آزمایش بیماری هیداتید | Hydatid disease | Echinococcus granulosus | کیست هیداتیک | Echinococcus Antibody IgG

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش بیماری هیداتید | Hydatid disease | Echinococcus granulosus | کیست هیداتیک | Echinococcus Antibody IgG

بیماری هیداتید (Hydatid disease) که با نام اکینوکوکوس نیز شناخته می شود، یک عفونت انگلی است که توسط لارو کرم نواری اکینوکوکوس گرانولوزوس (Echinococcus granulosus) ایجاد می شود. عفونت می تواند اندام های مختلف بدن را تحت تاثیر قرار دهد، اما شایع ترین اندام هایی که درگیر می شوند کبد و ریه ها هستند.

چرا آزمایش بیماری هیداتید (Hydatid disease) درخواست می شود؟

 • تشخیص عفونت انگلی اکینوکوکوس گرانولوزوس (Echinococcus granulosus) که موجب ایجاد کیست هیداتید می شود
 • این بیماری شغلی بوده و افرادی که با سگ ها ارتباط دارند مانند چوپان ها و دامداران یا کسانی که سگ نگهداری می کنند ممکن است با تخم های دفع شده از سگ آلوده شوند. راه اصلی انتقال بیماری همین تخم ها هستند و خوردن گوشت میزبانان آلوده مانند گاو و گوسفند و شتر هیچ مشکلی ایجاد نمی کند
 • قصاب ها یا کسانی که با پشم گوسفندان سرکار دارند بدلیل آلوده بودن پشم ها به تخم ممکن است آلوده باشند. کشاورزان و سبزی کاران که با خاک و سبزی آلوده به مدفوع سروکار دارند می توانند آلوده شوند. لذا این افراد بهتر است آزمایش شوند.

چه زمانی آزمایش بیماری هیداتید (Hydatid disease) بایستی انجام شود؟

 • آزمایش بیماری هیداتید ممکن است زمانی درخواست شود که فرد دارای علائمی باشد که حاکی از عفونت انگلی مانند درد شکم، تهوع، استفراغ، یا بزرگ شدن کبد یا طحال باشد.
 • همچنین ممکن است زمانی درخواست شود که شخصی با سگ ها یا حیوانات دیگری که ممکن است حامل انگل باشند تماس داشته باشد یا در منطقه ای زندگی کرده باشد که بیماری بومی است.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش بیماری هیداتید (Hydatid disease):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده) برای تست آنتی بادی / ظرف فرمالین حاوی بافت مشکوک به کیست هیداتید / یا ظرف حاوی نمونه کشیده شده محتویات کیست با سوزن
 • نوع نمونه: سرم / بافت (اغلب کبد) / مایع درون کیست
 • حجم نمونه: 0/5 میلی لیتر
لوله و ظروف آزمایش برای آزمایش نیکوتین و کوتینین

لوله و ظروف برای آزمایش بیماری هیداتید

شرایط نگهداری دمایی نمونه برای آزمایش بیماری هیداتید (Hydatid disease)شرایط قبول یا رد نمونه آزمایش بیماری هیداتید (Hydatid disease)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

 روش های انجام آزمایش بیماری هیداتید (Hydatid disease):

روش سنجش ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم (ELISA):

این یک روش آزمایشگاهی پرکاربرد برای تشخیص آنتی بادی ها یا آنتی ژن ها در نمونه های بیولوژیکی مانند سرم، پلاسما و ادرار است. روش ELISA شامل استفاده از یک آنزیم ایمونواسی فاز جامد برای تشخیص وجود یک آنتی بادی یا آنتی ژن خاص در نمونه است.

در مورد بیماری هیداتید می توان از الایزا برای تشخیص وجود آنتی بادی علیه انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس (Echinococcus granulosus) در خون بیمار استفاده کرد. تست الایزا از آنتی ژن های خاص مشتق شده از انگل برای تشخیص وجود آنتی بادی استفاده می کند. این آزمایش شامل پوشاندن یک صفحه میکروتیتر با آنتی ژن خاص و افزودن سرم بیمار به چاهک است.

اگر بیمار در معرض انگل قرار گرفته باشد، آنتی بادی های موجود در سرم به آنتی ژن روی پلیت متصل می شوند. سپس صفحه شسته می شود تا هر گونه پروتئین سرم متصل نشده حذف شود و یک آنتی بادی ثانویه نشاندار شده با آنزیم به آن اضافه می شود. این آنتی بادی ثانویه به آنتی بادی های بیمار که قبلاً به آنتی ژن روی صفحه متصل شده اند، متصل می شود. سپس آنتی بادی ثانویه اضافی شسته می شود و یک سوبسترا برای ایجاد تغییر رنگ اضافه می شود. شدت رنگ متناسب با مقدار آنتی بادی های موجود در نمونه است که سپس توسط اسپکتروفتومتر اندازه گیری می شود.

