دکتر علیرضا لطفی کیان

دکتر علیرضا لطفی کیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی واحد آموزشی کشور / شهر محل تحصیل
فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان

دکترای حرفه‌ای

شماره نظام پزشکی: ع-آ-1051

علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران
اینستاگرام:
لینکدین:

مقالات تایید شده توسط دکتر علیرضا لطفی کیان

مقالات نوشته شده توسط دکتر علیرضا لطفی کیان