آزمایش کراتین کیناز (CK) | Creatine Kinase | کراتین فسفوکیناز | Creatine Phosphokinase

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش کراتین کیناز (CK) | Creatine Kinase | کراتین فسفوکیناز | Creatine Phosphokinase

کراتین کیناز (CK) تبدیل کراتین به فسفوکراتین را کاتالیز می کند که به عنوان مخزنی برای بافر و بازسازی آدنوزین تری فسفات (ATP)(منبع انرژی بدن) عمل می کند. در بسیاری از بافت‌های انسانی، به‌ویژه ماهیچه صاف، ماهیچه قلب و ماهیچه اسکلتی بیان بالایی دارد.

چرا آزمایش کراتین کیناز (CK) درخواست می شود؟

 • برای شناسایی و مانیتور آسیب عضلانی
 •  برای کمک به تشخیص بیماری های عصبی یا عضلانی اسکلتی (دیستروفی عضلانی)
 • برای تشخیص حمله قلبی، این آزمایش تا حد زیادی با تروپونین T و I جایگزین شده است – نشانگرهای اختصاصی تر برای بافت قلب. با این حال، گاهی اوقات ممکن است برای کمک به تشخیص حمله قلبی دوم یا بعدی استفاده شود

چه زمانی آزمایش کراتین کیناز (CK) بایستی انجام شود؟

 • وقتی ضعف عضلانی، دردهای عضلانی و/یا ادرار تیره دارید و پزشک شما به آسیب عضلانی مشکوک است.
 •  گاهی اوقات برای پایش رفع یا تداوم آسیب عضلانی

نمونه مورد نیاز برای آزمایش کراتین کیناز (CK):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر
 • سیترات و فلوراید فعالیت CK را مهار می کنند.
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش کراتین کیناز (CK)

شرایط نگهداری دمایی نمونه برای آزمایش کراتین کیناز (CK)شرایط قبول یا رد نمونه آزمایش کراتین کیناز (CK)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش انجام آزمایش کیناز (CK):

فتومتریک، کراتین فسفات + ADP

شرح روش

کراتین کیناز (CK) توسط یک واکنش آنزیمی جفت شده تعیین می شود که در آن سرعت تشکیل NADPH به صورت فتومتریک اندازه گیری می شود و به طور مستقیم با فعالیت CK متناسب است.

اندازه گیری کراتین کیناز به روش فتومتریک

اندازه گیری کراتین کیناز (CK) به روش فتومتریک

آمادگی قبل از انجام آزمایش کراتین کیناز (CK):

 • به مدت 1 روز قبل از آزمایش هیچ گونه تزریق عضلانی انجام ندهید.
 • قبل از انجام آزمایش ورزش نکرده باشند
 • بیمار آسیب عضلانی و پارگی عضلات نداشته باشد

چه چیزی در آزمایش کراتین کیناز (CK) مورد بررسی قرار می گیرد؟

کراتین کیناز (CK) آنزیمی است که فسفوریلاسیون برگشت پذیر کراتین (Cr) توسط آدنوزین تری فسفات (ATP) را کاتالیز می کند. از نظر فیزیولوژیکی، هنگامی که ماهیچه منقبض می شود، ATP به آدنوزین دی فسفات (ADP) تبدیل می شود و کراتین کیناز (CK) با استفاده از کراتین فسفات به عنوان مخزن فسفوریلاسیون، فسفوریلاسیون مجدد ADP به ATP را کاتالیز می کند. آنزیم کراتین کیناز (CK) یک دایمر است که از زیر واحدهای مشتق شده از عضله (M) یا مغز (B) تشکیل شده است. سه ایزوآنزیم شناسایی شده است: ماهیچه مخطط (MM)، بافت قلب (MB) و مغز (BB). CK معمولی سرم عمدتاً ایزوآنزیم CK-MM است.

مکانیسم اثر کراتین کیناز (CK)

مکانیسم اثر کراتین کیناز (CK)

فعالیت کراتین کیناز (CK) در ماهیچه مخطط (ایزوآنزیم MM)، بافت قلب (ایزوآنزیم MB) و مغز (ایزوآنزیم BB) بیشتر است. غلظت سرمی کراتین کیناز (CK) منعکس کننده توده عضلانی است که باعث می شود مردان غلظت بیشتری نسبت به زنان داشته باشند. کراتین کیناز (CK) ممکن است برای ارزیابی میوپاتی و مانیتور بیماران مبتلا به رابدومیولیز از نظر آسیب حاد کلیوی اندازه گیری شود.

ایزوآنزیم های کراتین کیناز (CK)

ایزوآنزیم های کراتین کیناز (CK)

فعالیت کراتین کیناز (CK) سرم ممکن است در بیماران مبتلا به بیماری حاد عروق مغزی یا مداخله جراحی مغز و اعصاب و ایسکمی مغزی و همچنین تقریباً در تمام بیماران در هنگام آسیب، التهاب یا نکروز عضله اسکلتی یا قلب افزایش یابد.

ترومای عضلانی که باعث افزایش کراتین کیناز (CK) در 12 ساعت پس از آسیب شروع می شود، در عرض 1 تا 3 روز به اوج خود می رسد و 3 تا 5 روز پس از قطع آسیب عضلانی کاهش می یابد.

برای تشخیص انفارکتوس میوکارد، تغییرات در کراتین کیناز (CK) سرم و ایزوآنزیم بافت قلب آن (MB) تا حد زیادی با نشانگرهای غیر آنزیمی مخصوص قلب، تروپونین I یا T قلبی جایگزین شده است.

 حقایقی در ارتباط با کراتین کیناز:

 • کراتین کیناز (CK) عمدتاً در ماهیچه های قلب، ماهیچه های اسکلتی و مغز یافت می شود.
 • تمرکز در مغز کم تر است.
 • در 90 تا 93 درصد بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد (AMI) افزایش می یابد.
 • در AMI، مانند AST (SGOT) رفتار می کند.
 • این نیز در میوکاردیت و برخی از بیماران مبتلا به تاکی آریتمی، عمدتاً از نوع بطنی، بدون هیچ دلیل شناخته شده ای افزایش می یابد.
 • در مورد آسیب حاد سلول های کبدی که در آن AST (SGOT) بالا می رود، کراتین کیناز (CK) طبیعی است.
 • سطح کراتین کیناز (CK) در عرض 6 ساعت پس از آسیب افزایش می یابد.
 • اگر آسیب گذرا باشد، سطح اوج آن 18 ساعت است و پس از 2 تا 3 روز به حالت عادی باز می گردد.
 • مقادیر کراتین کیناز (CK) معمولاً در دیستروفی عضلانی، ترومای عضلانی و میوزیت پس از جراحی، پس از زایمان و پس از ورزش (متوسط تا شدید) افزایش می یابد.
 • کراتین کیناز (CK) در هذیان، تشنج و ترمنس نیز ایجاد می شود.
 • سطح CK بعد از 24 تا 48 ساعت در بیشتر افراد پس از نوشیدن الکل زیاد و در بیماران مبتلا به هذیان و ترمنس غیر طبیعی است. اما سطح CK در افراد الکلی مزمن طبیعی است.
 • سطح CK در افراد الکلی مزمن طبیعی است.
 • سطح CK معمولاً بعد از تزریق I/M افزایش می یابد.
 • سطح CK در موارد مننژیت، آنسفالیت، کمای اورمیک، کمای کبدی، حوادث عروقی مغز و صرع (تشنج صرع) افزایش می یابد.
 • CK در 19 تا 47 درصد موارد اورمی افزایش می یابد.
 • CK در حدود 80 درصد موارد با کم کاری تیروئید افزایش می یابد.
 • CK همچنین در هیپوکالمی شدید به دلیل تغییرات ایجاد شده در عضلات اسکلتی افزایش می یابد.
مارکرهای قلبی

مارکرهای قلبی

عوامل مداخله گر در آزمایش کراتین کیناز (CK):

 • تزریق عضلانی (IM) می تواند باعث افزایش سطح CK شود.
 • ورزش شدید و جراحی اخیر ممکن است باعث افزایش سطح شود.
 • بارداری اولیه ممکن است باعث کاهش سطوح شود.
 • توده عضلانی به طور مستقیم با سطح طبیعی CK بیمار مرتبط است.
 • داروهایی که ممکن است باعث افزایش سطوح شوند عبارتند از الکل، آمفوتریسین B، آمپی سیلین، برخی از داروهای بیهوش کننده، ضد انعقادها، آسپرین، کاپتوپریل، کلویبرات، کلشی سین، دگزامتازون (دکادرون)، فوروزماید (لاسیکس)، لیتیوم، لیدوکائین، مورفین، پروپرانولول و استاتینیل.

اهمیت بالینی آزمایش کراتین کیناز (CK):

افزایش سطح کل CK:

 • بیماری حاد عروق مغزی
 • روان پریشی حاد
 • اعتیاد به الکل
 • ضربه مغزی
 • دفیبریلاسیون قلبی
 • جراحی قلب
 • تشنج
 • دلیریوم ترمنس
 • درماتومیوزیت
 • شوک الکتریکی
 • هیپوکالمی
 • کم کاری تیروئید
 • تزریق IM
 • التهاب عضلانی
 • انفارکتوس میوکارد
 • میکسدم پلی میوزیت
 • دیستروفی عضلانی پیشرونده
 • انفارکتوس ریوی رابدومیولیز

کاهش سطح کل CK:

 • بیماری آدیسون
 • افت ترشح هیپوفیز قدامی
 • بیماری بافت همبند
 • اوایل بارداری
 • بیماری کبدی
 • توده عضلانی کم
 • نئوپلازی متاستاتیک

افزایش سطح ایزوآنزیم مغزی CK-BB:

 • بیماری هایی که سیستم عصبی مرکزی (CNS) را تحت تأثیر قرار می دهند (مانند آسیب مغزی، سرطان مغز، تصادف عروق مغزی [سکته مغزی]، خونریزی زیر عنکبوتیه، تشنج، شوک، سندرم ری)
 • درمان تشنج الکتریکی
 • آدنوکارسینوم (به ویژه پستان و ریه): پاتوفیزیولوژی این مشاهدات مشخص نیست.
 • انفارکتوس ریه: بافت ریه دارای مقادیر کمی CK-BB است. با آسیب سلولی این اندام، محتویات سلول از جمله CK به جریان خون می ریزد و باعث افزایش سطح ایزوآنزیم CK-BB می شود.

افزایش سطح ایزوآنزیم قلبی CK-MB:

 • انفارکتوس میوکارد
 • جراحی آنوریسم قلب
 • دیبریلاسیون قلبی
 • میوکاردیت
 • آریتمی های بطنی
 • ایسکمی قلبی: هر گونه بیماری یا آسیب به میوکارد باعث می‌شود CK-MB از سلول‌های آسیب‌دیده خارج شده و وارد جریان خون شود و سطح ایزوآنزیم CK-MB را افزایش دهد.

افزایش سطح ایزوآنزیم عضلانی CK-MM:

 • رابدومیولیز
 • دیستروفی عضلانی
 • میوزیت: بیماری‌هایی که بر ماهیچه‌های اسکلتی تأثیر می‌گذارند باعث می‌شوند CK-MM از سلول‌های آسیب‌دیده به جریان خون بریزد و سطح ایزوآنزیم CK-MM را افزایش دهد.
 • جراحی اخیر
 • الکترومیوگرافی
 • تزریق IM
 • تروما
 • صدمات له شده: آسیبی که بر عضله اسکلتی تأثیر می گذارد، باعث می شود CK-MM از سلول های آسیب دیده به داخل جریان خون بریزد و سطح ایزوآنزیم CK-MM را افزایش دهد.
 • دلیریوم ترمنس
 • هیپرترمی بدخیم
 • تشنج های اخیر
 • درمان با تشنج الکتریکی
 • شوک: آسیب آنوکسی ناشی از کمبود خون یا حرکت ماهیچه ای مکرر می تواند باعث آسیب به ماهیچه های اسکلتی شود. باعث می‌شود CK-MM از سلول‌های آسیب‌دیده به جریان خون بریزد و سطوح ایزوآنزیم CK-MM را افزایش دهد.
 • هیپوکالمی
 • کم کاری تیروئید: این بیماری ها اثر متابولیکی روی ماهیچه های اسکلتی دارند. نتیجه آسیب عضلانی باعث می‌شود CK-MM از سلول‌های آسیب‌دیده به جریان خون بریزد و سطوح ایزوآنزیم CK-MM را افزایش دهد.

ملاحظات بالینی آزمایش کراتین کیناز (CK): 

 • غلظت CK در جمعیت‌های نژاد سیاه‌پوست نسبتاً بالاتر است.
 • فعالیت های CK سرم بیش از 200 برابر حد مرجع ممکن است در رابدومیولیز حاد یافت شود که بیمار را در معرض خطر زیادی برای ابتلا به نارسایی حاد کلیوی قرار می دهد.
 • زایمان طبیعی باعث افزایش 6 برابری سرم مادر می شود.
 • میوپاتی غدد درون ریز که علت شایع آن کم کاری تیروئید است، حدود 60 درصد از افراد کم کاری تیروئید افزایش متوسط ​​فعالیت CK را 5 برابر بیشتر از حد مرجع بالایی نشان می دهند

محدوده مرجع آزمایش کراتین کیناز (CK):

Total CK:

 • Female: 40–150 U/L (0.67–2.50 mkat/L SI units)
 • Male:       38–174 U/L (0.63–2.90 mkat/L SI units)

Isoenzymes:

 • CK1 (CPK-BB):    0–1%
 • CK2 (CPK-MB):   <3%
 • CK3 (CPK-MM):  95–100%

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش کراتین کیناز (CK) استفاده می شود؟

آزمایش کراتین کیناز (CK) ممکن است برای تشخیص التهاب عضلات (میوزیت) یا آسیب عضلانی به دلیل اختلالات عضلانی (میوپاتی) مانند دیستروفی عضلانی یا برای کمک به تشخیص رابدومیولیز در صورت داشتن علائم و نشانه‌ها استفاده شود. CK ممکن است همراه با سایر آزمایش‌های شیمیایی خون مانند الکترولیت‌ها، BUN یا کراتینین (برای ارزیابی عملکرد کلیه) درخواست شود. میوگلوبین ادرار نیز ممکن است درخواست شود.

یک فرد ممکن است آسیب عضلانی با علائم کم یا غیر اختصاصی مانند ضعف، تب و حالت تهوع داشته باشد که ممکن است با انواع شرایط دیگر نیز دیده شود. یک پزشک ممکن است از آزمایش CK برای کمک به تشخیص آسیب عضلانی در این موارد استفاده کند، به خصوص اگر فردی دارویی مانند استاتین مصرف می کند، از اتانول یا کوکائین استفاده می کند، یا در معرض سم شناخته شده ای قرار گرفته است که با آسیب عضلانی بالقوه مرتبط است. در کسانی که ضربه های فیزیکی را تجربه کرده اند، گاهی اوقات ممکن است از آزمایش کراتین کیناز (CK) برای ارزیابی و مانیتور آسیب عضلانی استفاده شود.

ممکن است از یک سری آزمایش های کراتین کیناز (CK) برای مانیتور آسیب عضلانی استفاده شود تا ببینیم که آیا برطرف می شود یا ادامه می یابد. اگر کراتین کیناز (CK) بالا باشد و محل آسیب عضلانی نامشخص باشد، پزشک ممکن است ایزوآنزیم CK یا CK-MB را به عنوان آزمایش های بعدی برای تمایز بین سه نوع (ایزوآنزیم) CK درخواست کند: CK-MB (عمدتاً در عضله قلب یافت می شود)، CK-MM (که عمدتاً در ماهیچه های اسکلتی یافت می شود) و CK-BB (به طور عمده در مغز یافت می شود؛ زمانی که در خون وجود دارد، عمدتاً از عضلات صاف، از جمله عضلات روده، رحم یا جفت می باشد).

آزمایش کراتین کیناز (CK) زمانی یکی از آزمایش‌های اولیه بود که برای کمک به تشخیص حمله قلبی درخواست می‌شد، اما این استفاده از کراتین کیناز (CK) تا حد زیادی با آزمایش تروپونین جایگزین شده است. با این حال، آزمایش CK ممکن است گاهی برای کمک به تشخیص حمله قلبی دوم که مدت کوتاهی پس از حمله اول رخ می دهد، استفاده شود.

چه زمانی آزمایش کراتین کیناز (CK) درخواست می شود؟

آزمایش کراتین کیناز (CK) ممکن است در صورت مشکوک شدن به آسیب عضلانی و در فواصل منظم برای مانیتور ادامه آسیب درخواست شود. ممکن است زمانی که به یک بیماری عضلانی (میوپاتی) مانند دیستروفی عضلانی مشکوک باشد یا زمانی که فردی آسیب فیزیکی مانند جراحات له شده یا سوختگی‌های گسترده را تجربه کرده است، درخواست شود.

علائم مرتبط با آسیب عضلانی مانند:

 • درد یا درد عضلانی
 • ضعف عضلانی
 • ادرار تیره (ممکن است ادرار به دلیل وجود میوگلوبین تیره باشد، ماده دیگری که توسط عضلات آسیب دیده آزاد می شود و می تواند برای کلیه ها مضر باشد.)

آزمایش کراتین کیناز (CK) ممکن است زمانی انجام شود که فرد دارای علائم غیراختصاصی باشد، به ویژه هنگام مصرف دارو یا پس از قرار گرفتن در معرض ماده ای که با آسیب احتمالی عضلانی مرتبط است.

نتیجه آزمایش کراتین کیناز (CK) چه چیزی را نشان می دهد؟

کراتین کیناز (CK) بالا، یا افزایش سطح در نمونه‌های بعدی، عموماً نشان‌دهنده آسیب اخیر عضلانی است، اما محل یا علت آن را نشان نمی‌دهد. نتایج آزمایش‌های سریالی که به اوج می‌رسند و سپس شروع به افت می‌کنند، نشان می‌دهند که آسیب‌های عضلانی جدید کاهش یافته است، در حالی که افزایش‌ها و ارتفاعات مداوم نشان‌دهنده آسیب مداوم است.

افزایش سطح کراتین کیناز (CK) ممکن است در برخی از اختلالات عضلانی (میوپاتی) دیده شود که دلایل مختلفی دارند. افراد ممکن است سطوح کراتین کیناز (CK) را داشته باشند که بسته به شدت آسیب عضلانی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. کسانی که رابدومیولیز دارند ممکن است سطح کراتین کیناز (CK) 100 برابر سطح نرمال و گاهی حتی بالاتر باشد.

رابدومیولیز چیست؟

رابدومیولیز تجزیه سریع بافت عضلانی است. این عارضه می تواند در اثر آسیب فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی جدی به عضلات ایجاد شود. نمونه هایی از علل عبارتند از:

 • تروما، صدمات خردکننده (مانند تصادفات رانندگی، بلایایی مانند زلزله)
 • شوک الکتریکی با ولتاژ بالا
 • سوختگی های جدی
 • لخته خون (ترومبوز) که جریان خون را مسدود می کند
 • سموم (به عنوان مثال، فلزات سنگین، زهر مار، مونوکسید کربن)
 • عفونت ها (به عنوان مثال، HIV، آنفولانزا، استرپتوکوک) – علت شایع تر در کودکان نسبت به بزرگسالان
 • اختلالات ژنتیکی و متابولیکی ارثی که بر توانایی عضلات برای دریافت یا استفاده از انرژی تأثیر می گذارد
 • بیماری هایی مانند دیستروفی عضلانی و بیماری های زمینه ای مانند دیابت کنترل نشده، کم کاری تیروئید و پرکاری تیروئید
 • چندین دارو (به عنوان مثال شامل داروهای سوء مصرف (اتانول، کوکائین)، برخی از آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد افسردگی، کورتیکواستروئیدها، لیتیوم، سالیسیلات ها و استاتین ها)

رابدومیلوزعوارض می تواند ناشی از آزاد شدن سریع محتویات سلولی در خون باشد. شناخته شده است که این باعث آسیب به کلیه ها (آسیب حاد کلیه، AKI) و انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) می شود. پس از تشخیص و بسته به میزان آسیب، فرد مبتلا به رابدومیولیز ممکن است با مایعات داخل وریدی و سایر مراقبت‌های حمایتی و همچنین روش‌هایی که برای محافظت از اندام‌ها استفاده می‌شود (مانند دیالیز برای جلوگیری/محدود کردن آسیب کلیوی) تحت درمان قرار گیرد.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

 • افرادی که توده عضلانی بیشتری دارند سطح کراتین کیناز (CK) بالاتری نسبت به کسانی که ندارند دارند. به همین دلیل، مردان معمولاً ارزش های بالاتری نسبت به زنان دارند.
 • هر نوع آسیب عضلانی، از جمله تزریقات (تزریق)، می تواند به طور موقت کراتین کیناز (CK) را افزایش دهد.
 • سطح پایین کراتین کیناز (CK) ممکن است در اوایل بارداری دیده شود.

آیا همه افرادی که درد و ضعف عضلانی دارند باید آزمایش کراتین کیناز (CK) انجام دهند؟

درد و ضعف عضلانی علائم شایعی هستند که با بسیاری از شرایط موقتی دیده می شوند. آزمایش عمومی و معمول کراتین کیناز (CK) معمولاً مورد نیاز نیست. با این حال، اگر فردی دارو مصرف می‌کند یا در معرض ماده‌ای قرار گرفته است که با آسیب عضلانی مرتبط بوده و با ضعف عضلانی، دردهای عضلانی و/یا ادرار تیره تظاهر می‌کند، ممکن است آزمایش کراتین کیناز (CK) درخواست شود.

آیا می توان سطح کراتین کیناز (CK) خود را کاهش داد؟

سطوح کراتین کیناز (CK) بازتابی از آسیب عضلانی است. افزایش موقت با ورزش شدید دیده می شود اما معمولاً نگران کننده نیست مگر اینکه شدید یا همراه با گرما یا رطوبت شدید باشد. افزایش کراتین کیناز (CK) که به دلیل قرار گرفتن در معرض یک سم یا یک دارو است، می تواند با اجتناب از سم و/یا قطع بالقوه مصرف دارو یا تغییر درمان برطرف شود. با این حال، نباید بدون مشورت با پزشک خود، مصرف دارو را قطع کنید. افزایش کراتین کیناز (CK) که به دلیل یک بیماری زمینه ای، مانند دیابت کنترل نشده یا کم کاری تیروئید است، ممکن است با کنترل این بیماری برطرف شود.

آیا تست کراتین کیناز (CK) برای اهدافی غیر از تشخیص آسیب عضله اسکلتی استفاده می شود؟

آزمایش کراتین کیناز (CK) زمانی یکی از آزمایش‌های اولیه بود که برای کمک به تشخیص حمله قلبی درخواست می‌شد، اما این استفاده از CK تا حد زیادی با آزمایش تروپونین جایگزین شده است. با این حال، آزمایش کراتین کیناز (CK) ممکن است گاهی برای کمک به تشخیص حمله قلبی دوم که مدت کوتاهی پس از حمله اول رخ می دهد، استفاده شود. ممکن است از یک سری آزمایش های CK برای مانیتور آسیب قلبی استفاده شود تا مشخص شود که آیا برطرف می شود یا ادامه می یابد.

آسیب قلبی که در طول حمله قلبی رخ می دهد می تواند باعث افزایش سطح کراتین کیناز (CK) در عرض چند ساعت شود. سطح در عرض 12 تا 24 ساعت به اوج خود می رسد و سپس در عرض 2 تا 4 روز به حالت عادی باز می گردد. اگر آسیب اضافی رخ دهد یا ادامه داشته باشد، مانند حمله قلبی دوم یا بعدی، سطح CK ممکن است بالا بماند.

CK curve in AMI

CK curve in AMI

گاهی اوقات، آزمایش CK ممکن است زمانی که مشکوک به حمله قلبی باشد و آزمایش تروپونین در دسترس نباشد، درخواست شود. در این مورد، زمانی که کراتین کیناز (CK) بالا می‌رود، ممکن است از آزمایش CK-MB به عنوان یک آزمایش پیگیری برای تعیین اینکه آیا این افزایش به دلیل آسیب قلبی است یا آسیب ماهیچه‌های اسکلتی استفاده می‌شود.

درد قفسه سینه و افزایش سطح CK به همراه افزایش CK-MB نشان می دهد که احتمال دارد فردی اخیراً دچار حمله قلبی شده باشد. سطوحی که کاهش می یابند و دوباره افزایش می یابند ممکن است نشان دهنده حمله قلبی دوم و/یا آسیب مداوم قلبی باشد.

در سایت Cleveland Clinic در مورد کراتین کیناز (CK) بیشتر بخوانید:

کراتین کیناز (CK) آنزیمی است که در عضله اسکلتی، ماهیچه قلب و مغز شما وجود دارد. هنگامی که هر یک از این بافت ها آسیب می بینند، کراتین کیناز را به جریان خون شما نشت می کنند. افزایش سطح CK ممکن است نشان دهنده آسیب یا بیماری عضلانی باشد.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

2016 review performed by Hari Nair, PhD, DABCC, FACB, Technical Director, Boston Heart Diagnostics and the Editorial Review Board.

(Update December 22, 2015) National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Myopathy Information Page. Available online at http://www.ninds.nih.gov/disorders/myopathy/myopathy.htm. Accessed June 2016.

(Update 9/22/2015) Silberberg C. Rhabdomyolysis. MedlinePlus Medical Encyclopedia. Available online at https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000473.htm. Accessed June 2016.

(January 31, 2000) Muscular Dystrophy Association. Simply Stated: The Creatine Kinase Test. Available online at https://www.mda.org/quest/article/simply-stated-the-creatine-kinase-test. Accessed June 2016.

Cabaniss, C.D. Creatine Kinase. H.W. Walker HK, Hurst JW. Clinical Methods: The history, Physical, and Laboratory Examinations. Boston: Butterworths; 1990. 32.

(December 27, 2015) Bethel C. Myopathies. Medscape Review. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/759487-overview. Accessed June 2016.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp. 306-309.

MedlinePlus Medical Encyclopedia: CPK. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003503.htm. Accessed February 2009.

Zieve, D. (Updated 2012 September 14). Creatine phosphokinase test. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003503.htm. Accessed December 2012.

Junpaparp, P. et. al. (Updated 2012 November 28). Creatine Kinase. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2074023-overview. Accessed December 2012.

Schreiber, D. and Miller, S. (Updated 2011 March 29). Use of Cardiac Markers in the Emergency Department. [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/811905-overview. Accessed December 2012.

(© 1995-2012). Creatine Kinase (CK), Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8336. Accessed December 2012.

Lehman, C. and Meikle, A. (Updated 2012 November). Ischemic Heart Disease. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/IHD.html?client_ID=LTD. Accessed December 2012.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 322-325.

Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pp 300-303.

McPherson, R. and Pincus, M. (© 2011). Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 22nd Edition: Elsevier Saunders, Philadelphia, PA. Pp 439-440.

Dugdale, D. (Updated 2011 September 19). Rhabdomyolysis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000473.htm. Accessed January 2013.

Bethel, C. (Updated 2012 March 9) Myopathies. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/759487-overview. Accessed January 2013.

Do, T. (Updated 2012 September 21). Muscular Dystrophy. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1259041-overview. Accessed January 2013.

Eyal Muscal, E. and Morales DeGuzman, M. (Updated 2012 June 22). Rhabdomyolysis. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1007814-overview. Accessed January 2013.

National Institute of Neurological Disorders and Stroke. NINDS Kennedy’s Disease Information Page. Available online at http://www.ninds.nih.gov/disorders/kennedys/kennedys.htm. Accessed November 2014.

Barkhaus, PE et al. Kennedy Disease Workup. Medscape. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1172604-workup. Accessed November 2014.

Better Health Channel. Kennedy’s disease. Available online at http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/Kennedy’s_disease. Accessed November 2014.

این مقاله برای شما مفید بود؟