آزمایش تعیین گروه خونی | Blood Typing

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آزمایش تعیین گروه خونی | Blood Typing

آزمایش تعیین گروه خونی، آزمایشی است که نوع گروه خونی افراد را تعیین می کند. اگر به انتقال خون نیاز دارید یا قصد اهدای خون دارید، انجام این آزمایش ضروری است. همه گروه های خونی با هم سازگار نیستند، بنابراین مهم است که گروه خونی خود را بشناسید. دریافت خونی که با گروه خونی شما ناسازگار است می‌تواند باعث واکنش ایمنی خطرناکی شود.

اسامی دیگر:

 • Blood Group
 • Rh Factor
 • ABO Group and Rh Type

چرا آزمایش تعیین گروه خونی درخواست می شود؟

 • برای تعیین گروه خونی ABO و گروه Rh

چه زمانی آزمایش تعیین گروه خونی بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که به تزریق خون یا اجزای خون نیاز دارید.
 • هنگامی که در یک مرکز جمع آوری خون اهدا می کنید یا یک عضو ، بافت یا مغز استخوان را برای پیوند اهدا می کنید.
 • قبل یا در دوران بارداری یک زن برای تعیین خطر ناسازگاری Rh با جنین

نمونه مورد نیاز برای آزمایش تعیین گروه خونی:

 • نوع نمونه: خون کامل (جهت انجام تست سل تایپ)، سرم یا پلاسما (جهت انجام تست بک تایپ)
 • لوله: لوله با درب بنفش یا صورتی(حاوی ضد انعقاد EDTA) / لوله با درب قرمز یا زرد (لوله لخته)

در نوزادان تازه متولد شده، ممکن است از خون بند ناف یا مقدار کمی از خون پاشنه پا برای آزمایش استفاده شود.

لوله مورد نیاز برای آزمایش اینترلوکین 6

لوله مورد نیاز برای آزمایش تعیین گروه خونی

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-تعیین-گروه-خونیشرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-تعیین-گروه-خونی

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نام روش انجام آزمایش تعیین گروه خونی:

هماگلوتیناسیون

شرح روش

آگلوتیناسیون گلبول های قرمز بیمار با آنتی سرم نشان دهنده وجود آنتی ژن مربوطه بر روی گلبول های قرمز است. آگلوتیناسیون پلاسمای بیمار با گلبول های قرمز معرف نشان دهنده حضور آنتی بادی های مربوطه است.

روش هماگلوتیناسیون برای تعیین گروه خون

روش هماگلوتیناسیون برای تعیین گروه خون

آمادگی قبل از انجام آزمایش تعیین گروه خونی:

 • قبل از آزمایش نیازی به ناشتا نیست.
 • نمونه خون باید قبل از تجویز دکستران، یک افزایش دهنده حجم پلاسما، گرفته شود.

چه چیزی در آزمایش تعیین گروه خونی مورد بررسی قرار می گیرد؟

گروههای خونی بر اساس نشانگرها (کربوهیدراتها یا پروتئینهای خاص) یا آنتی ژنهای موجود در سطح گلبولهای قرمز خون (RBCs) است. دو آنتی ژن اصلی یا شناسه سطحی در گلبول های قرمز انسانی آنتی ژن A و B هستند. آنتی ژن سطحی مهم دیگر Rh نام دارد. گروه بندی خون وجود یا عدم وجود این آنتی ژن ها را برای تعیین گروه خونی ABO و گروه Rh افراد تشخیص می دهد.

آنتی ژن های سطحی گلبول قرمز

آنتی ژن های سطحی گلبول قرمز

ساختار آنتی ژن های A، B و H:

ژن های ABO برای تولید آنتی ژن های ABO کد نمی کنند. اما گلیکوزیل ترانسفراز خاصی تولید می کند که قند را به مواد اولیه اولیه اضافه می کند.
ژن‌های A و B سنتز آنزیم خاصی را کنترل می‌کنند که مسئول افزودن بقایای تک کربوهیدراتی برای گروه‌های A و B به گلیکوپروتئین‌های آنتی ژنی پایه یا گلیکولیپیدها با فوکوز قند نهایی روی گلبول‌های قرمز شناخته شده به عنوان ماده H است.

تشکیل آنتی ژن های گروه خونی A، B و H

تشکیل آنتی ژن های گروه خونی A، B و H

افرادی که گلبول های قرمز خون آنها دارای آنتی ژن A هستند، گروه خونی A، آنهایی که دارای آنتی ژن B هستند، گروه B، آنهایی که دارای هر دو آنتی ژن A و B هستند، در گروه AB قرار دارند و افرادی که هیچ کدام از این نشانگرها را ندارند، در گروه خونی O قرار دارند.

آنتی ژن های سطحی گلبول قرمز

آنتی ژن های سطحی گلبول قرمز

تفسیر نتایج گروه خونی ABO

 • نوع A: سلول های حاوی آنتی ژن A با سرم آبی آنتی A آگلوتینه می شوند. آگلوتیناسیون باعث می شود که سلول ها از محلول آبی خارج شوند.
 •  نوع B: سلول های حاوی آنتی ژن B با سرم زرد آنتی B آگلوتینه می شوند.
 • نوع AB: سلول های دارای هر دو آنتی ژن A و B با هر دو ضد سرم آگلوتینه می شوند.
 • نوع O: سلول های بدون آنتی ژن با هیچ یک از آنتی سرم ها واکنش نمی دهند. آبی و زرد به دلیل سلول های معلق که آگلوتینه نشده اند قابل مشاهده نیستند.
تفسیر نتایج گروه خونی ABO

تفسیر نتایج گروه خونی ABO

فاکتور Rh که به عنوان فاکتور D نیز شناخته می شود، به این دلیل نامگذاری شد که میمون رزوس در تحقیقات اولیه در مورد این عامل استفاده می شد. یک فرد یا Rh مثبت یا Rh منفی است. افراد Rh مثبت دارای آنتی ژن Rh در گلبول های قرمز هستند و هیچ آنتی بادی در برابر فاکتور Rh ندارند.

 • سیستم Rh از نظر اهمیت بعد از سیستم ABO دوم است.
 • در سال 1939، لوین و استتسون یک آگلوتین غیرمعمول را در سرم مادر جنین مرده به دنیا آوردند تا 80 درصد از اهداکنندگان تصادفی سازگار با ABO را بچسباند.
 • در سال 1940 لندشتاینر و وینر خون از میمون ماکاکوس رزوس را به خرگوش و خوکچه هندی تزریق کردند که منجر به تولید آنتی بادی شد. این آنتی بادی ها گلبول های قرمز حدود 85 درصد از اهداکنندگان انسانی را آگلوتینه کردند.
 • این دو آنتی بادی یکسان بودند.
 • به فردی که دارای آنتی ژن مربوطه بود Rh مثبت می گفتند.
 • به فردی که آنتی ژن را دفع می کرد Rh منفی می گفتند.
 • خرگوش ضد رزوس به خاطر لندشتاینر و وینر ضد LW نامگذاری شد.
 • آنتی بادی های انسانی همان آنتی Rh نامیده می شوند.

فرد Rh منفی روی گلبول های قرمز خون آنتی ژنی ندارد و اگر قبلاً توسط خون Rh مثبت حساس شده باشد، آنتی بادی ضد Rh دارد.در مردان Rh منفی، این حساسیت از طریق انتقال خون با Rh مثبت رخ می دهد. در زنان Rh منفی، حساسیت ممکن است از طریق انتقال خون با Rh مثبت یا از طریق بارداری که در آن جنین Rh مثبت بود، رخ دهد.

آنتی ژن Rh در سطح گلبول های قرمزبدن ما به طور طبیعی آنتی بادی هایی از نوع IgM علیه آنتی ژن های A و B تولید می کند که در گلبول های قرمز خون نداریم. به عنوان مثال ، فردی که گروه خونی A دارد، آنتی بادی های ضد B علیه آنتی ژن های B روی گلبول های قرمز خون و فردی که نوع B دارد، آنتی بادی های ضد A را علیه آنتی ژن های A خواهد داشت. افراد با گروه خونی AB هیچ کدام از این آنتی بادی ها را ندارند، در حالی که افراد دارای گروه خونی O هر دو را دارند.

این آنتی بادی ها برای تعیین گروه خونی افراد مفید است و به تعیین انواع خونی که می تواند با خیال راحت دریافت کند (سازگاری) کمک می کند. به عنوان مثال، اگر فردی که دارای گروه A با آنتی بادی های ضد آنتی ژن B است، با خون گروه B تزریق شود، آنتی بادی های خود سلول های قرمز خون منتقل شده را هدف قرار داده و از بین می برد و باعث عوارض شدید و کشنده می شود. به بنابراین، مطابقت گروه خونی فرد با خونی که باید تزریق شود بسیار مهم است.

واکنش همولیتیک

واکنش همولیتیک

انتقال خون در واقع پیوند بافت (خون) از فردی به فرد دیگر است. مهم است که گیرنده آنتی بادی برای گلبول های قرمز اهداکننده نداشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است یک واکنش حساسیت مفرط وجود داشته باشد که می تواند از تب خفیف تا آنافیلاکسی همراه با همولیز شدید داخل عروقی متفاوت باشد. اگر آنتی‌بادی‌های ABO اهداکننده علیه آنتی‌ژن‌های گیرنده وجود داشته باشد، معمولاً فقط حداقل واکنش‌ها رخ می‌دهد.

افرادی که دارای گروه خونی O هستند، اهداکنندگان جهانی محسوب می شوند، زیرا آنها آنتی ژن روی گلبول های قرمز خود ندارند. افراد دارای خون گروه AB به عنوان دریافت کننده جهانی در نظر گرفته می شوند زیرا هیچ آنتی بادی برای واکنش به خون تزریق شده ندارند. خون گروه O معمولاً در شرایط اضطراری که در آن از دست دادن خون سریع و تهدید کننده زندگی رخ می دهد و نیاز به تزریق فوری است، تزریق می شود. زمانی که از نوع O استفاده می شود احتمال واکنش انتقال خون کمتر است.

گیرنده و دهنده خون

گیرنده و دهنده خون

زنان در سنین باروری باید خون گروه O منفی دریافت کنند، و مردان معمولاً خون گروه O مثبت را در صورت نیاز به تزریق اضطراری قبل از خون نوع خاص یا خون متقاطع دریافت می کنند.

فراوانی گروه های خونی

فراوانی گروه های خونی

برخلاف آنتی بادی های آنتی ژن A و B، آنتی بادی Rh به طور طبیعی تولید نمی شود. یعنی آنتی بادی های Rh تنها زمانی ایجاد می شوند که فردی که فاکتور Rh روی گلبول های قرمز خود ندارد (Rh منفی) در معرض گلبول های قرمز Rh مثبت قرار می گیرد. این می تواند در دوران بارداری یا هنگام تولد هنگامی رخ دهد که یک زن Rh منفی باردار یک نوزاد Rh مثبت است، یا گاهی اوقات هنگامی که یک فرد Rh منفی با خون Rh مثبت تزریق می شود.

در هر صورت، اولین تماس با آنتی ژن Rh ممکن است منجر به واکنش قوی در برابر سلولهای Rh مثبت نشود، اما قرار گرفتن در معرض بعدی ممکن است واکنشهای شدیدی را ایجاد کند. لازم به ذکر است که آنتی بادی های علیه Rh از نوع IgG هستند.

اگر خون مادر Rh منفی باشد، خون پدر نیز باید تایپ شود. اگر خون او Rh+ باشد، خون زن باید از نظر وجود آنتی بادی های Rh (با آزمایش کومبس غیرمستقیم) بررسی شود. اگر غربالگری اولیه منفی باشد (آنتی بادی برای Rh یافت نشد)، آزمایش در هفته های 28 تا 30 و هفته 36 بارداری تکرار می شود. اگر این آزمایش ها نیز منفی باشد، جنین در خطر نیست.

با این حال، اگر آزمایش مثبت باشد، جنین در خطر ابتلا به بیماری همولیتیک نوزاد (اریتروبلاستوز فتالیس) است. در این بیماری مادر Rh– و جنین Rh+ است. هر گونه خونریزی جنینی که رخ می دهد می تواند مادر را برای تشکیل آنتی بادی های ضد Rh حساس کند. این آنتی بادی ها از جفت عبور می کنند و گلبول های قرمز جنین را همولیز می کنند. مشکلاتی از کم خونی خفیف جنین تا مرگ جنین در رحم ممکن است رخ دهد. شدت کم خونی همولیتیک را می توان با تعیین مقدار بیلی روبین در مایع آمنیوتیک ارزیابی کرد.

حساس شدن گلبول های قرمز جنین

حساس شدن گلبول های قرمز جنین

با تایپ Rh در دوران بارداری می توان از بیماری همولیتیک نوزادان جلوگیری کرد. اگر مادر Rh– باشد، باید به او توصیه شود که کاندیدای Rho-GAM (ایمونوگلوبولین Rh که آنتی ژن Rh را “خنثی می کند”) پس از زایمان است. RhoGAM می تواند احتمال مشکلات همولیتیک جنین را در طول بارداری های بعدی کاهش دهد.

وراثت ژن های ABO RBC و ساختار شیمیایی آنتی ژن های A و B:

 • نظریه وراثت گروه های خونی ABO اولین بار توسط برنشتاین در سال 1924 توصیف شد.
 • او فرض کرد که هر فردی یک ژن ABO را از هر والدین به ارث می برد. این 2 ژن تصمیم می گیرند که کدام آنتی ژن ABO روی غشای RBC وجود دارد.
 • یک مکان در هر کروموزوم 9 توسط یک ژن A، B یا O اشغال شده است.
 • ژن‌های ABO در واقع برای تولید آنتی‌ژن‌های ABO کد نمی‌کنند، بلکه گلیکوزیل ترانسفرازهای خاصی را تولید می‌کنند که قندها را به ماده اولیه اولیه اضافه می‌کنند.
 • وراثت ژن H یا D (Rh) مستقل از وراثت ژن های ABO است. با این حال، آنتی ژن های A، B و H از همان مواد اولیه اولیه یعنی محصولات ژنتیکی تشکیل می شوند.
 • ماده اصلی یک گلیکوپروتئین یا گلیکولیپیدها است که در پاسخ به آنزیم ترانسفرازهای خاص نشان داده شده توسط ژن های والدین به ارث برده شده، به آن قند اضافه می شود.
 • وجود مواد A، B و H در بزاق، گواه وراثت یک ژن A، ژن B و ژن H است.
 • آنتی ژن های A و B روی تمام سلول های بدن وجود دارند.
 • آنتی ژن D یا H فقط بر روی گلبول های قرمز حضور دارند.
 جدول تعیین گروه خونی فرزند بر اساس گروه خونی پدر و مادر

جدول تعیین گروه خونی فرزند بر اساس گروه خونی پدر و مادر

وجود مواد A، B و H در مایعات زیر یافت می شود:

 • بزاق
  شیر
  مایعات آمنیوتیک
  شیره های گوارشی
  صفرا
  ادرار
  مایعات پاتولوژیک مانند جنب، صفاق، مایعات پریکارد و کیست تخمدان

تشکیل آنتی بادی های ABO:

 • آنتی بادی های سیستم ABO گروه خونی توسط باکتری ها و سایر مواد موجود در محیط اطراف ما تحریک می شوند.
 • این آنتی بادی ها از واکنش متقاطع ناشی می شوند و در بدو تولد و با قرار گرفتن در معرض مواد خارجی شروع می شوند.
 • اینها معمولاً در بدو تولد پایین هستند (تیتر) تا زمانی که نوزادان 3 تا 6 ماهه شوند.
 • سطح اوج آن در سن 5 تا 10 سالگی است و سپس با افزایش سن به تدریج شروع به کاهش می کند.
 • بیماران بالای 65 سال تیتر پایینی خواهند داشت و ممکن است آنتی بادی در گروه معکوس غیرقابل تشخیص باشد.

عوامل مداخله گر در آزمایش تعیین گروه خونی:

 • آنتی بادی های جزئی غیر ABO یا غیر Rh (D) می توانند در بدست آوردن یک کراس مچ درست اختلال ایجاد کنند.
 • همولیز نمونه خون ممکن است نتایج آزمایش را تغییر دهد
 • تجویز دکستران یا مواد حاجب IV قبل از آزمایش ممکن است نتایج آزمایش را تغییر دهد.
 • گلبول های قرمز پوشش داده شده با آنتی بادی در بیمار ممکن است در محیطی با پروتئین بالا آگلوتینه شوند.
 • تاریخچه انتقال خون اخیر را بپرسید که ممکن است ترکیبی از نوع سلول را به همراه داشته باشد و در آزمایش ظاهر سلولی مختلط را نشان دهد.
 • اگر یک آنتی ژن ژنوتیپ غیر معمول وجود داشته باشد، A یا B ضعیف بیان می شود.
 • گروه های خونی A2B و A3B ممکن است با معرف های ضد سرم آنتی A واکنش ضعیفی نشان دهند. اگر آنتی A1 وجود داشته باشد، ممکن است نمونه به اشتباه به عنوان گروه خونی B تشخیص داده شود. سرم های نمونه فکری گروه B باید با گلبول های قرمز A1 و A2 آزمایش شود تا با آنتی A1 تمایز داده شود اما آنتی A در سرم آنها وجود نداشته باشد.
 • ممکن است در بیماری هایی مانند لوسمی حاد یا اختلال همولیتیک غیر بدخیم نتایج کاذب داشته باشد. در این موارد آنتی ژن های ABO ضعیف هستند.
 • گلبول های قرمز ممکن است ناهنجاری های ژنتیکی یا ناهنجاری های سطحی اکتسابی داشته باشند که آنها را پلی آگلوتین پذیر می کند.
 • باکتری های گرم منفی ممکن است فعالیتی مشابه گروه B ایجاد کنند.
 • سطوح بالای پروتئین و فیبرینوژن ممکن است باعث تشکیل رولو شود که ممکن است به عنوان آگلوتیناسیون اشتباه گرفته شود.
 • همانطور که در کیست تخمدان دیده می شود، در شرایط خاص، مواد خاص گروه خونی با غلظت بالا وجود دارد که ممکن است در صورت استفاده از گلبول های قرمز شسته نشده، آنتی A و آنتی B را خنثی کند.
 • گلبول های قرمز شسته نشده در صورت مولتیپل میلوما ممکن است به دلیل تشکیل رولو نتایج مثبت کاذب بدهد.
 • نوزادانی که هنوز آنتی بادی ایجاد نکرده اند. آنها ممکن است آنتی بادی های مادر را داشته باشند.
 • افراد مسن ممکن است سطح آنتی بادی قوی کافی نداشته باشند.
 • توصیه می شود برای جلوگیری از این اشتباهات، قوانین را به شدت رعایت کنید، در غیر این صورت شما را به دردسر می اندازد.

ملاحظات بالینی آزمایش تعیین گروه خونی:

 • از اشتباهات جدا اجتناب شود. معمولاً هنگامی که برای تزریق خون نمونه گرفته می شود و آزمایش کراس مچ انجام می شود، یک نوار شناسایی بانک خون روی مچ دست بیمار اعمال شود. این باند را می توان با فرآورده های خونی که باید به بیمار تزریق شود مقایسه کرد.
 • از سیاست های سازمانی در مورد شناسایی بیمار قبل از تجویز خون پیروی کنید. معمولاً دو نفر باید تأیید کنند که گروه خونی و نوع Rh گیرنده و اهداکننده با هم سازگار هستند و اینکه گروه خونی مناسب قبل از تجویز خون استفاده می شود.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش تعیین گروه خونی استفاده می شود؟

برای تعیین گروه خونی افراد، تعیین اینکه آیا گروه گروه خونی A ، B ، AB یا O است یا خیر Rh مثبت است یا Rh منفی، از گروه بندی خون استفاده می شود.

ممکن است از نوع خون برای موارد زیر استفاده شود:

انتقال خون: از سازگاری بین گروه خونی فردی که نیاز به تزریق خون یا اجزای خون دارد و نوع ABO و Rh واحد خونی که انتقال داده می شود اطمینان حاصل کنید. تایپ خون همراه با آزمایش های دیگر مانند آنتی بادی اسکرینینگ RBC و کراس مچ انجام می شود تا مشخص شود فرد چه نوع خون یا اجزای خونی را می تواند با خیال راحت دریافت کند.

اگر یک واحد خون حاوی آنتی ژن ABO که گیرنده خون آنتی بادی به آن دارد به گیرنده تزریق شود، ممکن است یک واکنش انتقال خون بالقوه کشنده رخ دهد. به عنوان مثال، افرادی که دارای گروه خونی O هستند آنتی بادی های ضد A و B را در خون خود دارند. اگر یک واحد خون از گروه A ، B یا AB به این فرد تزریق شود، آنتی بادی های خون گیرنده با گلبول های قرمز واکنش نشان می دهد، آنها را از بین می برد و عوارض بالقوه جدی ایجاد می کند.

به طور مشابه، اگر یک فرد Rh منفی با خون Rh مثبت تزریق می شود، به احتمال زیاد فرد آنتی بادی علیه خون Rh مثبت تولید می کند. اگرچه این وضعیت در طول تزریق فعلی مشکلی برای گیرنده ایجاد نمی کند، تزریق خون با خون Rh مثبت در آینده می تواند منجر به واکنش جدی انتقال خون شود.

انتقال خون

انتقال خون

تعیین سازگاری بین یک زن باردار و نوزاد در حال رشد او (جنین): تایپ Rh به ویژه در دوران بارداری اهمیت دارد زیرا مادر و جنین او ممکن است ناسازگار باشند. اگر مادر Rh منفی باشد اما پدر Rh مثبت باشد، جنین ممکن است از نظر آنتی ژن Rh مثبت باشد. در نتیجه، بدن مادر می تواند آنتی بادی علیه آنتی ژن Rh ایجاد کند. آنتی بادی ها ممکن است از جفت عبور کرده و باعث تخریب گلبول های قرمز نوزاد شوند و منجر به بیماری شود که به آن بیماری همولیتیک جنین و نوزاد (HDFN) می گویند.

همولیتیک جنین و نوزاد (HDFN)

همولیتیک جنین و نوزاد (HDFN)

برای جلوگیری از ایجاد آنتی بادی Rh، مادر Rh منفی با تزریق Rh ایمنی گلوبولین در دوران بارداری و مجدداً پس از زایمان در صورت مثبت بودن Rh نوزاد تحت درمان قرار می گیرد. گلوبولین ایمنی Rh در دوران بارداری و زایمان به آنتی ژن Rh جنین متصل شده و و مانع از ایجاد آنتی بادی در برابر آنتی ژن Rh از مادر می شود.

تعیین گروه خونی اهداکنندگان بالقوه خون در یک مرکز انتقال خون. واحدهای خونی که از اهداکنندگان جمع آوری می شود، تایپ شده و سپس برچسب مناسبی دارند تا بتوانند برای افرادی که نیاز به گروه ABO خاص و نوع Rh دارند مورد استفاده قرار گیرند.

تعیین گروه خونی اهداکنندگان و دریافت کنندگان اعضا، بافتها یا مغز استخوان، به عنوان بخشی از آزمایش برای عمل پیوند. همراه با آزمایش HLA، از نوع خون ABO برای شناسایی و تطبیق اهداکنندگان پیوند اعضا و بافت با گیرندگان که دارای ژن ها و آنتی ژن های HLA مشابه یا قابل قبول هستند، استفاده می شود.

چه زمانی آزمایش تعیین گروه خونی درخواست می شود؟

گروه بندی ABO و تایپ Rh روی تمام خون های اهدا شده انجام می شود. همچنین زمانی که افراد نیاز به تزریق خون دارند انجام می شوند. شرایط یا شرایطی که ممکن است باعث انتقال خون شود عبارتند از:

 • کم خونی شدید و شرایط ایجاد کننده کم خونی مانند بیماری سلول داسی شکل و تالاسمی
 • خونریزی حین یا بعد از عمل
 • جراحت یا ضربه
 • از دست دادن بیش از حد خون
 • سرطان و اثرات شیمی درمانی
 • اختلالات خونریزی مانند هموفیلی

هنگامی که یک زن باردار می شود، آزمایش انجام می شود تا مشخص شود که Rh منفی است یا مثبت. همه نوزادان مادران Rh منفی بلافاصله پس از تولد برای ABO و Rh تایپ می شوند تا مشخص شود آیا مادر نیاز به دریافت گلوبولین ایمنی Rh دارد یا خیر.

هنگامی که فرد کاندید پیوند عضو، بافت یا مغز استخوان می شود یا زمانی که فرد مایل به اهدا کننده است، ممکن است دستور خون گیری داده شود. این یکی از اولین آزمایشهایی است که هنگام تعیین سازگاری اهدا کننده و گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد.

نتیجه آزمایش تعیین گروه خونی چه چیزی را نشان می دهد؟

نتایج آزمایش خون تعیین می کند که آیا فرد از نوع A ، B ، AB یا O است و آیا Rh منفی یا مثبت است یا خیر. نتایج به پزشک ارائه می دهد که چه خون یا اجزای خونی برای دریافت آن برای فرد ایمن خواهد بود.

جدول زیر نشان می دهد که چه نوع خونی را بیماران می توانند با خیال راحت بر اساس گروه خونی خود دریافت کنند.

22*اینها فقط برای تزریق RBC اعمال می شود. هنگام انتقال محصولات پلاسمایی و پلاکت ها ، گزینه های سازگار متفاوت است.

نتایج آزمایش خون نشان می دهد که Rh مثبت یا منفی یک زن باردار است. این اطلاعات نشان می دهد که آیا او ممکن است نامزد دریافت گلوبولین ایمنی Rh باشد یا خیر، که از ایجاد آنتی بادی علیه سلول های خونی جنین جلوگیری می کند.

نوع خون اهدایی بسیار مهم است زیرا این اطلاعات به پزشکان این امکان را می دهد تا تشخیص دهند که کدام بیمارها سازگار هستند و می توانند با خیال راحت آن خون را دریافت کنند.

به طور مشابه، هنگامی که یک عضو اهدا کننده، بافت یا مغز استخوان با گیرنده مورد نظر سازگار باشد، کمتر احتمال دارد در دوره بلافاصله پس از پیوند رد شود.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

اگرچه ناسازگاری Rh عواقب شدیدتری دارد، یکی از شایع ترین علل بیماری همولیتیک جنین و نوزاد (HDFN) در واقع ناسازگاری بین گروه های خونی ABO مادر و نوزاد است، نه عامل Rh. با این حال، از گروه بندی ABO نمی توان برای پیش بینی اینکه HDFN رخ می دهد یا نه استفاده کرد، زیرا آنتی بادی های گروه های خونی ABO به طور طبیعی وجود دارند.

علاوه بر A و B، بسیاری از آنتی ژن های دیگر نیز وجود دارد. در صورت نیاز به تزریق مکرر، مانند گروه کم خونی داسی شکل و تالاسمی، داشتن گروه خونی نادر مشکل ساز است. اگر تزریق خون با گروه خونی بیماران تطابق نداشته باشد، ممکن است واکنش های تزریق را تجربه کنند. اگر اهداکنندگان و دریافت کنندگان از گروه های نژادی یا قومی یکسانی باشند، چنین واکنش هایی کمتر محتمل است. تکنیک های آزمایش مولکولی که ژن های فرد را تجزیه و تحلیل می کند ممکن است برای پیش بینی وجود آنتی ژن های غیر معمول یا غیر معمول گلبول قرمز استفاده شود.

آیا باید گروه خونی خود را بدانم؟

اگر به تزریق خون نیاز دارید، پزشکان در مرکز مراقبت های بهداشتی شما قبل از اینکه به شما خون بدهند، گروه خونی شما را تعیین می کنند. تنها زمانی که آزمایش گروه خونی انجام نمی دهید در شرایط اضطراری شدید است و زمان کافی برای گروه بندی خون وجود ندارد. در این صورت، شما گروه O را دریافت خواهید کرد زیرا این گروه خونی فاقد آنتی ژن A یا B است که می تواند به طور بالقوه باعث واکنش همولیتیک انتقال خون شود. استفاده از خون Rh منفی بستگی به وضعیت و عرضه خون O منفی در ناحیه دارد.

اهدا کنندگان و دریافت کنندگان جهانی خون چه کسانی هستند؟

اهداکنندگان جهانی خون دارای گروه خونی O ، Rh منفی هستند. این بدان معناست که آنها هیچ آنتی ژن A یا B یا فاکتور Rh روی گلبول های قرمز خون خود ندارند که آنتی بادی های گیرنده می تواند به آنها واکنش نشان دهد. دریافت کنندگان گلبول های قرمز خون به دلیل ناسازگاری ABO یا Rh خطر کمی از واکنش تزریق خون همولیتیک دارند.

دریافت کنندگان جهانی دارای گروه AB، خون Rh مثبت هستند. آنها آنتی ژنهای A ، B و Rh را به عنوان “خودی” می شناسند و می توانند گلبول های قرمز خون از هر نوع ABO یا Rh را بدون خطر واکنش انتقال همولیتیک جدی به دلیل ناسازگاری ABO یا Rh دریافت کنند.

آیا علاوه بر ABO و Rh ، انواع دیگری از آنتی ژن های گلبول قرمز وجود دارد؟

بله ، تعداد زیادی آنتی ژن دیگر می توانند در سطح گلبول های قرمز وجود داشته باشند. این دیگر آنتی ژنهای گروه خونی RBC شامل، به عنوان مثالKell ، Kidd ، Duffy و دیگر آنتی ژنهای Rh است. بدن آنتی بادی به این آنتی ژن ها تولید نمی کند مگر اینکه از طریق انتقال خون یا در دوران بارداری در معرض این آنتی ژن ها قرار گیرد. این آنتی بادی ها در طول نمونه گیری معمولی خون تشخیص داده نمی شوند اما ممکن است با یک صفحه آنتی بادی RBC یافت شوند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

© 2018 AABB. Blood FAQ. Available online at http://www.aabb.org/tm/Pages/bloodfaq.aspx. Accessed October 2018.

© 2018 The American National Red Cross. Understanding Your Blood Type. Available online at https://www.redcrossblood.org/donate-blood/how-to-donate/types-of-blood-donations/blood-types.html. Accessed October 2018.

© 2018 The American National Red Cross. Molecular Testing. Available online at https://www.redcrossblood.org/biomedical-services/blood-diagnostic-testing/molecular-testing.html. Accessed October 2018.

(March 13, 2018) MedlinePlus. Rh Incompatibility. Available online at https://medlineplus.gov/rhincompatibility.html. Accessed October 2018.

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2006). Mosby’s Manual of Diagnostic and Laboratory Test 3rd Edition: Mosby, Elsevier, Saint Louis, MO., Pp. 141-145.

Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson R, Pincus M, eds. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier: 2007, Ch. 34.

MedlinePlus Medical Encyclopedia. Blood Typing (Online information, accessed October 2007). Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003345.htm.

(September 2007) National Heart, Lung and Blood Institute. Diseases and Conditions Index: Blood Transfusion (Online information). Available online at http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/bt/bt_whatis.html. Accessed November 2007.

(June 2005) Nemours Foundation. Kids Health: What You Need to Know in an Emergency (Online information). Available online at http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/home/healthin.html. Accessed October 2007.

(July 2007) AABB. About Blood and Cellular Therapies: Blood FAQ (Online information). Available online at http://www.aabb.org/Content/About_Blood/FAQ/bloodfaq.htm. Accessed October 2007.

Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson R, Pincus M, eds. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier: 2007, Ch. 34.

(February 5, 2010) MedlinePlus Medical Encyclopedia: Blood Typing (Online information). Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003345.htm. Accessed July 2011.

(July September 20097) National Heart, Lung and Blood Institute. Diseases and Conditions Index. Blood Transfusion (Online information). Available online at http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/bt/bt_whatis.html. Accessed July 2011.

(©2011July 2007) AABB. About Blood and Cellular Therapies: Blood FAQ. Available online at http://www.aabb.org/Content/About_Blood/FAQ/bloodfaq.htm. Accessed July 2011.

(©2011) National American Red Cross. Learn About Blood. Available online at http://www.redcrossblood.org/learn-about-blood. Accessed July 2011.

(November 20, 2009) Sandler G. Transfusion Reactions. Medscape Reference. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/206885-overview. Accessed July 2011.

(November 4, 2009) Salem L. Rh Incompatibility. Medscape Reference. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/797150-overview. Accessed July 2011.

Blood Types. American Red Cross. Available online at http://www.redcrossblood.org/learn-about-blood/blood-types. Copyright 2014. Accessed October 24, 2014.

Testing and Procedures: Blood Transfusion. Mayo Clinic. Available online at http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/blood-transfusion/basics/risks/prc-20021256. Last updated April 26, 2012. Accessed October 24, 2014.

Rare Donor Program. Lifeshare Blood Centers. Available online at http://www.lifeshare.org/services/rare-donor-program. Copyright 2014. Accessed October 27, 2014.

Blood Types: Distribution Stats, Interesting Facts. Blood Banker. Available online at http://bloodbanker.com/plasma/plasma-donation/blood-donation-terms/. Accessed October 28, 2014.

(Updated Oct 29, 2014) Gonsorcik V. ABO Grouping. Medscape Reference. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1731198-overview. Accessed October 2014.

(Updated Nov 6, 2013) Gonsorcik V. Rh Typing. Medscape Reference. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1731214-overview. Accessed October 2014.

این مقاله برای شما مفید بود؟

4 دیدگاه

 1. Avatar
  سمیه 30 بهمن 1401 در 8:04 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام
  آیا امکان تغییر گروه خونی وجود داره؟

  • Avatar
   دکتر فرزاد باباخانی 30 بهمن 1401 در 6:09 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام و درود
   با توجه به اینکه گروه خونیبه صورت ژنتیکی از والدین به ارث می رسد، امکان تغییر آن وجود ندارد.
   هرچند در بعضی موارد مانند عفونت های روده ای خاص امکان تغییر گذرای گروه خونی وجود دارد، اما همیشگی نیست.
   آرزوی سلامتی

 2. Avatar
  مهدی 15 اسفند 1401 در 6:12 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام پدر ab+ و مادر o+باشد ایا امکان دارد نوزاد پسر گروه خونی o+ داشته باشد

  • Avatar
   دکتر فرزاد باباخانی 15 اسفند 1401 در 6:50 ق.ظ - پاسخ دادن

   سلام و درود
   برای تعیین گروه خونی نوزاد از روی گروه خونی والدین یک جدول خاص وجود دارد که می توان از روی آن بررسی کرد.
   با توجه به شرایطی که شما فرمودین پدر +AB و مادر +O فرزندان باید دارای گروه خونی +A یا +B باشند.
   برای اطمینان بیشتر حتما از یک متخصص ژنتیک مشاوره لازم را دریافت نمایید.

ثبت دیدگاه

Go to Top