دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش جهش C-kit | مارکر CD117

C-kit که با نام CD117 نیز شناخته می شود، یک پروتئین گیرنده سطح سلولی است که توسط ژن KIT کدگذاری می شود. این به خانواده ای از گیرنده های تیروزین کیناز (RTKs) تعلق دارد. مسیرهای سیگنالینگ تحریک شده توسط پروتئین C-kit بسیاری از فرآیندهای سلولی مهم مانند رشد و تقسیم سلولی (تکثیر)، بقا و حرکت (مهاجرت) را کنترل می کنند. سیگنال دهی پروتئین C-kit برای رشد و عملکرد انواع سلول های خاص، از جمله سلول های خونی اولیه (سلول های بنیادی خون ساز)، ماست سل ها، سلول های دستگاه گوارش و ملانوسیت ها مهم است.

جهش در ژن C-kit می تواند منجر به فعال شدن یا عملکرد غیر طبیعی گیرنده c-kit و در نتیجه اختلالات مختلف شود. به عنوان مثال، جهش در C-kit معمولاً با تومورهای استرومایی گوارشی (GISTs) مرتبط است، نوعی سرطان که از بافت های همبند دستگاه گوارش منشأ می گیرد. در GIST، فعال شدن غیر طبیعی گیرنده c-kit باعث رشد کنترل نشده سلول و تشکیل تومور می شود.

چرا آزمایش C-kit یا CD117 درخواست می شود؟

آزمایش جهش ژن C-kit یا CD117 برای چندین هدف، عمدتاً در زمینه تشخیص و مدیریت انواع خاصی از سرطان، درخواست می شود. در اینجا چند دلیل رایج برای انجام این آزمایش آورده شده است:

 • تومورهای استرومایی گوارشی (GISTs): GISTs نوعی سرطان است که به طور معمول در دستگاه گوارش ایجاد می شود. تقریباً 80 تا 85 درصد از GIST ها دارای جهش در ژن C-kit هستند که منجر به فعال شدن غیر طبیعی گیرنده C-kit می شود. آزمایش برای جهش های C-kit در تایید تشخیص GIST و تعیین استراتژی درمانی مناسب بسیار مهم است. این به شناسایی بیمارانی کمک می کند که ممکن است از درمان های هدفمند مانند مهارکننده های تیروزین کیناز مانند ایماتینیب (Gleevec) سود ببرند.
 • ملانوما: زیر مجموعه ای از ملانوم ها، به ویژه آنهایی که در سطوح مخاطی یا نواحی آکرال رخ می دهند، ممکن است حاوی جهش های C-kit باشند. شناسایی جهش‌های C-kit در ملانوما می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های درمانی و تعیین استفاده بالقوه از درمان‌های هدفمند کمک کند.
 • سرطان های دیگر: علاوه بر GIST و ملانوما، جهش های C-kit در سایر سرطان های نادر مانند سمینوما، تومورهای ماست سل و انواع خاصی از لوسمی حاد میلوئیدی (AML) گزارش شده است. آزمایش جهش های C-kit در این سرطان ها می تواند به تشخیص، پیش آگهی و برنامه ریزی درمان کمک کند.
 • توجه به این نکته مهم است که آزمایش جهش C-kit به طور معمول در همه موارد سرطان انجام نمی شود، اما به طور خاص زمانی درخواست می شود که یک سوء ظن بالینی یا ارتباط ثابت بین جهش های C-kit و نوع خاصی از سرطان وجود داشته باشد. این آزمایش معمولاً شامل تجزیه و تحلیل DNA یا RNA از نمونه تومور برای شناسایی جهش‌های خاص در ژن C-kit است.

چه زمانی آزمایش C-kit یا CD117 بایستی انجام شود؟

آزمایش جهش ژن C-kit یا CD117 معمولاً بر اساس علائم به تنهایی انجام نمی شود، بلکه در سناریوهای بالینی خاص که در آن شک یا ارتباط ثابتی بین جهش های C-kit و انواع خاصی از سرطان وجود دارد، درخواست می شود. تصمیم گیری برای انجام آزمایش معمولاً توسط متخصصان مراقبت های بهداشتی بر اساس عوامل مختلفی از جمله:

 •  نوع تومور: آزمایش جهش C-kit معمولاً در انواع تومورهای خاص مانند تومورهای استرومایی دستگاه گوارش (GISTs) و انواع خاصی از ملانوم درخواست می شود. اگر بیمار مبتلا به این سرطان ها تشخیص داده شود، آزمایش برای جهش های C-kit ممکن است برای ارائه اطلاعات اضافی در مورد ویژگی های تومور و راهنمایی تصمیمات درمانی در نظر گرفته شود.
 • ارائه بالینی: در برخی موارد، ویژگی های بالینی خاص یا تظاهرات ممکن است شک به درگیری جهش در C-kit را ایجاد کند. به عنوان مثال، در GIST، اگر بیمار با توده گوارشی یا خونریزی گوارشی غیر قابل توضیح مراجعه کند، ممکن است آزمایش برای جهش‌های C-kit در نظر گرفته شود.
 • ملاحظات درمان: آزمایش جهش C-kit ممکن است به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی درمان درخواست شود. دانستن وجود یا عدم وجود جهش‌های C-kit می‌تواند به تعیین مناسب بودن درمان‌های هدفمند، مانند مهارکننده‌های تیروزین کیناز، که در درمان تومورها با جهش‌های C-kit موثر هستند، کمک کند.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش C-kit یا CD117:

 • ظرف/لوله: ظرف حاوی فرمالین برای نمونه بیوپسی شده / بلوک های پارافینه حاوی نمونه سرطانی / ظرف نمونه FNA
 • نوع نمونه: بلوک یا اسلایدهای بافتی تثبیت شده با فرمالین، تعبیه شده در پارافین (FFPE) / نمونه بیوپسی آسپیراسیون با سوزن ظریف (FNA)
 • حجم مورد نیاز: بلوک بافتی FFPE یا چهار لام بدون رنگ و یک اسلاید منطبق با رنگ آمیزی H&E در 5 میکرومولار
اسلاید

ظروف و نمونه های مورد نظر برای آزمایش C-kit

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

اطلاعات لازم

 1. شامل گزارش پاتولوژی همراه با بیان تشخیص نهایی. اگر در دسترس نباشد، تشخیص اولیه قابل قبول است.
 2. اطلاعات مربوط به فیکساتور استفاده شده، زمان تثبیت و مدت زمان فیکساسیون مورد نیاز است.

