زمان افتراقی مثبت شدن کشت خون (DTP) | Differential Time to Positivity

دکتر علیرضا لطفی کیان
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
زمان افتراقی مثبت شدن کشت خون (DTP) | Differential Time to Positivity

زمان افتراقی مثبت شدن کشت خون (DTP):

زمان افتراقی مثبت شدن کشت خون (DTP) یا [Differential time to positivity] عبارتست از اختلاف زمانی مثبت شدن کشت خون بین دو نمونه خون محیطی و نمونه ی خون جمع آوری شده از کاتتر [hub-blood].

متد زمان افتراقی مثبت شدن کشت خون (DTP) یک متد قابل اعتماد و با صحت بالا برای تشخیص عفونت های خونی وابسته به کاتِتِر به طور عمده در ICU بیمارستان ها می باشد. تایید در بیماران با ریسک باکتریمی یا عفونت خون با کاتِتِرهای کوتاه مدت [CR-BSI] یک روشی است برای تشخیص عفونت خون وابسته به کاتتر. عفونت های CR-BSI درارتباط با تعیین میزان مورتالیتی و موربیدیتی بیماران بستری در ICU بسیار مهم و حیاتی است. عفونت‌های جریان خون مرتبط با کاتتر (CR-BSI) 15 تا 30 درصد از کل عفونت‌های جریان خون بیمارستانی (BSI) را تشکیل می‌دهند.

lineinfection پروسیجر ِنصب کاتتر عروقی معمولا برای بیمار ناخوشایند و برای کادر پرستاری بعضا با مشکل همراه است. تشخیص صحیح و دقیق این که منبع باکتریمی یا عفونت خونی بیمار کاتتر وریدی آن یا ارگان‌های بدن است در مدیریت مناسب و بهینه ی بیماران و کاهش تعویض های غیر ضروری کاتترها بسیار اهمیت دارد. به عبارتی فقط چنانچه تأیید شود که کاتتر منبع عفونت می باشد اندیکاسیون تعویض دارد.

عفونت کاتتر به عنوان یک ابزار دیاگنوستیک برای باکتری های مرتبط با کاتتر بر مبنای گایدلاین های انجمن بیماری های عفونی آمریکا [IDSA] زمان افتراقی کشت خون برای مثبت شدن 120 دقیقه یا بالاتر برای کاتترهای کوتاه مدت [short _term] دارای حساسیت 85 درصد و ویژگی 91 درصد و برای کاتترهای بلند مدت [Long_term] دارای حساسیت 93 درصد و ویژگی 75 درصد می باشد.

زمان افتراقی مثبت شدن کشت خون (DTP)* CR-BSI : Catheter _ Related Bloodstream infections
* IDSA : Infectious Disease of Society of America.

دکتر علیرضا لطفی کیان
دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی
از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

این مقاله تالیف شده است و یا منابع مربوطه ثبت نشده است.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top