آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA)

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
18 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
18 آبان 1402
آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA)

پانل آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) وجود اتوآنتی بادی ها را در خون تشخیص می دهد که با پروتئین های موجود در هسته سلول واکنش نشان می دهند. این پروتئین‌ها به‌عنوان «استخراج‌پذیر» شناخته می‌شوند زیرا می‌توانند با استفاده از نمک از هسته‌های سلولی جدا شوند و شش پروتئین اصلی (Ro، La، Sm، RNP، Scl-70 و Jo1) را نشان می‌دهند.

اسامی دیگر:

 • Antibodies to Saline-extracted Antigens
 • Anti-RNP
 • Anti-Ribonucleoprotein
 • Anti-U(1)RNP
 • Anti-SmRNP
 • Anti-SSA
 • SSA (Ro)
 • Anti-Sjögren Syndrome A
 • Anti-SSB
 • SSB (La)
 • Anti-Sjögren Syndrome B
 • Anti-Sm (Sm)
 • Smith Antibody
 • Scl-70
 • Anti-Topoisomerase
 • Scleroderma Antibodies
 • Anti-Jo-1
 • Antihistidyl Transfer RNA Synthase Antibodies
 • ENA Panel

چرا آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) درخواست می شود؟

 • برای کمک به تشخیص و تمایز بین اختلالات خودایمنی و همچنین مانیتور پیشرفت بیماری خودایمنی
 • ارزیابی بیماران با علائم و نشانه های بیماری بافت همبند که تست آنتی بادی های ضد هسته ای در آنها مثبت است.
 • آزمایش در بیماران بدون آنتی بادی ضد هسته ای قابل اثبات مفید نیست.

چه زمانی آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) بایستی انجام شود؟

وقتی تست آنتی بادی ضد هسته ای (ANA) شما مثبت است و علائمی دارید که نشان دهنده یک اختلال خود ایمنی است. هنگام پایش فعالیت یک اختلال خود ایمنی

نمونه مورد نیاز برای آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه--برای-آزمایش-آنتی-بادی-های-آنتی-ژن-هسته-ای-قابل-استخراج-(ENA)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-آنتی-بادی-های-آنتی-ژن-هسته-ای-قابل-استخراج-(ENA)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نام روش انجام آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA):

ایمونواسی جریان مولتی پلکس

اساس-کار-مولتی-پلکس-ایمونواسی

اساس کار مولتی پلکس ایمونواسی

آمادگی قبل از انجام آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA):

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) مورد بررسی قرار می گیرد؟

پانلآنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) وجود اتوآنتی بادی ها را در خون تشخیص می دهد که با پروتئین های موجود در هسته سلول واکنش نشان می دهند. این پروتئین‌ها به‌عنوان «استخراج‌پذیر» شناخته می‌شوند، زیرا می‌توانند با استفاده از نمک از هسته‌های سلولی جدا شوند و شش پروتئین اصلی (Ro، La، Sm، RNP، Scl-70و Jo-1) را نشان می‌دهند.

اتوآنتی بادی ها زمانی تولید می شوند که سیستم ایمنی فرد به اشتباه بافت های خود بدن را هدف قرار داده و به آنها حمله کند. این حمله می تواند باعث التهاب، آسیب بافتی و سایر علائم و نشانه هایی شود که با یک اختلال خود ایمنی مرتبط هستند.

برخی از اختلالات خودایمنی مشخصاً با وجود یک یا چند آنتی بادی ضد ENA مرتبط هستند. ارتباط اتوآنتی بادی می تواند به تشخیص یک اختلال خود ایمنی کمک کند و به تمایز بین سایر اختلالات خود ایمنی کمک کند.

پانل ENA به طور معمول از یک گروه 4 یا 6 تست اتوآنتی بادی تشکیل شده است. تعداد آزمایش‌های انجام‌شده به آزمایشگاه و نیازهای پزشکان و بیمارانی که به آن خدمات می‌دهند بستگی دارد. تست های پنل انفرادی ENA نیز به صورت جداگانه قابل درخواست است.

یک پنل 4 تستی ENA شامل:

پنل 4 تستی ENA

تست اتوآنتی بادینام کامل
Anti-RNP Anti-U(1)RNP, Anti-Ribonucleoprotein
Anti-Sm Smith Antibody
Anti-SS-A (Ro) Anti-Sjögren Syndrome A
Anti-SS-B (La) Anti-Sjögren Syndrome B

یک پنل 6 تستی ENA شامل:

پنل 6 تستی ENA

تست اتوآنتی بادینام کامل
Anti-RNP Anti-U(1)RNP, Anti-Ribonucleoprotein
Anti-Sm Smith Antibody
Anti-SS-A (Ro) Anti-Sjögren Syndrome A
Anti-SS-B (La) Anti-Sjögren Syndrome B
Anti-Scl-70 Scleroderma Antibodies; anti-topoisomerase
Anti-Jo-1 Anti-Histidyl Transfer RNA Synthase Antibodies

آنتی ژن با استفاده از محلول های نمکی بافر فسفات از تیموس استخراج می شود و به همین دلیل گاهی اوقات به عنوان آنتی ژن استخراج شده از نمک نیز شناخته می شود. رایج ترین ENA ها انواع اسمیت (SM) و ریبونوکلئوپروتئین (RNP) هستند.

Sm یک پروتئین 95 کیلو دالتون است که به عنوان یک کمپلکس پروتئین-RNA هسته ای به عنوان بخشی از آنتی ژن ریبونوکلئوپروتئین (RNP) وجود دارد. آنتی بادی های Sm عملاً تشخیص SLE هستند، اما مانند anti-RNP ارتباط قوی با هیچ ویژگی بیماری خاصی ندارند. Anti-Sm و anti-U1 RNP بیشتر با آفریقایی کارائیب نسبت به قفقازی ها مرتبط است. آنتی بادی های U1 RNP معمولاً با بیماری خفیف، بروز کمتر درگیری کلیه و هاپلوتیپ MHC DR4 همراه هستند.

Scl 70 (توپویزومراز 1) یک آنزیم هسته ای 100 کیلو دالتون است. آنتی بادی های Scl 70 برای اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک) اختصاصی در نظر گرفته می شوند و در بیش از 60 درصد بیماران مبتلا به این بیماری بافت همبند یافت می شوند. آنتی بادی های Scl 70 در بیماران مبتلا به درگیری پوستی گسترده و فیبروز ریوی بینابینی شایع تر است و به عنوان یک علامت پیش آگهی ضعیف برای بیماری پلی میوزیتدر نظر گرفته می شود.

الگوریتم بیماری بافت همبند (CTDC)

الگوریتم بیماری بافت همبند (CTDC)

اهمیت بالینی آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA)

آنتی بادی ضد SM در حدود 30 درصد از بیماران مبتلا به SLE و در حدود 8 درصد از بیماران مبتلا به بیماری بافت همبند مختلط (MCTD) وجود دارد. با این حال، در بیماران مبتلا به سایر بیماری های روماتوئید کلاژن وجود ندارد.

آنتی بادی ضد RNP تقریباً در 100٪ از بیماران مبتلا به بیماری بافت همبند مختلط (MCTD) و در حدود 25٪ از بیماران مبتلا به SLE، لوپوس دیسکوئید و اسکلروز سیستمیک پیشرونده (اسکلرودرمی) گزارش شده است. در تیترهای بالا، ضد RNP نشان دهنده MCTD است.

آنتی بادی ضد Jo-1 (آنتی هیستیدیل انتقال سنتاز) در بیماران مبتلا به ایبروز ریوی بینابینی خود ایمنی و در تعداد کمی از بیماران مبتلا به میوزیت خودایمنی تهاجمی رخ می دهد. دو آنتی بادی دیگر برای ENAs ضد SS-A و anti-SS-B هستند و عمدتاً در ارزیابی تشخیصی سندرم شوگرن استفاده می شوند

محدوده مرجع آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA):

SS-A/Ro ANTIBODIES, IgG

 • <1.0 U (negative)
 • > or =1.0 U (positive)

SS-B/La ANTIBODIES, IgG

 • <1.0 U (negative)
 • > or =1.0 U (positive)

Sm ANTIBODIES, IgG

 • <1.0 U (negative)
 • > or =1.0 U (positive)

RNP ANTIBODIES, IgG

 • <1.0 U (negative)
 • > or =1.0 U (positive)

Scl 70 ANTIBODIES, IgG

 • <1.0 U (negative)
 • > or =1.0 U (positive)

Jo 1 ANTIBODIES, IgG

 • <1.0 U (negative)
 • > or =1.0 U (positive)

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_content_box type=”1″ id=”cz_70646″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding:10px;margin:15px;box-shadow:0px 0px 10px 0px rgba(20,20,20,0.47);”][cz_title icon_after_type=”icon” id=”cz_77514″ sk_overall=”font-size:14px;color:#082567;font-weight:300;width:100%;padding:5px;margin-bottom:10px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:#48caef;” icon_after=”fa czico-Icon-Navigation-Arrow-Down” sk_icon_after=”font-size:23px;color:#ffffff;background-color:#48caef;padding:0px;margin:-15px -5px -5px;”]شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد[/cz_title][cz_posts layout=”cz_posts_list_1″ icon=”fa czico-005-right-arrow-1″ id=”cz_63531″ query=”” subtitles=”%5B%7B%22t%22%3A%22author%22%2C%22i%22%3A%22fa%20czico-100-user-1%22%2C%22p%22%3A%22%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%3A%20%22%7D%5D” posts_per_page=”1″ sk_img=”width:110px;” sk_title=”font-size:16px;width:100%;” sk_container=”width:100%;padding:0px;margin:0px;” sk_content=”width:calc( 100% – 130px ) !important;padding-right:10px;padding-left:10px;margin-right:10px;margin-left:10px;” sk_excerpt=”font-size:12px;text-align:justify;font-weight:300;display:none;” sk_overall=”width:100% !important;padding:0px;margin:0px;” sk_img_mobile=”width:100px !important;” sk_meta_mobile=”font-size:10px;” post__in=”2612″][/cz_content_box][/vc_column][/vc_row]

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) استفاده می شود؟

پانل آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) ممکن است به عنوان آزمایش بعدی برای آزمایش مثبت ANA برای کمک به تشخیص یک اختلال خود ایمنی استفاده شود. آزمایش ممکن است برای کمک به تمایز بین اختلالات خود ایمنی و همچنین برای مانیتور پیشرفت بیماری خودایمنی مورد استفاده قرار گیرد.

پانل 4 تستی آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA)  برای کمک به تشخیص بیماری بافت همبند مختلط (MCTD)، لوپوس (SLE) و سندرم شوگرن استفاده می شود. پنل 6 آزمایشی آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) همچنین می تواند به شناسایی اسکلرودرمی و پلی میوزیت/درماتومیوزیت کمک کند

یک پانل آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) همچنین ممکن است برای مانیتورینگ فعالیت یک اختلال خود ایمنی خاص در ارتباط با معاینه بالینی استفاده شود.

چه زمانی آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) درخواست می شود؟

پانل آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) زمانی درخواست می شود که فرد دارای علائم و نشانه هایی باشد که می تواند ناشی از یک اختلال خود ایمنی باشد و تست ANA مثبت باشد. علائم و نشانه های اختلالات خودایمنی بسیار متغیر است و می تواند چندین ناحیه مختلف بدن را درگیر کند. آنها ممکن است شامل موارد زیر باشند:

 • تب
 • خستگی مداوم
 • درد عضلانی
 • تورم و/یا درد مفاصل
 • بثورات پوستی
 • ریزش مو یا ریزش موی سر
 • حساسیت به اشعه ماوراء بنفش
 • پدیده رینود
 • پروتئین در ادرار (پروتئینوری)
 • علائم عصبی مانند تشنج
 • افسردگی
 • روان پریشی
 • کم خونی همولیتیک (تعداد کم گلبول های قرمز خون) یا لکوپنی (تعداد کم گلبول های سفید خون)
علایم بیماری خود ایمنی

علایم بیماری خود ایمنی

در صورت منفی بودن تست ANA، پنل آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) درخواست نمی شود. آزمایش ANA وجود یا عدم وجود اتوآنتی بادی ها را ارزیابی می کند، در حالی که پانل آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) هدف آن تعیین پروتئین های موجود در هسته سلول است که اتوآنتی بادی ها را تشخیص می دهند. اگر آزمایش ANA منفی باشد، احتمال اینکه فرد برای یک آنتی بادی ضد هسته ای خاص مثبت باشد بسیار بعید است (که همان چیزی است که پانل ENA آزمایش می کند).

پانل آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA)، یا یک یا چند آزمایش جزء آن، ممکن است زمانی تکرار شود که نتایج اولیه آزمایش منفی باشد اما علائم و نشانه‌های بالینی باقی بمانند. همچنین ممکن است زمانی که فرد مبتلا به یک اختلال خودایمنی تشخیص داده شده باشد و در برخی مواقع علائمی که ممکن است به دلیل یک اختلال خود ایمنی اضافی باشد، آزمایش شود. یک پزشک همچنین ممکن است آزمایشی را برای پایش فعالیت و/یا پیشرفت یک اختلال خودایمنی شناخته شده تجویز کند.

نتیجه آزمایش آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) چه چیزی را نشان می دهد؟

تشخیص بیماری‌های خودایمنی معمولاً بر اساس علائم و نشانه‌های مشخصه و نتایج آزمایش‌های اتوآنتی‌بادی است. پانل آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) به تشخیص و تمایز بین اختلالات مختلف خود ایمنی کمک می کند. مطالعات نشان داده‌اند که هر یک از این آنتی‌بادی‌ها اغلب در افرادی که دارای یک اختلال خودایمنی خاص هستند شناسایی می‌شود و در افراد بدون بیماری کمتر تشخیص داده می‌شود یا تشخیص داده نمی‌شود.

الگوی نتایج مثبت و منفی به‌دست‌آمده با پانل آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) در ارتباط با یافته‌های بالینی فرد (علائم و نشانه‌ها) ارزیابی می‌شود. اگر فردی یافته‌های بالینی داشته باشد که نشان‌دهنده یک اختلال خودایمنی خاص باشد و اتوآنتی‌بادی ENA مربوطه مثبت باشد، احتمالاً فرد دارای آن وضعیت است.

اگر فردی علائم داشته باشد اما اتوآنتی بادی وجود نداشته باشد، ممکن است به این معنی باشد که علائم به دلیل شرایط دیگری است.

تفسیر نتایج برای تست های موجود در پانل آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) در زیر ارائه شده است. نتیجه آزمایش مثبت به این معنی است که فرد بیش از مقدار مرجع تعیین شده، آنتی بادی اتوآنتی بادی در خون خود دارد.

نتایج تست اتوآنتی بادی که از تشخیص اختلال خود ایمنی پشتیبانی می کند

 • نتیجه مثبت Anti-RNP در 95-100٪ موارد بیماری بافت همبند مختلط (MCTD) مشاهده می شود. همچنین ممکن است با لوپوس و اسکلرودرمی مثبت باشد
 • نتیجه مثبت Anti-Sm در 30٪ از مبتلایان به لوپوس مشاهده می شود. نشانگر آنتی بادی بسیار اختصاصی برای این بیماری
 • نتیجه مثبت Anti-SS-A (Ro) در 75٪ از افراد مبتلا به سندرم شوگرن مشاهده می شود. همچنین ممکن است با لوپوس و اسکلرودرمی مثبت باشد
 • نتیجه Anti-SS-B (La) مثبت در 60 درصد افراد مبتلا به سندرم شوگرن مشاهده می شود. همچنین ممکن است با لوپوس و اسکلرودرمی مثبت باشد. به ندرت بدون آنتی SS-A وجود دارد
 • نتیجه مثبت Anti-Scl-70 در 60 درصد از مبتلایان به اسکلرودرمی دیده می شود. نشانگر آنتی بادی بسیار اختصاصی برای این بیماری
 • نتیجه مثبت Anti-Jo-1 در 30٪ از مبتلایان به پلی میوزیت دیده می شود. ممکن است با فیبروز ریوی مثبت باشد

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) به دلیل روش آزمایشگاهی که در ابتدا برای کشف و کار با این آنتی‌ژن‌ها استفاده می‌شد، به‌عنوان «استخراج‌پذیر» یا «استخراج‌شده با نمک» شناخته می‌شود. بیش از 100 آنتی ژن به این روش شناسایی شده است، اما تنها تعداد کمی از آنها از نظر بالینی مرتبط هستند و به طور معمول آزمایش می شوند.

آیا اتوآنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) از بین می روند؟

سطوح ممکن است نوسان داشته باشند، اما هنگامی که یک فرد یک اتوآنتی بادی ایجاد کرد، برای مابقی عمر ادامه خواهد داشت.

چه مدت طول می کشد تا نتایج آنتی بادی های آنتی ژن هسته ای قابل استخراج (ENA) حاصل شود؟

این بستگی به آزمایشگاهی دارد که آزمایش را انجام می دهد. از آنجایی که این آزمایش تخصصی است و نمونه شما ممکن است به یک آزمایشگاه مرجع ارسال شود، ممکن است چندین روز طول بکشد تا نتایج در دسترس باشد.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

2017 review completed by Boris Calderon, MD, DABCC, FAACC, Associate Medical Advisor, Eli Lilly and Company.

Aggarwal A. Role of autoantibody testing. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2014 Dec;28(6):907-20. doi: 10.1016/j.berh.2015.04.010. Epub 2015 May 23. Available online at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521694215000170?via%3Dihub. Accessed on 6/15/2017.

Ortega-Hernandez O, Shoenfeld Y. Mixed connective tissue disease: An overview of clinical manifestations, diagnosis and treatment. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2012 Feb;26(1):61-72. doi: 10.1016/j.berh.2012.01.009. Available online at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521694212000101. Accessed on 6/15/2017.

Arthur Kavanaugh, Russell Tomar, John Reveille, Daniel H. Solomon, and Henry A. Homburger. (2000) Guidelines for Clinical Use of the Antinuclear Antibody Test and Tests for Specific Autoantibodies to Nuclear Antigens. Archives of Pathology & Laboratory Medicine: January 2000, Vol. 124, No. 1, pp. 71-81. Arch Pathol Lab Med. 2000 Jan;124(1):71-81. Available online at http://www.archivesofpathology.org/doi/full/10.1043/0003-9985%282000%29124%3C0071%3AGFCUOT%3E2.0.CO%3B2. Accessed on 6/15/2017.

(© 1995-2010). Unit Code 89035: Antibody to Extractable Nuclear Antigen Evaluation, Serum. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/89035. Accessed March 2010.

(© 2006-2010). Extractable Nuclear Antigen Antibodies (RNP, Smith, SSA, & SSB): 0050652. ARUP’s Laboratory Test Directory [On-line information]. Available online at http://www.aruplab.com/guides/ug/tests/0050652.jsp. Accessed March 2010.

Hill, H. and Tebo. (Updated 2009 November). Mixed Connective Tissue Disease – MCTD. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/MCTD.html?client_ID=LTD#. Accessed March 2010.

Hill, H. and Tebo. (Updated 2009 August). Connective Tissue Diseases. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/ConnectiveTissueDz.html?client_ID=LTD. Accessed March 2010.

(© 1995-2010). Unit Code 83631: Connective Tissue Diseases Cascade, Serum. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/print.php?unit_code=83631. Accessed March 2010.

Klein-Gitelman, M. (Updated 2009 September 29). Mixed Connective Tissue Disease. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1006966-overview. Accessed March 2010.

Hildebrand Jr., G. and Battafarano, D. (Updated 2009 July 24). Undifferentiated Connective Tissue Disease. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/334482-overview. Accessed March 2010.

Hajj-ali, R. (Revised 2008 February) Mixed Connective Tissue Disease (MCTD). Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec04/ch032/ch032c.html. Accessed March 2010.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 81-82.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 128-129, 136-139.

Bartels, Christie M., et al. (Updated Jan. 28, 2013.) Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Workup. Medscape online. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/332244-workup. Accessed January 2014.

Orton, Susan M., et al. (March 2004). Practical Evaluation of Methods for Detection and Specificity of Autoantibodies to Extractable Nuclear Antigens. American Society for Microbiology, Clinical and Vaccine Immunology online. Available online at http://cvi.asm.org/content/11/2/297.full. Accessed January 2014.

Antibodies to Extractable Nuclear Antigens. Children’s Hospitals and Clinics of Minnesota. Available online at http://www.childrensmn.org/Manuals/Lab/FlowCyt/018959.pdf. Accessed January 2014.

Kavanaugh, Arthur, et al. (January 2000.) Guidelines for Clinical Use of the Antinuclear Antibody Test and Tests for Specific Autoantibodies to Nuclear Antigens. Archives of Pathology and Laboratory Medicine. Available online through http://www.archivesofpathology.org. Accessed January 2014.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top