اطلاعات تکمیلی:

طبق دستورالعمل های انجمن انکولوژی بالینی آمریکا (ASCO) / کالج پاتولوژیست های آمریکا (CAP)، نتایج آزمایش ایمونوهیستوشیمی C-kit فقط برای نمونه های غیرکلسیفیه و جاسازی شده در پارافین که در 10 درصد فرمالین بافر خنثی ثابت شده اند معتبر است. تأخیر در تثبیت، تثبیت کم یا بیش از حد ممکن است بر این نتایج تأثیر بگذارد.

موارد رد نمونه:

 • بلوک تومور حاوی هیچ توموری یا نمونه بافت کافی نباشد.
 • اسلایدهای شکسته یا رنگ شده باشد.
 • خون کامل یا مغز استخوان منجمدشده باشد.
 • لوله نشتی داشته باشد.
 • خون یا مغز استخوان لخته شده باشد.
 • نمونه به شدت همولیز شده یا به طور آشکار تخریب شده باشد.

روش های مختلف آزمایشگاهی انجام آزمایش C-kit یا CD117:

شرح روش ایمونوهیستوشیمی (IHC):

ایمونوهیستوشیمی (IHC) یک روش آزمایشگاهی است که برای تشخیص پروتئین های خاص در نمونه های بافتی استفاده می شود. در زمینه آزمایش برای C-kit یا CD117، معمولا برای ارزیابی سطوح بیان پروتئین گیرنده c-kit بر روی سلول های تومور انجام می شود. در اینجا شرح مفصلی از روش IHC برای آزمایش کیت C آورده شده است:

 • آماده سازی نمونه: نمونه بافتی که معمولاً از طریق بیوپسی یا برداشتن جراحی به دست می آید، جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل بافت شناسی پردازش می شود. نمونه بافت با استفاده از یک فیکساتور مبتنی بر فرمالدئید ثابت می شود، در پارافین جاسازی می شود و به بخش های نازک (معمولا ضخامت 4 تا 5 میکرومتر) برش داده می شود. سپس بخش های بافت بر روی اسلایدهای شیشه ای نصب می شوند.
 • بازیابی آنتی ژن: اولین مرحله در IHC بازیابی آنتی ژن است که شامل بازیابی آنتی ژنی پروتئین هدف است که ممکن است در طول فرآیند تثبیت و جاسازی تغییر کند. بازیابی آنتی ژن ناشی از گرما معمولاً برای C-kit IHC استفاده می شود. بخش‌های بافتی با گرما یا روش‌های آنزیمی درمان می‌شوند تا آنتی‌ژن‌ها را از بین ببرند و دسترسی آن‌ها را برای اتصال آنتی‌بادی بهبود بخشند.
 • مسدود کردن: برای جلوگیری از اتصال غیر اختصاصی آنتی بادی ها، بخش های بافت با محلول مسدود کننده درمان می شوند. این مرحله به کاهش رنگ پس زمینه ناشی از برهمکنش بین آنتی بادی ها و پروتئین های غیر اختصاصی در بافت کمک می کند. عوامل مسدود کننده معمول شامل پروتئین های سرم یا معرف های مسدود کننده خاص هستند.
 • انکوباسیون آنتی بادی اولیه: یک آنتی بادی اولیه مخصوص پروتئین C-kit، که اغلب یک آنتی بادی مونوکلونال علیه CD117 است، روی بخش های بافتی اعمال می شود. آنتی بادی اولیه پروتئین C-kit را در صورت وجود در نمونه بافت تشخیص داده و به آن متصل می شود. بخش ها با آنتی بادی اولیه برای مدت زمان مشخص، معمولاً 30 دقیقه تا 1 ساعت، در دمای مناسب انکوبه می شوند.
 • شستشو: پس از انکوباسیون آنتی بادی اولیه، مقاطع بافتی شسته می شوند تا هر گونه آنتی بادی متصل نشده یا غیر اختصاصی حذف شود. این مرحله به حداقل رساندن رنگ‌آمیزی پس‌زمینه و بهبود ویژگی رنگ‌آمیزی کمک می‌کند.
 • کاربرد آنتی بادی ثانویه: یک آنتی بادی ثانویه به بخش های بافتی اعمال می شود. آنتی بادی ثانویه با یک آنزیم یا فلوروفور نشاندار می شود که امکان تجسم آنتی بادی اولیه متصل شده را فراهم می کند. آنتی بادی ثانویه آنتی بادی اولیه را می شناسد و به آن متصل می شود، سیگنال را تقویت می کند و یک نشانگر قابل تشخیص در محل بیان پروتئین تولید می کند.
 • تجسم: بخش های بافت با یک سوبسترا یا معرف فلوروژنیک درمان می شوند که با آنتی بادی ثانویه نشاندار شده با آنزیم یا مستقیماً با فلوروفور واکنش می دهد. این واکنش یک سیگنال قابل مشاهده یا فلورسانس در محل بیان پروتئین هدف ایجاد می کند.
 • ضد رنگ آمیزی و Mounting: برای ایجاد کنتراست و افزایش تجسم، بخش های بافت ممکن است با رنگ هایی مانند هماتوکسیلین، که هسته ها را آبی رنگ می کند، رنگ آمیزی شوند. پس از رنگ‌آمیزی، بخش‌ها آب‌گیری، پاک‌سازی می‌شوند و با استفاده از یک محیط مناسب Mounting می‌شوند.
 •  بررسی میکروسکوپی: اسلایدهای آماده شده سپس زیر میکروسکوپ بررسی می شوند. وجود و توزیع بیان پروتئین C-kit بر روی سلول های تومور توسط پاتولوژیست قابل مشاهده و ارزیابی است. شدت رنگ‌آمیزی، وسعت و الگوی بیان پروتئین در زمینه نوع تومور خاص و معیارهای تشخیصی ارزیابی و تفسیر می‌شوند.

ایمونوهیستوشیمی یک تکنیک پرکاربرد در آزمایشگاه های پاتولوژی برای ارزیابی بیان پروتئین در نمونه های بافتی است. در مورد آزمایش C-kit یا CD117، IHC امکان ارزیابی بیان گیرنده c-kit را فراهم می کند و اطلاعات ارزشمندی را برای تشخیص، طبقه بندی و تصمیمات درمانی در برخی سرطان ها ارائه می دهد.

