آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH) | فولیتروپین | Follicle Stimulating Hormone

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
18 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
18 آبان 1402
آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH) | فولیتروپین | Follicle Stimulating Hormone

هورمون محرک فولیکول (FSH) توسط غده هیپوفیز ساخته می شود، غده کوچکی که در زیر مغز قرار دارد. FSH نقش مهمی در رشد و عملکرد جنسی دارد. در زنان، FSH به کنترل چرخه قاعدگی و تحریک رشد تخمک در تخمدان ها کمک می کند.

اسامی دیگر:

 • FSH
 • Follitropin
 • Pituitary Gonadotropins

چرا آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH) درخواست می شود؟

 • برای ارزیابی مسائل باروری
 •  سلامت اندام های تناسلی (تخمدان ها یا بیضه ها)
 • عملکرد هیپوفیز
 • در کودکان، برای ارزیابی بلوغ زودرس یا تاخیری

چه زمانی آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH) بایستی انجام شود؟

 • برای زنان، زمانی که برای باردار شدن مشکل دارید یا دوره های قاعدگی نامنظم یا بدون قاعدگی دارید
 • برای مردان، زمانی که شریک زندگی شما نمی تواند باردار شود، یا تعداد اسپرم کم، توده عضلانی کم یا کاهش میل جنسی دارید.
 • هنگامی که پزشک شما فکر می کند که علائم اختلال هیپوفیز یا اختلال هیپوتالاموس را دارید.
 • هنگامی که یک پزشک مشکوک است که بلوغ کودک به تاخیر افتاده یا زودتر از حد انتظار رسیده است
 • سطح FSH به یافتن علت کم کاری تیروئید در زنان کمک می کند.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: یک میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برایآزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-هورمون-محرک-فولیکول-(FSH)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-هورمون-محرک-فولیکول-(FSH)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش های انجام آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH):

روش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (ELISA):

الایزا یک روش آزمایشگاهی رایج برای اندازه گیری سطوح هورمون محرک فولیکول (FSH) در نمونه های خون یا ادرار است.

در اینجا مراحل مربوط به انجام الایزا برای هورمون محرک فولیکول (FSH) وجود دارد:

 • جمع آوری نمونه: نمونه خون یا ادرار از بیمار طبق روش های استاندارد جمع آوری می شود.
 • پوشش دهی صفحه: یک آنتی بادی مخصوص FSH به کف هر چاهک صفحه میکروتیتر متصل می شود. این آنتی بادی، آنتی بادی جذب نامیده می شود.
 • مسدود کردن: محل‌های اتصال پروتئین باقی‌مانده روی سطوح چاهک با محلول بافر حاوی پروتئین‌هایی مانند آلبومین سرم گاوی یا کازئین مسدود می‌شوند.
 • افزودن نمونه و آنتی بادی اولیه: نمونه به هر چاهک اضافه می شود و سپس دومین آنتی بادی اختصاصی FSH اضافه می شود. این آنتی بادی دوم آنتی بادی تشخیص نامیده می شود و به بخش متفاوتی از مولکول FSH نسبت به آنتی بادی جذب کننده متصل می شود.
 • افزودن آنتی بادی ثانویه نشاندار شده با آنزیم: یک آنتی بادی ثانویه که با آنزیمی مانند پراکسیداز ترب نشاندار شده است، به چاه اضافه می شود. این آنتی بادی به آنتی بادی تشخیص متصل می شود و با مولکول FSH یک ساختار ساندویچ مانند ایجاد می کند.
 • افزودن سوبسترا: محلول سوبسترا به هر چاهک اضافه می شود و آنزیم متصل به آنتی بادی ثانویه با سوبسترا واکنش می دهد و سیگنال قابل اندازه گیری مانند تغییر رنگ یا فلورسانس تولید می کند.
 • تشخیص سیگنال: میزان سیگنال تولید شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر یا دستگاه تشخیص دیگر اندازه گیری می شود.

خروجی آزمایش الایزا معمولاً یک مقدار عددی مربوط به مقدار FSH موجود در نمونه است. این مقدار را می توان با محدوده های مرجع تعیین شده مقایسه کرد تا مشخص شود که آیا سطح FSH بیمار طبیعی است یا غیر طبیعی.

ایمونواسی الکتروکمی لومینسانس (ECLIA):

ایمونواسی الکتروکمی لومینسانس (ECLIA) یک روش آزمایشگاهی پیشرفته برای اندازه گیری سطوح هورمون محرک فولیکول (FSH) در نمونه های خون است.

در اینجا مراحل مربوط به انجام ECLIA برای هورمون محرک فولیکول (FSH) آمده است:

 • جمع آوری نمونه: نمونه خون از بیمار طبق روش های استاندارد جمع آوری می شود.
 • افزودن معرف ها: نمونه تهیه شده با معرف هایی که حاوی دو نوع آنتی بادی مختلف هستند مخلوط می شود. یک آنتی بادی اختصاصی بیوتینیله مونوکلونال FSH و یک آنتی بادی اختصاصی FSH مونوکلونال که با کمپلکس روتنیوم نشاندار شده و یک کمپلکس ساندویچی را تشکیل می دهد، انجام می شود.
 • انکوباسیون: مخلوط در یک لوله آزمایش یا روی یک صفحه میکروتیتر انکوبه می شود و به آنتی بادی ها اجازه می دهد تا به مولکول FSH متصل شوند.
 • مرحله شستشو: مواد غیر متصل از لوله آزمایش یا صفحه میکروتیتر شسته می شوند.
 • واکنش شیمیایی: یک محلول محرک حاوی تری پروپیلامین به مخلوط اضافه می شود و در نتیجه الکترون هایی از برچسب روتنیوم آزاد می شود. این آزاد شدن الکترون ها یک سیگنال نوری تولید می کند.
 • تشخیص سیگنال: میزان نور تولید شده با استفاده از دستگاه خاصی به نام لومینومتر اندازه گیری می شود.

خروجی آزمایش ECLIA معمولاً یک مقدار عددی مربوط به مقدار FSH موجود در نمونه است. این مقدار را می توان با محدوده های مرجع تعیین شده مقایسه کرد تا مشخص شود که آیا سطح FSH بیمار طبیعی است یا غیر طبیعی. در مقایسه با الایزا، ECLIA سریع‌تر، حساس‌تر است و دامنه دینامیکی وسیع‌تری دارد که آن را به گزینه‌ای عالی برای آزمایش FSH در آزمایشگاه‌های بالینی تبدیل می‌کند.

ایمونواسی الکتروکمی لومینسانس

ایمونواسی الکتروکمی لومینسانس (ECLA)

روش ایمونواسی کمی‌لومینسانس (CLIA):

CLIA یک روش آزمایشگاهی است که برای اندازه‌گیری سطح هورمون محرک فولیکول (FSH) در نمونه‌های خون استفاده می‌شود.

در اینجا مراحل مربوط به انجام CLIA برای هورمون محرک فولیکول (FSH) آمده است:

 • جمع آوری نمونه: نمونه خون از بیمار طبق روش های استاندارد جمع آوری می شود.
 • افزودن معرف ها: نمونه تهیه شده با معرف هایی که حاوی دو نوع آنتی بادی مختلف هستند مخلوط می شود. یک آنتی بادی به مولکول FSH متصل می شود، در حالی که آنتی بادی دیگر به آنزیمی به نام آلکالین فسفاتاز متصل می شود.
 • جوجه کشی: مخلوط در یک لوله آزمایش یا روی یک صفحه میکروتیتر انکوبه می شود و به آنتی بادی ها اجازه می دهد تا به مولکول FSH متصل شوند.
 • مرحله شستشو: مواد غیر متصل از لوله آزمایش یا صفحه میکروتیتر شسته می شوند.
 • واکنش شیمیایی: محلول ماشه ای حاوی سوبسترای آلکالین فسفاتاز به مخلوط اضافه می شود و در نتیجه فوتون آزاد می شود. این آزاد شدن فوتون یک سیگنال نوری تولید می کند.
 • تشخیص سیگنال: میزان نور تولید شده با استفاده از دستگاه خاصی به نام لومینومتر اندازه گیری می شود.
روش ایمونواسی کمی‌لومینسانس (CLIA)

روش ایمونواسی کمی‌لومینسانس (CLIA)

خروجی آزمایش CLIA معمولاً یک مقدار عددی مربوط به مقدار هورمون محرک فولیکول (FSH) موجود در نمونه است. این مقدار را می توان با محدوده های مرجع تعیین شده مقایسه کرد تا مشخص شود که آیا سطح FSH بیمار طبیعی است یا غیر طبیعی.

روش ایمونواسی فلورسانس (FIA):

FIA روشی است که برای اندازه گیری سطح هورمون محرک فولیکول (FSH) در نمونه خون یا ادرار بیمار استفاده می شود. آزمایش FSH با استفاده از FIA شامل مراحل زیر است:

آزمایش FIA هورمون محرک فولیکول (FSH) معمولاً شامل مراحل زیر است:

 • نمونه برداری: مقدار کمی از خون بیمار گرفته می شود و در لوله ای حاوی ماده ضد انعقاد جمع آوری می شود.
 • آماده سازی نمونه: نمونه خون سانتریفیوژ می شود تا سرم از سلول های خون جدا شود. سپس سرم با یک معرف مخصوص که حاوی آنتی بادی های فلورسنت مشخص شده مخصوص FSH است مخلوط می شود.
 • انکوباسیون: مخلوط سرم و معرف برای مدت کوتاهی انکوبه می شود تا آنتی بادی ها با هر FSH موجود در نمونه متصل شوند.
 • اندازه‌گیری: سپس مخلوط در معرض یک منبع نوری با طول موج مشخص قرار می‌گیرد و باعث می‌شود که برچسب‌های فلورسنت روی آنتی‌بادی‌های متصل شده، نور ساطع کنند. مقدار نور ساطع شده متناسب با مقدار FSH در سرم بیمار است.
 • تجزیه و تحلیل: نور ساطع شده توسط یک آشکارساز اندازه گیری و اندازه گیری می شود و نتایج برای تعیین غلظت FSH در سرم بیمار تجزیه و تحلیل می شود.
اساس روش آنزیم ایمونواسی فلورسانس (FEIA)

اساس روش آنزیم ایمونواسی فلورسانس (FIA)

روش FIA برای آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH) بسیار حساس و اختصاصی است و امکان تشخیص دقیق و نظارت بر شرایط مربوط به سطوح FSH مانند ناباروری و یائسگی را فراهم می کند.

روش Immunoradiometric assay (IRMA):

IRMA یک ابزار تشخیصی است که برای تشخیص و تعیین کمیت مواد خاص در یک نمونه استفاده می شود. در مورد آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH)، می توان از IRMA برای اندازه گیری سطح FSH در سرم بیمار استفاده کرد.

آزمایش IRMA FSH معمولاً شامل مراحل زیر است:

 • نمونه برداری: مقدار کمی از خون بیمار گرفته می شود و در لوله ای حاوی ماده ضد انعقاد جمع آوری می شود.
 • آماده سازی نمونه: نمونه خون سانتریفیوژ می شود تا سرم از سلول های خون جدا شود. سپس سرم با یک معرف مخصوص مخلوط می شود که حاوی دو نوع آنتی بادی است – یک نوع که به FSH متصل می شود و نوع دیگری که با ایزوتوپ رادیواکتیو برچسب گذاری شده است.
 • انکوباسیون: مخلوط سرم و معرف برای مدت کوتاهی انکوبه می شود تا آنتی بادی ها با هر FSH موجود در نمونه متصل شوند.
 • جداسازی: پس از انکوباسیون، مخلوط را از ستونی حاوی دانه هایی که با آنتی بادی های اضافی علیه FSH پوشانده شده است عبور می دهند. این باعث می شود که هر آنتی بادی غیر متصل باقی مانده به مهره ها بچسبد، در حالی که آنتی بادی های متصل در محلول باقی می مانند.
 • اندازه‌گیری: مهره‌ها شسته می‌شوند تا هرگونه ماده غیرمجاز را از بین ببرند، و سپس در معرض یک آشکارساز قرار می‌گیرند که رادیواکتیویته آنتی‌بادی‌های نشان‌دار هنوز به مهره‌ها متصل هستند. از آنجایی که میزان رادیواکتیویته با مقدار FSH در نمونه متناسب است، آشکارساز یک اندازه گیری کمی از غلظت FSH در سرم بیمار ارائه می دهد.
 • تجزیه و تحلیل: نتایج برای تعیین غلظت FSH در سرم بیمار تجزیه و تحلیل می شود.

روش رادیوایمونواسی (RIA)

به طور کلی تست IRMA هورمون محرک فولیکول (FSH) روشی حساس و دقیق برای اندازه گیری سطح FSH در بیماران است که می تواند در تشخیص و پایش شرایطی مانند ناباروری، اختلالات هیپوفیز و یائسگی مفید باشد. با این حال، به دلیل استفاده از مواد رادیواکتیو، آزمایش‌های IRMA نیازمند اقدامات احتیاطی و روش‌های دفع ویژه برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض تشعشعات مضر است.

آمادگی قبل از انجام آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH):

 • به آمادگی خاصی نیاز ندارد اما نمونه خانم ها باید در زمان های مشخصی در طول چرخه قاعدگی جمع آوری شود.
 • بیمار به مدت 12 ساعت قبل از جمع آوری نمونه از مولتی ویتامین ها یا مکمل های غذایی حاوی بیوتین (ویتامین B7) که معمولا در مکمل ها و مولتی ویتامین های مو، پوست و ناخن یافت می شود، استفاده نکند.

چه چیزی در آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH) مورد بررسی قرار می گیرد؟

هورمون محرک فولیکول (FSH) هورمونی است که با تولید مثل و رشد تخمک در زنان و اسپرم در مردان مرتبط است. این آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH) را در خون اندازه گیری می کند.

هورمون محرک فولیکول (FSH) توسط غده هیپوفیز، اندام کوچکی که در مرکز سر و پشت حفره سینوسی در پایه مغز قرار دارد، ساخته می شود. کنترل تولید FSH یک سیستم پیچیده است که هیپوتالاموس در مغز، غده هیپوفیز و هورمون های تولید شده توسط تخمدان ها یا بیضه ها را درگیر می کند. هیپوتالاموس هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) را ترشح می کند که هیپوفیز را برای ترشح FSH و هورمون لوتئینیزه کننده (LH) تحریک می کند، هورمونی نزدیک به هم که در تولید مثل نقش دارد.

ویژگی های غده هیپوفیز:

 • غده هیپوفیز در قاعده جمجمه و در حفره استخوانی به نام sella turcica قرار دارد.
 • عرض و طول غده هیپوفیز کمتر از یک سانتی متر است و حدود 500 میلی گرم وزن دارد.

به سه  قسمت زیر تقسیم می شود:

 1. غده هیپوفیز قدامی (آدنوهیپوفیز).
 2. غده هیپوفیز خلفی (هیپوفیز عصبی).
 3. لوب میانی در انسان بالغ ابتدایی است.
غده هپوفیز

غده هپوفیز

پاتوفیزیولوژی هورمون محرک فولیکول (FSH):

 • هورمون محرک فولیکول (FSH) در آدنوهیپوفیز (غده هیپوفیز قدامی) سنتز می شود.
 • هورمون محرک فولیکول (FSH) یک گلیکوپروتئین است که از هیپوفیز قدامی با وزن مولکولی 32 کیلو دالتون ترشح می شود.
 • از کربوهیدرات و دو واحد آلفا و بتا تشکیل شده است.
 • هورمون محرک فولیکول (FSH) در غده هیپوفیز تولید و ذخیره می شود.
 • هنگامی که واحد آلفا با واحد بتا ترکیب می شود، فعالیت بیولوژیکی برای تشخیص گیرنده خاص افزایش می یابد. اکنون زیرواحد بتا مسئول پاسخ‌های بیولوژیکی خاص است.
ساختار FSH

ساختار FSH

عملکرد هورمون محرک فولیکول

 • تحریک رشد و بلوغ فولیکول های تخمدان در زن.
 • FSH ترشح استروژن را تحریک می کند.
 • FSH باعث ایجاد تغییرات آندومتر در مرحله پرولیفراتیو چرخه قاعدگی می شود.
 • FSH به سلول های سرتولی متصل می شود و سنتز پروتئین متصل شونده به آندروژن را ترویج می کند. این پروتئین به تستوسترون متصل می شود.
 • FSH باعث تحریک اسپرماتوژنز می شود.
 • سطح FSH می تواند به تعیین اینکه آیا اندام های جنسی مرد یا زن (بیضه ها یا تخمدان ها) به درستی کار می کنند کمک کند.
عملکرد هورمون محرک فولیکول

عملکرد هورمون محرک فولیکول

در زنان در سنین باروری، هورمون محرک فولیکول (FSH) باعث تحریک رشد و بلوغ تخمک ها (فولیکول ها) در تخمدان ها در مرحله فولیکولی چرخه قاعدگی می شود. چرخه قاعدگی به دو فاز فولیکولی و لوتئال تقسیم می شود که هر مرحله حدود 14 روز طول می کشد. در طی این فاز فولیکولی، FSH شروع به تولید استرادیول توسط فولیکول می کند و این دو هورمون با هم در رشد بیشتر فولیکول تخمک کار می کنند. نزدیک به پایان فاز فولیکولی، افزایش FSH و هورمون لوتئینه کننده وجود دارد. آزاد شدن تخمک از تخمدان (تخمک‌گذاری) اندکی پس از این افزایش هورمون‌ها اتفاق می‌افتد.

چرخه قاعدگی

چرخه قاعدگی

هورمون اینهیبین و همچنین استرادیول و پروژسترون به کنترل مقدار هورمون محرک فولیکول (FSH) آزاد شده توسط غده هیپوفیز کمک می کند. FSH همچنین توانایی تخمدان برای پاسخ به LH را تسهیل می کند. با بالا رفتن سن زن و نزدیک شدن به یائسگی، عملکرد تخمدان کاهش می یابد و در نهایت متوقف می شود. با این اتفاق، سطح FSH و LH افزایش می یابد.

در مردان، هورمون محرک فولیکول (FSH) بیضه ها را برای تولید اسپرم بالغ تحریک می کند و همچنین تولید پروتئین های اتصال آندروژن را افزایش می دهد. سطح FSH در مردان پس از بلوغ نسبتا ثابت است. در مورد سطح هورمون محرک فولیکول (FSH) در مردان مسن کمتر شناخته شده است.

در نوزادان و کودکان، سطح هورمون محرک فولیکول (FSH) اندکی پس از تولد افزایش می یابد و سپس در 6 ماهگی در پسران و یک تا دو سالگی در دختران به سطوح بسیار پایین کاهش می یابد. قبل از شروع بلوغ و ایجاد خصوصیات جنسی ثانویه، تمرکز دوباره شروع به افزایش می کند.

اختلالاتی که بر هیپوتالاموس، هیپوفیز و/یا تخمدان‌ها یا بیضه‌ها تأثیر می‌گذارند می‌توانند باعث تولید بیش از حد یا خیلی کم FSH شوند و در نتیجه شرایط مختلفی مانند ناباروری، چرخه‌های قاعدگی غیرطبیعی، یا بلوغ زودرس یا تأخیر ایجاد شود.

مکانیسم تنظیمی FSH

مکانیسم تنظیمی FSH

عوامل مداخله گر در آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH):

 • گنادوتروپین جفتی انسانی (hCG) و هورمون محرک تیروئید (TSH) ممکن است به دلیل شباهت‌های بخشی از مولکول هورمون، با برخی روش‌های سنجش ایمنی تداخل داشته باشند. بنابراین باید انتظار داشت که بیماران مبتلا به تومورهای تولید کننده hCG و مبتلایان به کم کاری تیروئید سطح LH کاذب بالایی داشته باشند.
 • داروهایی که ممکن است سطح LH یا FSH را افزایش دهند شامل داروهای ضد تشنج، سایمتیدین، کلومیفن، دیژیتالیس، لوودوپا، نالوکسان و اسپیرونولاکتون هستند.
 • داروهایی که ممکن است سطح LH را کاهش دهند عبارتند از دیگوکسین، استروژن، داروهای ضد بارداری خوراکی، پروژسترون، استروئیدها، کلرپرومازین، تستوسترون و فنوتیازین ها.
 • همولیز نمونه خون یا انجام اسکن رادیواکتیو در عرض یک هفته پس از آزمایش ممکن است نتایج آزمایش را تغییر دهد.

اهمیت بالینی آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH):

افزایش سطح سرمی هورمون محرک فولیکول (FSH):

 • نارسایی غدد جنسی (مانند یائسگی فیزیولوژیک، دیسژنزی تخمدان [سندرم ترنر]، دیسژنز بیضه [سندرم کلاین فلتر]، هیسترکتومی، بی اشتهایی، هیپوگنادیسم، تخمدان پلی کیستیک، سندرم زنانه شدن کامل بیضه): کاهش سطح استروژن یا گونائو رخ می دهد. از طریق مکانیسم بازخورد، ترشح FSH و LH حداکثر تحریک می شود.
 • بلوغ زودرس: یکی از علل بلوغ زودرس ترشح بیش از حد FSH و LH است.
 • آدنوم هیپوفیز: برخی از آدنوم های هیپوفیز بدون توجه به مکانیسم بازخوردی FSH یا LH ترشح می کنند.
 • آکرومگالی
 • آمنوره (اولیه)
 • آنورشیسم
 • شکست غدد جنسی
 • تومور هیپوتالاموس
 • یائسگی
 • قاعدگی
 • ارکیکتومی
 • نارسایی تخمدان
 • سندرم Stein-Leventhal

کاهش سطح سرمی هورمون محرک فولیکول (FSH):

 • نارسایی هیپوفیز: FSH و LH در هیپوفیز قدامی تولید می شوند. اولین نشانه نارسایی هیپوفیز کاهش FSH/LH و نارسایی غدد جنسی ناشی از آن است.
 • نارسایی هیپوتالاموس: GNRH در هیپوتالاموس تولید می شود و تولید FSH/LH را تحریک می کند. عدم تولید GNRH در آن بخش از مغز باعث کاهش سطح FSH/LH می شود.
 • فشار
 • بی اشتهایی عصبی
 • سوء تغذیه: پاتوفیزیولوژی این مشاهدات مشخص نیست.

ملاحظات بالینی آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH):

 • سطوح FSH و LH در بیمار زن با توجه به مراحل چرخه قاعدگی متفاوت است.
 • این هورمون ها در ارزیابی ناباروری ارزشمند هستند. نمونه های روزانه LH در اطراف چرخه میانی یک زن می تواند افزایش LH را که تصور می شود در روز حداکثر باروری رخ می دهد، تشخیص دهد.
 • سنجش FSH و LH اغلب برای تشخیص یائسگی انجام می شود تا جایگزینی هورمون آغاز شود.
 • FSH و LH معمولاً همزمان اندازه گیری می شوند.

محدوده مرجع آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH):

Males:

 • <12 months: < or =3.3 IU/L
 • > or =12 months-< or =5 years: < or =1.9 IU/L
 • >5 years-< or =10 years: < or =2.3 IU/L
 • >10 years-< or =15 years: 0.6-6.9 IU/L
 • >15 years-< or =18 years: 0.7-9.6 IU/L
 • >18 years: 1.2-15.8 IU/L

Females:

 • <12 months: 1.2-12.5 IU/L
 • > or =12 months-< or =10 years: 0.5-6.0 IU/L
 • >10 years-< or =15 years: 0.9-8.9 IU/L
 • >15 years-< or =18 years: 0.7-9.6 IU/L

Premenopausal:

 • Follicular: 2.9-14.6 IU/L
 • Midcycle: 4.7-23.2 IU/L
 • Luteal: 1.4-8.9 IU/L
 • Postmenopausal: 16.0-157.0 IU/L

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH) استفاده می شود؟

آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH) ممکن است با سایر آزمایش های هورمونی مانند هورمون لوتئینیزه کننده (LH)، تستوسترون، استرادیول و/یا پروژسترون برای کمک به موارد زیر استفاده شود:

 • علت ناباروری را مشخص کنید
 • بیماری های مرتبط با اختلال عملکرد تخمدان ها یا بیضه ها را تشخیص دهید
 • کمک به تشخیص اختلالات هیپوفیز یا هیپوتالاموس، که می تواند بر تولید هورمون محرک فولیکول (FSH) تأثیر بگذارد

در زنان، سطوح هورمون محرک فولیکول (FSH) در موارد زیر نیز مفید است:

 • بررسی بی نظمی های قاعدگی
 • پیش بینی زمان یا اینکه آیا یک زن وارد یائسگی می شود

در مردان، سطح هورمون محرک فولیکول (FSH) برای کمک به تعیین دلیل تعداد کم اسپرم استفاده می شود.

در کودکان، FSH و LH برای کمک به تشخیص بلوغ تاخیری یا زودرس (اوایل) استفاده می شود. زمان‌بندی نامنظم بلوغ ممکن است نشانه‌ای از مشکل جدی‌تر مربوط به هیپوتالاموس، غده هیپوفیز، تخمدان‌ها یا بیضه‌ها یا سایر سیستم‌ها باشد. اندازه گیری LH و FSH ممکن است بین الگوهای طبیعی رشد و بیماری واقعی تفاوت قائل شود. هنگامی که مشخص شد که علائم نتیجه یک بیماری واقعی است، می توان آزمایش های بیشتری را برای شناسایی علت زمینه ای انجام داد.

چه زمانی آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH) درخواست می شود؟

برای یک زن، آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH) ممکن است در مواردی که برای باردار شدن مشکل دارد، دوره های قاعدگی نامنظم یا نداشتن یا گاهی اوقات زمانی که مشکوک به یائسگی است، درخواست شود.

برای یک مرد، زمانی که همسرش نمی تواند باردار شود، زمانی که تعداد اسپرم او کم است، یا زمانی که توده عضلانی کم یا کاهش میل جنسی دارد، ممکن است آزمایش انجام شود.

هم در زنان و هم در مردان، زمانی که پزشک مشکوک به وجود اختلال هیپوفیز باشد، ممکن است آزمایش انجام شود. اختلال هیپوفیز می تواند بر تولید چندین هورمون مختلف تأثیر بگذارد، بنابراین ممکن است علائم و نشانه هایی علاوه بر برخی از موارد ذکر شده در بالا وجود داشته باشد. آنها می توانند شامل خستگی، ضعف، کاهش وزن غیرقابل توضیح و کاهش اشتها باشند.

در کودکان، FSH و LH ممکن است زمانی درخواست شود که پسر یا دختری در سن مناسبی (چه خیلی دیر یا خیلی زود) وارد بلوغ نشده باشد. علائم بلوغ ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • بزرگ شدن سینه در دختران
 • رشد موهای ناحیه تناسلی
 • رشد بیضه ها و آلت تناسلی در پسران
 • شروع قاعدگی در دختران

نتیجه آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH) چه چیزی را نشان می دهد؟

نتایج آزمایش هورمون محرک فولیکول (FSH) معمولاً با نتایج سایر آزمایش‌های هورمونی مانند LH، استروژن و/یا تستوسترون در نظر گرفته می‌شود.

به عنوان بخشی از پانل ناباروری، FSH بالا یا پایین تشخیصی نیست، اما اطلاعاتی را در مورد علت ممکن ارائه می دهد. به عنوان مثال، عدم تعادل هورمونی ممکن است بر چرخه قاعدگی و/یا تخمک گذاری زن تأثیر بگذارد. یک پزشک تمام اطلاعات حاصل از کار را برای ایجاد تشخیص در نظر می گیرد.

در زنان

سطوح FSH و LH می تواند به تمایز بین وضعیتی که بر خود تخمدان ها تأثیر می گذارد (اولیه) و اختلال عملکرد تخمدان ها به دلیل اختلالات هیپوفیز یا هیپوتالاموس (ثانویه) کمک کند.

سطوح بالای FSH و LH با شرایطی که خود تخمدان ها را تحت تأثیر قرار می دهند سازگار است. برخی از نمونه ها عبارتند از:

نقص رشد:

 • عدم رشد تخمدان ها (آژنزیس تخمدان)
 • اختلال کروموزومی، مانند سندرم ترنر
 • نقص در تولید استروئید توسط تخمدان ها مانند کمبود 17 آلفا هیدروکسیلاز

آسیب به تخمدان ها به دلیل:

 • قرارگیری در معرض تشعشع
 • شیمی درمانی
 • بیماری خودایمنی

شرایط زمینه ای که بر عملکرد تخمدان تأثیر می گذارد، مانند:

 • سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)
 • بیماری آدرنال
 • بیماری تیرویید
 • تومور تخمدان
 • هنگامی که یک زن وارد یائسگی می شود و تخمدان های او از کار می افتند، سطح FSH افزایش می یابد.
 • سطوح پایین FSH و LH با اختلال هیپوفیز یا مشکل هیپوتالاموس سازگار است.
 • سطوح پایین سرمی FSH با افزایش خطر ابتلا به سرطان تخمدان مرتبط است.

در مردان

سطوح بالای هورمون محرک فولیکول (FSH) به دلیل شرایطی است که بر خود بیضه ها تأثیر می گذارد. برخی از نمونه ها عبارتند از:

 • عفونت ویروسی (اوریون)
 • تروما، جراحت
 • قرارگیری در معرض تشعشع
 • شیمی درمانی
 • بیماری خودایمنی
 • تومور سلول زایا
 • عدم ایجاد غدد جنسی طبیعی (گنادهای جنسی)
 • اختلال کروموزومی، مانند سندرم کلاین فلتر

سطوح پایین با اختلالات هیپوفیز یا هیپوتالاموس سازگار است.

در کودکان

سطوح بالاتر FSH و LH نسبت به سن مورد انتظار به علاوه ایجاد خصوصیات جنسی ثانویه در سنین غیرعادی جوان نشانه بلوغ زودرس است. این در دختران بسیار بیشتر از پسران است. این رشد زودرس معمولاً به دلیل یک مشکل در سیستم عصبی مرکزی است و می تواند چند علت زمینه ای مختلف داشته باشد. مثالها عبارتند از:

 • تومور سیستم عصبی مرکزی
 • آسیب مغزی، تروما
 • التهاب در سیستم عصبی مرکزی (مانند مننژیت، آنسفالیت)

سطوح طبیعی LH و FSH قبل از بلوغ در کودکانی که برخی از علائم بلوغ را نشان می دهند ممکن است نشان دهنده وضعیتی به نام “بلوغ زودرس محیطی” باشد. علائم و نشانه ها با افزایش سطح هورمون های استروژن یا تستوسترون ایجاد می شوند. این ممکن است ناشی از:

 • تومورهایی که هورمون تولید و آزاد می کنند
 • تومورهای غده فوق کلیوی
 • تومور یا کیست تخمدان
 • تومورهای بیضه

سطوح طبیعی FSH و LH با چند نشانه بلوغ (مثلاً ایجاد موهای ناحیه تناسلی و آکنه) ممکن است نشان دهنده مواجهه قبلی محیطی با عواملی مانند کرم یا ژل تستوسترون باشد یا ممکن است یک تغییر طبیعی از بلوغ باشد.

در بلوغ تاخیری، سطوح LH و FSH می تواند طبیعی یا کمتر از حد انتظار برای یک جوان در این محدوده سنی باشد. نمونه هایی از برخی از علل تاخیر در بلوغ عبارتند از:

 • اختلال در عملکرد تخمدان ها یا بیضه ها
 • کمبود هورمون
 • سندرم ترنر
 • سندرم کلاین فلتر
 • عفونت های مزمن
 • سرطان
 • اختلال خوردن (بی اشتهایی عصبی)

من برای باردار شدن مشکل دارم به چه آزمایش هایی نیاز دارم؟

آزمایش های اولیه برای ناباروری اغلب شامل اندازه گیری سطح هورمون محرک فولیکول (FSH) و هورمون لوتئینیزه کننده (LH) است. همچنین ممکن است پزشک از شما بخواهد که دمای بدن خود را که در طی تخمک گذاری اندکی افزایش می یابد، پیگیری کنید. سایر آزمایش های هورمونی و همچنین معاینه پس از مقاربت (بعد از مقاربت) ممکن است انجام شود. ممکن است یک هیستروسالپنگوگرام (تصویر لوله های فالوپ) برای بررسی مسدود شدن لوله های فالوپ درخواست شود. ممکن است از شریک زندگی شما خواسته شود که یک نمونه از مایع منی برای تجزیه و تحلیل بدهد.

چرا یک مرد نیاز به آزمایش FSH و LH دارد؟

مردان همچنین FSH و LH تولید می کنند. این سطوح هورمون برای تولید مثل مردان نیز مهم هستند. در مردان، هورمون محرک فولیکول (FSH) بیضه ها را برای تولید اسپرم تحریک می کند، همانطور که در زنان هورمون محرک فولیکول (FSH)  تخمدان ها را برای تولید تخمک تحریک می کند. در مردان، اگر سطح تستوسترون پایین باشد، LH قابل اندازه گیری است.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

نتایج هورمون محرک فولیکول (FSH) را می توان با استفاده از داروهای خاصی از جمله سایمتیدین، کلومیفن، دیژیتال و لوودوپا افزایش داد. نتایج هورمون محرک فولیکول (FSH) می‌تواند در افرادی که دوزهای زیادی از بیوتین مصرف می‌کنند به طور کاذب افزایش یابد، زیرا این می‌تواند در سنجش ایمنی اختلال ایجاد کند. نتایج هورمون محرک فولیکول (FSH)  را می توان با داروهای ضد بارداری خوراکی، فنوتیازین ها و درمان های هورمونی کاهش داد. هورمون محرک فولیکول (FSH)  همچنین در هنگام بارداری زنان پایین خواهد بود.

در سایت Cleveland Clinic در مورد هورمون محرک فولیکول (FSH)  بیشتر بخوانید:

هورمون محرک فولیکول (FSH) هورمونی است که غده هیپوفیز شما می سازد و آزاد می کند که در رشد و تولیدمثل جنسی نقش دارد. بر عملکرد تخمدان ها و بیضه ها تأثیر می گذارد.

برخلاف نامش، هورمون محرک فولیکول مستقیماً بر فولیکول های مو یا رشد مو تأثیر نمی گذارد. گروه خاصی از هورمون ها به نام آندروژن ها روی رشد مو تاثیر می گذارند. FSH نام خود را به دلیل تأثیر آن بر فولیکول های تخمدان، کیسه های کوچک پر از مایع حاوی سلول های تخمدان در تخمدان ها به خود گرفت.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

Jabbour, S. (2018 March 12, Updated). Follicle-Stimulating Hormone Abnormalities. Medscape Endocrinology. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/118810-overview#showall. Accessed on 5/05/19.

Sofronescu, A. and Wheeler, T. (2015 July 16, Updated). Follicle-Stimulating Hormone (FSH). Medscape Laboratory Medicine. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/2089048-overview#showall. Accessed on 5/05/19.

(© 1995–2019). Follicle-Stimulating Hormone, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. Available online at https://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/602753. Accessed on 5/05/19.

Bayrak-Toydemir, P. et. al. (July 2017, Updated). Infertility. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/infertility. Accessed on 5/05/19.

Corenblum, B. and Mulinda, J. (2018 June 19, Updated). Hypopituitarism (Panhypopituitarism). Medscape Endocrinology. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/122287-overview. Accessed on 5/05/19.

Genzen, J. et. al. (2018 March, Updated). Amenorrhea. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/amenorrhea?_ga=2.71540243.1479446145.1525530915-171446445.1522145782. Accessed on 5/05/19.

Corbett, JV. Laboratory Tests & Diagnostic Procedures with Nursing Diagnoses, 4th ed. Stamford, Conn.: Appleton & Lang, 1996. Pp 429-431, 726.

Clinical Guide to Laboratory Tests. 3rd ed. Tietz N, ed. Philadelphia: W.B. Saunders & Co; 1995: 248-249, 210-211.

The InterNational Council on Infertility Information Dissemination, PCOS in Pediatrics: When and How Does it Start? Originally written and presented by Silva Arslanian, MD, Children’s Hospital of Pittsburgh, Pittsburgh, PA; summarized in online version by Christine M. Schroeder, PhD. Available online at http://www.inciid.org/pcos/PCOS-pediatrics.html.

Gonadotropins: Luteinizing and Follicle Stimulating Hormones. Available online at http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/hypopit/lhfsh.html.

Blondell RD, Foster MB, Kamlesh CD. Disorders of Puberty. American Family Physician, July 1999 (online publication). Available online at http://www.aafp.org/afp/990700ap/209.html.

Hormone Society. Fact Sheet on Female Infertility. Available online at http://www.endo-society.org/pubrelations/patientInfo/infertility.htm.

The Hormone Foundation. Fact sheet on Polycystic Ovary Syndrome (PCOS). Available online at http://www.hormone.org/pcos_factsheet.html.

Laurence M. Demers, PhD. Distinguished Professor of Pathology and Medicine, The Pennsylvania State University College of Medicine, The M. S. Hershey Medical Center, Hershey, PA.

A Manual of Laboratory & Diagnostic Tests. 6th ed. Fischbach F, ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.

Pagana K, Pagana T. Mosby’s Manual of Diagnostic and Laboratory Tests. St. Louis: Mosby; 1998.

Davis B, Mass D, Bishop M. Principles of lCinical Laboratory Utilization and Consultation. Saunders; 1999.

Thompason, Sharon. LH response to GnRH. (Updated Aug 2005) MedlinePlus (online information). Available at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/print/ency/article/003709.htm.

Neely EK, Wilson DM, Lee PA, Stene M, Hintz RL (July 1995). Spontaneous serum gonadotropin concentrations in the evaluation of precocious puberty. J Pediatric 127(1):47-52 from PubMed. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=7608810.

Nirupama Kakarla, M.D.; Karen D. Bradshaw, M.D. (Posted 03/05/2004.) Disorders of Pubertal Development: Precocious Puberty. From Seminars in Reproductive Medicine 21(4):339-351 from Medscape. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/468259.

Brito VN, Batista MC, Borges MF, Latronico AC, Kohek MB, Thirone AC, Jorge BH, Arnhold IJ, Mendonca BB. (1999 Oct) Diagnostic value of fluorometric assays in the evaluation of precocious puberty. J Clin Endocrinol Metab. 84(10):3539-44. Available online through http://www.ncbi.nlm.nih.gov.

Sheehan, M (Dec 2003). Polycystic Ovarian Syndrome: Diagnosis and Management. Clinical Medicine and Research, 2(1): 13-27. Available online at http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fcgi?artid+1069067.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 629-631.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 412-416.

Storck, S. (Updated 2009 September 2). FSH. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003710.htm. Accessed February 2010.

Jabbour, S. (Updated 2009 June 15). Follicle-Stimulating Hormone Abnormalities. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/118810-overview. Accessed February 2010.

Meikle, A. W. et. al. (Updated 2009 November). Amenorrhea. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/Amenorrhea.html#. Accessed February 2010.

Brzyski, R. and Jensen, J. (Revised 2007 March) Female Reproductive Endocrinology, Introduction. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec18/ch243/ch243a.html?qt=FSH&alt=sh. Accessed February 2010.

MayoClinic.com: Menopause. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/menopause/DS00119. Accessed February 2010.

National Institute on Aging: Menopause. Available online at http://www.nia.nih.gov/HealthInformation/Publications/menopause.htm. Accessed February 2010.

MedlinePlus Health Topics: Female Reproductive System. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/femalereproductivesystem.html. Accessed February 2010.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (© 2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry: AACC Press, Washington, DC. Pp 360-361.

Helzisouer KJ, Alberg AJ, Gordon GB, et al. Serum gonadotropins and steroid hormones and the development of ovarian cancer. JAMA 274(24):1926-1930, 1995.

Backer LC, Rubin CS, Kieszak SM, et al. Serum follicle stimulating hormone and national health and nutrition examination survey (NANES III, 1988-1994). Menopause 6(1):29-35, 1999.

Lin, J. (Updated 2012 February 16). Follicle-Stimulating Hormone (FSH). Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2089048-overview. Accessed April 2014.

Jabbour, S. (Updated 2012 January 3). Follicle-Stimulating Hormone Abnormalities. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/118810-overview. Accessed April 2014.

Coney, P. (Updated 2014 April 7). Menopause. Medscape Reference [On-line information]. Available online at [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/264088-overview. Accessed April 2014.

Meikle, A. and Straseski, J. (Updated 2013 November). Infertility. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/Infertility.html?client_ID=LTD#tabs=0. Accessed April 2014.

Bielak, K. and Popat, V. (Updated 2012 June 5). Amenorrhea. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/252928-overview. Accessed April 2014.

Hernandez-Rey, A. (Updated 2013 December 2). Anovulation. Medscape Reference [On-line information]. Available online at [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/253190-overview. Accessed April 2014.

(© 1995–2014). FSH. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8670. Accessed April 2014.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 649-651.

Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pp 471-479.

(Updated September 9, 2013) National Institutes of Health Office of Rare Diseases Research. Klinefelter Syndrome. Available online at http://rarediseases.info.nih.gov/gard/8705/klinefelter-syndrome/resources/9. Accessed April 2014.

(Updated June 18, 2012) National Institutes of Health Office of Rare Diseases Research. Turner Syndrome. Available online at http://rarediseases.info.nih.gov/gard/7831/turner-syndrome/resources/1. Accessed April 2014.

Sinha, S. (Updated 2013 August 14). Precocious Pseudopuberty. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/923876-overview. Accessed April 2014.

Kaplowitz, P. (Updated 2013 February 11). Precocious Puberty. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/924002-overview. Accessed April 2014.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top