دکتر مهرداد محمدی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش CAMP

آزمایش CAMP یک تست میکروبیولوژیکی است که برای شناسایی وجود استرپتوکوک های گروه B یا استرپتوکوک آگالاکتیه در نمونه استفاده می شود. استرپتوکوک های گروه B یا GBS می توانند باعث عفونت های جدی در نوزادان و زنان باردار شوند. این یک آزمایش ساده و قابل اعتماد است که می تواند در اکثر آزمایشگاه های بالینی انجام شود.

نقش آزمایش CAMP در تشخیص استرپتوکوک های گروه B یا GBS:

هدف از آزمایش CAMP:

آزمایش CAMP یک تست آزمایشگاهی میکروبیولوژیکی است که برای شناسایی باکتری استرپتوکوک گروه B یا GBS استفاده می شود. نام این آزمایش برگرفته از حروف اول محققانی است که آن را در سال 1944 شناسایی کرده اند: Christie, Atkins, and Munch-Petersen

قابل ذکر است که باکتری لیستریا منوسیتوژنز هم تست CAMP مثبت دارد.

آزمایش CAMPاساس آزمایش CAMP:

گلبول های قرمز گوسفند سرشار از اسفنگومیلین هستند، محتوای اسفنگومیلین آن ها تا 51 درصد است، گلبول های قرمز گونه های مختلف پستانداران بسته به محتوای اسفنگومیلین غشای سلولی خود به درجات مختلفی از واکنش CAMP پشتیبانی می کنند.

پروتئین های مسئول واکنش CAMP استافیلوکوکوس اورئوس اسفنگومیلیناز و فاکتور CAMP، پروتئینی است که توسط استرپتوکوک آگالاکتیه ترشح می شود. اسفنگومیلیناز در ابتدا اسفنگومیلین را به سرامید هیدرولیز می کند که گلبول های قرمز را نسبت به فعالیت لیتیک فاکتور CAMP حساس می کند.

برخی ارگانیسم ها (از جمله استرپتوکوک های گروه B) یک پروتئین همولیتیک خارج سلولی قابل انتشار در برابر حرارت (فاکتور CAMP) تولید می کنند که به طور هم افزایی با بتا لیزین استافیلوکوکوس اورئوس عمل می کند و باعث افزایش لیز گلبول های قرمز خون می شود. استرپتوکوک‌های گروه B عمود بر رگه‌ای از استافیلوکوکوس اورئوس در آگار خون گوسفند کشت داده می شود. یک واکنش مثبت به عنوان یک ناحیه همولیز نوک پیکان در مجاورت محلی که دو خط خطی به هم نزدیک می شوند ظاهر می شود.

فعالیت همولیتیک بتا-همولیزین تولید شده توسط بیشتر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس توسط پروتئین خارج سلولی تولید شده توسط استرپتوکوک های گروه B افزایش می یابد. برهمکنش بتا همولیزین با این عامل باعث “همولیز سینرژیستیک” می شود که به راحتی در محیط خون آگار مشاهده می شود. این پدیده با جدایه های همولیتیک و غیر همولیتیک استرپتوکوک های گروه B دیده می شود.

نکته: تست CAMP را می توان با دیسک های آغشته به بتا لیزین نیز انجام داد. ارگانیسمی که باید شناسایی شود در یک خط مستقیم در 5 میلی متر از دیسک تلقیح می شود.

آزمایش CAMPروش انجام آزمایش CAMP:

 • یک سویه استافیلوکوکوس اورئوس تولیدکننده بتا لیزین را در مرکز محیط بلادآگار گوسفندی کشت خطی دهید.
 • ارگانیسم­های مورد بررسی را در عرض پلیت و عمود بر خط استافیلوکوکوس اورئوس کشت خطی دهید (ارگانیسم ­های متعددی را می ­توان بر روی یک پلیت آزمایش کرد، به شرط آن که فاصله بین آنها 3 تا 4 میلی متر باشد).
 • محیط کشت را در دمای 35 تا 37 درجه سانتی گراد به مدت 18 تا 24 ساعت انکوبه کنید.
 • استرپتوکوک های گروه B و چند بتا استرپتوکوک دیگر باعث افزایش فعالیت ß-lysin سویه اورئوس می شوند.

روش انجام آزمایش CAMPنتایج مورد انتظار:

 • مثبت: تشدید همولیز با یک ناحیه همولیز- بتا به شکل سر پیکان در محل تماس دو ارگانیسم نشان داده می ­شود.
 • منفی: عدم تشدید همولیز

محدودیت های آزمایش CAMP:

 • درصد کمی از استرپتوکوک های گروه A ممکن است واکنش CAMP مثبت داشته باشند.
 • آزمایش باید محدود به کلنی هایی با مورفولوژی مشخصه استرپتوکوک های گروه B و بتا همولیز ناحیه باریک در آگار خون گوسفند باشد.
 • طولانی شدن زمان انکوباسیون یا افزایش دمای انکوباسیون ممکن است نتایج مثبت کاذب به همراه داشته باشد.
 • فقط از صفحات خون آگار گوسفند استفاده می شود. صفحات خون انسان، اسب، خرگوش یا خوکچه هندی واکنش مناسبی نشان نمی دهند.
 • کلنی های لیستریا مونوسیتوژنز دارای ناحیه باریکی از بتا همولیز در آگار خون گوسفند هستند و ممکن است با استرپتوکوک های بتا همولیتیک گروه B اشتباه گرفته شوند، اگر کاتالاز و رنگ آمیزی گرم انجام نشود.
 • تست CAMP هیچ اطلاعاتی در مورد حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های مورد آزمایش ارائه نمی دهد.

باسیل‌های گرم مثبت زیر CAMP مثبت هستند:

Rhodococcus equi، L. monocytogenes، Propionibacterium avidum/granulosum، Actinomyces neuii، Turicella otitidis، Corynebacterium glucuronolyticum، Corynebacterium coyleae، Corynebacterium avidum avidum/granulosum imitans و Corynebacterium avidum.

برنامه کنترل کیفی (QC) آزمایش CAMP:

 • سویه کنترل مثبت: استرپتوکوکوس گروه B
 • سویه کنترل منفی: استرپتوکوکوس گروه A و استرپتوکوکوس بوویس

در سایت Microbiologie Clinique در مورد آزمایش CAMP بیشتر بخوانید:

تست CAMP از زمان کشف آن در سال 1944، در میکروبیولوژی تشخیصی برای شناسایی احتمالی استرپتوکوک آگلاکیته (یکی از علل مهم عفونت های نوزادی) به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. واکنش CAMP یک پدیده همولیز مشترک است که شامل یک منطقه همولیز قوی است که زمانی مشاهده می شود که استرپتوکوک آگلاکیته که عامل CAMP را تولید می کند، در کنار استافیلوکوکوس اورئوس، که اسفنگومیلیناز ترشح می کند، روی آگار خون گوسفند، دیده می شود.

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

 1. Dacheng Guo – Is a positive Christie-Atkinson-Munch-Peterson (CAMP) test sensitive enough for the identification of Streptococcus agalactiae?
 2. University Ave – CAMP TEST
 3. CAMP factor is not essential for systemic virulence of Group B Streptococcus
 4. CDC – Laboratory Photo Examples
 5. Standardization and evaluation of the CAMP reaction for the prompt, presumptive identification of Streptococcus agalactiae (Lancefield group B) in clinical material
 6. Characterization of Streptococcus agalactiae CAMP Factor as a Pore-forming Toxin
 7. Crystal structure of the Streptococcus agalactiae CAMP factor provides insights into its membrane-permeabilizing activity
 8. Revision of the validity of CAMP tests for Listeria identification. Proposal of an alternative method for the determination of haemolytic activity by Listeria strains
 9. ASM – CAMP Test Protocols
 10. Dr. Savita Kumari – CAMP Tests (Standard and Rapid) and Reverse CAMP test
 11. Rapid Tube CAMP Test for Identification of Streptococcus agalactiae
 12. R. C. McKELLAR – Use of the CAMP Test for Identification of Listeria monocytogenes
 13. LIOFILCHEM – CAMP TEST- S
 14. Clinical Microbiology Procedures Handbook 4ed
 15. Uta Gasanov – Methods for the isolation and identification of Listeria spp. and Listeria monocytogenes: a review
 16. Schuchat A – Listeria monocytogenes CAMP reaction.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top