آزمایش اینهیبین B در ناباروری | Inhibin B

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آزمایش اینهیبین B در ناباروری | Inhibin B

اینهیبین B هورمونی است که با تولید مثل و رشد تخمک در زنان و اسپرم در مردان مرتبط است. این آزمایش سطح اینهیبین B را در خون اندازه گیری می کند و ممکن است به عنوان بخشی از ارزیابی ناباروری استفاده شود. اینهیبین B در زنان بیشتر توسط تخمدان ها و در مردان توسط بیضه ها ساخته می شود.

چرا آزمایش اینهیبین B درخواست می شود؟

 • کمک به تشخیص تومورهای سلول گرانولوزا و تومورهای اپیتلیال مخاطی تخمدان
 • مانیتورینگ بیماران مبتلا به تومورهای سلول گرانولوزا و تومورهای مخاطی اپیتلیال تخمدان که به بیان بیش از حد اینهیبین B معروف هستند.
 • به عنوان کمکی برای آزمایش هورمون محرک فولیکول در طی ارزیابی ناباروری

چه زمانی آزمایش اینهیبین B بایستی انجام شود؟

 • زمانی که شما و همسرتان برای باردار شدن مشکل دارید (ناباروری)
 •  گاهی اوقات قبل از برخی از روش های کمک باروری، مانند لقاح آزمایشگاهی

نمونه مورد نیاز برای آزمایش اینهیبین B:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش اینهیبین B

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-آزمایش-اینهیبین-B

شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-اینهیبین-B

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

آمادگی قبل از انجام آزمایش اینهیبین B:

 • به آمادگی خاصی نیاز ندارد
 • با این حال، هر دستورالعملی را از پزشک یا آزمایشگاهی که آزمایش را انجام می دهد، دنبال کنید.
 • از خانم ها، ممکن است نمونه خون در یک زمان خاص از چرخه قاعدگی مانند روز سوم گرفته شود

نام روش انجام آزمایش اینهیبین B

سنجش ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم (ELISA)

شرح روش

روش فوق حساس Immunosorbent مرتبط با آنزیم Inhibin B یک سنجش کمی از نوع ساندویچی سه مرحله ای است. نمونه در چاهک هایی که با آنتی بادی Inhibin B پوشانده شده اند انکوبه می شود. پس از انکوباسیون و شستشو، چاهک ها با آنتی بادی بیوتینیله اینهیبین B انکوبه می شوند. پس از مرحله دوم انکوباسیون و شستشو، چاهک ها با کونژوگه استرپتاویدین ترب کوهی پراکسیداز انکوبه می شوند.

پس از مرحله سوم انکوباسیون و شستشو، چاهک ها با محلول بستر انکوبه می شوند. پس از انکوباسیون، یک محلول توقف اسیدی اضافه می شود. کمپلکس آنتی بادی آنالیت با اندازه گیری جذب طول موج دوگانه در 450 نانومتر به عنوان فیلتر آزمایش اولیه و 620 نانومتر به عنوان فیلتر مرجع شناسایی می شود. جذب اندازه گیری شده مستقیماً با غلظت Inhibin B در نمونه ها و کالیبراتورها متناسب است.

سنجش الکترو کمی لومینسانس

اساس کار الایزا

چه چیزی در آزمایش اینهیبین B مورد بررسی قرار می گیرد؟

اینهیبین ها هورمون های پروتئینی هترودیمری هستند که توسط سلول های گرانولوزای تخمدان در زنان و سلول های سرتولی بیضه در مردان ترشح می شوند. مهارکننده ها به طور انتخابی ترشح هورمون محرک فولیکول هیپوفیز (FSH) را سرکوب می کنند و دارای اثرات پاراکرین موضعی در غدد جنسی هستند. اینهیبین ها از یک دایمر از 2 زیر واحد همولوگ، یک زیر واحد آلفا و یک زیر واحد بتا یا بتا B تشکیل شده اند تا به ترتیب اینهیبین A و اینهیبین B را تشکیل دهند.

ساختار-اینهیبین-ها

ساختار اینهیبین ها

اینهیبین B هورمونی است که با تولید مثل و رشد تخمک در زنان و اسپرم در مردان مرتبط است. این آزمایش سطح اینهیبین B را در خون اندازه گیری می کند و ممکن است به عنوان بخشی از ارزیابی ناباروری استفاده شود. اینهیبین B در زنان بیشتر توسط تخمدان ها و در مردان توسط بیضه ها ساخته می شود.

متابولیسم اینهیبین

متابولیسم اینهیبین

در زنان، اینهیبین B با بلوغ فولیکول ها در تخمدان ها همراه است. فولیکول ها ساختارهایی هستند که به تخمک های بالغ تبدیل می شوند. اینهیبین B در زمان های مختلف در طول هر سیکل قاعدگی افزایش و کاهش می یابد.

در مردان، اینهیبین B در تولید اسپرم در بیضه ها نقش دارد. سطح اینهیبین B معمولاً در مردان با باروری طبیعی در مقایسه با مردانی که تعداد کافی اسپرم زنده تولید نمی کنند، بالاتر است.

این نقش‌ها اجازه می‌دهد از تست‌های اینهیبین B به‌عنوان نشانگر باقی‌مانده باروری و عملکرد تخمدان در زنان استفاده شود. همچنین می توان از آن برای ارزیابی باروری در مردان استفاده کرد.

زنان با تعداد ثابتی فولیکول در تخمدان ها متولد می شوند که می توانند بالغ شوند و تبدیل به تخمک شوند. این فرآیند بلوغ در طول هر یک از چرخه های قاعدگی شما اتفاق می افتد. با افزایش سن، فولیکول های زنده کمتری دارید و بنابراین تخمک های بالغ کمتری تولید می کنید. با گذشت زمان، کیفیت تخمک ها نیز کاهش می یابد و احتمال عدم تعادل کروموزومی در آنها بیشتر می شود.

سطوح اینهیبین B در اوایل فاز فولیکولی افزایش می‌یابد تا همزمان با شروع کاهش فاز میانی فولیکولی در سطوح FSH به اوج برسد. سطح اینهیبین B در اواخر فاز فولیکولی کاهش می یابد. یک اوج کوتاه مدت هورمون 2 روز پس از اوج هورمون لوتئینیزه کننده (LH) در چرخه میانی وجود دارد. سطح اینهیبین B در طول فاز لوتئال چرخه پایین می ماند. زمان افزایش اینهیبین B نشان می دهد که از طریق بازخورد منفی در تولید FSH در تنظیم فولیکولوژنز نقش دارد. در یائسگی، با کاهش فولیکول های تخمدان، اینهیبین A و B سرم به سطوح بسیار پایین یا غیرقابل تشخیص کاهش می یابد.

سطح هورمون ها در دوره ماهیانه

سطح هورمون ها در دوره ماهیانه

سطوح اینهیبین B و هورمون دیگری به نام هورمون ضد مولر (AMH) با تعداد فولیکول‌های باقی‌مانده مرتبط است، بنابراین آنها یک شاخص کلی برای باروری باقی مانده (ذخایر تخمدان) هستند. اگر قرار است از روش های کمک باروری مانند لقاح آزمایشگاهی استفاده کنید، سطح اینهیبین B و AMH با احتمال پاسخگویی شما به درمان مرتبط است.

آزمایش ها برای ارزیابی ذخیره تخمدان

آزمایش ها برای ارزیابی ذخیره تخمدان

عوامل مداخله گر در آزمایش اینهیبین B

برخی از بیمارانی که در معرض آنتی ژن های حیوانی قرار گرفته اند، چه در محیط و چه به عنوان بخشی از روش های درمانی یا تصویربرداری، ممکن است آنتی بادی های ضد حیوانی در گردش داشته باشند. این آنتی بادی ها ممکن است با معرف های سنجش تداخل داشته باشند تا نتایج غیر قابل اعتمادی ایجاد کنند.

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی آزمایش اینهیبین B

سطح Inhibin B در تقریباً 89 درصد تا 100 درصد بیماران مبتلا به تومورهای سلول گرانولوزا و تقریباً در 55 درصد تا 60 درصد از بیماران مبتلا به تومورهای تخمدان اپیتلیال افزایش می یابد. سطح طبیعی اینهیبین B وجود تومور سلولی مخاطی یا گرانولوزای تخمدان را رد نمی کند. آزمایش اینهیبین A در این موارد ممکن است کمک کننده باشد.

برای پایش بیماران مبتلا به سرطان تخمدان شناخته شده، سطح اینهیبین B در مدت کوتاهی پس از جراحی به سطوح بسیار پایین یا غیرقابل تشخیص کاهش می یابد. افزایش اینهیبین B پس از درمان نشان دهنده بیماری باقیمانده، عود کننده یا پیشرونده است. در بیماران مبتلا به بیماری عود کننده، به نظر می رسد افزایش اینهیبین B زودتر از علائم بالینی وجود داشته باشد. بیماران در حال بهبودی سطوح طبیعی اینهیبین B را نشان می دهند.

برای ارزیابی ناباروری، سطح اینهیبین B در محدوده پس از یائسگی، حاکی از کاهش یا کاهش ذخیره تخمدان است.

محدوده مرجع آزمایش اینهیبین B:

Males

 • <15 days: 68-373 pg/mL
 • 15-180 days: 42-516 pg/mL
 • 6 months-7 years: 24-300 pg/mL
 • 8-30 years: 47-383 pg/mL
 • 31-72 years: <358 pg/mL
 • >72 years: Not established

Females

 • < or =12 years: <183 pg/mL
 • 13-41 years Regular Cycle (Follicular Phase): <224 pg/mL
 • 42-51 years Regular Cycle (Follicular Phase): <108 pg/mL
 • 13-51 years Regular Cycle (Luteal Phase): <80 pg/mL
 • >51 years (Postmenopausal): <12 pg/mL

مطلب پیشنهادی: مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش اینهیبین B استفاده می شود؟

این تست به طور معمول درخواست نمی شود، اما ممکن است در شرایط خاص مفید باشد.

اگر زمانی خانمی برای باردار شدن مشکل دارد (ناباروری)، ممکن است از آزمایش اینهیبین B همراه با آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH) برای بررسی اینکه آیا تخمدان‌ها خوب کار می‌کنند یا خیر، استفاده شود. همچنین ممکن است از اینهیبین B همراه با آزمایش AMH برای ارزیابی پتانسیل باروری (ذخایر تخمدانی) و احتمال باردار شدن استفاده شود. برای این استفاده، AMH تست ارجح است و اینهیبین B کمتر درخواست می شود.

پزشک ممکن است گاهی اوقات اینهیبین B را همراه با آزمایش FSH و تجزیه و تحلیل مایع منی برای ارزیابی تولید اسپرم و باروری در مردان درخواست کند.

چه زمانی آزمایش اینهیبین B درخواست می شود؟

آزمایش ممکن است زمانی انجام شود که شما و همسرتان ناباروری را تجربه کرده باشید. ناباروری معمولاً زمانی تشخیص داده می شود که زوجی به مدت 12 ماه یا بیشتر سعی در باردار شدن بدون موفقیت داشته باشند.

گاهی اوقات ممکن است اینهیبین B برای زنان قبل از یک روش کمک باروری، مانند لقاح آزمایشگاهی، برای کمک به ارزیابی ذخیره تخمدان درخواست شود.

نتیجه آزمایش اینهیبین B چه چیزی را نشان می دهد؟

سطح اینهیبین B به طور معمول بسته به جنس و سن متفاوت است. آزمایش اینهیبین B به عنوان آزمایش تشخیصی برای ناباروری در نظر گرفته نمی شود. آنها همراه با سایر آزمایش‌ها و یافته‌های بالینی، مانند سابقه پزشکی و نتایج معاینه فیزیکی، استفاده می‌شوند.

اگر زنی در سنین باروری هستید و سطح اینهیبین B شما پایین است، پتانسیل باروری (ذخایر تخمدانی) و احتمال باردار شدن شما ممکن است کاهش یابد. این بدان معنا نیست که نمی توانید باردار شوید، این تنها یک شاخص است که باید با سایر عوامل باروری در نظر گرفته شود.

اگر مرد هستید و سطح اینهیبین B شما پایین است، ممکن است بر تولید اسپرم شما تأثیر بگذارد. این بدان معنا نیست که شما تعداد کافی اسپرم زنده تولید نمی کنید، این تنها یک شاخص است که باید در کنار سایر عوامل، مانند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مایع منی، در نظر گرفته شود.

علاوه بر اینهیبین B، چه آزمایش های دیگری ممکن است انجام شود؟

ممکن است چندین آزمایش دیگر برای کمک به تعیین علت ناباروری انجام شود.

نمونه هایی از آزمایش های برای زنان عبارتند از:

 • هورمون لوتئینه کننده (LH)
 • هورمون محرک فولیکول (FSH)
 • پرولاکتین (PRL)
 • استرادیول
 • پروژسترون
 • استروژن
 • هورمون آنتی مولر (AMH)
 • تستوسترون آزاد و تام
 • گلوبولین باندینگ هورمون جنسی (SHBG)

آزمایش های اضافی برای مردان ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • تجزیه و تحلیل مایع منی
 • تستوسترون آزاد و تام
 • گلوبولین باندینگ هورمون جنسی (SHBG)
 • هورمون لوتئینه کننده (LH)
 • هورمون محرک فولیکول (FSH)
 • پرولاکتین (PRL)

چه مدت طول می کشد تا نتایج آزمایش اینهیبین B آماده شود؟

آزمایش اینهیبین B توسط همه آزمایشگاه ها ارائه نمی شود. ممکن است لازم باشد نمونه خون شما به یک آزمایشگاه مرجع ارسال شود و ممکن است چندین روز طول بکشد تا نتایج بدست آید.

علاوه بر ناباروری، آیا از آزمایش اینهیبین برای سایر شرایط استفاده می شود؟

بله. آزمایش Inhibin ممکن است برای سایر شرایط استفاده شود:

 •  اینهیبین A و/یا اینهیبین B ممکن است به عنوان نشانگر تومور برای سرطان تخمدان استفاده شود.
 •  Inhibin A به عنوان بخشی از فرآیند غربالگری سندرم داون در دوران بارداری استفاده می شود.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

اگر شما یک زن یائسه هستید، معمولاً سطح اینهیبین B شما پایین است و قابل تشخیص نیست، اما آزمایش اینهیبین B در حال حاضر برای نشان دادن یائسگی شما استفاده نمی شود.

مطالب مرتبط دز متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

Makanji, Y. et. al. (2014 July 22). Inhibin at 90: From Discovery to Clinical Application, a Historical Review. Endocr Rev. 2014 Oct; 35(5): 747–794. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4167436/. Accessed on 09/26/2020.

Dave, C. et. al. (2020 June 5, Updated). Male Infertility. Medscape Urology. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/436829-overview. Accessed on 09/26/2020.

Michener, C. (2020 January 23, Updated). Ovarian Dysgerminomas. Medscape Obstetrics & Gynecology. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/253701-overview. Accessed on 09/26/2020.

(© 1995–2020). Inhibin B, Serum. Mayo Clinic Laboratories. Available online at https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/88722. Accessed on 09/26/2020.

Jabbour, S. (2020 April 1, Updated). Follicle-Stimulating Hormone Abnormalities. Medscape Endocrinology. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/118810-overview. Accessed on 09/26/2020.

Jacobson, J. et. al. (2020 September 16, Updated). Quadruple screen test. MedlinePlus Medical Encyclopedia. Available online at https://medlineplus.gov/ency/article/007311.htm. Accessed on 09/26/2020.

Lawrenz, B. et. al. (2020 May 15). Inhibin A-A Promising Predictive Parameter for Determination of Final Oocyte Maturation in Ovarian Stimulation for IVF/ICSI. Front Endocrinol (Lausanne). 2020 May 15;11:307. Available online at https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32499758/. Accessed on 09/26/2020.

Knudtson, J and McLaughlin, J. (2019 March). Female Reproductive Endocrinology. Merck Manual Professional Version. Available online at https://www.merckmanuals.com/professional/gynecology-and-obstetrics/female-reproductive-endocrinology/female-reproductive-endocrinology. Accessed on 09/26/2020.

Morley, J. (2019 March, Updated). Overview of the Endocrine System. Merck Manual Professional Version. Available online at https://www.merckmanuals.com/professional/endocrine-and-metabolic-disorders/principles-of-endocrinology/overview-of-the-endocrine-system. Accessed on 09/26/2020.

Hazard, F. (2019 December 23, Updated). Ovarian Dysgerminomas Pathology Overview of Ovarian Dysgerminomas. Medscape Pathology. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/1951026-overview#a1. Accessed on 09/26/2020.

Demyashkin, G. (2018 June 9). Inhibin B in seminiferous tubules of human testes in normal spermatogenesis and in idiopathic infertility. Syst Biol Reprod Med. 2019 Feb;65(1):20-28. Available online at https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29886763/. Accessed on 09/26/2020.

Kaufman, J. et. al. (2019 March 19). Aging and the Male Reproductive System. Endocrine Reviews, Volume 40, Issue 4, August 2019, Pages 906–972. Available online at https://academic.oup.com/edrv/article/40/4/906/5381905?searchresult=1. Accessed on 09/26/2020.

Anderson, R. et. al. (2018 July 02). Gonadotropins and Their Analogs: Current and Potential Clinical Applications. Endocrine Reviews, Volume 39, Issue 6, December 2018, Pages 911–937. Available online at https://academic.oup.com/edrv/article/39/6/911/5047286?searchresult=1. Accessed on 09/26/2020.

Allshouse, A. (2018 October 25). Menstrual cycle hormone changes associated with reproductive aging and how they may relate to symptoms. Obstet Gynecol Clin North Am. 2018 Dec; 45(4): 613–628.Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6226272/. Accessed on 09/26/2020.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top