آزمایش پپتید C | انسولین پپتید C | پپتید اتصال انسولین | C-peptide

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش پپتید C | انسولین پپتید C | پپتید اتصال انسولین | C-peptide

پپتید C یک پپتید متشکل از 31 اسید آمینه است. در طی جداسازی انسولین از پروانسولین از سلولهای بتا پانکراس آزاد می شود. عمدتاً از طریق کلیه دفع می شود و نیمه عمر آن 3 تا 4 برابر بیشتر از انسولین است. در طی فرآیند ساخت انسولین، پانکراس پپتید C تولید می کند. پپتید C و انسولین به طور همزمان و به مقدار مساوی وارد جریان خون شما می شوند. پپتید C بر سطح گلوکز خون تأثیر نمی گذارد، اما مدت زمان بیشتری از انسولین در خون باقی می ماند، بنابراین اندازه گیری دقیق آن اطلاعات مفیدی می دهد.

اسامی دیگر:

 • Insulin C-peptide
 • Connecting Peptide Insulin
 • Proinsulin C-peptide

چرا آزمایش پپتید C درخواست می شود؟

 • برای ارزیابی تولید انسولین توسط سلولهای بتا در پانکراس یا تعیین علت پایین بودن قند خون (هیپوگلیسمی)
 • برای ارزیابی بیماران دیابتی انجام می شود.
 • یک نشانه قابل اعتماد از عملکرد ترشحی پانکراس و ترشح انسولین ارائه می دهد.
 • برای تشخیص انسولینوما (تومور جزایر لانگرهانس) مفید است.
 • برای پیگیری بیمار تحت درمان با انسولینوم توصیه می شود.
 • برای یافتن بیمارانی که انسولین اگزوژن تزریق می کنند.
 • در مورد بیماران مبتلا به پانکراتکتومی که غیرقابل تشخیص است مفید است.

چه زمانی آزمایش پپتید C بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که مبتلا به دیابت هستید و پزشک شما می خواهد تعیین کند که آیا شما به اندازه کافی انسولین خود را تولید می کنید یا به طور کامل نیاز به تزریق انسولین یا پمپ انسولین دارید.
 • هنگامی که پزشک معالج شما مشکوک به مقاومت به انسولین است یا دیابت شما به اشتباه طبقه بندی شده است.
 • هنگامی که هیپوگلیسمی برای شما تشخیص داده شده و پزشک شما در حال بررسی علل آن است.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش پپتید C:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش پپتید C

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-پپتید-C--یا-C-peptideشرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-پپتید-C--یا-C-peptide

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

 روش انجام آزمایش پپتید C:

ایمونواسی الکترو کمی لومینسانس (ECLIA)

شرح روش

سنجش پپتید C  یک سنجش ایمونومتری (ساندویچ) 2 سایتی با استفاده از تشخیص الکترو کمی لومینسانس است. نمونه بیمار، آنتی بادی اختصاصی مونوکلونال پپتید C بیوتینیله و آنتی بادی اختصاصی پپتید C مونوکلونال نشاندار شده با روتنیم واکنش نشان می دهند تا یک کمپلکس تشکیل دهند. میکروذرات پوشش داده شده با استرپتاویدین به عنوان فاز جامدی عمل می کنند که کمپلکس به آن متصل می شود. ولتاژ به الکترود اعمال می‌شود که باعث انتشار یک نورتابی شیمیایی از روتنیم می‌شود، که سپس در برابر یک منحنی کالیبراسیون برای تعیین مقدار پپتید C در نمونه بیمار اندازه‌گیری می‌شود.

آمادگی قبل از انجام آزمایش پپتید C:

 • به مدت 12 ساعت قبل از جمع آوری نمونه، مولتی ویتامین یا مکمل های غذایی حاوی بیوتین (ویتامین B7) که معمولا در مکمل های مو، پوست و ناخن و مولتی ویتامین ها یافت می شود، مصرف نکنید.
 • معمولاً 8 تا 10 ساعت قبل از آزمایش خون ناشتا است

چه چیزی در آزمایش پپتید C مورد بررسی قرار می گیرد؟

پپتید C (پپتید اتصال)، یک پلی پپتید 31 آمینو اسیدی، بخش میانی مولکول پروانسولین را نشان می دهد. پروانسولین شبیه یک ساختار سنجاق سر است، با یک ترمینال N و ترمینال C، که مربوط به زنجیره های A و B مولکول انسولین بالغ است که به موازات یکدیگر قرار گرفته و توسط پیوندهای دی سولفید به هم متصل شده اند. قسمت حلقه دار سنجاق سر بین زنجیره های A و B را پپتید C می نامند. در طی ترشح انسولین، پپتید C به طور آنزیمی جدا می شود و به نسبت هم مولار با مولکول های بالغ انسولین ترشح می شود.

ساختار پرو انسولین و انسولین

ساختار پرو انسولین و انسولین

پاتوفیزیولوژی پپتید C:

 • پروانسولین به انسولین + پپتید C (از نظر بیولوژیکی غیر فعال) تقسیم می شود.
 • پروانسولین در لوزالمعده سنتز می شود و از نظر متابولیکی غیر فعال است.
 • اندازه آن بزرگتر است و انسولین بزرگ نیز نامیده می شود.
 • از 100 اسید آمینه تشکیل شده است. وزن 12000 است و توسط ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی خشن سلول های β پانکراس تشکیل می شود.
 • پروانسولین در گردش خون شناسایی نمی شود و به سرعت با تجزیه آنزیم ها به پروانسولین تبدیل می شود.
 • پروانسولین با برش پروتئولیتیک باعث ایجاد انسولین و پپتید C می شود.
 • سنجش پپتید C تفاوت بین انسولین درون زا و اگزوژن را نشان می دهد.
 • پپتید C حاوی 31 اسید آمینه است که پپتیدها را با وزن مولکولی 3600 متصل می کند.
 • نیمه عمر آن 35 دقیقه است که کمی بیشتر از انسولین است.
 •  پپتید C توسط کلیه ها از گردش خون خارج شده و تجزیه می شود.
 • بخش کوچکی از پپتید C بدون تغییر از طریق ادرار دفع می شود.
 • سطح پپتید C با سطح انسولین در خون ارتباط دارد به جز در نئوپلاسم سلول جزایر و احتمالاً در بیماران چاق.
 • سطح پپتید C و سطح انسولین به طور کلی با یکدیگر همبستگی دارند (به جز بیماران چاق و بیماران مبتلا به انسولینوم).
 • سطح پپتید C ناشتا 5 برابر تا 10 برابر بیشتر از انسولین به دلیل نیمه عمر طولانی تر است.
 • ظرفیت سلول های بتا پانکراس برای تولید انسولین را می توان با اندازه گیری مستقیم پپتید C یا انسولین اندازه گیری کرد.
انسولین - پروانسولین - پپتید C

انسولین – پروانسولین – پپتید C

پس از ترشح، انسولین و پپتید C وارد گردش خون پورتال می‌شوند و از طریق کبد هدایت می‌شوند، جایی که حداقل 50 درصد انسولین به گیرنده‌ها متصل می‌شود، فعالیت‌های خاص کبدی را آغاز می‌کند (تحریک جذب گلوکز کبدی و سرکوب گلیکوژنولیز، گلوکونوژنز، و کتوژنز)، و متعاقباً تخریب می شود. بسیاری از مولکول های انسولین که از کبد به گردش خون اصلی عبور می کنند به گیرنده های انسولین محیطی متصل می شوند و باعث جذب گلوکز می شوند، در حالی که مولکول های باقی مانده تحت حذف کلیوی قرار می گیرند.

 

عملکرد انسولین

عملکرد انسولین

برخلاف انسولین، پپتید C در معرض تخریب کبدی و محیطی قابل توجهی نیست، اما عمدتاً توسط کلیه ها حذف می شود. در نتیجه، پپتید C نیمه عمر بیشتری نسبت به انسولین دارد (30 تا 35 دقیقه در مقابل 5 تا 10 دقیقه)، و نسبت مولی انسولین در گردش به پپتید C در گردش عموماً با وجود ترشح هم مولار کمتر از 1 است. تا همین اواخر تصور می‌شد که پپتید C هیچ عملکرد فیزیولوژیکی ندارد، اما اکنون به نظر می‌رسد که ممکن است گیرنده‌های خاصی در سطح سلولی پپتید C وجود داشته باشد (به احتمال زیاد متعلق به سوپر خانواده گیرنده‌های جفت شده با پروتئین G) که بر پاسخگویی اندوتلیال و جریان خون اسکلتی و کلیوی تأثیر می‌گذارند.

عملکرد پپتید C

عملکرد پپتید C

سطوح پپتید C با دقت بیشتری عملکرد سلول جزایر را در شرایط زیر منعکس می کند:

 1. بیماران دیابتی که تحت درمان با انسولین هستند و دارای آنتی بادی ضد انسولین هستند. شایع ترین حالت در بیماران تحت درمان با انسولین گاو یا خوک قدیمی رخ می دهد. این آنتی بادی ها به طور کاذب سطح انسولین را افزایش می دهند.
 2. بیمارانی که مخفیانه به خود انسولین می دهند (هیپوگلیسمی واقعی). سطح انسولین بالا خواهد رفت. اندازه گیری مستقیم انسولین در این بیماران معمولاً زیاد است، زیرا انسولین اندازه گیری شده انسولین اگزوژن خود تجویز می باشد. اما سطوح پپتید C در همان نمونه پایین خواهد بود، زیرا انسولین به صورت برون زا، تولید انسولین درون زا (و پپتید C) را سرکوب می کند.
 3. بیماران دیابتی که انسولین مصرف می کنند. شخص انسولین را به صورت بیرونی تجویز کرد، تولید انسولین درون زا را سرکوب می کند. سطح انسولین فقط انسولین تجویز شده به صورت برون زا را اندازه گیری می کند و عملکرد واقعی سلول جزایر را به درستی منعکس نمی کند. پپتید C می تواند آزمایش دقیق تری برای عملکرد سلول جزایر باشد. برای بررسی اینکه آیا دیابت در حال بهبودی است و بیمار ممکن است به انسولین اگزوژن نیاز نداشته باشد، انجام می شود.
 4. تشخیص دیابت نوع 1 از نوع 2. به ویژه در بیماران دیابتی تازه تشخیص داده شده مفید است. فردی که لوزالمعده او انسولین تولید نمی کند (دیابت نوع 1) سطح انسولین و پپتید C پایینی دارد. یک فرد مبتلا به دیابت نوع 2 دارای سطح طبیعی یا بالایی از پپتید C است.

علاوه بر این، پپتید C در ارزیابی بیماران مشکوک به انسولینوم استفاده می شود. می تواند بیماران مبتلا به انسولینوم را از بیماران مبتلا به هیپوگلیسمی ساختگی متمایز کند. در بیماران دوم، سطح پپتید C توسط چالش انسولین اگزوژن سرکوب می شود. در بیماران مبتلا به انسولینوم ترشح کننده خودمختار، سطح پپتید C سرکوب نمی شود.

علاوه بر این، پپتید C می تواند برای مانیتور بیماران تحت درمان با انسولینوم استفاده شود. افزایش سطح پپتید C نشان دهنده عود یا پیشرفت انسولینوم است. به همین ترتیب، برخی از پزشکان از آزمایش پپتید C به عنوان شاخصی برای بررسی کیفیت پانکراتکتومی جراحی درمانی در بیماران مبتلا به تومورهای پانکراس استفاده می کنند. پپتید C همچنین می تواند برای تشخیص سندرم “مقاومت به انسولین” استفاده شود.

مزایای بررسی پپتید C نسبت به انسولین:

 • پپتید C به دلیل سطح غلظت بالای آن در خون نسبت به غلظت انسولین محیطی، شاخص بهتری برای عملکرد سلول های β است.
 • با آنتی بادی انسولین که در سنجش ایمنی انسولین تداخل ایجاد می کند، واکنش متقابل نشان نمی دهد.
 • سنجش پپتید C انسولین اگزوژن را اندازه گیری نمی کند.
 • پپتید C در تهیه تجاری انسولین یافت نمی شود.
 • پپتید C نیمه عمر بیشتری نسبت به انسولین دارد.
 • پپتید C شاخص بهتری برای هیپوگلیسمی ناشتا است.
 • پپتید C متابولیسم ناچیزی در کبد دارد، بنابراین غلظت آن نسبت به انسولین محیطی نشانگر بهتری برای عملکرد سلول بتا است.
 • برای ارزیابی ذخیره یا تولید انسولین در بیماران دیابتی که تحت درمان با انسولین هستند.
 • برای ارزیابی وضعیت پانکراتکتومی استفاده می شود.
 • برای تشخیص یا اثبات داروهای نادرست و هیپوگلیسمی ناشی از انسولین استفاده می شود.
 • سنجش انسولین نمی تواند بین انسولین اگزوژن و انسولین تولید شده توسط انسولینوم تمایز قائل شود.
 • سطح پپتید C بر روی همان نمونه ای که سطح انسولین بالا را نشان داد تخمین زده می شود.
 • در هیپرانسولینمی ناشی از تومور جزایر، سطح پپتید C نیز افزایش می یابد.
 • در مورد انسولین اگزوژن تجویز شده، سطح پپتید C پایین است.

عوامل مداخله گر در آزمایش پپتید C:

 • از آنجایی که اکثر پپتید C در کلیه تجزیه می شود، نارسایی کلیه می تواند باعث افزایش سطح C-peptide شود.
 • داروهایی که ممکن است باعث افزایش سطح پپتید C شوند عبارتند از عوامل کاهش دهنده قند خون خوراکی (مانند سولفونیل اوره).
 • بیماران با شاخص توده بدنی (BMI) بالاتر از 25 ممکن است سطح پپتید C ناشتا را افزایش دهند.

اهمیت بالینی آزمایش پپتید C:

افزایش سطح سرم:

 • انسولینوما: انسولین و پپتید C به طور همزمان توسط سلول های نئوپلاستیک ساخته می شوند.
 • پیوند پانکراس: پپتید C اضافی توسط سلول های جزایر پیوندی تولید می شود.
 • نارسایی کلیه: پپتید C توسط کلیه ها از خون خارج می شود. کاهش عملکرد کلیه منجر به افزایش سطوح می شود.
 • تجویز داروهای کاهنده قند خون: داروهای خوراکی کاهش دهنده قند خون باعث تحریک سنتز انسولین و پپتید C می شوند.

کاهش سطح سرم:

 • هیپوگلیسمی ساختگی
 • دیابت شیرین: انسولین خود تجویز شده باعث سرکوب تولید انسولین درون زا و پپتید C می شود.
 • پانکراتکتومی کامل: تمام سلول های جزایر با جراحی برداشته شده اند. تولید پپتید C متوقف می شود.

ملاحظات بالینی آزمایش پپتید C:

 • واکنش متقابل قابل توجهی (بیش از 20٪) بین پپتید C و پروانسولین وجود دارد. هیچ واکنش متقاطع قابل توجهی با سایر پپتیدهای سلول جزایر پانکراس یا پپتیدهای عصبی غدد درون ریز وجود ندارد.
 • سطوح بسیار بالای پپتید C (بیش از 180 نانوگرم در میلی لیتر) ممکن است به اندازه گیری های مصنوعی کم (اثر قلاب) منجر شود. احتمال بروز چنین سطوحی در بیماران بسیار کم است، اما اگر افراد مشکوک به داشتن سطوح سرمی بالای 180 نانوگرم در میلی لیتر باشند، باید به آزمایشگاه هشدار داده شود تا اجازه رقیق شدن نمونه را قبل از آزمایش بدهد.
 • در ارزیابی هیپوگلیسمی، اگر سطح گلوکز خون سرم از 60 میلی گرم در دسی لیتر بیشتر شود، نه اندازه گیری پپتید C و نه اندازه گیری انسولین مفید نیستند.
 • در تشخیص و مدیریت دیابت، اندازه گیری سطح انسولین سرم معمولاً اطلاعات برتری نسبت به پپتید C سرم فراهم می کند.

محدوده مرجع آزمایش پپتید C:

 • Fasting: 0.78–1.89 ng/mL or 0.26–0.62 nmol/L (SI units)
 •  1 hour after glucose load: 5–12 ng/mL

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش پپتید C استفاده می شود؟

آزمایش C-peptide می تواند در شرایط خاص پزشکی بسیار مفید باشد. علاوه بر این، با افزایش شیوع دیابت نوع 2 در بیماران جوانتر و داروهای جدیدتر با هدف حفظ تولید انسولین، این آزمایش به احتمال زیاد اهمیت بیشتری پیدا می کند.

موارد زیر برخی از موارد استفاده از آزمایش C-peptide است:

 • برای ارزیابی علت هیپوگلیسمی. علائم هیپوگلیسمی ممکن است ناشی از مصرف زیاد انسولین، مصرف الکل، کمبود ارثی آنزیم های کبدی، بیماریهای کبدی یا کلیوی یا انسولینوما باشد. انسولینوما تومورهای سلولهای جزیره ای در لوزالمعده است که می تواند مقادیر کنترل نشده انسولین و پپتید C تولید کند و می تواند باعث بروز حاد هیپوگلیسمی شود.
انسولینوم

انسولینوما

 • پایش اثربخشی درمان انسولینوما و تشخیص عود آن
 • برای کمک به افراد مبتلا به دیابت تحت درمان با انسولین. اکثر آزمایش های انسولین نمی توانند بین انسولین بدن و تزریق تمایز قائل شوند، اما سطوح پپتید C تنها نشان دهنده انسولین تولید شده توسط سلول های بتا عملکرد بدن است. علاوه بر این، افرادی که انسولین مصرف می کنند ممکن است آنتی بادی هایی در برابر انسولین تولید کنند که می تواند در آزمایش انسولین اختلال ایجاد کند، اما با آزمایش پپتید C آگاهی از میزان تولید پپتید C (و در نتیجه انسولین) توسط سلول های بتا ممکن است به پزشکان این امکان را بدهد که بدانند چه زمانی انسولین کاملاً مورد نیاز است و چه زمانی ممکن است تغییر روش درمانی دیگر بی خطر باشد.
 • برای کمک به طبقه بندی دیابت در موارد خاص، به طور کلی، دیابت نوع 1 و نوع 2 بدون این آزمایش طبقه بندی می شوند. با این حال، با افزایش شیوع چاقی در نوجوانان و درک انواع دیگر دیابت، طبقه بندی و/یا طبقه بندی نادرست برخی از افراد مبتلا به دیابت دشوار است. اندازه گیری پپتید C حدود 3 تا 5سال پس از تشخیص می تواند به طبقه بندی کمک کند.
 • هنگامی که لوزالمعده خود را برداشته اید یا پیوند سلول های جزایر لوزالمعده انجام شده است که با هدف بازسازی توانایی تولید انسولین انجام شده است، ممکن است از سطوح پپتید C برای تأیید اثربخشی درمان و موفقیت مستمر روش استفاده شود.

چه زمانی آزمایش پپتید C درخواست می شود؟

هنگامی کهپزشک به کاهش میزان قند خون حاد (هیپوگلیسمی) و/یا انسولین اضافی مشکوک باشد، ممکن است سطح پپتید C درخواست شود. آزمایش های پپتید C به تشخیص انسولین بدن از منابع خارجی انسولین کمک می کند. علائم افت قند خون عبارتند از:

 • تعریق
 • تپش قلب
 • گرسنگی
 • گیجی
 • تاری دید
 • غش کردن
 • در موارد شدید، تشنج و از دست دادن هوشیاری

علائم افت قند خونبا این حال، بسیاری از این علائم می توانند در شرایط دیگر نیز ایجاد شوند.

هنگامی که به انسولینوما مبتلا می شوید ممکن است به صورت دوره ای آزمایش پپتید C انجام شود تا اثربخشی درمان و تشخیص عود تومور بررسی شود.

هنگامی که پزشک می خواهد ارزیابی کند که آیا یک فرد مبتلا به دیابت هنوز به تزریق انسولین نیاز دارد یا می تواند به نوع دیگری از داروها روی آورد، ممکن است پپتید C پپتید درخواست شود. این بیشتر بخشی از مدیریت دیابت نوع 1 است، اما ممکن است برای آگاهی از زمانی که بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 نیاز به انسولین مطلق ایجاد کرده اند مفید باشد.

به ندر ، هنگامی که لوزالمعده خود را برداشته اید یا پیوند سلول های جزایر لوزالمعده انجام شده است، ممکن است سطح پپتید C در طول زمان کنترل شود.

نتیجه آزمایش پپتید C چه چیزی را نشان می دهد؟

سطح بالایی از پپتید C به طور کلی نشان دهنده سطح بالای تولید انسولین درون زا است. این ممکن است در پاسخ به افزایش قند خون ناشی از مصرف گلوکز و/یا مقاومت به انسولین باشد. سطح بالایی از پپتید C نیز با انسولینوما دیده می شود و ممکن است با پتاسیم خون پایین، سندرم کوشینگ و نارسایی کلیوی مشاهده شود.

سطح پایین پپتید C با سطح پایین تولید انسولین همراه است. این می تواند زمانی رخ دهد که انسولین کافی توسط سلول های بتا تولید نمی شود، به عنوان مثال با دیابت، یا زمانی که تولید با درمان با انسولین برونزا متوقف می شود.

هنگامی که برای مانیتورینگ افرادی که مبتلا به انسولینوما هستند استفاده می شود، کاهش سطح پپتید C نشان دهنده پاسخ به درمان است. سطوح افزایش یافته ممکن است نشان دهنده بازگشت تومور (عود) باشد.

هنگامی که برای مدیریت دیابت مورد استفاده قرار می گیرد

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

آزمایش پپتید C به طور گسترده تری در دسترس قرار گرفته است، اگرچه هنوز برخی از تنوع روش ها وجود دارد. اگر قرار است یک سری آزمایش های پپتید C انجام شود، باید در همان آزمایشگاه با استفاده از روش مشابه انجام شود.

آیا می توان آزمایش پپتید C را در خانه انجام داد؟

خیر ، آزمایش C-peptide برای انجام به تجهیزات و آموزش خاصی نیاز دارد.

در صورت نیاز به استفاده از پمپ انسولین، آیا آزمایش پپتید C مورد نیاز است؟

پمپ های انسولین ممکن است برای افرادی که مبتلا به دیابت هستند و نیاز به تزریق منظم انسولین دارند مطلوب یا توصیه شود. برخی از برنامه های بیمه ممکن است قبل از تایید پوشش پمپ های انسولین نیاز به نتایج C-peptide داشته باشند.

چه چیز دیگری در مورد پپتید C شناخته شده است؟

محققان در حال درک بهتر نقش پپتید C در بدن هستند. برخی از مطالعات برای ارزیابی استفاده از پپتید C همراه با انسولین برای مبتلایان به دیابت انجام شده است. نتایج امیدوارکننده بوده و کاهش عوارض دیابتی با بهبود عملکرد کلیه، جریان خون و عملکرد عصب را نشان می دهد. با این حال، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

دیابت چه عوارضی ایجاد می کند؟

در سایت UCSF Health در مورد پپتید C بیشتر بخوانید:
سطح پپتید C بر اساس سطح قند خون است. پپتید سی نشانه ای است که بدن شما در حال تولید انسولین است. سطح پایین (یا عدم وجود پپتید C) نشان می دهد که پانکراس شما انسولین کمی تولید می کند یا اصلاً انسولین تولید نمی کند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
برچسب ها:

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

Current review performed by Jennifer L. Powers, DABCC, Assistant Director, Core Lab for Clinical Studies, Washington University in St. Louis

(April 2015) American Association of Clinical Endocrinologists/American College of Endocrinology Diabetes Guidelines. https://www.aace.com/files/dm-guidelines-ccp.pdf. Accessed on 4/26/2017.

(January 2017) American Diabetes Association Standards of Professional Care. Available at professional.diabetes.org/sites/professional.diabetes.org/files/media/dc_40_s1_final.pdf. Accessed on 4/26/2017.

(2011) International Diabetes Foundation IDF/ISPAD Guidelines. http://www.idf.org/sites/default/files/Diabetes-in-Childhood-and-Adolescence-Guidelines.pdf. Accessed on 4/26/2017

(February 14, 2013) Jones, AG and Hattersley, AT. The clinical utility of C-peptide measurement in the care of patients with diabetes. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dme.12159/epdf Accessed on 4/25/2017.

Burtis, CA, and Bruns, DE, eds. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 7th ed. Saunders, 2015. pp. 615-616. NACB Recommendations 2011 Laboratory Medicine Practice Guidelines https://www.aacc.org/science-and-practice/practice-guidelines/diabetes-mellitus. Accessed on 4/26/2017.

(March 28, 2013) Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Infusion Pumps: C-Peptide Levels as a Criterion for Use . https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-Network-MLN/MLNMattersArticles/downloads/MM3705.pdf Accessed on 4/25/2017.

(April 2012) Wahren, J., Kallas, A., and Sima A. The clinical potential of C-peptide replacement in Type 1 Diabetes. http://diabetes.diabetesjournals.org/content/61/4/761 Accessed on 4/25/2017.

Topiwala, S. (Updated 2012 June 4). Insulin C-peptide. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003701.htm. Accessed December 2013.

Elhomsy, G. (Updated 2012 September 7). C-Peptide. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2087824-overview#showall. Accessed December 2013.

(© 1995–2013). C-Peptide, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8804 through. Accessed December 2013.

Parkin, C. (2013 February). LADA, the Other Diabetes, Can Be Hard to Spot. Diabetes Forecast [On-line information]. Available online at http://www.diabetesforecast.org/2013/feb/lada-the-other-diabetes-can-be-hard-to-spot.html. Accessed December 2013.

Weisenberger, J. (2013 March) Why Does a C-Peptide Test Matter? Diabetes Forecast [On-line information]. Available online at http://www.diabetesforecast.org/2013/mar/why-does-a-c-peptide-test-matter.html. Accessed December 2013.

Delgado, J. et. al. (Updated 2013 January). Hyperinsulinemic Hypoglycemia. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/HyperinsulinemicHypoglycemia.html?client_ID=LTD#tabs=0. Accessed December 2013.

Son, S. (2012 October). C-Peptide and Vascular Complications in Type 2 Diabetic Subjects. Diabetes Metab J. v36 (5): 345–349. [On-line information]. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3486980/#B13. Accessed December 2013.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 317-318.

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. 4th edition, St. Louis: Elsevier Saunders; 2006, Pp 850-851.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Torres, A. (2002 August 19, Updated). What is c-peptide? What do c-peptide levels mean? Misc.health.diabetes, diabetes FAQ [On-line information from newsgroup]. Available online at http://www.faqs.org/faqs/diabetes/faq/part1/section-10.html

Fish, S., Updated (2002 February 18, Updated). Insulin C-peptide. MEDLINEplus Health Information [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003701.htm.

Tunis, S., et. al. (2001 May 14). Insulin Pump: C-Peptide levels as a Criterion for Use. Center for Medicare & Medicaid Services, Medicare Coverage Policy, NCDs [On-line Decision Memorandum]. Available online at http://cms.hhs.gov/coverage/8b3-ss2.asp.

Liposcience. C-Peptide. Liposcience, Clinicians Testing Menu [On-line information]. Available online at http://www.liposcience.com/clin_tm_cp.htm.

CSU (1999 June 15, Updated). Insulin Synthesis and Secretion. Colorado State University, Pathophysiology of the Endocrine System [On-line Biomedical Hypertextbook]. Available online at http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/pancreas/insulin.html

WSU (2001 Winter). Researchers gather for symposium on promising treatment for Type 1 diabetes. Wayne State University, Scribe [On-line Newsletter]. Available online at http://www.med.wayne.edu/Scribe/scribe00-01/scribew01/diabetes.htm.

Warner, J. (2002 April 10). Extra Pounds Raise Breast Cancer Risk. WebMD [On-line Article]. Available online at http://my.webmd.com/condition_center_content/brc/article/1689.52069.

Bell, D. (2001 December 1). Editorials, Combination Therapy for Type 2 Diabetes. AAFP, American Family Physician [On-line Journal]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20011201/editorials.html.

ARUP. C-Peptide, Serum. ARUP’s Guide to Clinical Laboratory Testing (CLT) [On-line Test Menu]. Available online at http://www.aruplab.com/guides/clt/tests/clt_a110.htm#1058945.

DPC. Clinical Applications of Insulin and C-Peptide Determinations. Diagnostic Products Corporation [On-line testing information]. Available online at http://www.dpcweb.com/medical/diabetes/diabetes_applications_insulin.html.

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4th ed. St. Louis, Missouri Elsevier Saunders; 2006.

David B. Sacks, David E. Bruns, David E. Goldstein, Noel K. Maclaren, Jay M. McDonald, and Marian Parrott. GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS FOR LABORATORY ANALYSIS IN THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF DIABETES MELLITUS (Online information, accessed November 2006). Available online through http://www.aacc.org.

Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pages 186-188.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 314-315.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (© 2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry: AACC Press, Washington, DC. Pp 290-291.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 186-189.

Holt, E. (Updated 2008 June 17). Insulin C-peptide. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003701.htm. Accessed December 2009.

Dowshen, S. (Reviewed 2009 January) Blood Test: C-Peptide [On-line information]. Available online at http://kidshealth.org/parent/system/medical/test_cpeptide.html. Accessed December 2009.

(© 1995-2009). Unit Code 8804: C-Peptide, Serum. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/print.php?unit_code=8804. Accessed December 2009.

Hussain, A. N. and Vincent, M. (Updated 2009 July 2). Diabetes Mellitus, Type 1. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/117739-overview. Accessed December 2009.

Ligaray, K. and Isley, W. (Updated 2009 October 28). Diabetes Mellitus, Type 2. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/117853-overview. Accessed December 2009.

S9 (2008 November). Diabetes Overview. National Diabetes Information Clearinghouse [On-line information]. Available online at http://www.diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/overview/index.htm. Accessed December 2009.

(Updated 2009 November). Diabetes Mellitus. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/DiabetesMellitus.html?client_ID=LTD#. Accessed December 2009.

Little, R. et. al. (2008 April 17). Standardization of C-Peptide Measurements. Clinical Chemistry. 2008;54:1023-1026. [On-line information]. Available online at http://www.clinchem.org/cgi/content/full/54/6/1023. Accessed December 2009.

(Updated 2009 August). Insulinoma. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/Insulinoma.html# . Accessed December 2009.

Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson R, Pincus M, eds. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier: 2007, Pp 186-187.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top