"داروها و متابولیت های آن"

دسته‌بندی آزمایش‌ها

بخش داروها و متابولیت های آن | برای سهولت بیشتر در پیدا کردن مطالب، در این صفحه از وب سایت متااورگانون تمامی آزمایش های که در بخش داروها و متابولیت های آن انجام می شود، را قرار خواهیم داد. و هر تست را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

تجزیه و تحلیل دارویی اصطلاح گسترده تری است که می توان آن را به طرق مختلف تعریف کرد. مجموعه ای از فرآیندهایی است که برای شناسایی، تعیین، جداسازی، خالص سازی و شفاف سازی ساختار ترکیب مورد استفاده در فرمولاسیون محصولات دارویی استفاده می شود.

اجزایی که تجزیه و تحلیل دارویی روی آنها انجام می شود، معمولاً مواد فعال دارویی، مواد جانبی دارویی، آلاینده های موجود در محصولات دارویی یا متابولیت های دارو هستند. در تجزیه و تحلیل دارویی، نمونه ها معمولاً محصولات دارویی تمام شده، نمونه های بیولوژیکی، ناخالصی ها، آلاینده ها و مواد خام دارویی هستند.

تجزیه و تحلیل دارویی را می توان با استفاده از تکنیک های تحلیلی مختلف انجام داد.در بخش داروها و متابولیت های آن به تفصیل اصول آنالیز دارویی از جمله انواع آن و اصطلاحات مهم مرتبط با آن را مورد بحث قرار می دهیم.

آنالیز دارویی شاخه ای از شیمی عملی است که شامل مجموعه ای از فرآیندها برای شناسایی، تعیین، تعیین کمیت و خالص سازی یک ماده، جداسازی اجزای یک محلول یا مخلوط یا تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی است.

این ماده ممکن است یک ترکیب منفرد یا مخلوطی از ترکیبات باشد و ممکن است به هر شکل دوز باشد. ماده ای که به عنوان دارو استفاده می شود

دو نوع اصلی تجزیه و تحلیل شیمیایی وجود دارد.
1. کیفی
2. کمی

1. تجزیه و تحلیل کیفی برای ایجاد ترکیب مواد طبیعی / مصنوعی انجام می شود. این آزمایش ها برای نشان دادن وجود یا عدم وجود ماده یا ترکیب در نمونه انجام می شود. آزمایش‌های کیفی مختلف عبارتند از: تشخیص گاز تکامل‌یافته، تشکیل رسوبات، واکنش‌های تغییر رنگ، آزمایش نقطه ذوب و نقطه جوش و غیره.

2. تکنیک های تحلیل کمی عمدتاً برای تعیین کمیت هر ترکیب یا ماده در نمونه استفاده می شود. این تکنیک ها مبتنی بر:

(الف) عملکرد کمی واکنش شیمیایی مناسب و اندازه گیری مقدار معرف اضافه شده برای تکمیل واکنش یا اندازه گیری مقدار محصول واکنش به دست آمده

(ب) حرکت مشخصه یک ماده از طریق یک محیط تعریف شده تحت شرایط کنترل شده

(ج) اندازه گیری الکتریکی

(د) اندازه گیری برخی از خواص طیف سنجی ترکیب