دکتر جبرئیل شمس‌الدین

دکتر جبرئیل شمس‌الدین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی واحد آموزشی کشور / شهر محل تحصیل
فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارومیه
لیسانس علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان کاشان
فوق لیسانس انگل‌شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران
دکترای تخصصی (PhD) انگل‌شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران

سوابق مقالات

Molecular Method Is Essential to Identify Asymptomatic Malaria Reservoirs: A Successful Experience in the Malaria Elimination Program in Iran

Received: 15 October 2022 / Revised: 26 November 2022 / Accepted: 28 November 2022 / Published: 2 December 2022

Frequency of intestinal parasites in patients referred to Milad hospital, Tehran, Iran in 2015-2016

January 2018

Ecological and parasitological study on Cerithidea cingulata (Gastropoda) in Hormoz Strait Littoral, south of Iran

2018 Apr-Jun

Efficacy of enema via cecostomy for fecal disorders in children; a systematic review and meta-analysis

Received date: Dec.25, 2018; Accepted date: Feb.22, 2019

Human adipose derived stem cell from white or brown fat; which one work better?

Seroprevalence of Hydatidosis in Kaboodarahang, Hamadan Province, Iran, in 2016-2017

December 2018

Seroprevalence of Toxocariasis among children 5-15 years-old in Bandar Abbas, South of Iran. Hormozgan Medical Journal 2017; 21 (3): 153-158

January 2013

5-year survival rates and prognostic factors in patients with synchronus and metachronus breast cancer from 2010 to 2015

Received 2018 Mar 13; Accepted 2018 Aug 17.

Efficacy of neuromodulation in fecal incontinence in children; a systematic review and meta-analysis

December 2017

A systematic review and meta-analysis of the prevalence of Leishmania infection in blood donors

August 2017

Stem cell therapy in fecal incontinence: a narrative review

[PDF] Myiasis of Mandible Due to Lucilia sericata, in Diabetic Woman Patient: A Case Report | Semantic Scholar

Published 5 March 2019

Frequency of Intestinal Parasites in Tehran – DOAJ

JUN 2009

ASCARIS LUMBRICOIDES: NASAL CAVITY ECTOPIC REPORT.

Epidemiology of Malaria in Qom Province 2007- 2009

January 2013

Conjugated linoleic acid stimulates apoptosis in RH and Tehran strains of Toxoplasma gondii, in vitro

2015 Apr-Jun

A survey on prevalence of giardiasis in applicants of health card in Bokan city from 2011-2014.

2014 | Conference poster

Posterior tibial nerve stimulation in fecal incontinence; a systematic review and meta-analysis

Invitro cultivation of cryptosporidium

2010 | Conference poster

پایان‌نامه

بررسی اپیدمیولوژی انگلها دربیمارستان میلاد و رسول اکرم تهران و خطاهای آزمایشگاهی در تشخیص بیمارستانی انگلها

بررسی تاثیر اسید لینولئیک کنژوگه(CLA) بر آپوپتوز (مرگ سلولی) انگل توکسوپلاسما گوندی سویه RH در کشت سلولی HeLa

مجری یا همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی

تعیین فراوانی ژن  CCR5 Delta 32 در جمعیت ایرانی . همکار طرح.  سال 1385

بررسی فراوانی تریکوموناس واژینالیس با استفاده از روش های آزمایشگاهی در شهر بندرعباس، 1396

بررسی فراوانی انگل های روده ای در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان فسا در مقایسه با افراد سالم در سال 1396

بررسی مولکولی کلبسیلا پنومونیه هایپرویرولانت و مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه های بالینی جمع آوری شده از بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس

بررسی فراوانی سارکوسیستیس دردام های کشتارگاههای بندرعباس درسال 1397

بررسی فراوانی آمیب آزادزی اکانتامبا در منابع آبی شهر بندرعباس، استان هرمزگان در سال 1398

بررسی فراوانی آلودگی فاسیولایی، فیلرهای حیوانی و کیست هیداتید در کشتارگاه دام بندرعباس در بهار 1398

شناسایی مولکولی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی گونه های مختلف شیگلا جدا شده از بیماران مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی شهید محمدی شهرستان بندرعباس با استفاده از روش‌های فنوتیپیک و مولکولی در سال 1398

بررسی فراوانی کیست هیداتید ریوی در بیماران بستری شده در مراکز بیمارستانی استان هرمزگان از سال 1378 تا 1398

بررسی انگل های روده ای در نمونه های مدفوع افراد مبتلا به COVID-19 بندر عباس سال 1399

بررسی فراوانی و تعیین گونه لیشمانیوز جلدی در انسان و مخازن در کانون طاشکوئیه، شهرستان حاجی آباد، استان هرمزگان 1399-1400

مروری بر کووید-19 و اثرات آن بر روی کبد

بررسی فراوانی سرمی آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما گوندی (IgG, IgM) در در زنان باردار به روش الایزا و IgG Avidity در شهربندرعباس، 1400-1401

عناوین پژوهشی

دانشجوی برگزیده گروه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 94

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشجوی برگزیده گروه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 92

دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق اجرایی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال 1397 تا 1402

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 1397

نماینده بنیاد ملی نخبگان در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1396 تا 1398

اینستاگرام:
لینکدین:

مقالات تایید شده توسط دکتر جبرئیل شمس‌الدین

مقالات نوشته شده توسط دکتر جبرئیل شمس‌الدین

تا کنون مقاله‌ای توسط ایشان بر روی وبسایت متاارگانون منتشر نشده است.