"آزمایش‌های پانل الکترولیت"

دسته‌بندی آزمایش‌ها

آزمایش های پانل الکترولیت | برای سهولت بیشتر در پیدا کردن مطالب، در این صفحه از وب سایت متااورگانون تمامی آزمایش های پانل الکترولیت، را  قرار خواهیم داد. و هر تست را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

الکترولیت ها چیست؟
الکترولیت ها موادی هستند که وقتی در آب حل می شوند دارای بار الکتریکی طبیعی مثبت یا منفی هستند. بدن یک فرد بالغ حدود 60 درصد آب است، به این معنی که تقریباً هر مایع و سلول بدن شما حاوی الکترولیت است. آنها به بدن شما کمک می کنند تا واکنش های شیمیایی را تنظیم کند، تعادل بین مایعات داخل و خارج سلول ها را حفظ کند و موارد دیگر.

بدن شما الکترولیت ها یا اجزای آنها را از آنچه می خورید و می نوشید دریافت می کند. کلیه‌های شما الکترولیت‌های اضافی را از بدن خارج کرده و وارد ادرار می‌کنند. همچنین هنگام عرق کردن، الکترولیت ها را از دست می دهید.

الکترولیت ها چه کاری انجام می دهند؟
سلول‌های شما از الکترولیت‌ها برای هدایت بارهای الکتریکی استفاده می‌کنند، به این ترتیب ماهیچه‌های شما منقبض می‌شوند. همین بارهای الکتریکی نیز به واکنش‌های شیمیایی کمک می‌کنند، به‌ویژه وقتی صحبت از هیدراتاسیون و تعادل مایعات داخل و خارج سلول‌ها می‌شود.

اصل کلیدی که الکترولیت ها بر آن تکیه می کنند این است که عناصر شیمیایی خاصی می توانند به طور طبیعی بار الکتریکی مثبت یا منفی را نگه دارند. هنگامی که آن عناصر در یک مایع حل می شوند، آن مایع می تواند الکتریسیته را هدایت کند.

نمونه ای از این آب نمک است که جریان الکتریسیته را به راحتی هدایت می کند. نمک از سدیم (با بار مثبت) و کلر (با بار منفی) تشکیل شده است و وقتی با هم ترکیب شوند، بارهای آنها یکدیگر را متعادل می کنند. اتم هایی که بار الکتریکی دارند یون نامیده می شوند (یون های مثبت کاتیون و یون های منفی آنیون نامیده می شوند).

در ابتدایی ترین سطح شیمیایی، الکترولیت ها به بدن شما کمک می کنند تا تعادل را حفظ کند. درست همانطور که الکتریسیته از یون ها برای حرکت از مکانی به مکان دیگر در آب نمک استفاده می کند، بدن شما از یون ها برای انتقال ترکیبات شیمیایی به داخل و خارج سلول ها استفاده می کند.