این روند ادامه دار باشد قطعا نیازمند این است که موضوع را با پزشک معالج خود مطرح کرده و بررسی کنید

 3. Avatar
  ن 23 فروردین 1402 در 8:20 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام خسته نباشید مامان من ازمایش داد هم سرما خوردگی شدید داشت و هم سفکسیم مصرف کرده بود ازمایشش هپاتیت cنشون داده

  • Avatar
   دکتر فرزاد باباخانی 25 فروردین 1402 در 6:16 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام و درود
   شرایطی که فرمودین قاعدتا در آزمایش هپاتیت C تداخل ایجاد نمی کنند
   توصیه می شود برای اطمینان بیشتر آزمایش را در آزمایشگاهی معتبر تکرار بفرمایید
   آرزوی سلامتی

 4. Avatar
  هستی 29 فروردین 1402 در 4:34 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام وقت بخیر،
  خب بفرمایید تا چند ساعت قبل از ازمایش قرص مصرف نکنیم؟
  من حدود ۷ساعت قبل از ازمایش تیزانیدین۴ نصف قرص مصرف کردم
  ایا این مورد تاثیری روی جواب نتیجه ی ازمایشات من دارد؟

  • Avatar
   دکتر فرزاد باباخانی 29 فروردین 1402 در 8:06 ق.ظ - پاسخ دادن

   سلام و درود
   خب این سوال شما بسیار سوال کلی هست
   اول اینکه برای هر آزمایش خاصی یه سری داروهای خاص تداخل ایجاد میکنند که میزان مصرف و مدت زمان عدم مصرف رو باید با پزشک یا مرکز آزمایشگاهی هماهنگ کنین.
   در مورد دارویی که فرمودین هم باید بدونیم که چه آزمایشی انجام دادین؟ شاید اصلا در نتایج آزمایش تداخلی نداشته باشد.

 5. Avatar
  سجاد قناعت پیشه 22 اردیبهشت 1402 در 4:22 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام .
  کودک 6 ساله من سه روز بعد مصرف استامینوفن و یک ماه بعد از آموکسی کلاو تست عملکرد کبد داده که در اون تست فقط آنزیم ast بالاتر از نرمال و عدد 54 اومده . ایا امکان داره تاثیر دارو باشه ؟یا مسئله نگران کننده ای هست ؟پزشکی گفته سه ماه دیگر تکرار کنید.

  • دکتر فرزاد باباخانی
   دکتر فرزاد باباخانی 22 اردیبهشت 1402 در 3:11 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام و درود
   هم استامینوفن و هم آموکسی سیلین/کلاوولانیک اسید (آموکسی‌کلاو) می‌توانند باعث ناهنجاری‌های تست عملکرد کبد شوند، از جمله افزایش سطوح AST (آسپارتات آمینوترانسفراز) و ALT (آلانین آمینوترانسفراز). با این حال، در بیشتر موارد، این افزایش ها خفیف و گذرا هستند و نشان دهنده آسیب قابل توجه کبدی نیستند.

   در مورد فرزند شما، ممکن است سطح AST بالا مربوط به استفاده اخیر از استامینوفن و/یا آموکسیکلاو باشد. با این حال، ممکن است علت زمینه‌ای دیگری نیز برای افزایش سطح AST وجود داشته باشد، مانند عفونت ویروسی یا سایر شرایط پزشکی.

   از آنجایی که سطح AST فقط کمی افزایش یافته است و سایر آزمایش ها عملکرد کبد طبیعی هستند، بعید است که این یک مشکل جدی باشد. با این حال، مهم است که طبق توصیه پزشک کودک خود را پیگیری کنید و آزمایش های عملکرد کبد را در سه ماه تکرار کنید تا از نظر هرگونه تغییر یررسی شود.
   آرزوی سلامتی

 6. Avatar
  نوروزی 8 خرداد 1402 در 5:23 ق.ظ - پاسخ دادن

  با سلام و احترام.من دو هفته قبل از انجام آزمایشات و به خاطر جراحی فک ،داروهای آموکسی کلاو،ایبوبروفن،دیکلوفناک و متعدد از آمپول کتروفال استفاده کردم و هم اکنون نتیجه سه فاکتورALT-ALP-AST من بالا است.چقدر باید از زمان قطع دارو می بایست بگذرد تا مجددا برای آزمایش و بررسی آنزیمهای کبدی اقدام کرد؟

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود
   همگی داروهایی هستند که می توانند آنزیم های کبدی مانند ALT، ALP و AST را تحت تاثیر قرار دهند. زمان مورد نیاز برای بازگشت این آنزیم ها به سطح طبیعی خود پس از قطع دارو به عوامل مختلفی از جمله دوز و مدت زمان مصرف و همچنین وضعیت کلی سلامت فرد بستگی دارد.
   به طور معمول، حدود دو تا سه هفته طول می کشد تا آنزیم های کبدی پس از قطع این داروها به سطح طبیعی خود برگردند. با این حال، در برخی افراد، بسته به عوامل مختلف، ممکن است بیشتر یا کوتاه‌تر از این دوره طول بکشد.
   آرزوی سلامتی

 7. Avatar
  بهار 10 خرداد 1402 در 4:53 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام.من قرص مترومیندازل و داکسی سایکیلین مصرف میکردم برای عفونت زنان.آزمایش ک دادم سطح ALTرو ۴۲ زده.در صورتی ک ماه قبل ۱۱بود.ممکنه بخاطر مصرف این داروها بوده.
  متفورمینم مصرف میکنم برای قندم.

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود
   مترونیدازول و داکسی سایکلین هر دو آنتی بیوتیک هایی هستند که معمولا برای درمان عفونت های باکتریایی از جمله عفونت های واژن استفاده می شوند. با این حال، هر دوی این داروها می توانند به عنوان یک عارضه جانبی باعث آسیب کبدی شوند که می تواند منجر به افزایش سطح ALT شود. ALT (آلانین آمینوترانسفراز) آنزیمی است که عمدتاً در کبد یافت می شود و افزایش سطح آن می تواند نشان دهنده آسیب یا بیماری کبد باشد.

   متفورمین دارویی است که معمولا برای درمان دیابت نوع 2 استفاده می شود. این دارو با کاهش میزان گلوکز تولید شده توسط کبد و بهبود حساسیت بدن به انسولین عمل می کند. در حالی که متفورمین به طور کلی بی خطر در نظر گرفته می شود، همچنین می تواند در موارد نادر باعث آسیب کبدی شود.

   اگر هم از مترونیدازول و هم داکسی سایکلین و همچنین متفورمین استفاده می کنید، ممکن است افزایش سطح ALT شما به دلیل استفاده از این داروها باشد. با این حال، مهم است که با پزشک خود صحبت کنید تا علت دقیق افزایش سطح ALT خود را تعیین کنید و در مورد هرگونه تغییر ضروری در رژیم دارویی خود صحبت کنید.
   آرزوی سلامتی

 8. Avatar
  مهدی 31 خرداد 1402 در 1:10 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام پسر ۸ ساله من هم زمان با مصرف قرص آزیترومایسین و شربت ایبو پروفن که به خاطر تب بالا پروفن به مقدار زیاد داده شد ه بود … آزمایش خون داد که سطح گلبول های سفید پایین که عدد آن ۲.۶۵ و همچنین آنزیم های کبد بالا نشان داده شد
  من اثر گذاری این آنتی بیوتیک و پروفن را در بر کاهش شمارش گلبول های سفید مطالعه کردم
  لطف میکنید بفرمایید این موضوع صحت دارد؟؟
  و اگر بخواهیم آزمایش را تکرار کنیم بعد از چه مدتی چه مدت اثر داروها از بین می رود؟ ممنون

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود

   آنتی بیوتیک آزیترومایسین موجب تغییرات زیر در آنالیت های خون می شود:
   ↑ زمان پروترومبین
   لکوپنی (کاهش گلبوب های سفید)
   ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت)
   ↑ سطح بیلی روبین سرم
   ↑ سطوح سرمی AST و ALT
   ↑ سطح سرمی LDH
   ↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
   ↑ سطح کراتین فسفوکیناز سرم
   ↑ سطح سرمی پتاسیم
   ↑ سطح سرمی اوره
   ↑ سطح کراتینین سرم
   ↑ سطح گلوکز سرم

   داروی ایبوپروفن هم موجب تغییرات زیر در آنالیت های خون می شود:
   ↓ سطح هموگلوبین
   ↓ هماتوکریت
   لکوپنی (کاهش گلبول های سفید)
   ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت)
   ↓ کلیرانس کراتینین
   ↑ زمان خونریزی
   ↑ سطح سرمی پتاسیم
   ↑ سطح سرمی اوره
   ↑ سطح کراتینین سرم
   ↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
   ↑ سطح سرمی LDH
   ↑ سطوح سرمی AST و ALT
   ↓ سطح گلوکز سرم

   بنابراین کاهش گلبول های سفید ایشان می تواند به خاطر مصرف این داروها باشد. اینکه چه مدت استفاده نکنند و آزمایش بدن رو هم زیر نظر پزشک معالجشون باید پیگیری بفرمایید اما حدودا 3 روز تا یک هفته باید زمان مناسبی باشد.
   آرزوی سلامتی

 9. Avatar
  رضایی میله سر 1 تیر 1402 در 10:42 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام من به دلیل زخم معده ومیکروب معده حدود یک ماه قرص اس امپرازول ولانسوپرازول وانتی بیوتیک اموکسی سلین مترونیدازول وتاوانکس مصرف کردم الان آزمایش دادم Ast104وALT170بود یعنی به دلیل مصرف این قرص ها اینقدر بالا رفتن قبل مصرف داروها آزمایش دادم بالا نبودن

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود
   دارو هایی که فرمودین موجب بالا رفتن آنزیم های کبدی می شوند. و به احتمال قوی دلیل افزایش این آزمایش ها مصرف همین موارد می باشد.
   آرزوی سلامتی

 10. Avatar
  طاها 18 تیر 1402 در 5:17 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام پسر ۱۵ ساله دارم که حدود ۱۸ساعت قبل از آزمایش استامینوفن ۳۲۵ مصرف کرده،در آزمایش Ast,183و Alt,75را نشان داده،دکتر گفته خیلی آنزیم بالاست،ایا قرص می‌تواند اثری بر نادرستی آزمایش داشته باشد، و سونگرافی کبد نوشته ،لطفا راهنمایی کنید،که سونگرافی را انجام بدیم،یا باز اثر داره،و چه مقدار طول میکشد تا اثر دارو از بین برود متشکر

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود
   استامینوفن به طور کلی زمانی که طبق دستور مصرف می شود ایمن در نظر گرفته می شود، اما در موارد نادر، می تواند باعث آسیب کبدی شود، به خصوص اگر در دوزهای بالا یا در مدت طولانی مصرف شود. با این حال، توجه به این نکته مهم است که اطلاعاتی که ما ارائه می‌دهیم جایگزین توصیه‌های پزشک معالج نیست و باید در مورد وضعیت پسرتان با یک متخصص مشورت کنید.

   افزایش آنزیم های کبدی AST (آسپارتات آمینوترانسفراز) و ALT (آلانین آمینوترانسفراز) در خون می تواند نشانه ای از آسیب یا بیماری کبد باشد. در حالی که استامینوفن می تواند باعث افزایش خفیف آنزیم های کبدی شود، سطوحی که ذکر کردید نسبتاً بالا هستند. ممکن است که سطوح بالا مربوط به مصرف استامینوفن باشد، اما مهم است که سایر علل بالقوه را نیز رد کنید.

   درخواست پزشک برای سونوگرافی کبد احتمالاً وضعیت کبد را بیشتر ارزیابی می کند. سونوگرافی کبد می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد ساختار کبد ارائه دهد و هرگونه ناهنجاری مانند التهاب، تومور یا سیروز را تشخیص دهد. این می تواند به پزشک کمک کند تا علت افزایش آنزیم های کبدی را تعیین کند و سلامت کلی کبد را ارزیابی کند.

   مدت زمانی که طول می کشد تا استامینوفن از بدن خارج شود بسته به عواملی مانند متابولیسم فرد، دوز و دفعات مصرف متفاوت است. نیمه عمر استامینوفن معمولاً در بزرگسالان حدود 2 تا 3 ساعت است، اما در کودکان و نوجوانان می تواند طولانی تر باشد. به طور کلی، حدود 5 نیمه عمر طول می کشد تا یک دارو از بدن دفع شود. بنابراین، در طی یک یا دو روز، بیشتر دارو باید از سیستم پاک شود. با این حال، ممکن است تغییرات فردی وجود داشته باشد.
   آرزوی سلامتی

 11. Avatar
  فریبا 29 تیر 1402 در 1:27 ب.ظ - پاسخ دادن

  قبل از انجام آزمایش cbc; فریتین ,ویتامین ب 12 , فولیک اسید ,ویتامین دی , و tibc . حدود 15 ساعت قبل از آزمایش شیاف دیکلوفناک استفاده کردم . ممکنه روی این آزمایش ها تاثیر بگذارد؟

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود
   دیکلوفناک یک داروی ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID) است که برای تسکین درد، التهاب و تورم استفاده می شود. به طور کلی، بعید است که شیاف دیکلوفناک به طور قابل توجهی بر نتایج CBC (شمارش کامل خون) یا آزمایش های خون خاصی که ذکر کردید (فریتین، ویتامین B12، اسید فولیک، ویتامین D و TIBC – ظرفیت اتصال کامل آهن) تأثیر بگذارد. این آزمایش ها در درجه اول اجزای مختلف خون و سطوح مواد مغذی شما را اندازه گیری می کنند و دیکلوفناک به طور قابل توجهی با این پارامترها تداخل ندارد.
   آرزوی سلامتی

 12. Avatar
  مهدی 24 مرداد 1402 در 10:05 ب.ظ - پاسخ دادن

  من بخاطر وزوزگوش شبی نصف قرص کلونازپام مصرف می کنم بعد مدتی باید آزمایش خون بدهم که شامل alt و ast و بیلی روبین می شود چکار کنم که روی آزمایش خون تاثیری نداشته باشد

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود
   چون کبد محل متابولیسم سموم و داروهای مختلف بدن هست لذا داروها در برخی اوقات بیشترین تاثیر را روی تست های کبدی می گذارند.
   توصیه می شود با نشورت پزشک معالج و صلاحدید ایشان 2-3 روز قبل از انجام تست از خوردن دارو پرهیز کنید 0 تاکید می کنم با صلاحدید پزشک معالج)
   آرزوی سلامتی

 13. Avatar
  رضا 27 مرداد 1402 در 7:12 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام آیا استروئید هایی که در دوره بدنسازی استفاده میشن بر جواب آزمایشهای پیش از ازدواج و ژنتیک تاثیر میگذراند؟

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود
   استفاده از استروئیدها در بدنسازی به طور بالقوه می تواند بر نتایج برخی از آزمایشات پزشکی، تأثیر بگذارد، اما میزان تأثیر می تواند بسته به آزمایش های خاص انجام شده و نوع و مدت استفاده از استروئید متفاوت باشد. توجه به این نکته ضروری است که من یک متخصص پزشکی نیستم، اما می توانم اطلاعات کلی در مورد این موضوع ارائه دهم.

   1. **تست های قبل از ازدواج:**
   آزمایشات قبل از ازدواج اغلب شامل آزمایش خون برای بررسی شرایط مختلف سلامتی، از جمله عفونت های مقاربتی (STIs) و بیماری های منتقله از طریق خون است. استفاده از استروئید به خودی خود ممکن است مستقیماً بر نتایج این آزمایشات تأثیر نداشته باشد، اما برخی از استروئیدها می توانند سیستم ایمنی را سرکوب کنند، که ممکن است بر توانایی بدن برای پاسخ به عفونت ها تأثیر بگذارد.

   2. **تست ژنتیک:**
   آزمایش‌های ژنتیکی DNA شما را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا اطلاعاتی در مورد خطر ابتلا به بیماری‌های خاص و پیشینه ژنتیکی شما ارائه دهند. بعید است استفاده از استروئید مستقیماً بر اطلاعات ژنتیکی ذخیره شده در DNA شما تأثیر بگذارد.

   3. **تست های CBC و تست اعتیاد:**
   این آزمایش های برای بررسی کم خونی (مخصوصا تالاسمی) و اعتیاد می باشد. که داروهای استروئیدی ممکن است در برخی از تست های اعتیاد تداخل ایجاد کنند.

 14. Avatar
  شیما 12 شهریور 1402 در 9:15 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام من برای مشکل گوارشی که دارم پنتوپرازول،نورتریپتلین،لووفلوکساسین ،کلاریترومایسین،کلیدینیوم سی و پروپرانول مصرف میکنم و آزمایش bzo و tca مثبت کاذب شده چند روز باید از رقص‌هام استفاده نکنم تا جواب تست منفی شود؟

  • دکتر فرزاد باباخانی
   دکتر فرزاد باباخانی 12 شهریور 1402 در 8:24 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام و درود
   در میان داروهایی که عنوان کردید فقط ** نورتریپتیلین:** یک داروی ضد افسردگی سه حلقه ای (TCA) است. TCA ها گاهی اوقات می توانند نتایج مثبت کاذب را برای داروهای خاصی مانند آمفتامین ها یا مواد افیونی ایجاد کند. مابقی تاثیری در نتایج تست اعتیاد ندارند.
   اصولا نیمه عمر این داروها به گونه ای است که تا یک هفته از بدن خارج می شوند
   اما اکیدا توصیه می گردد که بدون مشورت با پزشک معالج داروها را قطع نکنید
   آرزوی سلامتی

 15. Avatar
  علی 11 آذر 1402 در 12:51 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام
  من به مدت 20 روز و روزی دوبار قرص سیپروفلوکسین مصرف کردم و میخوام یه آزمایش چکاپ انجام بدم چه مدت بعد از قطع دارو میتونم اقدام کنم

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود
   آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین موجب اثرات زیر در آزمایش می شود:

   مثبت کاذب مواد مخدر در ادرار
   کم خونی (شامل همولیتیک و آپلاستیک)
   ترومبوسیتوپنی (کاهش تعداد پلاکت)
   آگرانولوسیتوز
   لکوپنی (کاهش تعداد گلبول های سفید)
   پان سیتوپنی
   افزایش سطح سرمی AST و ALT
   افزایش سطح سرمی LDH
   افزایش سطح بیلی روبین سرم
   افزایش سطح آلکالین فسفاتاز سرم
   یا کاهش سطح گلوکز سرم

   بهتر است با نظر پزشکتان دارو را قطع نمایید اما حدودا یک هفته بعد از قطع دارو می توانید آزمایش دهید.
   با تشکر

 16. Avatar
  علی 20 آذر 1402 در 11:34 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام و وقت بخیر
  حدود شش ماهی هست که هر صبح یک عدد از قرص اس امپرازول 20 بابت رفلاکس معده استفاده میکنم
  آیا در نتایج چکاپ آزمایش خون اختلالی ایجاد میکنه؟

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود
   امپرازول موجب اثرات زیر در آزمایش ها می شود:
   THC یا ماریجوانا در ادرار مثبت کاذب می شود
   ↑ سطوح سرمی AST و ALT
   ↑ سطوح آلکالین فسفاتاز سرم
   ↑ سطح بیلی روبین سرم
   ↓ سطح سرمی منیزیم

   آرزوی سلامتی

 17. Avatar
  الهام محتشم 26 آذر 1402 در 5:11 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام و عرض ادب پسر من ۵ ماه روزی یک عدد راکوتان ۲۰ مصرف کرده در ابتدای شروع تستهای کبدی نرمال بوده ولی الان ALTبه۵۵ رسیده بقیه آزمایشها نرمال هستن در سونو کبد چرب گرید یک داره لطفا راهنمایی بفرمایین

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود

   راکوتان نام تجاری داروی ایزوترتینوئین است که معمولاً برای درمان آکنه شدید استفاده می شود. ایزوترتینوئین اثرات بالقوه ای بر کبد دارد و نظارت بر عملکرد کبد بخشی استاندارد از مدیریت پزشکی در طول درمان با ایزوترتینوئین است. وضعیت پسر شما، با افزایش سطح ALT (آلانین آمینوترانسفراز) و تشخیص کبد چرب گرید 1، ممکن است در واقع به استفاده از ایزوترتینوئین مرتبط باشد.

   در اینجا برخی از ملاحظات وجود دارد:

   1. **ایزوترتینوئین و عملکرد کبد:**
   – ایزوترتینوئین با سمیت کبدی همراه بوده است و تغییراتی در تست های عملکرد کبد از جمله ALT می تواند در طول درمان رخ دهد.
   – ALT آنزیمی است که در کبد یافت می شود و سطوح بالا ممکن است نشان دهنده آسیب یا التهاب کبد باشد.

   2. **تشخیص کبد چرب:**
   – کبد چرب درجه 1 وجود چربی در سلول های کبد را نشان می دهد. در حالی که این می تواند با شرایطی مانند بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) مرتبط باشد، استفاده از برخی داروها، از جمله ایزوترتینوئین، می تواند به تغییرات مرتبط با کبد کمک کند.

   3. **نظارت منظم:**
   – برای افرادی که ایزوترتینوئین مصرف می کنند، نظارت منظم بر عملکرد کبد، از جمله سطوح ALT، بسیار مهم است.
   – اگر تغییرات قابل توجهی در آنزیم های کبدی وجود داشته باشد یا علائم نگران کننده دیگری بروز کند، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی ممکن است برنامه درمانی را تنظیم کنند یا قطع ایزوترتینوئین را در نظر بگیرند.

   4. **تغییر فردی:**
   – پاسخ به داروها، از جمله ایزوترتینوئین، می تواند در بین افراد متفاوت باشد. سطح قابل قبولی از افزایش آنزیم کبدی برای یک فرد ممکن است برای دیگری نگران کننده باشد.

   5. **مشاوره با پزشک معالج:**
   – برای پسر شما مهم است که این یافته ها را به سرعت با پزشک خود در میان بگذارد. ایشان می تواند ارزیابی کاملی از وضعیت پزشکی او، از جمله بررسی تأثیر دارو و گزینه های درمانی جایگزین بالقوه ارائه دهند.

   آرزوی سلامتی

 18. Avatar
  نازنین 9 اسفند 1402 در 12:43 ب.ظ - پاسخ دادن

  سلام من قرص راکوتان(نورم اسکین) و اسپیرونولاکتون مصرف میکنم میخوام ازمایش هورمونی بدم میخواسم بدونم این قرصا رو جواب ازمایشم چه تأثیری دارن؟

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود
   راکوتان، همچنین به عنوان ایزوترتینوئین یا آکوتان شناخته می شود، دارویی است که عمدتا برای درمان آکنه شدید استفاده می شود. اسپیرونولاکتون دارویی است که عمدتاً برای درمان فشار خون بالا، نارسایی قلبی و انواع خاصی از تورم (ادم) استفاده می شود. هر دو دارو به طور بالقوه می توانند بر سطح هورمون ها تأثیر بگذارند، البته به روش های مختلف.

   راکوتان (ایزوترتینوئین):
   – ایزوترتینوئین از مشتقات ویتامین A است و با تأثیر بر غدد چربی پوست، تولید چربی را کاهش می دهد.
   – می تواند بر سطح هورمون ها تأثیر بگذارد، به ویژه بر سطوح برخی از لیپیدها و لیپوپروتئین ها تأثیر بگذارد.
   – ایزوترتینوئین همچنین می تواند بر سطوح هورمون های جنسی مانند تستوسترون، استروژن و پروژسترون تأثیر بگذارد، اگرچه مکانیسم های دقیق آن به طور کامل شناخته نشده است.
   – ممکن است باعث تغییر در تست های عملکرد تیروئید از جمله سطح هورمون تیروئید شود، اگرچه این اثر معمولا گذرا است و پس از قطع دارو برطرف می شود.

   اسپیرونولاکتون:
   – اسپیرونولاکتون یک دیورتیک نگهدارنده پتاسیم است که خاصیت ضد آندروژنی نیز دارد.
   – در درجه اول با مسدود کردن عملکرد آلدوسترون بر سطح هورمون ها تأثیر می گذارد و منجر به افزایش دفع سدیم و آب و احتباس پتاسیم می شود.
   – اسپیرونولاکتون همچنین به عنوان یک آنتاگونیست گیرنده آندروژن عمل می کند، به این معنی که اثرات آندروژن هایی مانند تستوسترون را مسدود می کند.
   – در زنان، اسپیرونولاکتون می تواند با کاهش سطح تستوسترون منجر به تغییرات هورمونی شود، که می تواند در شرایطی مانند هیرسوتیسم (رشد بیش از حد مو) و آکنه مفید باشد.

   آرزوی سلامتی

 19. Avatar
  میلاد 28 اسفند 1402 در 10:10 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام خدمت دکتر عزیز،
  آیا مصرف قرص گاباپنتین تاثیر بر روی جواب آزمایشات روماتیسمی و ACCP دارد؟؟

  • دکتر فرزاد باباخانی
   دکتر فرزاد باباخانی 5 فروردین 1403 در 9:36 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام و درود
   مقاله ای در مورد اینکه گاباپنتین در تست Anti CCP تاثیر داشته باشد منشر نشده است.
   با این حال، هنگام تفسیر نتایج آزمایش در بیمارانی که گاباپنتین مصرف می کنند، در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم یا تداخلات احتمالی ضروری است. مثلا:

   سرکوب سیستم ایمنی: برخی از داروها می توانند سیستم ایمنی را سرکوب کنند و بر نشانگرهای التهابی مانند CRP یا ESR تأثیر بگذارند. گاباپنتین معمولاً برای اثرات سرکوب کننده سیستم ایمنی شناخته نشده است، اما عوامل فردی بیمار و سایر داروهایی که مصرف می کنند می توانند بر پاسخ های ایمنی تأثیر بگذارند.

   مدیریت درد: گاباپنتین اغلب برای مدیریت درد استفاده می شود، که می تواند به طور غیر مستقیم بر نشانگرهای التهابی یا علائم مرتبط با آرتریت روماتوئید تأثیر بگذارد. تسکین درد ممکن است علائم خاصی را پنهان کند یا درک بیمار از وضعیت خود را تغییر دهد.

   تداخلات دارویی: در حالی که خود گاباپنتین ممکن است مستقیماً روی تست های روماتیسم یا ضد CCP تأثیر نداشته باشد، مهم است که تداخلات بالقوه با سایر داروهایی که بیمار مصرف می کند در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، برخی از داروهای مورد استفاده در درمان آرتریت روماتوئید می توانند با گاباپنتین یا بالعکس تداخل داشته باشند و بر نتایج آزمایش یا مدیریت کلی بیماری تأثیر بگذارند.

 20. Avatar
  فاطمه 8 خرداد 1403 در 9:26 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام دکتر پوست به من قرص اسپیرونولاکتون و داکسی سایکلین داده و چند روز دیگه می خوام برم آزمایش ازدواج می تونه تو نتیجه آزمایش اختلال ایجاد کنه

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود
   اسپیرونولاکتون و داکسی سایکلین به طور بالقوه می توانند بر نتایج برخی از آزمایشات آزمایشگاهی، از جمله شمارش کامل خون (CBC) و برخی آزمایش های اعتیاد تأثیر بگذارند.

   اسپیرونولاکتون:
   اسپیرونولاکتون یک دیورتیک نگهدارنده پتاسیم است که برای درمان بیماری هایی مانند آکنه، فشار خون بالا و نارسایی قلبی استفاده می شود. اثرات آن بر روی تست های آزمایشگاهی می تواند شامل موارد زیر باشد:
   – CBC: اسپیرونولاکتون ممکن است باعث تغییراتی در سطح الکترولیت ها شود (به عنوان مثال، افزایش پتاسیم)، که می تواند به طور غیر مستقیم بر تعداد سلول های خونی خاص تأثیر بگذارد.
   – الکترولیت ها و عملکرد کلیه: اسپیرونولاکتون می تواند باعث هیپرکالمی (سطح پتاسیم بالا) شود که ممکن است در آزمایشات معمول خون تشخیص داده شود.
   – سطح هورمون: ممکن است بر سطوح هورمونی مانند آلدوسترون و کورتیزول تأثیر بگذارد، اما اینها بخشی از یک CBC استاندارد نیستند.

   داکسی سایکلین:
   داکسی سایکلین یک آنتی بیوتیک است که معمولا برای درمان عفونت های باکتریایی از جمله آکنه استفاده می شود. اثرات آن بر روی تست های آزمایشگاهی معمولاً حداقل است، اما می تواند شامل موارد زیر باشد:
   – CBC: داکسی سایکلین گاهی اوقات می تواند باعث دیسکرازی خون (تعداد غیر طبیعی سلول های خون) مانند لکوپنی (تعداد کم گلبول های سفید خون) یا ترومبوسیتوپنی (تعداد کم پلاکت ها) شود.
   – آنزیم های کبدی: در موارد نادر، داکسی سایکلین می تواند بر تست های عملکرد کبد تأثیر بگذارد، اگرچه این بخشی از یک CBC استاندارد نیست.

   تست اعتیاد:

   نه اسپیرونولاکتون و نه داکسی سایکلین به طور مستقیم با آزمایش های غربالگری دارو تداخل ندارند. با این حال، مهم است که مرکز آزمایش را در مورد داروهایی که مصرف می کنید مطلع کنید، زیرا آنها می توانند این اطلاعات را یادداشت کنند و در تفسیر نتایج آزمایش در نظر بگیرند.

ثبت دیدگاه

Go to Top