آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) | کلسترول خوب | چربی خوب

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) | کلسترول خوب | چربی خوب

آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) سطح کلسترول خوب خون را اندازه گیری می کند. لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) یا کلسترول “خوب”، کلسترول را جذب کرده و آن را به کبد می رساند. سپس کبد آن را از بدن خارج می کند. سطوح بالای کلسترول HDL می تواند خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته را کاهش دهد.

اسامی دیگر:

 • High Density Lipoprotein Test
 • High Density Lipoprotein Cholesterol Test
 • HDL-C Test
 • Good Cholesterol Test
 • HDL Cholesterol

چرا آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) درخواست می شود؟

 • برای غربالگری خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی (بیماری قلبی، سکته مغزی و بیماری های مرتبط)
 • برای مانیتور درمان

چه زمانی آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) بایستی انجام شود؟

 • به عنوان بخشی از یک بررسی روتین سلامت قلب و عروق
 • اگر قبلاً در معرض خطر بیماری قلبی عروقی بوده اید یا اینکه اکنون در معرض خطر هستید

نمونه مورد نیاز برای آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/5 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-آزمایش-لیپوپروتئین-با-چگالی-بالا-(HDL)

شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-لیپوپروتئین-با-چگالی-بالا-(HDL)

 • این آزمایش را می توان روی پلاسما نیز انجام داد.
 • از اگزالات، فلوراید، سیترات یا هپارین برای جمع آوری خون استفاده نکنید.
روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

 روش انجام آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL):

رنگ سنجی آنزیمی

شرح روش:

لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) مانند لیپوپروتئین با چگالی کم(LDL)، لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم(VLDL) و شیلومیکرون ها با پلی آنیون ها و مواد شوینده ترکیب می شوند و یک کمپلکس محلول در آب را تشکیل می دهند. در این مجموعه، واکنش آنزیمی کلسترول استراز (CHER) و کلسترول اکسیداز (CHOD) نسبت به لیپوپروتئین های غیر HDL مسدود می شود.

در نهایت، تنها ذرات HDL می توانند با CHER و CHOD واکنش نشان دهند. غلظت کلسترول HDL به روش آنزیمی توسط CHER و CHOD تعیین می شود. استرهای کلسترول توسط CHER به صورت کمی به کلسترول آزاد و اسیدهای چرب تجزیه می شوند. در حضور پراکسیداز، پراکسید هیدروژن تولید شده با 4-آمینو-آنتی پیرین و N-اتیل-N-(3-متیل فنیل)-N’-سوکسینیل اتیلن دی آمین  واکنش می دهد تا یک رنگ تشکیل دهد. شدت رنگ این رنگ به طور مستقیم با غلظت کلسترول متناسب است و به صورت فتومتریک اندازه گیری می شود.

اساس-اندازه-گیری-HDL

اساس اندازه گیری HDL

آمادگی قبل از انجام آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL):

ناشتا بودن لازم نیست ولی ارجح است. با این حال، اگر از داده های کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) برای محاسبه کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) استفاده شود، ناشتای لازم است زیرا غلظت تری گلیسیرید در محاسبه استفاده می شود.

چه چیزی در آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) مورد بررسی قرار می گیرد؟

لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) کوچکترین ذرات لیپوپروتئین است و شامل یک خانواده پیچیده از ذرات لیپوپروتئین است که در حالت ثابتی از شارژ دینامیکی وجود دارد زیرا ذرات با سایر ذرات لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) و با ذرات لیپوپروتئین با چگالی کم و بسیار کم تعامل دارند. ذرات لیپوپروتئین با چگالی HDL دارای بیشترین نسبت پروتئین نسبت به لیپید در مقایسه با سایر لیپوپروتئین ها (بیش از 50 درصد پروتئین) است.

پاتوفیزیولوژی لیپوپروتئین ها:

 • لیپوپروتئین ها نامحلول هستند، بنابراین در پلاسما به عنوان یک کمپلکس ماکرومولکولی منتقل می شوند.
 • لیپوپروتئین ها ذرات کروی هستند با:
 1. لیپیدهای غیرقطبی تری گلیسیرید و کلسترول آزاد
 2. لیپیدهای قطبی فسفولیپیدها و کلسترول آزاد
ساختار-لیپوپروتئین

ساختار لیپوپروتئین

لیپوپروتئین ها با الکتروفورز بر اساس ساختار فیزیکی و شیمیایی به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

 • شیلومیکرون:
 1. اینها در درجه اول تری گلیسیرید هستند.
 2. اینها وسیله ای هستند که لیپیدها از روده جذب می شوند و می توانند وارد جریان خون شوند.
 • LDL:
 1. حاملان اصلی کلسترول هستند.
 2. در درجه اول از تجزیه VLDL به LDL1 ناشی می شود و لیپوپروتئین با چگالی متوسط ​​(IDL) نامیده می شود.
 3. LDL-1 عمر کوتاهی دارد و به LDL-2 تبدیل می شود.
 4. LDL-2 مقداری از بار تری گلیسیرید را حذف می کند.
 5. LDL یک پروتئین غشایی است.
 6. گیرنده های بافتی روی سلول ها وجود دارد که توسط سلول ها بلعیده می شوند و توسط آنزیم های لیزوزومی تجزیه می شوند.
 • VLDL:
 1. این لیپوپروتئین Pre-beta است، اینها عمدتاً تری گلیسیرید هستند.
 2. منشأ آن از کبد است و تری گلیسیرید را از کبد به بافت های دیگر منتقل می کند.
 • HDL:
 1. α-لیپوپروتئین ها عمدتاً پروتئین هایی با مقدار کمی کلسترول هستند.
 2. از کبد و روده منشأ می گیرد و  حاوی هر دو آپولیپوپروتئین A-I و A-II است.
 3. حذف کننده کلسترول هستند و کلسترول را از بافت ها خارج می کند.
 4. لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) کلسترول را استری می کند و آن را برای حذف به کبد می برد.
 5. لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) کلسترول را به اسیدهای صفراوی و دفع را به صفرا تبدیل می کند.

خلاصه ای از لیپوپروتئین ها:

لیپوپروتئینمحتوای آپوپروتئینالگوی الکتروفورزنوع اصلی لیپیدهادرصد آپوپروتئینبافت مبداعملکرد
شیلومیکرونA-I, II, IV
C-I, II, III
B-48
E-2, 3, 4
-تری گلیسیرید = 90 درصد1 درصدرودهلیپیدهای غذایی را به بافت های مختلف بدن منتقل کنید
LDLB-100 βاستر کلسترول = 45 درصد20 درصدمحل اولیه کبد است
روده
کلسترول را به بافت منتقل می کند
آترواسکلروز را افزایش می دهد
VLDLB-100
C-I, II, III
E-2, 3, 4
Pre-βتری گلیسیرید = 55 درصد10 درصدمحل اولیه کبد است
روده
تری گلیسیرید را از کبد به بافت چربی منتقل می کند
آترواسکلروز را افزایش می دهد
HDL A-1
C-I, II, III
D
E-2, 3, 4
α-1فسفولیپیدها = 30 درصد50 درصدمحل اصلی منشاء کبد است کلسترول را از بافت ها به کبد می رساند
کاتابولیسم شیلومیکرون و VLDL را افزایش می دهد
از تصلب شرایین جلوگیری می کند
متابولیسم لیپوپروتئین ها

متابولیسم لیپوپروتئین ها

سطح کلسترول تام مدتهاست که با بیماری عروق کرونر قلب (CHD) مرتبط است. کلسترول HDL همچنین ابزار مهمی است که برای ارزیابی خطر ابتلا به CHD در یک فرد مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا یک رابطه منفی قوی بین غلظت کلسترول HDL و بروز CHD گزارش شده است.

در برخی افراد، ورزش سطح کلسترول HDL را افزایش می دهد. کسانی که فعالیت بدنی بیشتری دارند، کلسترول HDL بالاتری دارند.

آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) نمونه ای از خون را تجزیه و تحلیل می کند تا ببیند چه مقدار کلسترول در ذرات لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) وجود دارد. کلسترول یک ماده مومی شکل است که برای عملکرد اصلی سلول مهم است. کلسترول از طریق بدن در خون در داخل لیپوپروتئین ها که از چربی و پروتئین ساخته شده اند منتقل می شود.

کلسترول موجود در ذرات LDL و VLDL می تواند در شریان ها تجمع کند و باعث مشکلات قلبی عروقی شود. در مقابل، ذرات HDL کلسترول را به کبد منتقل می کند تا بتوان آن را از بدن دفع کرد. از طریق این عملکرد و سایر عملکردها، کلسترول HDL به محافظت در برابر سخت شدن و انسداد شریان ها کمک می کند.

در عمل، تقریباً تمام آزمایش‌های کلسترول HDL، کلسترول کل را نیز اندازه‌گیری می‌کنند، که مجموع کلسترول موجود در انواع مختلف لیپوپروتئین‌ها است. با کم کردن کلسترول HDL از کلسترول کل، پزشک می تواند میزان کلسترول غیر HDL موجود را تعیین کند. علاوه بر این، آزمایش هایی مانند پانل لیپیدی از یک فرمول ریاضی برای محاسبه میزان کلسترول LDL در نمونه خون شما استفاده می کنند.

عوامل مداخله گر در آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL):

 1. مصرف سیگار و الکل باعث کاهش سطح HDL می شود.
 2. پرخوری می تواند مقادیر لیپوپروتئین را تغییر دهد.
 3. مقادیر لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) به سن و جنس بستگی دارد
 4. مقادیر لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) ، مانند کلسترول، تا 3 ماه پس از انفارکتوس میوکارد (MI) به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
 5. لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید افزایش یافته و در بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید کاهش می یابد.
 6. سطوح بالای تری گلیسیرید می تواند محاسبات LDL را نادرست کند. داروهایی که ممکن است باعث تغییر سطح لیپوپروتئین شوند عبارتند از:
 • مسدودکننده های بتا: افزایش تری گلیسیرید، کاهش HDL-C، کاهش اندازه LDL، کاهش HDL 2b
 • آلفا بلوکرها: کاهش تری گلیسیرید، افزایش HDL-C، افزایش اندازه LDL، افزایش HDL 2b
 • دیلانتین: HDL-C را افزایش می دهد
 • استروئیدها: به طور کلی تری گلیسیرید را افزایش می دهند
 • استروژن: تری گلیسیرید را افزایش می دهد

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL):

افزایش سطح لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL):

 • لیپوپروتئینمی لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) خانوادگی: از نظر ژنتیکی، سطح HDL در بیمار از پیش تعیین شده است.
 • ورزش بیش از حد: HDL می تواند با ورزش مزمن به مدت 30 دقیقه سه بار در هفته افزایش یابد. هنگامی که ورزش به میزان زیادی از این حداقل فراتر رود، HDL می تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد.

کاهش سطح لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL):

 • سندرم متابولیک: سندرم وی با یک پرویل لیپیدی آتروژنیک (ALP) همراه است که شامل کاهش HDL، افزایش تری گلیسیرید، افزایش گلوکز ناشتا، فشار خون بالا و چاقی شکمی با اندازه گیری دور کمر است.
 • لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) پایین خانوادگی: از نظر ژنتیکی، سطح HDL بیمار از قبل تعیین شده است. در نتیجه این بیماران در معرض خطر بالای CHD هستند.
 • بیماری هپاتوسلولار (به عنوان مثال، هپاتیت، سیروز): HDL در کبد ساخته می شود. بدون عملکرد کبد، HDL ساخته نمی شود و سطح آن کاهش می یابد.
 • هیپوپروتئینمی (به عنوان مثال، سندرم نفروتیک، سوء تغذیه): با از دست دادن پروتئین، HDL ساخته نمی شود و سطح آن کاهش می یابد. با این حال، هنگامی که هیپوپروتئینمی شدید است و فشار انکوتیک کاهش می یابد، تولید لیپوپروتئین ها می تواند تحریک شده و در واقع افزایش یابد. افزایش HDL فقط در اواخر بیماری رخ می دهد.

ملاحظات بالینی

 • لیپوپروتئین ها به عنوان پیش بینی کننده بیماری قلبی در نظر گرفته می شوند.
 • لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) را اغلب کلسترول خوب می نامند، زیرا کلسترول را از بافت ها خارج کرده و برای دفع به کبد می رساند. سطوح بالا با کاهش خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب همراه است.
 • LDL اغلب کلسترول بد نامیده می شود، زیرا کلسترول را حمل می کند و آن را در بافت های محیطی رسوب می کند. سطوح بالا با افزایش خطر ابتلا به CHD همراه است.
 • در زنان، کلسترول HDL ممکن است در طول بارداری تغییر کند. زنان باید حداقل شش هفته پس از زایمان منتظر بمانند تا HDL-C خود را اندازه گیری کنند.

محدوده مرجع آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) :

نرمال رنج لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)

نرمال رنج لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)

مطلب پیشنهادی: مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) استفاده می شود؟

کلسترول HDL به طور کلی بر حسب میلی گرم در دسی لیتر خون (mg/dL) اندازه گیری و گزارش می شود. گزارش آزمایش شما سطح کلسترول HDL و همچنین محدوده مرجع برای سطوح طبیعی یا مطلوب کلسترول HDL را نشان می دهد.

عوامل متعددی در تفسیر آزمایش کلسترول HDL شما نقش دارند، از جمله:

 • سن
 • جنسیت
 • سابقه سلامتی و عوامل خطر قلبی عروقی
 • کلسترول تام و سایر سطوح لیپید شما

از آنجایی که لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) به عنوان “کلسترول خوب” شناخته می شود، سطح بالاتر بهتر است و کلسترول HDL بالای 60 میلی گرم در دسی لیتر به طور کلی عالی در نظر گرفته می شود.

برای اکثر افراد، سطح کلسترول HDL که بالای 60 میلی گرم در دسی لیتر است با کاهش خطر قلبی عروقی مرتبط است. با این حال، کلسترول HDL بالا می تواند به دلیل برخی داروها، سوء مصرف الکل یا مشکلات تیروئید رخ دهد. کلسترول HDL بالا نیز می تواند در برخی شرایط ارثی رخ دهد. در این موارد کمتر رایج، کلسترول HDL بالا ممکن است مفید نباشد.

سطح کلسترول HDL که کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر است، پایین در نظر گرفته می شود، اگرچه برخی سازمان ها سطوح زیر 50 میلی گرم در دسی لیتر را در زنان پایین می دانند.

لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)  پایین یک عامل خطر برای مشکلات قلبی عروقی از جمله شرایط جدی مانند بیماری قلبی و سکته است. کلسترول پایین HDL همچنین می تواند بازتاب یک بیماری زمینه ای مانند دیابت باشد. خطرات سلامتی کلسترول HDL پایین زمانی که همراه با سایر سطوح کلسترول غیرطبیعی مانند سطوح بالای کلسترول LDL “بد” یا مشکلاتی مانند فشار خون بالا رخ می دهد، افزایش می یابد.

موارد دیگری که می توانند باعث کاهش سطح کلسترول HDL شوند عبارتند از شرایط ارثی خاص، برخی داروها، برخی عفونت ها و بسیاری از شرایط پزشکی که باعث التهاب می شوند.ررسی دقیق آزمایش برای تعیین اینکه آیا شامل اندازه گیری HDL-C است یا خیر، مهم است.

لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)  یک اندازه گیری مهم است، اما به ندرت به تنهایی ارزیابی می شود. با در نظر گرفتن کلسترول HDL همراه با عوامل دیگر، از جمله سطح کلسترول LDL و سایر جنبه های سلامت کلی شما، پزشک می تواند خطرات قلبی عروقی شما را بهتر ارزیابی کند.

هدف از آزمایش کلسترول HDL ارزیابی سلامت قلب و عروق شما از جمله خطر ابتلا به بیماری قلبی است. کلسترول HDL به عنوان یک نوع کلسترول خوب در نظر گرفته می شود که با کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی مرتبط است.

اندازه گیری لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)  و کلسترول تام با هم در یک نمونه خون به پزشک اجازه می دهد تا نسبت کلسترول HDL به کلسترول غیر HDL را به راحتی محاسبه کند. این برای ارزیابی سلامت قلب و عروق شما مهم است و به پزشک اجازه می دهد تا مقادیر نسبی کلسترول خوب و بد را درک کند.

آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)  می تواند در غربالگری، مانیتورینگ و تشخیص مشکلاتی که بر قلب، عروق خونی و گردش خون شما تأثیر می گذارد، نقش داشته باشد.

غربالگری:

غربالگری به دنبال مشکلات سلامتی قبل از بروز علائم است. هدف غربالگری قلب و عروق، رسیدگی بهتر به مشکلات از طریق یافتن آنها در مراحل اولیه است.

غربالگری یکی از رایج ترین روش هایی است که برای آزمایش کلسترول HDL استفاده می شود. هم در کودکان و هم در بزرگسالانی که علائم مشکلات قلبی عروقی ندارند، سطح کلسترول ممکن است به طور دوره ای بررسی شود.

سطح پایین لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)  با افزایش خطر مشکلاتی مانند بیماری قلبی و سکته مرتبط است. همچنین با دیابت نوع 2 مرتبط است. به همین دلیل، آزمایش HDL-C می تواند برای تشخیص زودهنگام نگرانی های بالقوه جدی سلامت مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس تجزیه و تحلیل سطح کلسترول تام، کلسترول HDL و کلسترول LDL خون، پزشکان می توانند از فرمول های خاصی برای تعیین اینکه آیا سطح خطر بیمار در مرز، متوسط یا بالا است استفاده کنند.

مانیتورینگ:

در بسیاری از موارد، لازم است سطح کلسترول در طول زمان ردیابی شود. این به عنوان مانیتورینگ شناخته می شود و معمولاً کلسترول HDL در فواصل زمانی تعیین شده آزمایش می شود. رایج ترین شرایطی که در آن کلسترول HDL در طول زمان کنترل می شود عبارتند از:

 • پس از آزمایش غیرطبیعی کلسترول قبلی: اگر قبلاً آزمایش کلسترول را با کلسترول HDL پایین یا کلسترول LDL بالا انجام داده اید، ممکن است آزمایش مداوم برای نظارت بر سطح چربی خود داشته باشید.
 • پس از یک مشکل قلبی عروقی قبلی: اگر بیماری قلبی برای شما تشخیص داده شده است یا در گذشته حمله قلبی داشته اید، آزمایش کلسترول می تواند بخشی از نظارت بر سلامت شما در طول زمان باشد.
 • پس از شروع درمان برای کاهش خطر قلبی عروقی: گاهی اوقات پزشکان تغییرات سبک زندگی یا داروهایی را برای بهبود سطح کلسترول شما توصیه می کنند و آزمایشات مداوم می تواند پاسخ شما را به درمان تجویز شده ارزیابی کند.

تشخیص:

در صورت داشتن علائم خاص قلبی عروقی، پزشکان ممکن است آزمایش های کلسترول را درخواست کنند. سطح کلسترول HDL در تشخیص سندرم متابولیک مورد توجه قرار می گیرد. سندرم متابولیک مجموعه ای از عوامل خطر برای دیابت، سکته مغزی و بیماری عروق کرونر قلب است. آزمایش کلسترول همچنین می تواند در شناسایی برخی از مشکلات سلامتی موثر بر سایر اندام ها نقش داشته باشد.

آیا نتایج آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) دقیق است؟

آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)  بسیار رایج است و اغلب برای ارزیابی خطر قلبی عروقی استفاده می شود. با این حال، مانند هر آزمایش دیگری، آزمایش کلسترول HDL کاملاً دقیق نیست. عوامل خاصی که می توانند بر دقت هر آزمایش تأثیر بگذارند عبارتند از:

 • تنوع فردی: ممکن است بر اساس عوامل فردی مانند استرس یا وضعیت بدن در طول آزمایش، تفاوت هایی در سطح کلسترول HDL وجود داشته باشد. تغییرات جزئی نیز می تواند بین آزمایشگاه ها رخ دهد.
 • بیماری حاد: سطح کلسترول خون تحت تأثیر التهاب قرار می گیرد، بنابراین عفونت ها یا سایر بیماری هایی که باعث التهاب می شوند ممکن است در دقت آزمایش های کلسترول HDL اختلال ایجاد کنند.
 • برخی اختلالات خونی: برخی از شرایطی که بر سلول‌های خونی تأثیر می‌گذارند باعث افزایش نوعی پروتئین به نام پروتئین M در خون می‌شوند. در افراد مبتلا به این شرایط، آزمایش‌های کلسترول HDL ممکن است سطح کلسترول HDL را کمتر از آنچه در خون آنها وجود دارد نشان دهد.

آزمایش آزمایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) چه تفاوتی با آزمایش کلسترول تام دارد؟

آزمایش کلسترول کل مجموع کل کلسترول موجود در انواع مختلف لیپوپروتئین ها را اندازه گیری می کند. تعداد کل کلسترول شامل کلسترول HDL، کلسترول LDL و کلسترول VLDL است.

از آنجایی که این نوع کلسترول پیامدهای مشخصی برای سلامت قلب و عروق دارد، آزمایش‌های کلسترول تام اغلب کلسترول HDL را نیز اندازه‌گیری می‌کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد نسبت HDL به کلسترول غیر HDL در خون ارائه شود.

آزمایش کلسترول HDL با آزمایش کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) چه تفاوتی دارد؟

آزمایش کلسترول HDL و آزمایش کلسترول LDL انواع مختلف کلسترول را اندازه گیری می کند. دو نوع کلسترول در خون در انواع مختلف ذرات منتقل می شوند

در توصیفات رایج، کلسترول HDL به عنوان کلسترول خوب شناخته می شود در حالی که کلسترول LDL کلسترول بد است. میزان کلسترول HDL در مقایسه با کلسترول LDL می تواند یک ملاحظات مهم در سلامت قلب و عروق باشد.

اندازه گیری کلسترول HDL ساده تر از اندازه گیری کلسترول LDL است. به همین دلیل، سطح کلسترول LDL اغلب با استفاده از فرمولی بر اساس سطوح کلسترول تام، کلسترول HDL و تری گلیسیرید محاسبه می شود. اما در برخی شرایط، پزشک ممکن است آزمایش مستقیم LDL را درخواست کند.

گزارش آزمایشگاهی من شامل نسبت کلسترول است. این عدد به چه معناست؟

برخی از آزمایشگاه ها نسبت کلسترول تام به کلسترول HDL (نسبت کلسترول) را گزارش می کنند. این نسبت با تقسیم کلسترول کل بر کلسترول HDL به دست می آید. به عنوان مثال، اگر نتیجه کلسترول تام 200 میلی گرم در دسی لیتر و سطح کلسترول HDL 50 میلی گرم در دسی لیتر باشد، نسبت 4 (یا 4:1) بیان می شود. نسبت مطلوب زیر 5 (5:1) است. نسبت بهینه 3.5 (3.5:1) است. انجمن قلب آمریکا توصیه می کند که از اعداد مطلق کلسترول تام خون و کلسترول HDL استفاده شود، زیرا در تعیین درمان مناسب برای بیماران مفیدتر از نسبت هستند.

چه درمان هایی برای سطوح پایین HDL-C توصیه می شود؟

لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)  پایین معمولاً هدفی برای درمان با دارو نیست. در حالی که برخی از داروهای مورد استفاده برای کاهش LDL-C نیز می توانند HDL-C را افزایش دهند، این داروها معمولاً بر اساس سطح HDL-C تجویز نمی شوند. با این حال، ممکن است تغییرات خاصی در سبک زندگی برای کمک به افزایش سطح HDL-C توصیه شود. از آنجایی که سیگار می تواند سطح HDL-C را کاهش دهد، ترک سیگار (اگر سیگاری هستید) راه خوبی برای افزایش HDL-C است. ورزش یک راه خوب دیگر برای افزایش HDL-C است.

آیا HDL-C من می تواند خیلی بالا باشد؟

لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)  بالا معمولاً محافظت کننده است و خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر (CAD) را در بیشتر افراد کاهش می دهد. با این حال، برخی از مطالعات اخیر نشان داده اند که در برخی از افراد با HDL-C بالا، HDL-C محافظتی نیست و در واقع ممکن است منجر به خطر بیشتر برای CAD نسبت به افراد با سطوح HDL-C طبیعی شود.

در یک مطالعه، نشان داده شد که افراد مبتلا به CAD و HDL-C بالا، ناهنجاری های ژنتیکی زمینه ای در آنزیم های مهم در گردش چربی (پروتئین انتقال استر کلسترول و لیپاز تری گلیسیرید کبدی) دارند. مطالعه دیگری نشان داد که سطوح بالای ذرات HDL-C غیرطبیعی بزرگ با افزایش خطر ابتلا به CAD مرتبط است. تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه چه شرایطی به خطر بالای غیرمنتظره CAD در حضور HDL-C بالا کمک می کند، مورد نیاز است.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Metabolic syndrome. Updated May 13, 2020. Accessed July 15, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/007290.htm

American Board of Internal Medicine. ABIM laboratory test reference ranges. Updated July 2021. Accessed July 16, 2021. https://www.abim.org/Media/bfijryql/laboratory-reference-ranges.pdf

American Heart Association. How to get your cholesterol tested. Updated November 9, 2020. Accessed July 13, 2021. https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/how-to-get-your-cholesterol-tested

Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in Circulation. 2019 Sep 10;140(11):e649-e650] [published correction appears in Circulation. 2020 Jan 28;141(4):e60] [published correction appears in Circulation. 2020 Apr 21;141(16):e774]. Circulation. 2019;140(11):e596-e646. doi:10.1161/CIR.0000000000000678

ARUP Consult. Atherosclerotic cardiovascular disease risk markers. Updated April 2021. Accessed July 13, 2021. https://arupconsult.com/content/cardiovascular-disease-traditional-risk-markers

Centers for Disease Control and Prevention. Cholesterol reference method laboratory network (CRMLN). Updated July 6, 2017. Accessed July 13, 2021. https://www.cdc.gov/labstandards/crmln.html

Centers for Disease Control and Prevention. LDL and HDL cholesterol: “Bad” and “good” cholesterol. Updated January 31, 2020. Accessed July 12, 2021. https://www.cdc.gov/cholesterol/ldl_hdl.htm

Centers for Disease Control and Prevention. Getting your cholesterol checked. Updated September 8, 2020. Accessed July 13, 2021. https://www.cdc.gov/cholesterol/cholesterol_screening.htm

Chrostek L, Supronowicz L, Panasiuk A, Cylwik B, Gruszewska E, Flisiak R. The effect of the severity of liver cirrhosis on the level of lipids and lipoproteins. Clin Exp Med. 2014;14(4):417-421. doi:10.1007/s10238-013-0262-5

Davidson MH. Dyslipidemia. Merck Manuals Professional Edition. Updated December 2019. Accessed July 13, 2021. https://www.merckmanuals.com/professional/endocrine-and-metabolic-disorders/lipid-disorders/dyslipidemia

de Ferranti SD, Newburger JW. Dyslipidemia in children: Definition, screening, and diagnosis. In: Fulton DR, ed. UpToDate. Updated March 3, 2020. Accessed July 16, 2021. https://www.uptodate.com/contents/dyslipidemia-in-children-definition-screening-and-diagnosis

Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in J Am Coll Cardiol. 2019 Jun 25;73(24):3234-3237]. J Am Coll Cardiol. 2019;73(24):3168-3209. doi:10.1016/j.jacc.2018.11.002

Kafonek SD, Donovan L, Lovejoy KL, Bachorik PS. Biological variation of lipids and lipoproteins in fingerstick blood. Clin Chem. 1996;42(12):2002-2007.

Khan J, Nordback I, Sand J. Serum lipid levels are associated with the severity of acute pancreatitis. Digestion. 2013;87(4):223-228. doi:10.1159/000348438

MedlinePlus: National Library of Medicine. HDL: The “good” cholesterol. Updated April 18, 2019. Accessed July 13, 2021. https://medlineplus.gov/hdlthegoodcholesterol.html

MedlinePlus: National Library of Medicine. Cholesterol levels: What you need to know. Updated October 2, 2020. Accessed July 13, 2021. https://medlineplus.gov/cholesterollevelswhatyouneedtoknow.html

MedlinePlus: National Library of Medicine. Metabolic syndrome. Updated June 24, 2021. Accessed July 15, 2021. https://medlineplus.gov/metabolicsyndrome.html

National Heart, Lung, and Blood Institute. Blood cholesterol. Date unknown. Accessed July 14, 2021. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-cholesterol

Panz VR, Raal FJ, Paiker J, Immelman R, Miles H. Performance of the CardioChek PA and Cholestech LDX point-of-care analysers compared to clinical diagnostic laboratory methods for the measurement of lipids. Cardiovasc J S Afr. 2005;16(2):112-117.

Rajkumar SV. Laboratory methods for analyzing monoclonal proteins. In: Kyle RA, ed. UpToDate. Updated June 12, 2020. Accessed July 12, 2021. https://www.uptodate.com/contents/laboratory-methods-for-analyzing-monoclonal-proteins

Rizos CV, Elisaf MS, Liberopoulos EN. Effects of thyroid dysfunction on lipid profile. Open Cardiovasc Med J. 2011;5:76-84. doi:10.2174/1874192401105010076

Rosenson RS. Patient education: High cholesterol and lipids (beyond the basics). In: Freeman MW, ed. UpToDate. Updated September 9, 2019. Accessed July 12, 2021. https://www.uptodate.com/contents/high-cholesterol-and-lipids-beyond-the-basics

Rosenson RS, Durrington P. HDL cholesterol: Clinical aspects of abnormal values. In: Freeman MW, ed. UpToDate. Updated October 18, 2019. Accessed July 12, 2021. https://www.uptodate.com/contents/hdl-cholesterol-clinical-aspects-of-abnormal-values

Rosenson RS. Measurement of blood lipids and lipoproteins. In: Freeman MW, ed. UpToDate. January 16, 2020. Accessed March 25, 2021. https://www.uptodate.com/contents/measurement-of-blood-lipids-and-lipoproteins

Rosenson RS. Lipoprotein classification, metabolism, and role in atherosclerosis. In: Freeman MW, ed. UpToDate. Updated August 3, 2020. Accessed July 12, 2021. https://www.uptodate.com/contents/lipoprotein-classification-metabolism-and-role-in-atherosclerosis

Ross DS. Lipid abnormalities in thyroid disease. In: Cooper DS, ed. UpToDate. Updated November 18, 2019. Accessed July 16, 2021. https://www.uptodate.com/contents/lipid-abnormalities-in-thyroid-disease

US Food and Drug Administration. Cholesterol. Updated February 4, 2018. Accessed July 13, 2021. https://www.fda.gov/medical-devices/home-use-tests/cholesterol

US Preventive Services Task Force. Lipid disorders in children and adolescents: Screening. Published August 9, 2016. Accessed July 16, 2021. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/lipid-disorders-in-children-screening

Vijan S. Screening for lipid disorders in adults. In: Freeman MW, Elmore JG, eds. UpToDate. Updated June 29, 2021. Accessed July 12, 2021. https://www.uptodate.com/contents/screening-for-lipid-disorders-in-adults

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top