تومور-پانکراس

CA19-9(آنتی ژن کربوهیدرات 19-9)که یک نشانگر تومور مرتبط با تومورهای پانکراس و صفراوی است که در سرم بیمار اندازه گیری می شود. CA 19-9 غیراختصاصی است (ممکن است در التهاب و سایر شرایط خوش خیم افزایش یابد)، اما ممکن است در پایش پیشرفت/پاسخ بیمار به درمان مفید باشد

اسامی دیگر:

 • آنتی ژن سرطانی 19-9
 • سنجش CA 19-9
 • رادیوایمونواسی CA 19-9
 • آنتی ژن مرتبط با سرطان 19-9
 • کربوهیدرات آنتی ژن 19-9
 • Cancer Antigen 19-9
 • CA 19-9 Assay
 • CA 19-9 Radioimmunoassay
 • Cancer-Associated Antigen 19-9
 • Carbohydrate Antigen 19-9

چرا آزمایش CA19-9 درخواست می شود؟

برای کمک به تشخیص تفاوت بین سرطان لوزالمعده و مجاری صفراوی و سایر شرایط

برای پایش پاسخ به درمان سرطان پانکراس و مراقبت از عود

چه زمانی آزمایش CA19-9 بایستی انجام شود؟

زمانی که پزشک مشکوک به سرطان لوزالمعده است 

در طول یا بعد از درمان سرطان پانکراس برای پایش بیماری

نمونه مورد نیاز برای آزمایش CA19-9:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم 
 • حجم نمونه :0/6  میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)
لوله های آزمایش مورد استفاده برای آزمایش CA19-9

شرایط-نگهداری-دمائی-نمونه-آزمایش-CA19-9

شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-CA19-9

نام روش انجام آزمایش CA 19-9:

سنجش ایمونوآنزیمی

شرح روش:

این روش یک سنجش ساندویچ ایمونوآنزیمی 2 جایگاهی است. نمونه، به یک ظرف واکنش همراه با ذرات پارامغناطیس پوشیده شده با آنتی بادی پلی کلونال بز-آنتی بیوتین، کونژوگه مونوکلونال-بیوتین موش و محلول پروتئین بافر اضافه می شود. پس از انکوباسیون در ظرف واکنش، جداسازی در میدان مغناطیسی و شستشو، موادی را که به فاز جامد متصل نیستند، حذف می‌کند.

سپس یک کونژوگه مونوکلونال آلکالین فسفاتاز اضافه می شود. پس از انکوباسیون در یک ظرف واکنش، مواد متصل به فاز جامد در یک میدان مغناطیسی نگه داشته می شوند، در حالی که مواد غیر متصل شسته می شوند. بستر شیمیایی به ظرف اضافه می شود و نور تولید شده توسط واکنش با یک لومینومتر اندازه گیری می شود. تولید نور با غلظت CA19-9 در نمونه نسبت مستقیم دارد.

مقدار آنالیت در نمونه از یک منحنی کالیبراسیون چند نقطه ای ذخیره شده تعیین می شود. 

سنجش ایمونوآنزیمی
روش ایمونوآنزیمی

آمادگی قبل از انجام آزمایش CA19-9:

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

به مدت 12 ساعت قبل از جمع آوری نمونه از مولتی ویتامین ها یا مکمل های غذایی حاوی بیوتین (ویتامین B7) که معمولا در مکمل ها و مولتی ویتامین های مو، پوست و ناخن یافت می شود، استفاده نکنید.

چه چیزی در آزمایش CA19-9 مورد بررسی قرار می گیرد؟

آنتی ژن CA 19-9، یک الیگوساکارید، سیالیله شده آنتی ژن Lewis A (LeA) است که بیشتر در موسین های در حال گردش در بیماران سرطانی یافت می شود.

.CA 19-9 در سطح سلول های خاصی وجود دارد. CA 19-9 باعث سرطان نمی شود. بلکه پروتئینی است که توسط سلول های تومور تولید می شود و به عنوان نشانگر تومور برای دنبال کردن روند سرطان مفید است.

CA 19-9 در اکثر بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته لوزالمعده افزایش می یابد، اما ممکن است در سایر سرطان ها و بیماری ها مانند سرطان روده، سرطان ریه و سرطان کیسه صفرا، و همچنین در بیماری های خوش خیم مانند سنگ های صفراوی، پانکراتیت، فیبروز کیستیک و بیماری کبد افزایش یابد. از آنجایی که سطوح بالای CA 19-9 در بسیاری از بیماری ها دیده می شود، افزایش سطح آن لزوماً به معنای وجود سرطان پانکراس نیست.

مقادیر بسیار کمی از CA19-9 ممکن است در بیماران سالم نیز یافت شود.

CA 19-9 حساسیت و اختصاصیت آنقدر بالایی ندارد، که برای غربالگری سرطان استفاده شود. با این حال، پایش سطوح CA 19-9 می تواند در ارزیابی اثربخشی درمان سرطان پانکراس و مشاهده عود سرطان مفید باشد. بالاترین سطوح CA 19-9 در سرطان پانکراس مجرای دفعی دیده می شود.

پانکراس

افزایش سطح CA 19-9 در 75 تا 85 درصد از بیماران مبتلا به سرطان پانکراس دیده می شود. در غیاب انسداد صفراوی، بیماری ذاتی کبد یا بیماری خوش خیم پانکراس، مقدار CA 19-9 به بیش از 100 واحد بر میلی لیتر (محدوده مرجع: 0-37 واحد بر میلی لیتر) می رسد. برای بدخیمی پانکراس، معمولا اختصاصیت بالای دارد.

سطوح CA 19-9 قبل از عمل جراحی برداشتن تومور ممکن است دارای ارزش پیش آگهی باشد، سطوح بالا نشان دهنده نتیجه ضعیف تر و شانس کمتری برای برداشتن موفق تومور است. مقادیر بالای 50 واحد در میلی لیتر قبل از عمل نشان دهنده شانس بیشتری برای عود همراه است

حدود 5 تا 10 درصد بیماران فاقد آنزیم لازم برای تولید CA 19-9 هستند. در این بیماران با سطوح پایین یا غایب CA 19-9، مانیتور بیماری با این نشانگر تومور امکان پذیر نخواهد بود. متأسفانه، CA 19-9 کمترین حساسیت را برای کارسینوم های کوچک پانکراس در مراحل اولیه دارد و بنابراین ثابت نشده است که برای تشخیص زودهنگام سرطان پانکراس یا به عنوان یک ابزار غربالگری موثر است.

مارکرهای سرولوژیک مرتبط با بیماری های بدخیم

بیماری بدخیممارکر اصلیمارکرهای دیگر
تومور مغزیDesmosterolPolyamines
"سرطان سلولی فلسی(Squamous cell carcinoma) "CYFRA 21-1*
تومورهای هیپوفیزGrowth hormoneIGF-I
تومورهای هیپوفیز آدرنالCortisolFree catecholamines
DHEA
17-ketosteroids
prolactin
سندرم کوشینگACTHEndorphin
lipotropin
هیپرکلسمی بدخیمیPTH-related peptide*
تومورهای غدد درون ریز پانکراسPancreatic polypeptideChromogranin AC-peptide
IGF-I binding protein I Gastrinoma
گلوکاگونومGlucagon*
انسولینومInsulin*
کارسینوم مدولاری تیروئیدCalcitoninNSE Microadenomas (pituitary)
نئوپلازی های متعدد غدد درون ریزChromogranin A*
سرطان پاپیلاری و فولیکولی تیروئیدThyroglobulin*
تومورهای پاراتیروئیدPTH-intact*
سندرم زولینگر-الیسونGastrin*
فئوکروموسیتومMetanephrineChromogranin A
plasma catecholamines
تومورهای هیپوفیزFree β hCGFSH
LH
prolactin
TSH
استئوسارکومAlkaline phosphatase*
سرطان پستانHER2/neu
CA 15-3
CYFRA 21-1
CEA
calcitonin
کارسینوم برونکوژنیکProlactin*
سرطان ریه (NSC)CYFRA 21-1
NSE
ACTH
CK-BB
calcitonin
CA 72-4
CEA
AFP
ferritin
LASA-P
TPA
تومورهای کارسینوئیدیHistamine
ADH
bradykinin
*
سرطان ریه سلول کوچکACTH
ADH
CEA
CK-BB
NSE
bombesin
calcitonin
*
سرطان روده بزرگCEA*
کارسینوم معدهCA 72-4*
کارسینوم سلولهای کبدAFPCEA
ferritin
ALP
TPA
γ-glutamyltranspeptidase (GGT)
کارسینوم پانکراسCA 19-9CEA
CK-BB
ADH
ALP
سرطان مثانهT-antigen
urokinase inhibitor
TPA
cytokeratins
Glycosaminoglycans
uroplakins
تومور بیضه غیرسمینوماتوAFPhCG
کارسینوم پروستاتPSAPAP
racemase
کارسینوم سلول کلیهRenin
erythropoietin
IL-4
PGA
*
سرطان بیضهhCGPLAP
Oct3/4
سرطان دهانه رحمSCCCA 125
CEA
TPA
کارسینوم تخمدانCA 125UGF
inhibin
AFP
amylase isoenzyme
CEA
CK-BB
hCG
کوریوکارسینوماhCG*
تومورهای جفتhCGFree α hCG
CA 15-3
PTH
NSE
prolactin
سرطان رحمSCC*
تراتوبلاستوماAFPhCG
ferritin
لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL)TdTSerum β2M
LASA-P B-cell malignancies
لوسمی میلوژن مزمنTdT*
لوسمی سلول موییIL-2 receptor*
بیماری هوچکینLASA-P
ferritin
*
لوسمیTdTALP
β2M
ferritin
LD
myelin basic protein
adenosine deaminase
PNP
لنفومβ2MTdT
Ki-67
LASA-P
مولتیپل میلوماIg heavy and light chain Bence-Jones protein
β2M
IgA
serum free light chain
بیماری والدنسترومIgMβ2M
serum free light chain
آنتی ژن ملانوماMelanoma-associated LASA-P
l-dopa
C-reactive protein
تومورهای طحالFerritin*
سارکومβ2M*

عوامل مداخله گر در آزمایش CA19-9:

مقادیر CA19-9 در زنان بیشتر از مردان است

افرادی که آنتی ژن لوئیس منفی دارند (5 درصد  تا 7 درصد از جمعیت) CA 19-9 را به دلیل فقدان آنزیم فوکوزیل ترانسفراز مورد نیاز برای تولید CA 19-9  بیان نمی کنند. در این افراد، غلظت کم یا غیرقابل تشخیص CA 19-9 سرم در مورد عود سرطان کمک کننده نیست. این فنوتیپ در 6 درصد سفید پوستان و 22 درصد از سیاه پوستان مشاهده می گردد.

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی آزمایش CA19-9:

افزایش سطح سرم:

 • کوله سیستیت
 • کوله لیتیازیس
 • سیروز
 • سرطان کولورکتال
 • فیبروز سیستیک
 • سرطان کیسه صفرا
 • سرطان معده
 • سرطان کبد و صفراوی
 • بیماری کبد
 • سرطان ریه سرطان
 • پانکراس پانکراتیت

اگر سرطان منتفی است و نتایج بالاتر از حد معمول CA19-9 است ، ممکن است نشانه یکی از اختلالات غیر سرطانی زیر باشد:

 • پانکراتیت ، تورم غیر سرطانی لوزالمعده است
 • سنگ های صفراوی
 • انسداد مجاری صفراوی
 • بیماری کبد
 • فیبروز سیستیک

ملاحظات بالینی:

آزمایش های تشخیصی بیشتر ممکن است شامل سی تی اسکن (توموگرافی کامپیوتری)، اولتراسوند، MRI (تصویربرداری رزونانس مغناطیسی)، ERCP (کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد آندوسکوپی)، و/یا بیوپسی باشد.

نرمال رنج آزمایش CA 19-9:

 <37 U/mL (<37 kU/L SI units) 

مطلب پیشنهادی: مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی 

توجه : واحد تست و محدوده نرمال تست وابسته به روش و کیت انجام دهنده تست می باشد و از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر ممکن است متغیر باشد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش CA19-9 استفاده می شود؟

CA19-9 به عنوان نشانگر تومور استفاده می شود:

 • کمک به تشخیص تفاوت بین سرطان لوزالمعده و مجاری صفراوی و سایر بیماری های غیر سرطانی مانند پانکراتیت
 • برای پایش پاسخ بیمار به درمان سرطان پانکراس
 • برای بررسی عود سرطان پانکراس 

چه زمانی آزمایش CA19-9 درخواست می شود؟

CA19-9 ممکن است همراه با سایر آزمایش‌ها مانند آنتی‌ژن کارسینومبریونیک (CEA)، بیلی‌روبین و/یا آزمایش‌های عملکرد کبد، زمانی که بیمار علائمی دارد، که ممکن است نشان‌دهنده سرطان پانکراس باشد، از جمله درد شکم، حالت تهوع، کاهش وزن و زردی درخواست می شود.

اگر CA19-9 در ابتدا در سرطان پانکراس افزایش یابد، ممکن است چندین بار در طول درمان سرطان برای مانیتور پاسخ و به طور منظم پس از درمان برای کمک به تشخیص عود سرطان درخواست شود.

نتیجه آزمایش CA19-9 چه چیزی را نشان می دهد؟

افزایش اندک در سطوح CA19-9 را می توان در برخی افراد سالم تشخیص داد و در بسیاری از شرایط خوش خیم که بر کبد یا پانکراس تأثیر می گذارد می تواند باعث افزایش موقت CA19-9 شود.

سطوح متوسط ​​تا بالا در سرطان لوزالمعده، سایر سرطان ها و در چندین بیماری و شرایط دیگر یافت می شود. بالاترین سطوح CA19-9 در شرایطی به نام سرطان پانکراس مجرای دفعی مشاهده می شود. سرطانی که در بافت های لوزالمعده که آنزیم های هضم کننده غذا را تولید می کنند و در مجاری که آنزیم ها را به روده کوچک می برند، یافت می شود. این بافت جایی است که 95 درصد سرطان های پانکراس در آن یافت می شود.

اندازه‌گیری‌های مکرر CA19-9 ممکن است در طول درمان و پس از آن مفید باشد، زیرا افزایش یا کاهش سطح ممکن است اطلاعات مهمی در مورد اینکه آیا درمان مؤثر است، آیا تمام سرطان طی جراحی با موفقیت برداشته شده است یا خیر، و اینکه آیا سرطان در حال عود است، به پزشک شما بدهد.

 • اگر سطح CA19-9 در حال افزایش باشد. این ممکن است به این معنی باشد که تومور در حال رشد است و/یا درمان شما بی نتیجه است.
 • اگر سطح CA19-9 در حال کاهش باشد. این ممکن است به این معنی باشد که تومور در حال کوچک شدن است و درمان موثر است.
 • اگر سطح CA19-9 افزایش یا کاهش پیدا نکرده است. این ممکن است به این معنی باشد که بیماری پایدار است.
 • اگر سطح CA19-9 کاهش یافت، اما بعداً افزایش پیدا کرد. این ممکن است به این معنی باشد که سرطان پس از درمان مجدداً عود کرده است.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

متأسفانه، سرطان لوزالمعده اولیه هشدارها و علایم کمی دارد. زمانی که بیمار علائم و سطوح بالای CA 19-9 را داشته باشد، سرطان لوزالمعده او معمولاً در مرحله پیشرفته است.

چرا پزشک من را از نظر CA 19-9 غربالگری نمی کند؟

CA19-9 به عنوان یک آزمایش غربالگری برای افرادی که علائم سرطان لوزالمعده را ندارند توصیه نمی شود زیرا بسیاری از شرایط دیگر وجود دارند که می توانند باعث افزایش CA19-9 شوند.

 • پاکراتیت ، تورم غیر سرطانی لوزالمعده است
 • سنگ های صفراوی
 • انسداد مجاری صفراوی
 • بیماری کبد
 • فیبروز سیستیک

محققان در جستجوی نشانگرهای دیگری هستند که ممکن است به تشخیص سرطان پانکراس در مراحل اولیه کمک کند و ممکن است برای غربالگری مناسب تر باشد.

مطلب پیشنهادی: آزمایش آنتی ژن سرطانی 125

پزشک همراه با CA 19-9 چه اقدامات دیگری را ممکن است درخواست کند؟

پزشک شما ممکن است سی تی اسکن (توموگرافی کامپیوتری)، سونوگرافی، ERCP (کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد آندوسکوپی، روشی که در آن یک لوله نورانی کوچک از دهان و معده به روده کوچک عبور داده می‌شود) و/یا بیوپسی برای بررسی سلول های سرطانی زیر میکروسکوپ درخواست کند.

عوامل خطر اصلی سرطان پانکراس چیست؟

پزشکان هنوز نمی دانند چه چیزی باعث بیشتر موارد سرطان پانکراس می شود. عوامل خطر شناسایی شده عبارتند از: سیگار کشیدن، سن (بیشتر افراد مبتلا به بیماری پانکراس بالای 50 سال سن دارند)، جنسیت (مردان بیشتر از زنان به آن مبتلا می شوند)، سابقه خانوادگی، دیابت، پانکراتیت مزمن، و مواجهه شغلی شدید با برخی مواد شیمیایی و رنگ ها

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

منابع مورد استفاده در این مطلب

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Venipuncture. Updated April 26, 2019. Accessed August 28, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003423.htm

American Board of Internal Medicine. ABIM laboratory test reference ranges. Updated July 2021. Accessed August 21, 2021. https://www.abim.org/Media/bfijryql/laboratory-reference-ranges.pdf

American Society of Clinical Oncology. Pancreatic cancer: Diagnosis. Updated May 2020. Accessed August 22, 2021.  https://www.cancer.net/cancer-types/pancreatic-cancer/diagnosis

American Society of Clinical Oncology. Pancreatic cancer: Follow-up care. Updated May 2020. Accessed August 22, 2021. https://www.cancer.net/cancer-types/pancreatic-cancer/follow-care

Bartel M. Chronic pancreatitis. Merck Manuals Professional Edition. Updated September 2020. Accessed August 22, 2021.  https://www.merckmanuals.com/professional/gastrointestinal-disorders/pancreatitis/chronic-pancreatitis

Centers for Disease Control and Prevention. Blood and urine collection. Date unknown. Accessed August 22, 2021. https://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/nhanes_09_10/labcomp_f.pdf

Cote RJ, Mitra AP. Molecular biology of bladder cancer. In: Lerner SP, ed. UpToDate. Updated August 5, 2021. Accessed August 23, 2021. https://www.uptodate.com/contents/molecular-biology-of-bladder-cancer

Duffy MJ, Sturgeon C, Lamerz R, Haglund C, Holubec VL, Klapdor R, Nicolini A, Topolcan O, Heinemann V. Tumor markers in pancreatic cancer: a European Group on Tumor Markers (EGTM) status report. Ann Oncol. 2010 Mar;21(3):441-447. doi: 10.1093/annonc/mdp332. Epub 2009 Aug 18. PMID: 19690057.

Gabrilovich D. Tumor immunodiagnosis. Merck Manuals Professional Edition. Updated November 2020. Accessed August 22, 2021.

https://www.merckmanuals.com/professional/hematology-and-oncology/tumor-immunology/tumor-immunodiagnosis

Kim S, Park BK, Seo JH, et al. Carbohydrate antigen 19-9 elevation without evidence of malignant or pancreatobiliary diseases. Sci Rep. 2020;10(1):8820. Published 2020 Jun 1. doi:10.1038/s41598-020-65720-8

Lowe RC, Anderson CD, Kowdley KV. Clinical manifestations and diagnosis of cholangiocarcinoma. In: Tanabe KK, ed. UpToDate. Updated June 23, 2020. Accessed August 22, 2021. https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-cholangiocarcinoma

Mansfield PF. Clinical features, diagnosis, and staging of gastric cancer. In: Tanabe KK, Kruskal JB, eds. UpToDate. Updated August 18, 2021. Accessed August 22, 2021. https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-diagnosis-and-staging-of-gastric-cancer

MedlinePlus: National Library of Medicine. CA 19-9 blood test (pancreatic cancer). Updated December 10, 2020. Accessed August 20, 2021.  https://medlineplus.gov/lab-tests/ca-19-9-blood-test-pancreatic-cancer/

Moy B, Jacobson BC. Surveillance after colorectal cancer resection. In: Tanabe KK, Goldberg RM, eds. UpToDate. Updated July 15, 2021. Accessed August 22, 2021. https://www.uptodate.com/contents/surveillance-after-colorectal-cancer-resection

National Cancer Institute. Dictionary of cancer terms: Ca 19-9. Date unknown. Accessed August 21, 2021.

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/ca-19-9

National Cancer Institute. Dictionary of cancer terms: Ca 19-9 assay. Date unknown. Accessed August 21, 2021.

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/ca-19-9-assay

National Cancer Institute. Dictionary of cancer terms: Tumor marker. Date unknown. Accessed August 21, 2021. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/tumor-marker

National Cancer Institute. Tumor markers. Updated May 11, 2021. Accessed August 21, 2021.

https://www.cancer.gov/about-cancer/diagnosis-staging/diagnosis/tumor-markers-fact-sheet

National Cancer Institute. Understanding cancer prognosis. Updated June 17, 2019. Accessed August 20, 2021.  https://www.cancer.gov/about-cancer/diagnosis-staging/prognosis

National Comprehensive Cancer Network. Pancreatic Adenocarcinoma (Version 2.2021). Updated February 25, 2021. Accessed August 21, 2021. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/pancreatic.pdf

Nguyen M. Colorectal cancer. Merck Manuals Professional Edition. Updated March 2021. Accessed August 22, 2021.

https://www.merckmanuals.com/professional/gastrointestinal-disorders/tumors-of-the-gastrointestinal-tract/colorectal-cancer?query=ca%2019-9#v29279741

Nguyen M. Pancreatic cancer. Merck Manuals Professional Edition. Updated March 2021. Accessed August 22, 2021. https://www.merckmanuals.com/professional/gastrointestinal-disorders/tumors-of-the-gastrointestinal-tract/colorectal-cancer

Pavai S, Yap SF. The clinical significance of elevated levels of serum CA 19-9. Med J Malaysia. 2003 Dec;58(5):667-72. PMID: 15190651.

Ryan DP. Initial systemic chemotherapy for metastatic exocrine pancreatic cancer. In: Goldberg RM, ed. UpToDate. Updated August 4, 2021. Accessed August 22, 2021. https://www.uptodate.com/contents/initial-systemic-chemotherapy-for-metastatic-exocrine-pancreatic-cancer

Taber’s Online. Cancer antigen. Date unknown. Accessed August 21, 2021.

https://www.tabers.com/tabersonline/view/Tabers-Dictionary/759894/all/

Thaker NG. CA 19-9. In: Staros E, ed. Medscape. Updated May 7, 2021. Accessed August 23, 2021.  https://emedicine.medscape.com/article/2087513-overview#a1

Ueland FR, Li AJ. Serum biomarkers for evaluation of an adnexal mass for epithelial carcinoma of the ovary, fallopian tube, or peritoneum. In: Goff B, ed. UpToDate. Updated July 29, 2021. Accessed August 22, 2021. https://www.uptodate.com/contents/serum-biomarkers-for-evaluation-of-an-adnexal-mass-for-epithelial-carcinoma-of-the-ovary-fallopian-tube-or-peritoneum

U.S. Preventive Services Task Force. Pancreatic cancer: Screening. Updated

August 6, 2019. Accessed August 23, 2021.

https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/pancreatic-cancer-screening

 

دکتر فرزاد باباخانیمشاهده نوشته ها

PHD ویروس‌شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 دیدگاه

 • متاسفانه من بخاطر مصرف الکل دچار مشکلات کبدی شدم برخی از علائمی که بالا گفتید مث زردی ،حالت تهوع وکاهش وزن رو دارم ممکنه مشکل سرطان پانکراس یا لوزولمعده داشته باشم که به کبدمم آسیب زده باشه و ربطی به الکل نداشته باشه؟

  • سلام و آرزوی سلامتی
   این امکان وجود داره، چون در بعضی از شرایط دیگه هم این عوارض ممکنه رخ بده
   شما حتما بایستی چک آپ کامل کبدتون رو انجام بدین و زیر نطر متخصص گوارش یا فوق تخصص کبد پیگیر درمانتون باشین
   احتمالا سونوگرافی یا سایر موارد تصویربرداری هم لازم باشه انجام بدین.

 • مادر من سنشون 54 ساله، یه مقدار درد در ناحیه شکمشون داشتن. پزشکشون براش.ن این آزمایش رو خواستن. عددش 52 بود. خیلی استرس گرفتیم
  میتونه سرطان پانکراس باشه؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  • سلام و درود
   حتما نتایج آزمایش را با پزشک معالج در میان بگذارید و نظر تخصصی ایشان را بپرسید.
   اما CA19-9 در موارد غیر سرطلنی زیر هم افزایش می یابد:
   پانکراتیت (تورم غیر سرطانی لوزالمعده است)
   سنگ های صفراوی
   انسداد مجاری صفراوی
   بیماری کبد
   فیبروز سیستیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *