آزمایش FLT3 | یا Fms-like tyrosine kinase 3

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش FLT3 | یا Fms-like tyrosine kinase 3

FLT3 یک گیرنده تیروزین کیناز است که توسط ژن FLT3 کدگذاری شده است، و تنظیم کننده کلیدی خون سازی طبیعی است که تکثیر و تمایز سلول های بنیادی خونساز را به انواع مختلف سلول های خونی از جمله گلبول های قرمز، گلبول های سفید و پلاکت ها کنترل می کند. جهش در ژن FLT3 می تواند منجر به سیگنال دهی غیرطبیعی شود و باعث رشد و تقسیم کنترل نشده سلولی شود و با انواع خاصی از لوسمی، به ویژه لوسمی میلوئیدی حاد (AML) مرتبط است.

چرا آزمایش FLT3 درخواست می شود؟

آزمایش FLT3 در زمینه تشخیص و مدیریت بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد (AML) یا سایر اختلالات خونی مرتبط درخواست می شود. جهش‌های FLT3 به‌ویژه در AML مرتبط هستند، زیرا از شایع‌ترین ناهنجاری‌های ژنتیکی مرتبط با این نوع لوسمی هستند. شناسایی جهش های FLT3 به چند دلیل حیاتی است:

 • تشخیص: تشخیص جهش های FLT3 به تایید تشخیص AML کمک می کند. وجود جهش‌های FLT3-ITD یا FLT3-TKD با خطر بیماری بیشتر و پیامدهای بدتر در AML مرتبط است. دانستن وضعیت جهش FLT3 به پیش بینی پیش آگهی و تعیین رویکردهای درمانی بهینه کمک می کند.
 • پیش آگهی: جهش های FLT3، به ویژه FLT3-ITD، با خطر بالاتر عود و پیامدهای کلی ضعیف تر در بیماران AML مرتبط است. شناسایی این جهش‌ها به پزشکان معالج اجازه می‌دهد تا بیماران را بر اساس مشخصات خطرشان طبقه‌بندی کنند و استراتژی‌های درمانی مناسب را برنامه‌ریزی کنند.
 •  انتخاب درمان: برای تعیین اینکه آیا درمان با مهارکننده FLT3 ممکن است اندیکاسیون داشته باشد یا خیر. برای بیمارانی که AML جهش یافته FLT3 دارند، داروهای مهارکننده FLT3 مانند میدوستاورین، سورافنیب یا ژیلتریتینیب ممکن است همراه با شیمی درمانی استفاده شوند. آزمایش استفاده از این درمان های هدفمند را راهنمایی می کند.
 •  نظارت بر حداقل بیماری باقیمانده (MRD): پس از درمان اولیه، نظارت بر حداقل بیماری باقیمانده (MRD) در AML برای ارزیابی پاسخ درمانی و پیش بینی احتمال عود ضروری است. جهش FLT3 می تواند به عنوان یک نشانگر خاص برای ردیابی MRD در بیماران AML جهش یافته FLT3 عمل کند.

تصمیم برای درخواست آزمایش FLT3 توسط هماتولوژیست ها یا انکولوژیست ها بر اساس تظاهرات بالینی بیمار، معاینه خون و مغز استخوان و سایر عوامل مربوطه گرفته می شود. معمولاً بخشی از کار استاندارد برای AML و اختلالات خونی مرتبط با آن است تا تصمیمات درمانی را هدایت کند و نتایج بیمار را بهبود بخشد.

چه زمانی آزمایش FLT3 بایستی انجام شود؟

آزمایش FLT3 معمولاً فقط بر اساس علائم انجام نمی شود. در عوض، در درجه اول برای بیمارانی که لوسمی حاد میلوئیدی (AML) یا سایر اختلالات خونی مرتبط تشخیص داده شده اند، توصیه می شود. آزمایش FLT3 بخش مهمی از ارزیابی تشخیصی و پیش آگهی برای افراد مبتلا به AML است. این به شناسایی جهش های ژنتیکی خاص، به ویژه FLT3-ITD و FLT3-TKD کمک می کند که با ویژگی های خاصی از بیماری مرتبط هستند و می توانند بر تصمیم گیری های درمانی تأثیر بگذارند.

علائم AML می تواند متفاوت باشد و به طور کلی به رشد سریع گلبول های سفید غیرطبیعی در مغز استخوان مربوط می شود که در تولید سلول های خونی طبیعی اختلال ایجاد می کند. علائم شایع AML ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • خستگی و ضعف
 • تنگی نفس
 • عفونت های مکرر
 • کبودی یا خونریزی آسان
 • رنگ پریدگی پوست (کم خونی)
 • درد یا حساسیت استخوانی
 • تورم غدد لنفاوی یا بزرگ شدن کبد یا طحال (در برخی موارد)

اگر فردی با این علائم مراجعه کند و مشکوک به AML باشد، یک سری آزمایش های تشخیصی شامل آزمایش خون و آسپیراسیون مغز استخوان یا بیوپسی برای تایید تشخیص انجام می شود. هنگامی که تشخیص AML مشخص شد، ممکن است آزمایش FLT3 برای شناسایی جهش‌های ژن FLT3 انجام شود.

یادآوری این نکته ضروری است که آزمایش FLT3 تنها بخشی از ارزیابی جامع بیماران AML است. تصمیم برای انجام آزمایش FLT3 معمولاً توسط هماتولوژیست ها یا انکولوژیست ها بر اساس تاریخچه بالینی، معاینه فیزیکی و اقدامات تشخیصی اولیه بیمار گرفته می شود.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش FLT3:

 • ظرف/لوله: لوله با درب بنفش حاوی ضد انعقاد EDTA / لوله با درب سبز حاوی ضد انعقاد هپارین / لوله با درب زرد حاوی اسید سیترات دکستروز (ACD)
 • نوع نمونه: خون کامل / نمونه مغز استخوان (Bone marrow)
 • حجم نمونه: 3 الی 5 میلی لیتر
لوله مورد نیاز برای آزمایش بازآرایی ژن FIP1L1-PDGFRA

لوله مورد نیاز برای آزمایش FLT3

شرایط نگهداری دمایی برای آزمایش FLT3

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

آمادگی قبل از انجام آزمایش FLT3:

جهت دریافت نمونه خون محیطی به آمادگی خاصی لازم نیست.
برای دریافت نمونه مغز استخوان نیاز به یکسری آمادگی ها دارد که در مقاله آزمایش بیوپسی و آسپیراسیون مغز استخوان به تشریح بیان شده است.

روش های مختلف انجام آزمایش FLT3:

روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR):

واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) یک تکنیک زیست شناسی مولکولی پرکاربرد است که ناحیه خاصی از DNA را تقویت می کند. در آزمایش FLT3، PCR برای تشخیص جهش در ژن FLT3، به ویژه FLT3-ITD و FLT3-TKD استفاده می شود.

 • استخراج DNA: نمونه خون یا مغز استخوان از بیمار جمع آوری می شود. DNA با استفاده از روش های استاندارد آزمایشگاهی از نمونه استخراج می شود.
 • تقویت PCR: PCR شامل یک سری چرخه گرمایش و سرمایش در یک سیکلر حرارتی است. در طول هر چرخه، DNA دناتوره می‌شود (برای جدا کردن رشته‌ها گرم می‌شود)، آنیل می‌شود (سرد می‌شود تا پرایمرها بتوانند متصل شوند)، و گسترش می‌یابد (برای سنتز رشته‌های DNA جدید گرم می‌شود). پرایمرها، توالی های DNA کوتاه طراحی شده برای هدف قرار دادن مناطق خاصی از ژن FLT3، برای شروع فرآیند تقویت استفاده می شوند. تعداد چرخه های انجام شده سطح تقویت به دست آمده را تعیین می کند.
 • تشخیص: پس از تقویت PCR، محصولات با استفاده از ژل الکتروفورز تجزیه و تحلیل می شوند. قطعات DNA تکثیر شده بر اساس اندازه جدا می شوند و اگر یک جهش FLT3 وجود داشته باشد (به عنوان مثال، FLT3-ITD)، ژل یک الگوی تغییر یافته را در مقایسه با FLT3 طبیعی نشان می دهد.

روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) برای تشخیص بیماری سفلیس

روش Real-time PCR (qPCR):

Real-time PCR، همچنین به عنوان PCR کمی (qPCR) شناخته می شود، یک اصلاح PCR سنتی است که امکان تعیین کمیت DNA هدف را فراهم می کند. در تست FLT3، qPCR برای تشخیص جهش های FLT3 و ارزیابی فراوانی آنها در نمونه استفاده می شود.

 • استخراج DNA: مشابه PCR استاندارد، DNA از نمونه خون یا مغز استخوان بیمار استخراج می شود.
 • تقویت qPCR: qPCR از پروب های فلورسنت یا رنگ های متصل شونده به DNA استفاده می کند که با پیشرفت واکنش PCR، فلورسانس منتشر می کنند. در طول هر چرخه PCR، فلورسانس ساطع شده در زمان واقعی اندازه‌گیری می‌شود و امکان نظارت مداوم بر تقویت DNA را فراهم می‌کند.
 • تجزیه و تحلیل داده ها: مقدار فلورسانس شناسایی شده در هر چرخه برای محاسبه مقدار اولیه DNA هدف در نمونه استفاده می شود. این داده های کمی اطلاعاتی در مورد بار جهش ارائه می دهد و می تواند برای نظارت بر MRD در طول درمان مفید باشد.

Real time PCR

روش توالی یابی سانگر:

توالی یابی سانگر یک روش توالی یابی DNA کلاسیک است که برای تعیین توالی دقیق یک قطعه DNA استفاده می شود. در آزمایش FLT3، توالی یابی Sanger می تواند جهش های خاصی را در ژن FLT3 شناسایی کند.

 • استخراج DNA: مانند سایر روش ها، DNA از نمونه خون یا مغز استخوان بیمار استخراج می شود.
 • تقویت PCR: ناحیه خاصی از ژن FLT3 با استفاده از PCR، مشابه مرحله اول در PCR استاندارد، تقویت می شود.
 •  توالی یابی: DNA تکثیر شده سپس تحت توالی یابی سانگر قرار می گیرد. در این فرآیند، نوکلئوتیدهای پایان دهنده زنجیره (دی دی اکسی نوکلئوتیدها) در رشته های DNA گنجانده می شوند. همانطور که DNA پلیمراز DNA جدید را سنتز می کند، نوکلئوتیدهای پایان دهنده زنجیره گسترش بیشتر را در بازهای خاص متوقف می کنند و قطعاتی با طول های مختلف ایجاد می کنند. این قطعات با استفاده از الکتروفورز ژل جدا می شوند و توالی DNA بر اساس الگوی قطعات استنباط می شود.

روش توالی یابی سانگر (Sanger sequencing)

روش توالی یابی نسل بعدی (NGS):

توالی یابی نسل بعدی (NGS) یک فناوری توالی یابی با توان عملیاتی بالا است که توالی یابی موازی چند قطعه DNA را امکان پذیر می کند. در آزمایش FLT3، NGS برای غربالگری چندین ژن، از جمله FLT3 و سایر ژن‌های مرتبط با AML، برای جهش استفاده می‌شود.

 • استخراج DNA: DNA از نمونه خون یا مغز استخوان بیمار استخراج می شود.
 • آماده سازی کتابخانه: DNA استخراج شده قطعه قطعه می شود و آداپتورهایی به قطعات DNA اضافه می شوند تا یک کتابخانه توالی ایجاد کنند.
 • توالی یابی: کتابخانه توالی یابی بر روی یک ابزار NGS بارگذاری می شود، جایی که میلیون ها قطعه DNA به طور همزمان توالی یابی می شوند. هر قطعه چندین بار خوانده می شود تا از صحت اطمینان حاصل شود.
 • تجزیه و تحلیل داده ها: ابزارهای بیوانفورماتیک برای تراز کردن توالی ها با ژنوم مرجع و شناسایی جهش های موجود در ژن FLT3 و سایر ژن های هدف استفاده می شود. داده های تولید شده توسط NGS امکان تشخیص طیف گسترده ای از جهش ها در چندین ژن را در یک آزمایش واحد فراهم می کند.

روش توالی یابی نسل بعدی (NGS)

روش هیبریداسیون درجا فلورسانس (FISH):

هیبریداسیون درجا فلورسانس (FISH) یک تکنیک سیتوژنتیکی است که برای شناسایی توالی های DNA خاص در هسته های بین فازی سلول ها استفاده می شود. در آزمایش FLT3، از FISH می توان برای تشخیص جهش های FLT3-ITD با تجسم وجود نسخه های اضافی ژن FLT3 در سلول های لوسمی استفاده کرد.

 •  آماده سازی نمونه: نمونه مغز استخوان بیمار جمع آوری و پردازش می شود تا اسلایدهای حاوی سلول برای تجزیه و تحلیل آماده شود.
 • هیبریداسیون پروب: پروب های فلورسنت مخصوص ژن FLT3 روی اسلایدها اعمال می شود. این پروب ها در صورت وجود به جهش FLT3-ITD متصل می شوند.
 • تصویربرداری و تجزیه و تحلیل: اسلایدها در زیر میکروسکوپ فلورسانس بررسی می شوند. اگر FLT3-ITD وجود داشته باشد، نسخه‌های اضافی ژن FLT3 سیگنال‌های فلورسنت را منتشر می‌کنند که قابل مشاهده و تجزیه و تحلیل هستند.

روش Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) را برای انجام آزمایش C-kit یا CD117

روش واکنش زنجیره ای پلیمراز رونویسی معکوس (RT-PCR):

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز رونویسی معکوس (RT-PCR) تکنیکی است که برای شناسایی و تعیین کمیت مولکول‌های RNA، از جمله سطوح بیان mRNA FLT3 استفاده می‌شود.

 • استخراج RNA: RNA از نمونه خون یا مغز استخوان بیمار استخراج می شود.
 • رونویسی معکوس: RNA استخراج شده با استفاده از آنزیم رونوشت معکوس به DNA مکمل (cDNA) تبدیل می شود.
 • تقویت PCR: سپس PCR بر روی cDNA برای تکثیر ژن FLT3 یا مناطق خاص مورد نظر انجام می شود.
 • تشخیص: محصولات تقویت شده آنالیز می شوند و سطح بیان ژن FLT3 کمی سازی می شود. سطوح بیان غیر طبیعی ممکن است نشان دهنده جهش یا اختلال در ژن FLT3 باشد.

روش واکنش زنجیره ای پلیمراز رونویسی معکوس (RT-PCR)هر یک از این روش ها مزایا و محدودیت های خود را دارند و انتخاب روش به عواملی مانند جهش(های) خاص مورد آزمایش، قابلیت های آزمایشگاه و میزان حساسیت و کمیت مطلوب بستگی دارد. ترکیب چندین روش می تواند ارزیابی جامعی از جهش های FLT3 و سایر تغییرات ژنتیکی در بیماران مبتلا به اختلالات خونی ارائه دهد.

چه چیزی در آزمایش FLT3  مورد بررسی قرار می گیرد؟

FLT3 که به نام تیروزین کیناز 3 شبه Fms یا CD135 نیز شناخته می شود، یک گیرنده تیروزین کیناز (RTK) است که نقشی محوری در تنظیم رشد، تکثیر و بقای سلول های بنیادی خونساز ایفا می کند. به عنوان یک جزء حیاتی از سیستم خونساز، FLT3 در توسعه و نگهداری دودمان های مختلف سلول های خونی از جمله گلبول های قرمز، گلبول های سفید و پلاکت ها نقش دارد.

ساختار و عملکرد FLT3:

FLT3 توسط ژن FLT3 واقع در کروموزوم 13q12 کدگذاری می شود. FLT3 یک پروتئین گیرنده گذرنده است که از یک دامنه اتصال به لیگاند خارج سلولی، یک دامنه گذر غشایی منفرد و یک دامنه تیروزین کیناز درون سلولی تشکیل شده است. دامنه خارج سلولی شامل پنج حوزه شبه ایمونوگلوبولین و یک دامنه کنار غشایی است که دیمریزاسیون و فعال شدن گیرنده را پس از اتصال لیگاند تنظیم می کند.

فعال شدن FLT3 از طریق اتصال لیگاند آن (لیگاند FLT3 (FL)) انجام می شود که باعث دیمر شدن گیرنده و اتوفسفوریلاسیون باقی مانده های خاص تیروزین در دامنه کیناز داخل سلولی می شود. این اتوفسفوریلاسیون مسیرهای سیگنالینگ پایین دستی مانند مسیرهای Ras/Raf/MEK/ERK، PI3K/Akt و JAK/STAT را فعال می کند و بقا، تکثیر و تمایز سلولی را ارتقا می دهد.

آزمایش FLT3جهش FLT3 در اختلالات خونی:

جهش های FLT3 در لوسمی حاد میلوئیدی (AML) شایع هستند و با یک دوره بیماری تهاجمی تر و پیش آگهی ضعیف تر همراه هستند. دو جهش اولیه FLT3 مشاهده شده در AML عبارتند از جهش های FLT3-ITD (تکثیر پشت سر هم داخلی) و FLT3-TKD (دامنه تیروزین کیناز).

FLT3-ITD: این جهش شامل درج تکرارهای پشت سر هم از بخش های خاص در حوزه کنار هم غشایی FLT3 است. جهش FLT3-ITD منجر به فعال سازی گیرنده می شود که منجر به تکثیر و بقای سلولی کنترل نشده می شود.

در نوع وحشی (WT) FLT3، دامنه کنار غشایی FLT3 فعال شدن گیرنده را مهار می کند. وجود ITD ها این اثر بازدارنده را مختل می کند و در نتیجه فعال سازی سازنده ایجاد می کند. از نظر بالینی، AML جهش یافته FLT3-ITD با میزان بالاتری از عود و بقای کلی پایین تر همراه است، اگرچه تأثیر پیش آگهی کامل هم تحت تأثیر بار آلل جهش یافته و هم حضور جهش های همزمان قرار می گیرد

FLT3-TKD: این جهش در دامنه تیروزین کیناز FLT3 رخ می دهد و منجر به افزایش فعالیت کیناز می شود. در حالی که جهش‌های FLT3-TKD کمتر از جهش‌های FLT3-ITD شایع هستند، می‌توانند به لوکموژنز کمک کنند و ممکن است بر نتایج درمان تأثیر بگذارند.

جهش‌های FLT3-TKD جهش‌های نقطه‌ای در حلقه فعال‌سازی گیرنده هستند که ترکیب کیناز فعال را تثبیت می‌کنند و همچنین منجر به فعال‌سازی کیناز سازنده می‌شوند. برخلاف AML جهش یافته FLT3-ITD، ارتباط پیش آگهی جهش های FLT3-TKD کمتر واضح است و ممکن است به حضور جهش های همزمان و تغییرات سیتوژنتیک وابسته باشد

جهش FLT3 در اختلالات خونیجهش های FLT3 پیامدهای بالینی قابل توجهی برای بیماران مبتلا به AML دارند. وجود جهش های FLT3 به عنوان یک فاکتور پیش آگهی منفی، به ویژه FLT3-ITD در نظر گرفته می شود، زیرا با احتمال بالاتر مقاومت درمانی، عود بیماری و کاهش نرخ بقا همراه است.

با این حال، جهش های FLT3 نیز به عنوان اهداف درمانی در AML ظاهر شده اند. چندین مهارکننده FLT3 به عنوان درمان های هدفمند برای بیماران AML با جهش FLT3 ایجاد و آزمایش شده است. این داروها، مانند midostaurin و gilteritinib، به طور خاص کیناز بیش فعال FLT3 را هدف قرار می دهند و نتایج امیدوارکننده ای را در آزمایش های بالینی نشان داده اند که منجر به بهبود نتایج در بیماران AML جهش یافته FLT3 می شود.

لوسمی حاد میلوئیدی (AML)

سوالات متداول

چگونه فعال سازی FLT3 رخ می دهد، و چه مسیرهای سیگنالینگ پایین دستی درگیر هستند؟

فعال سازی FLT3 زمانی اتفاق می افتد که لیگاند آن، لیگاند FLT3 (FL) به دامنه خارج سلولی گیرنده متصل شود. این اتصال باعث دیمریزاسیون گیرنده‌های FLT3 می‌شود که منجر به اتوفسفریلاسیون باقی‌مانده‌های خاص تیروزین در حوزه کیناز داخل سلولی می‌شود. اتوفسفوریلاسیون چندین مسیر سیگنالینگ پایین دست را فعال می کند:

 • مسیر Ras/Raf/MEK/ERK: پروتئین FLT3 فعال شده Ras را جذب و فعال می کند و آبشاری را آغاز می کند که کینازهای پایین دست Raf، MEK و ERK را فعال می کند. این مسیر باعث بقا، تکثیر و تمایز سلولی می شود.
 • مسیر PI3K/Akt: فعال سازی FLT3 آنزیم PI3K را تحریک می کند و منجر به فعال شدن Akt می شود. فعال سازی Akt از بقای سلولی و فرآیندهای ضد آپوپتوز پشتیبانی می کند.
 • مسیر JAK/STAT: فعال سازی FLT3 منجر به فسفوریلاسیون JAK2 می شود که منجر به فعال شدن STAT5 می شود. STAT5 فعال شده به هسته منتقل می شود و بیان ژن درگیر در تکثیر سلولی را تنظیم می کند.

اهمیت بالینی جهش های FLT3 در لوسمی حاد میلوئیدی (AML) چیست؟

جهش های FLT3 پیامدهای بالینی قابل توجهی در AML دارند. بیماران مبتلا به جهش های FLT3، به ویژه FLT3-ITD، اغلب دوره بیماری تهاجمی تر، افزایش خطر عود و کاهش بقای کلی را در مقایسه با بیماران بدون این جهش ها نشان می دهند. جهش های FLT3 به عنوان یک فاکتور پیش آگهی نامطلوب در AML در نظر گرفته می شوند.

کدام اختلالات خونی دیگر ممکن است جهش در FLT3 را به جز بیماری AML نشان دهند؟

جهش‌های FLT3 گاهی اوقات می‌توانند در سایر نئوپلاسم‌های میلوئیدی مانند سندرم‌های میلودیسپلاستیک (MDS)، نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو (MPN) و لوسمی حاد با فنوتیپ مخلوط (MPAL) یافت شوند. اما در AML شایع‌ترین و از نظر بالینی مرتبط هستند.

کدام داروها جهش های FLT3 را هدف قرار می دهند و چگونه نتایج درمانی را در AML بهبود می بخشند؟

چندین مهارکننده FLT3 برای هدف قرار دادن سیگنالینگ غیرطبیعی FLT3 در AML ایجاد شده است. به عنوان مثال midostaurin، gilteritinib و sorafenib می‌توان به این موارد اشاره کرد. این داروها فعالیت جهش یافته های FLT3-ITD و FLT3-TKD را مسدود می کنند که منجر به کاهش تکثیر و افزایش آپوپتوز سلول های لوسمیک می شود. آزمایش‌های بالینی نشان داده‌اند که مهارکننده‌های FLT3 می‌توانند نرخ پاسخ را بهبود بخشند، بهبودی را طولانی‌تر کنند و بقای کلی را در بیماران AML با جهش‌های FLT3 افزایش دهند.

 مهارکننده های FLT3پایش حداقل بیماری باقیمانده (MRD) چیست و چه ارتباطی با آزمایش FLT3 دارد؟

نظارت بر بیماری باقیمانده حداقلی (MRD) شامل شناسایی و تعیین کمیت مقادیر کمی از سلول های سرطان خون است که ممکن است پس از درمان باقی بمانند. این به ارزیابی پاسخ درمانی و پیش بینی خطر عود کمک می کند. آزمایش FLT3، به ویژه از طریق Real-time PCR (qPCR)، می تواند برای نظارت بر MRD در بیماران AML جهش یافته با FLT3 برای ردیابی اثربخشی درمان و تصمیم گیری آگاهانه در مورد درمان بیشتر استفاده شود.

آیا آزمایش FLT3 برای همه بیماران AML بدون در نظر گرفتن زیرگروه های خاص توصیه می شود؟

آزمایش FLT3 معمولاً برای همه بیماران AML در زمان تشخیص توصیه می شود. با این حال، نوع فرعی خاص و تظاهرات بالینی ممکن است بر فوریت و وسعت آزمایش FLT3 تأثیر بگذارد. شناسایی زودهنگام جهش های FLT3 ضروری است، زیرا بر تصمیمات درمانی و نتایج بیمار تأثیر می گذارد.

در تشخیص و تفسیر دقیق جهش های FLT3 چه چالش هایی وجود دارد؟

تشخیص و تفسیر دقیق جهش‌های FLT3 به دلیل ناهمگونی جهش‌ها، وجود ایزوفرم‌های مختلف FLT3 و حساسیت متفاوت روش‌های مختلف آزمایش می‌تواند چالش برانگیز باشد. اطمینان از پروتکل های تست استاندارد و معتبر برای نتایج قابل اعتماد بسیار مهم است.

در چه جمعیت هایی احتمال جهش FLT3 بیشتر است؟

جهش‌های FLT3 معمولاً در جمعیت‌های خاصی مانند بزرگسالان جوان‌تر و بیماران با سیتوژنتیک با خطر متوسط مشاهده می‌شوند. جهش‌های FLT3-ITD در بیماران با سیتوژنتیک طبیعی بیشتر است، در حالی که جهش‌های FLT3-TKD در بیماران با سیتوژنتیک غیرطبیعی شایع‌تر است.

آیا تغییرات ژنتیکی جایگزینی دیگر در ژن FLT3 به جز FLT3-ITD و FLT3-TKD وجود دارد؟

به غیر از FLT3-ITD و FLT3-TKD، جهش های نادر FLT3 در AML گزارش شده است. اینها شامل جهش‌های نقطه‌ای در دامنه کیناز است که می‌تواند به مهارکننده‌های FLT3 مقاومت بدهد.

آیا می توان از تست FLT3 برای غربالگری یا تشخیص زودهنگام AML در افراد پرخطر استفاده کرد؟

در حال حاضر، آزمایش FLT3 به عنوان ابزار غربالگری AML در جمعیت عمومی یا افراد در معرض خطر استفاده نمی شود. آزمایش FLT3 عمدتاً در زمان تشخیص یا در حین پیگیری برای هدایت تصمیمات درمانی و نظارت بر پیشرفت بیماری انجام می شود.

آیا جهش های FLT3 با سایر ناهنجاری های ژنتیکی در AML مرتبط هستند؟

جهش های FLT3 اغلب با جهش های NPM1 و جهش های DNMT3A همزمان رخ می دهند. آنها همچنین با سیتوژنتیک طبیعی و تریزومی 8 ایزوله همراه هستند. برهمکنش بین FLT3 و سایر جهش ها بر پیش آگهی تأثیر می گذارد.

چند درصد از بیماران AML دارای جهش FLT3-TKD و چند درصد دارای جهش FLT3-ITD هستند؟

شیوع جهش های FLT3 می تواند در بین جمعیت های مختلف AML متفاوت باشد. جهش‌های FLT3-ITD شایع‌تر هستند و تقریباً 20 تا 30 درصد موارد AML بزرگسالان را تشکیل می‌دهند. جهش های FLT3-TKD کمتر دیده می شود و در حدود 5 تا 10 درصد از بیماران AML یافت می شود.

چرا جهش FLT3 با پیش آگهی ضعیف در AML همراه است؟

جهش‌های FLT3، به‌ویژه FLT3-ITD، با افزایش تکثیر و بقای سلول‌های لوسمی همراه است که منجر به سیر بیماری تهاجمی‌تر و خطر بالاتر عود می‌شود. این جهش ها به دلیل مقاومت در برابر شیمی درمانی استاندارد و افزایش احتمال شکست درمان، پیش آگهی بدی را به همراه دارند.

چه مکانیسم هایی منجر به مقاومت در برابر مهارکننده های FLT3 می شود؟

مقاومت در برابر مهارکننده‌های FLT3 می‌تواند به دلیل جهش‌های ثانویه در ژن FLT3، فعال شدن مسیرهای سیگنالینگ جایگزین، یا وجود سلول‌های بنیادی لوسمیک که حساسیت کمتری به درمان دارند، ایجاد شود. غلبه بر مقاومت یک حوزه فعال تحقیقاتی در توسعه درمان‌های جدید با هدف FLT3 است.

نقش پیوند سلول های بنیادی آلوژنیک در AML جهش یافته با FLT3 چیست؟

پیوند سلول های بنیادی آلوژنیک (allo-SCT) می تواند به عنوان یک گزینه درمانی برای AML جهش یافته با FLT3 در نظر گرفته شود، به ویژه در بیماران پرخطر یا کسانی که پس از درمان با مهارکننده FLT3 عود را تجربه می کنند. Allo-SCT پتانسیل کنترل و درمان طولانی مدت بیماری را از طریق اثر پیوند در مقابل لوسمی ارائه می دهد، اگرچه خطر عوارض مرتبط با پیوند را نیز به همراه دارد. تصمیم برای ادامه با allo-SCT به عوامل مختلفی از جمله وضعیت بیماری، سن بیمار و بیماری های همراه بستگی دارد.

در سایت Medline Plus در مورد FLT3 بیشتر بخوانید:

ژن FLT3 دستورالعمل هایی را برای ساخت پروتئینی به نام تیروزین کیناز 3 شبه fms  ارائه می دهد که بخشی از خانواده ای از پروتئین ها به نام گیرنده تیروزین کیناز (RTKs) است. گیرنده تیروزین کیناز سیگنال ها را از سطح سلول از طریق فرآیندی به نام انتقال سیگنال به سلول منتقل می کند. پروتئین FLT3 در غشای خارجی انواع خاصی از سلول ها یافت می شود که در آن پروتئین خاصی به نام لیگاند FLT3 یا FL می تواند به آن متصل شود.

این اتصال پروتئین FLT3 را روشن می کند (فعال می کند) که متعاقباً یک سری از پروتئین ها را در داخل سلول فعال می کند که بخشی از مسیرهای سیگنال دهی متعدد هستند. مسیرهای سیگنالینگ تحریک شده توسط پروتئین FLT3 بسیاری از فرآیندهای سلولی مهم مانند رشد و تقسیم (تکثیر) و بقای سلول ها، به ویژه سلول های اولیه خون به نام سلول های پیش ساز خونساز را کنترل می کنند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

2. Carow CE, Levenstein M, Kaufmann SH, Chen J, Amin S, Rockwell P, et al. Expression of the hematopoietic growth factor receptor FLT3 (STK-1/Flk2) in human leukemias. Blood (1996) 87(3):1089–96. doi: 10.1182/blood.V87.3.1089.bloodjournal8731089

  3. Gilliland DG, Griffin JD. The roles of FLT3 in hematopoiesis and leukemia. Blood (2002) 100(5):1532–42. doi: 10.1182/blood-2002-02-0492

4. Papaemmanuil E, Gerstung M, Bullinger L, Gaidzik VI, Paschka P, Roberts ND, et al. Genomic Classification and Prognosis in Acute Myeloid Leukemia. N Engl J Med (2016) 374(23):2209–21. doi: 10.1056/NEJMoa1516192

5. Bolouri H, Farrar JE, Triche T Jr., Ries RE, Lim EL, Alonzo TA, et al. The molecular landscape of pediatric acute myeloid leukemia reveals recurrent structural alterations and age-specific mutational interactions. Nat Med (2018) 24(1):103–12. doi: 10.1038/nm.4439

6. Schnittger S, Bacher U, Haferlach C, Alpermann T, Kern W, Haferlach T. Diversity of the juxtamembrane and TKD1 mutations (exons 13-15) in the FLT3 gene with regards to mutant load, sequence, length, localization, and correlation with biological data. Genes Chromosomes Cancer (2012) 51(10):910–24. doi: 10.1002/gcc.21975

7. Yanada M, Matsuo K, Suzuki T, Kiyoi H, Naoe T. Prognostic significance of FLT3 internal tandem duplication and tyrosine kinase domain mutations for acute myeloid leukemia: a meta-analysis. Leukemia (2005) 19(8):1345–9. doi: 10.1038/sj.leu.2403838

8. Dohner H, Estey E, Grimwade D, Amadori S, Appelbaum FR, Buchner T, et al. Diagnosis and management of AML in adults: 2017 ELN recommendations from an international expert panel. Blood (2017) 129(4):424–47. doi: 10.1182/blood-2016-08-733196

9. Mead AJ, Linch DC, Hills RK, Wheatley K, Burnett AK, Gale RE. FLT3 tyrosine kinase domain mutations are biologically distinct from and have a significantly more favorable prognosis than FLT3 internal tandem duplications in patients with acute myeloid leukemia. Blood (2007) 110(4):1262–70. doi: 10.1182/blood-2006-04-015826

10. Bacher U, Haferlach C, Kern W, Haferlach T, Schnittger S. Prognostic relevance of FLT3-TKD mutations in AML: the combination matters–an analysis of 3082 patients. Blood (2008) 111(5):2527–37. doi: 10.1182/blood-2007-05-091215

11. Tallman MS, Wang ES, Altman JK, Appelbaum FR, Bhatt VR, Bixby D, et al. Acute Myeloid Leukemia, Version 3.2019, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw (2019) 17(6):721–49. doi: 10.6004/jnccn.2019.0028

12. Daver N, Schlenk RF, Russell NH, Levis MJ. Targeting FLT3 mutations in AML: review of current knowledge and evidence. Leukemia (2019) 33(2):299–312. doi: 10.1038/s41375-018-0357-9

13. Levis MJ, Perl AE, Altman JK, Gocke CD, Bahceci E, Hill J, et al. A next-generation sequencing-based assay for minimal residual disease assessment in AML patients with FLT3-ITD mutations. Blood Adv (2018) 2(8):825–31. doi: 10.1182/bloodadvances.2018015925

14. Spencer DH, Abel HJ, Lockwood CM, Payton JE, Szankasi P, Kelley TW, et al. Detection of FLT3 internal tandem duplication in targeted, short-read-length, next-generation sequencing data. J Mol Diagn (2013) 15(1):81–93. doi: 10.1016/j.jmoldx.2012.08.001

15. Bolli N, Manes N, McKerrell T, Chi J, Park N, Gundem G, et al. Characterization of gene mutations and copy number changes in acute myeloid leukemia using a rapid target enrichment protocol. Haematologica (2015) 100(2):214–22. doi: 10.3324/haematol.2014.113381

16. Au CH, Wa A, Ho DN, Chan TL, Ma ES. Clinical evaluation of panel testing by next-generation sequencing (NGS) for gene mutations in myeloid neoplasms. Diagn Pathol (2016) 11:11. doi: 10.1186/s13000-016-0456-8

17. Schlenk RF, Kayser S, Bullinger L, Kobbe G, Casper J, Ringhoffer M, et al. Differential impact of allelic ratio and insertion site in FLT3-ITD-positive AML with respect to allogeneic transplantation. Blood (2014) 124(23):3441–9. doi: 10.1182/blood-2014-05-578070

18. George TI, Tworek JA, Thomas NE, Fatheree LA, Souers RJ, Nakhleh RE, et al. Evaluation of Testing of Acute Leukemia Samples: Survey Result From the College of American Pathologists. Arch Pathol Lab Med (2017) 141(8):1101–6. doi: 10.5858/arpa.2016-0398-CP

19. Fischer T, Stone RM, Deangelo DJ, Galinsky I, Estey E, Lanza C, et al. Phase IIB trial of oral Midostaurin (PKC412), the FMS-like tyrosine kinase 3 receptor (FLT3) and multi-targeted kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia and high-risk myelodysplastic syndrome with either wild-type or mutated FLT3. J Clin Oncol (2010) 28(28):4339–45. doi: 10.1200/JCO.2010.28.9678

20. Stone RM, Mandrekar SJ, Sanford BL, Laumann K, Geyer S, Bloomfield CD, et al. Midostaurin plus Chemotherapy for Acute Myeloid Leukemia with a FLT3 Mutation. N Engl J Med (2017) 377(5):454–64. doi: 10.1056/NEJMoa1614359

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top