آزمایش CYFRA 21-1 | قطعه سیتوکراتین | Cytokeratin fragment 21-1

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش CYFRA 21-1 | قطعه سیتوکراتین | Cytokeratin fragment 21-1

CYFRA 21-1 یک بیومارکر پروتئینی در خون است، که اغلب به عنوان تومور مارکر برای انواع خاصی از سرطان، به ویژه سرطان ریه سلول غیر کوچک (non-small-cell lung cancer) استفاده می شود. افزایش سطح CYFRA 21-1 در خون ممکن است نشان دهنده وجود سرطان یا پیشرفت بیماری باشد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که سطوح بالای CYFRA 21-1 می‌تواند در شرایط غیر سرطانی مانند بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) نیز رخ دهد، بنابراین آزمایش‌ها و ارزیابی‌های بیشتری برای تعیین علت زمینه‌ای سطوح بالا مورد نیاز است.

چرا آزمایش CYFRA 21-1 درخواست می شود؟

 • این آزمایش اغلب برای کمک به تشخیص و نظارت بر انواع خاصی از سرطان، به ویژه سرطان ریه، درخواست می شود.
 • با این حال، توجه به این نکته مهم است که سطوح بالا CYFRA 21-1 همچنین می تواند ناشی از شرایط غیر سرطانی مانند بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) و سایر اختلالات ریوی باشد. بنابراین، این آزمایش برای تشخیص قطعی نیست و معمولاً همراه با سایر آزمایش‌های تشخیصی و مطالعات تصویربرداری استفاده می‌شود.

چه زمانی آزمایش CYFRA 21-1 بایستی انجام شود؟

 • آزمایش CYFRA 21-1 ممکن است در افرادی انجام شود که علائمی دارند که نشان دهنده وجود سرطان ریه هستند، مانند سرفه، تنگی نفس، درد قفسه سینه، خستگی، کاهش وزن و مشکل در بلع.
 • علاوه بر این، این آزمایش ممکن است برای مانیتور پیشرفت یا عود سرطان ریه در افرادی که قبلاً مبتلا به این بیماری تشخیص داده شده اند، استفاده شود.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش CYFRA 21-1:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه:  یک میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش CYFRA 21-1

شرایط نگهداری دمایی نمونه برای آزمایش CYFRA 21-1شرایط قبول یا رد نمونه آزمایش CYFRA 21-1

آمادگی قبل از انجام آزمایش CYFRA 21-1:

به آمادگی خاصی نیاز ندارد اما بیمارانی که مقادیر بالایی از بیوتین استفاده می کنند (>5 mg/day) نمونه گیری بایستی حداقل 8 ساعت پس از مصرف آخرین دُز بیوتین انجام شود.

روش های انجام آزمایش CYFRA 21-1:

روش سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (ELISA):

ELISA یک روش آزمایشگاهی رایج است که برای شناسایی و تعیین کمیت مولکول‌های زیستی مختلف در نمونه‌های بیولوژیکی استفاده می‌شود. در مورد آزمایش CYFRA 21-1، الایزا برای اندازه گیری سطوح CYFRA 21-1، پروتئینی که توسط انواع خاصی از سلول های سرطانی آزاد می شود، استفاده می شود.

در اینجا یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه عملکرد آزمایش CYFRA 21-1 با استفاده از ELISA به طور معمول آورده شده است:

 • نمونه گیری: نمونه خون (سرم) از بیمار جمع آوری می شود.
 •  آماده سازی نمونه: نمونه خون جمع آوری شده سانتریفیوژ می شود تا سرم از سایر اجزای خون جدا شود.
 • پوشش دهی صفحه: یک صفحه میکروتیتر با پوشش دادن آن با آنتی بادی مخصوص پروتئین CYFRA 21-1 تهیه می شود. این آنتی بادی معمولاً در غلظت کاملاً کنترل شده به سطح صفحه متصل می شود.
 • انکوباسیون: نمونه سرمی که از بیمار به دست می آید به پلیت میکروتیتر پوشش داده شده اضافه می شود و برای مدتی اجازه انکوبه می شود. در طی این انکوباسیون، CYFRA 21-1 در نمونه سرم به آنتی بادی بی حرکت روی صفحه متصل می شود.
 • شستشو: پس از دوره انکوباسیون، اجزای سرم متصل نشده با استفاده از محلول بافر از صفحه شسته می شوند.
 •  تشخیص: آنتی بادی دوم که با آنزیمی مانند ترب پراکسیداز نشاندار شده است، به پلیت اضافه می شود. این آنتی بادی دوم به پروتئین CYFRA 21-1 متصل می شود و یک کمپلکس را تشکیل می دهد.
 • توسعه رنگ: یک محلول سوبسترا به صفحه اضافه می شود که با آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم واکنش می دهد تا سیگنال قابل اندازه گیری مانند تغییر رنگ تولید کند. شدت سیگنال متناسب با مقدار پروتئین CYFRA 21-1 موجود در نمونه است.
 •  اندازه گیری: صفحه با استفاده از الایزا ریدر خوانده می شود که شدت سیگنال را اندازه گیری می کند و غلظت CYFRA 21-1 را در نمونه سرم بیمار محاسبه می کند.

به طور کلی، روش ELISA برای انجام آزمایش CYFRA 21-1 روشی مطمئن و دقیق برای اندازه گیری سطوح این پروتئین در نمونه های بیولوژیکی است. این به طور گسترده در آزمایشگاه های بالینی در سراسر جهان برای کمک به تشخیص و نظارت بر انواع خاصی از سرطان استفاده می شود.

ایمونواسی الکتروشیمیلومینسانس (ECLIA):

ECLIA یک تکنیک بسیار حساس و خاص است که برای اندازه‌گیری سطوح بیومارکرهای مختلف در نمونه‌های بیولوژیکی از جمله سرم، پلاسما یا خون کامل استفاده می‌شود. تست CYFRA 21-1 نوع خاصی از سنجش ECLIA است که سطوح قطعه سیتوکراتین 21-1 (CYFRA 21-1) را در خون اندازه گیری می کند.

روش ECLIA برای انجام تست CYFRA 21-1 شامل چندین مرحله است:

 • جمع آوری نمونه: مقدار کمی خون با استفاده از روش رگ گیری از بیمار جمع آوری می شود. سپس به نمونه خون اجازه لخته شدن داده می شود و سرم با سانتریفیوژ از سایر اجزای خون جدا می شود.
 • آماده سازی نمونه: نمونه سرم سپس با یک محلول بافر درمان می شود تا برای تجزیه و تحلیل آماده شود.
 •  آماده سازی میکروذرات پوشش داده شده با آنتی بادی: ریزذرات پوشش داده شده با آنتی بادی علیه CYFRA 21-1 به طور جداگانه تهیه می شوند.
 • انکوباسیون: نمونه سرم آماده شده با میکروذرات پوشش داده شده با آنتی بادی انکوبه می شود و به CYFRA 21-1 در نمونه اجازه می دهد تا به آنتی بادی های موجود در میکروذرات متصل شود.
 • شستشو: مواد غیر متصل از میکروذرات شسته می شوند و تنها ریزذرات متصل شده با CYFRA 21-1 باقی می مانند.
 •  افزودن معرف های تشخیص: معرف های تشخیص، مانند آنتی بادی های نشاندار شده با روتنیوم، به مخلوط سرم و ریز ذرات اضافه می شوند. این معرف‌های تشخیص به CYFRA 21-1 متصل می‌شوند که قبلاً به آنتی‌بادی‌های موجود در میکروذرات متصل است.
 • اندازه‌گیری الکتروکمی لومینسانس: سپس مخلوط در ابزاری قرار می‌گیرد که الکتروکمی لومینسانس حاصل از اتصال معرف تشخیص به CYFRA 21-1 را روی ریزذرات اندازه‌گیری می‌کند. شدت نور تولید شده متناسب با مقدار CYFRA 21-1 در نمونه است.
نتیجه آزمایش CYFRA 21-1 به صورت یک مقدار عددی بیان می شود که نشان دهنده غلظت CYFRA 21-1 در نمونه سرم بیمار است. این مقدار می تواند برای نظارت بر پیشرفت انواع خاصی از سرطان، به ویژه سرطان ریه سلول غیر کوچک استفاده شود.

روش ایمونواسی کمی لومینسانس (CLIA):

روش دیگری است که برای تشخیص و تعیین کمیت غلظت بیومارکرها در نمونه خون بیمار از جمله CYFRA 21-1 استفاده می شود. در اینجا مراحل مربوط به انجام آزمایش CYFRA 21-1 با استفاده از روش CLIA آمده است:

 •  نمونه برداری: مقدار کمی خون با استفاده از روش رگ گیری از بیمار جمع آوری می شود. سپس به نمونه خون اجازه لخته شدن داده می شود و سرم با سانتریفیوژ از سایر اجزای خون جدا می شود
 • آماده سازی معرف ها: معرف ها برای تشخیص وجود CYFRA 21-1 در نمونه سرم آماده می شوند. اینها شامل آنتی بادی هایی هستند که به طور خاص به CYFRA 21-1 متصل می شوند و ترکیبات نورتابی شیمیایی که هنگام واکنش با کمپلکس آنتی بادی-CYFRA 21-1 نور تولید می کنند.
 • انکوباسیون: نمونه سرم با مخلوط معرف انکوبه می شود و به آنتی بادی ها اجازه می دهد به هر CYFRA 21-1 موجود در نمونه متصل شوند.
 • شستشو: پس از انکوباسیون، مواد غیر متصل شسته می شوند و تنها کمپلکس های آنتی بادی-CYFRA 21-1 باقی می مانند.
 •  افزودن معرف های تشخیص: سوبسترا های شیمیایی نور رسان به نمونه اضافه می شوند که باعث ایجاد واکنش شیمیایی بین سوبسترا و کمپلکس های آنتی بادی-CYFRA 21-1 می شود. این واکنش نور تولید می کند که می تواند توسط یک ابزار تخصصی اندازه گیری شود.
 • تشخیص: سیگنال لومینسانس شیمیایی تولید شده توسط واکنش توسط دستگاه تشخیص داده می شود و شدت سیگنال متناسب با مقدار CYFRA 21-1 موجود در نمونه است.
 •  تفسیر نتایج: نتیجه آزمایش به صورت یک مقدار عددی گزارش می شود که نشان دهنده غلظت CYFRA 21-1 در نمونه سرم است.
روش کمی لومینسانس ایمونواسی (CLIA)

روش کمی لومینسانس ایمونواسی (CLIA)

روش CLIA دارای چندین مزیت از جمله حساسیت بالا، ویژگی و سرعت است. علاوه بر این، به حجم نمونه کمتری نسبت به روش‌های دیگر نیاز دارد، و برای موقعیت‌هایی که فقط مقادیر کمی خون در دسترس است، ایده‌آل است. آزمایش CYFRA 21-1 با استفاده از روش CLIA می تواند برای نظارت بر پیشرفت انواع خاصی از سرطان، به ویژه سرطان ریه سلول غیر کوچک استفاده شود.

ایمونوهیستوشیمی (IHC):

تکنیکی است که برای تشخیص آنتی ژن های خاص در نمونه های بافتی استفاده می شود. تست CYFRA 21-1 یک تست IHC است که سطح پروتئین خاصی به نام CYFRA 21-1 را در نمونه های بافتی اندازه گیری می کند. این آزمایش معمولا به عنوان یک ابزار تشخیصی برای انواع خاصی از سرطان از جمله سرطان ریه استفاده می شود.

روش IHC برای انجام تست CYFRA 21-1 شامل چندین مرحله است:

 •  آماده سازی نمونه: ابتدا نمونه بافتی معمولاً از طریق بیوپسی یا جراحی جمع آوری می شود. سپس نمونه پردازش شده و در موم پارافین قرار می گیرد که به حفظ ساختار بافت کمک می کند.
 •  برش بافت: نمونه بافت جاسازی شده با پارافین با استفاده از میکروتوم به برش ها یا برش های نازک بریده می شود. ضخامت این بخش ها معمولاً بین 3 تا 5 میکرومتر است.
 • پارافین زدایی و آبرسانی مجدد: بخش های بافت با غوطه ور شدن در زایلن که موم پارافین را از بین می برد، پارافین زدایی می شوند. سپس بخش ها با عبور دادن آنها از طریق یک سری محلول های الکلی آبرسانی می شوند.
 •  بازیابی آنتی ژن: به منظور بروز آنتی ژن CYFRA 21-1، مقاطع بافتی در محلول مخصوص برای بازیابی آنتی ژن گرم می شوند.
 •  مسدود کردن: برای جلوگیری از اتصال غیر اختصاصی آنتی بادی CYFRA 21-1 به پروتئین های دیگر در نمونه بافت، بخش ها با محلول حاوی یک عامل مسدود کننده مانند آلبومین سرم گاوی مسدود می شوند.
 •  انکوباسیون آنتی بادی اولیه: بخش های بافتی سپس با یک آنتی بادی اولیه مخصوص آنتی ژن CYFRA 21-1 انکوبه می شوند. آنتی بادی در صورت وجود در نمونه بافت به آنتی ژن متصل می شود.
 • انکوباسیون آنتی بادی ثانویه: پس از شستن هر آنتی بادی اولیه غیر متصل، بخش های بافت با یک آنتی بادی ثانویه که به آنزیمی مانند پراکسیداز ترب کوهی یا آلکالین فسفاتاز کونژوگه شده است، انکوبه می شوند. آنتی بادی ثانویه به آنتی بادی اولیه متصل می شود و امکان تشخیص آنتی ژن CYFRA 21-1 را فراهم می کند.
 •  تجسم: بخش ها سپس با یک بستر کروموژنیک درمان می شوند که با آنزیم مرتبط با آنتی بادی ثانویه واکنش نشان می دهد و تغییر رنگ قابل مشاهده ایجاد می کند. این اجازه می دهد تا مجموعه آنتی بادی-آنتی ژن در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده باشد.
 • تفسیر: مقاطع بافت رنگ آمیزی شده توسط پاتولوژیست که وجود و مقدار آنتی ژن CYFRA 21-1 را در نمونه بافت تعیین می کند، زیر میکروسکوپ بررسی می شود.

به طور کلی، روش IHC برای انجام آزمایش CYFRA 21-1 یک ابزار تشخیصی حساس و اختصاصی برای انواع خاصی از سرطان، به ویژه سرطان ریه است. اطلاعات ارزشمندی را برای پزشکان در تعیین تشخیص و برنامه درمانی بیمار فراهم می کند.

روش رادیوایمونواسی (RIA):

برای انجام آزمایش CYFRA 21-1 روش دیگری برای اندازه گیری سطوح CYFRA 21-1 است، پروتئینی که اغلب به عنوان نشانگر تومور برای انواع خاصی از سرطان، به ویژه سرطان ریه استفاده می شود. روش RIA از یک ردیاب رادیواکتیو برای تشخیص وجود آنتی ژن CYFRA 21-1 در نمونه های خون یا بافت استفاده می کند.

در اینجا مراحل مربوط به روش RIA برای آزمایش CYFRA 21-1 آمده است:

 •  تهیه آنتی بادی: آنتی بادی های مخصوص آنتی ژن CYFRA 21-1 تهیه و خالص می شوند. این آنتی بادی ها برای گرفتن آنتی ژن CYFRA 21-1 از نمونه استفاده خواهند شد.
 • برچسب گذاری رادیویی آنتی ژن: مقدار کمی از آنتی ژن CYFRA 21-1 با یک ایزوتوپ رادیواکتیو، به طور معمول ید-125 (^125I) نشاندار شده است. سپس این آنتی ژن نشاندار شده رادیویی به مقدار مشخصی به نمونه اضافه می شود.
 • مخلوط کردن نمونه ها و استانداردها: آنتی ژن CYFRA 21-1 نشاندار شده و نمونه حاوی غلظت آنتی ژن ناشناخته CYFRA 21-1 در لوله های آزمایش جداگانه با هم مخلوط می شوند. غلظت های شناخته شده آنتی ژن CYFRA 21-1 نیز به عنوان استاندارد گنجانده شده است تا بتوان یک منحنی استاندارد ایجاد کرد.
 • افزودن آنتی بادی: آنتی بادی که قبلاً در مرحله یک تهیه شده بود به هر لوله اضافه می شود. آنتی بادی به طور خاص به آنتی ژن CYFRA 21-1 متصل می شود.
 • انکوباسیون: لوله ها در دما و زمان خاصی انکوبه می شوند تا آنتی بادی به آنتی ژن CYFRA 21-1 متصل شود.
 •  جداسازی: اجزای غیر متصل مخلوط با جداسازی کسر متصل به آنتی بادی از کسر آزاد با استفاده از روش هایی مانند سانتریفیوژ یا فیلتراسیون حذف می شوند.
 •  اندازه گیری رادیواکتیویته: میزان رادیواکتیویته در هر کسر با استفاده از گاما شمار اندازه گیری می شود. شمارنده گاما تشعشعات ساطع شده توسط ردیاب رادیواکتیو (^125I) را تشخیص می دهد و اندازه گیری کمی آنتی ژن CYFRA 21-1 را ارائه می دهد.
 • تجزیه و تحلیل: نتایج با مقایسه رادیواکتیویته نمونه ناشناخته با منحنی استاندارد تولید شده در مرحله 3 تجزیه و تحلیل می شود. این امکان تعیین غلظت آنتی ژن CYFRA 21-1 در نمونه ناشناخته را فراهم می کند.
روش رادیوایمونواسی (RIA)

روش رادیوایمونواسی (RIA)

به طور کلی، روش RIA برای انجام تست CYFRA 21-1 یک ابزار تشخیصی حساس و اختصاصی برای انواع خاصی از سرطان، به ویژه سرطان ریه است. اطلاعات ارزشمندی را برای پزشکان در تعیین تشخیص و برنامه درمانی بیمار فراهم می کند. اما به دلیل مشکلات ایمنی هنگام استفاده از ذرات رادیواکتیو امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

چه چیزی در آزمایش CYFRA 21-1 مورد بررسی قرار می گیرد؟

CYFRA 21-1 عضوی از خانواده ای از حداقل بیست پلی پپتید سیتوکراتین مختلف است. سیتوکراتین ها ساختار رشته ای میانی سلول های اپیتلیال را تشکیل می دهند. رشته های سیتوکراتین محلول کمی هستند اما به دنبال تجزیه پروتئولیتیک، قطعات سیتوکراتین محلول تشکیل شده و در مایعات بدن آزاد می شوند.

CYFRA 21-1 به عنوان یک تومور مارکر، به ویژه برای سرطان ریه سلول غیر کوچک (NSCLC) همراه با آنتی ژن کارسینومبریونیک (CEA) و آنتی ژن مرتبط با کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) مفید است، اما همچنین برای سایر تومورهای اپیتلیال مانند سرطان مثانه نیز می تواند مفید باشد. این افزایش در تومورها ممکن است به دلیل لیز سلولی باشد که محتویات سلولی را به خون آزاد می کند، از جمله CYFRA 21-1 توسط عمل پروتئازهایی که رشته های سیتوکراتین را تخریب می کنند.

سرطان ریه سلول غیر کوچک (NSCLC) و افزایش CYFRA21-1

سرطان ریه سلول غیر کوچک (NSCLC) و افزایش CYFRA21-1

تشخیص CYFRA 21-1 سرم امکان شناسایی بیماران پرخطری را که ممکن است از شیمی درمانی کمکی بهره مند شوند را می دهد و تشخیص زودهنگام بیماری پیشرونده در NSCLC راجعه را امکان پذیر می سازد

توجه به این نکته مهم است که تست CYFRA 21-1 به تنهایی یک ابزار تشخیصی نیست. نتیجه مثبت لزوماً به این معنی نیست که فرد مبتلا به سرطان ریه است و نتیجه منفی لزوماً به این معنی نیست که او ندارد. با این حال، هنگامی که همراه با سایر تست های تشخیصی و مطالعات تصویربرداری استفاده می شود، می تواند ابزار مفیدی باشد.

اغلب علائم سرطان ریه غیراختصاصی است مانند خستگی، تنگی نفس، درد یا سرفه مداوم و در مجموع در مراحل اولیه، با سایر بیماری ها مشترک است. به این ترتیب، علاوه بر تاریخچه پزشکی و علائم، تعداد زیادی آزمایش برای کمک به تشخیص صحیح آن ضروری است، مانند تست های آزمایشگاهی، رادیوگرافی، تصویربرداری تشدید مغناطیسی، توموگرافی کامپیوتری (CT)، برونکوسکوپی، بیوپسی، مطالعات عملکرد ریوی و در نهایت توراسنتز. تکنیک های تصویربرداری در تشخیص تومور و در نظارت بر پاسخ به درمان کاربرد بی چون و چرای دارند، اما در مقابل آنها هزینه بالایی دارند و از ایجاد آسیب به بیماران مستثنی نیستند.

کارسینوم ریهتومور مارکرهای سرم می تواند یک ابزار امیدوارکننده باشد. با وجود اینکه حساسیت بالایی ندارند، ویژگی خوبی دارند، ارزان تر هستند و فقط نیاز به آزمایش خون دارند. علاوه بر این، ظرفیت تشخیصی را به عنوان مکمل مطالعات تصویربرداری افزایش می دهد. با این وجود، هیچ معیار یکنواختی وجود ندارد و استانداردسازی برخی از نشانگرهای زیستی تومور دشوار است. علاوه بر این، سطح آنها در بیماران مبتلا به ضایعات خوش‌خیم نیز افزایش می‌یابد، اگرچه در این موارد افزایش آن‌چنان مشخص نیست.

سوالات متداول

آیا محدوده خاصی برای سطوح طبیعی CYFRA 21-1 در خون تعریف شده است؟

بله، محدوده خاصی برای سطوح طبیعی خون CYFRA 21-1 تعریف شده است. به طور کلی، محدوده طبیعی CYFRA 21-1 در خون معمولا کمتر از 3/3 نانوگرم در میلی لیتر (ng/mL) است. با این حال، مهم است که به خاطر داشته باشید که محدوده مرجع می تواند بسته به آزمایشگاهی که آزمایش را انجام می دهد و روشی که با آن آزمایش انجام می شود می تواند متفاوت باشد.  لذا این موضوع را حتما با آززمایشگاهی که به آن جا مراجعه می کنید مطرح کنید.

چه عوامل دیگری به غیر از سرطان می تواند باعث افزایش سطح CYFRA 21-1 شود؟

CYFRA 21-1 پروتئینی است که می تواند در خون افراد مبتلا به انواع خاصی از سرطان، به ویژه سرطان ریه، افزایش یابد. با این حال، عوامل دیگری نیز وجود دارد که می تواند باعث افزایش سطح CYFRA 21-1 شود. این شامل:

 • سیگار کشیدن: کشیدن سیگار می تواند باعث افزایش سطح CYFRA 21-1 حتی در افرادی که سرطان ریه ندارند، شود.
 •  بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD): افراد مبتلا به COPD ممکن است سطوح CYFRA 21-1 را به دلیل آسیب به ریه ها افزایش دهند.
 • بیماری کلیوی: اختلال در عملکرد کلیه می تواند منجر به افزایش سطح CYFRA 21-1 شود.

در یک مطالعه پس از بررسی تاریخچه های بالینی، در مجموع 32 تشخیص قطعی بیماری انکولوژیک از تجزیه و تحلیل بافت شناسی بیوپسی ها به دست آمد (11 درصد) و 252 (89 درصد) تشخیص های دیگر داشتند. از مجموع 252 گروه غیر سرطانی (سایر تشخیص ها)، 31 بیمار مبتلا به بیماری کبدی، 26 بیمار با نارسایی کلیوی و 21 بیمار مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) تشخیص داده شدند. که در این افراد سطوح CYFRA 21-1 شناسایی شد.

انواع بیماری های انکولوژیک که CYFRA 21-1 در آن شناسایی شده است

انواع بیماری های انکولوژیک که CYFRA 21-1 در آن شناسایی شده است

انواع بیماری های غیر سرطانی که CYFRA 21-1 در آن شناسایی شده است

انواع بیماری های غیر سرطانی که CYFRA 21-1 در آن شناسایی شده است

آیا CYFRA 21-1 یک شاخص قابل اعتماد برای تشخیص سرطان است؟

توجه به این نکته مهم است که وجود سطوح بالای CYFRA 21-1 لزوماً به معنای ابتلای فرد به سرطان نیست. بسیاری از عوامل دیگر می توانند باعث افزایش این پروتئین شوند، از جمله سیگار کشیدن، بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) و بیماری کلیوی.

بنابراین، در حالی که این تست ممکن است ابزار مفیدی در تشخیص سرطان ریه باشد، باید همیشه همراه با سایر تست‌های تشخیصی و ارزیابی‌های بالینی استفاده شود.

آیا سطح CYFRA 21-1 می تواند تحت تأثیر داروهای مختلف باشد؟

بله، ممکن است سطوح CYFRA 21-1 تحت تأثیر برخی داروها قرار گیرد. به عنوان مثال، برخی از مطالعات نشان داده اند که استفاده از کورتیکواستروئیدها یا داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) می تواند باعث افزایش جزئی در سطح CYFRA 21-1 شود.

سایر داروهایی که ممکن است بر سطح CYFRA 21-1 تأثیر بگذارد شامل داروهای شیمی درمانی و درمان های هدفمند مورد استفاده برای درمان سرطان است. این درمان ها می توانند باعث کاهش سطح CYFRA 21-1 با تخریب سلول های تومور شوند.

آیا می توان با تغییر نوع زندگی سطوح CYFRA 21-1 را کاهش داد؟

خیر. سطوح CYFRA 21-1 معمولاً تحت تأثیر تغییرات سبک زندگی قرار نمی گیرند، زیرا در درجه اول نشانه رشد سلول ها در بدن هستند. با این حال، برخی از عوامل سبک زندگی می توانند خطر ابتلا به سرطان ریه را در افراد افزایش دهند، که یکی از شرایط اولیه مرتبط با افزایش سطح CYFRA 21-1 است.

برای کاهش خطر ابتلا به سرطان ریه، توصیه می شود از سیگار کشیدن و قرار گرفتن در معرض دود سیگار و همچنین سایر آلاینده های محیطی مانند گاز رادون خودداری کنید. درگیر شدن در ورزش منظم و حفظ یک رژیم غذایی سالم نیز ممکن است به کاهش خطر ابتلا به سرطان ریه و سایر بیماری های مزمن کمک کند.

توجه به این نکته مهم است که اگرچه تغییرات سبک زندگی نمی‌تواند مستقیماً سطوح CYFRA 21-1 را کاهش دهد، اما می‌تواند به سلامت و رفاه کلی کمک کند و به طور بالقوه باعث بهبود نتایج و کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان یا سایر بیماری‌های مزمن شود.

چه تومورمارکرهای دیگری در ارتباط با CYFRA 21-1 استفاده می شود؟

علاوه بر CYFRA 21-1، چندین تومور مارکر دیگر وجود دارد که ممکن است همراه با آن برای کمک به تشخیص و نظارت بر انواع خاصی از سرطان استفاده شود. تومور مارکرهای خاص مورد استفاده به نوع سرطان مورد ارزیابی بستگی دارد.

به عنوان مثال، تومور مارکرهای دیگری که معمولاً برای ارزیابی سرطان ریه استفاده می شوند عبارتند از CEA (آنتی ژن کارسینومبریونیک)، SCC (آنتی ژن کارسینومای سلول سنگفرشی) و NSE (انولاز اختصاصی نورون).

تومور مارکرهای دیگری که ممکن است برای ارزیابی انواع سرطان استفاده شوند عبارتند از:

 • CA 15-3 (سرطان سینه)
 • CA 19-9 (سرطان پانکراس، کولورکتال یا معده)
 • PSA (آنتی ژن اختصاصی پروستات) (سرطان پروستات)
 •  AFP (آلفا فتوپروتئین) (سرطان کبد)

توجه به این نکته مهم است که اگرچه نشانگرهای تومور می توانند ابزارهای تشخیصی مفیدی باشند، اما همیشه باید همراه با سایر تست های تشخیصی و ارزیابی های بالینی استفاده شوند. تفسیر این نشانگرها نیاز به تخصص و آگاهی از محدودیت ها و منابع احتمالی خطا دارد.

آیا سطوح CYFRA 21-1 می تواند تحت تأثیر سن یا جنسیت قرار گیرد؟

بله، سن و جنسیت می تواند بر سطوح CYFRA 21-1 تأثیر بگذارد.  مطالعات نشان داده اند که سطوح آن بسته به سن و جنسیت فرد می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، افراد مسن تر ممکن است سطوح بالاتری نسبت به افراد جوان داشته باشند، در حالی که زنان تمایل به سطوح پایین تری نسبت به مردان دارند.

با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که سطوح CYFRA 21-1 همچنین می تواند تحت تأثیر عوامل دیگری مانند وضعیت سیگار کشیدن و وجود یا عدم وجود شرایط پزشکی زمینه ای قرار گیرد.

آیا می توان از سطوح CYFRA 21-1 برای افتراق انواع مختلف سرطان استفاده کرد؟

توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگرچه افزایش سطح CYFRA 21-1 ممکن است نشان دهنده وجود سرطان باشد، اما تشخیص نوع خاصی از سرطان نیست. آزمایش های بیشتر، مانند مطالعات تصویربرداری و بیوپسی، معمولاً برای تأیید تشخیص سرطان و تعیین نوع خاص سرطان موجود مورد نیاز است.

در سایت Science Direct در مورد CYFRA 21-1 بیشتر بخوانید

سیتوکراتین ها نشانگرهای اپیتلیالی هستند که بیان آنها در طی تبدیل بدخیم از بین نمی رود. Cyfra 21-1 یک قطعه سیتوکراتین 19 است که در سرم محلول است و ممکن است یک نشانگر تومور در گردش مفید باشد.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
برچسب ها:

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

1. Takada, M, Masuda, N, Matsuura, E, Kusunoki, Y, Matui, K, Nakagawa, K, et al. Measurement of cytokeratin 19 fragments as a marker of lung cancer by CYFRA 21-1 enzyme immunoassay. Br J Canc 1995;71:160–5. https://doi.org/10.1016/0169-5002(95)98797-e.

2. Kulpa, J, Wójcik, E, Reinfuss, M, Kołodziejski, L. Carcinoembryonic antigen, squamous cell carcinoma antigen, CYFRA 21-1, and neuron-specific enolase in squamous cell lung cancer patients. Clin Chem 2002;48:1931–7. https://doi.org/10.1093/clinchem/48.11.1931

3. Molina, R, Auge, JM, Escudero, JM, Marrades, R, Viñolas, N, Carcereny, E, et al. Mucins CA 125, CA 19.9, CA 15.3 and TAG-72.3 as tumor markers in patients with lung cancer: comparison with CYFRA 21-1, CEA, SCC and NSE. Tumour Biol 2008;29:371–80. https://doi.org/10.1159/000181180. Epub 2008 Dec 8.

4. Miyake, M, Morizawa, Y, Hori, S, Tatsumi, Y, Onishi, S, Owari, T, et al. Diagnostic and prognostic role of urinary collagens in primary human bladder cancer. Cancer Sci 2017;108:2221–228. https://doi.org/10.1111/cas.13384.

5. Menha, S, Ragaba, HM, Abdalla, NA, El-Asmar, AB. Soluble cytokeratin-19 and E-selectin biomarkers: their relevance for lung cancer detection when tested independently or in combinations. Canc Biomarkers 2008;43:43–54. https://doi.org/10.3233/cbm-2008-4105.

6. Mattiuzzi, C, Lippi, G. Current cancer epidemiology. J Epidemiol Glob Health 2019;9:217–22. https://doi.org/10.2991/jegh.k.191008.001.

7. American cancer society 2012. Lung cancer (non-small cell). Encyclop Canc Soc 2012:1-68. https://doi.org/10.4135/9781412953979.n369.

8. Holdenrieder, S, Stieber, P. Circulating apoptotic markers in the management of non-small cell lung cancer. Canc Biomarkers 2010;6:197–210. https://doi.org/10.3233/cbm-2009-0130.

9. Xu, RH, Liao, CZ, Luo, Y, Xu, WL, Li, K, Chen, JX, et al. Optimal cut-off values for CYFRA 21-1 expression in NSCLC patients depend on the presence of benign pulmonary diseases. Clin Chim Acta 2015;440:188–92. https://doi.org/10.1016/j.cca.2014.09.033. Epub 2014 Oct 7.

10. Barak, V, Holdenrieder, S, Nisman, B, Stieber, P. Relevance of circulating biomarkers for the therapy monitoring and follow-up investigations in patients with non-small cell lung cancer. Canc Biomarkers 2010;6:191–6. https://doi.org/10.3233/CBM-2009-0129.

11. Molina, R, Holdenrieder, S, Auge, JM, Schalhorn, A, Hatz, R, Stieber, P. Diagnostic relevance of circulating biomarkers in patients with lung cancer. Canc Biomarkers 2010;6:163–78. https://doi.org/10.3233/CBM-2009-0127.

12. Okamura, K, Takayama, K, Izumi, M, Harada, T, Furuyama, K, Nakanishi, Y. Diagnostic value of CEA and CYFRA 21-1 tumor markers in primary lung cancer. Lung Canc 2013;80:45–9. https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2013.01.002.

13. Scott, A, Salgia, R. Biomarkers in lung cancer: from early detection to novel therapeutics and decision making. Biomarkers Med 2008;2:577–86. https://doi.org/10.2217/17520363.2.6.577.

14. Travis, WD, Brambilla, E, Nicholson, AG, Yatabe, Y, Austin, HM, Beasley, MB, et al. The 2015 World Health Organization Classification of Lung Tumors. J Thorac Oncol 2015;10.10.1097/JTO.0000000000000630

15. Bertz, S, Hartmann, A, Knüchel-Clarke, R, Gaisa, NT. Specific types of bladder cancer. Pathologe 2016;37:40–51. https://doi.org/10.1007/s00292-015-0129-5.

16. Clinical and Laboratory Standards InstituteEvaluation of precision performance of clinical Chemistry devices, 2nd ed. CLSI document EP5-A2.

17. Sturgeon, CM, Hoffman, BR, Chan, DW, Ch’ng, SL, Hammond, E, Hayes, DF, et al. National academy of clinical biochemistry laboratory medicine practice guidelines for use of tumor markers in clinical practice: quality requirements. Clin Chem 2008;54:e1–e10. https://doi.org/10.1373/clinchem.2007.094144. Published online 2008 Jul.7.

18. Bossuyt, PM, Reitsma, JB, Bruns, DE, Gatsonis, CA, Glasziou, PP, Irwig, LM, STARD group, et al. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the STARD initiative. Clin Chem Lab Med 2003;41:68–73. https://doi.org/10.1016/s0009-9260(03)00259-9.

19. McShane, LM, Altman, DG, Sauerbrei, W, Taube, SE, Gion, M, Clark, GM. Statistics subcommittee of the NCI-eortc working group on cancer diagnostics. Reporting recommendations for tumor marker prognostic studies (REMARK). Eur J Canc 2005;41:1690–6.10.1016/j.ejca.2005.03.032

20. Wahidi, MM, Govert, JA, Goudar, RK, Gould, MK, McCrory, DC, American College of Chest Physicians. Evidence for the treatment of patients with pulmonary nodules: when is it lung cancer?: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2007;132:94S–107S. https://doi.org/10.1378/chest.07-1352.

21. Dhopeshwarkar, MR1, Roberts, HC, Paul, NS, Dong, Z, Tsao, M, Menezes, RJ. Screen-detected lung cancer: a retrospective analysis of CT appearance. Acad Radiol 2011;18:1270–6. https://doi.org/10.1016/j.yrad.2012.03.014.

22. Aberle, DR, Adams, AM, Berg, CD, Black, WC, Clapp, JD, Fagerstrom, RM, et al. National Lung Screening Trial Research Team. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med 2011;365:395–409.10.1056/NEJMoa1102873

23. Diederich, S, Wormanns, D. Impact of low-dose CT on lung cancer screening. Lung Canc 2004;45:S13–9. https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2004.07.997.

24. Ganti, AK, Mulshine, JL. Lung cancer screening. Oncol 2006;11:481–7.10.1634/theoncologist.11-5-481

25. Swensen, SJ, Jett, JR, Hartman, TE, Midthun, DE, Mandrekar, SJ, Hillman, SL, et al. CT screening for lung cancer: five-year prospective experience. Radiology 2005;235:259–65. https://doi.org/10.1148/radiol.2351041662

26. Patz, EF, Campa, MJ, Gottlin, EB, Kusmartseva, I, Guan, XR, Herndon, JEII. Panel of serum biomarkers for the diagnosis of lung cancer. J Clin Oncol 2007;25:5578–83.10.1200/JCO.2007.13.5392

27. Schneider, J. Tumor markers in detection of lung cancer. Adv Clin Chem 2006;42:1–41. https://doi.org/10.1016/s0065-2423(06)42001-1.

28. Montuenga, LM, Pio, R. Current challenges in lung cancer early detection biomarkers. Eur J Canc 2009;45:377–8. https://doi.org/10.1016/s0959-8049(09)70055-3

29. Shuwei, L, Chunping, OU, Liping, Z, Hongchu, C. Application of ROC curve tu evaluate CEA, CYFRA 21-1, SCC to non-small cell lung cancer diagnosis value. Chongqing Med 2011;40:250–5.

30. Liu, L, Liu, B, Zhu, LL, Zhang, W, Li, Y. Clinical significance of CYFRA21-1, Scc-Ag and telomerase activity in serum and pleural effusion of patients with squamous-cell lung cancer. Bioanalysis 2012;4:2367–74. https://doi.org/10.4155/bio.12.203.

این مقاله برای شما مفید بود؟

2 دیدگاه

 1. Avatar
  سهیلا 7 تیر 1402 در 8:28 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام
  چقد سخت گیر میاد آزمایشگاه هایی که این تست رو انجام میدن
  من این آزمایش رو برای پدرم انجام دادم جواب آزمایششون یه مقدار بالاست؟ آیا باید نگران ابتلای ایشون به سرطان باشیم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  • دکتر فرزاد باباخانی

   سلام و درود
   سطوح بالای CYFRA 21-1 می تواند با انواع خاصی از سرطان، به ویژه سرطان ریه مرتبط باشد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که آزمایش CYFRA 21-1 یک ابزار تشخیصی قطعی برای سرطان نیست و سطوح بالا می‌تواند در شرایط غیر سرطانی ماننند انسدادی مزمن ریه (COPD) نیز رخ دهد.

   تفسیر نتایج آزمایش CYFRA 21-1 باید با مشورت یک متخصص انجام شود که می تواند عوامل مختلفی مانند سابقه پزشکی پدر شما، علائم و نتایج سایر آزمایش های تشخیصی را در نظر بگیرد. ایشان قادر خواهند بود یک ارزیابی جامع ارائه دهند و مسیر اقدام مناسب را تعیین کنند.

   در حالی که افزایش سطح CYFRA 21-1 ممکن است نشان دهنده احتمال سرطان باشد، لزوماً به معنای وجود سرطان نیست. عوامل دیگری مانند التهاب یا برخی از شرایط خوش خیم نیز می توانند در افزایش سطوح نقش داشته باشند. ممکن است برای تایید یا رد وجود سرطان به آزمایش‌های تشخیصی بیشتری مانند اسکن تصویربرداری یا بیوپسی نیاز باشد.
   آرزوی سلامتی

ثبت دیدگاه

Go to Top