دو آنتی ژن مهم از مایع کیست هیداتید برای تست های سرولوژی جدا شده است. یکی آنتی ژن B که از یک زیرواحد 8 کیلودالتونی آن استفاده می شود و دیگری آنتی ژن Arc 5. دلیل نامگذاری این آنتی ژن به آرک یا کمان این است که در واکنش ایمنوالکتروفورز در مواجهه با آنتی بادی ضد خود به صورت کمان رسوب می کند. آنتی بادی تولید شده برعلیه این انگل، از کلاس IgG 4 است

آنتی ژن Arc 5روش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم (IHA):

روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم (IHA) یک آزمایش سرولوژیکی است که آنتی بادی های موجود در خون بیمار را علیه یک آنتی ژن خاص تشخیص می دهد. در مورد بیماری هیداتید، IHA می تواند وجود آنتی بادی را علیه انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس تشخیص دهد. در این آزمایش از گلبول های قرمز گوسفند یا گاو پوشیده شده با آنتی ژن هیداتید استفاده می شود.

آزمایش IHA شامل مخلوط کردن سرم بیمار با گلبول های قرمز پوشش داده شده است. اگر بیمار در معرض انگل قرار گرفته باشد، آنتی بادی های موجود در سرم به گلبول های قرمز پوشش داده شده متصل می شوند. سپس سلول ها آگلوتینه می شوند و توده هایی را تشکیل می دهند که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده هستند. میزان آگلوتیناسیون متناسب با مقدار آنتی بادی های موجود در سرم است. تست IHA روشی ساده و ارزان است اما حساسیت کمتری نسبت به الایزا دارد.

روش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم (IHA)

روش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم (IHA)

روش بیوپسی (آسیب شناسی):

بیوپسی یک روش پزشکی است که شامل برداشتن نمونه کوچکی از بافت از بدن بیمار برای بررسی زیر میکروسکوپ است. در مورد بیماری هیداتید می توان نمونه برداری از بافت آسیب دیده را برای تشخیص وجود اکینوکوکوس گرانولوزوس بررسی کرد. بیوپسی را می توان از طریق چندین روش از جمله بیوپسی سوزنی یا بیوپسی جراحی انجام داد. با این حال، بیوپسی یک روش تهاجمی است که ممکن است برای همه بیماران، به ویژه بیمارانی که بیماری شدید دارند یا خطر عوارض بالایی دارند، مناسب نباشد.

روش بیوپسی (پاتولوژی) برای تشخیص بیماری هیداتید

روش بیوپسی (پاتولوژی) برای تشخیص بیماری هیداتید

واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR):

PCR یک تکنیک بیولوژی مولکولی است که توالی های DNA را تقویت می کند و امکان تشخیص و شناسایی عوامل بیماری زا را فراهم می کند. در مورد بیماری هیداتید، PCR می تواند DNA اکینوکوکوس گرانولوزوس را در نمونه های بافتی یا مایع بیمار آلوده تشخیص دهد. PCR یک روش حساس و خاص است که می تواند حتی سطوح پایین DNA را در یک نمونه تشخیص دهد و آن را به ابزاری عالی برای تشخیص بیماری هیداتید تبدیل می کند. با این حال، PCR ممکن است همیشه به راحتی در دسترس نباشد، و هزینه آزمایش ممکن است استفاده گسترده از آن را محدود کند.

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)

تست پوست کازونی (Casoni Skin Test):

تست پوستی کازونی یک روش تشخیصی است که شامل تزریق مقدار کمی آنتی ژن اکینوکوکوس به زیر پوست بیمار است. اگر بیمار به اکینوکوکوس گرانولوزوس آلوده شود، واکنش ایمنی رخ می دهد و باعث تورم و قرمزی موضعی در محل تزریق می شود. تست پوستی کاcونی روشی ساده و کم هزینه است که می تواند در کلینیک یا سرپایی انجام شود. با این حال، آزمایش محدودیت هایی دارد، زیرا نتایج مثبت کاذب و منفی کاذب ممکن است رخ دهد.

تست پوست کازونی (Casoni Skin Test)

تست پوست کازونی (Casoni Skin Test)

آمادگی قبل از انجام آزمایش بیماری هیداتید (Hydatid disease):

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش بیماری هیداتید (Hydatid disease) مورد بررسی قرار می گیرد؟

اکینوکوکوس انسانی (هیداتیدوز یا بیماری هیداتید) توسط مراحل لاروی سستودها (کرم های نواری) از جنس اکینوکوکوس ایجاد می شود. اکینوکوکوس گرانولوزوس (sensu lato) باعث کیست اکینوکوکوس می شود و شکلی است که اغلب با آن مواجه می شود. گونه دیگر، E. multilocularis، باعث اکینوکوکوس آلوئولی می شود و به طور فزاینده ای شایع تر می شود. دو گونه منحصراً دنیای جدید، E. vogeli و E. oligarthrus، با “اکینوکوکوزیس نئوتروپیکال” مرتبط هستند. E. vogeli یک فرم پلی کیستیک ایجاد می کند در حالی که E. oligarthrus باعث شکل بسیار نادر تک کیستیک می شود.

اکینوکوکوس گرانولوزوس یک کرم نواری کوچک و روبان مانند است که طول آن تا 5 میلی متر می رسد. چرخه زندگی پیچیده‌ای دارد که شامل دو میزبان می‌شود، انسان‌ها و حیوانات دیگر به‌عنوان میزبان‌های میانی و سگ‌ها یا سگ‌سانان به‌عنوان میزبان قطعی عمل می‌کنند.

اکینوکوکوس گرانولوزوس

اکینوکوکوس گرانولوزوس

بدن اکینوکوکوس گرانولوزوس به سه بخش تقسیم می شود: اسکولکس، گردن و استروبیلا. اسکولکس سر کرم نواری است و حاوی قلاب ها و مکنده هایی است که از آن برای اتصال به دیواره روده میزبان قطعی استفاده می کند. گردن یک بخش کوتاه و نازک است که اسکولکس را به استروبیلا متصل می کند. استروبیلا بدنه‌ای دراز و روبان مانند کرم نواری است که شامل بخش‌های متعددی به نام پروگلوتید است.

اکینوکوکوس گرانولوزوسهر پروگلوتید اکینوکوکوس گرانولوزوس هرمافرودیتی است، به این معنی که شامل اندام های تناسلی نر و ماده است. پروگلوتیدها در انتهای قدامی استروبیلا نابالغ هستند، در حالی که آنهایی که در انتهای خلفی قرار دارند بالغ هستند و حاوی تخمهای کاملاً توسعه یافته هستند. پروگلوتیدهای بالغ از کرم نواری جدا شده و با مدفوع از میزبان خارج می شوند.

تخم های اکینوکوکوس گرانولوزوس کوچک هستند و حاوی جنینی با شش قلاب هستند. هنگامی که توسط یک میزبان واسط بلعیده می شود، جنین از تخم خارج می شود و به دیواره روده نفوذ می کند و به اندام های مختلف مهاجرت می کند که در آنجا به کیست تبدیل می شود. اکینوکوکوس گرانولوزوس تولید کیست تک حفره ای می کند.

تخم اکینوکوکوس گرانولوزوس

تخم اکینوکوکوس گرانولوزوس

کیست از یک لایه بیرونی به نام لایه ژرمینال و یک لایه داخلی به نام لایه لایه تشکیل شده است. لایه ژرمینال مسئول تولید پروتوسکولکس ها است که ساختارهای کوچک و قلابدار هستند که در صورت بلعیده شدن توسط میزبان قطعی می توانند به کرم های نواری جدید تبدیل شوند. لایه لمینت شده یک لایه سخت و محافظ است که لایه ژرمینال را احاطه کرده است.

اجزای کیست هیداتید:

 • دیواره کیست شامل لایه فیبروزی خارجی
 • یک غشاء کوتیکولی ورقه ورقه بدون هسته (از جنس مواد شبه کیتین)، به ضخامت حدود یک میلی متر (Laminated layer)
 • یک لایه زایای داخلی، با هسته فراوان، به ضخامت 10 تا 25 میکرون، می باشد.
 • کپسولهای جوانه ای (Brood capsules)در سطح داخلی دیواره کیست از لایه زایا منشا می گیرند.
 • در داخل این کپسولهای جوانه ای پروتوسکولکس های اینواژینه (اسکولکس به داخل غشاء خود فرو رفته است) با چهار بادکش و دو ردیف قلاب وجود دارند.
ساختمان کیست اکینوکوکوس گرانولوزیس

ساختمان کیست اکینوکوکوس گرانولوزیس

پروتواسکولکس ها در حقیقت سر کرم هستند که پس از خورده شدن توسط سگ و سگ سانانان به کرم بالغ در روده آنها تبدیل می شود و در انسان پاره شدن کیست ها منجر به تولید کیست های جدید توسط همین پروتواسکولکس ها می شود.

کیست اکینوکوکوس گرانولوزوس

کیست اکینوکوکوس گرانولوزوس

چرخه زندگی اکینوکوکوس گرانولوزوس، که به عنوان کرم نواری سگ نیز شناخته می شود، فرآیند پیچیده ای است که شامل دو میزبان است: یک میزبان قطعی و یک میزبان میانی. میزبان قطعی معمولا یک سگ یا سگ سانان دیگر است، در حالی که میزبان میانی معمولاً یک حیوان گیاهخوار مانند گوسفند، بز یا خوک است.

کرم نواری بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس در روده کوچک میزبان قطعی زندگی می‌کند، جایی که تخم‌هایی تولید می‌کند که با مدفوع از میزبان خارج می‌شوند. سپس تخم ها توسط میزبان واسط، یا از طریق غذای آلوده یا آب، بلعیده می شوند. پس از ورود به میزبان واسط، تخم ها از تخم خارج می شوند و لاروها را آزاد می کنند که از طریق دیواره روده و به جریان خون مهاجرت می کنند. بدلیل نزدیکی روده به لوب پایین و راست کبد، بیشترین بافت درگیر کبد است (75 درصد موارد)

لاروها سپس به اندام های مختلف میزبان میانی از جمله کبد، ریه ها و مغز می روند و در آنجا کیست های پر از مایع به نام کیست هیداتید تشکیل می دهند. این کیست ها می توانند به قطر چندین سانتی متر رشد کنند و آسیب قابل توجهی به اندام های میزبان وارد کنند.

اگر میزبان قطعی، مانند سگ، میزبان میانی آلوده را بخورد، کیست‌های هیداتید در دستگاه گوارش سگ شکسته می‌شوند و هزاران پروتوسکولکس آزاد می‌شوند که ساختارهای کوچک و قلاب‌دار هستند. سپس این پروتوسکولکس ها به کرم های نواری بالغ در روده کوچک سگ تبدیل می شوند و چرخه زندگی را تکمیل می کنند.

اگر انسان غذا یا آب آلوده به تخم کرم نواری را بخورد یا با سگ‌های آلوده یا سگ‌های سگ‌های سگ آلوده در تماس باشد، می‌تواند به اکینوکوکوس گرانولوزوس نیز مبتلا شود. هنگامی که لاروها وارد بدن انسان می شوند، می توانند کیست های هیداتید را در اندام های مختلف تشکیل دهند، مشابه آنچه در میزبان میانی اتفاق می افتد.

چرخه زندگی اکینوکوکوس گرانولوزوس

چرخه زندگی اکینوکوکوس گرانولوزوس

برای E. multilocularis، روباه ها، به ویژه روباه قرمز (Vulpes vulpes)، گونه میزبان قطعی اولیه هستند. سگ‌های سگ خانگی دیگر از جمله سگ‌های اهلی، گرگ‌ها و سگ‌های راکون (Nyctereutes procyonoides) نیز میزبان‌های قطعی شایسته هستند. بسیاری از جوندگان می‌توانند به عنوان میزبان میانی عمل کنند، اما اعضای زیرخانواده Arvicolinae (ول، لمینگ و جوندگان مرتبط) معمولی‌ترین آنها هستند.

اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس تولید کیست چند حفره ای  یا آلوئولار می کند. این کیست ها مولتی کیست هستند و شبیه کیسه هوایی ریه انسان درهم فرو می روند. این بیماری قبلا فقط در قسمتهای سردسیر ایران یعنی شمال استان اردبیل و در دشت مغان وجود داشت و میزبان اصلی آن زوباه قرمز است ولی اکنون در مشهد و روستاهای اطراف نیز گزارش می شود.

چرخه زندگی اکینوکوکوز آلوئولار (اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس)

چرخه زندگی اکینوکوکوز آلوئولار (اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس)

خلاصه ای از چرخه زندگی اکینوکوکوس گرانولوزوس (کیست هیداتید):

 • انسان ها تخم گوسفند و سگ را می بلعند.
 • این تخم ها در روده بیرون می آیند و لارو تشکیل می دهند.
 • لارو به دیواره روده نفوذ کرده و وارد گردش خون می شود.
 • اکثریت در کبد مستقر می شوند و تعداد کمی به مغز، ریه ها و کلیه ها می روند.
 • به ندرت این موارد در مکان های غیرمنتظره مانند چشم، واژن و غیره یافت می شوند.
 • این لاروها کیست هیداتید را تشکیل می دهند که در مرکز آن مایع وجود دارد. تشکیل کیست های هیداتید دختر و پروتواسکولیس در کیست ها وجود دارد.
 • اندازه کیست خیداتید ممکن است به 5 تا 10 سانتی متر برسد.
 • این کیست چند لوکولار Echinococcus multilocularis نام دارد.
 • 10 درصد از کیست ها علائم ایجاد می کنند و درمان آنها دشوار است.
 • اگر مایع کیست به بیرون نشت کند، باعث واکنش آلرژیک کشنده می شود.

برخی از علائم رایج بیماری هیداتید عبارتند از:

 • درد شکم: اگر کیست هیداتید در کبد ایجاد شود، می تواند باعث درد و ناراحتی در شکم شود. این درد ممکن است به صورت یک درد مبهم یا درد شدید با چاقو احساس شود.
 • مشکلات تنفسی: اگر کیست هیداتید در ریه ها ایجاد شود، می تواند باعث مشکلات تنفسی مانند سرفه، تنگی نفس و درد قفسه سینه شود.
 • زردی: در برخی موارد، کیست هیداتید در کبد می تواند باعث زردی پوست و چشم شود که به نام یرقان شناخته می شود.
 • تهوع و استفراغ: بیماری هیداتید می تواند باعث تهوع و استفراغ شود، به خصوص اگر کیست ها در قسمت فوقانی شکم قرار داشته باشند.
 • سردرد و تشنج: اگر کیست هیداتید در مغز ایجاد شود، می تواند باعث سردرد، تشنج و سایر علائم عصبی شود.
 • واکنش های آلرژیک: در برخی موارد، پارگی کیست هیداتید می تواند باعث واکنش آلرژیک شود و منجر به علائمی مانند خارش، کهیر و تورم شود.
 • بدون علامت: در بسیاری از موارد، بیماری هیداتید ممکن است بدون علامت باشد، به خصوص در مراحل اولیه عفونت.

درمان:

درمان بیماری هیداتید که به نام اکینوکوکوز نیز شناخته می شود، معمولاً شامل ترکیبی از دارو و جراحی است. برنامه درمانی خاص به اندازه، محل و تعداد کیست های هیداتید و همچنین وضعیت کلی سلامت بیمار بستگی دارد.

دارو: داروهای ضد انگلی مانند آلبندازول یا مبندازول اغلب برای از بین بردن لارو کرم نواری اکینوکوکوس گرانولوزوس تجویز می شود. این داروها همچنین می توانند به کوچک شدن اندازه کیست های هیداتید کمک کنند و برداشتن آن ها در طول جراحی را آسان تر کنند. درمان با داروهای ضد انگلی معمولاً چند ماه طول می کشد.

داروی البندازول بصورت سنتی قبل از جراحی به مت یک ماه و بعد از جراحی تا چند هفته مورد استفاده قرار می گیرد تا پروتواسکولکس های نشت پیدا کرده احتمالی از بین بروند ولی جدیدا بصورت کمکی از داروی پرازیکوانتل نیز استفاده می شود.

جراحی: برداشتن کیست های هیداتید با جراحی اغلب ضروری است، به خصوص اگر کیست ها بزرگ باشند یا آسیب قابل توجهی به اندام های آسیب دیده وارد کنند. هدف از جراحی برداشتن کیست سالم و بدون پارگی آن است تا از گسترش عفونت جلوگیری شود.

دو روش جراحی وجود دارد:

 • یکی بصورت سنتی با مسدود کردن اطراف کیست و روش PAIR که مخفف Puncture, Aspiration, Injection, Reaspiration   است یه این صورت که ابتدا محتویات درون کیست با سرنگ کشیده می شود سپس با تزریق اتانول مطلق، سرم فیزیولوژی، نیترات نقره و یک ماده رنگی مانند متیلن بلوف پروتواسکولکس ها کشته می شوند و این ماده رنگی مشخص می کند که آیا کیست نشتی داد یا نه.
 • روش دوم جراحی لاپاروسکوپی است که یک سوراخ کوچک بالای ضایعه ایجاد شده و تمام عملیات جراحی بصورت بسته انجام می شود.

نظارت: پس از درمان، بیماران ممکن است نیاز به نظارت منظم داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که عفونت به طور کامل ریشه کن شده است. آزمایش های تصویربرداری مانند اولتراسوند، سی تی اسکن یا MRI ممکن است برای نظارت بر اندازه و محل هر کیست باقیمانده استفاده شود.

مهم است که توجه داشته باشید که درمان بیماری هیداتید ممکن است دشوار باشد و ممکن است نیاز به درمان طولانی مدت با دارو و/یا جراحی های متعدد داشته باشد. در برخی موارد، عوارضی مانند پارگی کیست، آنافیلاکسی یا عفونت های ثانویه ممکن است رخ دهد که می تواند خطر ابتلا به بیماری و مرگ و میر را افزایش دهد.

برای جلوگیری از عفونت، رعایت نکات بهداشتی مانند شستن کامل دست ها با آب و صابون پس از تماس با سگ یا حیوانات دیگر، و اجتناب از مصرف غذا یا آبی که ممکن است با تخم کرم نواری آلوده باشد، بسیار مهم است. صاحبان حیوانات خانگی همچنین باید اطمینان حاصل کنند که سگ هایشان به طور منظم درمان کرم زدایی را دریافت می کنند و آنها را از مناطقی که ممکن است افراد در معرض خطر عفونت باشند دور نگه دارند.

سوالات متداول

علائم اکینوکوکوز آلوئولار چیست و چه تفاوتی با بیماری هیداتید دارد؟

اکینوکوکوز آلوئولار شکل تهاجمی‌تری از بیماری کبدی است که توسط کرم نواری اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس ایجاد می‌شود و تشخیص آن از سرطان کبد دشوار است. علائم اکینوکوکوز آلوئولار می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • درد شکم
 • زردی
 • خستگی
 • کاهش وزن
 • از دست دادن اشتها
 • تهوع و استفراغ
 • بزرگ شدن کبد یا طحال
 • دشواری در تنفس

بیماری هیداتیددر مقابل، بیماری هیداتید که توسط کرم نواری اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می شود، معمولاً به صورت ضایعات کیستیک در کبد، ریه ها یا سایر اندام ها ظاهر می شود. علائم بیماری هیداتید ممکن است تا زمانی که کیست ها به اندازه کافی بزرگ نشوند که باعث ایجاد فشار بر بافت ها یا اندام های اطراف شوند، وجود نداشته باشند که می تواند منجر به علائمی مانند:

 • درد شکم
 • تهوع و استفراغ
 • سرفه کردن
 • درد قفسه سینه
 • تنگی نفس
 • زردی (اگر کبد تحت تأثیر قرار گرفته باشد)
 • واکنش های آلرژیک (نادر)

بیماری هیداتید Hydatid worm in liver shutterstock 72615007این دو بیماری در تظاهرات بالینی، دوره بیماری و گزینه های درمانی متفاوت هستند. در حالی که بیماری هیداتید را می توان با جراحی یا دارو درمان کرد، اکینوکوکوز آلوئولار معمولاً به رویکرد درمانی تهاجمی تری نیاز دارد که ممکن است شامل جراحی، شیمی درمانی یا ترکیبی از هر دو باشد.

آسیب شناسی بیماری هیداتید و اکینوکوکوز آلوئولار چگونه متفاوت است و عواقب دراز مدت عفونت چیست؟

بیماری هیداتید که توسط اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می شود، با تشکیل کیست های پر از مایع (کیست هیداتید) در اندام های مختلف بدن مانند کبد، ریه ها و طحال مشخص می شود. این کیست ها می توانند سال ها به آرامی و بی صدا رشد کنند بدون اینکه علائمی ایجاد کنند، اما وقتی به اندازه کافی بزرگ شوند می توانند باعث درد، ناراحتی و سایر عوارض شوند. در موارد شدید، کیست ها می توانند پاره شوند و باعث شوک آنافیلاکتیک شوند که می تواند تهدید کننده زندگی باشد.

در مقابل، اکینوکوکوز آلوئولار که توسط اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس ایجاد می‌شود، یک بیماری تهاجمی‌تر است که به کبد و سایر اندام‌ها حمله می‌کند و تومورهای چندوزیکولی را تشکیل می‌دهد که می‌توانند به بافت‌های اطراف نفوذ کنند. برخلاف کیست های هیداتید، این تومورها حاوی مایع نیستند و می توانند باعث آسیب قابل توجه بافتی و اختلال در عملکرد اندام شوند. این بیماری می تواند طی سال ها به کندی پیشرفت کند و اغلب به اشتباه به عنوان سرطان کبد تشخیص داده می شود که منجر به تاخیر در درمان و نتایج ضعیف تر می شود.

کیست هیداتیدعواقب دراز مدت عفونت با هر یک از گونه های کرم نواری اکینوکوکوس می تواند قابل توجه باشد، به خصوص اگر عفونت به سرعت و به طور موثر درمان نشود. در هر دو بیماری، رشد و گسترش کیست ها یا تومورها می تواند باعث آسیب دائمی به اندام های آسیب دیده شود که منجر به درد مزمن، اختلال عملکرد اندام ها و سایر عوارض می شود. علاوه بر این، برداشتن کیست ها یا تومورها با جراحی می تواند چالش برانگیز و خطرناک باشد و در صورت عدم موفقیت درمان، عود بیماری شایع است. در موارد شدید، این بیماری می تواند کشنده باشد.

اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس و اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس چیست و چگونه در مناطق مختلف متفاوت است؟

اکینوکوکوس گرانولوزوس و اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس هر دو در بسیاری از نقاط جهان بومی هستند، با بالاترین شیوع در مناطق روستایی که چرای دام رایج است. اپیدمیولوژی این بیماری ها می تواند به طور گسترده ای در مناطق و جمعیت های مختلف متفاوت باشد. ایران از لحاظ بیماری کیست هیداتیک در حالت هایپراندمیک است و بین 1 تا 2 مورد در هر 100 هزار نفر را درگیر می کند. 

به طور کلی، اکینوکوکوس گرانولوزوس در مناطقی که پرورش گوسفند و گاو در آن رایج است، مانند منطقه مدیترانه، آمریکای جنوبی و آسیای مرکزی شایع تر است. این بیماری همچنین در بخش هایی از آفریقا، خاورمیانه و چین شایع است. در مقابل، اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس در مناطق شمالی جهان، از جمله کانادا، آلاسکا، شمال اروپا، و بخش‌هایی از آسیا، که روباه‌های وحشی و جوندگان به عنوان میزبان اصلی هستند، شیوع بیشتری دارد.

اکینوکوکوس گرانولوزوس

پراکندگی اکینوکوکوس گرانولوزوس

انتقال هر دو بیماری با بهداشت نامناسب، بهداشت ناکافی و تماس نزدیک با حیوانات آلوده همراه است. علاوه بر این، اقدامات فرهنگی، مانند تغذیه با اندام های حیوانی خام به سگ، می تواند خطر انتقال را در برخی از جمعیت ها افزایش دهد.

استراتژی های پیشگیری و کنترل برای این بیماری ها بسته به زمینه اپیدمیولوژیک متفاوت است. در مناطق بومی، اقداماتی مانند کرم زدایی سگ ها، بهبود شیوه های دامپروری و کمپین های آموزش بهداشت عمومی می تواند به کاهش خطر انتقال کمک کند. در مناطق غیر بومی، تشخیص و درمان زودهنگام موارد وارداتی به همراه اقدامات قرنطینه ای برای دام های آلوده می تواند به جلوگیری از ورود این بیماری ها به مناطق جدید کمک کند.

چگونه سیستم ایمنی به عفونت های اکینوکوکوس گرانولوزوس و اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس پاسخ می دهد و پیامدهای آن برای ساخت واکسن چیست؟

پاسخ ایمنی به عفونت های اکینوکوکوس گرانولوزوس و اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس پیچیده است و مکانیسم های ایمنی هومورال و سلولی را در بر می گیرد. با این حال، این انگل‌ها مکانیسم‌های پیچیده‌ای را برای فرار از سیستم ایمنی میزبان ایجاد کرده‌اند که توسعه واکسن‌های موثر را به چالش می‌کشد.

در حال حاضر هیچ واکسنی برای بیماری هیداتید ناشی از اکینوکوکوس گرانولوزوس وجود ندارد. اگرچه مطالعات متعددی برای تولید واکسن علیه این بیماری انجام شده است، اما هیچ یک هنوز موفقیت آمیز نبوده است.

یکی از چالش های ایجاد واکسن برای بیماری هیداتید، چرخه زندگی پیچیده انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس است. این انگل دارای چرخه زندگی دو میزبان است که مرحله بالغ در روده کوچک سگ ها و سایر سگ ها ساکن است و مرحله لاروی کیست های هیداتید را در اندام های میزبان های میانی مانند گوسفند، بز، گاو و انسان تشکیل می دهد. پاسخ ایمنی به انگل نیز پیچیده است و مکانیسم های ایمنی سلولی و هومورال را درگیر می کند.

چالش دیگر فقدان یک مدل حیوانی مناسب برای آزمایش و ارزیابی واکسن‌های بالقوه است. در حالی که مدل‌های حیوانی کوچک، مانند موش‌ها و ژربیل‌ها، در برخی مطالعات مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ممکن است پیچیدگی بیماری و پاسخ ایمنی در انسان را به درستی منعکس نکنند.

علیرغم این چالش ها، تحقیقات برای تولید واکسن برای بیماری هیداتید ادامه دارد و چندین نامزد واکسن امیدوارکننده در مطالعات پیش بالینی شناسایی شده است. با این حال، تحقیقات و آزمایشات بیشتری برای تعیین ایمنی و اثربخشی آنها در انسان مورد نیاز است.

نقش عوامل محیطی در انتقال اکینوکوکوس گرانولوزوس و اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس چیست و چگونه می توان آنها را کاهش داد؟

عوامل محیطی مانند آب و هوا، کاربری زمین و شیوه های دامپروری نقش تعیین کننده ای در انتقال اکینوکوکوس گرانولوزوس و اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس دارند. به عنوان مثال، آب و منابع غذایی آلوده می تواند منجر به بلع تخم انگل شود، در حالی که وجود سگ سانان وحشی در مناطق خاصی می تواند خطر عفونت را افزایش دهد. برای کاهش این عوامل می توان مداخلاتی مانند بهبود وضعیت بهداشتی، کنترل حرکت حیوانات و استفاده از تجهیزات حفاظتی را اجرا کرد.

چگونه آموزش بهداشت عمومی و کمپین های آگاهی می تواند به جلوگیری از گسترش عفونت های اکینوکوکوس گرانولوزوس و اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس کمک کند؟

آموزش بهداشت عمومی و کمپین های آگاهی بخشی می تواند نقش مهمی در پیشگیری از شیوع عفونت های اکینوکوکوس گرانولوزوس و اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس داشته باشد. این کمپین ها می توانند به افزایش آگاهی در مورد عوامل خطر مرتبط با این بیماری ها و ترویج اقدامات پیشگیرانه مانند بهبود بهداشت، شیوه های دامپروری و استفاده از تجهیزات حفاظتی کمک کنند. علاوه بر این، کمپین‌های آموزشی می‌تواند به کاهش انگ مرتبط با این بیماری‌ها کمک کند، که می‌تواند افراد را به دنبال درمان و جلوگیری از انتقال بیشتر تشویق کند.

اثرات اقتصادی و اجتماعی عفونت های اکینوکوکوس گرانولوزوس و اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس چیست و چگونه می توان با آنها مقابله کرد؟

عفونت های اکینوکوکوس گرانولوزوس و اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس می تواند اثرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به خصوص در مناطق روستایی و فقیرنشین داشته باشد. این تأثیرات می تواند شامل از دست دادن بهره وری، افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی و کاهش کیفیت زندگی افراد آسیب دیده و خانواده های آنها باشد. برای مقابله با این چالش‌ها، مداخلاتی مانند دسترسی بهتر به مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و کمپین‌های آگاهی، و سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه برای کاهش بار این بیماری‌ها بر روی جوامع آسیب‌دیده مورد نیاز است.

در سایت World Health Organization (WHO) در مورد بیماری هیداتید بیشتر بخوانید:

 • اکینوکوکوز انسانی (بیماری هیداتید) یک بیماری انگلی است که توسط کرم‌های نواری از جنس اکینوکوکوس ایجاد می‌شود.

 • دو شکل مهم در انسان عبارتند از اکینوکوکوز کیستیک (هیداتیدوز) و اکینوکوکوز آلوئولار.

 • انسان از طریق خوردن تخم‌های انگل در غذا، آب یا خاک آلوده یا پس از تماس مستقیم با میزبان حیوانات آلوده می‌شود.

 • درمان اکینوکوکوز (بیماری هیداتید) اغلب گران و پیچیده است و ممکن است به جراحی گسترده و/یا درمان دارویی طولانی مدت نیاز داشته باشد.

 • برنامه های پیشگیری بر روی کرم زدایی سگ ها که میزبان قطعی هستند تمرکز دارد. در مورد اکینوکوکوز کیستیک اقدامات پیشگیرانه نیز شامل کرم زدایی سگ، بهداشت کشتارگاه و آموزش عمومی می شود.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

 • آلانین آمینوترانسفراز (ALT): ALT آنزیمی است که توسط سلول های کبدی تولید می شود. افزایش سطح ALT می تواند نشان دهنده آسیب یا التهاب کبد باشد.
 • آسپارتات آمینوترانسفراز (AST): AST آنزیم دیگری است که توسط سلول های کبدی تولید می شود. افزایش سطح AST می تواند نشان دهنده آسیب یا التهاب کبد باشد.
 • آلکالین فسفاتاز (ALP): ALP آنزیمی است که توسط سلول های کبدی و همچنین استخوان و سایر بافت ها تولید می شود. افزایش سطح ALP می تواند نشان دهنده آسیب کبدی یا انسداد مجرای صفراوی باشد.
 • بیلی روبین: بیلی روبین یک ماده زائد است که هنگام تجزیه گلبول های قرمز تولید می شود. افزایش سطح بیلی روبین می تواند نشان دهنده آسیب کبدی یا انسداد جریان صفرا باشد.
 • آلبومین: آلبومین پروتئینی است که توسط کبد تولید می شود. کاهش سطح آلبومین می تواند نشان دهنده آسیب یا بیماری کبد باشد.
 • شمارش کامل خون (CBC): CBC یک آزمایش خون معمول است که تعداد و نوع سلول های خونی را اندازه گیری می کند. در بیماری هیداتید، CBC ممکن است ائوزینوفیل‌ها را افزایش دهد، که نوعی گلبول سفید است که می‌تواند در پاسخ به عفونت‌های انگلی افزایش یابد.
 • تست های عملکرد کبد (LFTs): LFT ها آزمایش های خونی هستند که سطح آنزیم ها و پروتئین های مختلف تولید شده توسط کبد را اندازه گیری می کنند. کیست‌های هیداتیک معمولاً در کبد ایجاد می‌شوند و از LFT می‌توان برای نظارت بر عملکرد کبد و ارزیابی تأثیر بیماری بر عملکرد کبد استفاده کرد.
 • تست‌های انعقادی: کیست‌های هیداتیک می‌توانند باعث اختلالات لخته شدن خون شوند و آزمایش‌های انعقادی مانند زمان پروترومبین (PT) و زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال (aPTT) می‌توانند برای نظارت بر عملکرد لخته‌سازی مورد استفاده قرار گیرند.
 • ایمونوگلوبولین (IgE): آنتی بادی است که در پاسخ به عفونت های انگلی تولید می شود. سطوح IgE بالا ممکن است وجود بیماری هیداتید را نشان دهد.

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
برچسب ها:

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

 • Acosta-Jamett G, Weitzel T, Boufana B, et al. Prevalence and Risk Factors for Echinococcal Infection in a Rural Area of Northern Chile: A Household-Based Cross-Sectional Study. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4148223/) PLoS Negl Trop Dis. 2014 Aug;8(8):e3090. Accessed 7/27/2022.
 • American Family Physician. Echinococcosis. (https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2002/0901/p821.html) Accessed 7/27/2022.
 • Centers for Disease Control and Prevention. Echinococcosis. (https://www.cdc.gov/parasites/echinococcosis/) Accessed 7/27/2022.
 • Nayman A, Guler I, Keskin S, et al. A novel modified PAIR technique using a trocar catheter for percutaneous treatment of liver hydatid cysts: a six-year experience. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4712897/) Diagn Interv Radiol. 2016 Jan;22(1):47-51. Accessed 7/27/2022.
 • Ran B, Aji T, Jiang T, et al. Differentiation between hepatic cystic echinococcosis types 1 and simple hepatic cysts: A retrospective analysis. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6344192/) Medicine (Baltimore). 2019 Jan;98(1):e13731. Accessed 7/27/2022.
 • Sozuer E, Akyuz M, Akbulut S. Open Surgery for Hepatic Hydatid Disease. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4254238/) Int Surg. 2014 Nov-Dec;99(6):764-769. Accessed 7/27/2022.
 • World Health Organization. Echinococcosis. (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/echinococcosis) Accessed 7/27/2022.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top