آزمایش کلسیم (Calcium) | کلسیم کل | کلسیم یونیزه

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آزمایش کلسیم (Calcium) | کلسیم کل | کلسیم یونیزه

آزمایش کلسیم میزان کلسیم خون و یا ادرار را اندازه گیری می کند. اگر کلسیم بیش از حد یا خیلی کم در خون وجود داشته باشد، ممکن است نشانه طیف وسیعی از شرایط پزشکی مانند بیماری استخوان، بیماری تیروئید، اختلالات پاراتیروئید، بیماری کلیوی و سایر شرایط باشد. کلسیم یکی از مهم ترین مواد معدنی در بدن شماست. حدود 1 درصد از کلسیم بدن شما در خون شما است. بقیه در استخوان ها و دندان های شما ذخیره می شود. وجود مقدار مناسب کلسیم در خون برای عملکرد صحیح اعصاب، ماهیچه ها و قلب ضروری است.

اسامی دیگر:

 • Total Calcium
 • Ionized Calcium

چرا آزمایش کلسیم درخواست می شود؟

 • سطح کلسیم برای ارزیابی عملکرد پاراتیروئید و متابولیسم استفاده می شود.
 • سطح کلسیم برای نظارت بر نارسایی کلیه و پیوند کلیه استفاده می شود.
 • سطح کلسیم برای ارزیابی هیپرپاراتیروئیدیسم استفاده می شود.
 • سطح کلسیم ممکن است در بدخیمی هایی مانند مولتیپل میلوما انجام شود.
 • سطح کلسیم ممکن است برای کنترل سطح کلسیم قبل و بعد از تزریق خون انجام شود.
 • برای بررسی جذب کلسیم از دستگاه گوارش.
 • برای بررسی میزان تحلیل استخوان.
 • برای بررسی میزان دفع کلیوی
 • اندازه گیری سطح کلسیم در ادرار و سطوح سرمی برای تشخیص و نظارت بر اختلالات متابولیسم کلسیم استفاده می شود.
 • از این تست در ارزیابی و پیگیری سنگ نیز استفاده می شود.

چه زمانی آزمایش کلسیم بایستی انجام شود؟

 • به عنوان بخشی از یک پانل متابولیک معمول؛ هنگامی که علائم یک اختلال کلیه ها، استخوان ها، تیروئید، پاراتیروئید یا اعصاب شما را تحت تأثیر قرار می دهد
 •  هنگامی که علائم افزایش یا کاهش قابل توجه غلظت کلسیم وجود دارد.
 • برای پایش سطح کلسیم یونیزه.
 •  زمانی که فردی انواع خاصی از سرطان دارد.
 •  زمانی که فردی به دلیل سطوح غیر طبیعی کلسیم تحت درمان قرار می گیرد، برای مانیتورینگ اثربخشی درمان
 • همچنی برای مانیتورینگ سطح کلسیم در طول و بعد از تزریق خون با حجم زیاد استفاده می شود

نمونه مورد نیاز برای آزمایش کلسیم:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)/ظرف ادرار 24 ساعته/ ظرف ادرار
 • نوع نمونه: سرم/ ادرار 24 ساعته/ نمونه ادرار رندوم
 • حجم نمونه: 0/5 میلی لیتر
ظروف و لوله های نمونه گیری برای آزمایش اسید اوریک

ظروف و لوله های نمونه گیری برای آزمایش کلسیم

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-آزمایش-کلسیم

شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-کلسیمنگهدارنده-های-ادرار-24-ساعته

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

آمادگی قبل از انجام آزمایش کلسیم:

 • نیازی به ناشتایی ندارد( هرچند در بعضی از آزمایشگاه ها ناشتایی را ملزم میدانند)
 •  ممکن است از شما خواسته شود که مصرف برخی داروها مانند لیتیوم، آنتی اسیدها، دیورتیک ها و مکمل های ویتامین D و کلسیم را متوقف کنید

نام روش انجام آزمایش کلسیم:

فتومتریک

شرح روش:

یون های کلسیم با 5-نیترو-5′-متیل-1،2-بیس(o-آمینوفنوکسی)اتان-N,N,N’,N’-تترااستیک اسید (NM-BAPTA) تحت شرایط قلیایی واکنش داده و یک کمپلکس تشکیل می دهند. این کمپلکس در مرحله دوم با EDTA واکنش نشان می دهد. تغییر در جذب مستقیماً با غلظت کلسیم متناسب است و به صورت فتومتریک اندازه گیری می شود.

چه چیزی در آزمایش کلسیم مورد بررسی قرار می گیرد؟

کلسیم فراوان ترین و یکی از مهم ترین مواد معدنی در بدن است. برای سیگنال دهی سلولی و عملکرد مناسب عضلات، اعصاب و قلب ضروری است. کلسیم برای لخته شدن خون مورد نیاز است و برای تشکیل، تراکم و حفظ استخوان ها و دندان ها ضروری است. این آزمایش میزان کلسیم خون یا ادرار را اندازه گیری می کند که نشان دهنده میزان کلسیم کل و یونیزه شده در بدن است. مقدار زیادی کلسیم رژیم غذایی به دلیل تشکیل ترکیبات کلسیم نامحلول مانند PO4، اگزالات، فیتات و صابون در روده جذب نمی شود و از طریق مدفوع دفع می شود.

عملکرد کلسیم:

 • کلسیم برای حفظ فرآیندهای متابولیک مانند انقباض عضلانی، انتقال تکانه های عصبی، لخته شدن خون، عملکرد قلب و مهار تخریب سلولی مورد نیاز است.
 • کلسیم غشاهای پلاسما را تثبیت می کند و بر نفوذپذیری و تحریک پذیری تأثیر می گذارد.
 • پتانسیل غشای پلاسمایی
 • حفظ کلسیم داخل سلولی
 • کلسیم تحریک پذیری عصبی عضلانی را کاهش می دهد.

عملکردهای کلسیم درون سلولی عبارتند از:

 • انقباض عضلانی
 • ترشح هورمون
 • متابولیسم گلیکوژن
 • تقسیم سلولی
 • فعال سازی آنزیم ها
 • انتقال یونها از غشای سلولی

کلسیم داخل سلولی به موارد زیر متصل می شود:

 • پروتئین در غشای سلولی.
 • در میتوکندری وجود دارد.
 • در هسته وجود دارد.
اعمال-کلسیم

اعمال کلسیم

محتوای کلسیم یک فرد بالغ تا حدودی بیش از 1 کیلوگرم (حدود 2 درصد وزن بدن) است. از این مقدار 99 درصد به صورت هیدروکسی آپاتیت کلسیم در استخوان ها و کمتر از 1 درصد در فضای داخل سلولی خارج استخوانی یا فضای خارج سلولی (ECS) وجود دارد. سطح کلسیم در ECS با کسر قابل تبادل سریع کلسیم استخوان در تعادل دینامیکی است.

در سرم، کلسیم به میزان قابل توجهی به پروتئین ها متصل است (تقریباً 40 درصد)، 10 درصد به صورت کمپلکس های معدنی و 50 درصد به صورت کلسیم آزاد یا یونیزه وجود دارد.سطح کلسیم به شدت کنترل می شود. اگر مقدار کمی جذب یا بلعیده شود، یا اگر از بین رفتن بیش از حد از طریق کلیه یا روده وجود داشته باشد، کلسیم از استخوان برای حفظ غلظت خون گرفته می شود. تقریباً نیمی از کلسیم خون «آزاد» است و از نظر متابولیکی فعال است. نیمه باقیمانده به پروتئین‌ها، در درجه اول آلبومین و گلوبولین‌های گسترده، با مقدار کمتری کمپلکس به آنیون‌ها، مانند فسفات، متصل است و این اشکال متصل و کمپلکس از نظر متابولیکی غیرفعال هستند.

دو آزمایش برای اندازه گیری کلسیم خون وجود دارد. آزمایش کلسیم کل هر دو نوع آزاد و محدود را اندازه گیری می کند. آزمایش کلسیم یونیزه فقط فرم آزاد و فعال متابولیکی را اندازه گیری می کند.

مقداری کلسیم هر روز از بدن دفع می شود، از خون توسط کلیه ها فیلتر شده و به ادرار و عرق دفع می شود. اندازه گیری مقدار کلسیم در ادرار برای تعیین میزان کلسیمی که کلیه ها دفع می کنند استفاده می شود.

استخوان و دندان ها به عنوان مخزن کلسیم عمل می کنند. هنگامی که سطح خون کاهش می یابد، ترشح هورمون پاراتیروئید (PTH) تحریک می شود.این هورمون بر روی مخازن عمل می کند تا کلسیم را در خون آزاد کند. حدود نیمی از کل کلسیم در خون به صورت آزاد (یونیزه) و حدود نیمی از آن به شکل متصل به پروتئین (بیشتر با آلبومین) موجود است. سطح سرمی کلسیم معیاری برای هر دو است.

نقش PTH در متابولیسم کلسیم

نقش PTH در متابولیسم کلسیم

در نتیجه، زمانی که سطح آلبومین سرم پایین باشد (مانند بیماران مبتلا به سوء تغذیه)، سطح کلسیم سرم نیز پایین خواهد بود و بالعکس. به عنوان یک قانون کلی، سطح کل کلسیم سرم به ازای هر 1 گرم کاهش در سطح آلبومین سرم تقریباً 0.8 میلی گرم کاهش می یابد. آلبومین سرم باید با کلسیم سرم اندازه گیری شود.

شکل یونیزه کلسیم را نیز می توان با تکنیک های الکترود انتخابی یونی اندازه گیری کرد یا از چندین فرمول موجود محاسبه کرد. مزیت اندازه گیری فرم یونیزه این است که تحت تأثیر تغییرات سطح آلبومین سرم قرار نمی گیرد. بسیاری از آزمایشگاه ها تجهیزات لازم برای انجام سنجش کلسیم یونیزه را ندارند. مطمئناً، هنگامی که سطوح آلبومین متغیر است، اندازه گیری کلسیم یونیزه می تواند در صورت نیاز به درمان جایگزینی کلسیم دقیق تری کمک کند. به ویژه در جراحی قلب باز، پیوند اعضای اصلی و دیالیز کلیه صادق است.

هنگامی که سطح کلسیم سرم حداقل در سه اندازه گیری جداگانه بالا می رود، گفته می شود که بیمار هیپرکلسمی دارد. علائم هیپرکلسمی ممکن است شامل بی اشتهایی، حالت تهوع، استفراغ، خواب آلودگی و کما باشد. شایع ترین علت هیپرکلسمی هیپرپاراتیروئیدیسم است. پاراتورمون با افزایش جذب گوارشی (GI)، کاهش دفع ادرار و افزایش تحلیل استخوان باعث افزایش سطح کلسیم می شود.

بدخیمی، دومین علت شایع هیپرکلسمی، می تواند از دو طریق باعث افزایش سطح کلسیم شود. اول، متاستاز تومور (میلوم، ریه، سینه، سلول کلیوی) به استخوان می تواند استخوان را تخریب کند و باعث تحلیل و فشار دادن کلسیم به داخل خون شود. دوم، سرطان (ریه، سینه، سلول کلیوی) می تواند ماده ای شبیه PTH تولید کند که کلسیم سرم را بالا می برد (PTH نابجا).

مصرف بیش از حد ویتامین D می تواند کلسیم سرم را با افزایش جذب کلیوی و GI افزایش دهد. عفونت های گرانولوماتوز مانند سارکوئیدوز و سل با هیپرکلسمی همراه هستند.

در برخی موارد، کلسیم طبیعی سرم مانع هیپرکلسمی نمی شود. به عنوان مثال، اگر کلسیم سرم در یک بیمار با کاهش آلبومین سرم طبیعی باشد (کلسیم در این بیماران باید کاهش یابد)، باید به هیپرکلسمی مشکوک شد. وضعیت مشابهی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه وجود دارد. این بیماران دارای سطوح فسفات بالا و سایر آنیون ها هستند که تمایل به کاهش مزمن کلسیم سرم دارند. در نتیجه، PTH به طور مداوم برای افزایش سطح کلسیم تحریک می شود. سطح کلسیم به مرور زمان به حالت عادی برمی گردد، اما این سطح “طبیعی” در واقع نشان دهنده سطح “بالا” است.

هیپوکلسمی در بیماران مبتلا به هیپوآلبومینمی رخ می دهد. شایع ترین علل هیپوآلبومینمی سوء تغذیه (به ویژه در افراد الکلی) و انفوزیون های داخل وریدی با حجم زیاد است. از آنجایی که نیمی از کلسیم به آلبومین متصل است، وقتی آلبومین کم است، باید انتظار داشت که کلسیم پایین باشد. انتقال خون حجیم با سطوح پایین کلسیم سرم همراه است، زیرا افزودنی های سیترات که در خون ذخیره شده برای ضد انعقاد استفاده می شود، به کلسیم آزاد در جریان خون گیرنده متصل می کند.

سوء جذب روده ای، نارسایی کلیه، رابدومیولیز، آلکالوز و پانکراتیت حاد (به دلیل صابونی شدن چربی) نیز با سطوح پایین کلسیم سرم مرتبط هستند. هیپومنیزیمی می تواند با هیپوکلسمی مقاوم به درمان مرتبط باشد. بیماران مبتلا به هیپوکلسمی یا کاهش سطح کلسیم سرم ممکن است دچار بی حسی و گزگز در دست ها، پاها و اطراف دهان، انقباض عضلانی، آریتمی قلبی و احتمالاً تشنج شوند. این بیماران همچنین ممکن است علامت Chvostek و علامت Trousseau را نشان دهند.

عوامل مداخله گر در آزمایش کلسیم:

 • مسمومیت با ویتامین D ممکن است باعث افزایش سطح کلسیم شود.
 • مصرف بیش از حد شیر ممکن است باعث افزایش سطح آن شود.
 • pH سرم می تواند بر مقادیر کلسیم تأثیر بگذارد. کاهش pH باعث افزایش سطح کلسیم می شود.
 • طولانی شدن زمان تورنیکه باعث کاهش pH و افزایش واقعی سطح کلسیم می شود.
 • در اینجا معمولاً یک تغییر روزانه کوچک در کلسیم وجود دارد که حداکثر سطوح آن در حدود ساعت 5 عصر و 4 صبح رخ می دهد.
 • هیپوآلبومینمی با کاهش سطح کلسیم کل همراه است.
 • داروهایی که ممکن است باعث افزایش سطح شوند عبارتند از آنتی اسیدهای قلیایی، آندروژن ها، نمک های کلسیم، ارگوکال سیفرول، هیدرالازین، لیتیوم، PTH، دیورتیک های تیازیدی، هورمون تیروئید و ویتامین D.
 • داروهایی که ممکن است باعث کاهش سطوح شوند عبارتند از: استازولامید، آلبوترول، ضد تشنج ها، آسپاراژیناز، آسپرین، کلسی تونین، سیس پلاتین، کورتیکواستروئیدها، استروژن ها، هپارین، ملین ها، دیورتیک های حلقه، نمک های منیزیم، داروهای ضد بارداری خوراکی و دیورتیک.
 • همولیز باعث افزایش کلسیم می گردد.
 • در بیمارانی که خون یا مشتقات خونی حاوی سیترات دریافت میکنند میزان کلسیم توتال افزایش و مقدار کلسیم یونیزه کاهش می یابد. در این بیماران اندازه گیری سطح کلسیم یونیزه توصیه می شود.
 • افزایش قرار گرفتن در معرض نور خورشید موجب افزایش کاذب کلسیم می شود.

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی آزمایش کلسیم:

افزایش سطح کلسیم (هیپرکلسمی)

 • پرکاری پاراتیروئید
 • تومور مولد PTH غیر پاراتیروئید (مانند کارسینوم ریه یا کلیه): پاراتورمون یا هورمون مشابه ذخایر کلسیم را از استخوان به خون بسیج می کند.
 • تومور متاستاتیک به استخوان
 • بیماری پاژه استخوان
 • بی حرکتی طولانی مدت
 • تخریب یا نازک شدن استخوان، کلسیم را از استخوان به داخل خون می راند.
 • سندرم شیر قلیایی: با افزایش مصرف محصولات شیر ​​یا آنتی اسیدها (که حاوی کلسیم هستند)، سطح کلسیم سرم می تواند افزایش یابد.
 • مسمومیت با ویتامین D: ویتامین D به طور هم افزایی با PTH برای افزایش کلسیم سرم کار می کند.
 • لنفوم
 • سندروم فانکونی
 • مولتیپل میلوما
 • عفونت‌های گرانولوماتوز مانند سارکوئیدوز و سل: این بیماری‌ها با افزایش سطوح ویتامین D مرتبط هستند که به طور هم‌افزایی با PTH برای افزایش کلسیم سرم کار می‌کند.
 • بیماری آدیسون: گلوکوکورتیکواستروئیدها فعالیت ویتامین D را مهار می کنند. هنگامی که فعالیت استروئیدی کاهش می یابد، عملکرد ویتامین D افزایش می یابد. ویتامین D به طور هم افزایی با PTH برای افزایش کلسیم سرم کار می کند.
 • پرکاری تیروئید
 • آکرومگالی

کاهش سطح کلسیم (هیپوکلسمی)

 • هیپوپاراتیروئیدیسم: PTH باعث افزایش کلسیم سرم می شود. اگر سطح PTH کاهش یابد، کلسیم سرم کاهش می یابد.
 • نارسایی کلیه
 • هیپر فسفاتمی ثانویه در نارسایی کلیه: آنیون های اضافی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی وجود دارد و به کلسیم سرم متصل می شود.
 • راشیتیسم
 • کمبود ویتامین D: ویتامین D به طور هم افزایی با PTH عمل می کند. PTH برای افزایش کلسیم سرم عمل می کند. بدون این هم افزایی، سطح کلسیم کاهش می یابد.
 • استئومالاسی
 • هیپوآلبومینمی
 • سوء جذب: کلسیم کمتری در دسترس خون است.
 • پانکراتیت
 • آمبولی چربی: پانکراتیت با صابونی شدن (اتصال کلسیم به چربی ها) بافت اطراف پانکراس همراه است. کلسیم خون را کاهش می دهد.
 • آلکالوز: PH بالا در خون، کلسیم را به فضاهای داخل سلولی هدایت می کند. سطح خون کاهش می یابد.

ملاحظات بالینی:

 • بیمارانی که سطح کلسیم پایینی دارند باید از منابع غذایی کلسیم مطلع شوند: شیر، پنیر، شلغم سبز، لوبیا سفید و عدس.
 • نوزادان مبتلا به سندرم ویلیامز به دلیل هیپرکلسمی ایدیوپاتیک ممکن است سطح کلسیم بسیار بالایی داشته باشند. این مشکل با بزرگتر شدن کودک برطرف می شود، اما ممکن است نیاز به استفاده از شیر خشک بدون کلسیم در دوران نوزادی و اوایل کودکی داشته باشد.

محدوده مرجع آزمایش کلسیم:

Calcium, Total, Serum

 • <1 year: 8.7-11.0 mg/dL
 • 1-17 years: 9.3-10.6 mg/dL
 • 18-59 years: 8.6-10.0 mg/dL
 • or =60 years: 8.8-10.2 mg/dL

Calcium, Ionized, Serum

 • < or =13 days old: Not established
 • 14 days-<1 year: 5.21-5.99 mg/dL
 • 1-<2 years: 5.04-5.84 mg/dL
 • 2-<3 years: 4.87-5.67 mg/dL
 • 3-23 years: 4.83-5.52 mg/dL
 • 24-97 years: 4.57-5.43 mg/dL
 • > or =98 years: Not established

Calcium, 24 Hour, Urine

 • Males: <250 mg/24 hours
 • Females: <200 mg/24 hours

مقادیر بحرانی:

 • Total calcium: <6 or >13 mg/dL or <1.5 or >3.25 mmol/L (SI units)
 • Ionized calcium: <2.2 or >7 mg/dL or <0.78 or >1.58 mmol/L (SI units)

مطلب پیشنهادی: مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

توجه : واحد تست و محدوده نرمال تست وابسته به روش و کیت انجام دهنده تست می باشد و از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر ممکن است متغیر باشد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش کلسیم استفاده می شود؟

آزمایش کلسیم خون برای غربالگری، تشخیص و مانیتورینگ طیف وسیعی از شرایط مربوط به استخوان ها، قلب، اعصاب، کلیه ها و دندان ها درخواست می شود. همچنین اگر فردی علائم اختلال پاراتیروئید، سوء جذب یا پرکاری تیروئید را داشته باشد، آزمایش کلسیم ممکن است درخواست شود.

سطح کل کلسیم اغلب به عنوان بخشی از غربالگری معمول سلامت اندازه گیری می شود. این در پانل متابولیک جامع (CMP) و پانل متابولیک پایه (BMP) گنجانده شده است، گروه‌هایی از آزمایش‌هایی که با هم برای تشخیص یا پایش شرایط مختلف انجام می‌شوند.

هنگامی که یک نتیجه کلسیم غیرطبیعی به دست می آید، به عنوان شاخصی از یک مشکل اساسی در نظر گرفته می شود. برای کمک به تشخیص مشکل زمینه‌ای، آزمایش‌های اضافی اغلب برای اندازه‌گیری کلسیم یونیزه، کلسیم ادرار، فسفر، منیزیم، ویتامین D، هورمون پاراتیروئید (PTH) و پپتید مرتبط با PTH انجام می‌شود. PTH و ویتامین D مسئول حفظ غلظت کلسیم در خون در محدوده باریکی از مقادیر هستند.

اگر کلسیم خون غیرطبیعی باشد، اندازه گیری کلسیم و PTH با هم می تواند به تعیین اینکه آیا غدد پاراتیروئید به طور طبیعی کار می کنند یا خیر، کمک می کند. اندازه‌گیری کلسیم ادرار می‌تواند به تعیین اینکه آیا کلیه‌ها مقدار مناسبی کلسیم را دفع می‌کنند یا خیر، و آزمایش ویتامین D، فسفر و/یا منیزیم می‌تواند به تعیین اینکه آیا کمبود یا بیش از حد دیگر وجود دارد یا خیر، کمک می‌کند. اغلب، تعادل بین این مواد مختلف (و تغییرات در آنها) به اندازه غلظت مهم است.

در صورتی که فرد دارای علائمی باشد که نشان می دهد از کلسیم می توان به عنوان یک آزمایش تشخیصی استفاده کرد:

 • سنگ کلیه
 • بیماری استخوان
 • اختلالات عصبی

کلسیم کل آزمایش خونی است که اغلب برای ارزیابی وضعیت کلسیم درخواست می شود. در بیشتر موارد، بازتاب خوبی از مقدار کلسیم آزاد موجود در خون است، زیرا تعادل بین آزاد و کلسیم متصل معمولاً پایدار و قابل پیش بینی است. با این حال، در برخی افراد، تعادل بین کلسیم آزاد و کلسیم متصل به هم می خورد و کلسیم کل انعکاس خوبی از وضعیت کلسیم نیست.

در این شرایط، اندازه گیری کلسیم یونیزه ممکن است ضروری باشد. برخی از شرایطی که کلسیم یونیزه شده باید آزمایش انتخابی باشد عبارتند از: بیماران بدحال، کسانی که تزریق خون یا مایعات داخل وریدی دریافت می‌کنند، بیمارانی که تحت عمل جراحی بزرگ قرار می‌گیرند، و افراد مبتلا به ناهنجاری‌های پروتئین خون مانند آلبومین کم.

نوسانات زیاد در کلسیم یونیزه می تواند باعث کند شدن قلب یا ضربان بیش از حد سریع شود، می تواند باعث اسپاسم عضلات (تتانی) شود و می تواند باعث گیجی یا حتی کما شود. در افرادی که به شدت بیمار هستند، پایش سطح کلسیم یونیزه شده برای درمان و پیشگیری از عوارض جدی می تواند بسیار مهم باشد.

چه زمانی آزمایش کلسیم درخواست می شود؟

آزمایش کلسیم خون اغلب زمانی که یک فرد تحت معاینه پزشکی عمومی قرار می گیرد، درخواست می شود. این معمولاً در پانل متابولیک جامع (CMP) و پانل متابولیک پایه (BMP) گنجانده شده است، دو مجموعه آزمایش که ممکن است در طی ارزیابی اولیه یا به عنوان بخشی از غربالگری معمول سلامت مورد استفاده قرار گیرند.

بسیاری از افراد تا زمانی که سطح کلسیم آنها خیلی خارج از محدوده نباشد، علائمی از کلسیم بالا یا پایین ندارند. یک پزشک ممکن است آزمایش کلسیم را در موارد زیر درخواست کند:

 • بیماری کلیوی، زیرا کلسیم پایین به ویژه در افراد مبتلا به نارسایی کلیه شایع است
 • علائم کلسیم بالا مانند خستگی، ضعف، بی اشتهایی، حالت تهوع، استفراغ، یبوست، درد شکم، تکرر ادرار و افزایش تشنگی
 • علائم کلسیم بسیار پایین مانند گرفتگی شکم، گرفتگی عضلات یا سوزن سوزن شدن انگشتان
 • سایر بیماری هایی که با کلسیم غیرطبیعی خون مرتبط بوده اند مانند بیماری تیروئید، اختلال پاراتیروئید، سوء جذب، سرطان یا سوء تغذیه.
 • آزمایش کلسیم یونیزه ممکن است زمانی درخواست شود که فردی در اطراف دهان و دست‌ها و پاها بی‌حسی و اسپاسم عضلانی در همان نواحی داشته باشد. اینها می توانند علائم سطوح پایین کلسیم یونیزه باشند. با این حال، هنگامی که سطح کلسیم به آرامی کاهش می یابد، بسیاری از افراد اصلاً علائمی ندارند.
 • زمانی که فرد مبتلا به انواع خاصی از سرطان (به ویژه سینه، ریه، سر و گردن، کلیه یا مولتیپل میلوما)، بیماری کلیوی یا پیوند کلیه شده است، ممکن است نظارت بر کلسیم ضروری باشد. همچنین ممکن است زمانی که فردی برای سطوح غیرطبیعی کلسیم تحت درمان قرار می‌گیرد، برای ارزیابی اثربخشی درمان‌هایی مانند مکمل‌های کلسیم یا ویتامین D، نظارت لازم باشد.
 • آزمایش کلسیم ادرار ممکن است زمانی درخواست شود که فردی علائم سنگ کلیه را داشته باشد، مانند درد شدید در پهلو یا پشت اطراف کلیه ها، دردی که ممکن است به سمت پایین در شکم پیشرفت کند و/یا خون در ادرار.

نتیجه آزمایش کلسیم چه چیزی را نشان می دهد؟

سطح کلسیم خون میزان کلسیم استخوان را نشان نمی دهد، بلکه نشان دهنده میزان کلسیم در گردش خون است.

جذب، استفاده و دفع کلسیم توسط یک حلقه بازخورد شامل PTH و ویتامین D تنظیم و تثبیت می‌شود. شرایط و بیماری‌هایی که تنظیم کلسیم را مختل می‌کنند می‌توانند باعث افزایش نامناسب حاد یا مزمن یا کاهش کلسیم شوند و منجر به علائم هیپرکلسمی یا هیپوکلسمی شوند.

در بیشتر موارد، کلسیم کل اندازه گیری می شود، زیرا آزمایش آسان تر از آزمایش کلسیم یونیزه انجام می شود و نیازی به آماده سازی خاصی برای نمونه خون ندارد. کلسیم کل معمولاً انعکاس خوبی از کلسیم آزاد است، زیرا شکل‌های آزاد و متصل هر کدام تقریباً نیمی از کل هستند. با این حال، از آنجایی که حدود نیمی از کلسیم خون به پروتئین متصل است، نتایج آزمایش کلسیم کل می تواند تحت تأثیر سطوح بالا یا پایین پروتئین قرار گیرد. در چنین مواردی، اندازه گیری مستقیم کلسیم آزاد با استفاده از آزمایش کلسیم یونیزه مفیدتر است.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

نوزادان، به ویژه نوزادان نارس و نوزادان کم وزن، اغلب در چند روز اول زندگی از نظر هیپوکلسمی نوزادی با استفاده از آزمایش کلسیم یونیزه تحت نظر قرار می گیرند. این می تواند به دلیل یک غده پاراتیروئید نابالغ رخ دهد و همیشه علائمی ایجاد نمی کند. این وضعیت ممکن است خود به خود برطرف شود یا ممکن است نیاز به درمان با کلسیم مکمل، خوراکی یا داخل وریدی داشته باشد.

آزمایش کلسیم خون و ادرار نمی تواند میزان کلسیم موجود در استخوان ها را مشخص کند. برای این منظور از آزمایشی شبیه به اشعه ایکس، به نام اسکن تراکم استخوان یا «دکسا» استفاده می شود.

مصرف داروهای دیورتیک تیازیدی شایع ترین دلیل ناشی از دارو برای سطح بالای کلسیم است. مصرف لیتیوم یا تاموکسیفن نیز ممکن است سطح کلسیم فرد را افزایش دهد.

آیا باید نگران باشم اگر پزشک من فقط آزمایش کلسیم را درخواست کند و کلسیم آزاد یا یونیزه را درخواست نکند؟

خیر. اندازه گیری کلسیم کل معمولاً برای اهداف غربالگری کافی است. آزمایش کلسیم کل آسانتر از آزمایش کلسیم یونیزه انجام می شود زیرا نیازی به آماده سازی خاصی برای نمونه خون ندارد.

آزمایش کلسیم یونیزه نیاز به جابجایی تخصصی و تحویل سریع نمونه خون به آزمایشگاه برای تجزیه و تحلیل سریع دارد. دستیابی به جابجایی و تحویل لازم در خارج از محیط بیمارستان دشوار است.

در بیشتر موارد، کلسیم کل جایگزین خوبی برای کلسیم آزاد است، زیرا شکل‌های آزاد و متصل معمولاً هر کدام تقریباً نیمی از کل هستند.

آزمایش کلسیم یونیزه به ویژه در حین جراحی و همچنین در بیماران شدیداً بیمار مهم است، زمانی که تغییرات در کلسیم کل به طور قابل اعتمادی نشان نمی دهد که سطح کلسیم یونیزه شده چقدر غیرطبیعی است.

چه غذاهایی سرشار از کلسیم هستند؟

لبنیات منبع اصلی کلسیم هستند، اما مقادیر کمتری از آن در تخم مرغ، سبزیجات برگ سبز، کلم بروکلی، حبوبات، آجیل و غلات کامل یافت می شود. بسیاری از آب میوه ها در حال حاضر با کلسیم غنی شده اند.

نوع غذامقدار غذای مصرفیمیزان کلسیم موجود در غذا(میلی گرم)
کلم پیچیک فنجان245 میلی گرم
شیریک فنجان305 میلی گرم
ماست 6 قاشق300 میلی گرم
پنیریک قاشق 224 میلی گرم
انجیر خشک ۸ عدد انجیر کامل۱۰۷ میلی گرم
لوبیا سفید یک فنجان191 میلی گرم
شلغم یک فنجان195 میلی گرم
لوبیا چشم سیاه 1/2 فنجان 185 میلی گرم
ماهی آزاد کنسرو شده 1/2 فنجان232 میلی گرم
آب پرتقال یک فنجان500 میلی گرم
پرتقال یک عدد متوسط65 میلی گرم
دانه کنجد یک قاشق چایخوری 88 میلی گرم
بادام 1/2 پیمانه خشک بو داده 72 میلی گرم
بلغور جو دوسر یک فنجان187 میلی گرم
شیر سویا یک فنجان300 میلی گرم
کلم بروکلی یک فنجان62 میلی گرم
توفو سفت 1/2 فنجان 861 میلی گرم

توفو ماده‌ٔ غذایی است که با شیر سویای غلیظ‌شده تهیه می‌شود. شیر غلیظ‌شده را تحت فشار به شکل قطعات محکم و سفیدرنگی در می‌آورند که فرایندی شبیه به تهیه پنیر دارد. این ماده غذایی و فرایند تهیه‌ٔ آن از چین آغاز شده است.

اگر غذاهای غنی شده با کلسیم مصرف کنم، آیا نتایج آزمایشگاهی من را تغییر می دهد؟

به طور کلی، مصرف غذاهای غنی شده مستقیماً بر نتایج آزمایش کلسیم شما تأثیر نمی گذارد. با پزشک خود در مورد نیازهای کلسیم خود صحبت کنید تا در تعیین اینکه آیا باید از مکمل های کلسیم و/یا ویتامین استفاده کنید یا خیر، صحبت کنید.

آیا می توانم آزمایش کلسیم را در خانه انجام دهم؟

خیر. در حالی که ابزارهای دستی در دسترس هستند، برای استفاده در بیمارستان یا مطب پزشکی در نظر گرفته شده اند و باید توسط پرسنل آموزش دیده اداره شوند.

کلسیم اصلاح شده با آلبومین چیست؟

از آنجایی که حدود نیمی از کلسیم خون به آلبومین متصل است، سطح آلبومین به طور غیر طبیعی بالا یا پایین ممکن است بر تفسیر نتایج کلسیم تأثیر بگذارد و کلسیم آزاد یا یونیزه شده باید اندازه گیری شود. با این حال، گاهی اوقات آزمایشگاه ها منابعی برای اندازه گیری مستقیم کلسیم آزاد و فعال بیولوژیکی ندارند.

در این موارد، برخی از آزمایشگاه‌ها کلسیم تصحیح شده با آلبومین یا کلسیم تنظیم شده را با فرمولی محاسبه می‌کنند که از نتایج آزمایش‌های کلسیم و آلبومین استفاده می‌کند. این گاهی اوقات برای مثال برای بیمارانی که بیماری کبدی یا نارسایی کلیه دارند استفاده می شود.

با این حال، برخی از مطالعات سودمندی این عمل را زیر سوال برده اند. در مورد اینکه آیا نتایج اصلاح شده کلسیم، ارزیابی بهتری از میزان کلسیم آزاد موجود در خون را در مقایسه با آزمایش کلسیم کل استاندارد ارائه می‌کند یا خیر، تردید وجود دارد.

چرا پوکی استخوان می گیریم؟

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

2017 review performed by William Nowatzke, PhD, DABCC, President, MeDx Consultants, LLC.

Thakker RV. The parathyroid glands, hypercalcemia, and hypocalcemia. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman-Cecil Medicine. 25th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2016.

Rifai N, Horvath AR, and Wittwer C. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Sixth Edition, ISBN: 978-0-323-35921-4, Elsevier, Inc. 2018.

D’Orazio P, [Guideline] Clinical and Laboratory Standards Institute. C31-A2 Ionized Calcium Determinations: Precollection Variables, Specimen Choice, Collection, and Handling; Approved Guideline – Second Edition. Vol.12, No.10:2001 ISBN Number: 1-56238-436-8.

D’Orazio P and Graham GA, [Guideline] Clinical and Laboratory Standards Institute. C39AE A Designated Comparison Method for the Measurement of Ionized Calcium in Serum, 1st Edition,: 2000 ISBN Number: 1-56238-398-1.

Calvi LM and Bushinsky DA, When Is It Appropriate to Order an Ionized Calcium? J Am Soc Nephrol 19: 1257–1260, 2008.

Stephen E. Kahn, PhD, DABCC. Professor, Pathology, Cell Biology, Neurobiology and Anatomy; Associate Director, Clinical Laboratories; Section Chief, Chemistry, Toxicology and Near Patient Testing; Loyola University Medical Center, Maywood, IL.

Mary F. Burritt, PhD. Professor of Laboratory Medicine, Division of Clinical Biochemistry/Immunology, Mayo Clinic, Rochester, MN.

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 222-225.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry, AACC Press, Washington, DC. Winter, w. and Harris, N. Chapter 34: Calcium Biology and Disorders. Pp 387-397.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Clinical Chemistry: Principles, Procedures, Correlations. Bishop M, Fody E, Schoeff L, eds. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.

Clinical Chemistry: Theory, Analysis, and Correlations. Kaplan L, Pesce A, Kazmierczak, eds. 4th ed. St. Louis: The C. V. Mosby Company; 2002.

A Manual of Laboratory & Diagnostic Tests (seventh edition). Fischbach F, Dunning M, editor. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2003.

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis C, Ashwood E, Bruns D, eds. St. Louis: Elsevier Inc., 2006.

ACP Medicine: VI Diseases of Calcium Metabolism and Metabolic Bone Disease. Holt E, Inzucchi S. American College of Physicians, Aug 2005. (Online reference, accessed July 2007) Available online through http://www.acpmedicine.com.

Dugdale, D. (Updated 2009 November 15). Calcium – blood test. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003477.htm. Accessed May 2010.

Mayo Clinic Staff (2009 May 29). Hypercalcemia. MayoClinic [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/print/hypercalcemia/DS00976/DSECTION=all&METHOD=print. Accessed May 2010.

Hemphill, R. (Updated 2009 August 5). Hypercalcemia. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/766373-overview. Accessed May 2010.

Beach, C. (Updated 2010 March 29). Hypocalcemia. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/767260-overview. Accessed May 2010.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 222-225.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 198-207.

(October 2007) National Kidney and Urologic Disease Information Clearininghouse. Kidney stones in Adults. Available online at http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/stonesadults/. Accessed Sept 2010.

(Updated Nov. 17, 2011.) Calcium – Blood Test. National Institutes of Health, Medline Plus. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003477.htm. Accessed October 2013.

(Updated Sept. 20, 2010.) Calcium (Ca) in Blood. WebMD. Available online at http://www.webmd.com/a-to-z-guides/calcium-ca-in-blood. Accessed October 2013.

Labriola L, Wallemacq P, Gulbis B, Jadoul M. The impact of the assay for measuring albumin on corrected (‘adjusted’) calcium concentrations. Nephrol. Dial. Transplant. (2009) 24 (6): 1834-1838. Available online at http://ndt.oxfordjournals.org/content/24/6/1834.long. Accessed February 2014.

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. 4th edition, St. Louis: Elsevier Saunders; 2006, Pp 1896-1897.

Gregory C. Sephel PhD FACB MT(ASCP). Lab Tests Online adjunct board member. Director Clinical Pathology, VA TN Valley Healthcare System; Associate Professor Pathology, Microbiology, Immunology, Vanderbilt University School of Medicine.

این مقاله برای شما مفید بود؟

2 دیدگاه

 1. Avatar
  سمن 13 مرداد 1401 در 9:34 ب.ظ - پاسخ دادن

  درسته که میگن مصرف قرص کلسیم باعث سنگ کلیه میشه؟نخوردنش بهتر از خوردنشه؟

  • Avatar
   ادمین 15 مرداد 1401 در 6:16 ب.ظ - پاسخ دادن

   این که کلسیم باعث سنگ کلیه می شود در شرایط خاصی است. و در همه افراد اینچنین نیست
   قطعا کلسیم برای بدن بسیار ضروری و مفید است
   قبل از هر چیز سطح کلسیم بدنتان را بزرری بفرمایید اگر سطح آن کافی باشد نیازی به مصرف مکمل نیست.
   اما اگر پایین باشد زیر نظر پزشک معالج شاید نیاز به مصرف مکمل داشته باشید.

ثبت دیدگاه

Go to Top