آزمایش کولین استراز

آزمایش کولین استراز سطح 2 ماده را حون بررسی می کند که به عملکرد صحیح سیستم عصبی کمک می کند. آنها استیل کولین استراز و سودوکولین استراز نامیده می شوند. اعصاب شما برای ارسال سیگنال به این مواد نیاز دارند. استیل کولین استراز در بافت عصبی و گلبول های قرمز خون یافت می شود. سودوکولین استراز عمدتاً در کبد یافت می شود.

اسامی دیگر:

 • CHS
 • AChE
 • RBC Cholinesterase
 • Red Cell Cholinesterase
 • BChE
 • Plasma Cholinesterase
 • Pseudocholinesterase
 • PCHE
 • Erythrocyte Acetylcholinesterase
 • Butyrylcholinesterase

آنچه در ادامه می‌خوانید:

چرا آزمایش کولین استراز درخواست می شود؟

 • برای تعیین اینکه آیا در معرض و/یا مسمومیت برخی مواد شیمیایی ارگانوفسفات موجود در آفت کش ها قرار گرفته اید یا خیر (در صورت کار با سموم دفع سطح کولین استراز).
 • گاهی اوقات برای شناسایی افراد مبتلا به کمبود سودوکولین استراز ارثی قبل از بیهوشی با سوکسینیل کولین شل کننده عضلات یا کمک به تعیین علت آپنه طولانی مدت پس از بیهوشی جراحی
 • نظارت بر بیماران مبتلا به بیماری کبد، به ویژه آنهایی که تحت پیوند کبد هستند.
 • شناسایی بیمارانی که از نظر یک ژن آتیپیک هموزیگوت یا هتروزیگوت هستند و سطوح پایینی از سودوکولین استراز دارند.

چه زمانی آزمایش کولین استراز بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که علائم مسمومیت با آفت کش ها را مشاهده می کنید یا به طور منظم در معرض خطر قرار گرفتن در معرض ارگانوفسفات ها هستید ، مانند کار در صنعت کشاورزی و/یا استفاده مکرر از حشره کش های ارگانوفسفات به عنوان مثال، پاراتیون، سارین، و تترااتیل پیروفسفات.
 • هنگامی که شما یا یکی از بستگان نزدیک شما پس از استفاده از داروی سوکسینیل کولین برای یک عمل جراحی، آپنه طولانی مدت و فلج عضلانی را تجربه کرده اید.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش کولین استراز:

 • ظرف/لوله: لوله با درب بنفش (حاوی ضد انعقاد EDTA) برای استیل کولین استراز RBC / لوله با درب قرمز یا زرد (لوله اخته) برای تست سودوکولین استراز
 • نوع نمونه: خون کامل / سرم
 • حجم نمونه: 4 میلی لیتر / 2 میلی لیتر
لوله مورد نیاز برای آزمایش اینترلوکین 6
لوله مورد نیاز برای آزمایش کولین استراز

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-کولین-استراز-(Cholinesterase-)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-کولین-استراز-(Cholinesterase-)

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد

نگهداری-و-ذخیره-سازی-نمونه-ها

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نوشته شده توسط: دکتر فرزاد باباخانی
ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی یکی از مطالب بسیار با اهمیت در حوژه آزمایشگاه است. زیرا هنگام اندازه گیری غلظت ...

نام روش انجام آزمایش کولین استراز:

سودوکولین استراز: سنجش رنگ سنجی

استیل کولین استراز: اسپکتروفتومتری-تیوکولین

شرح روش سودوکولین استراز:

کولین استراز هیدرولیز بوتیریل تیوکولین به تیوکولین و بوتیرات را کاتالیز می کند. تیوکولین فوراً هگزاسیانوفرات زرد (III) را به هگزاسیانوفرات تقریباً بی رنگ (II) کاهش می دهد. این کاهش رنگ را می توان به روش فتومتریک اندازه گیری کرد.

سنجش کولین استراز به روش رنگ سنجی
سنجش کولین استراز به روش رنگ سنجی

شرح روش استیل کولین استراز:

فعالیت استیل کولین استراز (AChE) با روش فتومتریک خودکار تعیین می شود و هموگلوبین با تجزیه و تحلیل اسپکتروفتومتری لیزات از گلبول های قرمز بسته بندی شده شسته شده اندازه گیری می شود.

آمادگی قبل از انجام آزمایش کولین استراز:

 • به آمادگی خاصی نیاز ندارد
 • داروهایی که ممکن است بر سطح کولین استراز تأثیر بگذارند باید 24 ساعت قبل از نمونه برداری استفاده نشوند.
 • در صورت برنامه ریزی برای جراحی، خون گیری باید حداقل 2 روز قبل از عمل انجام شود.

چه چیزی در آزمایش کولین استراز مورد بررسی قرار می گیرد؟

کولین استرازها آنزیم هایی هستند که در عملکرد صحیح سیستم عصبی نقش دارند. دو آنزیم کولین استراز جداگانه در بدن وجود دارد: (1) استیل کولین استراز، که در گلبول های قرمز خون و همچنین در ریه ها، طحال، انتهای عصبی و ماده خاکستری مغز یافت می شود و (2) سودوکولین استراز (بوتیریل کولین استراز) یا PchE، که در سرم و کبد، ماهیچه، لوزالمعده، قلب و ماده سفید مغز یافت می شود. آزمایش کولین استراز فعالیت این آنزیم ها را اندازه گیری می کند.

انواع کولین استراز
انواع کولین استراز

استیل کولین استراز با تجزیه استیل کولین (یک ماده شیمیایی که به انتقال سیگنال ها در انتهای عصبی کمک می کند) در انتقال تکانه های عصبی نقش دارد. کاهش فعالیت آنزیم استیل کولین استراز باعث استیل کولین اضافی در انتهای عصبی می شود. این می تواند منجر به تحریک بیش از حد اعصاب در بافت ها و اندام های بدن شود. سودوکلین استراز در پردازش و متابولیسم داروها نقش دارد.

استیل کولین استراز
استیل کولین استراز

پاتوفیزیولوژی کولین استراز:

 • کولین استراز سرم آزمایشی است که سطح خونی آنزیم هایی مانند استیل کولین استراز و سودوکولین استراز را بررسی می کند.
 • کولین استراز آنزیمی از گروه هیدرولازها است.
 • می تواند تجزیه یک گروه آسیل را از استرهای مختلف کولین و استیل کولین کاتالیز کند.
 • استیل کولین استراز به عنوان کولین استراز واقعی شناخته می شود.
 • استیل کولین استراز اولین انتقال دهنده عصبی قابل توجه است و در نورون های کولینرژیک پیش سیناپسی از استیل CoA مشتق شده از متابولیسم لیپید تشکیل می شود.
 • مهار کننده های آنزیم سودوکولین استراز عبارتند از: آلکالوئیدهای پروستیگمین و فیزوستیگمین هر دو آنزیم را مهار می کنند.
 • هر دو آنزیم به طور غیر قابل برگشت توسط برخی ترکیبات آلی فسفر مانند دی ایزوپروپیل فلوروفسفات مهار می شوند.
 • هر دو آنزیم همچنین توسط انواع زیادی از ترکیبات مانند مورفین، آمین های سوم، کینین، فنوتیازین ها، پیروفسفات، سیترات، نمک صفراوی، بورات و فلوراید مهار می شوند.
 • استیل کولین استراز در بافت عصبی، گلبول های قرمز خون، ریه، ماده خاکستری مغز و طحال یافت می شود.
 • سودوکولین استراز عمدتاً در کبد، همچنین در پانکراس، قلب، ماده سفید مغز و سرم وجود دارد.
 • این آنزیم ها به عملکرد صحیح سیستم عصبی کمک می کنند.
 • استیل کولین استراز و سودوکولین استراز برای ارسال سیگنال از طریق اعصاب مورد نیاز است.
 • سودوکولین استراز، معروف به بوتیریل کولین استراز یا کولین استراز پلاسما، به تجزیه یک ماده شیمیایی که اعصاب برای ارسال سیگنال به آن نیاز دارند، کمک می کند.
 • تفاوت بین دو نوع کولین استراز به ترجیحات مربوطه آنها برای سوبسترا بستگی دارد.
  استیل کولین استراز استیل کولین را سریعتر هیدرولیز می کند.
 • سودوکولین استراز بوتیریل کولین را سریعتر هیدرولیز می کند.
 • سطح سودوکولین استراز ممکن است در بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته کبد کاهش یابد.
 • در 90 درصد موارد انفارکتوس حاد میوکارد، افزایش سودوکولین استراز پلاسما مشاهده شد.
 • استیل کولین استراز می تواند چندین نوع شایع از نقایص مادرزادی، از جمله نقایص دیواره شکم و لوله عصبی را تایید کند.

دو دلیل رایج برای آزمایش سطح فعالیت در خون عبارتند از:

قرار گرفتن در معرض آفت کش های ارگانوفسفات حشره کش های حاوی ارگانوفسفات می توانند فعالیت کولین استراز و سودوکولین استراز را مهار کنند.

آفت کش های ارگانوفسفات
آفت کش های ارگانوفسفات

علائم می تواند با قرار گرفتن در معرض حشره کش ها شدید باشد یا با قرار گرفتن در معرض مزمن به تدریج ظاهر شود. جذب می تواند از طریق استنشاق، بلعیدن یا تماس با پوست رخ دهد.

نحوه عملکرد آفت کش های ارگانوفسفات
نحوه عملکرد آفت کش های ارگانوفسفات

آزمایش استیل کولین استراز گلبول قرمز و سودوکولین استراز سرم ممکن است برای تشخیص مسمومیت حاد یا برای پایش افرادی که در معرض شغل این مواد شیمیایی قرار دارند، مانند کارگران مزرعه یا کسانی که با مواد شیمیایی صنعتی کار می کنند، انجام شود. نیمه عمر سودوکولین استراز در سرم حدود 8 روز است و کولین استراز “واقعی” (AchE) گلبول های قرمز بیش از 3 ماه است. قرار گرفتن در معرض سموم و حشره  کش ها (تا چند هفته) با سنجش سودوکولین استراز و قرار گرفتن در معرض ماه‌ها بعد با اندازه‌گیری آنزیم گلبول قرمز تعیین می‌شود.

کمبود سودوکولین استراز ارثی. برخی از افراد به دلیل نوع نقص ژنتیکی آنزیم سودوکولین استراز دچار کمبود ارثی هستند. این آنزیم توسط بدن برای غیرفعال کردن (متابولیزه شدن) سوکسینیل کولین (شل کننده عضلات که معمولاً در حین عمل جراحی استفاده می شود) استفاده می شود. افرادی که سطوح سودوکولین استراز پایینی دارند یا سودوکولین استراز معیوب دارند ممکن است عوارض طولانی مدت دارو را تجربه کنند، با فلج عضلانی طولانی مدت و آپنه به دنبال بیهوشی.

علاوه بر این، افرادی که از نظر وراثت ژنتیکی هموزیگوت هستند ممکن است در معرض خطر بیشتری از عوارض جانبی قرار بگیرند تا آنهایی که هتروزیگوت هستند. آزمایش سودوکولین استراز را می توان قبل از جراحی در افرادی که سابقه خانوادگی آپنه طولانی مدت پس از استفاده از سوکسینیل کولین دارند تعیین کرد که آیا در معرض خطر عوارض مربوط به این دارو هستند یا خیر.

از آنجایی که برخی بیماران با یک نوع سودوکولین استراز غیرفعال دارای سطوح کمی سودوکولین استراز هستند، همچنان اثرات فلج کننده طولانی مدت سوکسینیل کولین دارند، معمولاً آزمایش دوم (مهار دیبوکائین یا فلوراید) نیز انجام می شود.

دیبوکائین یک بی حس کننده موضعی شناخته شده است که عملکرد سودوکولین استراز طبیعی را مهار می کند. عدد مهار دیبوکائین (DN) یا فلوراید درصدی از فعالیت سودوکولین استراز است که با افزودن دیبوکائین یا فلوراید به نمونه سرم بیمار مهار می شود. اگر سودوکولین استراز کل نرمال باشد و DNها کم باشند، وجود یک نوع سودوکولین استراز غیرعملکرد مشکوک است و بیمار در معرض خطر فلج طولانی مدت ناشی از سوکسینیل کولین خواهد بود. DN یا عدد فلوراید با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.

دیبوکائین (فلوراید) عدد = 100 × (1 – فعالیت آنزیم با بازدارنده / فعالیت آنزیم بدون بازدارنده)

کاهش فعالیت آنزیم سودوکولین استراز در ارتباط با DN کمتر از 30 نشان دهنده خطر بالا برای فلج طولانی مدت است. فعالیت آنزیم سودوکولین استراز نرمال تا کاهش یافته در ارتباط با دیبوکائین 30-79 خطر متغیر را نشان می دهد. تفسیر فنوتیپ (هموزیگوت یا انواع مختلف هتروزیگوسیتی) بر اساس فعالیت کل سودوکولین استراز و درصد مهار ناشی از دیبوکائین است.

عدد دیبوکائین
عدد دیبوکائین

عوامل مداخله گر در آزمایش کولین استراز:

 • بارداری مقادیر تست را کاهش می دهد.
 • تشخیص این نکته مهم است که اگر بیمار عملکرد عضلانی خود را به دست نیاورد، سطح سودوکولین استراز را نمی توان در بیماران بعد از عمل در اتاق ریکاوری اندازه گیری کرد، زیرا ممکن است یک یا چند داروی فوق در طول جراحی تجویز شود و نتایج را تحت تاثیر قرار دهد.
 • داروهایی که ممکن است باعث کاهش مقادیر شوند عبارتند آتروپین، کافئین، کلروکین هیدروکلراید، کدئین، سیکلوفسفامید، استروژن، اسید فولیک، مهارکننده های MAO، سولفات مورفین، نئوستیگمین، داروهای ضد بارداری خوراکی، فنوتیازین ها، فیزوستیگمین، فسفولین ید، پیریدوستیگمین بروماید، کینیدین، سولفات کینین، سوکسینیل کولین، تئوفیلین، ویتامین K.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد

تداخلات-دارویی

تداخلات دارویی در آزمایش ها | Interference of medicines in laboratory tests

نوشته شده توسط: دکتر فرزاد باباخانی
تداخلات دارویی در آزمایش ها یک مبحث ضروری و جدایی ناپذیر در ارزیابی روش و ابزار است.داروها منابع اصلی تغییر در ...

اهمیت بالینی آزمایش کولین استراز:

 افزایش سطح سرم

 • هیپرلیپیدمی
 • نفروز
 • دیابت: افزایش سطوح بدون هیچ گونه پاتوفیزیولوژی شناخته شده مشاهده می شود.

کاهش سطح سرمی

 • مسمومیت ناشی از حشره کش های آلی فسفات: مواد شیمیایی این ماده از فعالیت کولین استرازها جلوگیری می کند.
 • بیماری سلول های کبدی
 • سوء تغذیه و سایر اشکال هیپوآلبومینمی: آلبومین در انتقال و عملکرد کولین استرازها مهم است.

افزایش سطوح RBC

 • رتیکولوسیتوز
 • کم خونی داسی شکل: افزایش پیش سازهای RBC با سطوح بالاتر کولین استراز واقعی مرتبط است.

کاهش سطوح RBC

 • افراد مبتلا به کمبود آنزیمی مادرزادی: کولین استرازها سنتز نمی شوند.
 • مسمومیت از حشره کش های آلی فسفات: به سطوح سرمی مراجعه کنید.

ملاحظات بالینی آزمایش کولین استراز:

استیل کولین استراز به طور معمول در مایع آمنیوتیک یافت نمی شود. افزایش فعالیت کولین استراز، هنگامی که در مایع آمنیوتیک یافت می شود، نشان دهنده شواهد قوی برای نقص لوله عصبی (NTD) است. هنگامی که بر اساس نتایج غربالگری آلفا فتوپروتئین سرم مادر (AFP) مشکوک به NTD یا از طریق سونوگرافی تشخیص داده می شود، تجزیه و تحلیل AFP و استیل کولین استراز (AchE) در مایع آمنیوتیک ابزار تشخیصی مفیدی هستند.

محدوده مرجع آزمایش کولین استراز:

 • Serum cholinesterase: 8–18 units/mL or 8–18 units/L (SI units)
 •  RBC cholinesterase: 5–10 units/mL or 5–10 units/L (SI units)
 •  Dibucaine inhibition: 79%–84%

نتایج و محدوده نرمال وابستگی زیادی به روش و کیت انجام دهی دارد.

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد

اقدام-فوری

مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

نوشته شده توسط: دکتر فرزاد باباخانی
 مقادیر بحرانی به عنوان "نتیجه یک آزمایش که نشان دهنده یک وضعیت پاتوفیزیولوژیک در مغایرت با مقادیر نرمال است و ...

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش کولین استراز استفاده می شود؟

آزمایش کولین استراز دو کاربرد اصلی دارد:

می توان از آن برای تشخیص مواجهه با آفت کش های ارگانوفسفات و/یا مسمومیت استفاده کرد. همچنین ممکن است برای مانیتورینگ افرادی که در معرض خطر بیشتر قرار گرفتن در معرض ترکیبات ارگانوفسفات هستند، مانند کسانی که در صنایع کشاورزی و شیمیایی کار می کنند، و همچنین برای پایش افرادی که تحت مواجهه قرار می گیرند، مورد استفاده قرار گیرد. به طور معمول، آزمایش های استیل کولین استراز گلبول قرمز (AChE) و سودوکولین استراز سرم (PChE) برای این منظور استفاده می شود.

می توان چند روز قبل از عمل جراحی برای تعیین اینکه آیا فردی با سابقه فردی یا سابقه خانوادگی فلج پس از عمل در پی استفاده از سوکسینیل کولین، یک شل کننده عضلانی رایج که برای بیهوشی استفاده می شود، در معرض خطر این واکنش است یا خیر. در این موارد ، معمولاً از آزمایش سودوکولین استراز استفاده می شود. آزمایش دوم، که به عنوان آزمایش مهار دیبوکائین شناخته می شود، ممکن است برای کمک به تعیین میزان کاهش فعالیت آنزیم انجام شود.

چه زمانی آزمایش کولین استراز درخواست می شود؟

افرادی که با ترکیبات ارگانوفسفات در کشاورزی یا صنایع شیمیایی کار می کنند ممکن است به طور معمول تحت بررسی قرار گیرند تا هرگونه مواجهه نامطلوب را پس از تعیین سطح پایه مشخص کنند. آزمایش کولین استراز همچنین می تواند برای ارزیابی هرگونه تماس حاد با این ترکیبات ، که می تواند باعث آسیب عصبی عضلانی شود، مورد استفاده قرار گیرد. مسمومیت می تواند به دنبال جذب سریع این ترکیب در ریه ها، پوست یا دستگاه گوارش باشد. علائم مسمومیت بسته به ترکیب، مقدار و محل تماس متفاوت است. علائم اولیه ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • سردرد
 • سرگیجه
 • حالت تهوع
 • اشک بیش از حد در چشم
 • تعریق و/یا ترشح بزاق

با تشدید آثار مسمومیت، برخی علائم اضافی ظاهر می شود:

 • استفراغ
 • اسهال
 • تاری یا تاری دید به دلیل منقبض شدن مردمک چشم
 • ضعف عضلانی
 • انقباض
 • عدم هماهنگی
 • تنفس کند که منجر به نارسایی تنفسی می شود و به تهویه نجات بخش نیاز دارد
 • در موارد جدی، تشنج، کما و مرگ
مسمومیت با ارگانوفسفرها
مسمومیت با ارگانوفسفرها

در صورتی که فرد یا یکی از بستگان نزدیک شما پس از استفاده از سوکسینیل کولین برای بیهوشی در حین عمل، فلج و آپنه طولانی مدت داشته باشد، غربالگری قبل از عمل توصیه می شود.

نتیجه آزمایش کولین استراز چه چیزی را نشان می دهد؟

در مانیتورینگ مواجهه با آفت کش های شغلی

پس از قرار گرفتن در معرض ترکیبات ارگانوفسفات، فعالیت AChE و PChE می تواند قبل از بروز هرگونه علامتی به حدود 80٪ از حد طبیعی برسد و قبل از شدید شدن علائم به 40٪ از میزان طبیعی کاهش می یابد. کسانی که به طور مرتب در معرض این ترکیبات قرار می گیرند ممکن است با تعیین سطح فعالیت اولیه و سپس آزمایش منظم برای کاهش قابل ملاحظه فعالیت استیل کولین استراز یا سودوکولین استراز از نظر قرار گرفتن در معرض سمیت قرار گیرند.

در آزمایش قرار گرفتن در معرض/مسمومیت حاد آفت کش ها

کاهش قابل توجه سطح فعالیت کولین استراز معمولاً نشان دهنده جذب بیش از حد ترکیبات ارگانوفسفات است. فعالیت سودوکولین استراز و استیل کولین استراز RBC معمولاً طی چند دقیقه تا چند ساعت پس از تماس کاهش می یابد. فعالیت سودوکولین استراز ممکن است طی چند روز تا چند هفته تجدید شود، در حالی که فعالیت استیل کولین استراز تا یک تا سه ماه پایین خواهد ماند.

هر دو فعالیت پلاسما و گلبول های قرمز بلافاصله تحت تأثیر قرار گرفتن در معرض آفت کش ها قرار می گیرند، اما با حذف از قرار گرفتن در معرض، AChE و PChE با سرعت های مختلف بازسازی می شوند زیرا AChE در سلول های خونی تولید می شود که طول عمر آنها 120 روز است، در حالی که PChE در کبد تولید می شود، با نیمه عمر حدود دو هفته.

در آزمایش حساسیت به سوکسینیل کولین

حدود 3 درصد از افراد به دلیل کمبود ارثی دارای سطح فعالیت پایین سودوکولین استراز هستند و اثرات سوکسینیل کولین شل کننده عضلات را طولانی مدت خواهد داشت. کل سطوح کمی سودوکولین استراز قبل از عمل برای بیماران با سابقه یا سابقه خانوادگی آپنه طولانی مدت پس از استفاده از این دارو ارزیابی می شود. سطوح پایین فعالیت سطوح سودوکولین استراز نشان می دهد که این افراد ممکن است در معرض خطر افزایش اثرات طولانی مدت شل کننده عضلانی باشند.

آزمایش دوم، آزمایش مهار دیبوکائین نیز ممکن است برای کمک به تعیین درجه حساسیت فرد به دارو انجام شود. هرچه نتیجه آزمایش مهار دیبوکائین کمتر باشد، خطر حساسیت به دارو بیشتر است.

کاهش سطح کولین استراز همچنین می تواند ناشی از بیماری مزمن کبدی و سوء تغذیه باشد. کل فعالیت کولین استراز را می توان در تعدادی از شرایط دیگر مانند بارداری، بیماری کلیوی، شوک و برخی سرطان ها کاهش داد.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

اگر فردی به طور غیرمنتظره بعد از عمل آپنه طولانی مدت داشته باشد، ممکن است آزمایش حساسیت به سوکسینیل کولین انجام شود. با این حال، نمونه باید پس از گذشت 24 تا 48 ساعت پس از عمل جراحی گرفته شود تا از تداخل داروهای داده شده در حین جراحی جلوگیری شود که می تواند نتایج را تحت تأثیر قرار دهد.

داروهای موسوم به مهارکننده های کولین استراز ممکن است در افرادی که بیماری آلزایمر زود تشخیص داده شده اند، مزایای متوسطی داشته باشند.

آماده شدن نتایج آزمایش کولین استراز چقدر طول می کشد؟

این بستگی به آزمایشگاهی دارد که آزمایش را انجام می دهد. از آنجا که این آزمایش تخصصی است و ممکن است لازم باشد به آزمایشگاه مرجع ارسال شود، چند روز طول می کشد تا نتایج در دسترس باشد.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

دکتر فرزاد باباخانیمشاهده نوشته ها

PHD ویروس‌شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *