آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین (DCP) | پروتئین ناشی از عدم وجود ویتامین K یا آنتاگونیست 2 (PIVKA II)

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین (DCP) | پروتئین ناشی از عدم وجود ویتامین K یا آنتاگونیست 2 (PIVKA II)

دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) شکل غیرطبیعی پروترومبین است که یک فاکتور انعقادی تولید شده توسط کبد است. این آزمایش مقدار DCP را در خون اندازه گیری می کند تا به ارزیابی موثر بودن درمان یک نوع سرطان کبد، کارسینوم سلولی کبدی (HCC) کمک کند.

اسامی دیگر:

 • DCP
 • PIVKA II (protein induced by vitamin K absence or antagonists II)
 • Des-gamma-carboxy prothrombin

چرا آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) درخواست می شود؟

 • برای ارزیابی اثربخشی درمان کارسینوم هپاتوسلولار (HCC)
 •  برای پایش عود HCC
 • ارزیابی ریسک بیماران مبتلا به بیماری مزمن کبدی برای ایجاد کارسینوم سلولی کبدی (HCC)

چه زمانی آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) بایستی انجام شود؟

به طور دوره ای هنگامی که برای اثربخشی درمان و نظارت بر عود HCC

نمونه مورد نیاز برای آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/5 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-آزمایش-دیس-گاما-کربوکسی-پروترومبین(DCP)

شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-دیس-گاما-کربوکسی-پروترومبین(DCP)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نام روش انجام آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP)

ایزوتاکوفورزیس با فلورسانس ناشی از لیزر(Isotachophoresis with Laser-Induced Fluorescence)

شرح روش

نمونه با رنگ فلورسنت با برچسب آنتی بادی ضد پروترومبین انسانی (مونوکلونال موش) به چاهک معرف اضافه می شود تا کمپلکس ایمنی اولیه را تشکیل دهد. دومین محلول آنتی بادی نشاندار شده، آنتی بادی ضد انسانی دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) کونژوگه با آنیون (مونوکلونال موش)، هنگامی که ولتاژ اعمال می شود، توسط ایزوتاکوفورز متمرکز می شود. سپس آنتی بادی کنژوگه با آنیون غلیظ با ایمونوکمپلکس اولیه واکنش می دهد و ایمونوکمپلکس ثانویه را تشکیل می دهد.

این کمپلکس ثانویه در طول ایزوتاکوفورز بیشتر متمرکز می شود و با الکتروفورز ژل مویرگی از آنتی بادی نشاندار رنگ فلورسنت غیر متصل جدا می شود. رنگ باقیمانده با برچسب دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) توسط فلورسانس ناشی از لیزر اندازه گیری می شود. غلظت DCP در نمونه مستقیماً با مقدار فلورسانس متناسب است.

آمادگی قبل از انجام آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP):

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) مورد بررسی قرار می گیرد؟

دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP)، همچنین به عنوان پروتئین ناشی از عدم وجود ویتامین K یا آنتاگونیستII  (PIVKA-II ) شناخته می شود، یک شکل غیر طبیعی از پروتئین انعقادی، پروترومبین است. DCP یک پروترومبین غیرعملکردی است که در نتیجه عدم کربوکسیلاسیون اسید گلوتامیک در قسمت N ترمینال مولکول ایجاد می شود.

عدم-کربوکسیلاسیون-اسید-گلوتامیک-در-قسمت-N

عدم کربوکسیلاسیون اسید گلوتامیک در قسمت N ترمیتال مولکول پروترومبین

در کبد طبیعی، پروترومبین قبل از انتشار در خون محیطی، تحت کربوکسیلاسیون پس از ترجمه قرار می گیرد. کربوکسیلاسیون بقایای اسید آمینه پایانی خاص گلوتامیک را به اسید گاما کربوکسی گلوتامیک تبدیل می کند. کربوکسیلاز وابسته به ویتامین K که مسئول کربوکسیلاسیون است در بسیاری از سلول های سرطان کبد (HCC) وجود ندارد و یک پروترومبین غیر طبیعی با تمام یا مقداری از اسید گلوتامیک تبدیل نشده ترشح می شود. بنابراین، این فرم غیر کربوکسیله (DCP) به عنوان نشانگر زیستی HCC استفاده شده است.

عمل-کربوکسیلاسیون-پروترومبین

عمل کربوکسیلاسیون پروترومبین

آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) مقدار DCP را در خون اندازه گیری می کند تا به ارزیابی موثر بودن درمان یک نوع سرطان کبد، کارسینوم سلولی کبدی (HCC) کمک کند.

دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) می‌تواند توسط تومورهای کبدی تولید شود و زمانی که فرد مبتلا به HCC یا افزایش خطر عود HCC باشد، سطح آن اغلب در ارتباط با نشانگرهای تومور مرتبط مانند آلفا-فتوپروتئین (AFP) و AFP-L3 افزایش می‌یابد. این باعث می شود که این آزمایش به عنوان یک نشانگر تومور مفید باشد.

بیومارکرهای تشخیص HCC

بیومارکرهای تشخیص HCC

بر اساس گزارش انجمن سرطان آمریکا (ACS)، کارسینوم سلول‌های کبدی شایع‌ترین نوع سرطان کبد است که 3 مورد از 4 سرطانی را تشکیل می‌دهد که منشا آن کبد است. ACS تخمین می زند که سالانه بیش از 40000 سرطان جدید کبد در ایالات متحده تشخیص داده می شود و حدود 29000 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست خواهند داد. میزان بروز در ایالات متحده از سال 1980 بیش از سه برابر شده است. سرطان کبد در سایر نقاط جهان بسیار شایع تر است و سالانه بیش از 700000 نفر تشخیص داده می شوند.

اکثر موارد HCC در افرادی ایجاد می شود که بیماری های مزمن کبدی مانند هپاتیت و سیروز دارند. در ایالات متحده، شایع ترین عامل خطر برای HCC، عفونت مزمن هپاتیت C است. در سرتاسر جهان، هپاتیت B مزمن است. هنگامی که رخ می دهد، HCC ممکن است چندین دهه پس از عفونت اولیه ظاهر شود.

HCC مردان را بیشتر از زنان تحت تأثیر قرار می دهد، با میانگین سنی تشخیص 62 سال. علائم HCC مانند توده کبدی، درد شکم، کاهش وزن، حالت تهوع، آسیت، یرقان و بدتر شدن علائم در مبتلایان به هپاتیت مزمن و سیروز، اغلب تا مراحل بعدی بیماری وجود ندارد. به همین دلیل، HCC به ندرت زود تشخیص داده می شود مگر اینکه غربالگری در افرادی که در معرض خطر هستند انجام شود.

انواع-هپاتیت و HCC

انواع هپاتیت و HCC

امید بود که آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) به عنوان یک ابزار غربالگری و نظارت برای کمک به تشخیص زودهنگام HCC در مبتلایان به بیماری مزمن کبد مفید باشد، اما مطالعات نتایج متفاوتی را نشان داده و دستورالعمل اخیر انجمن آمریکایی برای مطالعه بیماری‌های کبدی(AASLD) ) توصیه می کند که برای این منظور استفاده نشود.

عوامل مداخله گر در آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP):

 • نشانگرهای سرمی برای بدخیمی اختصاصی نیستند و مقادیر ممکن است بسته به روش متفاوت باشد. سطوح دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) را به عنوان شواهد مطلق وجود یا عدم وجود بیماری بدخیم تفسیر نکنید. نتایج باید همراه با اطلاعات ارزیابی بالینی بیمار، سیتولوژی و روش های تصویربرداری استفاده شود.
 • داروهای حاوی ویتامین K ممکن است باعث سوگیری منفی با مقادیر دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP)شوند.
 • داروهای حاوی آنتاگونیست ویتامین K یا آنتی بیوتیک ممکن است باعث سوگیری مثبت در مقادیر دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP)شوند.
 • اگر فردی از وارفارین ضد انعقاد برای کاهش خطر لخته شدن خون استفاده کند، دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP)به طور قابل توجهی افزایش می یابد، زیرا این دارو با مسدود کردن عملکرد ویتامین K عمل می کند و منجر به تولید همان فرم غیر طبیعی پروترومبین می شود که در HCC رخ می دهد. دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) همچنین می تواند با کمبود ویتامین K افزایش یابد.
 • فردی با زردی ناشی از انسداد کبد ممکن است سطح دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) را افزایش دهد که به دلیل HCC نیست.
 • برخی از آنتی بیوتیک های طیف وسیع می توانند بر نتایج آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) تأثیر بگذارند.

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP):

دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) یک نشانگر زیستی مکمل برای آلفا فتوپروتئین (AFP) و سومین شکل الکتروفورتیک AFP واکنش‌گر لکتین (AFP-L3) برای ارزیابی خطر ابتلا به HCC در نظر گرفته می‌شود. افزایش هر دو AFP-L3 و دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) نشان دهنده پیشرفت HCC است، اگرچه آنها منعکس کننده ویژگی های مختلف پیشرفت هستند.

در یک مطالعه آینده نگر روی بیمارانی در ایالات متحده با تشخیص ثابت شده HCC، حساسیت به AFP، AFP-L3٪ و DCP به ترتیب 68٪، 62٪ و 73٪ بود. هنگامی که 3 نشانگر ترکیب شدند، حساسیت 86٪ بود. در مطالعه دیگری، سطح دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) با اندازه تومور و HCC متاستاتیک مرتبط است.

در این مطالعه، DCP در مقایسه با AFP و AFP-L3، بالاترین حساسیت (87%) و بیشترین ارزش اخباری مثبت (87%) را در بیماران مبتلا به HCC ناشی از عفونت مزمن هپاتیت B و C داشت. تعدادی از مطالعات نشان داده اند که افزایش DCP سرم به طور قابل توجهی با تهاجم ورید پورتال و/یا متاستاز داخل کبدی مرتبط است که به طور قابل توجهی بر پیش آگهی بیماران مبتلا به HCC تأثیر می گذارد.

ملاحظات بالینی آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP):

دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) را می توان در سایر شرایط غیر از HCC افزایش داد. شرایطی مانند زردی انسدادی، کلستاز داخل کبدی که باعث کاهش مزمن ویتامین K می‌شود و مصرف داروهایی مانند وارفارین یا آنتی‌بیوتیک‌های طیف وسیع می‌تواند منجر به غلظت بالای دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) شود. علاوه بر این، 25 تا 50 درصد از بیماران مبتلا به HCC دارای مقدار دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP)در محدوده مرجع خواهند بود. به همین دلیل، یک مقدار DCP معمولی HCC را رد نمی کند.

محدوده مرجع آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP):

<7.5 ng/mL

مطلب پیشنهادی: مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) استفاده می شود؟

آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) ممکن است همراه با سایر نشانگرهای تومور مانند آلفا فتوپروتئین (AFP) و/یا AFP-L3% برای پایش اثربخشی درمان برای سرطان کبد (HCC) استفاده شود. نوع سرطان کبد همچنین ممکن است برای مانیتورینگ عود HCC پس از درمان موفقیت آمیز استفاده شود.

همه افراد مبتلا به HCC، دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) تولید نمی کند. اگر DCP در ابتدا در فردی که HCC تشخیص داده شده است افزایش یابد، می توان از آن به عنوان یک ابزار پایش استفاده کرد. آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) جایگزینی برای تست های AFP یا AFP-L3٪ در نظر گرفته نمی شود، اما اطلاعات اضافی را به پزشک ارائه می دهد. این آزمایش‌ها معمولاً بار تومور – میزان سرطان موجود را منعکس می‌کنند.

در ژاپن، آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) همراه با AFP و/یا AFP-L3% برای غربالگری دوره‌ای افرادی که در معرض خطر بالای پیشرفت از هپاتیت مزمن یا سیروز به HCC هستند استفاده می‌شود. با این حال، دستورالعمل های ایالات متحده و اروپا، استفاده از AFP یا DCP را به عنوان ابزار غربالگری تایید نکرده اند. با این حال، برخی از پزشکان ممکن است این آزمایش را برای کمک به ارزیابی خطر بیماران مبتلا به بیماری مزمن کبدی برای پیشرفت به HCC در ارتباط با سایر یافته‌های آزمایشگاهی و مطالعات تصویربرداری انجام دهند.

دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) به اندازه کافی حساس یا اختصاصی نیست که بتوان از آن برای غربالگری جمعیت عمومی از نظر خطر ابتلا به سرطان HCC استفاده کرد.

چه زمانی آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) درخواست می شود؟

آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) به طور معمول درخواست نمی شود. با این حال، ممکن است ابتدا هنگام درخواست، یک فرد با HCC تشخیص داده شود. اگر سطح ابتدایی افزایش یابد، ممکن است به صورت دوره ای در طول و پس از درمان HCC درخواست شود تا اثربخشی درمان را ارزیابی کند و به صورت دوره ای به صورت دوره ای همراه با یک AFP و / یا AFP-L3٪ برای پایش عود مجدد سرطان انجام شود.

نتیجه آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) چه چیزی را نشان می دهد؟

هنگامی که سطح دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) در فردی با تشخیص HCC افزایش می یابد، به این معنی است که سرطان این ماده را تولید می کند و آزمایش می تواند به عنوان نشانگر تومور مورد استفاده قرار گیرد. از آنجایی که آزمون معمولاً به صورت دوره ای درخواست می شود، تغییرات در طول زمان قابل ارزیابی است. کاهش غلظت در فردی که برای HCC تحت درمان است، نشان دهنده پاسخ به درمان است. سطوحی که پس از درمان ثابت می مانند یا افزایش می یابند نشان می دهد که درمان موثر نبوده است. افزایش سطوح پس از اتمام درمان نشان دهنده عود HCC است.

یک فرد می تواند بدون داشتن آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) بالا، HCC داشته باشد. تومور ممکن است DCP تولید نکند یا به اندازه کافی کوچک باشد که مقادیر قابل توجهی تولید نکند

چیز دیگری وجود دارد که باید بدانم؟

افزایش DCP و/یا AFP تشخیصی برای HCC نیست. برای تشخیص، تومور ممکن است با استفاده از اسکن تصویربرداری مشخص شود. گاهی اوقات ممکن است بیوپسی انجام شود و سلول های آن در زیر میکروسکوپ بررسی شوند تا به تشخیص کمک کنند.

دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) همچنین می تواند به دلیل هپاتیت حاد افزایش یابد. در افراد مبتلا به هپاتیت مزمن، افزایش خفیف DCP شایع است، اگرچه به اندازه AFP رایج نیست، و به طور کلی به به مقدار زیادی افزایش نمی یابد.

آماده شدن نتیجه آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP)چه مدت طول می کشد؟

این بستگی به آزمایشگاه انجام آزمایش دارد. تست نیاز به تجهیزات تخصصی دارد و توسط هر آزمایشگاه ارائه نمی شود. نمونه خون معمولا به یک آزمایشگاه مرجع ارسال می شود و چند روز قبل از نتایج در دسترس است.

اگر در خانواده ای سرطان کبد شایع باشد، آیا باید آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) انجام داد؟

آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) برای غربالگری جمعیت عمومی یا افراد سالم در نظر گرفته نشده است. اگر بیماری مزمن کبدی دارید و پزشک شما اطلاعات بیشتری را که ممکن است ارائه دهد بخواهد، ممکن است گهگاه آزمایش DCP انجام شود.

اگر هپاتیت مثبت باشد، آیا باید آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین(DCP) انجام داد؟

شما باید با پزشک خود صحبت کنید. دستورالعمل های انجمن آمریکایی برای مطالعه بیماری های کبدی (AASLD) استفاده از DCP را به عنوان یک آزمایش غربالگری برای توسعه HCC توصیه نمی کند، اما برای این منظور در برخی دیگر از نقاط جهان استفاده می شود.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

 • AFP Tumor Markers
 • Tumor Markers

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

(March 20, 2017) U.S. Food and Drug Administration product classification. Available online at https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm?ID=2940. Accessed on 04/26/17.

(Nov 16, 2016). Schwartz, J and Carithers, R. Clinical features and diagnosis of primary hepatocellular carcinoma. UpToDate. Available online at http://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-primary-hepatocellular-carcinoma?source=search_result&search=Des-gamma-carboxy+prothrombin&selectedTitle=1~11. Accessed on 4/26/17.

Bertino G, Ardiri AM, Calvagno GS, Bertino N, Boemi PM. 2010. Prognostic and diagnostic value of des-γ-carboxy prothrombin in liver cancer. Drug News Perspect. Oct;23(8):498-508.

Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. (2011). Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics (5th ed.). St. Louis: Elsevier Saunders.

(March 31, 2016) American Cancer Society. Liver Cancer. Available online at https://www.cancer.org/cancer/liver-cancer/about/what-is-key-statistics.html. Accessed May 2017.

Heimbach, J., Kulik, L. M., Finn, R., Sirlin, C. B., Abecassis, M., Roberts, L. R., Zhu, A., Murad, M. H. and Marrero, J. (2017). Aasld guidelines for the treatment of hepatocellular carcinoma. Hepatology. Accepted Author Manuscript. doi:10.1002/hep.29086. Available online at http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.29086/full. Accessed May 2017.

(November 2016) Guideline Recommendations for HCC Surveillance. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/hepatocellular-carcinoma. Accessed May 2017.

(Revised 2009 May 05). Liver Cancer. American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/docroot/CRI/CRI_2_3x.asp?dt=25 . Accessed September 2009.

Grenache, D. et. al. (Updated 2009 May). Hepatocellular Carcinoma. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/HepatocellularCarcinoma.html?client_ID=LTD. Accessed September 2009.

Singal, A. and Marrero, J. (2008 March). Screening for Hepatocellular Carcinoma. Gastroenterology & Hepatology Volume 4, Issue 3 [On-line information]. PDF available for download at http://www.clinicaladvances.com/article_pdfs/gh-article-200803-marrero.pdf. Accessed September 2009.

Axelrod, D. and Leeuwen, D. (2008 September 18). Hepatocellular Carcinoma. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/197319-overview. Accessed September 2009.

Mayo Clinic Staff (2009 July 2). Liver Cancer. MayoClinic.com [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/liver-cancer/DS00399. Accessed September 2009.

(Modified 2009 June 30). Liver (Hepatocellular) Cancer Screening (PDQ®). National Cancer Institute [On-line information]. Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/screening/hepatocellular/healthprofessional. Accessed September 2009.

Lopez, J. (2005 August). Recent Developments in the First Detection of Hepatocellular Carcinoma. Clin Biochem Rev. 2005 August; 26(3): 65–79 [On-line information]. Available online at http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16450014. Accessed September 2009.

Stitham, S. et. al. (Updated 2008 September 4). Hepatocellular Carcinoma. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000280.htm. Accessed September 2009.

Yamamoto, K. et. al. (2009 August 11). Significance of Alpha-Fetoprotein and Des-gamma-Carboxy Prothrombin in Patients with Hepatocellular Carcinoma Undergoing Hepatectomy. Ann Surg Oncol Abstract [On-line information]. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19669841?dopt=Abstract. Accessed September 2009.

Sherman, M. (2005 June 23). Hepatocellular Carcinoma: Epidemiology, Risk Factors, and Screening. Medscape Today from Seminars in Liver Disease [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/506830. Accessed September 2009.

Stuart, K. and Stadler, Z. (Updated 2012 November 26). Primary Hepatic Carcinoma. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/282814-overview. Accessed July 2013.

Bruix, J. and Morris Sherman, M. (2011). Management of Hepatocellular Carcinoma: An Update. Hepatology v 53 (3) 3, 2011 [On-line information]. Available online through https://www.aasld.org. Accessed July 2013.

Grenache, D. (Updated 2013 March). Hepatocellular Carcinoma. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/HepatocellularCarcinoma.html?client_ID=LTD#tabs=0. Accessed July 2013.

(© 1995–2013) Des-Gamma-Carboxy Prothrombin (DCP), Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/61844. Accessed July 2013.

Herrine, S. (Revised 2012 November). Primary Liver Cancer. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online through http://www.merckmanuals.com. Accessed July 2013.

Lok, A. et. al. (2010 February). Des-gamma-carboxy Prothrombin and Alpha fetoprotein as Biomarkers for the Early Detection of Hepatocellular Carcinoma. Gastroenterology v138 (2): 493 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819612/. Accessed July 2013.

Nguyen-Khoa, D-T. (Updated 2012 February 23) Vitamin K Deficiency. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/126354-overview. Accessed July 2013.

Lai Q, Iesari S, Levi Sandri GB, Lerut J: Des-gamma-carboxy prothrombin in hepatocellular cancer patients waiting for liver transplant: a systematic review and meta-analysis. Int J Biol Markers. 2017 Oct 31;32(4):e370-e374. doi: 10.5301/ijbm.5000276

Zhu R, Yang J, Xu L, et al: Diagnostic Performance of Des-gamma-carboxy Prothrombin for Hepatocellular Carcinoma: A Meta-Analysis. Gastroenterol Res Pract. 2014;2014:529314. doi: 10.1155/2014/529314

De J, Shen Y, Qin J, et al: A Systematic Review of Des-gamma-Carboxy Prothrombin for the Diagnosis of Primary Hepatocellular Carcinoma. Medicine (Baltimore). 2016 Apr;95(17):e3448. doi: 10.1097/MD.0000000000003448

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top