آزمایش فروکتوزامین | Fructosamine | پروتئین سرم گلیکوزه شده

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
19 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
19 آبان 1402
آزمایش فروکتوزامین | Fructosamine | پروتئین سرم گلیکوزه شده

فروکتوزامین ترکیبی است که از ترکیب گلوکز با پروتئین تشکیل می شود. این آزمایش مقدار کل فروکتوزامین (پروتئین گلیکوزه شده) در خون را اندازه گیری می کند. مولکول های گلوکز به طور دائم با پروتئین های موجود در خون در فرآیندی به نام گلیکاسیون ترکیب می شوند.

اسامی دیگر:

 • Glycated Serum Protein
 • GSP
 • Fructosamine

چرا آزمایش فروکتوزامین درخواست می شود؟

 • برای کمک به مانیتور سطح گلوکز (قند) خون در طول زمان در صورت ابتلا به دیابت، به خصوص اگر امکان پایش دیابت با استفاده از آزمایش هموگلوبین A1C وجود ندارد.
 • برای کمک به تعیین اثربخشی تغییرات در برنامه درمان دیابت که ممکن است شامل تغییر در رژیم غذایی، ورزش یا داروها باشد، به خصوص اگر اخیراً ایجاد شده باشد.

چه زمانی آزمایش فروکتوزامین بایستی انجام شود؟

 • زمانی که دیابت دارید و پزشک شما می خواهد میانگین سطح گلوکز خون شما را در 2 تا 3 هفته گذشته ارزیابی کند.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش فروکتوزامین :

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش فروکتوزامین

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-فروکتوزامینشرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-فروکتوزامین

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نام روش انجام آزمایش فروکتوزامین:

واکنش سرعت رنگ سنجی

شرح روش

سنجش فروکتوزامین یک آزمایش رنگ سنجی است که بر اساس توانایی کتوآمین ها در کاهش تترازولیوم نیتروبلو به فرمازان در یک محیط قلیایی است. سرعت تشکیل فورمازان مستقیماً با غلظت فروکتوزامین متناسب است و به صورت فتومتریک در طول موج 546 نانومتر اندازه‌گیری می‌شود.

اگرچه بخش بزرگی از رنگ تولید شده در واکنش توسط آلبومین گلیکوزیله ایجاد می شود، این روش تمام پروتئین ها را اندازه گیری می کند که هر کدام نیمه عمر متفاوتی دارند و سطوح گلیکوزیله متفاوتی دارند.

آمادگی قبل از انجام آزمایش فروکتوزامین:

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش فروکتوزامین مورد بررسی قرار می گیرد؟

فروکتوزامین یک اصطلاح کلی است که برای هر پروتئین گلیکوزیله اعمال می شود. که از واکنش غیر آنزیمی گلوکز با گروه های a- و e-آمینه پروتئین ها تشکیل می شود و ترکیبات واسطه ای به نام آلدیمین ها را تشکیل می دهد. این آلدیمین ها ممکن است جدا شوند یا تحت یک بازآرایی آمادوری قرار گیرند تا کتوآمین های پایداری به نام فروکتوزامین ها را تشکیل دهند. این گلیکاسیون غیر آنزیمی پروتئین های خاص در داخل بدن متناسب با غلظت گلوکز غالب در طول عمر پروتئین است این آزمایش مقدار کل فروکتوزامین (پروتئین گلیکوزه شده) در خون را اندازه گیری می کند.

گلیکوزیله شدن پروتئین های سرم

گلیکوزیله شدن پروتئین های سرم

مولکول های گلوکز به طور دائم با پروتئین های موجود در خون در فرآیندی به نام گلیکاسیون ترکیب می شوند. از آنجایی که آلبومین فراوان‌ترین پروتئین سرم است، درصد زیادی از پروتئین‌های گلیکوزه شده سرم را تشکیل می‌دهد و بنابراین، نسبت بالایی از فروکتوزامین را تشکیل می‌دهد.