روش توالی یابی سانگر (Sanger sequencing):

روش توالی یابی سانگر که به عنوان توالی یابی خاتمه زنجیره ای نیز شناخته می شود، یک روش پرکاربرد برای تعیین توالی DNA است. می توان از آن برای آزمایش جهش یا تغییرات در ژن C-kit یا CD117 استفاده کرد. در اینجا شرح مفصلی از روش توالی یابی Sanger برای آزمایش C-kit یا CD117 آورده شده است:

 • استخراج DNA: اولین مرحله در تعیین توالی سانگر، استخراج DNA از نمونه بافت تومور یا سایر مواد بیولوژیکی مرتبط است. این معمولاً با استفاده از پروتکل ها و کیت های تخصصی طراحی شده برای جداسازی DNA با کیفیت بالا انجام می شود.
 • تقویت PCR: واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) برای تکثیر نواحی خاصی از C-kit یا ژن CD117 استفاده می شود. پرایمرهای PCR برای هدف قرار دادن این نواحی طراحی شده اند. مخلوط واکنش PCR حاوی DNA استخراج شده، پرایمرها، DNA پلیمراز و نوکلئوتیدها (dNTPs) است. فرآیند PCR شامل چرخه های مکرر دناتوراسیون، بازپخت و گسترش است که منجر به تکثیر قطعه DNA هدف می شود.
 • خالص سازی: پس از تقویت PCR، پرایمرهای اضافی و سایر اجزای واکنش با استفاده از تکنیک های خالص سازی مانند هضم آنزیمی یا کیت های خالص سازی مبتنی بر ستون از محصول PCR حذف می شوند. سپس DNA خالص شده برای تعیین توالی آماده است.
 •  واکنش توالی یابی: محصول PCR خالص شده به عنوان الگوی واکنش توالی یابی Sanger استفاده می شود. مخلوط واکنش توالی یابی شامل الگوی DNA، پرایمرهای توالی یابی، DNA پلیمراز، دی اکسی نوکلئوتیدهای نشاندار شده با فلورسنت (ddNTPs) و dNTP های استاندارد است.
 • خاتمه زنجیره: واکنش توالی یابی هم از dNTP های استاندارد و هم از ddNTP های دارای برچسب فلورسنت استفاده می کند. ddNTP ها فاقد گروه هیدروکسیل 3′ لازم برای طویل شدن زنجیره DNA هستند. در نتیجه، هنگامی که یک ddNTP در رشته DNA در حال رشد گنجانده می شود، طول زنجیره را در آن موقعیت خاص خاتمه می دهد. این واکنش مجموعه‌ای از قطعات DNA با طول‌های مختلف تولید می‌کند که هر کدام در موقعیت نوکلئوتیدی متفاوتی خاتمه می‌یابند.
 •  الکتروفورز: قطعات DNA تولید شده در واکنش توالی یابی بر اساس اندازه با استفاده از الکتروفورز ژل مویرگی جدا می شوند. قطعات بر روی یک ماتریس ژل بارگذاری می شوند و جریان الکتریکی اعمال می شود. قطعات DNA بر اساس اندازه خود از طریق ماتریس ژل مهاجرت می کنند و قطعات کوتاهتر سریعتر حرکت می کنند.
 • تشخیص: همانطور که قطعات DNA از طریق ژل مهاجرت می کنند، از یک آشکارساز عبور می کنند که فلورسانس ساطع شده توسط ddNTP های نشاندار شده در هر نقطه پایانی را اندازه گیری می کند. سیگنال فلورسانس گرفته شده و به عنوان کروماتوگرام ثبت می شود که نشان دهنده توالی نوکلئوتیدها در قالب DNA است.
 • تجزیه و تحلیل داده ها: کروماتوگرام تولید شده سپس با استفاده از نرم افزارهای تخصصی یا ابزارهای بیوانفورماتیک تجزیه و تحلیل می شود. این نرم افزار پیک های فلورسانس را تفسیر می کند و توالی نوکلئوتیدی مربوطه را بر اساس موقعیت آنها در کروماتوگرام اختصاص می دهد. اطلاعات توالی DNA با یک توالی مرجع مقایسه می شود تا هرگونه جهش یا تغییر در ژن C-kit یا CD117 شناسایی شود.
 •  شناسایی جهش: تغییرات نوکلئوتیدی یا جهش های شناسایی شده در توالی DNA با توالی مرجع و پایگاه های داده جهش شناخته شده مقایسه می شود تا اهمیت و پیامدهای بالقوه تغییرات مشاهده شده مشخص شود.
روش توالی یابی سانگر (Sanger sequencing)

روش توالی یابی سانگر (Sanger sequencing)

توالی یابی سانگر یک روش قوی و پرکاربرد برای تعیین توالی نواحی خاصی از DNA است. این در شناسایی جهش در ژن C-kit یا CD117 مفید بوده است و نقش مهمی در تشخیص و شناسایی برخی سرطان ها و سایر اختلالات ژنتیکی مرتبط با جهش های C-kit ایفا می کند.

روش هیبریداسیون درجا فلورسانس (FISH):

FISH یک تکنیک سیتوژنتیک مولکولی است که برای تشخیص ناهنجاری های ژنتیکی خاص، از جمله بازآرایی ژن، تقویت، و حذف استفاده می شود. FISH در زمینه آزمایش برای C-kit یا CD117، می تواند برای شناسایی تقویت ژن یا بازآرایی های مربوط به ژن C-kit استفاده شود. در اینجا شرح مفصلی از روش FISH برای آزمایش C-kit یا CD117 آورده شده است:

 • آماده سازی نمونه: نمونه های بافتی که معمولاً از طریق بیوپسی یا برداشتن جراحی به دست می آیند، جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل پردازش می شوند. نمونه ها با استفاده از یک فیکساتور مبتنی بر فرمالدئید تثبیت می شوند و در پارافین جاسازی می شوند یا به صورت مقاطع منجمد آماده می شوند.
 • طراحی و برچسب گذاری پروب: پروب ها برای هدف قرار دادن مناطق خاصی از ژن C-kit یا CD117 طراحی شده اند. پروب های FISH معمولاً شامل توالی های کوتاهی از DNA یا RNA تک رشته ای هستند که با مولکول های فلورسنت نشاندار شده اند. برای آزمایش C-kit، کاوشگرها برای اتصال به ژن C-kit یا ناحیه هدف آن طراحی شده اند.
 • دناتوراسیون: بخش های بافتی یا سلول های روی اسلایدهای میکروسکوپ با یک محلول دناتوره کننده درمان می شوند تا رشته های DNA جدا شوند و یک الگوی DNA تک رشته ای برای هیبریداسیون پروب ایجاد شود.
 • هیبریداسیون: پروب های FISH نشاندار شده به بخش ها یا سلول های بافت دناتوره شده اعمال می شوند. اسلایدها پوشیده شده و در یک کوره هیبریداسیون انکوبه می شوند تا پروب ها به طور خاص به توالی های DNA مکمل خود در مناطق ژنی هدف متصل شوند. دما و مدت زمان فرآیند هیبریداسیون بر اساس طراحی پروب و ویژگی های ژن هدف بهینه شده است.
 • شستشو: پس از هیبریداسیون، اسلایدها تحت یک سری شستشوهای دقیق قرار می گیرند تا هر گونه پروب متصل یا غیر اختصاصی حذف شود. مراحل شستشو به کاهش فلورسانس پس زمینه و بهبود ویژگی سیگنال FISH کمک می کند.
 • تجسم: اسلایدها در معرض ماده ای مانند DAPI (4′,6-diamidino-2-phenylindole) قرار می گیرند که به DNA متصل می شود و به تجسم هسته ها کمک می کند. سپس اسلایدها زیر یک میکروسکوپ فلورسانس مجهز به مجموعه فیلترهای مناسب برای تجسم سیگنال های فلورسنت بررسی می شوند.
 • تجزیه و تحلیل تصویر: سیگنال های FISH که نشان دهنده کاوشگرهای مقید هستند، با استفاده از میکروسکوپ فلورسانس و نرم افزار تصویربرداری گرفته می شوند. تصاویر برای تعیین وجود یا عدم وجود تقویت ژن، بازآرایی یا حذف در ژن C-kit یا CD117 تجزیه و تحلیل می شوند. الگوهای سیگنال، شدت و توزیع ارزیابی می شوند و ناهنجاری ها بر اساس معیارهای تعیین شده شناسایی و تفسیر می شوند.
روش Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) را برای انجام آزمایش C-kit یا CD117

روش Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) را برای انجام آزمایش C-kit یا CD117

FISH امکان تجسم مستقیم توالی‌های DNA خاص را در سلول‌ها یا بخش‌های بافتی فراهم می‌کند و اطلاعاتی در مورد تغییرات ژنومی مرتبط با C-kit یا ژن CD117 ارائه می‌دهد. این به ویژه در شناسایی تقویت یا بازآرایی ژنی که ممکن است برای تشخیص، پیش آگهی و تصمیمات درمانی در برخی سرطان ها و اختلالات ژنتیکی مرتبط با ژن C-kit مرتبط باشد، مفید است.

روش توالی یابی نسل بعدی (NGS):

NGS که به عنوان توالی یابی با توان عملیاتی بالا نیز شناخته می شود، روشی قدرتمند است که برای توالی یابی DNA استفاده می شود که تجزیه و تحلیل همزمان میلیون ها قطعه DNA را امکان پذیر می کند. از NGS می توان برای آزمایش جهش یا تغییرات در ژن C-kit یا CD117 استفاده کرد. در اینجا شرح مفصلی از روش NGS برای آزمایش C-kit یا CD117 آمده است:

 • استخراج DNA: اولین مرحله استخراج DNA از نمونه بافت تومور یا سایر مواد بیولوژیکی مرتبط است. روش های استخراج DNA برای جداسازی DNA با کیفیت بالا که به عنوان الگوی NGS استفاده می شود، استفاده می شود.
 •  آماده سازی کتابخانه: DNA استخراج شده با استفاده از روش های مکانیکی یا آنزیمی به قطعات کوچکتر تکه تکه می شود. آداپتورها، که حاوی توالی‌های خاص لازم برای NGS هستند، به انتهای قطعات DNA متصل می‌شوند. این آداپتورها به‌عنوان مکان‌های پرایمینگ برای مراحل بعدی تقویت و توالی‌یابی عمل می‌کنند.
 • تکثیر: قطعات DNA پیوند شده تحت تکثیر PCR قرار می گیرند. این مرحله پرایمرهای خاصی را اضافه می کند که مناطق مورد نظر را در داخل ژن C-kit یا CD117 هدف قرار می دهد. تقویت PCR منجر به تولید یک کتابخانه حاوی چندین نسخه از قطعات DNA می شود که هر یک ناحیه خاصی از ژن هدف را نشان می دهد.
 •  توالی یابی: کتابخانه DNA آماده شده بر روی یک پلت فرم توالی یابی، مانند ابزار NGS بارگذاری می شود. قطعات DNA در کتابخانه بی حرکت شده و روی یک سطح جامد تکثیر می شوند و خوشه ها یا کلونی ها را تشکیل می دهند. سپس ابزار توالی یابی چرخه هایی از واکنش های توالی یابی را انجام می دهد.
 • توالی یابی DNA: واکنش های توالی یابی شامل ترکیب نوکلئوتیدهای نشاندار شده با فلورسنت (A, C, G, T) توسط DNA پلیمراز است. همانطور که هر نوکلئوتید اضافه می شود، سیگنال فلورسنت آن توسط ابزار توالی یابی ثبت می شود و هویت نوکلئوتید اضافه شده بر اساس فلورسانس منتشر شده تعیین می شود.
 • تجزیه و تحلیل داده ها: داده های توالی یابی خام تولید شده توسط ابزار حاوی میلیون ها توالی کوتاه خوانده شده مربوط به قطعات DNA در کتابخانه است. این قرائت ها با یک ژنوم مرجع یا یک C-kit خاص یا توالی ژن CD117 تراز می شوند.
 • فراخوانی متغیر: ابزارها و الگوریتم‌های بیوانفورماتیک برای تجزیه و تحلیل قرائت‌های هم‌تراز و شناسایی تغییرات ژنتیکی یا جهش در ژن C-kit یا CD117 استفاده می‌شوند. این شامل جهش‌های نقطه‌ای، درج‌ها، حذف‌ها و بازآرایی ژن‌ها می‌شود. واریانت ها با یک توالی مرجع یا پایگاه داده مقایسه می شوند تا اهمیت و پیامدهای بالقوه آنها مشخص شود.
 • تفسیر داده ها: واریانت های ژنتیکی شناسایی شده با مقایسه آنها با جهش های شناخته شده مرتبط با C-kit یا CD117 تفسیر می شوند. انواع برای تاثیر بالقوه آنها بر ساختار و عملکرد پروتئین، و همچنین ارتباط بالینی آنها در زمینه سرطان یا اختلال ژنتیکی خاص مورد بررسی ارزیابی می شوند.
روش توالی یابی نسل بعدی (NGS)

روش توالی یابی نسل بعدی (NGS)

NGS تجزیه و تحلیل جامع ژن C-kit یا CD117 را امکان پذیر می کند و اطلاعات دقیقی در مورد تغییرات ژنتیکی و جهش های موجود ارائه می دهد. این امکان را برای درک جامع تر و دقیق تر از چشم انداز ژنتیکی فراهم می کند و به تشخیص، پیش آگهی و تصمیمات درمانی شخصی در سرطان ها و شرایط ژنتیکی شامل جهش های C-kit یا CD117 کمک می کند.

آمادگی قبل از انجام آزمایش C-kit یا CD117:

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش C-kit یا CD117 مورد بررسی قرار می گیرد؟

C-kit یا پروتئین CD117 یک گیرنده تیروزین کیناز است که نقش مهمی در رشد، تمایز و بقای سلول دارد.و توسط ژن C-kit کدگذاری می شود و در فرآیندهای سلولی مختلف نقش دارد. درک ساختار، مکان ژن، عملکرد و اهمیت بالینی C-kit یا CD117 در زمینه های سرطان شناسی و هماتوپاتولوژی مهم است، زیرا پیامدهای قابل توجهی برای تشخیص و درمان سرطان دارد.

ساختار پروتئین C-kit یا CD117:

پروتئین C-kit یا CD117 متعلق به خانواده تیروزین کیناز گیرنده نوع III است. از یک دامنه خارج سلولی، یک دامنه غشایی و یک دامنه درون سلولی تشکیل شده است. دامنه خارج سلولی شامل پنج حلقه شبیه ایمونوگلوبولین است که مسئول اتصال لیگاند آن، فاکتور سلول های بنیادی (SCF) هستند. دامنه درون سلولی حاوی یک دامنه تیروزین کیناز است که با اتصال لیگاند فعال می شود و مسیرهای سیگنال دهی پایین دست را آغاز می کند.

ساختار پروتئین C-kit یا CD117

ساختار پروتئین C-kit یا CD117

ژن C-kit که به عنوان گیرنده پروتوآنکوژن KIT تیروزین کیناز نیز شناخته می شود، روی کروموزوم 4q12 قرار دارد. تقریباً 70 کیلو باز است و از 21 اگزون تشکیل شده است. جهش یا تغییرات در این ژن می تواند منجر به اختلال در فعالیت پروتئین c-kit شود که در ایجاد و پیشرفت برخی سرطان ها نقش دارد.

جایگاه ژنی پروتئین C-kit یا CD117

جایگاه ژنی پروتئین C-kit یا CD117

عملکرد C-kit یا CD117:

وظیفه اصلی C-kit یا CD117 تنظیم فرآیندهای سلولی مانند تکثیر، بقا و تمایز است. در درجه اول در سطح سلول های بنیادی، سلول های پیش ساز خون ساز، ملانوسیت ها، ماست سل ها و سلول های زاینده بیان می شود. اتصال SCF به حوزه خارج سلولی c-kit، گیرنده را فعال می کند و آبشارهای سیگنال دهی داخل سلولی، از جمله مسیرهای MAPK و PI3K/Akt را تحریک می کند. این مسیرها بیان ژن را کنترل می‌کنند و پاسخ‌های سلولی به فاکتورهای رشد و سیتوکین‌ها را تعدیل می‌کنند.

عملکرد C-kit یا CD117

عملکرد C-kit یا CD117

اهمیت بالینی جهش ژن C-kit یا CD117:

تومورهای استرومایی دستگاه گوارش (GISTs): جهش های فعال در ژن C-kit مشخصه GISTs، نوعی سارکوم بافت نرم است. وجود جهش منجر به فعال شدن گیرنده C-kit می شود که باعث رشد کنترل نشده سلول می شود. درمان‌های هدفمند، مانند مهارکننده‌های تیروزین کیناز (مانند ایماتینیب)، به طور خاص فعالیت C-kit جهش‌یافته را مهار می‌کنند و نتایج را برای بیماران مبتلا به GIST بهبود می‌بخشند.

تومورهای استرومایی گوارشی (GISTs) نوع خاصی از تومور هستند که منشأ آن از دستگاه گوارش (GI) است. GIST ها نسبتاً نادر هستند و حدود 1 تا 3 درصد از کل تومورهای دستگاه گوارش را تشکیل می دهند. آنها می توانند در هر نقطه از دستگاه گوارش ایجاد شوند، اما بیشتر در معده (60 تا 70 درصد موارد) و روده کوچک (20 تا 30 درصد موارد) رخ می دهند. GIST همچنین می تواند در سایر قسمت های دستگاه گوارش، از جمله مری، روده بزرگ و راست روده ایجاد شود.
اکثر GIST ها (حدود 85 تا 90 درصد) دارای تغییرات مولکولی خاصی هستند که شامل ژن C-kit (همچنین به عنوان گیرنده پروتوآنکوژن KIT تیروزین کیناز نیز شناخته می شود). این تغییرات منجر به فعال شدن پروتئین C-kit می شود که منجر به رشد کنترل نشده سلول و تشکیل تومور می شود. تقریباً 5 تا 10 درصد از GIST ها دارای جهش در ژن گیرنده آلفا فاکتور رشد مشتق از پلاکت (PDGFRA) هستند.

تومورهای استرومایی دستگاه گوارش GISTs

درمان اولیه برای GIST های موضعی برداشتن جراحی با هدف برداشتن تومور با حاشیه های جراحی منفی است. با این حال، در GIST های پیشرفته یا متاستاتیک، درمان هدفمند با مهارکننده های تیروزین کیناز (TKIs) رویکرد استاندارد است.

Imatinib mesylate (Gleevec) خط اول TKI است که در درمان GIST استفاده می شود. این به طور خاص فعالیت پروتئین C-kit جهش یافته و همچنین سایر گیرنده های مرتبط مانند گیرنده آلفا فاکتور رشد مشتق از پلاکت (PDGFRA) را مهار می کند. ایماتینیب در کنترل رشد تومور و افزایش طول عمر در بیماران مبتلا به GIST های پیشرفته یا متاستاتیک اثربخشی قابل توجهی نشان داده است. در مواردی که مقاومت یا عدم تحمل imatinib رخ دهد، سایر TKIها مانند sunitinib (Sutent) یا regorafenib (Stivarga) ممکن است در نظر گرفته شوند.

لوسمی میلوئید حاد (AML): لوسمی حاد میلوئیدی (AML) نوعی سرطان خون است که بر مغز استخوان و سلول های خونی تأثیر می گذارد. این بیماری با رشد و تجمع سریع سلول‌های میلوئید غیرطبیعی مشخص می‌شود که گلبول‌های سفید نابالغ هستند که معمولاً به انواع مختلف سلول‌های خونی بالغ تبدیل می‌شوند. AML می تواند در هر سنی رخ دهد، اما در افراد مسن شایع تر است.

علت دقیق AML اغلب ناشناخته است، اگرچه برخی از عوامل خطر مانند قرار گرفتن در معرض اشعه، داروهای شیمی درمانی خاص، سندرم های ژنتیکی خاص، و درمان قبلی برای سایر سرطان ها، می توانند احتمال ابتلا به این بیماری را افزایش دهند. در برخی موارد AML، بلاست های لوسمیک پروتئین C-kit را در سطح خود بیان می کنند. این بیان با پیش آگهی ضعیف و مقاومت در برابر شیمی درمانی همراه است. شناسایی وجود بیان C-kit به طبقه بندی خطر و برنامه ریزی درمان برای بیماران AML کمک می کند.

الگوریتم تشخیص لوسمی حاد میلوئیدی AML

استراتژی های درمان AML با جهش های C-kit هنوز در حال تکامل هستند. به طور کلی، رژیم های شیمی درمانی فشرده، مانند شیمی درمانی القایی با سیتارابین و آنتراسیکلین ها، استاندارد مراقبت برای AML هستند. با این حال، وجود جهش های c-kit ممکن است بر تصمیمات درمانی تأثیر بگذارد. در برخی موارد، درمان هدفمند با TKIs، از جمله midostaurin (Rydapt) یا dasatinib (Sprycel)، ممکن است در نظر گرفته شود، به ویژه در بیماران با جهش‌های خاص C-kit. آزمایش های بالینی و پروفایل مولکولی برای شناسایی مناسب ترین گزینه های درمانی در این موارد مهم هستند.

ماستوسیتوز: ماستوسیتوز یک اختلال نادر است که با تجمع و فعال شدن غیر طبیعی ماست سل ها در بافت های مختلف بدن مشخص می شود. ماست سل ها نوعی گلبول سفید هستند که نقش مهمی در پاسخ ایمنی بدن به ویژه در واکنش های آلرژیک دارند. در ماستوسیتوز، تعداد زیادی ماست سل در پوست، مغز استخوان، دستگاه گوارش، کبد، طحال و سایر اندام ها ایجاد می شود.

در زیر مجموعه ای از موارد ماستوسیتوز، جهش در ژن C-kit منجر به فعال شدن سازنده گیرنده C-kit می شود که به تکثیر ماست سل ها کمک می کند. آزمایش جهش های C-kit به تشخیص و طبقه بندی ماستوسیتوز کمک می کند.

ماستوسیتوز

سوالات متداول

نقش C-kit یا ژن CD117 در عملکرد طبیعی سلول چیست؟

ژن C-kit یا CD117 یک گیرنده تیروزین کیناز به نام گیرنده C-kit را کد می کند. این گیرنده بر روی سطح انواع مختلف سلول از جمله سلول های بنیادی خونساز، ملانوسیت ها و سلول های زایا بیان می شود. گیرنده C-kit نقش مهمی در سیگنال دهی سلولی، رشد و بقا دارد.

در عملکرد طبیعی سلول، گیرنده C-kit با لیگاند خود، فاکتور سلول های بنیادی (SCF) تعامل می کند و منجر به فعال شدن مسیرهای سیگنال دهی پایین دست می شود. این مسیرها فرآیندهای سلولی مانند تکثیر سلولی، تمایز، مهاجرت و بقا را تنظیم می کنند. گیرنده C-kit به ویژه در توسعه و نگهداری دودمان های مختلف سلولی، از جمله سلول های خونی، سلول های رنگدانه ای در پوست و سلول های تولید مثلی مهم است.

جهش در ژن C-kit یا CD117 چگونه به ایجاد بیماری های خاص کمک می کند؟

جهش در ژن C-kit یا CD117 می تواند منجر به اختلال در تنظیم مسیر سیگنالینگ   گیرنده C-kit شود و به ایجاد بیماری های خاص کمک کند. یک مثال قابل توجه تومورهای استرومایی دستگاه گوارش (GISTs) است که در آن جهش های فعال کننده در ژن C-kit اغلب یافت می شود. این جهش ها منجر به فعال شدن گیرنده C-kit می شود که منجر به رشد کنترل نشده سلول و تشکیل GIST می شود.

علاوه بر GISTs، جهش در ژن C-kit با سایر بدخیمی ها مانند لوسمی میلوئید حاد (AML)، ملانوم، سمینوما و انواع خاصی از سرطان های تخمدان و بیضه مرتبط است. این جهش‌ها می‌توانند باعث تکثیر سلولی غیرطبیعی، بقا و پیشرفت تومور شوند.

جهش های ژن C-kit یا CD117 چقدر در جمعیت عمومی شایع است؟

جهش های ژن C-kit یا CD117 در جمعیت عمومی نسبتا نادر است. شیوع بسته به بیماری خاص و جمعیت مورد مطالعه متفاوت است. در GIST ها، جهش های فعال کننده در ژن C-kit تقریباً در 70 تا 80 درصد موارد یافت می شود. با این حال، در سایر سرطان‌ها مانند AML یا ملانوم، جهش‌های C-kit کمتر شایع هستند و در درصد کمی از بیماران (کمتر از 10 درصد) رخ می‌دهند.

آیا جهش های ژن C-kit یا CD117 ارثی هستند یا اکتسابی؟

جهش های ژن C-kit یا CD117 می توانند ارثی یا اکتسابی باشند. جهش های ارثی در سلول های زایا وجود دارد و می تواند از والدین به فرزندان آنها منتقل شود. این جهش‌های ژنتیکی با سندرم‌های ژنتیکی خاصی مانند سندرم GIST خانوادگی مرتبط هستند، که در آن افراد مبتلا به دلیل جهش‌های ارثی C-kit خطر ابتلا به GIST را افزایش می‌دهند.

جهش‌های اکتسابی که به عنوان جهش‌های سوماتیک نیز شناخته می‌شوند، به‌طور خودبه‌خود در طول زندگی فرد رخ می‌دهند و ارثی نیستند. این جهش‌ها در سلول‌های خاص در طول زندگی فرد ایجاد می‌شوند و به ایجاد موارد پراکنده بیماری‌هایی مانند GIST یا سایر سرطان‌ها کمک می‌کنند.

جهش های ژن C-kit یا CD117 چگونه بر پاسخ به درمان های خاص تأثیر می گذارد؟

جهش های ژن C-kit یا CD117 پیامدهای قابل توجهی برای پاسخ به درمان های خاص، به ویژه در GIST دارند. بیماران مبتلا به GIST که دارای جهش های C-kit هستند، به ویژه آنهایی که مناطق خاصی از ژن C-kit را تحت تاثیر قرار می دهند، به احتمال زیاد به درمان با مهارکننده های تیروزین کیناز (TKIs) پاسخ می دهند. TKI ها مانند ایماتینیب (Gleevec)، فعال شدن نابجای گیرنده C-kit جهش یافته را مسدود می کنند و منجر به پسرفت تومور و بهبود نتایج می شود.

با این حال، وجود جهش های C-kit در سرطان های دیگر مانند AML لزوماً به معنای پاسخ درمانی مستقیم به TKI نیست. پاسخ به درمان به عوامل متعددی از جمله جهش خاص و تعامل آن با سایر تغییرات ژنتیکی بستگی دارد. در این موارد، درمان‌های هدفمند اضافی یا رویکردهای درمانی جایگزین ممکن است در نظر گرفته شوند.

آیا درمان های هدفمندی برای بیماران مبتلا به جهش ژن C-kit یا CD117 وجود دارد؟

برای GIST، درمان های هدفمند، انقلابی در مدیریت بیماران مبتلا به جهش های C-kit ایجاد کرده است. Imatinib mesylate (Gleevec) خط اول درمان استاندارد برای GIST های پیشرفته یا متاستاتیک است. سایر TKIها مانند سونیتینیب (Sutent) و regorafenib (Stivarga) به عنوان گزینه های درمانی بعدی برای بیمارانی که مقاومت یا عدم تحمل به ایماتینیب ایجاد می کنند، استفاده می شود.

در سایر بیماری ها، در دسترس بودن درمان های هدفمند به طور خاص برای جهش های ژن C-kit یا CD117 محدود است. آزمایش‌های بالینی و تلاش‌های تحقیقاتی برای شناسایی رویکردهای درمانی جدید و گسترش گزینه‌های درمانی برای بیماران مبتلا به این جهش‌ها در حال انجام است.

چالش های بالقوه در توسعه درمان های موثر برای جهش های ژن C-kit یا CD117 چیست؟

چالش‌های متعددی در توسعه درمان‌های مؤثر برای جهش‌های ژن C-kit یا CD117 وجود دارد. یکی از چالش ها ناهمگونی ژنتیکی این جهش ها است. جهش های مختلف در ژن C-kit می توانند اثرات متفاوتی بر عملکرد گیرنده C-kit و پاسخ آن به درمان های هدفمند داشته باشند. بنابراین، شناسایی دقیق و شناسایی جهش‌های خاص برای استراتژی‌های درمانی شخصی ضروری است.

چالش دیگر ایجاد مقاومت در برابر درمان های هدفمند در طول زمان است. برخی از بیماران در ابتدا به خوبی به TKI پاسخ می‌دهند، اما ممکن است در نهایت به دلیل جهش‌های ثانویه یا فعال شدن مسیرهای سیگنالینگ جایگزین، مقاومت پیدا کنند. شناخت مکانیسم های مقاومت و توسعه راهبردهایی برای غلبه بر آن از حوزه های فعال تحقیق است.

علاوه بر این، نادر بودن برخی جهش‌های C-kit در جمعیت عمومی می‌تواند انجام آزمایش‌های بالینی در مقیاس بزرگ و جمع‌آوری داده‌های کافی برای ارزیابی اثربخشی درمان‌های هدفمند را چالش‌برانگیز کند. همکاری بین محققان، مطالعات پروفایل مولکولی، و گنجاندن بیماران در کارآزمایی‌های بالینی برای پیشبرد گزینه‌های درمانی حیاتی است.

چگونه جهش های ژن C-kit یا CD117 بر پیش آگهی و میزان بقا در افراد مبتلا تأثیر می گذارد؟

تأثیر جهش های ژن C-kit یا CD117 بر پیش آگهی و میزان بقا می تواند بسته به بیماری خاص و سایر عوامل متفاوت باشد. در GIST، وجود برخی جهش‌های C-kit، مانند جهش اگزون 9، با خطر بالاتر عود تومور و پیش‌آگهی ضعیف‌تر در مقایسه با سایر جهش‌ها مرتبط است. با این حال، پیش آگهی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله مرحله تومور، اندازه، محل و ویژگی های بیمار است.

در AML، اهمیت پیش آگهی جهش های C-kit پیچیده تر است و به عوامل متعددی مانند جهش خاص، همزمانی آن با سایر ناهنجاری های ژنتیکی و مشخصات ژنتیکی کلی لوسمی بستگی دارد. برخی از مطالعات ارتباط بین جهش های C-kit و پیامدهای نامطلوب را نشان می دهند، در حالی که برخی دیگر تأثیر قابل توجهی بر پیش آگهی نشان نمی دهند.

توجه به این نکته مهم است که پیش آگهی و میزان بقا تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند و وجود جهش های C-kit به تنهایی ممکن است تنها عامل تعیین کننده پیامدهای بیمار نباشد.

 آیا سبک زندگی یا عوامل محیطی وجود دارد که با جهش های ژن C-kit یا CD117 تعامل داشته باشد؟

ارتباط بین جهش های ژن C-kit یا CD117 و شیوه زندگی یا عوامل محیطی به خوبی ثابت نشده است. با این حال، مشخص شده است که برخی عوامل محیطی مانند قرار گرفتن در معرض تشعشعات یا مواد شیمیایی خاص، می‌توانند خطر ابتلا به سرطان‌ها از جمله GIST و ملانوم را افزایش دهند که می‌تواند با جهش‌های C-kit مرتبط باشد. تحقیقات بیشتری برای درک بهتر تعامل بالقوه بین جهش های C-kit و شیوه زندگی یا عوامل محیطی مورد نیاز است.

 آیا اقدامات پیشگیرانه یا استراتژی هایی برای کاهش خطر جهش ژن C-kit یا CD117 وجود دارد؟

از آنجایی که جهش‌های ژن C-kit یا CD117 عمدتاً تغییرات ژنتیکی هستند، هیچ اقدام پیشگیرانه یا استراتژی خاصی برای کاهش خطر این جهش‌ها وجود ندارد. با این حال، حفظ یک سبک زندگی سالم، مانند اجتناب از قرار گرفتن در معرض مواد سرطان‌زا، اتخاذ یک رژیم غذایی متعادل، انجام فعالیت‌های بدنی منظم، و انجام معاینات معمول پزشکی، می‌تواند به سلامت کلی کمک کند و ممکن است به طور غیرمستقیم خطر ابتلا به برخی بیماری‌ها و سرطان های مرتبط با جهش های C-kit را کاهش دهد.

در سایت Medline Plus در مورد جهش‌های ژن C-kit یا CD117 بیشتر بخوانید:

ژن C-kit دستورالعمل هایی را برای ساختن عضوی از خانواده پروتئینی به نام گیرنده تیروزین کیناز ارائه می دهد. گیرنده تیروزین کیناز سیگنال ها را از سطح سلول از طریق فرآیندی به نام انتقال سیگنال به سلول منتقل می کند. پروتئین KIT در غشای سلولی انواع خاصی از سلول ها یافت می شود که در آن پروتئین خاصی به نام فاکتور سلول های بنیادی به آن متصل می شود.

این اتصال پروتئین KIT را روشن می کند (فعال می کند) که سپس پروتئین های دیگر را در داخل سلول با افزودن خوشه ای از اتم های اکسیژن و فسفر (یک گروه فسفات) در موقعیت های خاص فعال می کند. این فرآیند که فسفوریلاسیون نامیده می شود، منجر به فعال شدن یک سری پروتئین در مسیرهای سیگنال دهی متعدد می شود.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
برچسب ها:

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

 • Dessinioti C, Stratigos AJ, Rigopoulos D, Katsambas AD. A review of genetic disorders of hypopigmentation: lessons learned from the biology of melanocytes. Exp Dermatol. 2009 Sep;18(9):741-9. doi: 10.1111/j.1600-0625.2009.00896.x. Epub 2009 Jun 23. 
 • Ezoe K, Holmes SA, Ho L, Bennett CP, Bolognia JL, Brueton L, Burn J, Falabella R, Gatto EM, Ishii N, et al. Novel mutations and deletions of the KIT (steel factor receptor) gene in human piebaldism. Am J Hum Genet. 1995 Jan;56(1):58-66.
 • Falchi L, Verstovsek S. Kit Mutations: New Insights and Diagnostic Value. Immunol Allergy Clin North Am. 2018 Aug;38(3):411-428. doi: 10.1016/j.iac.2018.04.005. Epub 2018 Jun 9.
 • Hirota S, Isozaki K, Moriyama Y, Hashimoto K, Nishida T, Ishiguro S, Kawano K, Hanada M, Kurata A, Takeda M, Muhammad Tunio G, Matsuzawa Y, Kanakura Y, Shinomura Y, Kitamura Y. Gain-of-function mutations of c-kit in human gastrointestinal stromal tumors. Science. 1998 Jan 23;279(5350):577-80. doi: 10.1126/science.279.5350.577.
 • Hoermann G, Gleixner KV, Dinu GE, Kundi M, Greiner G, Wimazal F, Hadzijusufovic E, Mitterbauer G, Mannhalter C, Valent P, Sperr WR. The KIT D816V allele burden predicts survival in patients with mastocytosis and correlates with the WHO type of the disease. Allergy. 2014 Jun;69(6):810-3. doi: 10.1111/all.12409. Epub 2014 Apr 17
 • Hongyo T, Li T, Syaifudin M, Baskar R, Ikeda H, Kanakura Y, Aozasa K, Nomura T. Specific c-kit mutations in sinonasal natural killer/T-cell lymphoma in China and Japan. Cancer Res. 2000 May 1;60(9):2345-7.
 • Isozaki K, Terris B, Belghiti J, Schiffmann S, Hirota S, Vanderwinden JM. Germline-activating mutation in the kinase domain of KIT gene in familial gastrointestinal stromal tumors. Am J Pathol. 2000 Nov;157(5):1581-5. doi: 10.1016/S0002-9440(10)64795-5.
 • Lim KH, Pardanani A, Tefferi A. KIT and mastocytosis. Acta Haematol. 2008;119(4):194-8. doi: 10.1159/000140630. Epub 2008 Jun 20.
 • Lopez V, Jorda E. Piebaldism in a 2-year-old girl. Dermatol Online J. 2011 Feb 15;17(2):13.
 • Nakai Y, Nonomura N, Oka D, Shiba M, Arai Y, Nakayama M, Inoue H, Nishimura K, Aozasa K, Mizutani Y, Miki T, Okuyama A. KIT (c-kit oncogene product) pathway is constitutively activated in human testicular germ cell tumors. Biochem Biophys Res Commun. 2005 Nov 11;337(1):289-96. doi: 10.1016/j.bbrc.2005.09.042.
 • Roskoski R Jr. Signaling by Kit protein-tyrosine kinase–the stem cell factor receptor. Biochem Biophys Res Commun. 2005 Nov 11;337(1):1-13. doi: 10.1016/j.bbrc.2005.08.055.
 • Spritz RA, Giebel LB, Holmes SA. Dominant negative and loss of function mutations of the c-kit (mast/stem cell growth factor receptor) proto-oncogene in human piebaldism. Am J Hum Genet. 1992 Feb;50(2):261-9.
 • Spritz RA. Molecular basis of human piebaldism. J Invest Dermatol. 1994 Nov;103(5 Suppl):137S-140S. doi: 10.1111/1523-1747.ep12399455.
 • Spritz RA. Piebaldism, Waardenburg syndrome, and related disorders of melanocyte development. Semin Cutan Med Surg. 1997 Mar;16(1):15-23. doi: 10.1016/s1085-5629(97)80031-4.
 • Thomas I, Kihiczak GG, Fox MD, Janniger CK, Schwartz RA. Piebaldism: an update. Int J Dermatol. 2004 Oct;43(10):716-9. doi: 10.1111/j.1365-4632.2004.02114.x. No abstract available.
 • Tremblay D, Carreau N, Kremyanskaya M, Mascarenhas J. Systemic Mastocytosis: Clinical Update and Future Directions. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2015 Dec;15(12):728-38. doi: 10.1016/j.clml.2015.07.644. Epub 2015 Aug 5.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top