آزمایش HER2 | گیرنده ۲ فاکتور رشد اپیدرمی انسانی | HER2/neu | HercepTest | c-erbB-2

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش HER2 | گیرنده ۲ فاکتور رشد اپیدرمی انسانی | HER2/neu | HercepTest | c-erbB-2

آزمایش HER2 یک تست تومور مارکر است که تعداد نسخه های ژن HER2 یا مقدار پروتئین HER2 را در یک سلول سرطانی تعیین می کند. این بر روی نمونه بافتی که در طی روشی به نام بیوپسی گرفته می شود، انجام می شود. برای برخی از انواع سرطان، از جمله سرطان سینه، سرطان معده و سرطان مری، نتایج آزمایش HER2 به پزشکان کمک می کند تا روند بیماری را تخمین بزنند و درمان را برنامه ریزی کنند.

اسامی دیگر:

 • C-erbB-2
 • ERBB2
 • HER2/neu
 • HercepTest
 • Human EGF Receptor 2
 • Human Epidermal Growth Factor Receptor 2

چرا آزمایش آزمایش HER2 درخواست می شود؟

 • برای تعیین اینکه آیا سرطان (معمولاً سرطان سینه) برای بیان ژن HER-2 یا بیان پروتئین مثبت آن است یا خیر، که به هدایت درمان و تعیین نتیجه کمک می کند.
 • ارزیابی HER-2 همچنین در ارزیابی برخی از انواع سرطان های دیگر از جمله سرطان معده و مری استفاده می شود.

چه زمانی آزمایش HER2 بایستی انجام شود؟

 • اگر سرطانی تشخیص داده شده است که ممکن است به درمان هدفمند HER-2 پاسخ دهد و پزشک می خواهد تعیین کند که آیا ژن HER-2 در تومور بیان شده است یا خیر.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش HER2:

 • ظرف/لوله: ظرف حاوی فرمالین برای نمونه بیوپسی شده / بلوک های پارافینه حاوی نمونه سرطانی
 • نوع نمونه: معمولاً این آزمایش بر روی نمونه بیوپسی گرفته شده برای تشخیص اولیه انجام می شود و نیازی به بیوپسی دوم نیست. در حالی که سطح HER-2 را می توان در نمونه خون ارزیابی کرد، اما معمولاً انجام نمی شود زیرا تصمیمات درمانی به آزمایش سلول های سرطانی در نمونه بیوپسی بستگی دارد.

اطلاعات لازم

 1. شامل گزارش پاتولوژی همراه با بیان تشخیص نهایی. اگر در دسترس نباشد، تشخیص اولیه قابل قبول است.
 2. اطلاعات مربوط به فیکساتور استفاده شده، زمان تثبیت و مدت زمان فیکساسیون مورد نیاز است.

اطلاعات تکمیلی:

طبق دستورالعمل های انجمن انکولوژی بالینی آمریکا (ASCO)/ کالج پاتولوژیست های آمریکا (CAP)، نتایج آزمایش ایمونوهیستوشیمیگیرنده ۲ فاکتور رشد اپیدرمی انسانی (HER2) فقط برای نمونه های غیرکلسیفیه و جاسازی شده در پارافین که در 10 درصد فرمالین بافر خنثی ثابت شده اند معتبر است. تأخیر در تثبیت، تثبیت کم یا بیش از حد ممکن است بر این نتایج تأثیر بگذارد.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR)

نمونه مورد نیاز برای آزمایش آزمایش HER2

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش های مختلف آزمایشگاهی انجام آزمایش HER2:

شرح روش ایمونوهیستوشیمی (IHC):

رنگ‌آمیزی ایمونوپروکسیداز و شناسایی گیرنده ۲ فاکتور رشد اپیدرمی انسانی (HER2) در بخش‌های بافتی ثابت شده با پارافین با استفاده از یک سیستم تشخیص کیت اختصاصی انجام می‌شود. بخش‌های بافت 4 میکرونی پارافین‌زدایی می‌شوند، تحت بازیابی آنتی‌ژن ناشی از گرما قرار می‌گیرند، و سپس به‌طور متوالی با آنتی‌بادی‌های مونوکلونال گیرنده ۲ فاکتور رشد اپیدرمی انسانی (HER2) انکوبه می‌شوند و به دنبال آن یک سیستم تشخیص کیت اختصاصی وجود دارد. تست IHC از 0 تا 3+ نمره گذاری می شود که نمره 0 یا 1+ بیانگر HER2 منفی، 2+ مبهم و 3+ برای بیان HER2 مثبت است.

اساس کار ایمونوهیستوشیمی (IHC)

اساس کار ایمونوهیستوشیمی (IHC)

شرح روش هیبریداسیون درجا فلورسانس (FISH):

آزمایش با استفاده از مجموعه پروب HER2 و یک پروب سانترومر کروموزوم 17 (D17Z1) انجام می شود. بافت فیکس شده در پارافین با ضخامت 5 میکرون بریده می‌شوند و بر روی لام‌های شیشه‌ای با بار مثبت نصب می‌شوند. انتخاب بافت و شناسایی نواحی هدف روی لام رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین (H و E) توسط پاتولوژیست انجام می‌شود. با استفاده از اسلاید رنگ‌آمیزی H و E به‌عنوان مرجع، نواحی مورد نظر با یک اچر با نوک الماس در پشت لام رنگ‌آمیزی حک می‌شوند تا مورد سنجش قرار گیرند.

پروب به مناطق هدف مناسب هیبرید می شود و 2 شخص (متخصص) متفاوت هر کدام 30 هسته بین فازی (مجموع 60) را با نتایج به عنوان نسبت سیگنال های HER2:D17Z1 تجزیه و تحلیل می کنند. نتایج بر اساس دستورالعمل‌های سال 2018 که توسط انجمن انکولوژی بالینی آمریکا (ASCO) و کالج آسیب‌شناسان آمریکایی (CAP) ایجاد شده است، تفسیر می‌شوند.

هیبریداسیون درجا فلورسانس (FISH) برای آزمایش HER2

هیبریداسیون درجا فلورسانس (FISH) برای آزمایش HER2

هیبریداسیون درجا نقره (SISH):

هیبریداسیون درجا نقره (SISH) یک روش آزمایشگاهی است که برای تشخیص تکثیر ژن HER2 در سلول های سرطان سینه استفاده می شود. SISH شبیه هیبریداسیون فلورسانس در محل (FISH) است که از پروب های فلورسنت برای تشخیص تقویت HER2 استفاده می کند، اما در عوض از پروب های نقره برای تشخیص ژن HER2 استفاده می کند.

در اینجا مراحل مربوط به روش SISH آمده است:

 • آماده سازی بافت: نمونه بافتی از تومور پستان گرفته شده و بر روی یک اسلاید برای تجزیه و تحلیل آماده می شود. نمونه بافت به بخش های نازک بریده شده و روی لام ثابت می شود.
 • آماده سازی پروب: پروب های نقره ای مخصوص ژن HER2 در آزمایشگاه تولید می شوند. این پروب‌ها برای اتصال به توالی ژن HER2 طراحی شده‌اند و می‌توان با استفاده از تکنیک رنگ‌آمیزی نقره آن را مشاهده کرد.
 • هیبریداسیون: پروب های HER2 به بخش های بافت روی لام اضافه می شوند. پروب ها به توالی های DNA مکمل در ژن HER2 در صورت وجود در نمونه هیبرید می شوند (پیوند می شوند).
 • تشخیص: پس از هیبریداسیون، لام با محلولی حاوی یون های نقره درمان می شود. یون‌های نقره به پروب‌هایی که به توالی ژن HER2 متصل شده‌اند، متصل می‌شوند و یک سیگنال سیاه قابل مشاهده را تشکیل می‌دهند.
 • تجزیه و تحلیل: لام زیر میکروسکوپ برای تعیین تعداد کپی ژن HER2 و الگوی بیان پروتئین HER2 مورد بررسی قرار می گیرد. اگر ژن HER2 تکثیر شود، نسخه‌های بیشتری از ژن موجود خواهد بود که نشان‌دهنده افزایش سطح بیان پروتئین HER2 است.

SISH یک روش قابل اعتماد و حساس برای تشخیص تکثیر ژن HER2 است و می‌تواند همراه با ایمونوهیستوشیمی (IHC) برای طبقه‌بندی تومورهای سرطان پستان به دسته‌های HER2 مثبت یا HER2 منفی استفاده شود. این یک ابزار ارزشمند برای هدایت تصمیمات درمانی برای بیماران مبتلا به سرطان سینه است.

هیبریداسیون دوگانه در محل (DISH):

DISH تکنیکی است که FISH و IHC را ترکیب می‌کند و امکان تشخیص بیان پروتئین HER2 و تکثیر ژن را در یک آزمایش واحد فراهم می‌کند.

Dual in situ hybridization (DISH) for HER2 detection

Dual in situ hybridization (DISH) for HER2 detection

روش هیبریداسیون درجا کروموژنیک (CISH):

CISH روش آزمایشگاهی دیگری است که برای تشخیص تکثیر ژن HER2 در سلول های سرطان سینه استفاده می شود. CISH شبیه هیبریداسیون فلورسانس در محل (FISH) و هیبریداسیون نقره در محل (SISH) است، اما به جای استفاده از پروب های فلورسنت یا نقره ای، از پروب های رنگی استفاده می کند که می توان آنها را زیر میکروسکوپ مشاهده کرد.

در اینجا مراحل مربوط به روش CISH آمده است:

 • آماده سازی بافت: نمونه بافتی از تومور پستان گرفته شده و بر روی یک اسلاید برای تجزیه و تحلیل آماده می شود. نمونه بافت به بخش های نازک بریده شده و روی لام ثابت می شود.
 • آماده سازی پروب: پروب های رنگی مخصوص ژن HER2 در آزمایشگاه تولید می شوند. این کاوشگرها برای اتصال به توالی ژن HER2 طراحی شده اند و با استفاده از تشخیص رنگ سنجی قابل مشاهده هستند.
 • هیبریداسیون: پروب های HER2 به بخش های بافت روی لام اضافه می شوند. پروب ها به توالی های DNA مکمل در ژن HER2 در صورت وجود در نمونه هیبرید می شوند (پیوند می شوند).
 • تشخیص و تقویت: پس از هیبریداسیون، اسلاید با آنزیمی درمان می شود که یک بستر بی رنگ را به یک سیگنال رنگی قابل مشاهده تبدیل می کند. این سیگنال را تقویت می کند و تجسم آن را آسان تر می کند.
 • رنگ‌آمیزی: سپس لام با رنگ‌های مختلف رنگ‌آمیزی می‌شود تا ساختار بافت و تضاد با سیگنال‌های رنگی HER2 تجسم بهتری داشته باشد.
 • تجزیه و تحلیل: لام زیر میکروسکوپ برای تعیین تعداد کپی ژن HER2 و الگوی بیان پروتئین HER2 مورد بررسی قرار می گیرد. اگر ژن HER2 تکثیر شود، نسخه‌های بیشتری از ژن موجود خواهد بود که نشان‌دهنده افزایش سطح بیان پروتئین HER2 است.
روش Chromogenic in situ hybridization (CISH)

روش Chromogenic in situ hybridization (CISH)

CISH یک روش قابل اعتماد و قابل تکرار برای تشخیص تکثیر ژن HER2 است و می تواند همراه با ایمونوهیستوشیمی (IHC) برای طبقه بندی تومورهای سرطان پستان به دسته های HER2 مثبت یا HER2 منفی استفاده شود. این روش نسبت به روش‌های دیگر مانند FISH و SISH مزایایی را ارائه می‌کند، زیرا امکان تجسم بهتر ساختار بافت را فراهم می‌کند و سیگنال‌های تقویت‌شده دائمی‌تر هستند و امکان آرشیو و مستندسازی آسان‌تر را برای مراجعات بعدی فراهم می‌کند.

روش توالی یابی نسل بعدی (NGS):

NGS یک روش قدرتمند و دقیق برای انجام تست HER2 است. این یک تکنیک با توان بالا است که امکان تجزیه و تحلیل همزمان بسیاری از ژن ها را در یک آزمایش واحد فراهم می کند.

 • اولین مرحله در آزمایش HER2 مبتنی بر NGS، استخراج DNA از نمونه بیمار است که می تواند از خون، بافت یا سایر مایعات بدن جدا شود. سپس DNA به قطعات کوچکی تقسیم می شود که برای توالی یابی مناسب هستند.
 • مرحله بعدی آماده سازی کتابخانه است، جایی که آداپتورهایی به انتهای قطعات DNA اضافه می شوند تا آنها را قادر به اتصال به پلت فرم توالی یابی کنند. سپس کتابخانه برای افزایش مقدار DNA موجود برای توالی یابی تقویت می شود.
 • فرآیند توالی یابی خود شامل استفاده از پلتفرم های مختلف مانند Illumina، Ion Torrent یا Pacific Biosciences برای تولید میلیون ها مطالعه است که کل ژن HER2 را پوشش می دهد. سپس داده های توالی یابی با استفاده از ابزارهای نرم افزاری تخصصی که می توانند تغییرات ژنتیکی از جمله جهش ها، حذف ها، تقویت ها و بازآرایی ها را شناسایی کنند، تجزیه و تحلیل می شوند.
 • یکی از مزایای اصلی آزمایش HER2 مبتنی بر NGS، توانایی آن در تشخیص انواع فرکانس پایین است که ممکن است توسط روش‌های دیگر نادیده گرفته شوند. این امر به ویژه برای بیماران مبتلا به سرطان سینه متاستاتیک مهم است، جایی که وضعیت HER2 ممکن است در طول زمان به دلیل ظهور کلون های مقاوم تغییر کند.
روش توالی یابی نسل بعدی (NGS)

روش توالی یابی نسل بعدی (NGS)

علاوه بر این، آزمایش مبتنی بر NGS اطلاعات جامع تری در مورد مشخصات ژنتیکی تومور ارائه می دهد که می تواند به تصمیم گیری در مورد درمان کمک کند. برای مثال، NGS می‌تواند جهش‌های عملی اضافی را شناسایی کند که ممکن است با درمان‌های خاص مورد هدف قرار گیرند، یا مسیرهای مقاومتی را نشان دهد که ممکن است به رویکردهای جایگزین نیاز داشته باشد.

به طور کلی، آزمایش HER2 مبتنی بر NGS نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجهی در پزشکی دقیق است که امکان استراتژی‌های درمانی دقیق‌تر و شخصی‌تر را برای بیماران مبتلا به سرطان سینه فراهم می‌کند.

آمادگی قبل از انجام آزمایش HER2:

 • وضعیت قاعدگی بیمار را ثبت کنید.
 • هر هورمون اگزوژنی را که بیمار ممکن است در طول 2 ماه گذشته استفاده کرده باشد، ثبت کنید.
 • از بیمار بخواهید قبل از بیوپسی پستان، هورمون درمانی اگزوژن را قطع کند. با مشورت پزشک انجام می شود.

چه چیزی در آزمایش HER2 مورد بررسی قرار می گیرد؟

خانواده گیرنده های گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی انسانی (HER) نقش اصلی را در پاتوژنز چندین سرطان انسانی ایفا می کند. آنها رشد، بقا و تمایز سلولی را از طریق مسیرهای چندگانه انتقال سیگنال تنظیم می کنند و در تکثیر و تمایز سلولی شرکت می کنند. این خانواده از چهار عضو اصلی تشکیل شده است: HER-1، HER-2، HER-3 و HER-4 که به ترتیب ErbB1، ErbB2، ErbB3 و ErbB4 نیز نامیده می شوند.

هر چهار گیرنده HER شامل یک محل اتصال لیگاند خارج سلولی غنی از سیستئین، یک بخش چربی دوست گذرنده و یک دامنه درون سلولی با فعالیت کاتالیزوری تیروزین کیناز است. گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR، ErbB1 و HER1) – اولین گیرنده تیروزین کیناز، توسط کارپنتر و همکارانش در دانشگاه واندربیلت، ایالات متحده، در سال 1978 کشف شد.

ErbB مخفف منشأ آن در ژن Erb-b مسئول ویروس اریتروبلاستوز پرندگان است. Neu oncogene (همچنین به عنوان HER2، ErbB2 یا p185 شناخته می شود) توسط گروهی از دانشمندان در موسسه فناوری ماساچوست، راکفلر و دانشگاه هاروارد کشف شد.

HER2 یا گیرنده ۲ فاکتور رشد اپیدرمی انسانی یک اسید آمینه 1255 گلیکوپروتئین گذرنده با وزن 185 کیلو دالتون است که در بازوی بلند کروموزوم 17 انسان (17q12) قرار دارد. HER2 در بسیاری از بافت ها بیان می شود و نقش اصلی آن در این بافت ها تسهیل رشد بیش از حد/غیر کنترل نشده سلولی و تومورزایی است.

گیرنده ۲ فاکتور رشد اپیدرمی انسانی (HER2)

گیرنده ۲ فاکتور رشد اپیدرمی انسانی (HER2)

گیرنده های HER به صورت مونومر در سطح سلول وجود دارند. پس از اتصال لیگاندها به حوزه های خارج سلولی خود، پروتئین های HER تحت دیمر شدن و ترانس فسفوریلاسیون حوزه های درون سلولی خود قرار می گیرند. HER2 هیچ لیگاند فعال کننده مستقیم شناخته شده ای ندارد و ممکن است در یک حالت فعال شده باشد یا با هترودایمر شدن با سایر اعضای خانواده مانند HER1 و HER3 فعال شود.

همو یا هترودایمریزاسیون منجر به اتوفسفوریلاسیون باقیمانده های تیروزین در دامنه سیتوپلاسمی گیرنده ها می شود و مسیرهای سیگنالی مختلفی را آغاز می کند، به ویژه پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن (MAPK)، فسفاتیدیل لینوزیتول-4،5-بیس فسفات (PI3K-Kin) و پروتئین کیناز C (PKC) که منجر به تکثیر سلولی، بقا، تمایز، رگزایی و تهاجم می شود. هترودایمرها سیگنال‌های قوی‌تری نسبت به همودایمرها تولید می‌کنند، و آنهایی که حاوی HER2 هستند، به‌ویژه قدرت اتصال لیگاند و سیگنال‌دهی بالایی دارند، زیرا HER2 در یک ترکیب باز وجود دارد و آن را شریک دیمری انتخابی در بین اعضای خانواده می‌کند.

هترودایمر HER2-HER3 قوی ترین محرک مسیرهای پایین دست، به ویژه PI3K/Akt، تنظیم کننده اصلی رشد و بقای سلول است. علاوه بر این، دیمریزاسیون HER2 باعث ایجاد نادرست و تخریب سریع پروتئین بازدارنده چرخه سلولی می شود که منجر به پیشرفت چرخه سلولی می شود. HER2 همچنین می تواند با کمپلکس شدن با گیرنده های غشایی دیگر مانند گیرنده فاکتور رشد شبه انسولین 1 فعال شود.

نحوه عملکرد و فعالیت HER

نحوه عملکرد و فعالیت HER

در حدود 20 تا 30 درصد از سرطان‌های مهاجم سینه (و برخی سرطان‌های دیگر مانند سرطان معده، مری، تخمدان و مثانه)، ژن HER-2 نسخه‌های بیشتری تولید می‌کند (تقویت ژن) و مقدار غیرطبیعی زیادی از پروتئین تولید (بیان بیش از حد پروتئین) می‌شود. سرطان هایی که این بیان بیش از حد را دارند، با سرعت بیشتری رشد می کنند و به هورمون درمانی و برخی شیمی درمانی پاسخ نمی دهند. بیماران با بیان بیش از حد ژن HER2 کاندیدای درمان با داروهایی هستند که پروتئین گیرنده 2 فاکتور رشد اپیدرمی انسانی (HER2) یا مسیرهای پایین دست آن (مانند تراستوزوماب [Herceptin]، pertuzumab) را هدف قرار می دهند.

 HER2 در سرطان سینه:

HER2 در 15 تا 30 درصد سرطان‌های مهاجم سینه بیش از حد بیان می‌شود که پیامدهای پیش‌آگهی و پیش‌بینی‌کننده دارد. سرطان سینه می تواند تا 25 تا 50 کپی از ژن HER2 داشته باشد و تا 40 تا 100 برابر پروتئین HER2 افزایش یابد که در نتیجه 2 میلیون گیرنده در سطح سلول تومور بیان می شود. حتی استروژن که از طریق فعالیت غیر ژنومیک گیرنده استروژن (ER) در خارج از هسته کار می کند، نشان داده شده است که سیگنال دهی HER2 را فعال می کند.

شکل ناهنجار HER2 (معروف به p95) که فاقد دامنه خارج سلولی است، در برخی از سرطان‌های سینه یافت می‌شود. p95 به طور اساسی فعال است و باعث مقاومت به تراستوزوماب می شود که برای اتصال به دامنه خارج سلولی HER2 نیاز دارد. به همین دلیل، p95 توسط آنتی بادی هایی که دامنه خارج سلولی را هدف قرار می دهند شناسایی نمی شود.

 HER2 در سرطان سینه

HER2 در سرطان سینه

بیان HER2 در 704 سرطان پستان گره منفی مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که زنان مبتلا به سرطان سینه با بیان بیش از حد بالا، دارای خطر عود 9/5 برابر بیشتر از آنهایی که سرطان سینه آنها بیان طبیعی داشتند، بودند. تقویت HER2 همچنین با مرحله پاتولوژیک بیماری، تعداد گره های زیر بغل با تومور، نوع بافت شناسی و عدم وجود گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PgR) ارتباط معنی داری داشت.

شواهد نشان می دهد که تقویت HER2 یک رویداد اولیه در تومورزایی سینه انسان است. تقویت HER2 در تقریباً نیمی از همه کارسینوم‌های مجاری درجا بدون هیچ گونه شواهدی از بیماری مهاجم دیده می‌شود و وضعیت HER2 در طول پیشرفت به بیماری مهاجم، متاستاز گره‌ای و متاستاز دوردست حفظ می‌شود.

HER2 در سرطان معده:

بیان بیش از حد HER2 در بیماران مبتلا به سرطان معده از 10 تا 30 درصد گزارش شده است و با پیامد ضعیف و بیماری تهاجمی تر ارتباط دارد. بیان بیش از حد پروتئین HER2 در سرطان معده، با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی (IHC)، اولین بار در سال 1986 توصیف شد. بیان بیش از حد HER2 توسط IHC در 23 درصد و تقویت ژن توسط FISH در 27 درصد از 200 تومور برداشته شده یافت شد.

در مطالعه ای بر روی 166 بیمار مبتلا به سرطان معده مشاهده شده است که بیان بیش از حد HER2 بیشتر در تومورهای اتصال معده به مری (GEJ) و تومورهایی با بافت شناسی نوع روده یافت می شود. در مطالعه ای دیگر روی 260 سرطان معده، بیان بیش از حد HER2 یک عامل پیش آگهی منفی مستقل بود و شدت رنگ آمیزی HER2 با اندازه تومور، تهاجم سروزی و متاستاز به غدد لنفاوی مرتبط بود.

HER2 در سرطان مری:

بیان بیش از حد HER2 در صفر تا 83 درصد از سرطان های مری، با تمایل به نرخ مثبت بالاتر در آدنوکارسینوم (10 تا 83 درصد) در مقایسه با کارسینوم سلول سنگفرشی (صفر تا 56 درصد) گزارش شده است. در یک مطالعه بر روی 713 بیمار مبتلا به آدنوکارسینوم مری برداشته شده با جراحی (EAC)، HER2 مثبت را در 17 درصد بیماران یافتند و به طور قابل توجهی با درجه تومور پایین تر، تهاجم کمتر، گره های بدخیم کمتر، و وجود مری بارت مجاور مرتبط بود.

HER2 در سرطان تخمدان:

بیان بیش از حد HER2 در 20 تا 30 درصد بیماران مبتلا به سرطان تخمدان دیده می شود. در گروهی متشکل از 73 بیمار مبتلا به سرطان تخمدان، بیماران مبتلا به بیان بیش از حد HER2 در مقایسه با بیماران با بیان طبیعی بقای قابل توجهی بدتر داشتند. علاوه بر این، بیمارانی که تومورهای آنها بیان HER2 بالایی داشتند به طور قابل توجهی کمتر احتمال داشت که پاسخ کامل به درمان اولیه داشته باشند، زمانی که سطح سرمی CA 125 قبل از عمل طبیعی بود.

HER2 در سرطان آندومتر:

در کارسینوم سروزی آندومتر، نرخ های گزارش شده بیان بیش از حد HER2 بین 14 تا 80 درصد با تقویت HER2 (با هیبریداسیون درجا فلورسانس [FISH]) از 21 تا 47 درصد متغیر است. بیان بیش از حد و تقویت HER2 در کارسینوم آندومتریوئید به ترتیب در محدوده یک تا 47 درصد و از صفر تا 38 درصد گزارش شده است. هم بیان بیش از حد و هم تقویت HER2 با پیش آگهی ضعیف در کارسینوم آندومتر مرتبط است. علاوه بر این، بیماران با تعداد کپی HER2 بالا به طور قابل توجهی بدتر از بیماران با تقویت HER2 پایین تر عمل کردند.

HER2 در سایر سرطان ها در سرطان ریه، بیان بیش از حد HER2 در حدود 20 درصد گزارش شده است. به غیر از بیان بیش از حد، جهش HER2 در آدنوکارسینوم ریه نیز گزارش شد. در کارسینوم های تهاجمی مثانه یوروتلیال، تقویت و/یا بیان بیش از حد از 23 تا 80 درصد برای بیان بیش از حد و از صفر تا 32 درصد برای تقویت می باشد.

10120 2021 1182 Fig1 HTMLدو راه اصلی برای آزمایش وضعیت HER2 در بافت سرطانی وجود دارد: ایمونوهیستوشیمی (IHC) و هیبریداسیون درجا که با استفاده از روش فلورسنت یا کروموژن (FISH یا CISH) انجام می شود. IHC مقدار پروتئین HER2 موجود را اندازه گیری می کند. FISH و CISH به سطح تقویت ژن HER2 (تعداد نسخه های ژن موجود) نگاه می کنند. IHC در حال حاضر پرکاربردترین روش آزمایش اولیه است. اگر نتیجه IHC واضح نباشد، روش FISH یا CISH اغلب به عنوان یک آزمایش پیگیری انجام می شود.

سوالات رایج

چگونه از نتایج آزمایش HER2 استفاده می شود؟

آزمایش HER-2 در درجه اول برای انتخاب بیماران برای درمان با درمان هدفمند HER-2 مانند تراستوزوماب (Herceptin) استفاده می شود. سایر درمان های هدفمند HER-2 نیز مجوز گرفته اند. این عوامل برای درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان در مراحل اولیه HER-2 مثبت، قبل از جراحی و شیمی درمانی یا گاهی اوقات پس از آن استفاده می شود. خطر بازگشت سرطان را کاهش می دهد و شانس درمان را افزایش می دهد.

هرسپتین (نام عمومی تراستوزوماب) یک داروی درمانی هدفمند است که برای درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان که تومورهای آنها پروتئین HER2 را بیش از حد بیان می کنند، استفاده می شود. هرسپتین با اتصال انتخابی به پروتئین HER2 در سطح سلول‌های سرطانی عمل می‌کند، که سیگنال‌دهی HER2 را مهار می‌کند و از رشد و تقسیم سلول‌های تومور جلوگیری می‌کند.

هرسپتین یک داروی آنتی بادی است، به این معنی که یک پروتئین مصنوعی سنتز شده است که عملکرد آنتی بادی های سیستم ایمنی را تقلید می کند. این دارو از طریق انفوزیون داخل وریدی تجویز می شود و درمان معمولاً چند ماه تا یک سال طول می کشد.

نشان داده شده است که هرسپتین در درمان سرطان سینه HER2 مثبت، چه به تنهایی و چه در ترکیب با شیمی درمانی، موثر است. این می تواند خطر عود سرطان را کاهش دهد و بقای کلی را در بیماران مبتلا به سرطان پستان HER2 مثبت در مراحل اولیه بهبود بخشد.

با این حال، هرسپتین برای همه بیماران مبتلا به سرطان پستان HER2 مثبت کار نمی کند و برخی ممکن است عوارض جانبی مانند واکنش های تزریق، مشکلات قلبی و آسیب ریه را تجربه کنند. بنابراین، بیمارانی که هرسپتین دریافت می کنند باید توسط ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود به دقت تحت نظر باشند.

Herceptin و نقش آن در مهار HER 2

Herceptin و نقش آن در مهار HER 2

آزمایش HER-2 همچنین ممکن است برای کمک به تعیین میزان تهاجمی بودن سرطان استفاده شود. همچنین برای پیش بینی پاسخ به انواع خاصی از شیمی درمانی و هورمون درمانی استفاده می شود.

چه زمانی آزمایش HER2 درخواست می شود؟

آزمایش HER2 معمولاً برای بیمارانی تجویز می شود که سرطان سینه در آنها تشخیص داده شده است. آزمایش HER2 برای تعیین سطح بیان پروتئین HER2 و/یا وجود تقویت ژن HER2 در سلول های سرطان سینه استفاده می شود.

انجمن انکولوژی بالینی آمریکا (ASCO) و کالج آسیب شناسان آمریکایی (CAP) توصیه می کنند که همه بیماران سرطان سینه مهاجم که به تازگی تشخیص داده شده اند باید آزمایش HER2 را انجام دهند. علاوه بر این، آزمایش HER2 ممکن است برای بیمارانی که قبلاً سرطان سینه تشخیص داده شده بود، در صورت عود سرطان یا تغییر در ویژگی‌های سرطان، تجویز شود.

آزمایش HER2 مهم است زیرا وجود تقویت ژن HER2 یا بیان بیش از حد پروتئین می تواند بر تصمیمات درمانی تأثیر بگذارد. بیماران مبتلا به سرطان پستان HER2 مثبت ممکن است کاندید داروهای درمانی هدفمند مانند هرسپتین (تراستوزوماب) باشند که به طور خاص پروتئین HER2 را هدف قرار می دهد، علاوه بر شیمی درمانی و پرتودرمانی استاندارد.

توجه به این نکته مهم است که آزمایش HER2 معمولاً بر روی نمونه‌های بافت سرطان پستان که در طول بیوپسی یا جراحی به‌دست آمده‌اند، انجام می‌شود.

نتیجه آزمایش HER2 چه چیزی را نشان می دهد؟

مثبت بودن تست HER-2 IHC به این معنی است که مقدار اضافی پروتئین HER-2 در سطح سلول های سرطانی وجود دارد (محصول ژن HER-2 بیش از حد بیان می شود). آزمایش FISH مثبت نشان می دهد که ژن HER-2 در هسته سلول سرطانی تقویت می شود به این معنی که نسخه های زیادی از ژن HER-2 تولید می کند. اگر هر کدام از این تست ها مثبت باشد، احتمالاً بیمار تومور تهاجمی تری دارد. اگر سرطان HER-2 مثبت باشد، بیمار ممکن است با تراستوزوماب (Herceptin) یا سایر درمان های هدفمند HER-2 درمان شود.

اگر نتیجه آزمایش “HER2 منفی” باشد، به این معنی است که سلول های سرطانی سینه بیان بیش از حد پروتئین HER2 و/یا ژن HER2 را ندارند. این نشان می دهد که سلول های سرطانی کمتر تهاجمی هستند و خطر عود کمتری دارند. بیماران مبتلا به سرطان پستان HER2 منفی ممکن است شیمی درمانی و پرتو درمانی استاندارد دریافت کنند، اما آنها کاندیدای درمان هدفمند HER2 نیستند.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

تومورهای HER-2 مثبت ممکن است به تراستوزوماب (Herceptin) و سایر درمان های دارویی ایجاد شده برای هدف قرار دادن پروتئین HER-2 حساس باشند. این داروها به سطح سلول های سرطانی می چسبند و از رشد سرطان جلوگیری می کنند. توسعه درمان های تخصصی اهمیت آزمایش HER-2 را افزایش داده است. هرسپتین و سایر درمان های هدفمند HER-2 ممکن است به تنهایی یا با سایر عوامل شیمی درمانی استفاده شوند. آنها فقط برای کسانی مفید هستند که سرطان HER-2 مثبت دارند.

آزمایش HER-2 در هر آزمایشگاه پاتولوژی در دسترس نیست. IHC، FISH و CISH برای اجرا و تفسیر نیاز به تجربه و آموزش ویژه دارند. پزشک شما ممکن است نیاز داشته باشد نمونه شما را به آزمایشگاه مرجع بفرستد و نتایج ممکن است بیش از یک هفته طول بکشد.

آزمایش HER2 چه تفاوتی با آزمایش HER2/neu دارد؟

تست HER2 و تست HER2/neu در واقع یک چیز هستند و میزان بیان پروتئین HER2 (گیرنده 2 فاکتور رشد اپیدرمی انسانی) را در سلول‌های سرطان سینه اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین برای پاسخ به سوال شما، هیچ تفاوتی بین تست HER2 و تست her2/neu وجود ندارد – آنها فقط نام‌های متفاوتی برای یک تست تشخیصی هستند.

HER2 مثبت بهتر است یا منفی؟

سرطان پستان HER2 مثبت به این معنی است که بیان یا تقویت پروتئین HER2 در سطح سلول های سرطانی وجود دارد. حدود 20 تا 25 درصد از بیماران مبتلا به سرطان پستان دارای تومورهای HER2 مثبت هستند. این نوع سرطان سینه با شدت بیشتری رشد می کند و خطر عود بیشتری دارد. با این حال، سرطان سینه HER2 مثبت را می توان با درمان های هدفمندی مانند تراستوزوماب (Herceptin) که پروتئین HER2 را مسدود می کند و نتایج را بهبود می بخشد، درمان کرد.

سرطان سینه HER2 منفی به این معنی است که بیان پروتئین HER2 در سطح سلول های سرطانی بسیار کم است. اکثر بیماران مبتلا به سرطان سینه (حدود 70 تا 80 درصد) دارای تومورهای HER2 منفی هستند. این تومورها معمولاً با انواع دیگر داروهای شیمی درمانی که ویژگی های سلول های سرطانی را هدف قرار می دهند، درمان می شوند.

بنابراین، نه وضعیت HER2 مثبت و نه HER2 منفی را نمیتوان”بهتر” دانست- آنها به سادگی انواع مختلفی از سرطان سینه را نشان می دهند که به رویکردهای درمانی متفاوتی نیاز دارند.

علاوه بر HER2، پزشک چه تست های آزمایشگاهی دیگری ممکن است روی بافت سرطان سینه‌ درخواست کند؟

علاوه بر آزمایش HER2، چندین تست آزمایشگاهی دیگر نیز وجود دارد که ممکن است پزشک روی بافت سرطان سینه برای کمک به تصمیم گیری در مورد درمان تجویز کند. این آزمایشات ممکن است شامل موارد زیر باشد:

تست گیرنده هورمونی (HR): تست HR سطح گیرنده های استروژن و پروژسترون را در سلول های سرطان سینه اندازه گیری می کند. سرطان سینه HR مثبت با داروهای هورمون درمانی که اثر این هورمون ها را بر سلول های سرطانی مسدود می کند، درمان می شوند.

آزمایش Ki-67 :Ki-67 پروتئینی است که در سلول های تقسیم شده وجود دارد و آزمایش Ki-67 سطح این پروتئین را در سلول های سرطان سینه اندازه گیری می کند. این آزمایش می تواند به پیش بینی سرعت رشد و تقسیم سلول های سرطانی کمک کند، که می تواند به تصمیم گیری در مورد درمان کمک کند.

آزمایش Oncotype DX :Oncotype DX یک آزمایش ژنومی است که فعالیت ژن‌های خاصی را در سلول‌های سرطان سینه تجزیه و تحلیل می‌کند. این آزمایش می تواند به پیش بینی احتمال عود سرطان کمک کند و تصمیمات درمانی را برای بیماران مبتلا به سرطان پستان در مراحل اولیه راهنمایی کند.

آزمایش (BRCA1/2): BRCA1  و BRCA2 ژن هایی هستند که در ترمیم DNA آسیب دیده نقش دارند. جهش در این ژن ها با افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه و تخمدان مرتبط است. آزمایش جهش‌های BRCA1/2 می‌تواند به شناسایی بیمارانی کمک کند که ممکن است از غربالگری یا اقدامات پیشگیرانه اضافی بهره ببرند.

آزمایش خون CA15-3: آزمایش خون CA 15-3 سطح پروتئینی به نام CA 15-3 را در خون اندازه گیری می کند که ممکن است در بیماران مبتلا به سرطان پستان پیشرفته افزایش یابد. این آزمایش می تواند به نظارت بر پاسخ به درمان و تشخیص عود سرطان کمک کند.

آزمایش های خاص درخواست شده ممکن است بسته به شرایط فردی بیمار و سابقه پزشکی متفاوت باشد. نتایج این آزمایش‌ها می‌تواند به راهنمایی تصمیمات درمانی و بهبود نتایج برای بیماران مبتلا به سرطان سینه کمک کند.

آیا هرسپتین و درمان های مشابه HER2 هدفمند برای همه افرادی که HER2 مثبت هستند کار می کنند؟

متاسفانه نه. تنها حدود یک سوم بیمارانی که HER-2 مثبت هستند به درمان هدفمند HER-2 پاسخ می دهند. عوامل سلولی دیگری نیز دخیل هستند که هنوز شناخته نشده اند. ترکیب با سایر عوامل شیمی درمانی ممکن است درمان هدفمند HER-2 را موثرتر کند.

در سایت Mayo Clinic در مورد تست HER2 بیشتر بخوانید:

کارشناسان توصیه می کنند که هر سرطان مهاجم سینه برای وجود HER2 آزمایش شود زیرا نتایج به طور قابل توجهی بر توصیه ها و تصمیمات درمانی تأثیر می گذارد. آزمایش HER2 به طور معمول برای کارسینوم مجرای درجا انجام نمی شود، مگر به عنوان بخشی از یک کارآزمایی بالینی.

هر زمان که سرطان سینه عود یا گسترش می یابد، سلول های سرطانی باید از نظر وضعیت HER2 و همچنین برای وضعیت گیرنده هورمونی مورد آزمایش مجدد قرار گیرند، زیرا ممکن است نسبت به تشخیص اولیه تغییر کند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

American Society of Clinical Oncology. Breast cancer: diagnosis. Updated July, 2020. Accessed August 21, 2021. https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer/diagnosis

Harris L, Fritsche H, Mennel R, et al. American Society of Clinical Oncology 2007 update of recommendations for the use of tumor markers in breast cancer. J Clin Oncol. 2007;25(33):5287-5312. doi:10.1200/JCO.2007.14.2364

Hideko, Y. HER2 and predicting response to therapy in breast cancer. In: Burnstein, HJ, Hayes, DF, eds. UpToDate. Updated May 19, 2021. Accessed September 1, 2021. https://www.uptodate.com/contents/her2-and-predicting-response-to-therapy-in-breast-cancer

Lauwers, G., Kumarasinghe, P. Gastric cancer: Pathology and molecular pathogenesis. In: Goldberg RM, ed. UpToDate. Updated July 24, 2020. Accessed September 1, 2021. https://www.uptodate.com/contents/gastric-cancer-pathology-and-molecular-pathogenesis

MedlinePlus: National Library of Medicine. Breast biopsy. Updated December 3, 2020. Accessed September 1, 2021.  https://medlineplus.gov/lab-tests/breast-biopsy/

MedlinePlus: National Library of Medicine. HER2 (breast cancer) testing. Updated August 26, 2021. Accessed August 21, 2021. https://medlineplus.gov/lab-tests/her2-breast-cancer-testing/

National Cancer Institute.  Dictionary of cancer terms: Estrogen receptor. Date unknown. Accessed September 9, 2021. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/estrogen-receptor

National Cancer Institute.  Dictionary of cancer terms: HER2. Date unknown. Accessed August 21, 2021. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/her2

National Cancer Institute.  Dictionary of cancer terms: HER2 test. Date unknown. Accessed August 22, 2021. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/her2-test

National Cancer Institute.  Dictionary of cancer terms: Pathologist. Date unknown. Accessed August 20, 2021. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/pathologist

National Cancer Institute.  Dictionary of cancer terms: Progesterone receptor. Date unknown. Accessed September 9, 2021. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/progesterone-receptor

National Cancer Institute. Pathology Reports. Updated September 23, 2010. Accessed August 21, 2021. https://www.cancer.gov/about-cancer/diagnosis-staging/diagnosis/pathology-reports-fact-sheet

National Cancer Institute. Breast Cancer Treatment (Adult) (PDQ®)–Patient Version. Updated April 8, 2021. Accessed August 21, 2021. https://www.cancer.gov/types/breast/patient/breast-treatment-pdq

National Cancer Institute. Tumor markers in common use.  Update May 11, 2021. Accessed August 22, 2021. https://www.cancer.gov/about-cancer/diagnosis-staging/diagnosis/tumor-markers-list

National Cancer Institute. Gastric Cancer Treatment (Adult) (PDQ®)–Patient Version. Updated August 24, 2021. Accessed September 3, 2021. https://www.cancer.gov/types/stomach/patient/stomach-treatment-pdq

Yoon, HH. Initial systemic therapy for locally advanced unresectable and metastatic esophageal and gastric cancer. In: Goldberg, RM, ed. UpToDate. Updated June 20, 2021. Accessed September 3, 2021. https://www.uptodate.com/contents/initial-systemic-therapy-for-locally-advanced-unresectable-and-metastatic-esophageal-and-gastric-cancer

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top