Glycated Albumin formula همچنین سایر پروتئین‌های سرم و هموگلوبین، پروتئین اصلی موجود در گلبول‌های قرمز خون (RBC) نیز تحت گلیکوزیلاسیون قرار می گیرند. هرچه گلوکز بیشتری در خون وجود داشته باشد، میزان پروتئین های گلیکوزه شده بیشتر تشکیل می شود. این مولکول‌های ترکیبی تا زمانی که پروتئین یا RBC در خون وجود دارد باقی می‌مانند و رکوردی از میانگین میزان گلوکز موجود در خون در آن دوره زمانی ارائه می‌کنند.

از آنجایی که طول عمر گلبول های قرمز حدود 120 روز است، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) نشان دهنده اندازه گیری میانگین سطح گلوکز خون در 2 تا 3 ماه گذشته است. پروتئین های سرم برای مدت زمان کوتاه تری، حدود 14 تا 21 روز، در خون وجود دارند، بنابراین پروتئین های گلیکوزیله و آزمایش فروکتوزامین، میانگین سطح گلوکز را طی 2 تا 3 هفته منعکس می کنند.

نگه داشتن سطح گلوکز خون تا حد امکان نزدیک به نرمال به افراد مبتلا به دیابت کمک می کند تا از بسیاری از عوارض و آسیب های پیشرونده مرتبط با افزایش سطح گلوکز جلوگیری کنند. کنترل خوب دیابت با نظارت روزانه (یا حتی مکرر) خود سطح گلوکز در افرادی که تحت درمان با انسولین قرار می گیرند و با نظارت گاه به گاه اثربخشی درمان با استفاده از تست HbA1C یا تست فروکتوزامین به دست می آید و حفظ می شود.

سنجش فروکتوزامین و آلبومین گلیکوزیله ممکن است در بیمارانی که سنجش HbA1c برای آنها نادرست است، مانند بیماران مبتلا به هموگلوبینوپاتی، بیماری مزمن کلیوی پیشرفته و کم خونی های همولیتیک مفید باشد. با این حال، بر خلاف سطوح HbA1c، کاربرد بالینی آنها به طور محکم ثابت نشده است.

سنجش فروکتوزامین در درجه اول آلبومین گلیکوزیله را اندازه گیری می کند. پروتئین های گلیکوزیله اضافی مانند گلوبولین ها و لیپوپروتئین ها نیز اندازه گیری می شوند. این اندازه‌گیری‌ها می‌تواند تحت تأثیر تغییرات سطح پروتئین سرم باشد که در طول بیماری‌های حاد، سندرم نفروتیک، بیماری تیروئید و بیماری کبدی وجود دارد.

روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آلبومین گلیکوزیله، از جمله کروماتوگرافی میل ترکیبی بورونات، کروماتوگرافی تبادل یونی، HPLC، ایمونواسی و روش‌های آنزیمی موجود است. نتایج آلبومین گلیکوزه شده را می توان به عنوان درصدی از کل آلبومین گزارش کرد و تحت تأثیر افزایش سطح بیلی روبین سرم قرار نمی گیرد. اگرچه نتایج آزمون‌های فروکتوزامین و آلبومین گلیکوزیله همبستگی خوبی دارند، سنجش‌های آلبومین گلیکوزیله به طور کلی ویژگی و دقت بهتری دارند و هزینه کمتری دارند.

عوامل مداخله گر در آزمایش فروکتوزامین:

از آنجایی که سنجش غیراختصاصی است، ممکن است رنگ توسط ترکیباتی غیر از پروتئین های گلیکوزیله تولید شود. تداخل توسط اسید اسکوربیک (ویتامین C)، مقادیر بیلی روبین بالا و پرکاری تیروئید دیده می شود.

با این حال، آزمایش های نسل دوم نشان داده شده است که برای پروتئین های گلیکوزیله بسیار اختصاصی هستند.

محدوده مرجع برای آزمایش فروکتوزامین:

200-285 mcmol/L

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش فروکتوزامین استفاده می شود؟

آزمایش فروکتوزامین ممکن است برای کمک به افراد مبتلا به دیابت برای پایش و کنترل سطح گلوکز خون در مواردی که آزمایش HbA1C قابل استفاده نباشد و/یا پنجره نظارت کوتاه‌مدت مورد نظر باشد، مورد استفاده قرار گیرد. سطح فروکتوزامین در خون بازتابی از سطح گلوکز در 2 تا 3 هفته گذشته است. با این حال، آنچه در رابطه با پیامدها و پیش آگهی ترجمه می شود به اندازه HbA1C تایید نشده است.

آزمایش HbA1C بسیار شناخته شده و به طور گسترده پذیرفته شده است زیرا داده های قطعی وجود دارد که نشان می دهد سطح HbA1C  به طور مزمن افزایش یافته خطر برخی از عوارض دیابت مانند مشکلات چشم (رتینوپاتی دیابتی) را پیش بینی می کند که احتمالاً منجر به نابینایی، بیماری کلیوی می شود. (نفروپاتی دیابتی) و آسیب عصبی (نوروپاتی دیابتی).

انجمن دیابت آمریکا (ADA) سودمندی مانیتور کنترل گلوکز را به رسمیت می شناسد و پایش مکرر خود بر قند خون یا تغییر زمان نظارت مداوم گلوکز را در شرایطی که HbA1C نمی تواند به طور قابل اعتماد اندازه گیری شود، پیشنهاد می کند. ADA بیان می کند که اهمیت پیش آگهی نتایج آزمایش فروکتوزامین به اندازه HbA1C واضح نیست.

مواردی که فروکتوزامین ممکن است بیش از HbA1C در نظر گرفته شود عبارتند از:

 • تغییرات سریع در درمان دیابت – فروکتوزامین اجازه می دهد تا اثربخشی رژیم غذایی یا تنظیم دارو بعد از چند هفته به جای ماه ها ارزیابی شود.
 • بارداری دیابتی – در زنان مبتلا به دیابت که باردار می شوند، کنترل خوب قند خون در دوران بارداری ضروری است و نیازهای مادر به طور مکرر در طول بارداری تغییر می کند. اندازه گیری فروکتوزامین ممکن است همراه با سطوح گلوکز برای کمک به نظارت و تطبیق با تغییر گلوکز، انسولین یا سایر نیازهای دارویی تجویز شود.
 • کوتاه شدن طول عمر گلبول های قرمز – زمانی که فرد دارای شرایطی است که بر میانگین طول عمر گلبول های قرمز خون (RBCs) اثر می گذارد، مانند کم خونی همولیتیک یا از دست دادن خون، آزمایش HbA1C دقیق نخواهد بود. هنگامی که طول عمر گلبول های قرمز در گردش کاهش می یابد، نتیجه HbA1C به طور کاذب پایین است و اندازه گیری غیرقابل اعتمادی از میانگین گلوکز یک فرد در طول زمان است.
 • اشکال غیرطبیعی هموگلوبین – وجود برخی از انواع هموگلوبین، مانند هموگلوبین S در کم خونی سلول داسی شکل، ممکن است بر روش های خاصی برای اندازه گیری HbA1C تأثیر بگذارد. علاوه بر این، موسسه ملی دیابت و بیماری‌های گوارشی و کلیوی (NIDDK) استفاده از تست HbA1C را در بیماران مبتلا به انواع هموگلوبین HbSS، HbSC یا HbCC توصیه نمی‌کند، زیرا این بیماران ممکن است از شرایطی رنج ببرند که بر تست HbA1C تاثیر می‌گذارد، مانند کم خونی، افزایش گردش گلبول های قرمز و تزریق مکرر خون.

چه زمانی آزمایش فروکتوزامین درخواست می شود؟

اگرچه به طور گسترده استفاده نمی شود، تست فروکتوزامین هر زمان که یک پزشک بخواهد میانگین سطح گلوکز یک فرد را در 2 تا 3 هفته گذشته کنترل کند، درخواست می شود. معمولاً زمانی درخواست می شود که یک برنامه درمانی دیابت در حال شروع یا تنظیم به منظور پایش تأثیر تغییر در رژیم غذایی، ورزش یا دارو باشد

سطوح فروکتوزامین همچنین ممکن است به طور دوره ای زمانی که یک زن دیابتی مبتلا به دیابت باردار است یا زمانی که فردی مبتلا به بیماری است که ممکن است گلوکز و انسولین مورد نیاز او را برای مدتی تغییر دهد، درخواست شود. آزمایش فروکتوزامین ممکن است زمانی استفاده شود که نیاز به نظارت باشد و آزمایش HbA1C نمی تواند به طور قابل اعتمادی مورد استفاده قرار گیرد، مانند موارد کوتاه شدن طول عمر RBC یا در برخی موارد که فرد مورد آزمایش دارای هموگلوبین غیر طبیعی است.

نتیجه آزمایش فروکتوزامین چه چیزی را نشان می دهد؟

سطح بالای فروکتوزامین به این معنی است که میانگین گلوکز خون در 2 تا 3 هفته گذشته افزایش یافته است. به طور کلی، هر چه سطح فروکتوزامین بالاتر باشد، میانگین سطح گلوکز خون بالاتر است. مانیتور تغییر روند مقادیر ممکن است مهم تر از یک مقدار بالا باشد.

یک روند از سطح نرمال به سطح فروکتوزامین بالا ممکن است نشان دهد که کنترل گلوکز کافی نیست. با این حال، این علت را مشخص نمی کند. ممکن است برای کمک به کنترل گلوکز، بررسی و تنظیم رژیم غذایی و/یا دارو مورد نیاز باشد. بیماری و استرس قابل توجه نیز می تواند به طور موقت سطح گلوکز خون را افزایش دهد، بنابراین این عوامل نیز ممکن است هنگام تفسیر نتایج در نظر گرفته شوند.

سطح نرمال فروکتوزامین ممکن است نشان دهنده کنترل خوب گلوکز باشد و اینکه برنامه درمانی فعلی برای فرد موثر است. به همین ترتیب، یک روند از سطوح بالا به سطح نرمال فروکتوزامین ممکن است نشان دهد که تغییرات در رژیم درمانی موثر بوده است.

نتایج فروکتوزامین باید در چارچوب یافته های کلینیکی فرد ارزیابی شود. نتایج کاذب فروکتوزامین ممکن است با کاهش سطح پروتئین کل خون و/یا آلبومین، با شرایط مرتبط با افزایش از دست دادن پروتئین در ادرار یا دستگاه گوارش، یا با تغییر در نوع پروتئین تولید شده توسط بدن مشاهده شود.

در این مورد، ممکن است بین نتایج به دست آمده از پایش روزانه گلوکز و آزمایش فروکتوزامین اختلاف وجود داشته باشد. همچنین، فردی که سطح گلوکز او به طور نامنظم از بالا به پایین تغییر می کند، ممکن است سطوح فروکتوزامین و HbA1C نرمال یا نزدیک به نرمال داشته باشد، اما همچنان شرایطی دارد که نیاز به نظارت مکرر دارد. با این حال، اکثر افرادی که چنین کنترل دیابتی ناپایداری دارند، غلظت فروکتوزامین و HbA1C بالایی دارند.

آیا می توان از آزمایش فروکتوزامین برای غربالگری دیابت استفاده کرد؟

خیر. از آنجایی که سطوح فروکتوزامین در افراد مبتلا به دیابت به خوبی کنترل شده ممکن است با سطوح افراد غیر دیابتی همپوشانی داشته باشد، آزمایش فروکتوزامین به عنوان یک آزمایش غربالگری دیابت مفید نیست.

آیا برای آزمایش فروکتوزامین باید ناشتا باشم؟

خیر. از آنجایی که تست فروکتوزامین پروتئین گلیکوزه شده را اندازه گیری می کند و میانگین گلوکز را در 2-3 هفته گذشته تعیین می کند، آزمایش فروکتوزامین تحت تأثیر غذایی که در طول روز خورده اید نمی شود. می توان آن را در هر زمانی از روز اندازه گیری کرد.

آیا کسی که سابقه خانوادگی دیابت دارد باید آزمایش فروکتوزامین انجام بدهد؟

خیر. برخلاف HbA1C، این آزمایش برای غربالگری دیابت توصیه نمی شود، حتی اگر سابقه خانوادگی قوی داشته باشند.

اگر دیابت دارم، آیا باید آزمایش فروکتوزامین بدهم؟

اکثریت قریب به اتفاق افراد مبتلا به دیابت را می توان با استفاده از تست های HbA1C که نشان دهنده کنترل قند خون آنها در 2 تا 3 ماه گذشته است، کنترل کرد. آزمایش فروکتوزامین می تواند در دوران بارداری، زمانی که زن مبتلا به دیابت است، زمانی که گلبول های قرمز خون فرد کوتاه شده است، و در برخی موارد افراد مبتلا به اشکال غیر طبیعی هموگلوبین مفید باشد. اکثر بیماران دیابتی هرگز نیازی به انجام این آزمایش ندارند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

2018 review completed by Nadia Ayala-Lopez, PhD, MLS, Postdoctoral Fellow, Yale University.

American Diabetes Association. (2018). Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care, Volume 41, Supplement 1. Available online at http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2017/12/08/41.Supplement_1.DC1/DC_41_S1_Combined.pdf. Accessed on 10/28/2018.

National Glycohemoglabin Standarization Program (NGSP). Harmonizing Hemoglobin A1c Testing: Factors that Interfere with HbA1c Test Results. Available online at http://www.ngsp.org/factors.asp. Accessed on 10/27/2018.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Sickle Cell Trait & Other Hemoglobinopathies & Diabetes (For Providers). Available online at https://www.niddk.nih.gov/health-information/diagnostic-tests/sickle-cell-trait-hemoglobinopathies-diabetes. Accessed on 10/27/2018.

Rifai, Nader. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 6th ed. Philadelphia: Saunders, 2018.

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 503-505.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry, AACC Press, Washington, DC. Pg 296.

Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pg 418.

(2005 June, Updated). Glucose Meters & Diabetes Management. FDA Diabetes Information [On-line information]. Available online through http://www.fda.gov. Accessed on 1/30/08.

Kendall, D. (2005 October 28). Postprandial Blood Glucose in the Management of Type 2 Diabetes: The Emerging Role of Incretin Mimetics. Medscape Diabetes & Endocrinology [On-line information]. Available online through http://www.medscape.com. Accessed on 1/30/08.

Smiley, D. et. al. (2008 January 23). Therapy Insight: Metabolic and Endocrine Disorders in Sickle-cell Disease. Medscape CME [On-line information]. Available online through http://www.medscape.com. Accessed on 1/30/08.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

ADA (2002). Tests of Glycemia in Diabetes. DiabetesCare 25:S97-S99 [On-line journal]. Journal available online through http://care.diabetesjournals.org.

Ko, GT et. Al (1998). Combined use of a fasting plasma glucose concentration and HbA1c or fructosamine predicts the likelihood of having diabetes in high-risk subjects. DiabetesCare [Abstract]. Journal available online through http://care.diabetesjournals.org.

Edelman, S. et. Al. (2001 Nov-Dec). Home testing of fructosamine improves glycemic control in patients with diabetes. PubMed from Endocr Pract 7(6): 454-8 [Abstract]. Available online through http://www.ncbi.nlm.nih.gov.

Mik, C. (2002 Fall). Fructosamine vs HbA1c: Which Test is Right for Your Patients? DiabetesSource [On-line newsletter]. PDF available for download at http://www.paddocklabs.com.

(2003 Feb 20, Modified). National Coverage Determinations (NCDs) Glycated Hemoglobin/Glycated Protein. CMS [On-line information]. Available online through http://www.cms.hhs.gov.

Fructosamine. ARUP Guide to Clinical Testing [On-line information]. Available online through http://www.aruplab.com.

(2003). Home Blood Sugar Monitoring, Home Fructosamine Tests and Hemoglobin A1c Testing. Joslin Diabetes Center [On-line information]. Available online through http://www.joslin.harvard.edu.

Glycosylated Serum Proteins. FDA, Glucose Meters & Diabetes Management [On-line information]. Available online through http://www.fda.gov.

Armbruster, D. (1987). Fructosamine: structure, analysis, and clinical usefulness. Clinical Chemistry Vol 33, 2153-2163 [Abstract]. Available online through http://www.clinchem.org.

(2000). Newly Diagnosed. Children’s Diabetes Foundation of the North Bay [On-line information]. Available online through http://www.cdfnb.org.

Diabetes Facts. Central Ohio Diabetes Association [On-line information]. Available online through http://diabetesohio.org.

Juretic, D. et.al. (2002). 16. Pre-Analytical, Analytical And Post-Analytical Factors Influencing Specific Tests For Diagnosis And Monitoring Of Dm-National network in quality assessment. eJIFCC vol 13 no5 [On-line journal]. Available online through http://www.ifcc.org/ejifcc.

Lusky, K. (2010 January). Fructosamine Testing. CAP Today [On-line information]. Available online through http://www.cap.org. Accessed July 2011.

Grenache, D. et. al. (Updated 2011 April). Diabetes Mellitus. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/DiabetesMellitus.html?client_ID=LTD#tabs=0. Accessed July 2011.

(© 1995–2011). Unit Code 81610: Fructosamine, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/81610. Accessed July 2011.

Khardori, R. (Updated 2011 June 30). Type 1 Diabetes Mellitus. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/117739-overview. Accessed August 2011.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 508-510.

William E. Winter, MD, FACB. Lab Tests Online adjunct board member.

Kotus, J. and Mayrin, J. (Updated 2014 January 13). Fructosamine. Medscape Drugs & Diseases [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2089070-overview. Accessed February 2015.

Chiang, J. et. al. (2014). Type 1 Diabetes Through the Life Span: A Position Statement of the American Diabetes Association. Medscape Multispecialty from Diabetes Care. v 37 (7):2034-2054. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/827766. Accessed February 2015.

Melville, N. (2014 January 17). Add Glycated Proteins to HbA1c for Diabetes Risk Prediction? Medscape Multispecialty [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/819364. Accessed February 2015.

(© 1995–2015). Fructosamine, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/81610. Accessed February 2015.

Cohen, R. and Sacks, D. (2012 October 31). Comparing Multiple Measures of Glycemia: How to Transition from Biomarker to Diagnostic Test? Clinical Chemistry v 58 (12) 1615–1617 [On-line information]. Available online at http://www.clinchem.org/content/58/12/1615.full.pdf+html?sid=1318d1cd-e30b-40d4-953a-f7b014048097. Accessed February 2015.

Juraschek, S. et. al. (2012 December). Associations of Alternative Markers of Glycemia with Hemoglobin A1c and Fasting Glucose. Clinical Chemistry v 58 (12) 1648–1655 [On-line information]. Available online at http://www.clinchem.org/content/58/12/1648.full.pdf+html?sid=1318d1cd-e30b-40d4-953a-f7b014048097. Accessed February 2015.

Kishore, P. (Reviewed 2014 June). Diabetes Mellitus (DM). Merck Manual Professional Edition [On-line information]. Available online through http://www.merckmanuals.com. Accessed February 2015.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه