"آزمایش‌های بخش آنالیز ادرار"

دسته‌بندی آزمایش‌ها

بخش آنالیز و بیوشیمی ادرار | برای سهولت بیشتر در پیدا کردن مطالب، در این صفحه از وب سایت متااورگانون تمامی آزمایش های که در بخش آنالیز و بیوشیمی ادرار انجام می شود، را  قرار خواهیم داد. و هر تست را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

بخش آنالیز و بیوشیمی ادرار یکی از بخش های مهم تشخیصی می باشد. در این بخش بیش از صد نوع آزمایش مختلف بر روی ادرار می توان انجام داد که هر کدام به منظور خاص و برای تعیین علل مختلف بیماری های گوناگون انجام می شوند.
بعضی از این آزمایشات برای سنجش نیاز به دستگاه های پیشرفته دارند اما آنالیز ادرار ساده ترین نوع آزمایش است و شامل بررسی فیزیکی، شیمیایی و میکروسکوپی ادرار می باشد.

در بخش آنالیز و بیوشیمی ادرار پارامترهای بیوشیمیایی ادرار از جمله گلوکز، پروتئین، بیلی روبین، اوربیلی نوژن، کتون و … مورد ارزیابی قرار می­ گیرد . همچنین گزارش بررسی میکروسکوپی از نظر سلولی و سایر عناصر موجود در ادرار به پزشک معالج در درمان عفونت­ها و سایر بیماری­های کلیه و مجاری ادرار در این بخش انجام می شود.

از دیگر آزمایش ­هایی که در بخش بخش آنالیز و بیوشیمی ادرار آزمایشگاه انجام می­شود:

آزمایش Semen  Analysis
آزمایش اسکرین ادراری در تشخیص سوء مصرف مواد مخدر یا محرک هاست