"آزمایش‌های بخش میکروب شناسی پزشکی"

فیلترها

دسته‌بندی آزمایش‌ها

بخش میکروب شناسی | برای سهولت بیشتر در پیدا کردن مطالب، در این صفحه از وب سایت متااورگانون تمامی آزمایش های که در بخش میکروب شناسی انجام می شود، را قرار خواهیم داد. و هر تست را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

میکروارگانیسم‌ها و فعالیت‌های آن‌ها تقریباً برای تمام فرآیندهای روی زمین بسیار مهم هستند. میکروارگانیسم ها اهمیت دارند زیرا آنها بر هر جنبه ای از زندگی ما تأثیر می گذارند – آنها در ما، روی ما و اطراف ما هستند.

میکروب‌شناسی علمی است که در درباره شکل، ساختمان، متابولیسم و کلیه ویژگی های موجودات زنده ذره بینی بحث می کند و رابطه این موجودات را با بعضی بیماریهای انسان، جانوران و گیاهان مورد بررسی قرار می دهد.

بخش میکروب شناسی نمونه هایی را از بیماران دریافت می کند تا ارگانیسم هایی را که مسئول عفونت هستند از جمله باکتری ها، قارچ ها و انگل ها شناسایی کند.
آزمایشات انجام شده توسط بخش میکروب شناسی شامل موارد زیر است:

کشت خون، مایع مغزی نخاعی (CSF)، مدفوع، بافت و سایر نمونه‌های انسانی برای گونه‌های هوازی، بی‌هوازی، مایکوباکتریایی و باکتریایی و همچنین قارچ‌ها
رنگ‌آمیزی مستقیم برای باکتری‌ها و قارچ‌ها از طریق رنگ‌آمیزی گرم، رنگ‌آمیزی اسید فست اصلاح‌شده و ایمونوفلورسانس
تشخیص سریع آنفولانزا، استرپتوکوک، کریپتوکوک، کلستریدیوم دیفیسیل، ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم
بررسی مدفوع و سایر مایعات بدن از نظر تخمک و انگل